19
okt
Seneste opdatering: 19/10-10 kl. 2232
16 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Melanie Phillips:

Angela Merkel has got the point. Multiculturalism has failed, she states flatly, as she surveys western Europe going down under the tide of radical Islam. Rather than liberal society creating the utopia of harmonious cultural pluralism, it is being swallowed whole by the giant predator whose voracious mouth it encourages, in the spirit of tolerance, to open ever wider in the unshakeable belief of western liberals that the jaws about to snap shut around their necks are actually stretched wide in a smile.
All over mainland Europe, a few shoes are belatedly – maybe too late — starting to drop.France and Belgium have banned the burqa and other countries are debating doing the same.Switzerland has banned minarets.Denmark has imposed ferocious limits on immigration.
In the Netherlands the prosecution in the case against the Dutch politician Geert Wilders for allegedly inciting religious hatred — through his criticism of Islamic hatred — has thrown in the towel and asked the judges to acquit him of all charges. See here for an authoritative analysis of the significance of this.
And so what of dear old Blighty, the country which in 1940 stood alone against the threat to democratic life and liberty and the values of western liberalism? Is the shoe of reality starting to drop in the UK too? (forts.)Melanie Phillips: Grovelling alone Selv på CNN ser man idag: Germany’s Merkel is right — multiculturalism has failed

Ja, hvor er Sverige og Englands politikere ? Skyldes det Englands topartisystem og Sveriges hidtidige étpartisystem ? To døgn efter Merkels tale, blev den kundgjort i Sydsvenskan under rubrikken: Angela Merkel ifrågasätter ”multikulturen.” Jeg plejer at vide hvad citationstegn betyder, men her ? Hvorfor ikke sætte hele avisen i citationstegn, fra første til sidste side ? Med betydningen: “Her er nogle dépêcher fra virkeligheden, undskyld vi holder os for næsen så længe.” Eller bedre – man kunne også omlægge den helt til fiktion, sådan lidt a la Suzanne Brøgger: “Her er en masse jeg mener, det er bare ikke mig, der mener det.” Det er iøvrigt typisk at svensk journalistik i sin konsensusnarkomani kalder enhver livlig debat og reel politisk uenighed for “infekterad” (betændt.) Det er fuldstændig misforstået, enhver der kan tysk, kan se at debatten foregår på et civilliseret og højt informeret niveau, noget Sverige burde beundre og tage ved lære af, hvis det ikke var for sent. Vidende, kompetente debattører med forkerte meninger, er smidt ud af den offentlige diskussion for mange år siden. Axess der, – hvis de endelig mener det samme som andre – mener det på en lidt finere måde, skriver om Merkel.Johan Lundbergs problem er, at han er så bange for at skrive sig ud af det gode selskab, finrummet, man ved.. I modsætning til os “populister og nationalister”. Populist, det kan han selv være, litteraturdengsen.
Den multikulturelle katastrofe

»Form er tomhed,« hedder det i en gammel buddhistisk tekst. Bistået af manipulerende spindoktorer leverer statsministeren, hans vicestatsminister – der påstås at være en sådan – og makkerparret Thorning-Søvndal dagligt sandhedsbeviset. Fire politiske kræmmere, som målbevidst gør, hvad de kan for at overbevise vælgerne om, at den politiske verden styres af mennesker, hvis eneste mål er magten for magtens egen skyld.[..]

Truslerne fra islam indskrænkes til et ghettoproblem………Islam er den største trussel imod samhørigheden i de europæiske samfund, herunder det danske. Nok er der sat visse grænser for indvandringen, men i kraft af en forkvaklet skyldfølelse over for et mindretal tilpasser vi os løbende normerne i den muslimske verden. Inden vi ser os om, vil der være skabt et parallelsamfund, hvor shariaens love gælder. Udviklingen og truslerne er nøje beskrevet og dokumenteret i bogen “Islams magt” af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow. Et kampskrift, der burde være pligtlæsning for enhver politiker og især regeringschefen og lederen af oppositionen. Med rette kalder de to forfattere den multikulturelle model en katastrofe og ser den som et resultat af det kollektive vanvid, der prægede store dele af eliten. Tilpasning til islam måtte være en selvfølge for enhver, der yndede at repræsentere den politiske korrekthed.

Især skildringen af udviklingen i Storbritannien er rystende. Fra højre til venstre og velsignet af den anglikanske kirke lukker det politiske establishment øjnene for indførelsen af shariaen og islamiske parallelsamfund. Tilpasningen til islam har på det nærmest været total.Modsat Storbritannien viser den folkelige reaktion i Tyskland på den nye bog af den socialdemokratiske politiker Thilo Sarrazin, at et oprør er på vej i Europas største land. Som den tidligere forbundskansler, Helmut Schmidt, allerede erklærede for seks år siden: »Forestillingen om multikulti er svær at forene med et demokratisk samfund.« Ved at tie over for den største trussel imod nationalstaten og det danske frihedssyn foretrækker en moderne dansk statsminister og hans nærmeste konkurrent stiltiende at tilpasse sig islams undertrykkende holdninger. – Fhv. chefredaktør Sven Ove Gade Tavsheden i dansk politik, JP 17.10.2010.

En saudier fester igennem

Cocktailen – no pun intended – er så absolut ‘fit for a prince’, men herren til højre skulle ikke overleve mødet med sin drukfælle. Og vender prins Saud Abdulaziz bin Nasser al Saud nogensinde hjem til Saudi-Arabien efter udstået straf i Storbritannien har man også lige en dødsdom at afsige over ham selv. Hykleriet og råddenskaben i det en CIA-mand betegnede ‘mørkets hjerte’ er mageløst, men så længe det foregår helt internt skal jeg ikke komme med indvendinger (LFPC).

A gay Saudi prince today faces a life sentence for beating and strangling his servant to death in the culmination of a campaign of ‘sadistic’ abuse.

Saud Abdulaziz bin Nasser al Saud was found guilty at the Old Bailey of murdering Bandar Abdulaziz in a ‘brutal’ assault at their five-star hotel suite.

The prince was fuelled by champagne and ‘sex on the beach’ cocktails when he bit the 32-year-old hard on both cheeks during the attack in February. […] Pictured together, happily sharing a cocktail: The Gay Saudi prince and the manservant he beat to death in a London hotel room

Barbarerne ved byporten

David Solways artikel er noget af en øjenåbner for en blogger som undertegnede der ikke er overbebyrdet med historisk ballast. For selv om de seneste århundreder i den vestlige verdens historie er unikke og uden egentlige fortilfælde, er der på flere kritiske områder alligevel slående paralleller at finde i antikken. Kan man bruge dette til noget konstruktivt? Jeg aner det ikke, men i og med at oplevelsen af vanvid og apati i de daglige nyheder i sig selv er frustrerende, kan det tjene til afklaring at prøve at indkredse noget man kommer til at se som en mere almenmenneskelig foreteelse. Nogle pluk fra et højst læsværdigt essay (LFPC).

A senior Afghan Taliban official has warned of an attack against the Netherlands if its new government implements the agenda of anti-Islam MP Geert Wilders, the Volkskrant daily reported Monday. “If the Netherlands maintains or intensifies its anti-Islam policy, it is certain that the Netherlands will be the target of an attack by a jihadist group,” Zabiullah Mujahed, a long-time Taliban spokesman, is quoted as having told the newspaper. […] Taliban warn Dutch against adopting anti-Islam agenda

[…] As Spengler put it, we are a civilization “los[ing] its desire to be, and, as in Imperial Rome, wish[ing] itself out of the overlong daylight and back into the darkness…”

Of course, such apocalyptic predictions have been made many times before, perhaps most famously by Horace in Epode 16 [3] where he notes that Rome is about to do what its enemies never could, namely, destroy itself: “Let us be on our way, all citizens,/or those above the dull-witted herd: defeatists and weaklings/can rest indolently on their unlucky beds.” […]

Sporadic outbursts of terrorism allied with the furtive and consistent infiltration of the cultural groundwork—including Oxford and Scotland—are gradually tilting the balance in favor of the Muslim advance into the Western heartland. At the same time Western resilience has atrophied and seems unable to produce a modern counterpart of Charles Martel […]

Some trust that the barbarians will experience a gradual change of heart and others think that it is, after all, only a kind of Survivor TV show we are watching. But—and this is what is most unsettling—vast numbers of people, both among the illuminati and the general public, appear to be doing everything they can to arrange for their own quietus, using Islam as the weapon they are turning against themselves and their own civilization, as if following the self-immolation script to the letter. Dhimmis in the making, they really do want to concede the battle for supremacy, let alone existence, and step into the Spenglerian darkness. They have grown old and tired, and want only to be absolved of effort and responsibility. Sometimes what others do to us is only a kind of reflex of what we have done to ourselves. Sometimes the enemy is our chosen accomplice and subliminal ally. […]

This is where, mutatis mutandis, we seem to be today. The Rome that we now live in, governed by “defeatists and weaklings,” is opening its gates to a civilizational rival that has been at war with Christendom and the West for the last 1400 years. […] David Solway: The Barbarians Are Coming

Sygelig frygt

Alle historiske, politiske og kulturelle forskelle mellem USA og os selv til trods, er der mange klare ligheder i disse års ophedede kulturkamp. ‘Islamofobi’ er selvfølgelig forsøgt brugt som udskamning verden over (med mindre held her til lands), men tilskrivning af frygt brugt som våben er jo også velkendt i patronismer som ‘frygt for verden’ og lignende. Hm, af en eller anden grund fik jeg her spontant et billede af Margrete Auken frem på hjernebarken (LFPC).

[…] The accusation that their opponents are “scared” has become the default position of the Left. A prime example, as many realize, is the word Islamophobia. It is a deliberate misnomer, imputing “fear” to people who dislike or even despise the ideology of Islam for whatever reason. (Institutionalized misogyny might be a good one.)

Of course, the deeper intent in accusing your opposition of being “scared” is to defuse it. An ancillary benefit is to avoid discussing the issues, which in the current situation the Obama and his allies are doing their level bests to avoid. […] Roger L. Simon: For Obama and the Left, ‘Scared’ is the New ‘Angry’

Wilders: Farlig for illusionerne

Frækheden er uden sidestykke, og man kunne tilskrive den rygmarvstillært offerrollespil. Dette er utvivlsomt en del af baggrunden, men at nogen kan få den tanke at man kan sælge sig som truet af en mand der lever under massiv politibeskyttelse døgnet rundt, året rundt, for at ytre ord, er mere end bare førmoderne enfoldighed i forhold til den vestlige medievirkelighed man prøver at begå sig i. For blindheden i forhold til det åbenlyse gælder jo også over en kam der: Geert Wilders selv er et levende bevis på at han har fat i den lange ende, og så er den ikke længere (LFPC).

Muslims told judges trying anti-Islam MP Geert Wilders for hate speech Monday that he was dangerous, dividing a multicultural society that used to cohabit peacefully.

“Mr Wilders is a dangerous ideologist who has divided Dutch society,” Naoual Abaida, a trainee lawyer with a native Dutch mother and Moroccan father, told the court.

“I am asking you to protect me as a Muslim and a Moroccan against Mr Wilders,” she said, referring to his “Islam-bashing” and “insulting, polarising language”. […]

“We are the daily target of xenophobic statements,” Mohamed Rabbae, politician and activist, told the judges as Wilders looked on, occasionally lifting his eyebrows or making faces.

“Our children have become unsure about their future … in this climate of discrimination, hate and enmity as propagated by Mr Wilders.”

This in turn caused “anger, bitterness and a deepening of the divide between Muslims and native Dutch”, said Rabbae. […] Wilders is dangerous, Muslims tell court

Stemmer fra ørkenen

Jeg ved ikke lige med denne her kvasi-katolske anglikanske kirke og dens farverige klædedragter, og der kan meget vel være teologisk gods med i bagagen fra de tidligere kolonier man vil rynke på næsen af. Alligevel er det lidt tankevækkende  at det er fra gejstlige fra Uganda som John Sentamu, eller den tidligere biskop af Rochester med pakistanske rødder Michael Nazir-Ali, at man skal høre klare, uforblommede ord i lodret modstrid med klæg og politisk korrekt kirkelig tale. Man tænke på Rowan ‘sharia’ Williams, og man gyse (LFPC).

The Archbishop of York today urged young black people to stop blaming racism for their problems and instead to work hard for success.

Dr John Sentamu said that prisons, mental health units and young offender institutions held too many black people and told a new generation: ‘Your future success does not lie in guns, gangs and knives or in the worship of celebrities.’

He told young people not to try to blame others and added: ‘As parents and as a nation we have failed our children.’ […] ‘Don’t blame racism for your problems’: Archbishop John Sentamu urges young black men to work hard for success

Folkmusiker mot främlingsfientlighet

Alle madammer m/k var ude og aktiviste.Folkmusikerna säger ifrån – mot främlingsfientlighet. Kun fortabte tidselgemytter røres ikke af så meget godgørende halm ud af ørerne.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

Bjovulf . Arbejdskraftens frie bevægelighed, tjae, dengang jeg stødte på denne bestemmelse i ” EUs Fire Fundamentale Frihedssøjler ” i Søjle 4 tænkte jeg at denne vedtagelse vil blive brugt som adgangsbillet til de Europæiske lande af befolkningerne i EUs PARTNERLANDE. Disse arabisk-islamiske Middelhavslande er ved at revne p.g.a. deres enormt store antal af unge muslimer. Unge, som disse lande ikke evner at give gode skolegange, uddannelser og udsigten til et rimeligt godt liv. Så når de rent faktisk får foræret mulighederne af EU for at vandre ind i Europas lande, jamen så vil de da forsøge sig med det.… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Ja, det er da det glade vanvid 😉 Gad vide om vi nogensinde får at se, at nogle SERIØSE journalister vover at tage fat på, hvad der foregår og er foregået af den slags idioti i EU-regi – hvad den dybere mening egentlig er /var? Og hvad der foreligger af hemmelige aftaler fra 70’erenes oliekriser ang. forsyningssikkerhed og moderate prisstigninger til gengæld for en de facto fri indvandring af muslimer? Man kan godt nogle gange få den mistanke, at toppen af EU-apparatet må have modtaget fyrstelige bestikkelser for at gennemtvinge en så tåbelig politik som Euromed-aftalerne. Ellers er det meget… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Og hvis vi endelig skulle have brug for mere indvandring af folk med bestemte uddannelser, så kunne man jo nok med lidt god vilje finde nogle langt mere lovende områder end lige Mellemøsten, Pakistan og Somalia etc. at tage dem fra;-) Mærkværdigvis er danskerne nemlig stadig ikke (!) blevet skeptiske over for alle fremmede – på trods af de evindelige påstande om det hos DR og i diverse trykte medier. Men vi gider altså bare ikke folk, der ankommer for at pisse på vore samfund og udnytte os, stene vore ambulance-, brand- og politifolk, udøve grov kriminalitet og som i… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

VICTOR.

Takker for henvisningen til historien om disse mig- osse- være- jihadist-tåber .

En historie som foruden at være sørgelig også er morsom – i hvert fald kom jeg til at grine ad staklerne .

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Ja, man burde jo nok overveje at sprede lidt forbrugerinformation om de barske realiteter på terrorist-“akademierne”
i Pakistan og Afghanistan i de kredse, som islamisterne normalt rekruterer fra – både i Tyskland og her -, så vi kan
få tyndet gevaldigt ud blandt de potentielle selvmordskandidater 😉

steen
Admin
11 years ago

Man kan se på cocktailfotoet (i stort) at prinsens sex-slave har et indplastret øre, et blåt øje og en øjensynligt brækket næse. Dejlig dreng, den prins. I morgen falder dommen, men den er nok mildere for ham, end at blive sendt hjem til Saudi Barbarien, som Hodja kalder det. 45 % af saudierne er indavlede, skriver New York Times. Det er måske der den halter for den skabs-homoseksuelle psykopat-prins:

Saudi Arabia Awakes to the Perils of Inbreeding

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  steen

Steen – ang. muslimernes noget alternative forhold til fætter-kusine-fester, så gik det på et tidspunkt op for mig, at der vel egentlig, genetisk, snarere er tale om bror-søster-ægteskaber. Tror ikke det er særligt sundt for et par at have samme bedsteforældre. Og oldeforældre. Og tipoldeforældre…..

Morten - - -
11 years ago

“[…] The accusation that their opponents are “scared” has become the default position of the Left.” Tilforn hed set sig her i landet snarere, at vi var “bekymrede” – for det vi ikke forstod, forstås. Og bekymrede mennesker foretager sig farlige ting. Overlader magten til stærke autoriteter, som lover at befri os for det, der bekymrer os, f. eks. Til alt held er vi – stort set – sluppet for vrøvlet i Danmark i den senere tid, idet der er opstået en unik anerkendelse af, at vi faktisk ikke udelukkende ser syner. Det var ikke et fata morgana, da “de… Read more »

Mette
Mette
11 years ago

“enhver der kan tysk, kan se at debatten foregår på et civilliseret og højt niveau, noget Sverige burde beundre og tage ved lære af.” Ja, og det er slående, selv for en, der er elendig til tysk. Jeg nyder det og har gjort det fra den aften, hvor jeg via Hodjanerne dumpede ind i en direktetysk tv-debat arrangeret af to aviser og med mange tilhørere. Debatten eller rettere sagt interviewet varede ca. 2 timer, hvor Sarrazin var hovedpersonen. Der blev talt nøgternt og klart, og jeg følte mig helt opstemt bagefter, fordi det var sådan en lettelse at overvære de… Read more »

Benjamin
Benjamin
11 years ago

Jeg synes der er mange, heriblandt Angela Merkel, der har misforstået sagens kerne her: Multikultur er ikke slået fejl, tværtimod. Multikulturen i Europa er lykkedes lige til ug, det er jo det der er selve problemet. For hvis multikulturen havde slået fejl og indvandrerne ville have tilpasset sig deres nye lande, så havde der jo ikke været nogen problemer. Det er det, at multikulturen har sejret, der gør at vores engang så civiliserede og stabile nationer er ved at udvikle sig til nye Balkan-områder med alt hvad deraf medfølger. Og desuden skal man nok heller ikke tage Merkels ord alt… Read more »

Morten - - -
11 years ago
Reply to  Benjamin

@ Benjamin Det er givet, at multikulturalismen oprindeligt var en idé om, at vi “jo allesammen skal integreres” i “Det Ny Europa”. Der er slet ingen tvivl om den sammenhæng, den skinnede tydeligt igennem i 80’erne, som et overordnet motiv, der helligede de midler, der blev brugt. Når nationalfølelse og folkelig loyalitet (=misforstået solidaritet på baggrund af et indbildt fællesskab) først var sat skakmat af et overvældende fait acompli, skulle det nye, grænseløse samfund vokse frem med fokus på individdet og med fremkomsten af uforpligtende fællesskaber, baseret på naturlige interesser fremfor tilhørsforhold hidrørende fra byrd og etnisk oprindelse. Sjovt nok… Read more »

Fundersam
Fundersam
11 years ago
Reply to  Benjamin

BARA MUSLIMER VÅLLAR KONFLIKTER Jag tycker att multikulturen lyckats rätt bra. Bland mina bekanta finns kineser, vietnameser, ryssar, ungrare och chilenare. De håller alla på sina traditioner, men har anpassat sig till det land de lever i. De har inga krav på särskilt hänsynstagande till sitt ursprung. De har märkt att det kommer ändå, eftersom svenskarna i allmänhet är så väluppfostrade. De ursäktar språkfel och andra missförstånd. Ingen av dessa invandrare döljer eller skäms för sitt ursprung. De som ständigt propsar på en särställning är muslimer. Men alla muslimer gör inte det. Det är de “mest troende” som gör det.… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

EU-Kommissionen dropper roma-sag Interessant som EU-kommisærer mv. tror sig udvalgt til at opdrage os og påføre de europæiske befolkninger ordninger, som ingen ud over de mest lalleliberale og den ekstreme venstrefløj nogensinde har ønsket sig. Vor tids adel og ridefogeder? http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2010/10/19/141100.htm 19. okt. 2010 14.29 Udland EU-Kommissionen har opgivet at starte en sag mod Frankrig efter sommerens masseudvisninger af romaer. Ifølge EU’s justitskommissær, Viviane Reding, har den franske regering meddelt, at den vil ændre lovgivningen, så den stemmer overens med EU’s direktiv om fri bevægelighed. [ !?!?! – hmmm, hedder det ikke “fri bevægelighed for ARBEJDSKRAFT” ? – ikke for… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Er den ventede svenske exodus mon allerede begyndt? 😉

http://www.dr.dk/nettv/update?video={32C8931A-2C54-4066-8FB2-5138B2BF4E88}

“Illegale indvandrere – Springer på øresundstoget”

Illegal indvandring via Øresund
I dag, kl. 10:08

Betjente fra lufthavnen advarer om, at mange illegale indvandrere rejser illegalt ind i Danmark fra Sverige.

Victor
Victor
11 years ago

Her er en morsom historie: Der er varmt i troperne. Man får tyndskid. De lokale tokater ens støvler og kluns. Og så er det hårdt for unge mænd, der er vokset op hjemme hos moooar i Hamburg.

Sådan kan det gå, når drømmen om martyrdøden møde virkeligheden i Pakistan:

http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,723640,00.html

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x