26
jun
Seneste opdatering: 26/6-13 kl. 1726
7 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Ahmed-Omar-Mohammed-17-juni-2013-2

Den røde regering mener ikke, den har nogen andel i, at man kan komme ind i Danmark og med ganske milde sanktioner bekrige danske kvinder og børn seksuelt, men det har den. Vi har set flere selvmord i Norden efter den slags overgreb, her i Norge og her i Sverige, og vi har efter myndighedernes nonchelance set selvtægtsmord. Det synes ikke at gøre noget indtryk i Danmark. Morten Bødskov, regeringen og Vestre Landsret leger med ilden. Nogen i ofrenes omgangskreds kan tage dem det meget personligt op, ingen kan bebrejde dem.

Jeg har lavet en lille Gallup blandt venner, som har mindreårige døtre. Der er ikke én, som ikke ville komme personligt efter de ansvarlige for denne dom og navnlig efter Ahmed Omar Mohammed, hvis det drejede sig om deres datter. Hvor forestiller man sig, at hr. Mohammed kan leve i sikerhed for repressalier, når han snart løslades? I Gullestrup eller Herning?

Det er altså ingen spøg, det her, det er stærke kræfter der er i spil. Tag ikke fejl af, at en sådan dom sender retsstaten ud i et minefelt. Denne dom sender det signal, at retsstaten hver kan eller vil beskytte de allesvagest ofre for de mest grusomme forbrydelser. Det er katastrofalt. Herfra er der ikke langt til, at retfærdighedsudøvelse forvises til privat entreprise.- Et uddrag af Altingets lange, særdeles grundige artikel af Erik Holstein Voldtægtsdom er en bombe under regeringen (log in)

ANALYSE: Landsrettens nej til at udvise en somalier, der voldtog en ti-årig pige, kan blive meget farlig for justitsminister Morten Bødskov. For landsretten havde ikke kunnet annullere udvisningen, hvis den borgerlige regerings lovgivning stadig havde været i kraft.

Man kan med absolut sikkerhed sige, at det ikke “med sikkerhed” havde været i modstrid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise voldtægts-forbryderen. Ifølge loven skal udlændinge, der har begået kriminalitet og står til udvisning, kun have mulighed for at blive her i landet, hvis udvisning med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Loven er dermed en skærpelse af den hidtidige ordning, hvorefter udvisning af kriminelle udlændinge kunne undlades, hvis udlændingens personlige forhold, herunder tilknytningen til Danmark, talte imod udvisning.

Ordene “med sikkerhed” blev taget ud af lovteksten. Samtidig blev det dog understreget, at der “der ikke er tilsigtet nogen ændring af domstolenes praksis i sager om udvisning af kriminelle udlændinge. Personer, der udvises efter gældende regler, vil også fremover blive udvist.” Det springende punkt er, hvorvidt disse bemærkninger er lige så bindende for domstolene som ordene “med sikkerhed” i den gamle lovtekst.

Det var præciseringen “med sikkerhed”, Morten Bødskov ophævede med sin lovændring sidste år. Den ændring har efter alt at dømme reddet den somaliske voldtægtsforbryder fra udvisning. For der er adskillige grunde til, at man under ingen omstændigheder “med sikkerhed” kan sige, at en udvisning ville være i strid med de internationale forpligtelser. Dels er der selve forbrydelsens grovhed. Det er helt usædvanligt, at der idømmes seks års fængsel for voldtægt – og i så alvorlige sager giver Menneskerettigheds-domstolen meget vide rammer for udvisning. Selv hvis den kriminelle har stærkest tilknytning til opholdslandet, er der ofte mulighed for udvisning i så grove tilfælde……Havde stramningen fra 2011 været i kraft, havde dommerne været tvunget til at gå lige til den grænse, de folkevalgte krævede. Efter Bødskovs ændring har domstolene fået længere snor.

Kristian Jensens kritik fik formanden for Folketingets Integrationsudvalg, socialdemokraten Trine Bramsen, til at gå til modoffensiv: “Man dømmes efter de regler, der var gældende i gerningsøjeblikket – altså 19. november 2011. Søren Pinds regler (som i øvrigt ikke har betydning for sagen) var gældende for 1. juli 2011 til 1. juli 2012. Pinligt angreb, Kristian Jensen,” tordnede Bramsen på twitter.

Men Trine Bramsen tager fejl. Vestre Landsret har ikke dømt efter de regler, der gælder på gerningstidspunktet. Sagen er dømt efter de nugældende regler, altså Bødskovs lov. Og dermed er problemet stadig på regeringens bord…..Ændres retspraksis ikke i udvisningssager, har blå blok fået en sand gave til næste valgkamp. Det fik den også i 2001, hvor de meget milde domme for gruppevoldtægt blev brugt offensivt i Venstres valgannoncer.

Formand for DF, Thulesen Dahl skriver bla. i Den somaliske voldtægtsforbryder skal udvises!

I en for mig og, tror jeg, de fleste danskere fuldstændig uforståelig dom, har Vestre Landsret valgt at annullere byrettens udvisningsdom af en somalisk voldtægtsmand og gøre den betinget. Den somaliske mand undgik dermed udvisning, da Vestre Landsret med stemmerne 4 mod 2 afgjorde, at han kan blive her i Danmark efter strafafsoning. Efter normal praksis kan han så gradvist blive løsladt, når han har afsonet blot halvdelen af sin seks år korte straf, som han blev idømt for voldtægt og voldtægtsforsøg. Jeg må ærligt sige, at denne dom fra Vestre Landsret har stødt mig dybt i min retsfølelse. Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, og jeg håber meget, at anklagemyndigheden vil appellere sagen – det kan nås endnu!

Se tidligere: Ahmed Mohammed voldtog ti-årig – udvises ikke, To af seks dommere ville smide Ahmed Omar Mohammed ud, When Justice Is Not Seen To Be Done, Selvsikker voldtægstmand holder rygepause. Over 10.000 har skrevet under på kravet om hans udvisning.

Køb ophold i København – i Malmø

Sverige er storprocucent af EU borgere, men ikke engang den lovlige vej er nok, nu også med den korruption der er en følge af opløsningen af den svenske nation:

Malmö.Den pågående korruptionsutredningen mot tre anställda på Migrationsverket i Malmö sväller och omfattar nu fler personer och brottsmisstankar.

– Det är en intensiv utredning som också inkluderar ett nära samarbete med dansk polis. De personer som köpt uppehållsrätter jobbar och lever i Köpenhamn, men är mantalsskrivna i Sverige. I samarbete med dansk polis har det hållits flera förhör med dessa personer, men det ska hållas fler, säger han.Enligt Nils-Eric Schultz har korruptionsutredningen avslöjat en omfattande mutkultur som haft flera förgreningar vid Migrationsverket i Malmö.– Det är ett parallellt liv som pågått som ligger utanför det liv vi vanliga människor lever, säger han.

Enligt vad Sydsvenskan erfar finns det i utredningen uppgifter dels om att utländska personer har kunnat köpa sig en uppehållsrätt i Sverige genom att uppträda under en falsk identitet som EU-medborgare. Dessutom har enskilda personer också erbjudits att köpa permanent uppehållstillstånd i Sverige. Priset för dessa tjänster uppges ha legat mellan 100 000 och 150 000 kronor per person. Härvan kring Migrationsverket sväller

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Ole Burde
Ole Burde
8 years ago

”Der er ikke én, som ikke ville komme PERSONLIGT efter de ansvarlige for denne dom og navnlig efter Ahmed Omar Mohammed, hvis det drejede sig om deres datter ” …..Nemt nok at sige , men knap så nemt at beslutte sig til at spille russisk roulet med sin egen personlige fremtid ….jeg tror på det når jeg ser det , og ikke et øjeblik før . Personligt mod af denne specielle slags er noget , som for langt de fleste mennsker er meget svært at ”opfinde” helt alene…..den eneste gang jeg personligt FRIVILLIGT har meldt til noget som var virkeligt… Read more »

falkeøje
falkeøje
8 years ago
Reply to  Ole Burde

Vi har haft de situationer før.
Det var under krigen.
Folk var forbitrede og vrede og valgte i flere tilfælde en
tilværelse “under Jorden”, hvor de ernærede sig ved sabotage,
og andre forefaldende modstandsarbejder.
Financieringen af dem var sat i system, bl.a. ved at der i min fars
forretning med mellemrum dukkede ansete borgere i byen op og
bad om et bidrag til Danmarks Frihedskamp.
De fik dengang kr. 500,- pr. gang. En ufaglærts ugeløn var dengang
ca. kr. 100,-
Sådan bidrog alle, der kunne, til modstandskampen, og ingen
modstandsfolk fik skår i karrieren.

falkeøje

Elefanten
Elefanten
8 years ago

Voldtægtsbødlens personlige forhold og tilknytning inkluderer, at han har modtaget folkeskoleundervisning under varetægtsfængslingen.
Det er utroligt at man kan meritere sig til ophold, medens man rusker tremmer for grove forbrydelser.
Vejen frem for en udvisningstruet butikstyv må være ugerninger, der bevirker et langt ophold i fængselsvæsenets institutioner.

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
8 years ago

Det verkar vara lukrativt att jobba på Migverket!

Vad kostar det att köpa en anställning där?

Med stämplar, färdiga PUT och allt?

Ett arabiskt ordspråk säger: ska du stjäla, stjäl en kamel!! 😀

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

Det kan ikke siges nok at jeg langsomt fornemmer, hos mig selv men langt værre hos en den andre “almindelige” mennesker, en svækket tillid til myndigheder, politikere og endda den måde demokratiet er indrettet på, pga af sådanne sager. Særligt farlig tror jeg overbevisningen at myndighederne ikke KAN løse problemerne men ikke offentligt kan abdicere deres ansvar, er. For så er der åbnet for at det her ender “uden papirarbejde”

falkeøje
falkeøje
8 years ago

Under krigen havde vi en modstandsbevægelse, der
påtog sig det beskidte arbejde, for vi havde intet
politi.
Den savner man tit – nu om dage.

falkeøje

falkeøje
falkeøje
8 years ago
Reply to  falkeøje
7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x