2
aug
Seneste opdatering: 3/8-10 kl. 0607
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

ARD Dokumentaren Kampf in Klassenzimmer fra 21juli findes nu tekstet på engelsk i fem dele via Kitman og Europenews.
350,000 foreigners enter Britain on ‘student’ visas

Nearly 350,000 foreigners entered Britain on suspect student visas last year despite new rules to curb the number of illegal immigrants, officials said Monday. Student visas are notoriously abused by illegal immigrants since a new points-based system came in two years ago in an effort to stem the flow. There are no checks to see if the students attend courses or whether they go home afterwards. Thousands also cheat by applying for visas to study at colleges which do not exist. Migrationwatch UK’s Sir Andrew Green said: ‘There is growing evidence that the new points-based system has provided a back door to Britain for bogus students.’ Irish Sun Monday 2nd August,

Jewish group opposes ground zero mosque

The leading Jewish civil rights group in the United States has come out against the planned mosque and Islamic community center near ground zero, saying more information is needed about funding for the project and the location is “counterproductive to the healing process.”

The Anti-Defamation League said it rejects any opposition to the center based on bigotry and acknowledged that the group behind the plan, the Cordoba Initiative, has the legal right to build at the site. But the ADL said “some legitimate questions have been raised” about funding and possible ties with “groups whose ideologies stand in contradiction to our shared values.”

“Ultimately this is not a question of rights, but a question of what is right,” the ADL said in a statement. “In our judgment, building an Islamic center in the shadow of the World Trade Center will cause some victims more pain – unnecessarily – and that is not rt.The Cordoba Initiative did not comment Friday.Abraham Foxman, national director of the ADL, defended his position. “We’re saying if your purpose is to heal differences, it’s the wrong place,” Foxman said of the mosque. “Don’t do it. The symbolism is wrong. APRudy Giuliani GZ Mosque is a ‘desecration,’ ‘decent Muslims’ won’t be offended.

“Patientafgifter i Folkhemmet”
DA jeg så på denne blog at nogle patientafgifter i Kalmar forhøjedes med 33 %, slog jeg efter hvad prisen er for at blive syg i det offentlige system der på stedet. Måske ganske lærerigt for en forvænt dansker at se. Der er ikke noget med lige at ringe til natlægen og få en gratis recept til det syge barn. En svensk fattigpensionær tænker måske, at sådan er det i hele Norden. Det er det som bekendt ikke. Endnu. (Garantipensionen garanterar att ogifta personer inte får lägre pension än 7153 kronor i månaden före skatt (2007) och att den som är gift inte får mindre än 6381 kronor i månaden före skatt i pension (2007).

Asylsökande kostar 22 miljoner för Kalmar läns landst.Kalmar läns landsting går alltså back med ca 9 miljoner kronor för asylsökande under 2009 enligt SKL .Hela höjningen av patientavgiften går alltså åt för att täcka kostnaderna för asylsökande. Bara tolkar till asylsökande har kostat Kalmar läns landsting nästan 2 miljoner kronor under 2009.När det gäller patientavgifter för asylsökande ser det helt annorlunda ut än för svenska medborgare. En asylsökande betalar endast 50 kronor för ett läkarbesök medan en svensk ”fattigpensionär” som besöker akuten betalar 300 eller 400 kronor beroende på tidpunkt för besöket. För receptförskrivet läkemedel betalar en asylsökande endast 50 kronor och för en sjukresa högst 40 kronor.

Patientavgifter i Kalmar Län

(vi går ud fra at en tur med ambulancen ( sjukresa ) stadig er omkring 80 kroner.)

Läkarbesök
Distriktsläkare/läkare på hälsocentral 200 kr
Distriktsläkare jourtid (kvällar, nätter, helger)250 k

Första besök hos distriktsläkare efter vårdhänvisning av distriktsköterska
100 kr
(jourtid 150 kr)

Läkare vid sjukhus och specialistmottagning (även akutmottagning)

300 kr

Sjukhusens akutmottagning
Jourtid räknas vardagar efter kl 19.00-08.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar.
400 kr

Tillägg vid hembesök av läkare

50 kr

Telefonförfrågan eller e-post som leder till recept, samt förnyelse av recept via internet 60 kr
Vårdkontakt med läkare via telefon (faktura skickas hem)
60 kr

Sterilisering, icke medicinska grunder:
pris enligt regional prislista.

Omskärelse av pojkar också enligt regional prislista: 7966 kr

Remisser
Distriktsläkarbesök med vårdhänvisning från sjuksköterska
100 kr

Distriktsläkarbesök med vårdhänvisning från sjuksköterska, jourtid
150 kr

Specialistläkarbesök med remiss från distriktsläkare, vardag
100 kr

Specialistläkarbesök med remiss från distriktsläkare, jourtid 50 kr
Specialistläkarbesök med vårdhänvisning från sjuksköterska
200 kr

Diagnostisk undersökning/utredning i öppen vård vid t ex radiologiska klinikerna (röntgen) samt mammografienhet och klinisk fysiologi. När det gäller nukleärmedisinsk avdelning tas avgiften ut först när de flyttat in i de nya lokalerna eftersom de då kan samordna betalstationen med klinisk fysiologisk avdelning.
Undantag:
patienter med akutremiss
patienter inskrivna i sluten vård 100 kr

Sjukvårdande behandling
Sjukvårdande behandling
Hit räknas bl a behandling, provtagning, sjukgymnastik eller bedömning av hjälpmedelsbehov som görs av annan än läkare. Avgift för provtagning gäller även för prover som tas inför ett läkarbesök. Även medicinsk fotvård och ljusbehandling är sjukvårdande behandling. 100 kr
Gruppbehandling
60 kr

Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska
100 kr

Förebyggande hälsovård
Avgiften för förebyggande hälsovård får ej räknas in i högkostnadsskyddet.

Mammografiscreening (hälsokontroll)
Kvinnor mellan 40-74 år kallas automatiskt till mammografiundersökning. 150 kr
Gynekologisk cellprovskontroll (hälsokontroll)
Kvinnor mellan 25-65 år kallas automatiskt till gynekologisk hälsokontroll.
150 kr

PSA-prov (prostataprov) som utförs som hälsoundersökning
150 kr

Influensa- och pneumokockvaccinering, per vaccinationstillfälle
(inkl. vaccin)
160 kr

Influensavaccinationen är gratis för personer som:

under året fyller 65 år eller är äldre
lider av hjärtsvikt eller kronisk obstruktiv lungsjukdom

0 kr
Vänd dig till distriktsläkare eller närmaste infektionsklinik för vaccinationer.

Sjukhusvård
0 – 19 år 0 kr/dag
20 år – 80 kr/dag
Sjukhusvård för personer med hel aktivitets-/sjukersättning
(f d förtidspensionärer med hel förtidspension)
Ålder – under 40 år; dag 1-30. 40 kr
Ålder – under 40 år; från och med dag 31 80 kr
Ålder – över 40 år 80 kr

Sjukhusräkningen kommer hem
Efter vistelsen på sjukhus får du en räkning hemskickad. Eftersom högkostnadsskyddet inte gäller när du är inlagd på sjukhus måste du betala den här avgiften.

Högkostnadsskyddet
Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvård under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet gäller avgifter du betalat på grund av sjukdom för det som kallas öppen vård, det vill säga vård på mottagning (inte om man är inlagd på sjukhus). Öppenvårdsavgifter för både landstingsvård och vård hos privata vårdgivare med avtal får räknas med. “Läkarbesök per telefon”, avgift för att förnya recept per webb eller telefon räknas även de in i högkostnadsskyddet.
I ett så kallat högkostnadskort som du får på sjukvårdsmottagningen sparar du dina stämplar för vårdavgifter. Du kan också spara dina kvitton. Har du betalat patientavgifter för 900 kr under en period på ett år kan du begära ett frikort.

en 1 augusti 2009 kom en del avgiftsförändriner Gäller från 1 augusti 2009.

Avgifter i öppen vård:
Distriktsläkare/allmänläkare, 200 kr (150 kr

Sjukhusens akutmottagning, jourtid, 400 kr (300  Jourtid räknas vardagar efter kl 19.00 samt lördag, söndag och helgdaga

Planerad undersökning vid radiologiska klinikerna,
100 kr (0 kr)
Mammografiscreening, 150 kr (100 kr

Gynekologisk cellprovskontroll, 150 kr (100 kr)
(avgift mammografi och gyn cellprovskontroll ingår ej i högkostnadsskyddet)

PSA-prov som utförs som hälsoundersökning, 150 kr
(avgiften ingår ej i högkostnadsskyddet)

Sterilisering, icke medicinska grunder:
pris enligt regional prislista.

Observera: Högkostnadsskyddet 900 kr för öppen hälso- och sjukvård är oförändrat!

Vårdavgift på sjukhus per dag/vårddygn:
Ålder 0-19 år…………………0 kr
Ålder 20 år och över……..80 kr
Ingen kostnadsbefrielse från dag 60.
(Tidigare var lägre avgift för personer över 65 år – 65 kr. Tidigare kostnad efter 60:e dagen – 0 kr)

Patienter med hel aktivitets-/sjukersättning (f d förtidspension):
Ålder under 40 år, dag 1-30……………….40 kr
Ålder under 40 år, från o med dag 31….80 kr
Ålder över 40 år……………………………….80 kr

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] se også ARD 1: Tyske skolebørn terroriseres af udlændinge, Video: Clash of Civilisations in the Classroom […]

anno
anno
11 years ago

Tips:

Når vi er i gang med tysk TV:

Der Dokumentarfilm: Soldatinnen Gottes – Die Frauen der Hamas
ARD Tirsdag, 3. August 2010, 22.45 Uhr im Ersten. Länge: 75 Minuten
(fjern mellemrum)

ht tp://programm.daserste.de/pages/programm/detail.aspx?id=nMvtxCnJBIJlJe5faUU08w%3d%3d

ht tp://www.daserste.de/doku/beitrag_dyn~uid,fe745ibrgcu5hqjv~cm.asp

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x