23
okt
Seneste opdatering: 25/10-10 kl. 0427
17 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Far more frequently you’re wearing perfume, With you say no special place to go, But when I ask will you be coming back soon, You don’t know, never know

Ahmed Al-Shuqayri – sidste skrig inden for moderate krammedyr

Gider jeg, eller gider jeg ikke? Så absolut det sidste, for debatten om multikultur er forlængst gået i selvsving, alt er sagt – mange gange – og alle apologeternes bidrag kan nemt kategoriseres efter velkendte skabeloner. Nedenstående jubelnaive citat falder således i denne kategori: ‘Jeg, Jakob Skovgaard-Petersen, har en særlig ekspertise der hæver mig over det uvaskede ros der naivt tiltror Koranen en særlig autoritet. Nu nævner jeg en positiv rollemodel som disse usofistikerede mennesker ikke har hørt om, og så har jeg ydet et konstruktivt bidrag til et nuanceret billede af islam’.

Bemærk suttebolscheordet “ung” der benyttes seks gange her. “Ung” som i “utilpassede unge”? “Unge” der kaster sten fra motorvejsbroer eller efter brandbiler? Selvfølgelig ikke, den uudtalte præmis her er at positive eksempler indgår i et plus-minus-regnskab med disse kedelige dagligdags kendsgerninger. Fedt skal det hjælpe.

Er Al-Shuqayri ubetinget demokrat? Forsager han shariaen og alt dens væsen? Støtter han Israels ret til at eksistere og muslimers ret til frafald? Vi ved det ikke, for hele omdrejningspunktet her er ordet “ung” og henvisninger til traditionel redelighed. Jeg har prøvet at google manden, incl. flere stavemåder, og har endnu intet fundet om hans teologi. Tankevækkende er dog denne video, hvor Al-Shuqayri taler foran noget der grangiveligt ligner et monument forestillende sværdet i det saudiske rigsvåben, prydet med den opgående sol. Man er velkommen til at korrigere og uddybe disse betragtninger, men først og fremmest er pointen at hverken Skovgaard-Petersen eller Dagbladet Information finder det nødvendigt at kaste lys over mandens demokratiske sindelag (LFPC).

[…] Hvis man virkelig er optaget af at vide noget om, hvordan muslimer lever og tænker i dag, skal man derfor ifølge Jakob Skovgaard-Petersen lægge Koranen til side og i stedet rette blikket mod modernitetens husalter, tv’et. Ikke mindst under ramadanen, hvor den muslimske verden samles foran fjernsynet, nøjagtig som vi danskere rykker sammen om tv’et i julen.

På den største og rigeste tv-station i den arabiske verden, det saudisk-ejede MBC med hovedsæde i Dubai, kan de hver ramadan se et dagligt program med det opbyggelige navn En ung mands strøtanker, på arabisk Khawater Shab. Værten i En ung mands strøtanker er den unge saudier Ahmed Al-Shuqayri, der ifølge Jakob Skovgaard-Petersen er en slags omvandrende kapitalismens ånd, som prædiker punktlighed og protestantisk etik.

»Al-Shuqayri er den protestantiske etik og den kapitalistiske ånd på to ben. Og på forunderlig vis bedriver han religions-og civilisationskritik på en måde, som unge muslimer kan forholde sig til. Derfor er det også en myte, når danske kommentatorer hævder, at der ikke skulle være kulturel selvkritik i den arabiske verden. Der er masser. Betydeligt mere end herhjemme,« påpeger Jakob Skovgaard-Petersen.

Derfor er det også vanskeligt at finde paralleller til Al-Shuqayri blandt vestlige tv-værter. Her er man for længst holdt op med at løfte pegefingeren af frygt for beskyldningerne om bedrevidende smagsdommeri.

Ifølge Jakob Skovgaard-Petersen minder Al-Shuqayri mest om en moderne Emma Gad, der med hverdagslige eksempler fortæller folk, at de skal behandle tjenestefolk med respekt, arbejde hårdt, ikke være nedladende og andre dydige sager.

Men vel at mærke ikke i nostalgisk længsel efter gamle dage. Den unge muslimske prædikant og folkeopdrager er en del af den moderne verden. Unge muslimer dyrker ham på Facebook og youtube, og fænomenet Al-Shuqayri rummer derfor også en anden central pointe. Nemlig at moderniteten og religionen sagtens kan gå håndihånd.[…] De danske islamdebattører læser Koranen som en slags grønspættebog, man kan slå op i, hvis man vil vide, hvordan muslimer tænker [Dagbladet Information 23.10.2010]

Schweiz stemmer om “udvisningsinitiativet” d. 28 november

Initiativteksten lyder:Forbundsrepublikkens forfatning 18 April 1999 ændres således:

Artikel 121, stk 3-6
3: De (udenlandske statsborgere) mister uanset deres indvandrerstatus og opholdsret såvel som alle juridiske rettigheder til at bo i Schweiz, hvis de dømmes for:
a. mord, overlagt drab, voldtægt, alvorlig legemsbeskadigelse, kvalificeret røveri, gidseltagning, kvalificeret menneskehandel, en alvorlig overtrædelse af lov om bekæmpelsesmidler, eller af anden grund dømmes til en fængselsstraf på et år eller derover.
b. svindel eller anden kriminalitet indenfor området for social bistand, socialforsikring eller økonomisk kriminalitet, og får en frihedsstraf på over 18 måneder, eller
c. dømmes for en anden lovovertrædelse der giver fængsel på mindst to år eller flere domme eller en bøder, der sammenlagt giver ikke mindre end 720 dages fængsel.
5 De udenlandske statsborgere, der forbryder sig mod punkt 3 og 4, og mister deres ret til ophold og alle juridiske rettigheder i Schweiz, skal af den kompetente myndighed pålægges udvisning fra Schweiz og forbud mod indrejse i fra 5 – 15 år. I af gentagelsestilfælde skal ind rejseforbuddet sættes til 20 år.
6 Enhver der ikke respekterer forbuddet mod indrejse, eller på anden måde rejser ulovligt ind i Schweiz forfølges strafferetligt. Lovgiverne vedtager de nødvendige sanktioner

Baggrund:

I 2009 var 70.2 af alle indsatte i schweiziske fængsler udlændinge. Deres andel af forbrydelserne var:
Menneskehandel 91 %, voldtægt 62 %, drab 59 %, indbrudtyveri 57 %, frihedsberøvelse, bortførelse 56 %, grov legemsbeskadigelse 54 %. (Snaphanens oversættelse)

Det moralske kratluskeri

Skal jeg forsøge mig med et lægmandsbud på en overordnet forklaring på det suicidale vanvid vi dagligt konfronteres med i medierne, og som bl. a. denne blog prøver at belyse, må der være tale om to mulige tilgange: Enten at der er tale om en egentlig forsætlighed der udgør et styrende princip, og som i de mest radikale tolkninger kammer over i konspirationsteori: Et grundlæggende had til det samfund der har muliggjort at nogle mennesker er blevet udstyret med en magt der sætter dem i stand til at undergrave samme samfund – en saven-grenen-over-model. De mindst gakkede modeller her kunne f. eks. tage udgangspunkt i marxismen eller mere konkret i Frankfurterskolen.

Problemet med forsætlighed og konspirationer er selvfølgelig at skulle forklare hvordan denne selv-undergravende indflydelse formidles nedad i samfundet, så diverse embedsmænd og andre aktører ender med at handle imod selvopholdelsesdriften. Det er jo netop denne uforklarlige selvdestruktivitet og selvpåførte blindhed der udgør den røde tråd i de historier vi fokuserer på. Skulle jeg derfor foreslå en anden tilgang, ville denne derfor supplere forsætlighed (‘tranzi’er’, kulturmarxister, venstreradikale, EU-imperiebyggere, menneskerettighedsindustrien, m. fl.) med en umiddelbar klangbund længere ned gennem fødekæden. Nemlig de i sig selv gode idealer der gør vores samfund til det det er – idealer der ikke har nogle indbyggede grænser, jfr. Den Gyldne Regel.

Frygten for uanstændighed bliver en abe man for enhver pris ikke vil have hængende på sig, og godheden får derfor en selvforstærkende, i sidste ende selvdestruktiv, dynamik. Derfor oplever vi helt aktuelt sagen om WikiLeaks der i gode idealers – åbenhed, transparens – navn forhindrer vore lande i at udkæmpe krige. Vi oplever også et Storbritannien der i en historisk stor sparerunde øger ulandshjælpen. Og så oplever vi også dette groteske eksempel på manglende frihed til fornuftig prioritering – kostbare politiressourcer der skal afsættes til at beskytte folk der dyrker sex i naturen imod hate crimes. I kid you not (LFPC).

Scots police officers have been ordered to protect exhibitionists who engage in illegal outdoor sex, according to highly controversial ‘hate crime’ guidance. […]

The Hate Crime Guidance Manual encourages officers to investigate anyone suspected of committing a so-called ‘hate crime’ against doggers and cottagers. […]

Dogging involves two strangers of the opposite sex meeting in a public place to have sex, and cottaging involves homosexual men meeting for sex in public places. One officer from Kent blasted the guidance saying: […]

“It’s getting to the stage that people who break the law have more rights than the normal man or woman on the street, and as for them suffering from post traumatic stress, what about the people who witness these exhibitions and are shocked by it? What about their rights?” […]

Last week it was revealed that the guidance advises officers to treat crimes against homosexuals and minority groups more seriously than crimes committed against the general public. […]‘Hate crime’ guide: protect people who have sex in public

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

17 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] f. eks. denne post jeg lavede på baggrund af en pludrende artikel fra denne professors hånd i Dagbladet Information. […]

trackback

[…] er passager der har lighed med den tekst, schweizerne skal stemme om den 28 november, f.eks. tre års fængsel for overtrædelse af indrejseforbud. “Udredning af hvad indvandring […]

Jonny
Jonny
12 years ago

Ok, snart blir det lite spammande över det här, så detta blir sista inlägget i frågan. Här nedan förklaras att “ungdomsrörelsen” handlar om “a new and somewhat different understanding and application of Islam”, samt antyds att det muslimska brödraskapet nog också tillhör de “moderata rösterna” – och det låter väl gott. 😉 By contrast, in his book Islam without Fear, the American writer Raymond William Baker refers to a new trend of wassatiya, “a movement [which] rejects both Islamist and secular extremists and offers a modern perspective of Islam that also departs from the traditionalists.” [Huh?] This movement, spearheaded in… Read more »

Jonny
Jonny
12 years ago

LFPC Det som verkar positivt är att Al Shugairi är en del av en rörelse som tar avstånd från jihadisterna. Hur mycket det nu är värt i framtiden… Denna (nya?) rörelse är ju dock fortfarande, som det brukar heta, “starkt religiös”, och eventuella Al Shugairi-anhängare här i Skandinavien lär inte bli mycket lättare att hantera/”integrera” än andra muslimer. In many of the scores of countries that are predominantly Muslim, the latest generation of activists is redefining society in novel ways. This new soft revolution is distinct from three earlier waves of change–the Islamic revival of the 1970s, the rise of… Read more »

Jonny
Jonny
12 years ago
Reply to  Jonny

Det hela beror på hur man ser på (tolkar) t.ex. “a more moderate and spiritual understanding of the faith” resp. “a more puritanical interpretation of Islam”… 😉 Al Shugairi ser ut att påverka de unga till att bli mer religiösa, men – som sagt – inte i jihadistisk riktning. Many young women have become more observant because of Ahmad al Shugairi, a budding young Muslim televangelist in Jeddah, who hosts his own Ramadan programme, Khawatir, or Thoughts, on MBC. His youth, down-to-earth manner and encouragement for young people to be proactive, innovative Muslims have made him a media star, particularly… Read more »

Jonny
Jonny
12 years ago
Reply to  LFPC

Jag håller naturligtvis med dig! Och varför skulle t.ex. detta att de unga blir religiösare (t.ex. genom att man avvisar dagens “förslappade” Ramadanfirande och vill tillbaka till “grunderna”) innebära något positivt – ur ett västerländskt perspektiv? Som jag skrev i ett tidigare inlägg: denna rörelse är ju dock fortfarande, som det brukar heta, “starkt religiös”, och eventuella Al Shugairi-anhängare här i Skandinavien lär inte bli mycket lättare att hantera/”integrera” än andra muslimer (praktiserande muslimer får jag väl tillägga). Om och om igen nämns samma namn i västerländska media, de moderata predikanterna som använder nya sätt (TV och Internet) för att… Read more »

Jonny
Jonny
12 years ago

Ahmad al-Shugairi talar egentligen inte om den muslimska/islamiska världen, utan verkar mest fokusera på den arabiska världen. Mycket handlar om den arabiska världens efterblivenhet och brist på stolthet, och behovet av förbättringar på alla plan. Naturligtvis tar han upp att “Islam” var en “mer högtstående civilisation” än västvärlden för tusen år sedan. ”The Arab world has been devoid of pride for a long time,” said Ahmad Mazin al-Shugairi, who hosts a television show at the Middle East Broadcasting Center that promotes a moderate version of Islam in Saudi Arabia. ”The way Saddam acted in court and just before he was… Read more »

Jonny
Jonny
12 years ago

Denne Ahmad al-Shugairi verkar vara den perfekte “moderate muslimen” (i vilket fall är han perfekt anpassad för en västerländsk publik). “As Ahmad al-Shugairi took the stage, dressed in a flowing white gown and headdress, he clutched a microphone and told his audience that he had no religious training or titles: “I am not a sheik.” But over the next two hours, he worked the crowd as masterfully as any preacher, drawing rounds of uproarious laughter and, as he recalled the Prophet Muhammad’s death, silent tears. He spoke against sectarianism. He made pleas for women to be treated as equals. He… Read more »

Mette
Mette
12 years ago

Meget enig med dig vedr. det moralske kratluskeri, LFPC. Og Kant. Bevar mig vel, ham får man altid revet i næsen af venstreorientrede. Jeg har Kant i reolen, men jeg får klaustrofobi af at læse og “tænke” ham. Man mærker, at Kant levede indelukket i samme by/mentale menneskelige rum hele sit liv, og at han kun i meget begrænset omfang lod sig udfordre af det virkelige liv og derved kom i gennem den vridemaskine, som vi andre må passere nu og da. Kunsten består ikke i at følge den gyldne regel, men i at gøre det uden at gå under,… Read more »

Peter Andersen
12 years ago

Ja, lad os gøre som Schweiz. Så kan det være vi er så heldige, at blive smidt ud af EU.

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

Specielt i forhold til demokratiet. Hvad er mest demokrati, varm oratorisk luft og så fire års regeringstid, eller direkte magt til folket via folkeafstemninger?

falkeøje
falkeøje
12 years ago

Schweiz bør være foregangsland for Danmark, ikke alene i forhold vedrørende indvandring,
men også i deres måde at organisere og praktisere demokratiet.

falkeøje

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Forstå mig venligst ret, jeg er ikke mod skattekroner benyttes til finansiering af lovgivningsmagt, dømmende magter eller til den udøvende magts repræsentanter som politiet. Men at ville afholde udgifter alene på grund af køn, eller tilbøjeligheder er for mig at se- absurd.

Alle former for eksempelvis overgreb skulle gerne nyde samme indsats til modvirken af de overhovedet opstår, til efterforskning og opklaring, sigtelse og straftildeling, det vil sige gives den optimale støtte, inden for de rammer der nu engang eksisterer.

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago

Om den rette eller idelle metode til prioritering af offentlige midler hvad angår udgifter relateret seksuel observans og de reaktioner samt handlinger deraf følgende kan medføre, er det min opfattelse, at rammen for offentlige udgifter på området bør formindskes kraftigt, og en overgang til fuldstændig privatisering af udgifterne foretages endnu i år. Beslutningsforslag fremlagt.
Næste…

Casper | Borgerlig bums

LFPC, mener du ikke at alle har krav på politiets beskyttelse? Skal man være overladt til sig selv hvis man f.eks. overfaldes i en park om natten fordi man var der med henblik på sex? At det skulle fjerne penge/ressourcer fra øvrigt politiarbejde er jo bare en påstand. Med mindre du mener at politiet slet ikke skal bruge ressourcer på den slags, dvs. afvise alle anmeldelser og acceptere ethvert overgreb på folk der er ude og lave noget uanstændigt. I Danmark er det i øvrigt ikke ulovligt at have sex “offentligt”, da definitionen på offentlig er at mindst ca. 10… Read more »

17
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x