26
sep
Seneste opdatering: 26/9-07 kl. 1128
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Det berømte tidskrift fra  1945, en af de  bedste artikelsamlinger  på svensk net.

Många tusentals svenskar – mammor och pappor, far- och morföräldrar – har på lite olika sätt uttryckt oro för hur Sverige bara på de senaste tio, femton, tjugo åren undergått stora och djupgående förändringar. Inte som under de gyllena 50- och 60-talen till det ständigt bättre utan till det mer och mer skrämmande sämre.
Svenskar som besöker Sverige efter att ha varit borta en längre sammanhängande tid känner inte igen sig. Sverige har blivit ett annat land………..(afsnittene)  :

Den massmediala självcensuren

 ”Kändisfaktorn”

Vitt spridd oro legitmeras

Ett stort politiskt nederlag

Stort nederlag för humanismen, solidariteten och toleransen

Det stora misslyckandet

Misslyckandets historia

Kaoset började med Bildtregeringen 

Vad är fiaskots debet och kredit? 

Nya och växande orättvisor bäddar för framtida konflikter

Eftertankar      DSM Tidsskrift   (Debatt  Sanningssökande  Mediakritik)

 British history ‘needs rewrite’

British history should be rewritten to make it “more inclusive”, says Trevor Phillips, the head of the new human rights and equality commission. He said Muslims were also part of the national story and “sometimes we have to go back into the tapestry and insert some threads that were lost”. He quoted the example of the Spanish Armada, which was held up by the Turks at the request of Queen Elizabeth I. “It was the Turks who saved us,” Mr Phillips told a Labour fringe meeting. 
 
Government Advisors: Dutch Should Adapt to Muslims

Tolerance for Islam is too low and question marks on the sexualisation of Dutch society are justified. In the report, the WRR also says that the integration debate is not helped by the fixation on the concept of ‘national identity’. The report says that there is nothing wrong with the dual nationality held by most immigrants in the Netherlands. The WRR already produced a controversial report last year (Dynamics in Islamic activism) when it complained that many Dutch politicians are involved in “Islam-bashing” and urged dialogue with “moderate movements such as Hamas.” According to newspaper Volkskrant, the WRR will also advise that primary schools should be encouraged to have ethnically mixed pupil populations. They should be given the statutory commission to create a ‘link’ between population groups, said WRR member and Labour (PvdA) Upper House member Pauline Meurs in the newspaper.

 Det demokratiska underskottet i Sverige 

Den politiska korrektheten
Vid sidan om detta har vi den så kallade “politiska korrektheten” som effektivt håller borta frågor från samhällsdebatten. Helt enkelt under förevändning att politikerna vet bättre än folket, och därför ska folket akta sig för att prata om sådant som inte politikerna gillar att höra om.

En sådan sak som inte får diskuteras är att EU:s medlemsstater, inklusive Sverige, nu i oktober står inför att godkänna tillkomsten av en gemensam EU-president och gemensam utrikesminister, samt att länder som Sverige fråntas rätt att lägga in veto mot lagar vi ogillar. Detta vill nuvarande regering godkänna utan folkomröstning trots att en majoritet av svenska folket säger sig vilja folkomrösta om denna enorma maktöverföring till EU.

Att demokratin i Sverige är ganska mycket av en illusion är märkligt nog också en sådan sak som inte får debatteras.

Inte undra på att makten letar sig andra vägar idag än de parlamentariska.

´Captus  Tidning

Min nya bok är ute nu

Tycker Du att den svenska demokratin bara är en illussion, och att allt i Sverige utgår från ett socialdemokratiskt perspektiv t.o.m. nu när vi har en borgerlig Alliansregering? Det tycker jag också, och tanken är inte ny.

Redan 1971 skrev den dåvarande brittiske utrikeskorrespondenten i Stockholm Roland Huntford boken “Det blinda Sverige” (eng: “The New Totalitarians”).

  I denna resonerade han att den svenska socialdemokratin som då hade regerat Sverige utan avbrott i 40 års tid (nu är det 75 år av de senaste 87 åren) byggt samhället så att allting var till socialdemokraternas fördel och varje annan regeringskonstellation än en rent socialdemokratisk vore dömd att misslyckas. I det nytotalitära (S)verige, menar Huntford, bygger socialdemokratins makt på tre grundpelare: Staten och Regeringen, intimt sammansvetsade med Partiet – alltså det socialdemokratiska partiet.

Det socialdemokratiska samhället är korporativt, strukturerat utefter fackföreningarnas och centralorganisationernas makt, och genomsyrat av ömsom kontrollerande och ömsom indoktrinerande instanser i arbetarrörelsens tjänst. Social ingenjörskonst är bara förnamnet på det samhälle som socialdemokratin har byggt upp, under förevändningen att först var mörker och sedan kom socialdemokratin med ljuset och välfärden. T.o.m. media kontrolleras grundligt av socialdemokratin, och fungerar som Regeringens spårhund – det som (det vänsterdominerade) media inte ser finns inte.

Denna (s)amhällsordning håller helt på att förtära den privata sfären, och till slut finns ingenting som inte kan bli politik. Anledningen till att den kan göra så är att medborgarna tror att de förändringar som genomförs sker på demokratisk väg genom folkets samlade vilja.

I Betongväldet – om socialdemokratins kontroll och maktfullkomlighet analyserar Carl Johan Ljungberg, Christian Swedberg och undertecknad Huntfords teoribygge och sätter det i perspektiv till modernare forskning, som inte så sällan bekräftar Huntfords uppfattningar, men också belyser bristerna.

Författarnas målsättning har varit att med denna bok som underlag kunna ställa socialdemokraterna till svars för den politik med vilken de format Sverige under sammanlagt 75 års regeringsinnehav sedan 1920. Huntfords idé om det nytotalitära Sverige är i allra högsta grad relevant än idag, sett i rätt ljus.

Köp den på: http://www.empron.se/

Jakob E:son Söderbaum -(foto Snaphanen)
huntford.jpg


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?


Comments are closed.