28
maj
Seneste opdatering: 28/5-20 kl. 2127
29 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

1-torben tim 02.04.2013 011Den, der ikke er i tvivl, bliver arrogant

En økonom i det amerikanske bankvæsen sagde, da han blev bedt om en kommentar om, hvorfor den japanske boble-økonomi brød sammen, at Japans problem er, at de ikke ved, at de ikke ved. Det var derfor meget let for amerikanske ejendomshandlere at snyde de japanske investorer og sælge til en 8 dobbelt overpris i New York. (Foto: Historikeren Torben S. Hansen, Tim Pallis og delvist den norske historiker Fjordman t.h. på Vinstuen Gl Kongevej 90, klik helskærm.)

Ingen i USA ville drømme om at betale de penge, men japanerne gjorde det, fordi de ved ikke, at de ikke ved. Japanerne tror de ved alt om priser, konjunkturer og økonomisk udvikling, men det gør de ikke. De var ikke i tvivl. Det var denne særlige slags arrogance, der kom til at koste det japanske samfund dyrt, da banklånene pludselig ikke kunne indfris. Den, der ikke er i tvivl bliver arrogant.

Det kan bliver vor undergang

Det ikke at vide at man ikke ved kan blive skæbne svangert for et samfund. Den engelske historiker Arnold Toynbee (1889-1975) sagde engang: “Civilisationer dør ved selvmord ikke mord.” Hitler var lige ved at myrde den europæiske kultur, men det skete ikke. Kommunismen var også ved at tage livet at os, men det skete heller ikke.

Hvis vi ikke ved, at vi ikke ved, hvor tæt vi er på afgrundens rand, har vi måske allerede begået selvmord nu, hvis et folketingsflertal om 30 eller 40 år indfører en sharia lovgivning. Hvorfor er vi for længst ikke kommet i tvivl om rigtigheden af vor indvandringspolitik.

Det kan nemlig sagtens blive til virkelighed i en multikulturel europæisk føderation, hvor muslimerne er kommet i flertal. Når det sker, er der ikke længere tale om multikulturalisme for islam er monokulturel. Det væsentligste spørgsmål i vor tid er derfor, om den tyske filosof Oswald Spengler (1880-1936) i dette århundrede får ret i sin profeti om Aftenlandets undergang.

Måske vil vi blot med barnlig jubel og i dyb uvidenhed om, hvad der faktisk foregår synge:

Ashes to ashes and dust to dust
If the muslims don’t get you
The chinese must

Der er tegn i sol og måne på, at Vestens undergang er begyndt, sagde Oriana Fallaci (1929-206):

“Du kan ikke overleve, hvis du ikke kender din fortid. Vi ved, hvorfor de andre civilisationer brød sammen – af vellevned, rigdom, og mangel på moral og spiritualitet. I det øjeblik du opgiver dine principper og dine værdier, i det øjeblik du griner af disse principper og værdier er du død, din civilisation er død.”

Oldtidskundskab og filosofikum blev afskaffet

Siden det marxistiske studenteroprør i 1968, har vi været historieløse. Den projekt-orienterede historieundervisning i skolerne tabte den sammenhængende historieforståelse på gulvet. Oldtidskundskab og filosofikum blev afskaffet og den borgerlige historie-fortælling var jo lige meget, når man havde fundet sandheden i den historiske materialisme.

De fleste unge kender i dag hverken deres egen historiske fortid eller de mange kultur-revolutioner som Europa har været igennem fra og med kristendommens begyndelse i det sen romerske rige.

For at sige det kort skal og må vi vide, hvad den kristne mystik, filosofiens historie, Renæssancen, Oplysningstidens og Modernismens kulturrevolutioner har betydet for vort livssyn i dag, for at kunne hamle op med sharia islams snigende indflydelse.

Pave Benedict blev gået

Ved at vælge den tyske Kardinal Ratzinger til Pave Benedict den 16. var det tydeligt, at man var blevet foruroliget over Pave Johannes Paul den 2’s uvidenhed om Islam. Den nye Pave skrev for nogle år siden en artikel om Europas selvhad:

“Vesten afslører et selvhad, som er besynderligt, og som kun kan betragtes som patologisk. Vesten er ikke kærlig overfor sig selv. Den ser i sin egen historie kun det, der er meget beklageligt og destruktivt og er ikke længere i stand til at opfatte, hvad der er stort og rent.”

Pave Benedict blev gået, og man indsatte Pave Frans, som er en meget venstreorienteret politisk pave uden kendskab til islam. Vend den anden kind til, elsk dine fjender. Han ved heller ikke, at han ikke ved. Han er ikke i tvivl.

Vi fødes ikke alle søde og rare

“Vi er angrebet af den ”svaghed”, der hører vor tid til, nemlig, at man viger tilbage for ansvar, for svære valg og for at indrømme konsekvenserne.” siger Lene Kattrup.

Fay Weldon har sagt det ret godt: “Vi har opgivet troen på arvesynden. Nu tror vi på, at alle fødes søde og rare. Det er det farlige i tiden.” Det lyder som snydt ud af næsen på Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) som mente, at mennesket egentlig talt er født fri, men alle steder er i lænker. Hvordan kan det lille barn bevare det oprindelige menneskes naturlige frihed og godhed under påvirkning af et korrupt samfund?

De tror at alle kulturer er lige gode

I alle vestlige lande hersker en himmelråbende uvidenhed om tingenes tilstand. Medieverden, undervisningsinstitutionernes intellektuelle og de fleste politikere fra det yderste venstrefløj til langt ind i de liberales rækker ser verden gennem en meget smalsporet kulturradikal og kulturrelativistisk forståelsesramme.

Kulturradikalismen er bestemt ikke en dansk opfindelse, den findes i alle vestlige lande, også i USA, hvor man bare taler om the lefties eller the new left. De kulturradikale har altid besunget det internationale og væmmes ved det nationale. I dag kaldes det globalisme eller one-world isme, hvor tech giganterne, de multinationale og George Sorros er med i magtkampen.

De multikulturelle drømmere tror på, at alle kulturer er lige gode, og det har islam draget nytte af. Det er nu på tide, at vi ser den snigende islamificering i øjnene.

Hvad er det vi stadig ikke ved om ideologi og utopi

Man aner ikke, hvad Islam står for og bliver ved med at skelne mellem islam som fredens religion og de radikaliserede terrorister, som har hijacket islam for at gennemføre deres frihedskamp mod jøder, kristne og deres egen frafaldne. Det er noget forfærdeligt vrøvl!

Hvad er det vi stadig ikke ved at vi ikke ved til trods for de rædselsfulde erfaringer vi har været igennem i det 20. århundredes kamp mod nazismen og kommunismen, som begge ønskede at udslette den vesterlandske kultur og erstatte den med deres pseudoreligiøse ideologi og utopi?

Det er ikke gået op for os endnu, at i mere end 1400 år har islamisk jihad gennem dens politisk-religiøse fanatisme forsøgt at underlægge sig og i flere tilfælde udslette de engang så blomstrende græsk-romerske, jødiske, kristne, zarathustriske, hinduistiske og buddhistiske kulturer i verden.

Lærerne har fjernet børnenes forsvarsmekanismer

Det, at vi ikke ved at vi ikke kender islams sande ansigt, bliver en pind til vor ligkiste, hvis vi ikke snart vågner op. Vores børn og børnebørn møder dagligt pædagoger og lærere fra børnehaven til universitetet, som aldrig advarede dem om islams kvindesyn, menneskesyn, klanbevidsthed og dominans politik.

De lærer børnene og de unge studerende, at mangfoldighed er vor styrke. Selv når de oplever, at blive mobbet, bestjålet eller tævet og kaldt grimme ting, bliver de belært om at gøre alt for alligevel at inkludere sjakalerne i deres fællesskab.

Disse lærere gør alt for at fjerne vore børns forsvarsmekanismer og afvæbne dem i mødet med det multikulturelle samfund (læs muslimerne), som det pæne politiske og akademiske samfund fra den yderste venstrefløj til langt ind i den borgerlige og liberal-demokratiske højrefløj har installeret i vort før så fredelige og sikre samfund. Det foregår hver eneste dag i alle de år af børnenes liv, hvor deres tanker og holdninger bliver formet til fremtiden.

Kulturmarxisternes ansvar for invitationen

I alle de vestlige lande har kulturmarxistiske humanister et kolossalt ansvar for de næste generationers ufattelige uvidenhed. Det er derfor at vi ikke ved at vi ikke ved, og derfor ikke er i tvivl. Og det er et mindst lige så stort problem, som islams pseudoreligiøse og politiske ideologi er. Lars Hedegaard har ret:

“Demokratiet i klassisk forstand kræver en årvågen befolkning, og når folket slapper af og retter sig efter ”videnskaben”, ”juraen”, ”internationale forpligtelser” og den slags, går det tabt.”

Islam ville aldrig nogensinde være blevet så accepteret, selv af den Danske Folkekirke, hvis vi i forvejen havde vidst, hvad det var vi inviterede indenfor i vort gamle land. Derfor bør vi undervises i islams rædsler på samme måde, som vi er blevet undervist i nazismen og kommunismens rædsler.

Måske er der moderate muslimer, men Islam er ikke moderat

Det islamiske projekt er at indføre sharia overalt og håndhæve en dhimmifisering af alle, der ikke er muslimer. Islams fuldmagt til vold og magt har rødder i deres rod tekster Koranen, Hadith og Sirah, samt den etablerede forståelse af disse tekster, som i 800 tallet blev udformet af de fire islamiske lov skoler.

De vil intet mindre end at tage fuld kontrol over vort liv og bestemme alt, hvad vi gør. Hvis vi gør modstand er det en guddommelig pligt at dræbe os. For islam er alle andre religioner erstattet (mansukh) af islam, og vi er derfor vantro (kuffar). Målet er at omvende hele menneskeheden til islam, som skal dominere og regulere menneskets spirituelle, økonomiske, politiske og sociale liv til mindste detalje.

Der er mange muslimer, som ikke er muslimer i ortodoks forstand, men blot kulturmuslimer som de fleste juleaftenskristne. De lytter somme tider til de ”pæne” mekka-suraer, der er svage suraer, og belæringer fra de mere tvivlsomme hadither, som alle er erstattet (mansukh) af de strenge, bigotte og voldelige medina-suraer og jihad doktriner. Disse kulturmuslimer kan man med lidt velvilje kalde moderate, men islam er ikke moderat, som Ibn Warraq har sagt.

Andre artikler af Tim Pallis på Snaphanen

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hjælp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par bøger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 år var han ansat på Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone på verdensudstillingen i Osaka. Siden har han jævnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og gør det stadig. Han er ikke en zen lærer i traditionel forstand, men forsøger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen æstetik og sammenlignende mystik.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Niels Andersen
Niels Andersen
1 year ago

Fra tivoli til bloggen for dem fra livets skole.

Jeg har især hæftet mig ved, at du nævner Ratzinger for hvem det gælder, at han både var for intelligent, for vidende, for observant og for klog. Den nuværende pave kan ikke beskyldes for nogle af delene, men han er tættere på de mange enfoldige sjæle, han er far for.

Niels Andersen
Niels Andersen
1 year ago
Reply to  Niels Andersen

Efterskrift. Sidste år i oktober udkom en ny bog af Joseph Ratzinger, hvor forsiden viser hans navn med store bogstaver og med langt mindre hans pavenavn. Ganske symbolsk vil jeg mene. Det er en rørende billig bog og nem at få fat i. Forfatteren opfordrer til i tide at søge viden om europæiske kulturers veje til den succes, der i disse år er ved at smuldre, og hvis grundpiller er “Jerusalem, Athen og Rom”.

Den Nervøse
Den Nervøse
1 year ago

På mange måder et af de vigtigste indlæg, der har været på denne blog!
Den stiller de væsentligste spørgsmål af dem alle: Hvorfor er den danske ja hele den europæiske “kulturelite“ optændt af et voldsomt selvhad og hvorfor kæmper de så indædt for at nedbryde og ødelægge de bedste samfund verden endnu har fostret? Hvorfor vil de erstatte demokrati med islamisk diktatur og tyranni? Ja hvorfor hader de deres egen kultur?

Poul
Poul
1 year ago

Kloge ord som ingen lytter til.

Morten/Realisten
Morten/Realisten
1 year ago
Reply to  Poul

Jo, vi skal nok være en 5-6.000 patrioter som lytter til dem. Ca. 10 gange så mange som karrierepolitikerne. Der kommer en løsning med tiden. Eller rettere: VI skaber en løsning med tiden. Bliv ved med at læse herinde, og på Uriasposten. Støt organisationer som GI og Stram Kurs. På et tidspunkt kommer der et tiltag; en løsning.

sussebassa
sussebassa
1 year ago

Løsningen er vel klar som dagen iflg Rasmus Paludan Stram Kurs og meg..
“de skal ikke integreras de skal UT”..alle muslimer.
Begynn snarest med utvisning for alle som ikke lengre har skyddbehov/avslag/illegale..
Fang de inn og Ut med fly..i skytteltrafikk inntil det ikke lengre er 1 muslim i Danmark..samme gjelder i Norge , Sverige..resten av Europa.

Santor
Santor
1 year ago

Yup, ” VI skaber en løsning med tiden. ” spørgsmålet er kun – Hvad kommer det til at koste? Det er underordnet om Vi er 5000, 50.000 eller 500.000. Det værste man kan gøre ved en forsvarende befolkning er at lukke fjenden ind i byen, det vil kun få folk til at kæmpe endnu hårdere. Vores held er at islam tror at de vinder, se blot på deres arrogance i dagens Danmark. Selv folk der i dag anser sig selv som multikulturelle er på Vores side når det går løs, de skal bare have en reel mulighed for at vise… Read more »

William
William
1 year ago
Reply to  Santor

Arrogance er dummernikkernes håbløse erstatning for intelligens. Et multikulturelt samfund forudsætter sameksistens af flere monokulturer i samfundet. Smadrer en af monokulturerne de andre monokulturer i det multikulturelle samfund, er der kun den sejrende monokultur tilbage. Det er logik for perlehøns, men åbenbart ikke for de godtænkende lighedsapostle. Enhver sand religion har mindst én sand gud, som ikke tåler konkurrence fra andre ‘sande’ guder fra andre religioner. Derfor er det multikulturelle samfund et “fata morgana”, et tankespind, en folkeforførelse. Religion er cerebral abesnot.

Den Nervøse
Den Nervøse
1 year ago
Reply to  Poul

Ja meget kloge ord! For egentligt tror jeg ikke folkeskolelæreren, gymnasielæreren og universitetslæreren er onde mennesker, med journalister, politikere og kulturradikale meningsdannere er jeg derimod mere i tvivl. Men dybest set er de bare uvidende mennesker, de har læst en masse bøger og gået til en masse halvreligiøse og indforståede forelæsninger, hvor et fejlagtigt menneske og kultursyn er blevet prædiket! De er samtidig blevet indoktrineret til nationalt selvhad og en i virkeligheden uansvarlig opfattelse om, at vi bør rede hele verden! Selvovervurdering og selvdestruktiv og uden jordforbindelse! Og deres uvidenhed og naivitet er i fuld gang med at ødelægge hvad… Read more »

Niels Andersen
Niels Andersen
1 year ago
Reply to  Den Nervøse

De aller fleste mennesker vil blot have lov til at tulle rundt i deres egne cirkler og overlader meget gerne ansvar af alle slags til andre, selv om det koster dem sevbestemmelse. De stemmer først og fremmest for at gavne egen økonomi og det, de betragter som tryghed. De kværulerer meget men vil ikke ofre noget for at forfølge deres idéer. Den personlige moral er tydeligt for nedadgående, og hvor mange kerer sig stadig om stolthed og ære, der tidligere var både meget fremtrædende, samfundsbevarende og afgørende i utallige situationer? Et hurtigt vue på facebook eller her på bloggen viser,… Read more »

Michael
Michael
1 year ago
Reply to  steen

Man skal være godt dum for at tro på det ævl.

Rene
Rene
1 year ago
Reply to  Niels Andersen

Du har simpelthen ikke sat dig ind i hvem tommy robinson er.

Niels Andersen
Niels Andersen
1 year ago
Reply to  Rene

Jeg har sat mig ind i, hvem Tommy Robinson er, og jeg er enig med Michael. Danskerne fik serveret TR på et sølvfad, da han tidligere på året optrådte i Deadline og troede, at han var smart. Derefter fik han at vide, at han selv kunne finde ud af bygningen. Underforstået at Danmarks Radio ikke var det ringeste imponeret eller overrasket. Dette viste man også for seerne. Det er sjældent, at jeg har lyst til at rose DR, men lige netop den aften var der grund til det. Denne episode influerer næppe på Trykkefrihedsselskabets i forvejen yderst perifere og nu… Read more »

Poul
Poul
1 year ago
Reply to  Niels Andersen

“TR har ingen indflydelse i Danmark”

Overhovedet ingen indflydelse!

Bortset fra et par håndfulde frelste disciple er der absolut ingen i Danmark, som har den fjerneste anelse om, hvem TR er.

Forskere kan dog evt. have en faglig interesse i TR’s lavsociale dialekt og adfærd i øvrigt, men så er der heller ikke meget mere at komme efter dér.

Moth
Moth
1 year ago

Igen gode refleksioner, undrer mig hvorfor den augsburgske bekendelse fra 1530 som fordømmer “muhammedanismen” ikke er realpolitik længere. Ligeså er Oswald Spenglers profeti og visioner værd et pensum.
Japanernes “giri” og “ninjo” kan ikke blandes hvorved deres stolthed fremkommer på godt og ondt. Mon ikke de finder endnu en måde at overleve på. Der er en del filosofiske skoler, eksempelvis Tendai. Måske arven fra Nishida Kotera også lovende. Militant zenisme er nok ikke vejen længere. Det er det pragmatiske knivsæg vi må sætte på spidsen der netop må suspendere det onde via meditative pilgrimstanker af Kukai…….

Niels Andersen
Niels Andersen
1 year ago
Reply to  Moth

Kristendommens ti bud er stadig gode retningsgivere på det moralske plan, og de er så indarbejdede i kulturen, at selv ikke-troende dårligt kan forestille sig den uden.

Jeg troede også længe, at almindelig høflig eller i det mindste neutral omgangstone var en del af dansk debatkultur, men når jeg læser her og andre steder, forstår jeg, at underklassens normer er fulgt med i den sociale opstigning, og at underklassen stadig accepterer fuldt ud, at kvinder betragtes som underhunde. Det er ligegyldigt, om denne underklasse er etnisk dansk eller etnisk mellemøstlig eller afrikansk. Tabermænd tåler dårligt kvinder.

Poul
Poul
1 year ago
Reply to  Niels Andersen

“underklassen stadig accepterer fuldt ud, at kvinder betragtes som underhunde”

Du tager helt fejl, eftersom det ikke er er noget underklassen har fundet på, men noget, der derimod er en genetisk kendsgerning. Og det har til alle tider været almen viden, som dog ser ud til at være gået tabt i Vesten.

Poul
Poul
1 year ago
Reply to  Poul

Nå steen, jeg tror jeg finder på noget andet at lave end at kommentere herinde indtil du får styr på det kommentarsystem, det er simpelthen for trættende at se adskillige idiotiske kommentarer skrevet i mit navn hver dag uden at man kan gøre andet end at påpege igen-igen-igen at det er skrevet af en anden. Jeg ved godt at det er hvad venstrefløjs-troldene ønsker, men problemet er stadig i din ende hvis du ikke gør noget ved det. Så tak for al den information du har bragt ud til verden, men din blog er defekt og uddateret rent teknisk. Find… Read more »

Moth
Moth
1 year ago
Reply to  Niels Andersen

Forstår ikke lige hvad skriver på min tråd som svar. Egentlig reflekterer du hellere ikke på artiklen af Tim Pallis…….

Moth
Moth
1 year ago
Reply to  Moth

@Moth: Det er fordi at folk bruger den tidligere kommentators navne hele tiden herinde da de ofte er gemt i navn/email feltet fra den sidste som kommenterede, og når der så er venstreradikale eller andre idioter der misbruger det for at skabe forvirring herinde, så bliver det temmeligt trættende i længden. Eksempelvis er den første kommentar fra “poul” ikke noget jeg har skrevet, men folk tror jo det er mig. Så jeg svarede sådan set bare på den. Du vil sikkert snart opdage det selv hvis du kommenterer på noget herinde, pludselig kan du se en eller flere kommentar fra… Read more »

William
William
1 year ago
Reply to  Niels Andersen

Det bedste kristendommen har leveret, er de etiske og moralske budskaber. Mennesket har dog ikke mere behov for guddommelige guddomme; kun de mest enfoldige og primitive, der undertrykkes af magthaveres kyniske udnyttelse af guder. Guder med had, død og straf her og hisset. Religion som gudetilbedelse er et levn fra vor stenalder fortid og er i dag mest et magtmiddel. Gad fader fri mig vel.

Niels Andersen
Niels Andersen
1 year ago
Reply to  Moth

Da første afsnit af Adam Prrices DR-dramaserie “Herrens veje” gled over skærmen, blev seerne forledt til at tro, at Den augsburgske bekendelse omsider ville få en oprejsning og reddet ud af den destruktive gejstligheds kvælertag. Men derefter gik det blot nedad med moderne eskapisme og alskens billigt kram fra de alternative.

Man behøver ikke at være troende for at få øje på, hvordan den lutheranske kirke i disse år degenereres og omdannes til et kræmmermarked fyldt op med ugebladspsykologi.

tavsen
tavsen
1 year ago

De tror at alle kulturer er lige gode”

Jamen så nævn et muslimsk velfærdssamfund? Selv med de uanede mineralrigdomme har de brugt tiden de sidste 1400 år på lovbefæstede ritualer.

Og hunde og grise er stadig urene dyr. Og alligevel valfarter muslimer til den vestlige verden, selv Danmark hvor nationalspisen er gris.

I muslimske lande bliver mennesker anset for at være tiggere, hvis de ikke kan brødføde sig selv.

Günther
Günther
1 year ago
Reply to  tavsen

Prøv at læse de forskellige retskredses retslister, altså listen over retssager til afholdelse i nær fremtid. Du bliver meget klogere på, hvad muslimsk “kulturberigelse” i Danmark betyder i praksis:-(

tavsen
tavsen
1 year ago
Reply to  Günther

Inden vi blev besat havde de store aviser en daglig retsliste, men så begyndte der at optræde mange fremmede navne, det løstes først med at benævne dem med N.N., men det blev for voldsomt, så aviserne fjernede den Public Service.

Günther
Günther
1 year ago
Reply to  tavsen

Jamen, så ved vi nu at “N.N.” betyder Hassan med de skæve ben. Præcis ligesom “grupperinger” og “unge utilpassede” betyder muslimske bander og bandemedlemmer.
MSM’s hovedaktivitet i dag er at sløre de etniske oprindelser. Mon journalisterne lærer det på journalisthøjskolerne, eller er det bare en normalt karriérefremmende fidus? Bare lyve lodret og manipule læserne.

Hjelmer
Hjelmer
1 year ago

“Hvorfor er vi for længst ikke kommet i tvivl om rigtigheden af vor indvandringspolitik” Det er en helt anden strategi, der skal benyttes, hvis folk skal vækkes, nemlig at skræmme vælgerfårene fra vid og sans: Økonomisk! Der sker ingen ændringer overhovedet så længe masserne er lullet ind i en forestilling om, at deres nuværende tilværelse stort set er uforanderlig, men udsigten til en alderdom i armod skal nok få dem ud af starthullerne. En alderdom uden den højt elskede “ejerbolig”, der giver så uendelig meget prestige samt en alderdom uden pension. Hvis det scenarie kan bringes til at se realistisk… Read more »

Bent Hansen
Bent Hansen
1 year ago

Jeg er ked at sige det, men vores svaghed og virkelighedsflugt er på grund af at Vestens lande hovedsaglig er masse-demokratier. Demokratier er befolket af politikere og de fleste af disse søger den mindste modstands vej mod stemmer, berømmelse og positioner, og den vej går ikke over sandheden og den nøgterne virkelighed, den går over ængstelige vælgeres drømme og deres inderste ønske om at alting skal forblive som det altid har været og der aldrig vil ske noget ubehageligt.

29
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x