8
maj
Seneste opdatering: 9/5-09 kl. 2057
4 kommentarer - Tryk for at kommentere!

gayhangingiranLidt har også ret. Læsere af Snaphanen er formentlig bekendt med den svenske løsning på den kognitive dissonans der opstår når to idealer, multikulturalismen og ligestillingen, kolliderer som i tilfældet med vold mod homoseksuelle – man fortier. Her har venstreradikale Modkraft trods alt nævnt overfaldsmændenes m/k etnicitet, og det skal tages ad notam. At det så mere handler om kritik af politiets rolle, og at der intet nævnes om de mulige årsager så som at visse etniske grupper ikke blot har medbragt traditionel førmoderne machokultur, men også finder massiv legitimation i religiøse tekster, tolkninger og traditioner, det må så blive en erkendelse der forhåbentlig må komme hen ad vejen (LFPC).

Ny rapport fastslår, at antallet af hatecrimes er langt højere end statistiken viser. Politikere og forskere er overraskede. Det er ofrene ikke. Torsdag blev bøssen Ove overfaldet. Igen. Men denne gang slog han tilbage. […]

En af dem, der ikke er specielt overrasket over de mange overfald, er den 45-årige sygeplejerske Ove. Han er bøsse og får sig af og til en øl i Indre By i København, på et bydelens homo-værtshuse. Det gjorde han også natten til den 1. maj – og så gik det galt. […]

– Pludselig ligger jeg på ryggen omgivet af fire unge mennesker, der sparker mig overalt på kroppen. Jeg aner ikke, hvor de kommer fra, de dukker pludselig op af intetheden, siger Ove, der af hensyn til sin sikkerhed optræder anonymt.

Han har på fornemmelsen, at de fire unge – tre fyre og en pige, alle med indvandrerbaggrund – havde siddet i en bil og holdt øje med værtshuset. […] Massiv vold mod homoer overrasker

Migrationsindustriens kampagnemateriale

screenshot0051

Nu tros antalet anhöriga till asylinvandrare som söker uppehållstillstånd i år bli 51 000. I februari trodde verket att 43 000 skulle söka i år.

Kort om migration 2008, pdf.Sidste år kom 101.171 personer til Sverige. Man kan se en del fakta om folkevandringen i materialet, men det er præsenteret vinklet og parfumeret. Det er ikke direkte løgn, bare formuleret, så ingen skal blive forskrækket over  skalaen og hastigheden, hvormed  landet foræres væk. For eksempel kan man læse:  “Frankrike tog emot flest asylsökande i Europa 2008.”  Ja, men hvis et land  med 65 mio mennesker tager imod 42.000, og Sverige med godt 9 mio tager imod 25.000, (året før var det 37.000), hvem påvirkes så mest? Familiesammenføringerne øger eksponentielt. Sidste år var der 33.687. I år forventes det at  51.000 (!) kommer . Det er justeret 11.000 op på få måneder.

Hvor mange nye svenskere benytter ikke deres nye svenskhed, til at hente endnu flere familiesammenførte? Hvor mange er “Andrahandssökande”, det nye begreb der betyder, at folk der selv er kommet som “familie”, derefter skilt og nu henter ny familie til landet, findes i den statistik? Det kommer MIG-verket ikke ind på. Enhver kan sige sig selv, at uden lovændringer vil antallet på et tidspunkt  nå 100.000 om året, derefter 150.000 osv., men ingen vil tænke så langt. Det skal fortsætte, fordi det står i de hellige skrifter. Man kunne  også sige, at Sverige skal forsvinde som svensk og med stor hast, fordi man har bundet sig konventionsvist til det. Et egentligt svensk Sverige vil forsvinde – det demografiske tipping point er formentlig allerede passeret – og noget andet vil opstå. Stod der i en konvention, at enhver svensk skulle skyde sig en kugle for panden, ville de også gøre det. Skulle  EU foreslå, at hele vanviddet skulle stoppe øjeblikkeligt, ville svenske politikere – selvom de vile blive udfriet af den kaosdrift, de er fanget af –  protestere energisk, fordi det ville tage sig bedst ud på TV. Derefter villle de gå hjem og sørge for, at deres børn fik en bolig på sikker afstand af ” de her forbandede neger-områder”, for der er nemlig god plads i Sverige. Sådan spiller det offentlige klaver:

Jeg troede engang, at den svenske nationalstat ville  dø af “tystnad”, pænhed, høflighed og overdreven anstændighed. Det er forkert. Den kommer til at forsvinde, fordi den styrende nomenklatura ikke er i stand til at sige ærligt, hvad de tænker. På grund af uærlighed, egoisme, fejghed og løgn. Det er den svenske magts epitafium, fra højre til venstre.

Migrationsverket sänker prognosen över förväntat antal asylsökande framöver, men tror å andra sidan att betydligt fler anhöriga kommer att söka uppehållstillstånd. I sin senaste prognos, lämnad till regeringen i torsdags, spår Migrationsverket att antalet asylsökande i år och nästa år stannar vid 22 000, vilket är tusen färre respektive år jämfört med vad verket trodde i slutet av februari. Samtidigt tros nu antalet anhöriga till asylinvandrare som söker uppehållstillstånd i år bli 51 000. I februari trodde verket att 43 000 skulle söka i år. HD.SE

Al Qaeda ‘svækket’, sov blot videre

Ingen avisartikel om terrorisme uden Lorenzo Vidino og Lars Erslev Andersen.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) betegner terrortruslen som stigende, men det billede kan førende eksperter ikke nikke genkendende til. […]

Seniorforsker Lorenzo Vidino fra Harvard University i USA konstaterer, at truslen er faldende. – Antallet af angreb, både dem der afsløres, og dem, der gennemføres, er for nedadgående. Det samme er kvaliteten af angrebene. […] Han får støtte af […] seniorforsker Lars Erslev Andersen, Institut for Internationale Studier.

– Det vi ser i dag, er et Al Qaida i krise, vurderer Erslev Andersen, som understreger, at terrorbevægelsens krise er global. […]

– Kombinationen af militært pres, massiv udviklingsbistand og regionale løsninger er den rigtige løsning. Hvis Obamas strategi lykkes, vil også Danmark være mindre truet om fem år, skønner Lars Erslev Andersen. Truslen fra islamisk terror falder

Problemet er selvfølgelig dels identifikationen af terrorisme med stereotypen Al Qaeda, hvis markedsværdi ikke i sig selv siger noget om fænomenet, da voldshandlinger i islams navn ikke udspringer af bestemte personer eller netværk som dette, og heller ikke forudsætter teknologisk sofistikation eller størrelsesklasse for at være en faktor i verden i dag. Hvad værre er, og hvad der er en ikke uventet undladelsessynd fra Ritzaus og deres kunders side, en aftagen i terrorhandlinger afspejler ikke et muslimsk teologisk opgør med ‘terrorisme’, dvs. jihad med voldelige midler, eller en bandlysning af grupper som Al Qaeda som ‘takfir’, dvs. dårlige muslimer. Er Al Qaeda og andre grupper svækkede, skyldes det med andre ord ikke at de er kommet til fornuft eller er blevet upopulære i deres eget bagland – det skyldes bl. a. at astronomiske pengebeløb bruges af vores lande til overvågning og sikkerhed.

Men det bliver endnu værre: Ritzau og JP kommer heller ikke ind på ‘stealth jihad’, salamitaktikken, og det forhold at ‘terroristerne’ har samme mål som mainstream-islam: Overherredømmet i verden. Dette seneste stykke Ritzau-spam tjener altså blot til falsk beroligelse, og anlægger ingen som helst perspektiveringer. Og hvad de ‘svækkede’ Al Qaeda angår, forresten (LFPC):

The Iraqi offensive was launched amid an AQI suicide bombing campaign in Baghdad and Mosul. Officials said AQI has revived its operational cells and intensified operations as the U.S. military prepares to withdraw from cities by June 30.

Iraqi military spokesman Maj. Gen. Atta Qassim said the resurgence of Al Qaida was fueled by the U.S. release of nearly 4,000 insurgents in 2009. Qassim said the released insurgents have been returning to both Al Qaida and organized crime. […] [min fremhævelse, LFPC] Iraq blames Al Qaida revival on U.S. release of 4,000 insurgents 8
maj
Seneste opdatering: 8/5-09 kl. 2233
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

 

     “Et af de begreber vi beskæftiger os meget med i islam, er FITNA. Det betyder uro, oprør, trods, kaos, alle sådan nogle dårlige ting, der kan være med  til at bringe uorden og forstyrrelse  i samfundet. Hvis man ser på, hvem der idag kunne bære  navnet “mr. FITNA”,  ja så er han snart på vej til Danmark. Heldigvis ikke på skatteyderes regning, men på Trykkefrihedsselskabets.

De har besluttet sig for at invitere denne her hollandske, såkaldte politiker Geert Wilders, og de påstår så også at det er i ytringsfrihedens  navn, de gør det. Så kan man spørge sig selv, hvorfor bekymrer de sig så ikke om russiske  journalister, der falder  ud af vinduer eller bliver skudt ned i deres opgang. Man kan godt synes at den der fokus på bestemte  menneskers ret til at ytre sig,  kan blive  lidt anstrengende og når det så er mr. FITNA himself, der kommer til Danmark, så skal vi ikke give ham den cadeau han og Selskabet godt kunne tænke sig, at gøre et stort nummer  ud af det. Ignorér ham. Han er ikke bedre værd. Ignorer dem, de er heller ikke bedre værd, så det er ikke for at trække dem frem i lyset, jeg gør det her, glem dem! Ignorér dem. De er simpelthen ikke værd at bruge tid på”.  P1  Muslimsk fredagsbøn i dag (sidste fjerdedel)

Trykkefrihedselskabet: Ytringsfriheden i Rusland, 2 maj 2009,PRESSEMEDDELELSE – Fredag den 8. maj 2009  Geert Wilders til København d. 14. juni 2009. Altså, Abdul Wahid Pedersen kan godt have en få timer gammel pressemeddelelse fra idag med i sin såkaldte bøn, men er ikke orienteret om en konference afholdt for kun syv dage siden, i det selskab der ligger ham så meget på sinde ? Man kan tolke Pedersens selektive information, som man vil, men når han nu selv er inde på skatteyderkroner, så bryder jeg mig ikke det fjerneste om at medvirke til at finansiere hans politiseren under dække af religion i public service. Wilders interviewet af Ritzau via email.,Danish group invites Dutch  politician to conference (Steen)

Abdul Wahid Pedersen følger den sunnimuslimske lovskole Shafi’i. Dennes regler kan man finde udmøntet i manualen ‘Umdat al-Salik, eller The Reliance of the Traveller i engelsk oversættelse. Bogen er certificeret som vejledning i Shafi’i af bl. a. den fremtrædende institution Al-Azhar i Cairo. I ‘Umdat al-Salik kan man læse at det er en stor synd for Allah at lyve – dog er der en hel masse undtagelser.

Hensigten helliger midlet. Om løgn er tilladt eller ej afhænger af formålet. Løgn i islams tjeneste kan ligefrem være obligatorisk:

Speaking is a means to achieve objectives. If a praiseworthy aim is attainable through both telling the truth and lying, it is unlawful to accomplish through lying because there is no need for it. When it is possible to achieve such an aim by lying but not by telling the truth, it is permissible to lie if attaining the goal is permissible (N:i.e. when the purpose of lying is to circumvent someone who is preventing one from doing something permissible), and obligatory to lie if the goal is obligatory. (The Reliance of the Traveller, R8.2)

Løgn der tjener muslimers interesser mod de vantro er således obligatorisk:

When for example one is concealing a muslim from an oppressor who asks where he is, it is obligatory to lie about his being hidden. (The Reliance of the Traveller, R8.2)

Det er vel overflødigt at nævne at der ikke gælder nogen Gylden Regel i spørgsmålet om at lyve. Islams interesser har altid forrang for de vantros (LFPC).

Alt ved det gamle? “Germany Goes After Pro-Israel Blogger”

Via Jihad Watch:

One of the lone voices in Germany still exercising what’s left of European free speech is about to lose the last remnants of it. Anti-jihad, pro-Israel blogger Fred Alan Medforth, proprietor of the blogs Allah’s Willing Executioners and Jihad Watch Deutschland, is being sued by the German government. As he wrote me:

Mr. Medforth…offended [a] social-democratic member of the Bundestag, Nils Annen. Mr Annen is a German pro-Hamas and pro-Hizbollah politician. [But instead of] Mr. Annen suing Medforth…German justice sues Medforth [for] insulting Mr Annen… It is the German justice itself which wants a lawsuit against the German pro-Israel blogger.

That means it is a politically motivated court procedure. German justice states that [a photo published on the site] and its subtitle are insulting [to] Mr. Annen. The photo shows Hamas members presenting the Hitler salute. The text of the subtitle is : “One last greeting to Mr Annen.”

The lawsuit takes place on the 12th of May, 2009 in the district court of Gelsenkirchen. […] Julia Gorin: Germany Goes After Pro-Israel Blogger

Norsk journalistik: Knusende rødt

Der er 169 pladser i Stortinget. Arbeiderpartiet og Socialistisk Venstreparti (ca.SF/Enhl.) ville få de 111, hvis norske journalister skulle bestemme. En diskrepans af den størrelse er  ikke “at være i utakt”, det er at befinde sig i en parallel verden, i forhold til befolkningens. Danske præster er lige så røde, men hvad har dagspressen og det hinsidige ellers til fælles ?

Professor Frank Aarebrot fra Universitetet i Bergen startet Nordiske Mediedager i går med å legge fram en medieundersøkelse der både journalister, politikere og vanlige publikummere er intervjuet. Undersøkelsen viser blant annet det som har vært en vedtatt sannhet i mange år: Norske journalister er adskillig rødere enn resten av befolkningen. Hvis det bare var journalistene som hadde stemmerett i Norge, ville Arbeiderpartiet fått 78 representanter på Stortinget og SV 33. Fremskrittspartiet ville ikke fått et eneste mandat.

På de nordiska mediadagarna i Bergen har de norska journalisterna sedan tio år tillbaka tillfrågats om vilket politiskt parti de röstar på. Även i år var det vänstersidan som – kanske inte helt överraskande – vann ”valet” om sammansättningen av journalisternas ”riksdag”. Arbeiderpartiet blev det största partiet med 78 röster, medan Socialistisk Venstre (motsvarar Vänsterpartiet) fick 33. Varken Senterpartiet eller Fremskrittspartiet får in några representanter i journalisternas parlament. Venstre (Folkpartiet) får in 25 ledamöter, medan Höyre (Moderaterna) kan notera att 24 journalister ger partiet sitt stöd. Det minsta partiet blev Rödt, som fick in nio ledamöter.  Mediavärlden, Medier i utakt med brukerne

screenshot002

Medievaner og holdninger til media, Landsomfattende undersøkelse blant journalister, pdf

Voldtægt i Sverige: Nye bud på det unævnelige

Flere fantasifulde forklaringer. Der skal forklares meget og længe, for at gøre en overhyppighed på otte gange Danmarks begribelig for den menige svenske kvinde. ” Vi måste istället jobba ännu mer med attityder”. Jep ! Det vil sikkert hjælpe.

Carina Ohlsson, ordförande för Sveriges kvinnojourers riksförbund, är skeptisk till att festandet skulle vara orsaken till ett högt antal våldtäkter. Nej, det där tycker jag nästan låter som ett sätt att skuldbelägga offren. Sedan måste de väl ha fester i de andra länderna också.  Hon tror snarare det handlar om att fler vågar anmäla sexualbrott och att det finns en bättre medvetenhet om våldtäkt i Sverige.  Christian Diesen tror däremot att en reaktion från män som upplever frustration över minskad makt kan vara en delförklaring. När jämställdheten går framåt blir många män mer jämställda och får mer respekt för kvinnor, men en del kan också reagera tvärtom.  Men hur ska man hantera det, att lägga ned jämställdhetsarbetet är ju knappast ett alternativ?  Nej, vi måste istället jobba ännu mer med attityder. ”Vi måste jobba med attityderna”

Den tredje faktor

Af NICOLAI SENNELS

Kultur. 14 procent af herboende muslimer opfatter sig selv som »dansker og demokrat«. 32 procent af britiske muslimske universitetsstuderende mener, at det er helt o.k. at slå ihjel i islams navn.

Læs mere » 7
maj
Seneste opdatering: 8/7-09 kl. 1657
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Nok er jøderne vor tids jøder, det seneste halvår mere end meget længe, men Mark Steyn har en grum pointe i ærmet til alle søvngængerne på P 1, Politiken samt hovedparten af Christiansborg,  der tror deres børn og børnebørn går en rolig og harmonisk fremtid i møde:

The joke about Mandatory Palestine was that it was the twice-promised land. But isn’t that Europe, too? And perhaps Russia and maybe Canada, a little ways down the line? Two cultures jostling within the same piece of real estate. Not long ago, I found myself watching the video of another “pro-Palestinian” protest in central London with the Metropolitan Police retreating up St. James’s Street to Piccadilly in the face of a mob hurling traffic cones and jeering, “Run, run, you cowards!” and “Allahu akbar!” You would think the deluded multi-culti progressives would understand: In the end, this isn’t about Gaza, this isn’t about the Middle East; it’s about them. It may be some consolation to an ever-lonelier Israel that, in one of history’s bleaker jests, in the coming Europe the Europeans will be the new Jews.

Israel Today, the West Tomorrow.( Steyn står højt på min ønskeliste over kommende Københavnerbesøgere, men se og hør indtil da denne: Conversations with History: Mark Steyn. Det politiske foregår i den anden havldel af samtalen.)

Roger Scruton: Geert Wilders

Medlemmer af Venstre kan læse med:

Like Mr. Wilders, I find parts of the Koran disturbing in their bloodthirsty and unforgiving anger. But I find the book of Joshua similarly disturbing from beginning to end. So what? ……..Nobody (other than al Qaeda) wants to change the resentments of Muslim communities in Europe into a state of open war. We are entering a situation that must be carefully managed if our legal and political inheritance is to survive. But one way of mismanaging the situation is to allow a belligerent minority to dictate terms to the rest of us. Our governments must face up to the fact that Geert Wilders was elected to the Dutch parliament, and enjoys considerable popularity, precisely because he has not been intimidated. You may not like what he says or his way of saying it, but it is people like him, and not the ones who censor them, who are defending the political order of Europe. Free Speech in Europe

Tilvandret terror i Hamborg

Kriminaliteten i Hamborgbydelen Mümmelmannsberg synes at være kommet  åbenlyst ud af kontrol. I mange måneder har bander terroriseret befolkningen. Nu har de kriminelle bander slået sig sammen, viser politiets efterforskning.Politiet har nedsat en 16 mands bandegruppe, Soko. Omkring  40 personer regnes til den kriminelle inderkreds, de såkaldte “intensivtäter”,  det er  unge kriminelle, der har alenlange synderegistre. Den usædvanlige foranstaltning skyldes fremkomsten af “multi-etniske kriminelle bander”, der prygler forbipasserende, handler med hårde stoffer, kører vildt og uforsvarligt i gaderne, truer vidner og selv politifolk. Lederen er en 40 årig tyrker, der rekrutterer medlemmer til banden fra sin storfamilie.  Bandenterror in Mümmelmannsberg (Snaphanens oversættelse)

Raped because I’m white

A DEVASTATED young mum has told how she was raped by an illegal immigrant – because he enjoyed hurting white girls. Brave Sarah Douglas waived her right to anonymity to relive her terrifying ordeal at the hands of Amos Moobeng and stormed: “This racist should be shipped back home to rot in jail.” The judge told the court Moobeng, 35, “deliberately targeted two white females”. Police figures have revealed that immigrants are carrying out one in six rapes in Britain – and an astonishing one in THREE in London. News of the World

Justitsministeriet: Pas på singler og enlige mødre!

Kig dig godt omkring i nabolaget. Og hold godt øje med antallet af enlige mødre. For er der mange af dem, så er der meget kriminalitet. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningsenhed. Undersøgelsen hævder dog ikke, at enlige mødre har mere langfingrede tendensen endsige er hurtigere på aftrækkeren end andre i befolkningen. Men antallet af enlige mødre siger noget om, hvor ressourcestærk en kommune er, og det har ifølge undersøgelsen formentlig en sammenhæng med kriminalitetsniveauet. Kig dig omkring igen, og hold nu øje med de unge mænd. Ifølge undersøgelsen er der nemlig en direkte sammenhæng mellem antallet af unge mænd mellem 15 og 39 år i en kommune og kriminalitetsniveauet. Det hænger ganske enkelt sammen med, at mænd i denne aldersgruppe udgør størstedelen af de kriminelle. Ifølge undersøgelsen er der til gengæld ingen målbar sammenhæng mellem antallet af indvandrere i en kommune og kriminalitetsniveauet. Godt nok er andelen af indvandrere i København højt sammenlignet med f.eks. Morsø Kommune. Men den mere kriminalitet skal ifølge undersøgelsen forklares ud fra sociale og økonomiske faktorer. De mest kriminelle byer er ikke overraskende Århus, Odense samt København og omegn. Undersøgelsen viser også, at jo flere singler, der bor i en kommune, jo højere er kriminaliteten. Ligesom med de enlige mødre er antallet af singler kun en indikator for kriminalitetsniveauet. Singler kan ikke siges at være mere kriminelle end andre, men undersøgelsen antager, at antallet af singler er udtryk for, hvor ressourcestærk en kommune er. Ritzau Enlige mødre betyder mere kriminalitet.

Susanne Clausen, justitsministeriets forskningskontor, pdf-rapport, 23 sider. Thisted, Lemvig og Tønder kommuner, der er udpræget udkantområder, og altså ikke særlig velstående og med høj arbejdsløshed, må være løbet tør for singler og enlige mødre, siden deres kriminalitet ligger langt under landsgennemsnittet. (side 4). Hvordan influerer storke, vejtræer og grisehold på kriminaliteten, og hvad med antallet gifte eller enlige  jura-ph.d’er? 6
maj
Seneste opdatering: 11/10-10 kl. 1709
24 kommentarer - Tryk for at kommentere!

»Jeg frygter borgerkrigslignende tilstande«

Redeker har kun én ting tilbage at miste. Så skærer man ind til benet:

Robert Redeker er en lille, trind mand med et venligt rundt ansigt. Han ser ud, som om han ikke kunne gøre et menneske fortræd. Alligevel er der folk, der vil slå ham ihjel. I godt tre år har han levet under jorden i Frankrig og er konstant bevogtet af sikkerhedsfolk. Redeker er i København, fordi hans selvbiografi »Man må prøve at leve« netop er blevet udgivet. Det er sin sag at finde ham, for han bor under et dæknavn på et hotel i København og er bevogtet af to sikkerhedsfolk. Er der en fare, Redeker, for, at vi kommer til at se den almindelige muslim som en potentiel fjende?

»Man kan være optimist og håbe, at integrationen og demokratiseringen af de muslimske samfund i Europa vil slå igennem, hvorefter faren stille og roligt vil forsvinde. Men ærlig talt er jeg ikke optimist.

Vi ser, at radikaliseringen af muslimske miljøer forstærkes. Det har selvfølgelig meget at gøre med, at integrationen går dårligt, fordi der er økonomisk krise. Men selv hvis det skulle gå bedre økonomisk, så er jeg bange for, at islam har et godt greb om de fleste muslimer, og at vi bør frygte fremtiden og jeg for mit liv«. [..]

Men Europas dårlige samvittighed over fortidens fejltagelser og en venstrefløj, der ikke har forstået betydningen af grundlæggende vestlige værdier som ytringsfrihed, har også indflydelse på vor svage modstand«.

Hvordan ser du da scenariet for Europa, hvis vi antager, at der bliver stadig flere radikale muslimer, og integrationsprocessen ikke forbedres?

»Demografien er jo til deres fordel. Der bliver færre og færre europæere født her på kontinentet, mens der bliver flere og flere muslimer – og det sker hurtigt. Kort sagt bliver Europa stadig mere muslimsk. I visse europæiske byer er der allerede muslimske flertal. Hvis vi ikke ser en demokratisering af disse muslimske miljøer, så frygter jeg borgerkrigslignende tilstande«. Bent Blüdnikow -Interview: Vi bør frygte fremtiden og jeg for mit liv. SE også Nidra Pollers Refugee in his own country fra i år og afsnittet i  Jagten på de forbudte bøger.  Redekers oprindelige Figaro artikel i faksimile og på engelsk.  (foto: screenshot fra den kommende video af Redekers tale)

Fitna i Kastrup

Et lille læserbrev, men på ganske få linjer lykkes det skribenten at glide fra hvad der muligvis vitterligt er et eksempel på dårlig konduite og service, til velkendt mellemøstlig offer- og konspirationstankegang. Nåh ja, så får han også lige flettet grædende børn – en sikker vinder – ind, mulig sadisme hos danske myndigheder, og en forlods skyldsfratagelse hos passagerer der evt. kammer over og handler voldsomt eller ligefrem voldeligt. Det kommer lige fra rygmarven (LFPC).

Jeg landede i Kastrup Lufthavn en sen eftermiddag sammen med ca. 300 andre passagerer. Vi ankom fra Iran; en rejse, som for mange af os var begyndt i de meget tidlige morgentimer og med en flyvetid på fem og en halv time. […]

Samtlige passagerer blev ført ind i et lille boarding-område[…]

Over halvdelen af passagererne var familier med små børn, som græd mere eller mindre uafbrudt på grund af varmen. Lugten af sved var gennemtrængende og kvalmefrembringende. »Kom nu ud af flyet; vi begynder ikke på kontrollen, før alle er ude«, lød det fra vagterne, som så ud til at nyde situationen.[…]

De utålmodige mødre med grædende børn skubbede og masede for at komme ud af helvedes forgård, og sikkerhedsfolkene skubbede tilbage. Det var rent kaos. […]

CPH Security’s opførsel lignede ren chikane og magtmisbrug […]

Sikkerhedsmæssigt beder man om potentielle konflikter: Folk, som måske er stået op midt om natten for at nå Teheran lufthavn i tide og har siddet i et fly i fem og en halv time, har ikke det store overskud, og når man så bliver udsat for, hvad der ligner meningsløs chikane, ja, så skal der ikke meget til, før folk bliver ophidsede, og man risikerer konfrontationer. Men måske var det det, som man var ude efter? [mine fremhævelser, LFPC] Fahmy Almajid: Sikkerhedschikane i Kastrup

At være blond kræver “diplomatisk kompetence”

Svensk hvidhedsforskning befinder sig endnu i sin barndom. Sidste gang der var nyt fra den, udtrykte den sig anderledes: De tilbageblevende “svennehorar” farvede hår, for simpelthen at kunne  eksistere og overleve. Men etnografien gør fremskridt. At leve som paria i sit eget land, omskrives  idag således af akademikere, der vil forråde hvem somhelst for en doktorgrad:

Det handlar om förort, vithet, kön, klass, religion och sexualitet i etnologen Maria Bäckmans Miljonsvennar. Med hjälp av intervjuer och fältanteckningar studerar hon artikulationer av svenskhet bland främst ett antal vita unga gymnasietjejer i en maskerad stockholmsförort som hon kallar ”Bergby”. I sedvanlig akademisk tradition avidentifierar hon sina informanter och platsen hon undersöker. Syftet är att visa ”att även svenskhet kan vara föremål för långtgående, socialt verksamma och höggradigt negativa stereotyper”. Bäckman menar att svenskheten på ett lokalt plan: ”kan vara något som de flesta väljer att distansera sig ifrån, något markerat som även de som kategoriserar sig som ’svenskar’ gör sitt bästa för att dölja eller underkommunicera”. I Bergby uppfattas svenskarna vara sådana som inte lyckats ta sig därifrån. De förknippas med alkoholism, normlöshet och rasism.

De unga kvinnorna i Miljonsvennar förhåller sig också till svenskhetens kopplingar till vithet. Några av studiens informanter har valt att färga sina blonda hår i brunt eller rött. ”Tiina” ville komma bort från ”dum-blondin-associationer” och ”Bodil” ville inte se så svensk ut. ”Josephine” upplevde att hennes nya hårfärg hjälpte henne att passera bättre, det vill säga, att bli mindre synlig. Att byta hårfärg visar att vitheten inte är en osynlig norm i Bergby, utan ett sätt att markera position. Som en etnografisk studie är Miljonsvennar levande och spännande och inte minst viktig, då vithetsforskningen ännu befinner sig i sin linda. .Blond i förorten

Frédéric Chopin, 1849

image-frederic_chopin_photo_downsampled

Fra fotografiets meget tidlige barndom, et billede jeg aldrig havde set. En syg og tuberkuløs 39-årig i sit sidste leveår, men en smuk mand. Også George Sand må foruden sygdommen, have trukket tænder ud på ham. “She is stupid, heavy and garrulous.The fact that there are men who could become enamoured of this slut is indeed a proof of the abasement of the men of this generation”, sagde Baudelaire om hende. Dominerende kvinder går an, bare man ikke er gift med dem. Han er ikke så æterisk og feminin som jeg havde forestillet mig fra Delacroix´ malerier. Læg mærke til hans hænder med de lange, elegante fingre. Om 100 år er der stadig sværmere og polakker på hans grav på Père Lachaise, når Jim Morrison og Sarte er opslugt af historiens nådige glemsel. Hør Arthur Rubinstein spille hans Nocturne nr. 1 i B mol.

Demografien: Her sker intet, passér gaden – eller …?

Avisartikler om indvandrernes faldende fødselstal er lige så regelmæssige og forudsigelige som de tilbageværende storkes pendling mellem nord og syd. Og lige så forudsigelig er journalisternes manglende interesse for at prøve at grave dybere i emnet, hvad der ellers kunne synes oplagt, når nu så mange andre forhold peger på at islams – for det er jo mere præcist denne det handler om, mere end om uspecificerede ‘indvandrere’ – indflydelse på de europæiske lande bliver mere og mere anmasende og skadelig. Men glem mainstreammedierne, de er en døende dinosaurus, og i stedet for døde træer bør man kigge efter virkelig nysgerrighed og afdækning af sammenhænge i de uafhængige elektroniske medier. Mark Steyn har nogle højst interessante vinkler på dette emne. Hele artiklen, samt de linkede historier, anbefales – hvis De vil vide mere (LFPC).

[…] Most Continental nations avoid compiling data on Muslim fertility, but Britain’s Office of National Statistics reported in February that the Muslim population in the United Kingdom is increasing ten times faster than the general population. Walker writes:

Broadly speaking, birthrates among immigrants tend to rise or fall to the local statistical norm within two ­generations.

That’s very “broadly speaking.” The birth rates of Pakistani Britons declined in the Seventies but then went up again in the Eighties and Nineties. As Walker’s own figures suggest, on the Continent immigrants from the Mahgreb have more babies than they would back in Tunisia and other North African countries. But let’s take his general proposition: Hey, relax; it’s just a problem for a couple of generations, no big deal. Okay:

Læs mere » 5
maj
Seneste opdatering: 4/10-09 kl. 1741
31 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Hvorfor er Berlusconi populær ? DR Deadline den 2 maj vred ved hjælp af en ekspert sin hjerne for at komme på en grund til “operetteheltens popularitet”. CBN går mere lige til sagen:

Italians Welcome Crackdown: But the tough measures resonate with the Italians and have boosted Berlusconi’s popularity. Polls show that a majority here believe immigrants have too many rights and that many of them should be deported. Italy has a sizeable immigrant population- between 4 to 5 million people– roughly about 7 percent of the population. Some 670,000 are illegal immigrants. Italy also has a growing Muslim community — numbering around one million. And they too are feeling the heat. CBN com

146.000 (!) illegale immigranter oversvømmede  Grækenland sidste år. Mange vil videre til Italien og italienerne ved at Berlusconi i det mindste forsøger at stemme flodbølgen tilbage. Migrants flood into Greece – then try to sneak out,:

“You can’t keep them away. They come back,” said Alexandros Zavos, president of the Hellenic Migration Policy Institute, a think tank in Athens. “What can you do?” he added, “Build more jails, more camps, camps for 200,000 people? That’s unimaginable.”

Se også Italia – mer standhaftig enn man skulle tro af nordmanden Christian Skaug, der bor i Bari på Adriaterhavskysten.

Demografi: Værdikampen i Folketinget er verdensfjern

I 1950 levede der næsten 3 mennesker i Vesteuropa for hver person i Mellemøsten og Nordafrika. I 2050 vil dette forhold være vendt om. Det er uundgåeligt, at overbefolkningen i Mellemøsten og Nordafrika vil gøre tilværelsen så trøstesløs, at borgerne vil udfolde store anstrengelser og tåle store risici for at få asyl i Vesteuropa. Og det vil være med god grund. Det er utroligt, at der i Danmark stadig findes indflydelsesrige politikere, som kalder det paranoidt, hvis nogen frygter muslimsk flertal i Vesteuropa omkring år 2050. Kun uvidenhed om størrelsen af de demografiske forandringer, der venter os, kan forklare en sådan holdning. I betragtning af de kolossale ændringer af det demografiske forhold og dermed også det demokratiske magtforhold mellem de to sider af Middelhavet kan det ikke være fornuftigt at begrænse asyldebatten til en værdidebat. Det kvantitative aspekt må også med. Jens Lintrup, pens overlæge, civilingeniør formand for Demografisk Selskab

Wellness: Socialisme er en følelse

»Selv om SF ikke havde noget samarbejde med de kommunistiske lande, er muligheden for at flytte sig blevet større, fordi der ikke længere er en socialistisk blok, man bliver målt i forhold til. På den anden side har det skabt en vis forvirring, at de antikapitalistiske kræfter i verden ikke længere er socialistiske men islamiske. Venstrefløjen har haft svært ved at forholde sig til islamiske diktatorer og udemokratiske bevægelser,« siger han [Pittelkow].
Det sidste erklærer SF’s gruppeformand Ole Sohn sig enig i.
»Vi har nok længe haft svært ved at skille tingene ad. En holdning om, at man skal tage pænt mod andre mennesker, betyder jo ikke, at man også skal tage pænt mod alle de vanvittige holdninger, som andre mennesker har. Det har vi haft en tendens til, men det er anderledes nu. Jeg kan bedst udtrykke det på den måde, at vi har gjort op med den naive forestilling om, at en fremmed er en ven, du ikke har mødt. I stedet vil jeg sige, at en fremmed er et menneske, du ikke har mødt. Om det er en ven, vil vise sig,« siger Sohn.

Weekendavisen via Jalving blog. Fremmedpolitisk set er SF parallelforskudt med de sædvanlige 25 år i forhold til virkeligheden og ikke mindst, befolkningen. (I NATO spørgsmålet blev det dog til 60 år). Hvad er det egentlig en SF er vil, kunne man spørge sådan helt freudiansk ? De vil have et andet liv og en anden virkelighed, end den de har. Hvem er det i grunden de vil bytte med ?

Hirsi Ali: It’s time lily-livered Europe stood up to Muslim bigots

Så er tidpunktet vist kommet, hvor Rønn Hornbech og Lars Løkke udbeder sig kammertonen fra Hirsi Ali, eller ber hende holde sig væk for “den internationale harmoni´s  skyld”. Khader og K har allerede samlet Venstres tabte bold op:

In reality, if Europe falls, it’s not because of Islam. It is because the Europeans of today – unlike their forbears in the Second World War – will not die to defend the values or the future of Europe. Even if they were asked to make the final sacrifice, many a post-modern lily-livered European would escape into an obscure mesh of conscientious objection. All that Islam has to do is walk into the vacuum.

Læs mere » 5
maj
Seneste opdatering: 5/5-09 kl. 2308
12 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det er bred skepsis til islams press på frihetsverdiene våre. 47 prosent mener islam i Norge truer verdier som ytringsfrihet og likestilling mellom menn og kvinner, mens 30 prosent mener at islam ikke utgjør noen slik trussel. Både flertallet av velgerne til Ap, FrP, Høyre, Sp og KrF, vil at innvandringen fra den muslimske verden og ikke-vestlige land generelt skal begrenses. Majoriteten velgere fra disse partiene, mener islam truer nevnte frihetsverdier.

Målingen ble foretatt før SSB offentliggjorde ny befolkningsstatistikk, som viser at tilveksten i innvandrerbefolkningen i 2008 var høyere enn noensinne. Per 1. januar 2009 var det 422 600 førstegenerasjonsinnvandrere og 85 600 andregenerasjons innvandrer eller etterkommere, til sammen 508 200 personer, som utgjør 10,6 prosent av Norges samlede befolkning. I løpet av de fire årene den rødgrønne regjeringen har sittet med makten, har innvandrerbefolkningen i Norge økt med hele 41 prosent (143 300 personer).

I perioden 1998 til 2008 viser tall fra SSB at den ikke-vestlige innvandringen til Norge har økt 41 ganger mer enn resten av befolkningen. Fortsetter dagens nivå på innvandringen, vil nordmenn bli i minoritet i Oslo innen 2026. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 26 prosent (152 100) innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre per 1.januar 2009, i Drammen 20 prosent.  Fortsetter dagens nivå på innvandringen, vil nordmenn bli i minoritet i Oslo innen 2026. Av Oslos befolkning på 575 500 personer var 26 prosent (152 100) innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre per 1.januar 2009, i Drammen 20 prosent. Document: Flertallet skeptisk til innvandring og islam, HRS: Flertallet er skeptisk til innvandringen og islam. Daglbadet: Over annenhver nordmann vil begrense innvandring fra ikke-vestlige land

Derimod har en svenske Riksdag  en vindermodel: bedre helt at frabede sig befolkningens mening med mediernes velvillige hjælp. Befolkninger er reaktionære og inhumane og de svenske partier risikerer tilsyneladende ingenting ved at regere imod sin befolknings  vitale interesser. Deres historiske erfaring er, at rigtige eliter kan gå på vandet: Dansk och svensk invandringspolitik , se grafikkerne.

Wilders: Dutch Ambassador to Indonesia should resign

En pressemeddelelse fra Geert Wilders, via Gates of Vienna:

Dutch Ambassador to Indonesia should resign

The Dutch ambassador to Indonesia, Nikolaos Van Dam, gave a speech (pdf, in English) defending Islam at a Koran school in Jakarta last week

Freedom Party chairman Geert Wilders: “While speaking to an audience at the Institute for Quranic Studies in Jakarta, Mr Van Dam acted as an advocate of Islam, rather than a representative of the Netherlands.

“In doing this, he has lost all credibility. Instead of trying to defend Islam Mr Van Dam should be defending the universal human rights and be committed to improve the situation of the Christian minority in Indonesia.”

Freedom Party MPs Geert Wilders and Barry Madlener demanded the resignation of Mr Van Dam in written questions to the Dutch Secretary of State. Dutch Ambassador Defends Islam at an Indonesian Madrassa

Urtetédrikkernes armé blæser til kamp

Etablerer man et foretagende ved navn ‘Center for Positiv Integration’ har man i al evighed frasagt sig et krav på at blive taget alvorligt. Man kunne for den sags skyld kalde sig selv noget tilsvarende pompøst og indholdsløst som ‘Co-Existence of Civilizations’. Mere rammende kunne de kalde sig ‘Cojones? Nada’. Man gør sig fortjent til spot og hån, man er Bløde Kaj anno 1983: “Vi har gentagne gange påpeget den store fare …” ; “kommer til at fratage individerne i disse grupper deres menneskelighed” ; “de skånselsløse rockere …” ; “en ond cirkel, hvor frygt og fobi avler mere af det samme” . Mon ikke Simon Emil er æresmedlem her? Jeg har faktisk tænkt den tanke at det kunne være en spøg udklækket af onde islamofober som os, det er næsten for parodisk til at være virkeligt.

Bemærk også at det pæne menneske her intet konkret siger om konsekvenser eller sanktioner hvis “kritik af religion” ikke (og iflg. hvem?) “er sagligt forankret”. Det er ren udstilling af rene hænder, intet med juridiske perspektiver (LFPC).

[…] »Der er ingen grund til at generalisere«, fastslår lektor Nielsen. Denne læresætning er i fin samklang med CePI’s kerneværdier. Vi har gentagne gange påpeget den store fare, der ligger i debattens tendens til at stoppe alle i samme trange sardindåse med samme mærkat.

[…] … de politikere og debattører, som føler trang til at komme med påstande om hele befolkningsgrupper i Danmark, for skade kommer til at fratage individerne i disse grupper deres menneskelighed. […]

Vi har vel ikke mere sympati med de skånselsløse rockere, blot fordi de er lyse i huden og har lyse hestehaler.[…]

Kritik af religion er naturligvis på sin plads, hvis den er sagligt forankret. […]

I selskab med løse påstande om muslimske karaktertræk er fordomme blot katalysator for en ond cirkel, hvor frygt og fobi avler mere af det samme.[…]Jeppe Fogtmann formand for Center for Positiv Integration: Barriere for integration

Ny-norske tider

Det norske  postvæsen har fået nyt logo, og skal ikke  føle sig ramt  af rubrikken ovenfor. Det er det gamle til højre.

logo21logo

 

I postetaten var man i 2005 stolt over at have vundet “mangfoldighedsprisen“, en pris man havde gjort sig fortjent til ved opførelse af bederum og såkaldte “huk-toaletter”. Så det er altså officielt nu: “Mangfoldighed” inkluderer også muligheden for at skide i et hul i gulvet, ligesom i de fine globale kulturer (LFPC).

Rotterdam – Hollands  Malmø

Rotterdam is approaching the point at which white Dutch will form a minority in the city. Based on the trend, it could have an ‘ethnic majority’ in 2012.Currently, 52 percent of the population are ‘indigenous’ and 48 percent, immigrant. According to the official definition, immigrants are persons with at least one parent born abroad.
On 1 April, Rotterdam had 588.398 residents, 1,237 more than on 31 December 2008. Completely against the growth trend of the past decade, indigenous numbers declined in Rotterdam. The city had 44,000 fewer people with Dutch roots on 1 April than in 1990.The ‘colouring’ of Rotterdam is occurring to a large extent ‘from bottom up.’ Among those in their 20s and 30s, immigrants are already in the majority. And in the 0-14 category, as much as 62 percent are immigrant.
Immigrants Nearly in Majority in Rotterdam

Politieskorte i “Zonen”

Det eskalerande våldet på Rosengård får nu skyddsombuden på olika väktarbolag att agera. Nu kräver de att hädanefter eskorteras av polis och att allt ensamarbete omedelbart upphör. På tisdagseftermiddagen lade skyddsombuden gemensamt skyddsstoppet som rör hela Rosengård. Hädanefter ska bland annat alla värdetransporter ha poliseskort och inga bevakningsrundor får ske på egen hand, kräver de fackliga representanterna.Rånet mot en värdetransport vid Swedbank på von Troils väg på valborgsmässoafton blev den utlösande händelsen. Väktare kräver poliseskorter på Rosengård