9
apr
Seneste opdatering: 16/8-10 kl. 1318
Ingen kommentar - Tryk for at kommentere!

Brothers Christopher and Peter Hitchens debate the Iraq War and religion at an event organized by the Hauenstein Center for Presidential Studies with support from the Center for Inquiry and the Interfaith Dialogue Association. Haunsteins Center, You Tube i 14 dele. 7 april 2008

Robert Ellis : Tørklæde-tilladelse

Præsidiets beslutning om at tillade det islamiske tørklæde på Folketingets talerstol er betegnet af Asmaa Abdol-Hamid som »en sejr for demokratiet«, men det kan være det første skridt mod Danmarks undergang som demokratisk stat. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i en skelsættende dom af 10. november 2005 (Leyla Sahin v. Turkey) fastslået, at det islamiske tørklæde »tilsyneladende er pålagt kvinder af en religiøs forskrift, som er svært forenelig med princippet om kønnenes ligestilling«. Derfor konkluderer domstolen, at et forbud er en begrænsning, som er nødvendig i et demokratisk samfund.

I Tyrkiet betragtes tørklædet som et symbol på det politiske islam, og den tyrkiske regerings forsøg på at få det indført på universitetsniveau har ført til stærke reaktioner fra de sekulære kræfter. Så galt behøver det ikke at gå i Danmark, men så længe vi har en grundlov, der ikke fastslår kønnenes ligestilling som et grundlæggende princip, baner man vejen for et system, som vil træde disse rettigheder under fode.

Robert Ellis , Berlingske Tidende, (foto: Hovedbibliotekets børneafd, © Snaphanen – klik f. helstørrelse)

-og nogle mennesker får sprøjtet syre på sig hvis de ikke går med slør.

»Må Allah lade de hellige krigere sejre. Allah er stor. Død over USA. Vi vil vise jer, Allah´s fjender, hvad vi kan. Allah er stor. Må Allah bekæmpe jer«

(Ahmad Khaldhahi på arabisk efter domsforkyndelsen. TV 2 oversatte det “Gud”, men det var ikke hvad den dømte sagde. DR udelod skånsomt den arabiske belæring af højesteretsdommer Torben Melchior. ) Det er ikke altid klogt at anke en dom :

Anklager Hanne Schmidt for Rigsadvokaten gik efter, at de to hovedmænd, 22-årige Ahmad Khaldahi og 35-årige Muhammad Zaher, skulle straffes med op til 14 års fængsel i stedet for de 11 år, som de fik i landsretten for forsøg på terror. De straffes nu begge med 12 års fængsel. Khaldhahi bliver desuden udvist af Danmark.

Mens Ahmad Khaldahi råbte højt på arabisk, da hans dom var blevet skærpet i Højesteret, så skulle de terrordømtes advokater lige synke dommene, som de kaldte “skuffende.” Han havde især gjort meget ud af at undgå udvisning af sin klient, men Højesteret stadfæstede, at Ahmad Khaldahi skal udvides for bestandigt efter endt afsoning. Højesteret skærper terrordomme og TV 2 med TV klip

»Döm sexköpare till fängelsestraff i åtminstone ett år «

Socialistiske moraltanter og visse muslimer har dette tilfælles, at det er en fejltagelse at tro man kan pacificere dem med indrømmelser. De kommer altid tilbage efter mere. Et års fængsel er mere end en morder under 18 år får:

Jämställdhetspolitisk talesman för socialdemokraterna Claes Borgström er ” som han själv uttryckt det, ”ledare för en statlig befrielserörelse”

–Jag har alltid varit socialist. Har befunnit mig i skärningspunkten mellan den radikala sidan inom socialdemokratin och den mera reformistiska sidan inom vänsterpartiet.Egentligen var valet av parti ”hugget som stucket”. Men det finns ett skäl till att han inte gick med i vänsterpartiet.

–Jag känner mig attraherad av att socialdemokraterna har fått flera kvinnor i ledningen, det är hoppingivande när det gäller jämställdhetsarbetet. Claes Borgström anser att brottet ska kunna ge fängelse i ”åtminstone ett år”. Det skulle göra det möjligt att häkta den misstänkte, förklarar han. Svenska Dagbladet

Ingen lande har efterlignet “sexköpslagen” fordi dens effekter er udokumenterede, men hvad gør det når man ikke lovgiver for dette liv, men for evigheden ? At det er en lov, der ikke kan håndhæves og tilmed spilder værdifulde politi-timer, synes heller ikke at betyde noget. Vi befinder os i den religiøse sfære. Borgströms rige er ikke af denne verden. Det er en “signal-lov” som røde ujngdommelige kvinder af alle aldre i Danmark, også hepper på.

Religionsdialog for viderekommende: Anders Gadegaard “udstøder beroligende lyde” på Folkekirkens vegne

Skarp kritik af danske kirkers islam-dialog. Religiøs vranglære, pinlig underkastelse og et problematisk forsøg på at ignorere forskellene mellem islam og kristendom.

Det er nogle af reaktionerne på et brev, som paraplyorganisationen Danske Kirkers Råd netop har sendt til 138 muslimske ledere og lærde. [..]
Men Danske Kirkers Råd går for langt i forsøget på at finde ligheder mellem de to store religioner, mener Henrik Wigh-Poulsen. Katrine Winkel Holm, teolog og talsmand for Islamkritisk Netværk:

– Her siger rådet nærmest, at der ikke er nogen forskel på Allah og Gud, hvilket jo er religiøs vranglære. I det hele taget er brevet udtryk for en pinlig underkastelse i forhold til islam. [..]

– Havde folkekirken ikke været med, ville det være mindre alvorligt. Men folkekirken er repræsenteret, og formanden for Danske Kirkers Råd er jo Anders Gadegaard, som er domprovst i København. At han dermed er ansvarlig for et brev, som i den grad svigter kristendommen og nærmest er udtryk for vranglære, burde være en sag for biskoppen, siger Katrine Winkel Holm.
Også domprovst i Helsingør, Steffen Ravn Jørgensen, er kritisk:

– Totredjedele af verdens forfulgte er kristne, og forfølgerne er ofte muslimer. Derfor må man spørge forfatterne til dette nye danske dokument, om man også har tænkt sig at arbejde på at stille kristne bedre i de lande, hvor kristne undertrykkes.

Skarp kritik af danske kirkers islam-dialog

»Svenske shaming-strategier«

er indtil videre umådeligt primitive. Det ville være en overdrivelse at sige at de få der behandler Gunnar Sandelins artikel forleden, ligefrem kvalificerer debatten ved at gå ind på artiklens hovedemner: hvor meget koster over 1 mio tilvandrede svenske skatteydere, hvorfor har man ikke spurgt befolkningen og hvorfor har svenske medier medvirket til at tilsløre fakta, senest f.eks. de 4700 anmeldte voldtægter i 2007 ? Næh, næh, “Sandelin er en stueren Sverigedemokrat”, det er substansen i de svagtargumenterende artikler. Er den svenske journalistuddannelse virkelig SÅ ringe og hjælpeløs ? Hvad er f.eks. Rakhel Chukris adkomst til at skrive om et emne, hun tydeligvis er blank på ? Der er flere hundrede private svenskere , der ved mere end hende, men ikke har kunnet komme til orde i svensk presse, og nu er det alligevel så sent, at man kan tvivle på hvor megen mening det giver at slippe ordet frit.

“Det ser inte bra ut för Sverigedemokraterna.Två och ett halvt år före riksdagsvalet ligger partiet fortfarande kring tre procent i opinionsmätningarna. Det räcker inte för att komma in i riksdagen.
Sverigedemokraterna skulle behöva en ny företrädare. Gärna någon med akademisk utbildning. Gärna någon med en lite “mjukare” framtoning – någon som har arbetat med humanitära frågor. Gärna en person som kan formulera sig väl.
Kanske är journalisten och socionomen Gunnar Sandelin den person de söker.”

“Konspirationsteorier går inte att bemöta. Ta tisdagens DN Debattartikel där journalisten och socionomen Gunnar Sandelin hävdade att journalister mörklägger vad invandringen egentligen kostar. Oavsett om påståendet förbigås med tystnad eller förnekas så får han rätt.”

Ny företrädare för Sverigedemokraterna? Sanning med modifikation Professor Ekberg fra Växjö gentager her og her, at indvandrerne kun koster 40 mia om året, forbløffende billigt når man betænker at samme Ekberg i 1994 satte beløbet til 30 mia kroner. Selvom det var krisetider dengang og der er uendelige mange flere índvandrere nu, skulle moralen altså være, at jo flere der kommer, desto billigere bliver det ? (Der er 2 mio af fremmed herkomst – 23 % – i Sverige, der hersker uenighed om, hvor mange af dem der kommer fra 3 verdenslande. Men 1.2 -1.5 er et meget plausibelt gæt.) Det er en skam for oplysningsniveauet i Sverige, at stort set ingen økonomer eller politikere vil tage stilling til oplysninger som disse: “1990 uppgick kostnaden för invandringen till 100 mdr. Den starka ökningen under nio år upp till 267 mdr” . At journalister peger fingre og råber “Sverige demokrat efter Sandelin, er fuldkommen uinteressant. Og endnu vigtigere end økonomien, der trods alt løber rundt endnu, hvis svenske politikere ville indse at de leder et land, der støt og sikkert atomiserer, at det er deres skyld og deres forbandede pligt at stoppe processen.

»Arabförbundets dag Stockholm«

En kærkommen anledning til at fremsætte krav via sin nøje regisserede offermentalitet. Svensk indenrigspolitik er ikke det, det engang var og den blir´det aldrig mere. Der skal omstilles fra konsensus til strid. Meget taktfulde og beskedne gæster at fejre:

RIKSDAGEN ”Det har varit mycket fint prat, men vi vill ha handling!” Det är när Egyptens ambassadör Samah Mohamed Sotouhi får ordet som det spårar ur på riktigt. Han har en hel lista med krav till de svenska parlamentarikerna. Han pratar om förolämpande publiceringar och vill att vi ska ”kriminalisera islamofobi”. Han frågar när vi ska ”modernisera” yttrandefrihetslagarna så att internet inte ska kunna underblåsa internationella kriser. Och han undrar varför vi, när vi högtidlighåller minnet av Förintelsen, inte uppmärksammar ”andra förintelser”. Han syftar förstås på palestinierna och påstår att Israels agerande ”liknar nazisternas förbrytelser”.

När riksdagen arrangerar ”firandet” av Arabförbundets dag lyder rubriken ”Dialog, demokrati och mänskliga rättigheter”. Det blir mest ”dialog”, om man med detta ord menar den liberala och sekulära demokratins moraliska självutplåning.

Arabförbundets medlemsstater, som även i bästa fall har grava demokratiska brister, ursäktas på allehanda sätt. Grundbegreppen ifrågasätts. Algeriets ambassadör Merzak Bedjaoui menar att stormakter inte ska använda ”mänskliga rättigheter” för att påtvinga svagare länder sina egna kulturer. Kuwaits ambassadör Sami Mohammad Al-Sulaiman fortsätter på samma spår, och säger att ”västerländska uppfattningar om demokrati” inte kan införas utan vidare i arabvärlden, utan måste ta hänsyn till lokala kulturer.

Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd, faller tyvärr också in i ”dialogen”. Hon säger att muslimer utsätts för ”ett slags förintelse”, och att muslimerna oroar sig för att stämningar i Sverige ska leda till ”förintelse” även här.Och Egyptens ambassadör går som sagt till frontalangrepp mot den svenska riksdagen och grundlagen.

Våra egna parlamentariker i kammaren är förbluffande följsamma när ordet släpps fritt. Alf Svensson (kd) pratar om respekt och värderingar. Annelie Enochson (kd) påpekar att Israel inte har någon representant på plats och att landet därför borde hållas utanför diskussionen. Ulrika Karlsson (m) påpekar klokt att demokratins värderingar är universella.

Men en anonym man, längst bak, ställer i alla fall frågan: ”Vad har Arabförbundet någonsin gjort för demokrati och mänskliga rättigheter?”

Verklig dialog tål öppna konflikter Arabförbundsdagen firas Gudmundsson blog

Vor korrespondent LN mener nok det er en sort satire værd:

STOCHOLM, Sverige — Stora människomassor har idag samlats på Helgeandsholmen kring det gamla riksdagshuset, på Gustav Adolfs Torg, längs Strömgatan bort mot Karl XII- statyen samt nedanför Kgl. Slottet längs Slottsbacken. I riksdagshuset pågår en konferans kallad ‘Arabförbundsdagen’ vid vilken ett antal höga dignitärer från arabiska länder och representanter för ‘the Arab League’ deltar. Bl.a. BARCELONAPROCESSEN står på dagordningen.

Inte sedan studentupprorets dagar i maj 1968 har så mycker folk spontant sammanstrålat. Man uttrycker sin vrede över den pågående islamiseringen av Europas nationalstater inklusive Sverige, som förmodas blir än mera omfattande 2009 då BARCELONAPROCESSENs beslut träder i kraft. Av plakat och banderoller fragår vidare att man kräver ‘ursprungsbefolkningarnas absoluta och enväldiga rätt till sina hemländer’, omedelbart stopp på inflödet av ‘papperslösa’ asylsökanden (96% av samtliga), tvingande repatriering av kriminella samt uppenbart assimilationsomöjliga och anpassningsovilliga asylanter, utträde ur EU, resriktioner beträffande byggandet av nya moskéer samt i att uppträda i religiös uniform på allmän plats.

En inte oviktig roll tycks det politiska partiet SverigeDemokraterna spela. Detta parti säges vara det enda som kan anses representera den svanska ursprungsbefolkningen och som tvivellöst påstår sig vilja tillvarata dess intressen. Partiet har hittills fört en undanskymd tillvaro, men nya beslutsamma medlemmar har strömmat till och en total ommöblering i partiets passiva ledningstopp lär vara förestående – kanske har man inspirerats av Bylund-fallet? – och vid valet 2010 är det inte omöjligt att partiet erhåller de 20-30% av rösterna som krävs för en ny start av Sverige och ett omedelbart slut på multikulturexsperimentet.

Jyllands Posten: Tonen skærpes – Indvandrerdebatten intensiveres i Sverige

»Den politiske korrekthed ligger som en giftgas over debatklimaet i Sverige ,« skriver journalisten og socialrådgiver Gunnar Sandelin i en opsigtvækkende kronik i Sveriges største morgenavis.

– Den daglige kronik i Dagens Nyheter – DN Debatt – har en unik status i Sverige . Når en minister, en oppositionsleder, en generaldirektør, en forbundsformand eller en forsker virkelig har noget på sinde, indkalder vedkommende normalt ikke til pressemøde eller lader sig interviewe af en avis-, radio- eller tv-journalist, men skriver i stedet et indlæg på DN Debatt, som dermed ofte fremstår som landets vigtigste forum for »planlagte« nyheder.
På den baggrund må det betragtes som et tidens tegn, at DN Debatt i går havde overskriften »Journalisterne mørklægger sandheden om indvandrerne«.

Det er, hvad en del debattører længe har påstået i blogs på nettet og i morgenradioprogrammet Ring P1, der i fravær af brede debatsider i aviserne er de mest folkelige debatfora i Sverige . Men den slags synspunkter når sjældent frem til de etablerede medier – og slet ikke til DN Debatt. Gårsdagens kronik, skrevet af journalisten og socialrådgiver Gunnar Sandelin, forstærker indtrykket af, at der er ved at ske en vis forandring af den svenske indvandrerdebat.

Formanden for det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, Jimmie Åkesson, fik for nylig et indlæg optaget i Dagens Nyheters kultursektion. Den konservative integrationsminister, Tobias Billström, talte på et seminar om svensk »berøringsangst« på området. Og en udvikling i Göteborg, hvor to fotografer i påsken blev udsat for vold og mordtrusler, da de besøgte en indvandrertæt forstad efter et mord på åben gade, har vakt omfattende debat.

Synd for indvandrerne

Sandelin, der har en fortid som reporter på Sveriges Television, fortæller i kronikken, at en redaktør dengang instruerede ham om, at det »skal være så synd for indvandrerne, at folk græder foran fjernsynet«. Men hans primære ærinde er, at Sverige i perioden 1980-2006 har taget imod godt en million indvandrere – flest i Europa i forhold til indbyggertallet – og at 9 af 10 af disse ikke har opfyldt den klassiske definition på flygtninge. Uden nogen offentlig debat af betydning.

»Det er sjældent befordrende for karrieren at udtale sig for en mere restriktiv asylpolitik eller sætte spørgsmålstegn ved det multikulturelle samfund. Den politiske korrekthed ligger som en giftgas over debatklimaet,« skriver Sandelin.

Han understreger, at Sverige fortsat bør tage imod mennesker, der flygter for deres liv, og at indvandrere ikke kan ses under ét.

»Men man må kunne diskutere spørgsmålet generelt og åbent uden at blive anklaget for racisme og fremmedfjendtlighed. Forandringen af Sverige fra et homogent til et multikulturelt samfund er den største forandring i vor livstid. At skattemilliarder rutinemæssigt udbetales til store grupper, der ikke er blevet klassificeret som flygtninge eller har behov for beskyttelse, er en provokation mod samfundsmoralen og puster på længere sigt kun til en virkelig fremmedfjendtlighed,« mener Gunnar Sandelin.

For læsere af debatsiderne i Morgenavisen Jyllands-Posten er det næppe spektakulære synspunkter, men i DN Debatt-sammenhæng er det noget nyt.

Var det nødvendigt?

Men at der stadig er langt mellem debat-tonen i Sverige og Danmark, viste bl.a. en tv-debat i forlængelse af overfaldet på de to fotografer i Göteborg. Her var udgangspunktet, om de svenske medier snarere lægger for stor vægt på etnicitet, og debatten blev indledt med en lang teatermonolog om »etno-pornografi« skrevet af debattøren America Vera Zavala.

Underforstået: Var det virkelig nødvendigt at sende fotografer ud til den indvandrertætte forstad Bergsjön og »trykke kameraer op i ansigtet på folk«, efter at en 25-årig mand Langfredag blev skudt og dræbt på åben gade og hans bror såret?

Etnisk herkomst og stednavne

Ganske vist har ingen af de etablerede medier nævnt ofrenes eller den mistænkte og eftersøgte gerningsmands etniske herkomst, eller om der er tale om folk med indvandrerbaggrund, men på baggrund af stednavnet Bergsjön og beskrivelser af diverse familiebånd i affæren kunne den kvikke læser selv drage sine konklusioner.

»Forstadsfascister truer demokratiet,« lød overskriften på en kommentar, som Göteborgsavisen GT’s politiske redaktør, Jimmy Fredriksson, skrev efter overfaldene.

Ikke et ord om indvandrere

Han skrev om »kriminelle og halvkriminelle mænd i forskellige netværk, som mener, at samfundet ikke skal blande sig i, hvad der sker i deres område«. Om forstæder, hvor den »den fascistiske livsstil råder«, og »respekt, vold og skræk er den røde tråd«.

Også her måtte læseren imidlertid gætte sig frem ud fra kodeordet »forstæder«, der sjældent anvendes om de svenske pendanter til Ordrup og Risskov.

Begrebet »indvandrere« forekom ikke i redaktørens kommentar.

Nedtælling til atomterror

At Al-Qaeda har viljen til at ramme en vestlig by med et atomangreb er dokumenteret. Spørgsmålet i en nøddeskal er om de besidder de nødvendige materialer, og vil være i stand til at indsmugle bomben eller materialerne til den påtænkte by. Spørgsmålet fra vestlig side er hvordan man forhindrer noget som man ingen erfaringer har med, og som formentlig et meget lille antal terrorister er involveret i.

Artiklen her antyder den lammende effekt et sådant angreb vil have på verden, ikke blot den ramte storby. Et større spørgsmål må være, om et sådant angreb på nuværende tidspunkt vil gavne islams langsigtede interesser i Vesten, eller om det backlash der formentlig vil komme – når nu intet andet har kunnet vække Vesten op – vil skade eller måske ligefrem forhindre islams langsigtede mål: Kolonisering ved børnefødsler, pression gennem offer/trusselsretorik, intifada, salamitaktiske delmål, særhensyn, undergravende virksomhed gennem moskeer og madrassaer samt lokal terrorisme.

Mit eget helt ukvalificerede bud: Atomterrorisme vil være at sætte alt på ét bræt. Den langsomme undergravning som jeg opremsede her vil så være et afsluttet kapitel. Det er umiddelbart vanskeligt at se hvordan den muslimske verdens sag vil blive fremmet, da Vesten næppe vil kapitulere en bloc som resultat af at enkelte byer bliver udslettet. Kaos, snare end kalifatet, vil blive resultatet i en overskuelig fremtid. Via Jihad Watch (LFPC):

Al-Qaida’s nuclear attack against the US is in planning stages, top American intelligence officials have said.

Deposing before a Congressional Committee on Homeland Security early this week, these US intelligence officials told US lawmakers that the threat of nuclear attack by the Taliban was growing and there is need to enhance its security measures.

Charles Allen, Undersecretary for Intelligence and Analysis and Chief Intelligence Officer at the Department of Homeland Security; and Rolf Mowatt-Larssen, the director of Office of Intelligence and Counterintelligence for the Department of Energy testified before this key Congressional committee on nuclear terrorism on April 2.

”There’s been a long-term effort by Al-Qaida, to develop an improvised nuclear device,” Allen said. ”I have no doubt that Al-Qaida would like to obtain nuclear capability. I think the evidence in their statements that they’ve made over many years publicly indicate this,” he argued in his testimony. […]

In his testimony Dr. Matthew Bunn, a senior research associate for the Project on Managing the Atom at the Belfer Center for Science and International Affairs at Harvard University’s School of Government said there is greater chance than ever that the Al-Qaida would get the material and manage to make it into a bomb.

”I think then the next question is if they got the material, and they managed to make it into a bomb, could they somehow deliver it to Washington, or New York, or another major city somewhere around the world. I think, in my view, the answer is yes,” he said.

Bunn said in case a bomb goes off there would be blackmailing tactics from these terrorists’ organizations. ”One has to recall that the moment after a nuclear bomb goes off, someone — either the perpetrator or another terrorist group — is going to call up and say, ”I’ve got five more, and they’re already hidden in U.S. cities, and I’m going to start setting them off unless you do X, Y and Z.” And one bomb having just gone off, they will have substantial credibility,” he argued.

”The prospect for panic, uncontrolled mass evacuation of our cities, economic chaos and disruption is, I think, very great […]Al-Qaida nuclear attack in planning stages

Nedtælling til EUSSR

Læs også kommentarerne til Fjordmans indlæg på Gates of Vienna. Gid dette bare var nogle bloggeres paranoia, men EUs totalitære hensigter med styring af medier og skolebøger ligger frit tilgængelige på officielle hjemmesider og i officielle publikationer. EUs borgere er ligeglade; måske hader de endda deres egen frihed, og længes efter en Big Brother der kan udstikke mål og mening. Forvent ikke oprør fra neden mod denne stykkevis totalitarisme (LFPC).

Notice how this senior member of the European Parliament states that the media “must” engage in breaking down resistance to increased mass immigration to Europe. The fact that political authorities clearly view the media as just another arm of the transnational bureaucracy demonstrates just how far down the path of totalitarianism the European Union has already gone.

The EUSSR is taking shape right in front of our eyes. As I have said a million times before, the only possible solution to this is to get rid of the EU. All of it. The entire organization is just a big pile of corruption, sharia and Utopian ideologies. It needs to go if the European continent, and the civilization it gave birth to, is to survive this century:

From EU Observer:

Instead of the narrow-minded approach suggested at the Anglo-French Summit Europe we need to agree a far more ambitious package: one which combines the fight against illegal migration with the creation of legal migration channels and development and security policies that actively bolster third countries.

Before our ambitions can be achieved, however, parliamentarians and the media alike must commit to engaging in the crucial step of changing public perceptions. For without public confidence and backing, an ambitious global migration policy for Europe is unlikely to see the light of day. Fjordman: The EUSSR Grows Bolder

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x