20
dec
Seneste opdatering: 8/8-13 kl. 2145
39 kommentarer - Tryk for at kommentere!

man husker at danske socialdemokrater i 2001 sagde, at 12.500 “familiesammenførte” var smertegrænsen. Sverige  har åbenlyst ingen øvre smertegrænse.  Landet  er  sat til salg ude i verden  for lavest bydende. Befolkningen  snorksover, og svensk  presse er en  hovedmedskyldig i det.  Intet udtryk er i virkeligheden groft nok,  til at beskrive svensk journalistiks forrædderi, men svenskerne  må selv opdage på egen krop, at de mister deres land. Vi andre står bare  på sidelinjen. Om ti, tyve år, er de ikke længere herrer i eget hus, så “är det kört”, og  temmelig for sent at græde over. Det gør ondt for et land man holder af. På den anden side må man forsone sig:  Det er ikke vores  land. Det er ikke mit.  Det er svenskernes. Og de må gøre ved det, hvad de vil.

anhrig1995_2008_24021937

Prognosen för anhöriginvandringen pekar på ca 33 000 personer under 2008 och det är givetvis nytt rekord. Hur regeringen och migrationsverket tänkt sig att dessa 33 000 människor skall kunna försörja sig i Sverige med sin i de flesta fall mycket bristfälliga utbildning är en gåta för mig. Thoralf Alfsson

Utryg kollektivtrafik

Folk blir i økende grad forulempet, bestjålet eller opplever truende situasjoner på kollektivtrafikken, viser en undersøkelse Transportøkonomisk institutt har foretatt.

Utgangspunktet for undersøkelsen er utspørring av 844 personer fra Oslo og Kristiansand. De svarer blant annet følgende:
* 53 prosent er blitt utsatt for ubehagelige kommentarer, blant annet av seksuell eller rasistisk art, i forbindelse med reiser.
* 45 prosent har vært vitne til kriminelle handlinger, som hærverk eller trakassering.
* 38 prosent har opplevd truende ungdomsgjenger.
* 26 prosent er blitt forfulgt av innpåslitne personer.
* 23 prosent er blitt utsatt for vold eller trusler.
* 13 prosent er blitt ranet eller utsatt for tyveri.
* 11 prosent er blitt ufrivillig befølt av fremmede.

Document.no

Fra blasfemi til racisme

Norge overfører blasfemiparagraffen til “hate speech” . Altså: blasfemi er  i orden, bare man ikke gør grin med islam,  for muslimer  skaber sig så tosset, at det forstyrrer samfundsordenen, og så er de en sårbar minoritet.

Et straffansvar som verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser kan derfor avverge alvorlige konflikter i samfunnet. Dette kan i tiden fremover vise seg å bli viktigere enn før, ikke minst som en følge av den religiøse pluralismen som innvandringen til Norge har medført. Departementet vil i stedet, i forbindelse med den kommende ikraftsettingsproposisjonen, fremme forslag om å utvide § 185 om hatefulle ytringer slik at denne bestemmelsen varetar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafenRegjeringen vil innskrenke ytringsfriheten

‘Arvesmerten’: Det der får Jacob Holdt til at tikke

Måske er Jacob Holdt for excentrisk en personlighed til at være værd for Snaphanen at beskæftige sig med. På den anden side kan man måske hævde, at han i rendyrket eller ligefrem karikeret form udtrykker nogle af de faldgruber som vores opponenter – herfra hvor vi står – er faldet i. Hvad kan man anstændigvis indvende mod denne rendyrkede idealisme?

Ahmed Mohamud skriver i JP 17/12, at det er let at være hvid europæer med de rigtige holdninger. Men også jeg, AM, udsættes for trusler, kaldes muslimsk feltmadras, får brosten i hovedet, spyttes på og overdænges med menneskeekskrementer, når jeg marcherer med nazisterne (for at beskytte deres ytringsfrihed) eller med de homoseksuelle i det Østeuropa, der selv indtil for nylig var undertrykt.

Nu er jeg slet ikke anstændig, men en arme synder, så jeg kan lige så godt spytte ud med det: Når Holdt “marcherer med nazisterne” og ligefrem, det er ganske vist, “får brosten i hovedet”, er det jo en næsten messiansk udlevelse af de bedste af vores idealer – frihed for Loke såvel som for Thor, eller Voltaires (eller hvis det nu var) berømte udsagn om ytringsfriheden. Når Holdt så alligevel skurrer så uanstændigt i ørerne at ordet ‘øretæveindbydende’ falder én ind, kunne man hævde, at det blot er fordi jeg – arme synder som jeg er – ikke udlever idealerne så konsekvent som ham. Måske, men humlen i det hele vil jeg påstå er hans uvillighed til at erkende ondskabens eksistens, og dermed medansvaret for de ganske uanstændige metoder denne må bekæmpes med af et demokratisk samfund. Han har så rene hænder at det kun er set én gang i historien før. Her må vandene deles: Kan man sluge den, eller får man brækfornemmelser?

Onde handlinger i det Holdt’ske univers beror ikke på en arvesynd med rod i et mytisk brodermord.  I stedet er det en kæde af offerstatus der fører tilbage til … ja, hvad er egentlig  urbegivenheden i denne særlige livsforståelse? I ondskabens sted sted har Holdt indføjet “smerte”, som taget ud af amerikansk feelgoodpsykologi – karikaturfrasen “I feel your pain” er velkendt, og Holdt inkarnerer den. Resten af læserbrevet her er en tour de force i kvalmende offersprog som jeg vil skåne vores læsere for, kun påpege den alt for velkendte retoriske manipulation i opstillingen af moralsk ækvivalens, og den totale fortielse af islamisk tekstlig og dogmatisk legitimation for overgreb:

pride__che_156

I din smerte mister du empatien for kvinden, som ikke spytter på dig som muslim, lige så lidt som folk på Jamaica slår bøsser ihjel, fordi de er kristne. Jacob Holdt: Tag del i kampen mod racismen

Min påstand er at Holdt repræsenterer yderenden af en skala, hvor f. eks. Morten Østergaard ligger ca. tre fjerdedele i samme retning (LFPC).

PETs old boys’ network: En røst fra fortiden

Kunne man bare slå det fast én gang for alle: Spørgsmålet om H. J. Bonnichsens eller Ole Stig Andersens ret til at at ytre sig i debatten handler ikke om deres ytringsfrihed som privatpersoner, som selvfølgelig er ukrænkelig. Det handler derimod om den forplumring som opstår, når de som forlængst fratrådte fra PET udtaler sig med en vægt som stammer fra deres tidligere ansættelsesforhold, og hverken de eller de taknemmelige medier der sidder ved deres fødder understreger at der er tale om civile borgeres synspunkter, ikke om deres arbejdsgiveres nuværende holdninger. Jeg mener de to i fatal grad svigter denne distancering, at de puster sig op med de fhv. titler, som når den førstnævnte henviser til sig selv som en særlig autoritet på området – samtidig med at hvad han siger er himmelråbende dumt – og således mener sig immun for modsigelser. Dette er ikke acceptabelt for debatten og ikke acceptabelt for tilliden til de myndigheder der – uden Bonnichsen og Andersen ved roret – skal beskytte os alle.

Ole Stig Andersen siger dog heldigvis i dette interview: “Men det er fuldstændigt absurd at basere en retsstat på en blind tro på, at politiet altid har ret”. Dette må vel også betyde at det er absurd at tro at en fhv. rorgænger ved PET altid har ret? At man har ‘ret’ til at udtrykke uenighed med ham? Ikke at jeg behøver denne tilståelse af ret … Således skurrer det fælt i ørerne på undertegnede civilist uden security clearance på noget plan, at den fhv. Andersen henregner jihadiske aktiviteter til det kriminelle domæne, snarere end til det sikkerhedspolitiske:

Den tidligere øverste PET-chef Ole Stig Andersen har fået nok af den indskrænkning af afgørende retsprincipper, som politikerne er villige til at acceptere i terrorsager. Unødvendigt og underminerende for retsstaten, kalder han det. […]

Hans kritik er især udløst af sagen om de to tunesere og en dansk-marokkaner, der af PET mistænkes for at ville dræbe tegneren Kurt Westergaard. […] “Man kan sagtens tænke sig terror så voldsom, at det er rimeligt at tale om statens sikkerhed. Men hvad har mordplaner mod en tegner med statens sikkerhed at gøre,” siger Ole Stig Andersen.

Han erkender, at PET og politiet har et behov for at beskytte sine kilder. “Men hvorfor er en agent, der arbejder for PET i Vollsmose, mere hemmelig og sårbar end en agent, der arbejder i et meget kriminelt og farligt narkomiljø? Forklaringen er nok, at efterforskning i terrorsager finder sted i efterretningstjenesterne. Og dermed har man overtaget det samme begrebsapparat om statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter som dengang, hvor man bekæmpede spionage og KGB. […] Tidligere PET-chef: Terrordebat er farlig

Hvad “mordplaner mod en tegner [har] med statens sikkerhed at gøre”, er, at trusler af denne art undergraver dette samfunds centrale værdier – således er ytringsfriheden de facto indskrænket p.g.a. bevidstheden om denne slags trusler. Statens sikkerhed eller samfundets sikkerhed? Tja, det er i hvert fald noget langt mere indgribende i vores alles liv, end simpel kriminalitet. Er det virkelig nødvendigt at påpege dette? Og er det virkelig nødvendigt at påpege, at jihadister ikke bare sprænger bomber for sjovs skyld og narrestreger, men at de har et eksplicit politisk mål, der handler om statens nedlæggelse til fordel for religiøst diktatur? Og at disse handlinger forløber parallelt og i tandem med ‘stealth jihad’, eller salamitaktik, som også gradvist afvikler den stat som PET skal beskytte? Der er ingen tegn på erkendelse af dette hos Ole Stig Andersen. Ingen påvisning af at denne trussel kan håndteres inden for de sædvanlige spilleregler. Jeg tror godt jeg kan tillade mig at være uenig med ham (LFPC).

“Vuxna uppmuntrar de unga till våldet”

Bensinfyllda flaskor, slangbomber och gatstenar som kastas mot polis. Nu kräver integrationsministern att de vuxna stoppar våldet i stadsdelen Rosengård i Malmö. HBL.FI

Aje Carlbom om ekstremisterne i kældermoskéen: Så länge offerperspektivet dominerar tänkandet kommer det att vara svårt att förstå stadsdelen Rosengård

Den wahhabistiska läran som praktiserades i källarmoskén i Rosengård är extrem och destruktiv, särskilt för ungdomarna. Konflikten kring den är till stor del en konflikt inom islam och majoritetssamhället har all anledning att motarbeta de extrema lärorna. Det skriver Aje Carlbom som bott i Rosengård och forskat på de wahhabistiska grupperna.

För tillfället är det en ideologisk röra som dominerar tolkningarna av händelserna i RosengÂrd. Många är alltför snabba att göra som Anders Lago i Södertälje och rama in händelseförloppet i det så kallade “utanförskapet”.

Konflikten i Rosengård är även en konflikt mellan muslimska grupper. Inbyggt i detta ligger olika idéer om att invandrare i Rosengård inte släpps in i samhället, att samhället inte gör tillräckligt mycket för invånarna, att trångboddhet och kackerlackor helt och hållet är fastighetsägarnas ansvar och så vidare. Det är ett märkligt synsätt. Fastighetsägarna kan ju knappast beskyllas för att ha dragit in ohyra eller fuktskadat sina egna fastigheter.

Frågan är om det finns något land i Europa som gjort mer än Sverige de senaste decennierna för att integrera människor från andra länder. Ett oräkneligt antal projekt har genomförts, muslimer har kunnat praktisera islam fritt och uttrycka vilka kritiska idéer om samhället som helst utan att drabbas av repressalier. Muslimer har dessutom i minst två decennier haft goda relationer med regering och riksdag som ofta lyssnat till deras idéer. Så länge offerperspektivet dominerar tänkandet kommer det att vara svårt att förstå stadsdelen Rosengård och andra etniskt och religiöst segregerade områden. Människorna i de här områdena är också i allra högsta grad aktörer som medvetet beslutat sig för att dra sig undan svenska miljöer. Skälen för detta kan variera. Många vill bo nära familj, vänner och landsmän och väljer därför trångboddhet i Rosengård framför egen lägenhet i andra städer eller stadsdelar. Bland muslimer är det vanligt att välja boende i Rosengård av det enkla skälet att det redan bor många muslimer där. Det är enklare att leva som muslim i området än utanför. Moskén är utan tvekan den viktigaste religiösa institutionen för muslimer. I Rosengård finns flera olika så kallade “källarmoskéer”, bönerum som är inhysta i cykelförråd eller förvaringslokaler. En uppfattning om den här situationen är att muslimer etablerat källarmoskéer i väntan på att kunna bygga upp arkitektoniskt riktiga moskéer. Detta är en idé som behöver modifieras, åtminstone när det handlar om Rosengård. Här avspeglar moskéstrukturen politiska och religiösa skillnader i åsikter mellan islamistiska och andra grupper. Dessa problem har ingenting att göra med det svenska samhället utan är en “intern” fråga mellan muslimer. Det ser likadant ut i andra länder. I Rosengård etablerades den stora moskén (Islamic center) 1984, det vill säga först av alla moskéer. Genom åren har moskén dragit till sig muslimer från olika delar av Sverige och världen. Dessa har träffats i moskén och etablerat grupper inom gruppen som initierat politiska diskussioner som lett till konflikter. Den stora moskéns ledning, med grundaren Beijzat Becirov i spetsen, har på grund av konflikterna tvingat bort “fraktionerna” från moskén och detta har gjort att de etablerat egna moskéer. Källarmoskén som avhysts av fastighetsägaren har ingått i det religiösa nätverket kring en av Rosengårds äldsta källarmoskéer, Islamiska kulturföreningen. Jag intervjuade företrädare för den här moskén i början av 1990-talet och redan då var det känt att det var en så kallat “wahhabistisk” tolkning av islam som dominerade aktivisternas synsätt. Enkelt uttryckt är det en mycket konservativ uppfattning som handlar om att etablera en stark religiös kontroll av individer och samhällen. Typiskt för den här sortens islamister är att praktisera en bokstavstrogen trosuppfattning. Till skillnad från många andra islamiska aktivister avvisar wahhabister försöken som görs får att anpassa islam till europeiska förhållanden. Wahhabister är inte speciellt populära hos muslimer i allmänhet utan betraktas som fanatiker och sekterister. Muslimer som praktiserar den här typen av religiösa uppfattningar är ofta “isolationistiska”. Deras starka idéer om religiös “renhet” gör att de är noga med att inte besmittas av sekulära ideal eller värderingar. Att “bryta” med det dominerande samhällets normer är därför vanligt för wahhabister. Det kan handla om att man vill klä sig p ett annat sätt än andra, att man bosätter sig i segregerade områden, att man undviker miljöer som uppfattas som religiöst orena. Under 1990-talet drogs många somalier in i den här religiösa rörelsen. Följden av detta blev att många av religiösa skäl undvek högre utbildning på högskolor och universitet eftersom det enligt wahhabistisk ideologi riskerade att förstöra den religiösa tron. Wahhabisterna i Rosengård har försökt att rekrytera ungdomar till sin verksamhet i flera år. För tolv år sedan tog de över och islamiserade verksamheten i en hyresgästförening i området och i samband med det exkluderade man en grupp romer. Att avhysa den här gruppen från källarmoskén i Herrgården kan uppfattas som diskriminerande och okänsligt men det finns ingenting som hindrar ungdomarna här från att besöka den stora moskén (eller andra moskéer) i området. Det är önskvärt att unga muslimer i området söker sig till andra moskéer i eftersom den wahhabistiska läran allvarligt försvårar integrationsprocessen för kommande generationer. Extrema läror, oberoende av ideologi, riskerar att göra människor till “outsiders” som får det mycket svårt att bli delaktiga i majoritetssamhället. Muslimska ungdomar i Rosengård behöver inte fler moskéer. De behöver svensk utbildning och fler vägar in i det svenska samhället. Newsmill Aje Carlbom

Om författaren: Aje Carlbom är forskare på Malmö högskola och har under många år bott i Rosengård och forskat på de wahhabistiska grupperna i området.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Thomas Bolding Hansen
13 years ago

“Du synes ikke allerede ‘integrations-indsatsen’ har været både “stor og dyr”??? Vi har gennem de sidste 30-40 pumpet milliarder og atter millarder af skatteyder-kroner” Jo jeg mener at den tidligere politik harværet tåbelig og dyr og kun resulteret i at vi har skabt problemer som vi kunne være foruden. F.eks over 800000 på overførselsindkomst, store integrations og kriminalitets forbyggendeomkostninger. jeg mener ikke, vi skal lukke flere ind. jeg mener stadig, det er at gamble med vores fremtid. ““Jeg mener ikke Islam er i stand til at udgøre en reel trussel mod andet end sig selv” “Well jeg mener stadig Islam… Read more »

Per N
Per N
13 years ago

Ubs, jeg fik ikke dette med.

Der behøver ikke at sidde 179 mullager i folketinget for at have magt.

Per N
Per N
13 years ago

Jeg vil tage nogle sætninger ud i denne omgang. Først dine. “Jeg mener ikke Islam er i stand til at udgøre en reel trussel mod andet end sig selv” “Well jeg mener stadig Islam er en trussel” 2 forskellige sætninger 2 forskellige meninger. I den første er det kun et problem for dem selv, hvilke er en utrolig usandhed, skal vi ikke lige få realiteterne på plads, det er uhæderlig at sige at jeg ikke skal føle at det er ikke mig men dem selv de skader (tale om blindhed) og direkte løgn at påstå dette, det skriger til himlen… Read more »

Magga
Magga
13 years ago

Thomas Bolding Hansen Du skriver, at du stort set stadig står for det samme, men blot siger aktivt fra, når du er uenig. Det er vel en erfaring, som du deler med flere, der har deltaget hyppigt i debatten. Selv med mig der altid har sagt fra og ofte spændte ben for mig selv, fordi jeg gjorde det i stedet for at manipulere og slippe nemt om ved tingene. Jeg har lært at blive endnu bedre til at forsvare mig. Engang citerede du et digt af Piet Hein, som jeg sendte videre ud i verden, hvor det blev godt modtaget.… Read more »

Magga
Magga
13 years ago

Jeg kan heller ikke genkende den Thomas Bolding Hansen, der citerede Longfellow.

JensH
JensH
13 years ago

@Thomas Bolding Hansen “Det kræver dog en stor indsats og en dyr en.” Du synes ikke allerede ‘integrations-indsatsen’ har været både “stor og dyr”??? Vi har gennem de sidste 30-40 pumpet milliarder og atter millarder af skatteyder-kroner i ‘integrations-tiltag’, og alligevel bliver problerme kun større og større. Der er gennem de sidste par årtier fremvokset en hel ‘integrations-industri’, og det er trods finanskrise en branche i virkelig vækst. Dem der har ansættelse der behøver ikke frygte arbejdsløshed uanset hvor langvarig recessionen bliver. Havde job-titlen ‘Integrations-konsulent’ eksisteret i 1980’erne, da jeg skulle beslutte mig for studium, så var det sgu det… Read more »

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Well jeg mener stadig Islam er en trussel, mine synspunkter har ikke flyttet sig så meget, forskellen er blot jeg mere aktivt siger i mod, når jeg er uenig.

LFPC
13 years ago

Jeg tror jeg må kaste håndklædet i ringen, Thomas. Vi kommer vist ikke videre. Jeg sidder bare tilbage med en undren over at sammenholde hvad du nu skriver, med de kommentarer en person med samme navn som dig skrev på Uriasposten og engelsksprogede blogs for ikke så længe siden. Lange citater med bloddryppende islamisk mainstreamdogmatik, f. eks. Det du skriver her er for mig absurd og selektiv udvælgelse ud fra et forceret optimistisk det-går-nok-alt-sammen-skal-du-se-paradigme. Underlig aflæring af tidligere indsigt. Vi kommer vist ikke videre end det.

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

“Det lille antal Z påvirker hele det danske samfund,og det opvejes ikke af at endnu flere er i arbejde. Der vil tilsyneladende (kender du nogle mekanismer der vil få dem til at forsvinde over tid?) altid være sådan et segment, og der vil tilsyneladende altid være ghettoer og bydele med dette præg (kender du nogle mekanismer der vil få dem til at forsvinde over tid?).” Ja, de amerikanske erfaringer i New York f.eks. Ikke at alle ghettoer forsvinder, men problemet kan mindskes, kriminaliteten er halveret der. Og ja, jeg tror problemet kan tackles over tid, med de rigtige midler. Det… Read more »

LFPC
13 years ago

“Overrepræsentationen inden for kriminalitet, betyder jo ikke at flertallet er kriminelle”. Jeg tror jeg kan se hvor det er vi grundlæggende er uenige: Du ser, så vidt jeg kan se, verden i statiske størrelser. Der er et antal X der er kriminelle, og et større antal Y der ikke er det. Så er problemet ikke større end X, og X og Y hænger ikke sammen. Jeg mener dette er helt uholdbart. Når f. eks. et antal Z i Vollsmose eller Gellerup laver ballade eller giver sig ud i bombefremstilling, skal man så klappe i hænderne fordi det store flertal i… Read more »

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Godt Iranere, Tyrkere, Bosnier. Deres beskæftigelsesgrad er næsten lige så god som vestlige indvandreres. Kvindernes noget lavere beskæftigelses grad er det som trækker ned. Tyrkiske mænds beskæftigelsesgrad er bedre end f.eks Norske mænds og den samme som Tyske mænds. Overrepræsentationen inden for kriminalitet, betyder jo ikke at flertallet er kriminelle. Det kunne for så vidt være 2000-3000 mennesker som begår rigtig meget kriminalitet, og bliver snuppet for den, mens resten er lovlydige. “Så skal der hvist ikke meget fantasi at se hvis et par tusind musliman går på gaden og er meget utilfreds med tingenens tilstand” Det skete i Frankrig,… Read more »

Per N
Per N
13 years ago

T.B.H. Jeg sætter ikke tvivl om at statastikker og tal som du henviser til ikke er holdbare, så det er fint. Nu laver vi alle den øvelse at ref. en eller flere linier fra debatten, altså taget ud af kontekts (på Dansk, samenhæng) i dette tilfælde glider du uden om når du siger “ja og indvandrer ungdom kan og vil gøre hele kvarterer usikre. men det er ikke det samme som overordnet magt, enden på demokratiet, danmarks ende” Jeg skrev også “myndighederne var stor set hjælpeløse i at stoppe den slags angreb på samfundsordenen” Så skal der hvist ikke meget… Read more »

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

LFPC: ?????? “Jeg har vist adskillige gange givet udtryk for at min fremlægning af pessimistiske scenarier selvfølgelig bunder i at jeg gerne vil overbevises om at de er usandsynlige”. Det er jeg godt klar over. Jeg prøver nu også at overbevise om det så om ikke usandsynlige, så om proportionerne. I sidste instans er det de stærke argumenter som vinder, ikke de overdrevne. Per N “Nu har du regnemaskinen fremme igen, din forklaring tyder på, at du ser tal og statistik som værendene det, det kommer til at handle om,” Ingen kan spå om præcist om hvor stor overfertiliteten er… Read more »

Niels C
Niels C
13 years ago

Ja og selv Dagens Nyheter har betænkeligheder eller så er det opgivende besværinger, jeg kan især godt lide afslutningen på dagens leder
‘Invandrare måste tillåtas att – inom vissa ramar – bevara en egen kultur som kan skapa självrespekt i stället för kravaller. Arbetsmarknaden måste anpassas så att även den med små kunskaper om Sverige kan klara sig själv. Omställningen kommer inte att bli smärtfri – men alternativet är mycket värre’

Det som Dagens Nyheter foreslår er jo at afindustrialisere Sverige

Tjah

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=866294

Fine Line
Fine Line
13 years ago

“I øvrigt er Jacob Holdt ualmindeligt nedladende over for Ahmed Mohamud. Jeg ville blive vred hvis jeg blev patroniseret på denne måde.”

Det ligger jo implicit i Jacob Holdts holdning, at andre racer er den hvide underlegen og derfor skal patroniseres af den store hvide tolerante mand i skikkelse af Jacob Holdt.

LFPC
13 years ago

“Hvis jeg må stille et provokerende spørgsmål, er det så vigtigt, at verdenen går under i jeres levetid?” ?????? Jeg har vist adskillige gange givet udtryk for at min fremlægning af pessimistiske scenarier selvfølgelig bunder i at jeg gerne vil overbevises om at de er usandsynlige, og at der findes optimistiske scenarier der medfører, at den nuværende fred, frihed og velstand vil bevares. Især det sidste tror jeg aldrig jeg har set nogle bud på. Jeg har også adskillige gange skrevet her og på Uriasposten, at konkrete fremskrivninger er for usikre, fordi så mange variable kan bestemme hvordan fremtiden bliver.… Read more »

Per N
Per N
13 years ago

T.B.H. Nu har du regnemaskinen fremme igen, din forklaring tyder på, at du ser tal og statistik som værendene det, det kommer til at handle om, altså fysisk tal på individer, bevares det skal nok komme på et tidspunkt, din analyse tager ikke konkret viden fra realiteterne som det ser ud i dag, altså du ser kun tal. Lad mig opfriske din hukommelse, starter med jagtvej 69, nogle hundrede anarkister (bøller) var i stand til at sætte hele indre københavn i brand i flere dage, nogle blev anholdt og sigtet, her er virkeligheden, myndighederne var stor set hjælpeløse i at… Read more »

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

“Der er flere uforudsigelige variable som kan forrykke tidshorisonten i negativ retning: Tørke eller økonomisk kollaps i de nordafrikanske lande kan (og vil, iflg. prognoser) føre til massive strømme af fattigdomsflygtninge mod nord” Det er bare ikke realistisk at Sverige tager 2 millioner mere af dem, det er økonomisk, socialt, bolig og strukturmæssigt umuligt. Når krisen kradser, statsfinanserne bryder sammen, samfundet forfalder, arbejdsløsheden vokser, vil man ikke kunne afholde mennesker, ikke engang Svenskere, fra at spørge hvad der gik galt? Som sagt tror jeg ikke der er en million muslimer i Sverige, og de har under alle omstændigheder ikke en… Read more »

Magga
Magga
13 years ago

LFPC Du udbad dig en præcisering, og her kommer den. Min julegæst ankom tidligere end beregnet, og jeg indrømmer, et jeg slap lidt nemt over nogle af de ting, som jeg ønskede at fremhæve. Lad mig først slå fast, at dette ikke drejer sig om at fratage Kurt Westergaard en nødvendig beskyttelse men om kassetænkning og effektivitet. Den tidligere embedsmand Ole Stig Andersen betragter denne opgave som en udpræget politiopgave, og han har ikke tiltro til, at bodyguards kan beskytte Westergaard mod en professionel morder. Det kan jeg kun give ham ret i. Briterne vidste det, da de gemte Rushdie… Read more »

LFPC
13 years ago

I øvrigt er Jacob Holdt ualmindeligt nedladende over for Ahmed Mohamud. Jeg ville blive vred hvis jeg blev patroniseret på denne måde.

Johansen
Johansen
13 years ago

Ang. utryg kollektivtrafik Jo tak, men det er ikke blot et norsk fænomen. Sidste sommer havde jeg den “fornøjelse” at blive begramset af en – formentlig – somalier i bybussen. Det er åbenbart svært at holde sine hænder omme på sit eget sæde. Jeg vil ikke kalde det utrygt, men totalt grænseoverskridende at befamle andre mennesker. En klar overskridelse af intimsfæren. Da jeg konfronterede ham med hans ugerninger kiggede han blot overrasket på sine hænder – som om at de levede deres eget selvstændige liv. Gad vide om nævnte somaliske mand også ville have forgrebet sig på en kvinde, der… Read more »

Johansen
Johansen
13 years ago

OT
Storbrittanien har stor gavn af kulturberigerne og deres civiliserede adfærd.
Onani dræber to mennesker:

http://amtsavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081210/RAM/797855610/0/temaall

Per N
Per N
13 years ago

Er i klar over at vi er 10 år efter Sverie i ntegration?

“Lektor i etnologi ved Malmö Högskola, Jesper Fundberg, vurderer, at Sverige er 10 år foran Danmark, men han fastslår samtidig, at der stadig er plads til forbedring i sit hjemland”

http://spn.dk/article1549947.ece

Der skal mere fodbold på bordet så klare vi det fint, så enkelt er det.

Janne
Janne
13 years ago

Fine Line

Holdt er i hvert fald påfaldende selektiv i sin love making.

Fine Line
Fine Line
13 years ago

Holdt er muligvis selv racist, da han tydeligt hader den hvide race.

Janne
Janne
13 years ago

M.h.t. Holdt så betragter jeg ham som et præmie eksempel på en ubehagelig fantast der med sine forblommelser og grumme idealisme er med til at skabe konflikter i vores ellers fredelige samfund. Jeg mener at hans dialog med islamister skaber konflikter i Danmark og gør danske soldaters tilstedeværelse i Afghanistan ekstra usikker. Mange danske soldater er nu døde i Afghanistan mens Holdt forfængeligt fletter sit gedeskæg. Vi lever i en mærkelig tid hvor unge og modige danske soldater sætter livet på spil i forsøget på at skabe fred ude i verden – i forsøget på at beskytte vores frihedsrettigheder –… Read more »

Per N
Per N
13 years ago

I den konkrete verden som den er idag, er det ikke nødvendig at muslimerne kommer op i klart flertal, de vil som mindretal få magten lang tid før at de er i fysisk flertal, at prøve at fremskrive x antal er kun statistik interesant, den reelle magt har de lang inden at de fysisk er flere end urbefolningen.
Med den hastighed at lovgivningen bliver lavet om, ja så ser jeg at max 20 år, lever de mest udsatte lande under islamisk lovgivning.

HelgeD-H
HelgeD-H
13 years ago

Glistrup advarede utvetydigt, men det blev druknet i DR-interviewer-fnidder.
Og medierne stemplede ham som danmarks ondeste mand.
Hans forudsagte tidshorisonter passer utroligt godt.
Hvordan kunne det dog komme såvidt, at europas oprindelige nationers befolkninger
er blevet sat sådan i skak ?
(Wir sitzen in dem sack) – nu sidder vi i suppedasen, kringsat af muslimer.
Det er næsten samme tanker Byzantinske Kejsere havde, lige før det
Østromerske riges fald.
Eneste forskel er, at dengang forstod de at kæmpe som soldater mod
den muslimske hær gennem Lilleasien gennem et par århundreder.

LFPC
13 years ago

Der er flere uforudsigelige variable som kan forrykke tidshorisonten i negativ retning: Tørke eller økonomisk kollaps i de nordafrikanske lande kan (og vil, iflg. prognoser) føre til massive strømme af fattigdomsflygtninge mod nord, implementeringen af det euro-mediterrane samarbejde med fri(ere) bevægelighed, og tyrkisk medlemsskab af EU. Jeg er uenig i din tilsyneladende opfattelse af ‘velintegrerethed’ som en statisk størrelse der virker som en slags garanti for os. Islam adskiller sig så vidt jeg kan se ved at have bevidstheden om ummaen, og loyaliteten mod denne frem for det omgivende samfund, som et altid aktiverbart potentiale. Der er vist flere eksempler… Read more »

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Og i øvrigt 50 år er også for lavt sat, eftersom kun de 40000 er fra ikke vestlige lande. Når ikke engang alle de 40000 er muslimer, og flertallet af muslimer er velintegreret, samt at det er usandsynligt, at man vil have en konstant dobbelt fertilitet gennem flere generationer af indvandrere. samt uholdbart at fortsat lukke så mange ind. Så er en demokratisk takeover en umulighed i dette århundrede. Men et økonomisk, socialt sammenbrud, vil vi nok se senest om 20-30 år og det er fuldstændig ligegyldigt, om man lader EU borgere eller 3 verdensborgere indvandre, det går blot hurtigere,… Read more »

Thomas Bolding Hansen
13 years ago

Nu har Sverige længe haft en liberal indvandringspolitik. Store dele af den indvandring, er f.eks danskere, personer fra østlande og andre ikke muslimer. En stor andel af muslimerne er fornuftige mennesker. Så det her er matematisk umuligt medmindre indvandringen som minimum tredobles: “Om ti, tyve år, er de ikke længere herrer i eget hus, så “är det kört”” Selv hvis man satte den oprindelige svenske befolkning 7 millioner og indvandrere til 2 millioner. Selv hvis den svenske befolkning skrumper med en million gennem dette århundrede, på grund af en lavere fertilitet, vil de stadig være 6 millioner år 2100. Selv… Read more »

LFPC
13 years ago

OK, “netværk” var en redaktionel opstramning i overskriften, men du vil vel give mig ret i at Ole Stig Andersen i Informations gengivelse skøjter let og elegant udenom de aktuelle problemers natur, og bare implicerer, men giver ingen antydning af hvordan, at de kan løses med ellers fortrinlige metoder og retsgarantier?

Ang. “ikke alene de sidste dages læserskribenter men også politikere i øjeblikket er ude med en meget lille målestok og har trådt Ole Stig Andersen kraftigt over tæerne” må du gerne præcisere, måske har jeg ikke læst så grundigt på debatten som jeg burde 🙂 ,

Christian W.
Christian W.
13 years ago

Norge er vist efterhånden en saga blot som fri nation. Det bedste ved den nye lov er da, at nordmændene qua deres begrænsede sans for humor i forvejen ikke lavede meget løjer med de langskæggede fanatikere. Så tabet for deres vedkommende er nok til at overse. Den muslimkritiske pakastanske Shabana ? havde jo allerede opgivet kampen for det frie ord. Alligevel er jeg lidt trist til mode.

Magga
Magga
13 years ago

Ang. påstanden om, at de gamle drenge fra PET har slået sig sammen i et netværk og kvækker fra gravens rand, har jeg allerede taget afstand fra denne opfattelse. At et sådant netværk ikke har noget på sig fremgår med al ønskelig tydelighed af den første af Ole Stig Andersens kronikker. Medmindre man tror, at han lyver og forstiller sig. Andersen har et overbærende forhold til Bonnichsen (lad dog barnet) men var i skrivende stund end ikke helt klar over, hvilke beføjelser Bonnichsen har haft i PET, da der har været organisationsændringer: “Bonninchsen var chef for kriminalpolitiet i PET, og… Read more »

Johansen
Johansen
13 years ago

Det er islamisterne sammen med de nyttige idioter, dhimmierne, som ødelægger vores moderne, sekulære samfund.
Hvis blot danskerne stod sammen mod den indvaderende trusselskultur, så ville den ikke få fodfæste.

Norge er på regulær selvmordskurs. Lovgivningen er et knæfald for the new master race.

KALLE
KALLE
13 years ago

Fine Line said
December 20 2008 @ 8:45 pm

Det bliver ikke islamisterne, der ødelægger demokratiet.

Det bliver os selv.

Vi sejrede dengang forskellige diffuse grupper udøvede terror i -70′, men står vi ikke overfor en ganske anden problemstilling i dag? Dette er mennesker, der ønsker at bo i separarte samfund, og ikke ønsker, at ændre samfundet på anden måde end det til formodentlige middelalderlige, men tvætimod at bevare deres medbragte kilturarv. med al den institutianolerede sygelighed dette indebærer.

Fine Line
Fine Line
13 years ago

Det bliver ikke islamisterne, der ødelægger demokratiet.

Det bliver os selv.

Whodares
13 years ago

Det lyder helt grotesk er Nordmændene da blevet splitterravende gale, de minder mig sgu efterhånden om Svenskerne, men Ok siden de Hørte under Dansk styre er det vist kun gået ned af bakke, Nazipenge (S) og Oliemilliarder (N) til trods.

Men igen vi skal nødig grine (der er heller intet at grine af, jeg har mere ondt af de normale Svenskere og Nordmænd)EUrabia pønser jo på præcis det samme, men af en eller anden uforstålig grund klapper både socialister og liberale i hænderne over at vores suverænitet er deponeret i Bruxells….hip hip hu-fucking-ra.

Norbergssonen
Norbergssonen
13 years ago

Norge tycks tycks t.o.m. värre än Sverige i politisk korrekthet. Har man inte begrepp att ta lärdom av vad som sker på denna sidan Kjölen?

39
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x