14
mar
Seneste opdatering: 15/3-09 kl. 1351
28 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Former Dutch MP, founder of the Dutch Council for Ex-Muslims. Video will appear shortly.

jami-007

jami-004

jami-0381

Ehsan Jami – 23 år og under jorden

Højre eller  venstre ?

Man kan se at Lars Hedegaard og Morten Uhrskov skriver  om orienteringerne idag. Man vil måske også have bemærket, at vi forsøger at styre udenom etiketterne, hvis det overhovedet er muligt – det er det ikke altid. Ligesom andre klicheer, “de kulturradikale” osv. Begreberne er delvis tømt for mening, de tjener ikke noget videre formål, og som regel kan man finde på mere  præcise adjektiver. Nogle har et ubændigt behov for at klistre en betegnelse på sig selv i reversen, “ist” dette eller “ist” dat. De er potientielle medlemmer af politiske partier. Det er som om trangen til at isme sig, aftager med årene. Jeg har aldrig abonneret på noget parti via medlemskab, men jeg er da meget forhenværende  sociademokratisk vælger og guderne må vide hvem man ellers har stemt på. Jeg blev aldrig liggende på sofaen, jeg stemte som jeg nu havde forstand til. Peter P. Rohdes erindringer fra 1970, hed “Midt i en Ismetid“, og man kan roligt sige hans liv (1902-1978) handlede om ismerne. Vi der kom efter, troede ikke vores også skulle komme til at handle om dem, bundnaivt givetvis. Derfor er det måske en stille protest mod det, at vi ikke vil tilhøre nogen, at vi ikke definerer os som højre eller ventre. Andre kalder dette en “højreblog”, det må de selv om. Vi føler os ikke beskrevet af etiketten. Vi er borgere, i den romerske betydning af ordet. Hverken mere eller mindre. Og medlemskaber ? Jeg var da medlem af Dansk Cyklistforbund i mange år, et hæderligt foretagende, og så er jeg kejthåndet, hvis man stadig må sige det. Der er sikkert en isme-klub for os også.

Bent Melchior begynder at kede mig

Bent Melchior ser efterhånden ud til at kunne slutte sig til det selskab der tæller bl. a. H. J. Bonnichsen og Jacob Hougaard, personer der ikke kan åbne munden uden at lukke det værste vrøvl ud. I bedste fald vil hans suicidale idioti og patologisering af legitim bekymring over virkelige begivenheder medføre en reaktion internt i Mosaisk Trossamfund. Nu burde han helt ærligt stikke piben ind (LFPC).

[Bent Melchior:]- Initiativerne bliver bedre, hvis også folkekirken er med. For der er ingen tvivl om, at mange af dem, der lider af den sygdom, der hedder islamofobi, tilhører folkekirken. […] Kristne udeladt i racismekampagne

Assimilation – igen

Af Kasper Støvring

Jeg har tidligere behandlet emnet assimilation, en politisk praksis, der bør erstatte en totalt fejlslagen integration (statistisk dokumentation viser det) og en opfattelse af, at dansk kultur skal integreres med fremmede kulturer og danne et slags tredje standpunkt. En smeltedigel.

Men hvad betyder ret beset assimilation, og hvilke forhold skal være til stede, før vi kan sige, at assimilation lykkes? Hvad afhænger en vellykket assimilation af ?

Vi kan opstille en række punkter og her bl.a. trække på erfaringerne fra bosætter- eller nybyggerlandet USA, som bl.a. Samuel Huntington har skrevet om:

Invandrere bør beherske det danske sprog. Efter maksimum tre generationer bør indvandrerne ikke længere tale deres oprindelige modersmål, og der bør ikke ydes statslig opbakning til tosprogethed.

Indvandrere bør gifte sig ind i danske familier og dermed på sin vis blive en del af slægten, den etniske stamme. Indgiftning er nemlig et vidnesbyrd om stærke følelsesmæssige bånd til danskerne, og den gør det meget sværere for indvandrerne at opretholde deres egen kultur og etniske samhørighed.

Indvandrere bør være villige til at kæmpe for landet i krisetider og udvise loyalitet over for den danske nation og stat. Tværnational loyalitet og dobbelt statsborgerskab bør ikke kunne forekomme.

Indvandrere bør geografisk spredes over hele landet. Altså det modsatte af ghetto-dannelse.

Indvandrere bør komme fra kulturer, der ligner den danske, altså fra Vesten. Den muslimske kultur er den sværeste at assimilere, og derfor bør indvandring herfra være stærkt begrænset.

Indvandrere bør være villige til selv at bære de byrder og den risici og usikkerhed, der er forbundet med indvandring. Staten skal kun i undtagelsestilfælde, f.eks. i nød af arbejdskraft, direkte støtte indvandringen.

Indvandrere bør have et stærkt ønske om at blive danskere, og de bør på forskellig måde forledes, presses og opfordres til at blive som danskerne: vi har noget godt at tilbyde.

Hvis indvandrere ikke vil omvende sig til den danske kultur med dens værdier og livsformer, bør de vende tilbage til deres hjemlande. Udvisning bør være langt lettere og hyppigere.

Indvandrere bør komme fra mange forskellige lande. Det bør ikke være som hidtil, hvor indvandrere fra Mellemøsten har været overrepræsenteret.

Masseindvandring bør ikke finde sted, tværtimod bør der være perioder uden indvandring og perioder med reduktion i indvandringen for lettere at kunne assimilere de allerede tilkomne.

Staten bør sortere ved grænsen ved at vurdere indvandrernes uddannelsesmæssige, faglige og kulturelle forudsætninger for at kunne assimileres.

Assimilation afhænger også i høj grad af, at danskerne står sammen om deres fælles kultur og udtrykker deres positive følelse af at være danske; identiteten som et folk skal forsvares som noget positivt, og der skal være aktiviteter, foreninger, institutioner og politiske initiativer, der kan fremme assimilationen, så at indvandrere gøres til danskere.

Endelig: Alt dette lykkes ikke uden et stop for politisk særbehandling af indvandrerkulturer. Nomos

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] he was setting up a Committee for Ex-Muslims. The PvdA subsequently booted him out. Nisnews, Ehsan Jami in Copenhagen, Ehsan Jami, Copenhagen […]

Henrik Ræder Clausen
13 years ago

Magga, jeg noterer mig, at du virkelig ikke bryder dig om Naser Khader.

Men der er altså andre og langt større skurke derude. Jeg nævner i flæng:

– Islamisk Trossamfund (Hvorfor er de overhovedet et godkendt trossamfund?)
– Muslimernes Fællesråd (Fælles holdning til stening)
– Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening (Jødehaderforening?)
– Muslimer i Dialog (‘Dialog’? Rent til grin!)
– Islamisk-Kristent Studiecenter (Hvis det stadig findes)

Det er bedre at følge med i deres aktiviteter end at gå i vendetta mod Khader. Der i øvrigt længe har opfordret til boykot af Durban II:

JensH
JensH
13 years ago

@Magga Jeg er enig i, at de det er mange år siden de Konservative var konservative, og var det parti som stod vagt om det nationale. Men nu er de med deres 10 % af vælgerne altså nødvendige for flertallet, og jeg fortrækker et ufoldkomment VKO frem for Thorning Schmidt, Villy Søvndal og Vestager. I det mindste er der da med VKO et håb om, at der kommer en opvågen efterhånden som virkeligheden gør det mere og mere klart, at problemerne multikulturalismen og islam ikke bare kan pludres væk med alle mulige realitetsfjerne feel-good-fraser, (behøver jeg bare at nævne integrationsborgmester… Read more »

Magga.
Magga.
13 years ago

JensH Det håber jeg meget, at du har ret i, men man skal ikke undervurdere omfanget af den skade, Khader kan nå at forvolde forud for valget. Jo mindre han siger og ses jo bedre, men hans formodede opgaver i partiet gør ham jo tværtimod meget synlig. Denne formodede udvikling er især farlig set i lyset af, at partiets tildliger formand Bendt Bendtsen er meldt for skatteundragelser på ca. en kvart million kroner, og at partiet ikke mener, at han har begået noget galt. Så er der Lene Espersens meritter, der heller ikke pynter, og nu stikker udenrigsminister Per Stig… Read more »

JensH
JensH
13 years ago

@Magga. “Et valg vil i alle tilfælde give omtrent to lige store fløje, og hvis Khader bliver valgt for de konservative kan han blot gentage det nummer,” Du tror da vel ikke i fuld alvor på, at Nasar Khadar opnår valg for de konservative ved et kommende Folketingsvalg?? Jeg har min endog store tvivl om, at de konservative vælgere vil stemme på en, som de med rette anser for en politisk letvægter. Nok kan der være konservative Folktingsmedlemmer som kan være tåbelige at høre på, men de konservative vælgere er som oftest folk der sidder i bedre stillinger og er… Read more »

Magga.
Magga.
13 years ago

Et valg vil i alle tilfælde give omtrent to lige store fløje, og hvis Khader bliver valgt for de konservative kan han blot gentage det nummer, han allerede har betåget to gange. Han er en brandbyld i det politiske system og må ikke genopstilles ved næste valg. .

JensH
JensH
13 years ago

Jeg tror ærlig talt de Konservative forregner sig hvis de tror de har fået en stor stemmesluger i Naser Khader. Ved valget i 2007 var partiformand Khadars personlige stemmetal ikke større end end dem menig Radikal Kahdar havde fået ved valget i 2005. Det var vist stort set det samme, (omkring 7.000), og siden da er hans stjerne dalet betydligt. Bevares, han har da stadig mediernes opmærksomhed, og det kan da naturligvis være med til at promovere Konservativ politik på de værdipolitiske områder, hvor partiet siden 2001 ærlig talt har stået i skyggen af specielt DF, men også til tider… Read more »

Magga.
Magga.
13 years ago

Naser Khader spiller spillet med die dumme dänen, der som de små aber hverken hører eller ser og derfor taber det hele på gulvet. Jeg anbefaler at læse Lars Hedegaard kronik “Indvandringens mistelten” og må vist efterhånden have fået gjort klart, at jeg ikke stiller op til “kys” med Khader, der lægger al sin energi i at jobbe for at få flere muslimer til Danmark og at bilde befolkningen ind, at islamisme ikke er islam, og at veluddannede muslimer kan tilpasses danske normer. Al erfaring viser, at dette ikke lader sig gøre undtagen i ultrafå tilfælde. “Skatterne vil i stigende… Read more »

Henrik Ræder Clausen
13 years ago

Jeg tiltror Khader uvidenhed om ganske mange ting 🙂

Men i stedet for at udfordre mig om min mening vil jeg opfordre dig til at gå til manden selv. Jeg kan af gode grunde ikke svare på spørgsmål om hans viden om / holdning til det Muslimske Broderskab. Jeg ved, at Naser Khader kalder kampen mod islamismen 3. verdenskrig, og at truslerne mod ham er så alvorlige, at han har permanent politibeskyttelse mod muslimerne.

Så hvad med at spørge ham direkte i stedet for at presse mig for en (negativ) holdning om manden?

Magga.
Magga.
13 years ago

Henrik Ræder Clausen Kan du give mig en eneste god forklaring på, hvorfor en mand som Naser Khader, der ofte befinder sig i Mellemøsten i palæstinensisk selskab, og som selv er halvt palæstinenser, skulle være uvidende om Det muslimske Broderskabs historie? For eksempel om at terrororganisationen Hamas er en afdeling af broderskabet, der på sin side er nået langt med at infiltrere magtbaser i både Europa og USA? Manden er oven i købet cand. polit. og må formodes at interessere sig for den slags emner. Ikke desto mindre er “Ære og Skam” på forsiden forsynet med et fotografi af Hamas-bannere… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

LFPC Jeg tror ikke at det er alderschikane der foretages i debatten her. Det er i hvert fald ikke det ærinde jeg er ude i når jeg nævner. Bonnichsens, Uffes og Holdts alder. Det er mere for at vise at der hos dem er tale om en gruppe mennesker der har haft deres storhedstid (inkl. ikke mindst deres holdninger og løsningsmodeller) i en forgangen tid. At deres verdensbillede og ageren derefter så at sige allerede er historie – selvom de pludrer videre. De kommer ikke med løsninger på vor tids problemer (kun gamle ideer der passer til en svunden tid),… Read more »

Henrik Ræder Clausen
13 years ago

Ang. “Ære og Skam”: Argh! Jeg har ikke læst bogen selv, men forventer egentlig, at Khader er blevet klogere siden.

Jeg har skrevet om Tariq Ramadan (se også her) da jeg gik glip af en chance for at stille ham gode spørgsmål – spørgsmål som jeg nu har sluppet fri på det vilde internet i håb om at andre vil bringe dem tilbage til ham og genere ham som fortjent.

Janne
Janne
13 years ago

174-3

Så synes jeg at borgmesteren i Odense skylder at forklare sine medborgere og ikke mindst vælgere hvad han laver i den moske og hvad han personligt mener om at en af moskeens imamer angiveligt har skrevet under på den erklæring der ikke er Danmark særlig venlig stemt.

Det konservative folkeparti og borgmesterens besøg i lige netop den moske og hos den imam bør huskes til næste valg.

li
li
13 years ago

Jacob Haugaard er bare en pamper Socialdemokrat en kommende levebrødspolitiker, andet rækker hans evner ikke til. Typisk automat afliring af håbløse Socialdemokrati flosker, uselvstændig handlingslammet som Socialdemokraterne altid har været i muslimproblemerne, eneste håbløse (umulige) løsningsmodel er Socialdemokratisk “send flere penge” til vores muslimstemmere og ansatte i intergationeindustrien. Hele denne muslim integrationindustri er total håbløs som den fungere nu, for ingen ansatte i denne industri har hverken viljen eller evnerne til at løse muslim problemerne og for øvrigt ville de jo blive arbejdsløse hvis de gjorde det! så det nok nemmere bare at forfatte en raport til kommunen med selv… Read more »

Magga.
Magga.
13 years ago

Henrik Ræder Clausen. Du tager fejl. Jeg anser Naser Khader for at være en helt igennem ustabil, utroværdig og iskold kyniker, der altid vil være til salg for højeste bud, og uden mindste tøven udnytte andre mennesker til egen fordel. Jeg kan kun advare på det kraftigste imod Naser Khader. På en stor del af landets bibliotker findes hans bog “Ære og Skam”, der selv efter en redigering som følge af omfattende kritik lovpriser euroislam og Det Muslimske Broderskabs europæiske førerskikkelse Tarig Ramadan til skyerne og ønsker sig, at der vil opstå en mindre udgave af Ramadan i Danmark. Her… Read more »

LFPC
13 years ago

“Nøglen til forståelse af B. Melchior, Bonnichsen, m. fl. er deres alder”.

Måske gælder dette også for Jacob Hougaard, blot med modsat fortegn. Hans evige fjogede glatsnakkeri er for mig helt i tråd med den plusords-pludren der udgår fra yngre akademikere i humaniora (Hougaard er antropolog). Verden kan ramle om ørerne på ham, men det er bare med at komme med nogle bedre “tilbud” til de unge. Måske kan man her sige at han inkarnerer det værste fra to verdener, humanioras virkelighedsflugt og socialdemokratisk formynderkultur.

Henrik Ræder Clausen
13 years ago

Hej Magga Tak for din interesse for EP-valget. Vi har alvorligt brug for flere kritiske røster, så din opbakning ville være velkommen 🙂 Jeg har også glædet mig over Khaders skift. Men efter at have set hans talent som ‘leder’ af NA/LA har jeg dog ikke lyst til at se ham styre hele menageriet – han er hverken skarp eller flittig (det kræver masser af arbejde) nok til det. Så er det meget bedre at lade ham tegne K på områder, der har med islam at gøre. Manden har hjertet på rette sted og mod til at sige kontroversielle ting… Read more »

Magga.
Magga.
13 years ago

Henrik Ræder Clausen Almindeligvis plejer jeg ikke at ulejlige mig med at stemme til EU-parlamentet, men denne gang vil jeg overveje det. 🙂 Jonni Hansen har altid tonet rent fag og kaldt sig nationalsocialist, og mere tydeligt kan det jo ikke siges. Det er han endda to gange gået til valg på. I realiteten har nazismen været stendød siden 1945, og hvad vi oplever i dag er ny- eller neonazisme. Jeg har i mange år skrevet om, at den lineære opdeling i højre og venstre er meningsløs, så jeg er helt enig med dig. Du har vel set den her:… Read more »

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til 174-3

‘…“Koranen: A licence to kill.”…’ – Hvor fandt du det citat? – Så præcist som en bombe i en turban.

Med venlig hilsen

Henrik Ræder Clausen
13 years ago

Apropos højre-venstre delingen, der stammer fra den franske revolution, burde det skrottes. Det dækker for substans i den politiske debat og bruges om skældsord om dem, man ikke er enige med.

Her bruger jeg det f.eks. om nazisterne 🙂

174-3
174-3
13 years ago

Ehsan jami:

“Koranen: A licence to kill.”

174-3
174-3
13 years ago

@Janne

Tak for link

http://www.180grader.dk/nyheder/Danske_muslimer_opfordrer_til_angreb_p_Danmark.php

Der er tale om den samme moske.

Abu Bashar er imam i den moske på Ørbækvej i Odense, som Odenses borgmester Jan Boye (K) besøgte i efteråret 2008. Besøget fandt sted i forbindelse med en fredagsbøn, og borgmester Jan Boye diskuterede i forbindelse med sit besøg blandt andet muligheden for etablering af en stormoske i Odense.

Janne
Janne
13 years ago

Er der tale om en imam der hører til den moske som den odenseanske borgmester (K) besøgte for nyligt?

h t t p://www.180grader.dk/nyheder/Danske_muslimer_opfordrer_til_angreb_p_Danmark.php

Janne
Janne
13 years ago

En anden ting er at fælles for de ovennævnte kulturpersoner, er, at de er globalister. På et tidspunkt er the world heller ikke stor nok for dem at lege med. Der vil komme inter-globalister – mindre kan ikke gøre det. Vi kan se (snegle)spor af deres verdens- og menneskesyn bl.a. på navnene på lokale sygehuse. Det hjemlige – det almindelige mennesker kan identificere sig med og som den enkelte har kulturelle og dannelses- og følelsesmæssige rødder i – forsvinder lige så stille – men sikkert. F.eks. så hed sygehuse på et tidspunkt noget med et bynavn. Nu hedder de noget… Read more »

Janne
Janne
13 years ago

Jeg synes at Melchior tager fejl. Hvis der kigges i koranen så kan vi se at der står hvad grusomme ting der skal ske med de mennesker der enten tilhører en anden tro eller som ikke er troende og vi kan desuden se hvad der skal ske med muslimer der vover ikke at lade sig kue (dem findes der en del af efterhånden) af de helt urimelige befalinger der er i koranen. Men det kan Melchior vel ikke kritisere for skal han også til at se indad i egen hellige bog som heller ikke har for god en tone, mildt… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

“som de fejlagtigt troede ville gå over”, skal der vist stå hos li, hvis brug af udråbstegn stadig er mig en gåde, når personen bag li formår at skrive godt foruden.

li
li
13 years ago

@Morten Det kan ikke kun være alderen der trykker de aparte mandslinge, der for et godt ord kryber for den modbydelige idelogi iSLAM. De er skrækslagne fordi de igennem mange år har underkastet sig iSLAM’s tyrani, så de fejlagtigt troede ville gå over, efterhånden som iSLAM’s 2-3 generationer ville blive danske!! Men det sker ikke med den fordummende mentalt arvebelastede! overførsel af dummme påstande og fejlagtig adfærds adlydelses af idolbilled Pædofetens muhammed’s total tilbagestående adfærdsmønster med kvindeundertrykkelse og primitiv middelalderlig tankesæt. Disse iSLAM importøre! har fejlet, og de vil til deres død fornægte dette, så hellere ride på bølgen om… Read more »

Morten - - -
13 years ago

Nøglen til forståelse af B. Melchior, Bonnichsen, m. fl. er deres alder. Vi kan ikke tilbyde lige så mange priser og store middage og frokoster (på Rådvad Kro) som vores modpart. Tværtimod er der en stor risiko for at blive isoleret i sin alderdom, hvis man giver udtryk for vore synspunkter.

Det er der ikke mange emeritusser og forhenværende, der føler sig særligt fristet af. – Og man skal jo også kun tænke sig en lille smule om, for at komme til den konklusion, at man stort set mener som Tøger Seidenfaden et al.

– – –

28
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x