22
aug
Seneste opdatering: 23/8-09 kl. 2250
44 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Reclaim Rosengård är en politisk protest från den klass som alltid blir behandlade som skit. Vi kräver: Snuten ut ur Rosengård – Fria & självstyrande ungdomsgårdar – Sänk hyrorna och renovera Herrgården.

Svenske “antifascister” er venner med de undertrykte og udbyttede i Rosengård, men det omvendte er tydeligvis ikke tilfældet. Måske de skulle søge et mere taknemmeligt job hos tudefjæset pastor Ramsdal……Her jages de unge idealister ud af bydelen med spark og slag:

De kommer hit och ställer till problem och vi vill inte ha dem här. Det blir bara en massa våldsamheter som ger Rosengård dåligt rykte. De kan väl ha sina fester hemma i Limhamn, säger Mohammed Aburid och undrar varför Reclaim-deltagarna är maskerade. – Deltagarna i Reclaim Rosengård har körts bort från rondellen av en uppretad folkmassa. Samtliga tvingades att fly till McDonaldsDetta hände under Reclaim Rosengård, “De respekterar inte muslimer”.  Bagefter sænkede freden sig. “Filmen visar vad som hände när Reclaim-aktivisterna lämnat.”

“Snart vet jag inte varför jag ska kalla mig dansk”

Vi gider ikke kommentere Carsten Jensen og hans skrivefrikort hos Dagens Nyheter. Samtalen knækkede for en del år siden, er skilsmissen er uigenkaldelig og det han siger idag, har ikke ændret sig i ti år. Han er DNs  nyttige idiot, hvad han næppe selv har opdaget, og avisens middel til at forblive i splendid isolation. Det eneste interessante er som altid, svenske mediers uhyre selektive brug af en  smal række danske forfattere er, at de er anvendelige til at tegne  et pilskævt Danmarksbillede for svenske læsere. Disse aner ikke hvem Kåre Bluitgen er, hvem Søren Ulrik Thomsen eller Henrik Nordbrandt er. De har knapt nok stiftet bekendstabkab med centrum-venstre bogen Adskillelsens politik eller Rune Lykkeberg. DN tror de er formidlere på åndslivets højborg, men det er svært at finde en mere provinsiel og propagandistisk avis nord for Fanø Folkeblad (undskyld Fanø, billedet er uretfærdigt, men det kom bare).Den er et øhav, fjernt fra livets alfarvej, et skærgårdsfænomen af skrivende, statslønnede autister og en ond parodi på en liberal avis. Borte er Ahlmark, borte er Rojas, nu kun det daglige, trykte morfin-drop. Moralisten Carsten Jensen der har sine stærke sider, men ikke  ejer for to øre politisk sans, kværner videre i samme rille som i snart mange år. Vi lader ham kværne og ynker svenske skatteydere, der skal financiere skidtet. Men hvis de ikke er nysgerrige ud over DN´s klaustrofobiske verden, så har de ikke fortjent en bedre skæbne, end den de har fået. På søsteravisen på Rådhuspladsen 37, blæser der trods alt vinde ind fra alle verdenshjørner, der stedvis forstyrrer den evige hvile.

Endnu en irakisk bedrager

Ali Hussein Allak og Zahra Ali Hussein Allak blev danske statsborgere 31. maj 2006:

Imam og toppolitiker kan i 2009 se frem til at tjene 552.000 kroner fra det nationale irakiske parlament i Bagdad. Den dansk-irakiske Imam Ali Hussein Allak, der har folkeregisteradresse i Farum, scorer 46.000 kroner om måneden som politiker i Irak.
Men det ved de danske myndigheder bare ikke. I følge Ekstra Bladets oplysninger, så har imamen ikke opgivet nogen indkomst til Skat, selv om han i 2009 kan se frem til at tjene 552.000 kroner fra det nationale irakiske parlament i Bagdad. Det skriver Ekstra Bladet søndag.
Ali Allak har været medlem af parlamentet siden 2005. Her modtager han ud over sin løn 828.000 kroner årligt til at hyre op til 30 bodyguards. Derudover står den på fri luksuslejlighed i Bagdads internationale zone og 414.000 kroner til at købe bil for.Irakisk imam snyder i skat

Mobil urørlighed

Der er mange forskellige måder at illustrere vores sides pointer om kvindeindpakningens betydning. Denne er en af de mere skæve indfaldsvinkler som burde – men som næppe gør det – fortælle de pæne og anstændige på bagerste række at det valgfrie tøj bliver forlenet med overordentlig stor symbolværdi på de varmere himmelstrøg. Når ikke engang de brutale sataner i derværende politikorps så meget som taler til én derinde bag indhylningen, så har vi at gøre med noget der har konsekvenser for vores egne samfund, og for statussen af de kvinder der ikke er ‘beskyttet’ af det mobile fængsel (LFPC).

[…] Han blev flere gange afhørt af politiet i Dubai, som truede ham med tortur, fortæller han til Times. “Da vidste jeg, at jeg var nødt til at flygte,” siger han til Times.

““Da jeg var hemmelig agent, var jeg et spøgelse. Her var det anderledes. Folk havde billeder af mig. Så jeg besluttede at forklæde mig som kvinde, og så blev jeg et spøgelse. Når man er dækket til fra top til tå, er der ingen, der taler til en. End ikke politiet. Det er den bedste forklædning, man kan finde,” siger han. […] Tidligere spion flygtede på Bond-manér

“Brothers and Soldiers” …. hmmm

Er det “brødre” i den velkendte betydning à la Band of Brothers, eller er det den ligeså velkendte betegnelse for et ganske bestemt tilhørsforhold? (LFPC)

‘Brothers and Soldiers’ er navnet på en ny gruppering på Nørrebro […]

I den seneste uges tid, er en gruppe unge fra indvandrermiljøet nemlig begyndt at optræde offentligt i ens trøjer – med ordene ‘Brothers and Soldiers’ påtrykt.

‘Politiet har også noteret sig, at der er folk der går rundt med den sags trøjer på Nørrebro – og vi er selvfølgelig ekstremt opmærksomme på, om det er en ny gruppering, der vil gå ind og tage del i kriminalitetsmiljøet og frem for alt også, om de bliver aktører i en række af de konfliktscenarier, vi ser i københavnske områder,’ siger Kim Kliver, der er chef for politiets Nationale Efterforskningscenter. […] Ny gruppe markerer sig på Nørrebro

1400 års krigen

Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt. Udkommer 1. oktober. Forsalgspris 229,00 kr fra 11.-31. august. Se også Jyllands Posten i dag: Lars Hedegaard: Lad os vise islam respekt. Vi har plukket i bogens kapitel 8:

Velfærdens, retsordenens, demokratiets og statens sammenbrud

HIDTIL ER INDVANDRINGEN – og specielt den muslimske indvandring – i alt væsentligt blevet diskuteret som et moralsk anliggende. Det er aldrig blevet udtrykt klare end af den tidligere radikale leder Marianne Jelved, da hun i sommeren 2004 stod frem med sine »ultimative krav« til et kommende regeringssamarbejde med Socialdemokratiet: »Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.«
Ifølge meningseliten var det egentlige problem, at mange danskere havde en forkert indstilling til indvandrerne. Den kom til udtryk i et forkasteligt menneskesyn, som staten, uddannelsessystemet, størstedelen af pressen samt talrige ngo’er og halvofficielle organer foruden EU og FN gjorde deres bedste for at bekæmpe.

Og med betydeligt held. Ved valg efter valg har danskerne for over 80 procents vedkommende stemt på partier, der med åben pande har forsvaret den førte indvandringspolitik. Udlændingestramningerne i 2002 kom udelukkende igennem, fordi den parlamentariske situation gjorde det umuligt for Venstre og Konservative at danne regering uden støtte fra Dansk Folkeparti. Selv om V og K op til folketingsvalget i 2001 havde markeret sig med ønsker om stramninger, er det højst tvivlsomt, om der var kommet noget reelt ud af det, hvis ikke Dansk Folkeparti havde skubbet på. De to partier har da heller ikke siden lagt skjul på, at de egentlig helst ville indrette dansk udlændingepolitik efter direktiver fra EU, og  de har med undtagelse af nogle få politikere afvist at diskutere islam som noget problem, danskerne burde bekymre sig om.
-Trods forskellige socialdemokratiske oprørsforsøg i slutningen af 1990’erne mod konsekvenserne af udlændingeloven fra 1983, endte partiets indvandringskritiske fløj med at lide nederlag. Hvis en vellykket integration hovedsageligt var et spørgsmål om det rette menneskesyn samt vilje til at afsætte økonomiske midler dertil, burde problemet for længst være løst. Forkæmperne for den gode tone i udlændingedebatten har nemlig hele tiden haft solidt flertal i Folketinget og total kontrol med alle offentlige myndigheder. Det har især været tilfældet i de største danske byer med de mest massive koncentrationer af indvandrere: København, Århus og Odense, hvor Dansk Folkeparti har stået svagt, og hvor integrationen derfor skulle have haft særligt gode vilkår.
-Trods disse glimrende forudsætninger er integrationen af den lokale umma i alt væsentligt slået fejl. Det er derfor nødvendigt at beskrive situationen ud fra en realistisk synsvinkel og se på, hvad der faktisk er sket i stedet for at bedømme den ud fra, hvad der burde være sket. En sådan virkelighedsbetonet og empirisk tilgang giver også mulighed for at skønne om den sandsynlige udvikling, med mindre politikken bliver lagt radikalt om. Det vil imidlertid kræve et opgør med den underliggende idealistiske præmis for den danske diskurs, nemlig at man kan påvirke udviklingen ved at mene noget smukt om den.

Velfærdsstatens sammenbrud
Mange sætter deres lid til, at der blot er tale om overgangsvanskeligheder, at integrationsbestræbelserne vil begynde at virke og den kulturfremmede indvandrergruppe tilpasse sig. Vi tror, at de fremmede vil indse, at vi er dem overlegne, at deres kultur er deres egen værste fjende, og at de vil ændre adfærd og efterligne os.
Det ville måske være sandt, hvis vi havde fem hundrede år til det, men det har vi ikke. Dynamikken i den islamiske verdens ukontrollerede befolkningsudvikling, kombineret med dens omstillingsresistens, vil underminere den vestlige verden, hvis den ikke gør modstand. En fortsat masseindvandring vil medføre, at forholdene i Europa om få årtier kommer til at ligne dem, der fandtes i muslimernes hjemlande.
Det er vanskeligt at sige, hvor hurtigt sammenbruddet af den danske velfærd, samfundsøkonomi og retssikkerhed vil ske. Med mindre integrationen bliver bedre – hvad intet peger i retning af – vil det ske i takt med indvandrerbefolkningens vækst.
Hertil er der også en anden grund, som socialvidenskaben først for alvor er blevet opmærksom på inden for de seneste år, nemlig at tilliden mellem mennesker (det som i videnskabelig litteratur kaldes »social kapital«) – og dermed deres vilje til at betale socialbidrag  til andre – svækkes i takt med, at et områdes befolkning bliver mere sammensat. Således viser en undersøgelse af 40 amerikanske lokalsamfund gennemført af Harvard-professoren Robert D. Putnam, at etnisk diversitet mindsker den mellemmenneskelige tillid og samarbejdsvilje. Resultaterne var så foruroligende, at Putnam i flere år undlod at publicere dem for ikke at give ammunition til racister og fremmedhadere.  […]

Den skandinaviske velfærdsmodel bygger nemlig på en ekstraordinær grad af social kapital. En nylig opgørelse fra menneskeretsorganisationen Freedom House placerede Danmark på verdens førsteplads, når folk skulle besvare spørgsmålet: »Kan man have tillid til de fleste personer?« Det mente 67 pct. af danskerne, at man kunne. Danmark er også–ifølge databasen »Happiness in Nations« –verdens lykkeligste land og har verdens mest ligelige indkomstfordeling.
Som konklusion på en kronik i Politiken – hvorfra de ovenstående oplysninger er hentet – skriver Lawrence E. Harrison: »Multikulturalisme bygger på et svagt grundlag, nemlig kulturel relativisme, som er forestillingen om, at ingen kultur er bedre eller værre end nogen anden, blot anderledes. Men multikulturalisme har en overvældende mængde beviser imod sig. … Omkostningerne ved multikulturalisme – i form af splid, klassesammenstød og dalende tillid – vil sandsynligvis være enorme i det lange løb. Ikke alle kulturer er lige, når det handler om at skabe fremskridt, og der er ingen, der kan konkurrere med den nordiske kultur på dette område. Hvad angår indvandrere, bør de nordiske lande – og alle øvrige vellykkede demokratier – fremme deres integration i den nationale kultur i stedet for at vælge en mytisk utopisk multikulturalisme. Og de bør sørge for, at de nordiske dyder, der har bragt dem så langt, ikke sygner hen på grund af efterladenhed og forsømmelse.« […]

Mange danskere forestiller sig, at velfærdsstaten er noget selvfølgeligt, noget nærmest naturgivet. Når det viser sig, at den ikke lever op til forventningerne, vil mange tro, at det bare er regeringen, der ikke er rundhåndet nok – man vil kræve en ny regering, der vil udskrive endnu flere skatter. Den politiske konfrontation mellem regeringen og oppositionen anno 2009 illustrerer tydeligt problemerne, men det ejendommelige er, at begge parter fører en skindiskussion, hvor problemernes årsager forties.
Denne tilstand vil blive yderligere cementeret den dag, de muslimske indvandrere bliver tungen på den politiske vægtskål. Tendensen er allerede umiskendelig: En meningsmåling offentliggjort i marts 2009 viste, at godt 95 pct. af indvandrerne ville stemme på Socialdemokratiet, de Radikale, Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten, mens regeringsblokken af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti måtte deles om godt 4 pct.

Aldrig før i det danske demokratis historie har politiske partier haft en lignende chance for så at sige at importere deres eget vælgerkorps på skatteydernes regning – og tilmed et vælgerkorps, der vil være totalt afhængigt af de samme partiers godgørenhed med offentlige overførsler. Skulle venstrefløjen komme til magten, kan fristelsen til yderligere at øge indvandringen, lette adgangen til statsborgerskab– og dermed til stemmeret ved folketingsvalg – og lade skatteyderne betale, blive uimodståelig.

Indholdsfortegnelse

Forord 11
Nogle præciseringer
Kapitel 1
EU’s luftkasteller 17
Ensidig dialog 19
Barcelona-processen 20
Hadet til Israel 22
Europa integreres i islam 24
Påståede fordele 28
Central fejlvurdering 31
Kapitel 2 33
Vandringernes drivkræfter og konsekvenser 33
Den vestlige civilisation – en minoritet 34
Eksplosiv befolkningsvækst i muslimske lande 36
Er det Vestens skyld? 38
Forestående omvæltninger 40
Forbud mod frygt 42
Indvandringen til Danmark 45
På kant med konventionerne? 48
Bomben under velfærdsstaten 51
Kapitel 3 55
Den muslimske indvandring og islam som »fredens religion« 55
En glemt historie 56
Fra frygtens til fredens religion 58
En amerikansk løsning? 62
Farvel til lov og orden 64
Kulturen bestemmer adfærden 67
Billedet gentager sig 68
Den dårlige tone 71
Kapitel 4 73
Læren om den hellige krig 73
Moskeerne – ummaens kommandocentre 75
Jihad på mange måder 78
Et kontraktforhold 80
Ophævelsesprincippet 81
En krigserklæring 83
Jihad-doktrinens kerne 84
Islams erobringer 86
Det muslimske slaveri 89
En gudgiven ret 91
Har Muhammed levet? 93
Den overordnede strategi 94
Terrorens rolle 95
En fremmed ideologi 97
Islamisme = islam 100
Kapitel 5 105
Jihad som udvandring 105
Emigrationsdoktrinen 106
Islams dekonstruktion 108
Et helle for hellige krigere 111
Fra immigration til magtovertagelse 115
Europas nye ansigt 116
Politisk pres 118
Kapitel 6 121
Tankeforbrydelser 121
EU’s rammeafgørelse 122
Hvad er »racisme«? 124
Den særlige religionsbeskyttelse 126
Ulighed for loven 127
»Hadeforbrydelser« 128
Ytringsfriheden under dobbelt pres 130
Kapitel 7 133
Slagorden, våben og strategi 133
Islam – en hær 134
Henrettelse af desertører 135
Krig overalt 138
Kontrollen med kvinderne 140
Hijab 143
Indoktrinering og intimidering 144
Centrale og sekundære fronter 146
Demografisk overmanding 147
Taqiyya 150
Ingen fred med vantro 154
Hudna 155
Styrke mod svaghed 157
Politik – en fortsættelse af jihad med andre midler 160
Obama i Cairo 161
Asymmetrisk globalisering 164
Kapitel 8 169
Velfærdens, retsordenens, demokratiets og statens sammenbrud 169
Indvandrerbyrden 170
Tabel 5 175
De offentlige udgifters aftagende nytteværdi 176
Velfærdsstatens sammenbrud 178
Sjakalernes tid 182
De tabte territorier 184
Demokratiets forbandelse 189
Engelsk kirkestrid 192
Dhimmierne 193
Dhimma-institutionens forankring 196
Dhimmificeringen 198
Kapitel 9 201
Politisk efterskrift: En krig som ingen anden 201
Efter nederlaget 202
Fra kvantitet til kvalitet 204
Undertrykkelsens nødvendighed 205
Ulema og fatalismen 206
Islams strategiske svagheder 207
Et økonomisk korthus: Under islams ideologiske svagheder ligger økonomiske 209
Moskeen og familien 214
Den islamiske stat findes ikke 216
Hvad kan vi gøre? 218
Ansvaret 222
Litteratur 223
Noter 233
Index 249

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

44 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Som DF vælger er det altid en god ting at se kritik, dog mangler der stadig bud på hvor jeg- der blandt andet hos det parti jeg støtter gerne ser EU modstand, ikke socialisme og at der er en stram indvandringspolitik i landet, da jeg anser vi forlængst er rigeligt med mennesker i DK- så skulle sætte mit kryds? Som en af de der beskrives som en af DFs usympatiske kumpaner undrer det mig på hvilket grundlag en sådan betegnelse foretages på. Skulle der mon i dette tilfælde være mulighed for at få noget konkret præsenteret? Der er stadig ingen… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Inserat.

De små alvorsfolk – beskue dem ret.
De har de virkelig ikke- let.
De jamre over Pia K
De må nok snart selv, lær’ at – gå.

Peter Buch

Her i Pia Kjærsgaards hjemland har vi trods alt også nogle ting, vi kan være stolte af. Vi har bl.a. en folkelig humoristisk tradition, som er ægte dansk, og som vi får lov til at have i fred, fordi alle de andre idioter, der bor uden for landets grænser, slet ikke ville kunne værdsætte den. I flæng kan nævnes Oswald Helmuth, Storm P…
http://www.seriejournalen.dk/tegneserie_indhold.asp?ID=8

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Tak for det Snaphaner. I melder blot når det bliver for meget så stopper jeg med indsættelsen. Det bliver lidt træls med de evige gentagelser af de tre formuleringer, mon ikke jeg skulle variere lidt?

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Ikke meget redigeret mange gentagelser, fortsat fra Politikkens kronik-kommentarer, en del er reaktioner på andres ytringer, de er ikke medtaget: Min erfaring fra hvad Karl Christian Lammers sagde om jøderne i Tyskland fra undervisningen på universitet for nogle år siden er blandt andet følgende: De brugte de få øst-jøder hvis anderledeshed var åbenlys i propagandaen eminent så billedet af jøder forsøgtes blive det af nazisterne ønskede.De brugte race-opdelings ideer og lovgivning rettet mod en af de bedst uddannede grupper i samfundet mm At isolering kan være en reaktion opstået som følge af overfald kunne være en mulighed som jeg personligt… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Det er muligt jeg ved indsættelsen af de foreløbige kommentarer har rettet et par typografiske og sproglige fejl og har ladet andre stå. Den altid vågne Snaphane-læser ved nok allerede dette så denne oplysning er mest henvendt til nye læsere.

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Foreløbige kommentarer til Politikens kronik. HelgeD-Hs link foroven. Der forekommer gentagelser og noget er skrevet som reaktion og svar på andre kommentatores ytringer: Blandt de der stemmer på partiet DF er også jeg, der synes at al form for kritik er herligt.Det er jo ikke fordi partiet er i fuld overensstemmelse med mine politiske idealer – eller jeg vel egentligmed partiets- jeg stemmer på dem. Det er fordi det er den eneste og bedste mulighed, EU-modstand, ikke socialistisk og stram politik med hensyn til indvandring er blandt de problematikker jeg ser på Der bliver ikke for mig at se i… Read more »

Niels Hansen
Niels Hansen
14 years ago

Det er skræmmende læsning kommentarene til den kronik, tænk at så mange mennesker i Danmark kan være lalleglade naive idioter der ikke fatter hvad der sker rundt omkring dem, det er uhyggeligt

Peter Buch
Peter Buch
14 years ago

Jeg har kommenteret med flere indlæg under nævnte kronik i Politiken, forklaret at DF er et mindretal, og flertallet uden for DF ikke vil eller kan samarbejde, det nytter indtil videre ikke noget. En del kommentatorer synes ensidigt DF-modstandere uanset hvilke argumenter de præsenteres for.

HelgeD-H
HelgeD-H
14 years ago

Har nogen af jer Snaphaner læst dette i Politiken ? :
http://politiken.dk/debat/kroniker/article772382.ece
Kronik: Modstandsbevægelsen mod Pia K.s besættelse.
Blandt de tre kronikører som har skrevet denne kronik er Rune Engelbreth Larsen
Der citeres følgende:
“Vi er trætte af at se vort land smurt ind i Kjærsgaards opkast,
der dagligt siver ned over spalterne i landets aviser….”
Samt :
“Vi har sovet længe nok, og vi har været tavse længe nok”

Kan man vente andet fra Politiken ? -Denne minaret-avis.
Fornærmelse mod DF er fornærmelse mod min egen person.

Janne
Janne
14 years ago
Reply to  HelgeD-H

Det er ikke Danmark, der er besat af Pia K.

Det er til gengæld Politiken og nogen af Politikens ansatte.

Janne
Janne
14 years ago
Reply to  Janne

Jeg vil gerne – efter at have læst Politikens artikel om DF – sige, at jeg i lang tid har været meget skuffet over og rasende vred på Politiken, men efterhånden får jeg bare ondt af Politiken. Avisen har slet, slet ingen føling med den tid og de problemer vi og vores samfund plages af nu og har slet ikke forståelse for rettidig omhu når det gælder vores samfund og den vestlige kultur og vore frihedsværdier.

Politiken svigter med sin sekterisme både vores samfund, Georg Brandes og PH – og mange, mange almindelige danske borgere.

Skjoldungen
14 years ago
Reply to  HelgeD-H

Modstandsbevægelse? – Det må da hedde medstandsbevægelse.. Eller måske snarere medanstandsbevægelse… Derimod er det rigtigt nok, at disse kronikører er besatte. Nemlig i den gamle, danske betydning af ordet: besat : rotter på loftet.

LFPC
14 years ago
Reply to  HelgeD-H

Alt der står Engelbreth ved kaster jeg højst et hurtigt blik på. Nogle personer er for rabiate til at vi rigtig gider beskæftige os med dem her på Snaphanen. Jeg konstaterer bare vendinger som “Vi har sovet længe nok, og vi har været tavse længe nok”. Det ved jeg nu ikke om jeg køber. Jeg har ikke bemærket Engelbreth være tavs i flere år, tværtimod har han flere gange gjort sig bemærket med regulært truende retorik om at gribe til “sværdet”. Jeg konstaterer at de kører i selvsving på ubestemt tid, og jeg konstaterer at de pæne og anstændige regner… Read more »

hp
hp
14 years ago

Ha-ha.

A-fascisterne jaget ud af deres – i egne retarderede øjne – kampfæller, og ind på McD. Hvor sjovt kan det blive?

Da A-fascisterne og deres medløbere plejer at opfatte McD som en multikapitalistisk og fascistisk virksomhed, der skal smadres, glæder jeg mig til at høre, om de også i dette tilfælde har smadret McD, efter at have fået ‘kirkeasyl’?

Dum, dummere, svagt begavet, retarderet, imbecil, AFA. I nævnte og prioriterede rækkefølge.

trackback

[…] Video fundet hos Snaphanen […]

Mette
Mette
14 years ago

“Når man er dækket til fra top til tå, er der ingen, der taler til en. End ikke politiet. ” Det er bl.a. den form for depersonalisering og usynliggørelse der er så urimelig og udemokratisk. At kvinder på den måde gøres til andenrangsmennesker.” Det er sandt og formålet, og det er ligeledes sandt, at burkagængeren signalerer, at hun eller hendes mand/familie ikke vi vide af demokratiet. Jeg er ikke særlig imponeret over Venstres udtalelser om, at man sandelig må klæde sig, som man vil og dermed slut. Det er at slippe alt for nemt om ved det. Der er da… Read more »

Enkefru Madsen
Enkefru Madsen
14 years ago

Det hedder heldigvis Fanø Ugeblad, og den er klasser over DN.

Janne
Janne
14 years ago

Nå, men nu tager vi til gedemarked – et godt gammeldags marked for folk og fæ – sådan noget rigtig folkeligt noget med boder, øl og mad og en masse dårlig oldgammel dansk kultur. Ha ha.. 🙂

Janne
Janne
14 years ago

“Når man er dækket til fra top til tå, er der ingen, der taler til en. End ikke politiet. ” Det er bl.a. den form for depersonalisering og usynliggørelse der er så urimelig og udemokratisk. At kvinder på den måde gøres til andenrangsmennesker. At der er så mange danskere der støtter burka og niqab til kvinder er noget rigtig skidt. Men måske det er fordi at det er depersonalisering og usynliggørelse af indvandrerkvinder at burka og niqab støttes af så mange? Jeg er ikke sikker på at mange danskere ville byde egne døtre eller sig selv den dårlige behandling. Jeg… Read more »

Fritz
Fritz
14 years ago

Man må sige at det var en fantastisk afvisning voldspsykopaterne fra venstrefløjen fik af dadlerne. Men hvorfor, alle andre steder holder voldspsykopaterne fra islam og venstrefløjen jo sammen. Men jeg tror at i dette tilfælde er det fordi at dadlerne anser rosengården som deres område, og så skal voldspsykopaterne fra venstrefløjen ikke bare komme uden at have fået lov.

Mosemanden
14 years ago

Hold da op det er klasse at ser den unge Fascisme jæger med de store solbriller(0:22) fra pressemødet , blive jaget væk af de marginaliserede muslimske indvandre hun troede ville havde et kram.

De er jo komplet idioter ! .

Hvorfor slår de ikke igen AFA nu har de endeligt fundet de intolerante fascistiske racister de har ledt efter i så mange år . Og løber de bare ?

Vor herre bevares ! !

Pk
Pk
14 years ago

Kære Snaphane. Til det du skriver om For -fatter Intet Carsten Jensen giver anledning til følgende ord.”
Man just love you so.” Da jeg er dansk og ikke vil rødme for meget , så får du min hyldest på et fremmed srpog.

Drokles
14 years ago

Det er fremtidens Sverige når alle andre er flygtet eller nedkæmpet vender muslimerne sig mod venstrefløjen og nedkæmper den også. Og i så fald skal de have held og lykke herfra for de er i det mindste ikke forræddere.

Danskeren
Danskeren
14 years ago

Det var bare skønt at se, jeg har ikke moret mig så godt længe!

Bjovulf
Bjovulf
14 years ago

ROFLMAO – hvilken total ydmygelse af venstrefascisterne! Men tør vel næsten ikke håbe på, at der også findes video af det? 🙂 Det må da godt nok være det mest ultimative tilfælde af kognitiv dissonans, der endnu er set. Deres små hjerner må da nærmest være ved at kortslutte på hjemturen og deres frelste verdensbillede være ved at falde sammen 🙂 De burde jo nok have kaldt sig “Respekt fo Rosengården & Islam” i stedet for “Reclaim …”. Med det navn har muslimerne i Rosengården vel troet, at nogle onde svenske racister forsøgte at genvinde kontrollen med svensk territorium 😉… Read more »

Victor
Victor
14 years ago

Allerførst – imamen fra Farum. Nogle af jer kan måske huske, at en gruppe danskere i udlandet samlede underskrifter ind for at få folketingets indfødsretsudvalg til at anerkende dobbelt statsborgerskab. Uden held. Derfor undrer meldinger som denne mig. Imamen har altså fået dansk statsborgerskab; men jeg nægter at tro på, at man kan blive medlem af det irakiske parlament uden at være statsborger i Messopotamia. Så spørgsmålet er, om han – og andre – de jure er danske statsborgere. Og så til Vivi. Det er for nemt at sige, at venstrefløjen vil have åbne grænser og højrefløjen ikke. Det er… Read more »

Zonka
14 years ago

@Bjovulf, ja og så måtte lide den tort at måtte flygte ind i en McDonnalds… 😀

Bjovulf
Bjovulf
14 years ago

Haha, AFA-fascisterne smidt ud af Rosegården af de indvandrere / muslimer
som de bilder sig ind at være solidariske med. Det er næsten for ironisk til at være
sandt.

Måske skal de lige huske at spørge det nye herrefolk om lov først næste gang ?

Mette
Mette
14 years ago
Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

At venstrefløjen, om den skulle komme til magten igen, vil ( være uimodståelig fristet til at ) åbne for yderligere indvandring af inkompatible muslimer, samt at lette deres adgangen til dansk statsborgerskab, er hvad vi skal have i baghovedet ved de kommende valg. Men – hvor i dette billede er EuroMed- projektet ? For uanset hvad, har vi ikke overladt overhøjheden over Danmarks fremtid til EU ? Og EUs planer omfatter jo netop indvandring af folk fra Mellemøsten og fra Afrika, de Nye Europæere, som de kaldes. Venstrefløjes handlinger ville vel egentlig kun sætte hastigheden op på den proces som… Read more »

Fritz
Fritz
14 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Ja Vivi, vi er på røven uanset hvordan vi vender og drejer det.

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
14 years ago

Tror inte 500 år hade räckt på långa vägar. Vi har nämligen haft zigenare så länge och dom har som bekant inte lyckats integrera sig ett dugg på all denna tid. Har en viss känsla att det skulle bli samma sak med musselmanerna.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
14 years ago

Janne

Det må jo gøre det endnu lettere for danerne at lade være med at støtte Red Barnet !

Jeg havde sgu godt nok ikke troet de rettroende allerede var kommet så langt med Jihad´en herhjemme, at de havde fået sig mast ind i en sådan organisation!

Men på den anden side …..ja, så har Spencer så – mener at huske det var ham som har nævnt det – ret i at intet er for småt som mål for den mod de vestlige lande førte Jihad.

PeterBr.
PeterBr.
14 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Her må du lige huske på at det er Mimi Stilling Jacobsen der leder den danske del af foretagenet , det siger vel en del.

Mosemanden
14 years ago

Politiet jaget ud af Nørrebro med stenkast

http://politiken.dk/indland/article773582.ece?cmpid=ni1063

»Vi gennemførte en anholdelse af gerningsmanden, hvorefter vi blev bombarderet med stenkast på vej ud.
I øjeblikket er der blevet bygget barrikader i Stengade, og politiet er nu på »vej ind for at generobre bydelen«, lyder det fra Københavns Politi.

Sagde Politiet godt nok “generobre” ? det må være perle racisten igen .

Janne
Janne
14 years ago

Hvorfor i alverden skal der være en imam tilknyttet Red Barnet Ungdom?

“Ved Ramadan-arrangementet hos Dansk Ungdoms Fællesråd vil der være oplæg af Naveed Baig, der i invitationen til Ramadan-arrangementet præsenteres som sjælesørger og imam og også tilknyttet Red Barnet Ungdom. ”

h t t p://www.sappho.dk:80/hverken-for-eller-imod-ramadanen.htm

For mig at se er der altså gået for meget imamer (og koran) i institutioner og foreninger i Danmark. – Uden at der er nogen der har fortalt befolkningen hvad der står i koranen.

Mette
Mette
14 years ago

Torben Lund har meldt sig ud af Socialdemokratiet.

Thomas Bolding Hansen
14 years ago

Torben Lund har jo meldt sig ud i protest. Så man må nok sige, at Socialdemokratiet har det svært.

Hvis de er for slappe, forsvinder vælgerne til højre, er de for stramme forsvinder vælgerne til venstre.

Så det er egentlig ikke så mærkeligt, at deres meldinger peger i både øst og i vest, slet ikke når man betænker, at internt i partiet er der både strammere og lempere af landets indvandrer og flygtninge politik.

Hverken/eller vinder, så både Karen Jespersen og Torben Lund forsvinder og er ikke helt tilfredse.

Janne
Janne
14 years ago

Godt nok er jeg uenig med Helle Thorning-Schmidt i mange ting, men jeg kunne godt unde hende lidt færre problemer med sine partifæller. Det er den gamle røde garde der ikke kan finde ud af at navigere fornuftigt i et desværre meget forandret dansk samfund. Det må være meget frustrerende at være formand for et så splittet og dermed ukampdygtigt parti. Mange vælgere må også være frustrerede over det og så kan man ikke fortænke dem i enten at søge til DF eller SF eller Venstre.

Bjovulf
Bjovulf
14 years ago

Ja, Thomas, men det er altså halvandet år siden han meldte sig ud.
Alligevel synes han så, han kan genbruge udmeldelsen som
protest med Thrining & co. i den nuværende situation. 🙂

Bjovulf
Bjovulf
14 years ago
Reply to  Bjovulf

Næh, sgu endda over 2½ år siden: ( Sendte desv. det “forkerte” link tidligere. )

http://politiken.dk/politik/article773441.ece

Anna Lyttiger
14 years ago
Reply to  Bjovulf

Gud hvor er den mand dog latterlig. Men citronen kan åbenbart presses flere gange. Der ser man hvor langt (kort) hukommelsen rækker…

Henrik Jørgensen
Henrik Jørgensen
14 years ago

Bestiller naturligvis et eksemplar!

OT

De giver ikke op!

http://www.information.dk/telegram/201143

Bjovulf
Bjovulf
14 years ago

Nazijægeren Torben (B)Lund slår til igen.

http://politiken.dk/debat/article773062.ece

Mere af den slags, tak – lad os få S helt ned under 20 %, Torben 😉

44
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x