30
maj
Seneste opdatering: 30/5-10 kl. 1555
83 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar ©

Salam Aleikum! I dag ska vi tala om slöjan och vad som döljer sig under den.
Jag börjar med att berätta om Alia Khalifa*, syster till jihadisten Anas Khalifa som predikar för småpojkar att det största man kan ge till Allah är sitt eget liv.

Alia Khalifa kom till Sverige från Egypten med sina föräldrar och syskon när hon var fyra år. Nu är hon 24. Hon bor i en mångkulturell förort till Stockholm och har nyligen utbildat sig till barnskötare. Det är inget särskilt med det, om det inte var för att Alia Khalifa sedan ett par år går omkring i niqab, som en svart vålnad inlindad i stora tygsjok. Det enda som syns är hennes ögon. Sina händer döljer hon i långa svarta handskar. Inte en kvadratmillimeter hud får synas. Hon tar inte heller män utanför familjen i hand.

”Vi kvinnor ska egentligen inte blanda oss med män över huvud taget. Det kan leda till frestelser”, säger Alia Khalifa. Hon bär niqab för att hon är övertygad om att tyginpackningen för henne närmare hennes skapare. Alia Khalifas förebild är Muhammeds alla fruar. Nästa logiska steg bör bli att hennes man skaffar sig ytterligare tre niqabförpackade fruar, gärna någon 9-åring. Då skulle Muhammed känna sig som hemma. Men skaparen har faktiskt inte föreskrivit ett enda ord om niqab i koranen. Niqab har ingenting med religionsfrihet att göra. Den var antagligen ett praktiskt plagg när sandstormarna yrde i den arabiska öknen på 600-talet. Sandstormar är dock mycket sällsynta i Sverige.

Kanske för det svarta tältet Alia Khalifa närmare hennes skapare. Men det för henne definitivt inte närmare andra människor eller det svenska samhälle som hon lever i. När hon iförd Muhammeds alla fruars outfit krävde att få utbilda sig till barnskötare blev det tvärstopp. Skolan, Åsö vuxengymnasium i Tensta, sa nej med hänvisning till Skolverkets regler. Skolan kräver att få se ansiktet på sina elever. Då kände sig Alia Khalifa kränkt och diskriminerad och gjorde en anmälan till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Med stor talang för PR har hon bedrivit en regelrätt kampanj för sig själv och sin niqab i svenska media.

Inom kort avgörs hennes ärende av DO. Vi ska inte bli förvånade om Alia Khalifa både får rätt att fortsätta sin bana som svart spöke i den svenska barnomsorgen (hur byter man blöjor med långa svarta handskar?) och dessutom får ett fett skadestånd för att hon har blivit så kränkt. I ”toleransens” och ”religionsfrihetens” och den kulturella självutplåningens namn låter vi hellre svarta vålnader skrämma slag på små barn än vi sätter ned foten och säger NEJ. Det är Sverige i ett nötskal. Landet som inte kan säga NEJ. Landet som uppmuntrar och göder muslimska kravmaskiner och belönar dem som vägrar anpassa sig till svenska normer och värderingar med rikligt tilltagna ”skadestånd”.

Belgien har nyligen förbjudit kvinnor att bära burqa och niqab. Flera andra länder förbereder ett motsvarande förbud. Vartenda västeuropeiskt land bör förbjuda alla former av slöjor. De hör inte hemma i Västvärlden. Ett förbud är ett självklart led i att slå vakt om de normer och värderingar som det västerländska samhället bygger på. I ett öppet och demokratiskt samhälle visar vi våra ansikten för varandra. Här är religion en privatsak. Vi ska inte ha svarta vålnader vandrande på gatorna. Kvinnor ska inte behöva dölja sig i metervis med tyg. De som söker skydd och en framtid i Europa ska anpassa sig till den kultur och de värderingar och uppförandekoder som råder här. Passar det inte finns det ett 60-tal muslimska länder att flytta till.

Slöjan är en politisk handling

I Västvärlden diskuteras slöjan mest från estetiska och sociala utgångspunkter. Därför bedöms hijab vanligen med en mildare måttstock än heltäckande slöjor. Det är ett stort misstag. Niqab, burqa, hijab eller chador – principen och symboliken är densamma, det är bara gradskillnader i helvetet. Jag kan höra islamisternas förnöjda skratt. ”De blåögda idioterna går på det!”

Slöjan är nämligen mycket mer än bara ett stycke tyg. Slöjan är en politisk handling. Den är kvinnliga muslimers uniform i islams krig mot Väst och det demokratiska samhället. Den är en barriär mot integration, ett effektivt verktyg för muslimer att befästa sin självvalda segregation från icke-muslimer. Med stöd av hållningslösa kulturrelativister och hänvisning till ”religionsfrihet” har politisk islam obehindrat kunnat flytta fram sina positioner i västliga demokratier. De styrande eliterna blundar för vad som pågår. De blundar av feghet, rädsla och politisk korrekthet. Om det är någon enda läxa som Väst har lärt sig så är det att det är förknippat med livsfara att kritisera islam och allt vad islam står för. Så vi tiger och hukar oss.

Kanske intalar sig politikerna att muslimerna kommer att anpassa sig, sekulariseras, moderniseras och bli som vi. Bara vi anpassar oss till deras 1 400 år gamla ökenreglemente. Bara vi är snälla mot dem och aldrig säger emot dem eller kritiserar dem. Då ”kommer de att vara snälla mot oss när de blir i majoritet”, som Jens Orback, (integrationsminister 2004-2006 i den socialdemokratiska regeringen), har uttryckt sig.

Det är bara framtiden som kan ge svaret. Men vi är många som anar vad svaret kommer att bli. Det är den insikten som gör att vi blir allt fler som arbetar hårt och på obetald tid för att sprida kunskap om vad islam står för innan det är för sent. Kanske är det redan för sent. Men då har vi åtminstone inte suttit i fåtöljen och gäspat.

”Jag är underordnad mannen”

Det här är några av de budskap som kvinnor i slöja sänder:

• Jag bekänner mig till islam som totalitär politisk ideologi.
• Jag har ingen egen identitet utan ingår i en kollektiv muslimsk världsgemenskap, en ummah som styrs av islam.
• Jag underkänner demokrati.
• Jag anser att sharialagar är överordnade demokratisk-juridiska lagar.
• Kristna, judar och andra icke-muslimer är otrogna hundar som ska avrättas.
• Homosexuella är orena och ska avrättas.
• Jag är mindre värd än mannen och är underordnad honom för att jag är dummare än han och för att…ja för att islam säger så.

”Jag har inte sett några mer bristfälliga i intelligens och religion än er. O kvinnor, vissa av er kan vilseleda en betänksam vis man.”(al-Bukhari: Vol 2, Bok 18, nr 161 och al-Bukhari Vol 2, Bok 24, nr 541.)

”Han får slå och våldta mig”

Kvinnan med slöja säger också:

• Min sexualitet tillhör inte mig utan min man. Jag är hans avelsdjur. Jag finns till för hans sexuella behov. Han har rätt att ha sex med mig när han vill. Om jag nekar har han rätt att slå mig.

Ur koranen Sura 4:38:

”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem! Gud är förvisso hög och stor.”
”Allahs profet sade: När en man kallar på sin fru för att tillfredsställa sin önskan, låt henne då komma till honom även om hon är sysselsatt vid ugnen.”

Hadith nr 61, mannens och fruns plikter, engelsk översättning från arabiskan, bok 1:

”Allahs sändebud sade: Närhelst en man kallar på sin fru för att ligga med henne och hon vägrar, och han sedan tillbringar hela natten med dåligt humör, fördömer änglarna henne tills hon går upp i gryningen.”

Hadith nr 54, mannens och fruns plikter:

”Era hustrur är som en åker för er, besök denna åker efter behag.”

En nutida uppfattning om hur mycket våld en muslimsk man får använda mot sin hustru är boken ”Woman in Islam”, skriven av Sheikh Muhammed Kamal Mustafa, imam i Spanien. Sheikh Muhammed ger här praktiska råd och anvisningar för kvinnomisshandel:

”Det är förbjudet att slå henne på kroppens känsligaste delar, som ansikte, bröst, mage och huvud. Istället skall man slå henne på armar och ben med ett spö som inte får vara för stelt utan smalt och lätt så att inga sår eller skärsår uppstår.”

Med andra ord: det är helt okej att misshandla kvinnor bara det inte blir några synliga skador.

Mannens sexualitet är kvinnans ansvar

Kvinnor i slöja signalerar också:

• Jag accepterar att ta hela ansvaret inte bara för min egen utan också för alla mäns sexualitet. Genom att gömma mig i metervis med tyg försöker jag låta bli att väcka deras oregerliga lustar. Om de ändå förgriper sig på mig så är skulden min.

Sura 33:59:

”O profet, säg till dina hustrur, dina döttrar och de rättrognas kvinnor, att de svepa sina kläder omkring sig! Detta är det bekvämaste sättet för dem att bliva igenkända, så att de ej förorättas; ja, Gud är överseende och barmhärtig.”

Sura 24:31:

”Säg ock till de rättrogna kvinnorna, att de behärska sina blickar och akta sin lem och ej visa sina behag undantagandes vad som alltid är synligt därav! Och de må kasta sin slöja över sin barm och ej visa sina behag annat än för sina män eller sina fäder eller sina mäns fäder eller sina söner eller sina mäns söner eller sina bröder eller sina bröders söner eller sina systrars söner eller sina kvinnor eller de slavar, över vilka de råda, eller sådana stackare till män, som ej hava något sinne därför, eller barn som ej förstå sig på kvinnors nakenhet.”

Muslimska män klarar uppenbarligen inte att hålla brallorna uppe av egen kraft. Hela ansvaret läggs på kvinnan. Vi vet att mannens heder sitter mellan kvinnans ben. Men tydligen sitter den också i hennes hår eftersom hon inte får visa det. Mannen förväntas bli övermannad av obetvinglig lusta om ett kvinnligt hårstrå kommer i hans synfält. Eftersom han själv är oförmögen att behärska sina drifter måste kvinnan packa in sig i heltäckande tält. En mycket kränkande syn på män som primitiva djur, kan tyckas. Men jag har faktiskt aldrig hört talas om någon enda muslimsk man som har protesterat mot att bli sedd som en komplett sexgalning.

Brottsstatistiken stämmer med koranen

Brottsstatistiken harmonierar utomordentligt väl med koranen. 85 procent av dem som döms för våldtäkt i Sverige är invandrare.

Statistiken toppas av män från muslimska länder: Irak, Tunisien, Marocko, Libyen och Algeriet. Somalier är på stark frammarsch i våldtäktsligan. Invandrares överrepresentation vid våldtäkt i Sverige är 450 procent.

Svenska kvinnor går inte inlindade i tio meter tyg. Vi rör oss fritt och bestämmer själva hur vi vill leva och vem vi vill dela vår sexualitet med. Därför är vi ”horor” och lovligt byte för cirka 60 000 våldtäkter per år.

I Danmark toppas statistiken över brottslingar som dömdes under 2008 av män från Libanon, Marocko, Jordanien, Iran, Pakistan, Turkiet och det forna Jugoslavien+ Danmarks Statistik.

I Oslo fördubblades antalet överfallsvåldtäkter från 2008 till 2009. Samtliga begicks av icke-västliga invandrare. Polischef Tor Erik Riska Thorsen i Rogaland polisdistrikt påpekar att invandrare tar med sig en förhistorisk kvinnosyn från sina hemländer till Norge:

”När en lättklädd, berusad kvinna sätter sig ensam i en taxi har hon syndat redan i utgångsläget. De som överföll och våldtog kvinnor på gatan har uttryckt att de har varit i sin fulla rätt.”  (Aftenposten)

Muhammed var en sjutusan till karl

Kunde Muhammed förutse sina efterkommandes enorma överrepresentation i våldtäkt? Nja, vi ska nog inte överskatta profetens profetiska förmåga på den punkten. Men som man känner sig själv känner man andra. Muhammed tycks enligt skrifterna ha varit en makalöst potent karl. Hans sexuella kapacitet var utan gränser. Sahih Bukhari, en av de mest vördade islamiska texterna, berättar:

”Profeten brukade besöka sina fruar i omgångar, dag och natt, och de var elva till antalet. Hans fruar och älskarinnor var av islamisk lag tvingade att tillgodose hans sexuella behov när som helst på dagen eller natten. Jag frågade Anas: hade profeten styrkan för det? Anas svarade: Vi brukade säga att profeten hade lika stor sexuell uthållighet som trettio män.”

Sin yngsta hustru, Aisha, deflorerade Muhammed när hon var nio år gammal och han femtiofyra. Så beter sig en sjutusan till karl, muslimska mäns främsta förebild.

Slöjan kränker mig

Alia Khalifa och hennes niqab kränker mig. I kraft av en sagobok och en sedan 1 378 år död profet tar hon sig rätten att nedvärdera och diskriminera halva mänskligheten. Hennes och andras tungt beslöjade uppenbarelser är ett hån rakt i ansiktet på mig och andra svenska kvinnor. Det är vi som har ägnat en stor del av våra liv åt att kämpa för jämställdhet mellan könen och ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle. Vi låter varken Gud eller djävulen styra oss. Vi har kämpat oss till rösträtt (1919), rätt att utbilda oss och arbeta, rätt till preventivmedel (1938) och fri abort (1975). Inte en enda rättighet har varit gratis. Alla har kostat blod, svett och tårar. För bara 100 -150 år sedan var Sverige ett u-land där många dog av undernäring. Tusentals kvinnor dog av för många ofrivilliga barnsängar. Efter århundraden av kamp och slaveri under fattigdom och ofrihet har svenska kvinnor i dag rätten att välja sina liv. Vi bestämmer själva över vår sexualitet och om och när vi vill föda barn.

När jag ser kvinnor inpackade i tyg, som en svepning, och alla barnen med flerbarnstillägg i släptåg är det en kränkning mot mig och andra svenska kvinnor och hela vår kulturella och sociala identitet. Vandrande kistor är de kring kvinnors rättigheter. Jag tänker inte backa ett steg från det jag och andra kvinnor har uppnått. De som vill leva som i 600-talets arabiska sandöknar må göra det, men de ska inte göra anspråk på att göra det i Sverige och på min bekostnad. Jag tänker inte tolerera att det jag och andra kvinnor har kämpat för har varit förgäves. Och jag har inte lust att sponsra muslimers barn- och kvinnofientliga livsföring med en enda skattekrona.

Alia Khalifa och hennes muslimska tyginpackade medsystrar kränker MIN religionsfrihet, min rätt att slippa bli utsatt för religiös påverkan. Tron finns inuti huvudet, inte utanpå, och den är helt oberoende av tyg.

Alia Khalifa har låtit undslippa sig att hon funderar på att återvända till Egypten. En utmärkt idé. En person som demonstrerar en sådan ovilja mot att anpassa sig till det svenska samhället bör allvarligt fråga sig om Sverige är rätt land för henne. Om DO ger henne ett fett skadestånd är biljetten fixad.

Inget paradis för kvinnor

Avslutningsvis ska jag berätta vad som väntar Alia Khalifa och andra muslimska kvinnor efter döden:
Sura 4 vers 76:

”Må alltså de, som vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande strida för Guds sak. Den som strider för Guds sak och stupar eller segrar, skola vi giva stor lön.”

Sura 78 vers 31-35:

”De gudfruktiga väntar förvisso en tillflyktsort – Trädgårdar och vingårdar – Högbarmade och jämnåriga jungfrur – och en bräddad bägare – där de ej behöva höra fåvitskt tal och lögnaktiga beskyllningar.”

Här uttrycker koranen en slutgiltig nedvärdering av kvinnor. Till dem som ”vilja sälja det jordiska livet för det tillkommande” räknas utan tvekan kvinnliga självmordsbombare som spränger sig själva och andra i luften i Allahs namn. En av deras drivkrafter är tron att de ska komma till paradiset. Där väntar alltså trädgårdar och vingårdar. Det låter ju bra. Men högbarmade jungfrur? Säkert många muslimska mäns våta dröm. Men de muslimska kvinnorna, ska de plötsligt bli lesbiska när de kommer till paradiset? Hur går det ihop med att islam fördömer homosexualitet?

Svaret är att inte ens i paradiset har kvinnan något värde. Paradiset är endast avsett för män. Inom islam är och förblir kvinnan en andrahandsvarelse, i livet och döden.

Fotnot: Samtliga korancitat ur Karl Vilhelm Zetterstéens översättning från 1917.
* Khalifa i Kalla Fakta 2009 - Var går gränsen för extrema plagg 1,  2  og 3.

Julia  Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter: Flykten från mångkulturenTill yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik ReinfeldtSvenska massmedias moraliska bankruttSverige sjunker som en stenMoster och svenskheten, Kriget mot läsarna .

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

83 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Sral
Sral
8 years ago

Tack Juila Ceasar, du är bäst!

trackback

[…] Eftersom han själv är oförmögen att behärska sina drifter måste kvinnan packa in sig i heltäckande tält. En mycket kränkande syn på män som primitiva djur, kan tyckas. Men jag har faktiskt aldrig hört talas om någon enda muslimsk man som har protesterat mot att bli sedd som en komplett sexgalning.  […]

trackback

[…] verktyg för muslimer att befästa sin självvalda segregation från icke-muslimer. Och den är en kränkning mot mig och andra fria svenska kvinnor, en symbol för underkastelse som vi har rest oss ifrån för mycket länge […]

trackback

[…] verktyg för muslimer att befästa sin självvalda segregation från icke-muslimer. Och den är en kränkning mot mig och andra fria svenska kvinnor, en symbol för underkastelse som vi har rest oss ifrån för mycket länge […]

trackback

[…] krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

trackback

[…] krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

trackback

[…] krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

Anders
Anders
13 years ago

Och om ni inte ännu förstått vilken patetisk figur Griffin är, så framgår det tydligt här:
http://maxblumenthal.com/2009/01/neo-nazis-for-israel/

LFPC
13 years ago
Reply to  Anders

Anders, hverken Steen eller jeg bryder os om Nick Griffin, og han har intet med denne diskussion at gøre. Som jeg sagde, diskussionen er slut for mit vedkommende indtil du begynder at inddrage dokumentation og argumenter der vedrører slør eller Al-Andalus. Men det kan du ikke.

Anders
Anders
13 years ago

Detta är ju en av de saker som gör att man nästan kan känna en sorts ömhet över hur desperata ni är – islam är tydligen så farligt att samtidigt som man ondgör sig över islams förbrytelser i form av hot mot Israel så gör man gemensam sak med Förintelseförnekaren Griffin. Att Geller numera lierar sig med Griffin beror ju på att han bytt fokus. Så här uttryckte han det själv 2007: “It stands to reason that adopting an ‘Islamophobic’ position that appeals to large numbers of ordinary people – including un-nudged journalists – is going to produce on average… Read more »

Anders
Anders
13 years ago

OK – slöjor- gärna det! Du är uppenbarligen inte uppväxt här i Skandinavien, annars skulle du säkert också minnas att våra far- och mormödrar sällan sågs till “ute bland folk” utan täckta huvuden, utan att någon var nämnvärt upprörd över det “förtryck” det symboliserade. Andrew Bostom? Intressant kille. Känd läkare, amatörhistoriker och islamofob (det ligger ju en hel del pengar i den businessen nuförtiden). Han har ett härligt umgänge med kompisar som Brigitte Gabriel ( http://www.thepeoplesvoice.org/cgi-bin/blogs/voices.php/2007/06/29/brigitte_gabriel_on_terrorism_it_takes_o ), Geert Wilders, Pam Geller ( http://www.loonwatch.com/2009/08/pamela-geller-the-looniest-blogger-ever/ ) , Nick Griffin m.fl käcka rasister och neonazis. Det förvånar många av oss att ens Fox… Read more »

LFPC
13 years ago
Reply to  Anders

“våra far- och mormödrar sällan sågs till “ute bland folk” utan täckta huvuden, utan att någon var nämnvärt upprörd över det “förtryck” det symboliserade”. Anders, stop nu. Hold dog op med at blamere dig yderligere, endda efter at jeg har fortalt dig om noget der hedder opstilling af moralsk ækvivalens. Det du skriver her er komplet irrelevant for den islamiske kvindeindpakning, og du har stadig ikke forholdt dig til de eksempler på manglende ækvivalens jeg gav dig. Hvorfor? Fordi du ikke kan, Anders. Vil du virkelig påstå at Andrew Bostom har plantet de historiske kildetekster der omtales i artiklerne? At… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago
LFPC
13 years ago
Reply to  Peter Buch

Tak, Peter. Nogle interessante passager fra dette essay af Bat Ye’or og Andrew Bostom: Iberia (Spain) was conquered in 710-716 AD by Arab tribes originating from northern, central and southern Arabia. Massive Berber and Arab immigration, and the colonization of the Iberian peninsula, followed the conquest. Most churches were converted into mosques. Although the conquest had been planned and conducted jointly with a strong faction of royal Iberian Christian dissidents, including a bishop, it proceeded as a classical jihad with massive pillages, enslavement, deportations and killings. Toledo, which had first submitted to the Arabs in 711 or 712, revolted in… Read more »

LFPC
13 years ago
Reply to  LFPC

Andre interessante detaljer her: The existence of a Muslim kingdom in Medieval Spain where different races and religions lived harmoniously in multicultural tolerance is one of today’s most widespread myths. University professors teach it. Journalists repeat it. Tourists visiting the Alhambra accept it. It has reached the editorial pages of the Wall Street Journal, which sings the virtues of the “pan-confessional humanism” of Andalusian Spain (July 18, 2003). The Economist echoes the belief: “Muslim rulers of the past were far more tolerant of people of other faiths than were Catholic ones. For example, al-Andalus’s multi-cultural, multi-religious states ruled by Muslims… Read more »

LFPC
13 years ago

Anders, skal vi lige lade elefanten i rummet komme frem i lyset:

Du forholder dig overhovedet ikke til de eksempler på manglende ækvivalens mellem nonner og indpakkede muslimaer jeg opremsede.

Jeg lader denne penible pointe stå for sig selv.

Anders
Anders
13 years ago

LFPC! Intressant att du tar upp historien som argument. Då kanske du någon gång tänker börja studera den? Jag besöker ofta Spanien, som har en rik historia. Under 700 år var Spanien ett muslimskt land, men hade en stor andel judisk befolkning. Under denna period var Spanien det ledande landet i Europa inom vetenskap, bildning, konst etc. Judarna, liksom de kristna, kunde leva sina liv parallellt med muslimerna. Vad hände efter “den kristna återerövringen”, reconquistan? Det tog inte många dagar innan alla judar kastades ut (fortfarande är andelen judar i den spanska befolkningen nästan omätbar). Efter ett tag kom den… Read more »

LFPC
13 years ago
Reply to  Anders

Oh dear, Al-Andalus-fatamorganaet. Jeg ved ikke om du er historiker, i modsat fald må dette nødvendigvis blive et spørgsmål om to lægfolk der trækker kilder frem der bekræfter deres opfattelse. Du gengiver godt nok slet ikke nogen kilder, så lad mig lægge ud: Her er nogle uddrag fra Andrew Bostoms The Legacy of Islamic Antisemitism: [pp. 46-47] Various anti-dhimmi regulations became integral to the permanent “humiliation and wretchedness” prescribed for the Jews, specifically, by the Qur’anic curse of 2:61. Breaches of this regulatory pact (or “dhimma”) by Jews—whether real or perceived—could have disastrous consequences, including fully sanctioned jihad violence directed… Read more »

LFPC
13 years ago
Reply to  LFPC

Her er yderligere et par uddrag fra Ibn Warraqs forord til Bostoms bog: Is Islamic antisemitism only a modern phenomenon? What of the so-called Golden Age of Islamic tolerance, above all as depicted in Islamic Spain? Here the willingness to accept the clichés of the Romantics is palpable. And those whom we expect to have done their own research and not merely to accept, and pass on, these clichés, so often disappoint. Consider the case of Amartya Sen, a celebrated economist, and winner of the Nobel Prize. Sen has in recent years written on subjects outside his normal area of… Read more »

LFPC
13 years ago

Anders, der findes et stærkt begrænset antal apologetiske argumenter i dagens kulturkonflikt om fredens religion. Henvisning til facts og historiske erfaringer er IKKE et af dem. Det betyder at man kan opstille et hierarki over indvendingerne mod islamkritikere, hvor benyttelse af de ringeste siger alt om hvor langt en given apologet er kommet – eller snarere, hvor meget han er gået i stå. Et af de ringeste argumenter hedder opstilling af moralsk ækvivalens. Det er det du benytter dig af her: Slør i islam, slør i kristendommen -> a-HAAA. Anders, du udstiller dig selv som enfoldig og virkelighedsresistent, og at… Read more »

Anders
Anders
13 years ago

Och i konsekvensens namn kräver du också att alla västerländska kristna nunnor kastar slöjorna?

trackback

[…] krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

trackback

[…] krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

trackback

[…] krona,Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen,Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

trackback

[…] krona, Medlöparnas förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Vem du vill. Jag är oerhört tacksam för ditt inlägg fast det är förvirrat och illa skrivet på knagglig svenska. För varje muslim som i likhet med dig öppet visar sitt sätt att tänka blir resultatet raka motsatsen till vad ni vill uppnå. Allt fler “otrogna” genomskådar er och ert vedervärdiga budskap. Varje muslim som avslöjar sig själv på det här flagranta sättet, med hot och allt, ska höljas i rosor för en ovärderlig insats i att avslöja er själva och den omänskliga ideologi som heter islam. Lika stor rätt som du anser dig ha att plädera för islam,… Read more »

trackback

[…] förräderi, Den livsviktiga tilliten, Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

trackback

[…] säga om saken, en blogg om vad Sverigedemokraterna har att säga, en islamofob till och till sist Snaphanen som säkert tycker om folkdräkter […]

Peter
Peter
13 years ago

Det är rationellt att bli livrädd om man möter en maskerad figur i det offentliga rummet. Det kan vara en mördare, bankrånare eller våldtäktsman (med lösbröst och bruna kontaktlinser) som använder burkan för att kunna förflytta sig utan att bli identifierad. Eller så kan det vara en självmordsbombare. Man får plats med massor av C4 under allt tyget.

Med burkan som skydd kan till exempel nazister ta sig in i muslimska bostadsomården och begå hatbrott som mord och sedan lämna området utan att bli identiferade.

Vem du vill
Vem du vill
13 years ago

Är inte du SD supporter så heter jag Ahmed Taaaaaaliban. Det är knalligt värre om du får styra Sverige i två timmar. Inom den första kvarten kommer du hinna lagstifta emot alla människor som vill bära slöja. Vad är det du vill egentligen? Vad är det som driver dig emot dessa människor som inte klär sig som dig? Folk är olika, och du måste förstå att förhastade handlingar kommer leda till oväntade och oacceptabla konsekvenser. Den bilden du har av andra människor som är på ett visst sätt, måste korrigeras, och du måste sluta doppa dina tår på internet, och… Read more »

LFPC
13 years ago
Reply to  Vem du vill

“Om Sverige inte väntar, så kommer Sverige få ta konsekvenserna. Ta det från en med muslimskt ursprung” Det kalder vi her i Danmark en “trussel”. Du lyver så det står ud af alle kropsåbninger, når du skriver: “Vad är det som driver dig emot dessa människor som inte klär sig som dig?” Som muslim ved du aldeles udmærket at kvindeindpakning ikke er et spørgsmål om tøjstil. Du ved udmærket at det drejer sig om kontrol og ære/skam. Lad være med at tro at nogen her vil hoppe på denne løgn. Dit eget indlæg er fyldt med påstande om fejl og… Read more »

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  LFPC


Det innlegget der er både feil og dårlig argumentert. Lite relevant i forhold til artikkelens innhold.

Problemet Islamisering har vært åpenbart for meg ganske lenge. Vi hadde religion som fag på gymnaset (for mange år siden) og for den som ikke sov i timen er det helt åpenbart at Islam ikke kan la seg forene med vår kultur, og at det utgjør en trussel hvor det bare er et tidsspørsmål om når det blir en direkte trussel. Der er vi nå, og spørsmålet er hva vi skal gjøre for å bekjempe dette.

Karin
Karin
13 years ago

Jag får läskiga SD/ND-vibbar av det här inlägget. Och då är jag en av de som INTE vill att det ska vara tillåtet med Burka eller Niquab i Sverige. Jag ser det som en självklarhet att den som flyttar till ett annat land måste vara den som anpassar sig, men också som en självklarhet att de i det nya landet accepterar att de nyinflyttade är och får vara annorlunda (“not better, not worse, but different” är en fras som utbytes- och fredsorganisationen AFS bankar in i sina utbytesstudenter som ett mantra, och det är faktiskt ett ganska bra sätt att… Read more »

Tine
Tine
13 years ago
Reply to  Karin

@Karin “Jag får läskiga SD/ND-vibbar av det här inlägget” Kan du påpeke noe konkret i artikkelen som gjør at du får SD / ND vibbar? “Jag tror att synen på kvinnan inom Islam/bland muslimer är betydligt mer nyanserad än den du målar fram” Hvordan begrunner du den oppfatningen? “Och fundamentalistiska, galet inskränkta citat kan man hitta även i kristendomen” Det er bibelsitater du refererer til, og som kjent er kristendommen en religion som har et stort rom for fortolkning. Islam har godt som ingen rom for fortolkning. Islam er en ideologi, en politisk ideologi som skiller seg sterkt fra kristendommen.… Read more »

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Ett paradis för krigsförbrytare, Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

Ann-Marie
13 years ago

Man kan alltid hoppas att spökplumpen får sin slant från DO och flyttar tillbaks till Egypten, helst tillsammans med alla sina medsystrar och bröder i islam… Good riddance…

Varg i Veum
13 years ago

Bra sammanfattning om vad det handlar om egentligen.

trackback

[…] kronikker af samme forfatter: Slöjan kränker mig, Flykten från mångkulturen, Till yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik […]

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

LN

Og får de opholdstilladelse med henblik på senere statsborgerskab, så kan vi roligt regne med at disse “børn” vil kræve at blive familiesammenførte – her i Danmark.

Det er de erfaringer svenskerne allerede har gjort – og hvorfor i alverden skal vi gentage dem ?

De børn skal sendes retur til deres landsbyer i Afghanistan, rejsen betalt af Danmark og det lige til dørtrindet derhjemme hos forældrene!

Gør vi ikke det – så er vi selv medvirkende til denne trafik tager fat for alvor.

svansken
svansken
13 years ago

Tack Julia – du har ordet i din makt – fortsätt använda det!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Nån annan som har problem? Jag har inte kunnat posta på två dar. Ligger denna blogg på wordpress för det verkar som om dom har problem med spamfiltret?

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Jag har skivit flera poster senaste 2 dagarna utan problem.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Testar om det går att posta nu då.

Universalgeni
13 years ago

Her er en 10 år gammel oversigt over udlændinges kriminalitet i Sverige. Aftonbladet har lavet den. Så er det bare at fremskrive tallene: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html

LN
LN
13 years ago

jag graeder redan.. 31.05 21:25 Horisont: Drenge på flugt Vises i 16:9 Børn – helt alene på rejse mod Europa. Afghanske forældre sender deres sønner alene af sted på en lang og farlig rejse. De voksne drømmer om et bedre liv for deres børn i Europa, men håber også, at der vil blive sendt penge hjem til familien i Afghanistan. En del af de afghanske børn og unge ender i Danmark. Tag med i deres fodspor – tilbage mod Afghanistan. Vært: Mette Vibe Utzon. http://www.dr.dk/Horisont Sendes også 01.06.10. – – – – – Sidste år søgte 529 børn, der ankom… Read more »

Leif T Åhlin
Leif T Åhlin
13 years ago

Än en gång böjer jag mig djupt för din perfekta sanningsfulla skrift!

Victor
Victor
13 years ago

Jeg er lige blevet opmærksom på et lidt ældre BBC-indslag, fra marts i år.

Forhistorien: For fem år siden var der en islamistisk opstand i den Uzbekiske by Andijan. Ifølge nogle forlydender, blev oprøret anført af kadrer fra Hizb-ut-tahir.

Det blev slået ned – voldsomt. (Uzbekistans regering er ikke kendt for sine blide metoder. Nogle af oprørerne endte som hummere helst skal….de blev kogt).

Men HVOR endte de gode islamister fra Andijan monstro?

I Sverige!

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/8551735.stm

Og det kan de godt li…

Henrik Petersen
Henrik Petersen
13 years ago

Jens Orback, egentlig imponerende, at han står op på trods af juvenil demens/hjernedød. Må jeg anbefale, at hans organer, herunder især hans valnød i hovedskallen, ikke transplanteres til andre.

Har Sverige egentlig partier, der ikke er fyldt med dhimmier, kreditkortsvindlere (Mona Sahlin), eller medlemmer, der blot har knald i låget?

Og har Sverige egentlig en befolkning, der vil deres eget bedste?

Eller ønsker svenskerne blot at blive dhimmificeret asap?

Pk
Pk
13 years ago

På svensk TV taler der med megen alvor om kvinders arbejdsforhold
indenfor politik.
Udenfor huset går det ikke så godt med svenske kvinders frie færden.
Det rager svensk tv en høstblomst.
Er det ondskab eller forlæste hjerner , som her er på spil?

i

Liva
Liva
13 years ago

Tak til dig Julia for endnu en god artikel. Endnu en rigtig god artikel i skriver eksil. Det er ret symptomatisk for vores tid, at så gode og debatskabende og meget relevante artikler som dine artikler må finde vej til blogs – og ikke optages i (bl.a. svenske) aviser. Der er øjensynligt ikke plads til sådanne artikler i den såkaldte multikultur. Der gøres ikke plads. Men så har vi jo heller ikke multikultur, vel. Vestlige kvinder (og mænd) kan i stigende grad ikke få plads til at udtrykke kritiske holdninger til f.eks. islam i aviser – og det samtidig med… Read more »

Vivian
Vivian
13 years ago
Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@Skåning.

För mig är det fullt tillräckligt att judar och kristna ska dö först i tredje hand, om de vägrar att konvertera eller underkasta sig islam. Vilket val ger det individen? Vilken relativitet ser du i detta?

Antalet anmälda våldtäkter i Sverige under förra året var 5 937. BRÅ räknar med att högst 5 – 10 procent av alla begångna våldtäkter polisanmäls. I själva verket är en ännu större underrapportering inte osannolik, eftersom det är en mycket traumatisk upplevelse att anmäla en våldtäkt och gå igenom polisförhör, läkarundersökning och rättegång.

Skåning
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

Det är inte för att jag inte håller med dig. Det är bara det att du binder ris för din egen rygg. I en i övrigt saklig men förbannad krönika, så öppnar du upp för dina åsiktsmotståndare att avförda hela texten som en subjektiv skrift, full av felaktigheter och groteska överdrifter. Vi på “the dark side of the force” har helt enkelt inte friheten att skriva 60 000 väldtäkter när vi menar 6000 med ett uppskattat mörkertal på det tiodubbla. Vi har inte råd att skriva att islamister vill slå ihjäl oss allihopa, när de i själva verket anser att… Read more »

Johan
Johan
13 years ago
Reply to  steen

Problemet är ju att det kvittar om etablissemanget på annat håll har antytt att den här siffran är rätt. Som bemötandet av Åkessons debattartikel vidare skiter de fullkomligt i intellektuell hederlighet, kan man angripa påståendet och avfärda artikelförfattaren som en oseriös dreglande rasist kommer man naturligtvis att göra det.Alla inser att om personer från MENA är kraftigt överrepresenterade, ja då är också muslimer också det. Ändå tog man till storsläggan och påstod att det absolut inte fanns något stöd för den här ståndpunkten. Dessutom är de siffror BRÅ använder nog så upprörande. Det finns ingen poäng i att försöka driva… Read more »

Skåning
13 years ago

Bra text Julia, men du har tyvärr två ganska onödiga felaktigheter (eller överdrifter) som drar ner seriositeten.

Du skriver: “• Kristna, judar och andra icke-muslimer är otrogna hundar som ska avrättas.”.

I realiteten finns det inte någon skola inom islam som anser detta. De anser däremot att kristna och judar ska bekämpas så att de antingen underkastar sig eller konverterar till islam. Först i tredje hand ska de dö.

Vidare skriver du att vi har 60 000 våldtäkter om året. Den riktiga siffran är 6000.

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago

@ Julia, tack för en ny bra krönika. Jag instämmer i, vad du skriver om kvinnors problem med att säga NEJ. Man kan fråga sig, i vilken utsträckning kvinnors – och inte minst unga kvinnors – inflytande i de politiska partierna och deras andel av journalistkåren i Sverige bidrar till den extrema invandringspolitiken. Lyssna på Ulrika Knutson – den überkorrekta ordföranden i publicistklubben. http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=2397332&codingformat=.m4a&metafile=asx En annan faktor är den stora kvinnodominansen inom den sektor, som servar dem, som migrerar till Sverige på svenskarnas bekostnad. Thoralf Alfsson besökte ett seminarium med fokus på: “Ensamkommande flyktingbarn” Han skriver: “De som kommit för… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago

@Julia “Det kan också kännas mer tabubelagt för kvinnor att säga nej och att uttala sig i politiska frågor” Det är möjligt men min erfarenhet är tvärtom. Kvinnor i Sverige har ofta varit väldigt tydliga i sina ställningstaganden vad gäller immigration OCH de har även varit väldigt pigga på att stigmatisera och exkludera folk som inte håller med. Detta har jag upplevt i många sammanhang i Sverige. Vad gäller “massinvandringens följder” är jag nog mer inne på Cavatus linje, dvs de som främt drabbas är svenska ungdomar, både pojkar och flickor. Den våg av rån och grov misshandel som riktas… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
13 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Utlandssvensk Du missförstår, vad Julia sannolikt syftar på med att “säga NEJ”. Kvinnor har inga särskilda skrupler betr. att stigmatisera, exkludera och mobba. Tvärtom. Kvinnodominerade arbetsplatser är inte sällan jävligare än manliga. Kvinnor är obenägna att säga NEJ, när resurserna inte räcker till alla behjärtansvärda ändamål. Två typiska replikskiften med en godtycklig PK-kvinna: A. Jag: Vi måste öka anslagen till (t.ex.) försvaret. PK-kvinna: Vad får det för effekter på skola och äldrevård? Att jämföra med B. PK-kvinna: Vi måste öka anslagen till ensamkommande flyktingbarn. Jag: Vad får det för effekter på skola och äldrevård? PK-kvinna: Sverige är ett rikt… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Arvid Falk

Arvid.

Tack för klargörandet. Det du skriver stämmer med mina egna erfarenheter.

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Mustarehe.

Min hänvisning till koranen sura 4:38 är korrekt. Jag citerar ur K V Zetterstéens översättning från 1917, vilket framgår av fotnoten direkt under min text.

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Utlandssvensk! Jo, det stämmer att kvinnor rent allmänt är mer positiva till invandring än män. Om jag får våga en gissning så kan det bero på att våra mjuka psyken och modersinstinkter spelar oss ett spratt. Kvinnor har ofta större empatisk förmåga än män. Det kan också kännas mer tabubelagt för kvinnor att säga nej och att uttala sig i politiska frågor. Jag tror att tiden har betydelse ur minst två aspekter. Ju längre tiden går, desto tydligare blir massinvandringens följder. Och det är kvinnor som drabbas i hög grad. Det är de som utsätts för cirka 60 000… Read more »

Mustarehe
Mustarehe
13 years ago

Referensen “Ur koranen Sura 4:38:” är fel, det står egentligen i 4:34: http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch4.html#34

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago

Julia,
Tack för annu en bra krönika.

Men är inte sanningen den att att massinvandringen till Sverige till stor del är och har varit driven av just svenska kvinnor?

1. Påfallande stor andel av kända feminister verkar förespråka närmast fri invandring. Finns det något exempel på motsatsen?

2. Alla undersökningar de senaste 20 åren har visat att kvinnor är mer positiva än män till så kallade flyktinginvandring.

3. Jag har i olika sammanhang argumenterar emot immigrationspolitiken i cirka 20 år och min erfarenhet är att undersökningarna ger en korrekt bild, dvs. kvinnor som grupp är mer positivt inställda till massimmigration.

83
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x