21
nov
Seneste opdatering: 22/11-20 kl. 2019
15 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ligegyldighed overfor et folk

Af Jens Graae

Ligegyldighed med en grundlov er ligegyldighed overfor en befolkning.

I Danmark har vi i dag et stort flertal af politikere i regeringen og dens støttepartier, der helt åbenlyst mener, at grundloven og den almindelige lovgivning er ret ligegyldig. Love der er lette at ændre med tilbagevirkende kraft. Man kan jo blot gennemføre en ny og anderledes gældende lovgivning.

Denne gang gik det ud over mennesker, der beskæftiger sig med minkavl. På letfærdig vis blev den gældende lovgivning samt grundlaget for demokratiet, nemlig grundloven, ulovligt omgået af en siddende socialdemokratisk regering tilsyneladende kun for at få ram på samtlige danske minkavlere på trods af, at den danske minkavl havde tjent milliarder til den danske stat. Disse mennesker fik ikke en chance for at bevare deres livsværk uanset kvaliteten af deres arbejde.

Den socialdemokratiske regering kørte henover minkavlerne med den store ”mejetærsker”. Hele erhvervet blev på regeringens og dens følgepartiers ordre nedlagt. Man overvejede ikke engang om nogle af de raske minkfarme skulle overleve. Protester blev ikke taget til følge. Også politiet og Hjemmeværnet handlede efter regeringens ordre udenom lovgivningen. Kun tomme bure står tilbage. Hvem er nu de næste, der skal forrådes? Er det kyllingeavlerne? Eller bliver flæskestegen nu bandlyst for at tilgodese de nye muslimske borgere som regeringen og andre venstreorienterede partier indlemmer som deres stemmekvæg. Vi synes at nærme os diktaturet og så kan der jo opstå vanvittige krav til befolkningen udenom lovgivningen.

Giver en undskyldning syndsforladelse?

Hvem har skylden for omgåelse af grundloven og andre love i forbindelse med tvungen afskaffelse af minkavl i Danmark. Uanset hvad der bliver sagt fra politisk side og uanset hvor mange undskyldninger vi skal høre på fra ministre, rigspolitichefen og embedsmænd af enhver kategori, så giver en undskyldning ikke syndsforladelse. Den kan man kun få hos katolske præster og det gælder som bekendt ikke i det danske samfund. Det, der er værst at høre på, er ministres og øvrige politikeres bevidste overførsel af deres egne utilgivelige fejltagelser på sagesløse embedsmænd. Når adskillige skatteministre efter hinanden mister tilsammen omkring 12 milliarder gode danske skattekroner, så er en undskyldning og lidt blød snak til folket tilstrækkelig til total frikendelse. Havde enhver anden ødet andres penge væk på samme uforsvarlige måde, så ville en fængselsstraf nok være mere aktuel.

Men går man over til det allermest alvorlige, nemlig at en statsminister snyder et helt folk for deres rettigheder ved at handle udenom grundloven og i øvrigt anden lovgivning, så er der naturligvis ingen straf, heller ikke for de ministre, der har begået fejl. Lad os nu se hvor mange embedsmænd, der mister jobbet for at friholde statsministeren og de pågældende ministre. Hvis der var retfærdighed til, så burde statsministeren og de ansvarlige ministre, der har bedraget befolkningen ved at handle udenom grundloven som et minimum miste deres valgbarhed til folketinget. Men det sker jo ikke. De mister ikke engang deres ministertaburetter. I det politiske miljø er en undskyldning nemlig altid tilstrækkelig. En politiker kan jo altid sige, at embedsmændene ikke har informeret om sagen. Og embedsmændene vover ikke at oplyse om sandheden. Deres karriere ville i så fald slutte brat.

Når partiledere tror på egen magtfuldkommenhed

Vores folketing baserer sig på et repræsentativt demokrati. Dvs. at befolkningen er repræsenteret af politiske partier i folketinget. Det ville være i orden, såfremt de politiske partier repræsenterede en bred del af befolkningen erhvervsmæssigt. Det er ikke længere tilfældet, idet det erhvervsmæssige grundlag i folketinget i dag for en del partiers vedkommende hovedsagelig er repræsenteret af humanistiske fagområder fra universitetsverdenen. Der opstår derfor en strukturel skævhed mellem folketinget og den virkelige og levende verden udenom. Denne strukturelle skævhed retter folketingets partier og især den siddende regering op på ved at ansætte eller rådspørge eksperter. Men disse eksperter er jo ikke folkevalgte og deres udsagn skal bedømmes af folketingsmedlemmer, der ikke er fagligt kompetente. Spørgsmålet er, hvor meget fornuft der kommer ud af det.

Eksemplet omkring minkavlens udryddelse er tragisk, men et typisk eksempel på total uvidenhed fra regeringens og dens støttepartiers side. Ikke engang tanken om at bevare en del af den raske minkbesætning syntes at have været drøftet trods ekspertvældet. Den markante uvidenhed om minkerhvervet dækker som helhed alle politisk implicerede.

Spørgsmålet, som nok bliver stadig mere aktuelt, er om de fleste af de politiske partier i folketinget i dag kun består af partisoldater, der er tro mod alle partiets partiparoler. Hvis det er tilfældet, så nærmer vi os den situation, hvor en statsminister trygt kan agere i forventningen om, at alle retter ind efter hende. Det er tidspunktet, hvor troen på egen magtfuldkommenhed får selv grundloven til at miste sin betydning, hvilket vi nu også har set. Det næste trin kan være den højest opnåelige magt —– diktaturet.

Jens Graae.

4.8 11 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Rebekka
Rebekka
1 year ago

Ordet magtfuldkommenhed har været meget brugt på det sidste, men jeg synes ikke, at det dækker helt. Magtliderlighed er efter min mening mere præcist. Jeg hører ikke til de rørstrømske, men da jeg så videoerne med de mange traktorer, begyndte læsebrillerne at dugge. Det var en værdig demonstration, som deltagerne skal have hjerteligt tak for. En af dem var kørt helt fra Nibe ved Limfjorden til København og må være startet hjemmefra, mens de fleste sov. Sikkert med termokaffe og en solid madpakke. Dette var noget andet end venstrefløjens demonstrationer, muslimernes sorte faner for slet ikke at tale om skrig… Read more »

Voldposten
Voldposten
1 year ago

Sagesløse embedsmænd??? Her er jeg helt uenig. Departementcheferne har – som de øverste i embedsværket – ansvaret for at holde deres ministre i kort snor fordi ministre forgår, embedsmænd består. Ministre bør komme fra folket og kan således ikke forventes at have alverdens indsigt i juridiske krinkelkroge. De skal blot udstikke retningen – som i visse tilfælde kan være langt ude ad tangenten. Her skal departementchefen så holde ministeren i frakkeskøderne. Hvilket helt åbenlyst ikke er sket her. Og hvorfor ikke? – Jo, kære Watson: simpel uduelighed. En uduelighed som er resultatet af den strategi, som salig formand Mao betegnede… Read more »

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
1 year ago

Eksemplet omkring minkavlens udryddelse er tragisk, den socialdemokratiske regering kørte kynisk henover minkavlerne, så dem som en “STOR” trussel, men den islamiske trussel er langt langt STØRRE for Danmark, og langt langt mere dødelig for det danske folk, denne dødstrussel fra islam er Socialdemokratiet helt blind overfor! Det rækker ikke med en undskyldning til minkavlerne, de fik end ikke en chance! Det rækker ikke med en undskyldning til det danske folk, den socialdemokratiske regerings passivitet, den voldsforherligende fremmedfjendske politik rettet imod det danske folk, vi får end ikke en chance, men det har vi fortjent at få! EU og islam… Read more »

Anders
Anders
1 year ago

Intet nyt i de rødes hang til tyranni og massemord.
Snart skal de danske velsagtens laves til hakkebøffer og biobrændsel – af hensyn til folkesundheden.

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
1 year ago

Mette Fredriksen skall tvingas att bära en mink cape i alla officiella sammanhang resten av sitt LIV.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
1 year ago

SD + M nu i sikker majoritet i Sverige iflg. Sentio 😉

Sentio nov. 2020 - SD størst!.jpg
Træt
Træt
1 year ago

Moderaterne er svjv Radigale på steroider, og dermed globalister og egoister frem for alt.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
1 year ago

GRYM SÅGNING AV SARNECKI OCH SVENSK KRIMINOLOGI SEDAN ÅRTIONDEN DICK ERIXON 21 NOVEMBER, 2020 https://samtiden.nu/2020/11/grym-sagning-av-sarnecki-och-svensk-kriminologi-sedan-artionden/ Ett av årets viktigaste skeende är att vi ser ett generationsskifte inom kriminologin. Den nya skarpa generationen äter den gamla slöa och bortförklarande, utmärkt illustrerad av Fredrik Kärrholm och Jerzy Sarnecki. Det har länge varit stor hämsko för samhällsdebatten att svensk kriminologi missköts och tillåtits vara en lekstuga för vänsteraktivister som alltid förnekat den ökande brottsligheten och ursäktat de kriminella handlingarna. Kriminologers dårskap stod länge oemotsagda I årtionden har kriminologer som professor Jerzy Sarnecki fått svamla om att brottsligheten inte ökat – det är bara… Read more »

Arne Rud
Arne Rud
1 year ago

Som unge turister lærte vi, at kinesiske restauranter altid serverede helstegte madretter, som var sygdomsfrie. Det er nok erfaringer fra den kinesiske kultur med mange epidemier/pandemier i historien?
– Danmark havde Europas bedste husholdningsskoler i 1950‘erne, – det var før, at de blev skoler for husmorafløsere, men husholdningsskoler er bedre for folkesundheden end streetfood.

Aase Mary Michaelsen
Aase Mary Michaelsen
1 year ago

Nu skulle det have været godt, om vi havde haft de 12 milliarder kroner, der blev givet ud til mennesker, der sagde, de havde aktier og havde betalt udbytteskat, som de skulle have tilbage, og de fik det på samlebånd

John M
John M
1 year ago

Til fremtidig undervisning, et feministisk bla bla bal Berlin.
131020
https://www.youtube.com/watch?v=-nvLFeRX3r0

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
1 year ago
Reply to  John M

For at gøre vanviddet totalt, som også Arne Rud er inde på i distriktspsykiatrien, som ikke behøver nærmere præsentation, dukker Prince Charles pludseligt op i en belæring af det tyske folk, vil sælge en ekologisk facistisk fantasi ” The Great Reset” til tyskerne selv, med rettidig henvisning til klimaændring og coronavirus kan man åbenbart sælge alt! Husk at nu 2021 træder »Der große Neustart« i kraft, enhver klimaktivist alle på venstrefløjen vil savle i fryd, kvæles i deres eget bræk, du vil ikke længere kunne eje noget, med henvisning til nye coronaregler har du ikke længere rettigheder, selv ejendomsretten bliver… Read more »

Last edited 1 year ago by Jan Ulrik Friis
Arne Rud
Arne Rud
1 year ago

Sognebetjente opsøger pårørende i distriktspsykiatrien.

Arne Rud
Arne Rud
1 year ago

Distriktspsykiatri er sognebetjente som viceværter med boligkvarterer som hobbyhøjskoler og som pedeller med sundhedsskoler som husholdnings- og idrætsskoler efter almindelig skoletid, hvor skolelægen har velholdte toiletter uden økologisk grafitti, skoletandlæger behandler pensionister for paradentose og skolefysioterapeuter har træningsbaner til bedsteforældre i skolegården som Sankt Georg Gårdens Legecenter.
Esbjerg og Roskilde Højskoler er velegnede som Vicevært- og Pedelhøjskoler for sognebetjente, der opsøger pårørende i distriktspsykiatrien.

15
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x