24
okt
Seneste opdatering: 24/10-10 kl. 1646
40 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Med sömngångaraktig förutsägbarhet häver de upp sina röster, proffstyckarna i kultur- och mediaeliten. I dramatiska lägen ska vi räkna med att få deras enögda tolkningsföreträde nedstoppat i halsen. De talar om för oss vad vi ska tycka och känna. De låter som en raspig 78-varvsskiva som har hakat upp sig och går på tomgång. Nu predikar de för vettskrämda Malmöbor som inte vågar gå ut att de ska älska sin stad. Den elit som själv nogsamt har satt sig utom skotthåll för våldet förelägger dem som bor och lever mitt i helvetet att de ska älska det. Älska skräcken! Älska otryggheten! Älska den politik som har förvandlat staden till ett gangstervälde! Älska och acceptera – lite skottlossning ibland är väl ändå ett ganska lågt pris att betala för att få njuta av det mångkulturella samhällets alla välsignelser?
Särskilt för dem som inte betalar någonting alls.

”Skotten förstör så mycket av det som har byggts upp. Men det är just nu som kärleken behövs som bäst. Vi får aldrig glömma att Malmö är en stad som hör samman med utveckling och framtid, att Malmö är en stad som lever av mångfald och hopp.På Facebook och Twitter kan du berätta om allt som du älskar med Malmö, och de intäkter som kampanjen drar in går till brottsofferjouren.”(Vi älskar Malmö. Sydsvenska Dagbladet 22 oktober 2020.)

Nästa steg blir alldeles säkert ett fackeltåg mot våldet, alternativt “det meningslösa våldet”. Som om det skulle hjälpa Malmö.

“Skottlossning i Malmö av en slump”

Mer realistiskt uttryckt: Vi får aldrig glömma att Malmö är en stad som hör samman med tillbakagång och förstörelse, att Malmö är en stad som långsamt dör av mångfald och hopplöshet. Många andra svenska städer berikade med mångkultur kommer att få uppleva liknande öden inom en inte alltför avlägsen framtid. Det är konsekvenserna av en politik som under lång tid medvetet har förts både på riksplanet och, i Malmös fall, av stadens socialdemokratiska styre med Ilmar Reepalu i spetsen. Det är så här de vill ha det. Detta är det mångkulturella samhälle de drömde om och tvingade på befolkningen. Vilken trovärdighet har politikerna när de säger sig vara bekymrade och tagna på sängen av skottlossning och våldsdåd? När Malmös socialkommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh i SVT Aktuellt får frågan ”Varför tror du att de här händelserna sker just i Malmö?” svarar hon:

”När det gäller de händelser vi pratar om nu finns det inget som tyder på att det skulle vara något annat än en slump.”

Vem vill bo i en stad som av en ren slump drabbas av ständiga skottlossningar och annan våldsbrottslighet om man slipper? Kultureliten vill. Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Daniel Sandström, chefredaktör, Rakel Chukri, kulturchef och Lotta Satz, samtliga Sydsvenska Dagbladet, vill. De har dragit igång en kärlekskampanj på temat ”Vi älskar Malmö”, en värdig uppföljare till Aftonbladets ”Vi gillar olika”-kampanj. Låt mig gissa: ingen av dessa kärleksapostlar är bosatt på adresser där skottlossning står på dagsschemat.

Per Svensson bor i en fantasivärld

Per Svensson, kulturmedarbetare på Sydsvenska Dagbladet, bor inte heller i kulregnet. Han bor i en egen fantasivärld, en stad som har föga gemensamt med verklighetens Malmö. I SVT Debatt säger han:

• ”Integrationen är inte ett problem i Malmö.”
• ”Malmö är en strålande underbar stad, och det är tack vare invandringen.”
• ”Malmö är en mer välmående stad än någonsin tidigare.”

Per Svensson är kulturjournalist på Sydsvenska Dagbladet i Malmö. Han har tidigare varit kulturchef på Expressen och har skrivit en bok med kritik av det framväxande moderna samhället, ”Storstugan eller När förorten kom till byn”, 1996. Boken handlar om Per Svenssons uppväxtmiljö, Stockholmsförorten Täby och dess snabba förvandling från jordbruksbygd med små stationssamhällen längs Roslagsbanan till modern förort under 1960- och 70-talen. Storstugan är namnet på en halvcirkelformad 17-våningsbyggnad med 700 lägenheter i Täby centrum, byggd i 70-talets början och ursprungligen tänkt att bli 25 våningar hög. ”Storstugan” är en bok om hemlöshet. Per Svensson kände främlingskap i Täby. Han skriver:

”Jag vill inte tillbaka till Täby. Jag vill hålla Täby på distans. Där finns en sorg och en smärta, något obearbetat. Det är för enkelt att säga att förorten gjorde mig sjuk, men det är för den sakens skull inte osant. Det fanns något där som skapade en hemlöshet som inte kan rationaliseras bort, en föräldralöshet som inte kan pratas bort, en rotlöshet som inte kan skrivas bort. Förorten gjorde mig till en människa utan egen färg, en social kameleont.”

Vilket Malmö är det kultureliten älskar?

I det mångkulturella Malmö har Per Svensson hittat hem från sin hemlöshet. Det är bara att gratulera. Men vilket Malmö är det som han och redaktionskamraterna på Sydsvenska Dagbladet egentligen älskar? Det är uppenbarligen inte samma Malmö som vanliga Malmöbor upplever. För de flyr från sin stad, från våldet och otryggheten. De som kan, de som har pengar nog att köpa sig fria. (Grafik: Affe)

Malmö har 293 909 invånare, varav 40 procent invandrare. Staden fylls ständigt på med nya stora invandrargrupper. Under 2009 flyttade 21 232 personer till Malmö. 37 procent, 7 856 personer, kom från andra länder. Då ska man betänka att de som uppehåller sig illegalt i Malmö inte är medräknade. Räknat mot utflyttningen på 15 678 personer (varav hälften flyttade till andra skånska kommuner) blir det ett negativt flyttnetto på 2 302 personer. Det betyder i klartext att svenskarna flyttar ut när invandrarna flyttar in, en utveckling som är tydlig i flertalet av landets största kommuner. Att släppa in i storleksordningen 8 000 – 10 000 invandrare år efter år är ett säkert sätt att förstöra en stad. Man gör det genom att ta kål på ett samhälles största kapital, tilliten och tryggheten. För vi är inte lika, vad mångkulturprofeterna än säger. De nordiska länderna är utpräglade högtillitssamhällen, medan invandrarna kommer från länder där den sociala tilliten är mycket låg och utgör en av de främsta bromsklossarna för utveckling och ekonomisk tillväxt. Det gäller framför allt muslimska länder. När hög- och lågtillitskulturer kolliderar uppstår den ”clash of civilizations” som Samuel P. Huntington (1927-2008) talar om.

Malmöborna flyttar från otrygghet och kriminalitet

Under år 2000 flyttade 3 600 hushåll ut från Malmö. En undersökning av de utflyttande som gjordes av kommunen 2001 visade att kriminaliteten var det vanligaste skälet till att många valde att flytta. Många hade känt sig otrygga i staden.
En röst ur undersökningen:

”Känner mig inte hemma längre. För mycket kriminalitet. För mycket motsättningar mellan olika, svenska och utländska grupper. Jag upplever Malmö som en osäker plats att bo på.”

Denna undersökning avfärdas av Per Svensson i radions Studio Ett med ”Det där är bara struntprat”.

Per Svensson känner alltså inte till den undersökning som har gjorts av utflyttningen från den kommun han säger sig älska och som dessutom har refererats i den tidning som han själv arbetar på. Ett vittnesbörd så gott som något om den alienation som präglar den svenska kultur- och medieeliten. Antagligen har han heller inte hört talas om att Malmös judar flyr staden eftersom de förföljs och trakasseras av inflyttade muslimer från Mellanöstern och antalet hatbrott mot judar fördubblades under 2009. Om han händelsevis har hört det nämnas är det antagligen ingenting som bekymrar honom. Malmö är ju ”en strålande underbar stad, och det är tack vare invandringen”.

Den svenska kultureliten är världsmästare i förträngning

Den svenska kultureliten måste vara absoluta världsmästare i förträngning, eller bortträngning som det heter på psykologiskt fackspråk. Det vill säga en selektiv verklighetsuppfattning som möjliggör att man bara tar till sig sådant som bekräftar en redan befintlig rigid världsbild. Allt annat sorteras bort ur medvetandet. Problemet är att kultureliten lever med dubbel bokföring. Det liv de föreskriver, det lever de inte själva. Det är vi andra som ska leva i mångkulturen. Det är våra barn som ska gå i skolor med övervägande Ali och Mohammed och börja bryta på arabiska. Det är vi som ska leva med skottlossning, rån, misshandel och våldtäkt. Otryggheten överlåter de till oss medan de själva har förskansat sig långt utom skotthåll i etniska reservat tillsammans med andra representanter för den välbärgade medelklassen. Där sitter de och äter franska ostar och grekiska oliver och dricker italienska viner och känner sig mångkulturella så det ryker.

Kultureliten har ett val, i kraft av sina välfyllda plånböcker. Den surfar på en våg där den kan ta för sig av mångkulturen i form av exotiska kryddor och pittoresk torghandel i exakt de utvalda delar som passar dem. Det handlar om att insupa mångfalden i lagom små doser, inom gränserna för det angenäma och berikande. Absolut inte överdosera. Absolut ingen skottlossning och inga våldtäkter. Vanliga svenskar eller ”Nisse i Hökarängen” som de kallas på landets redaktioner, har inte den valfriheten. Det är Sveriges alla Nissar som är de verkliga offren för en påtvingad massinvandring och mångkulturalisering. Någon mer bottenlöst grundlurad än Nisse finns inte. Ingen har någonsin frågat honom hur han vill ha det. Men det är han som betalar kalaset.

Om man har åsikter behövs inga kunskaper

Kultureliten lever inte i verkligheten, i varje fall inte i samma verklighet som resten av befolkningen. Även inom de större redaktionerna intar kulturjournalisterna vanligen en position av självvald och ömt vårdad isolering och beblandar sig ogärna med de vulgära allmänjournalisterna, med undantag för politiska kärlekskampanjer. De lever inte sällan i sociala isolat och umgås bara med likasinnade, de kännetecknas av en grundmurad övertygelse om sin egen förträfflighet och har i sin kulturella och sociala avskärmning ännu inte noterat världskommunismens sammanbrott. Kultureliten borde därför iaktta viss återhållsamhet med att uttala sig om en verklighet de inte känner till. Men det är något speciellt med kultureliten. Den besväras ingalunda av sin i många fall totala avsaknad av kunskaper utan ersätter dem fullständigt ogenerat med åsikter. I kulturelitens värld är det så att om man har åsikter behövs inga kunskaper.

”Snarare uppfattar man sig själv som den upplysta elit som skall leda en omfattande reformering av samhällslivet genom att till politikerkåren förmedla sådan information som gör denna utveckling ofrånkomlig.” (Kurt Wickman, filosofie doktor och författare, på Smedjan.com 9 april 2001.)

”Vi är alla lika”

I kulturelitens socialt isolerade värld är det fullständigt tabu att ens antyda att det skulle vara någon skillnad på svenskar och invandrare i något som helst avseende. Enligt Per Svensson dras det ”en fullständigt artificiell linje mellan invandrare och svenskar”. Vi är alla lika. Att vi formas olika av genetiska, sociala och kulturella faktorer utlöser krampaktig ångest och förnekas lika ihärdigt som man på 1500-talet förnekade att jorden är rund. Kulturelitens människosyn går påfallande ofta ut på ett romantiskt svärmeri för invandraren som representant för ”den ädle vilden” med sin förtjusande primitiva religion och sina exotiska kulturella sedvänjor – men som ändå är exakt lika oss. Mindre ädla och kulturellt betingade skillnader som till exempel större benägenhet att begå brott förnekas i sten.

Den danske författaren Mikael Jalving skriver på debattsajten Newsmill:

”För alla dessa Svenssons är det aldrig verkligheten som är problemet. Därför kan det heller aldrig vara den massiva invandringen till Sverige från icke-västliga länder i loppet av den senaste generationen som är den mest avgörande strukturella förklaringen till de problem som visar sig med stadigt större allvar i Sverige. Kulturella problem. Politiska problem. Sociala problem. Och på längre sikt: ekonomiska problem. Alla dessa problem reduceras istället till hur svenskarna pratar med varandra. Till ord.”

Kultureliten är impregnerad av skuld

Kultureliten är impregnerad av skuld. Den står inte ut med att ha det bra. Den inre självbilden går inte ihop med de privilegier den åtnjuter. Omedvetet försöker den lindra sin samvetsnöd genom att identifiera sig med människor som den uppfattar som ”de svaga”. Under 1960- och 70-talen var det arbetarklassen kulturvänstern hällde ”solidaritet” över som kletig vaniljsås. När arbetarklassen visade sig vantrivas i sällskapet blev det invandrarna som fick överta rollen som offer och samvetslindrare. Mot dessa förment ”svaga” visar kultureliten sin allmänna godhet genom gränslöshet och statligt påbjuden ”tolerans” av kulturella särdrag som våldsbenägenhet, kvinnoförtryck och frekvent skottlossning.

Den brittiske filosofen och författaren Roger Scruton kallar denna oäkta tolerans för ”totalitär sentimentalitet”, eftersom den i likhet med alla andra totalitära rörelser förintar all opposition varhelst den kan uppstå. Kännetecknande för den patologiska godheten är att den utövas på andras bekostnad. Roger Scruton skriver:

”Den barmhärtighet som visas av liberaler är just det: en barmhärtighet som man visar upp men inte nödvändigtvis känner. De liberala vet innerst inne att deras ”barmhärtighetsiver”, som Rousseau kallade den, är ett privilegium som kan existera tack vare den samhällsordning som understödjer dem. De vet att deras känslor för ”offerklassen” (i varje fall hittills) är mer eller mindre gratis, att de små försakelser som de måste göra för att bevisa sin uppriktighet inte är någonting jämfört med den varma ström av erkännande som de får genom att uttrycka sina sympatier. Deras barmhärtighet är ett motiverat mentalt tillstånd, inte det smärtsamma resultatet av ett samvete som inte vill låta sig tystas, utan en gratisbiljett till allmänna applåder.
Detta liv i oäkta barmhärtighet är ett liv med kostnader som förs över på andra. Liberaler som talar svulstigt om de fattigas lidanden satsar själva sällan tid eller pengar för att hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade än de själva. Istället arbetar de för att staten ska ta på sig bördan. Efterkrigstidens läxa i Europa är att det är lätt att skryta med barmhärtighet men svårare att bära dess kostnader.” (The American Spectator 20 december 2009.)

Den verkliga skulden, det verkliga sveket

Vad kultur- och medieeliten verkligen borde känna skuld för är hur de vilseleder sina läsare/lyssnare/tittare genom att dels agera utifrån sin egen politiska agenda, dels liera sig med politikerna och deras mångkulturella samhällsexperiment där befolkningen utan att bli tillfrågade har gjorts till försökskaniner. Om media inte undanhöll, mörklade och ljög så inpiskat skulle Sveriges befolkning ha helt andra möjligheter att utifrån fakta ta ställning till det experiment som pågår. Det sveket och den skulden borde landets journalistkår med gruvligt allvar besinna och gråta bittra tårar över.

Självprövningens dag är långt borta. Kanske kommer den aldrig. PJ Anders Linder på Svenska Dagbladets ledarredaktion är en av de många som slår knut på sig själv för att vilseleda läsarna. Dels vill han få läsarna att förstå att Tysklands förbundskansler Angela Merkel egentligen menade något helt annat när hon sa att multikulturalismen helt har misslyckats, dels känner han ett inre tvång att ondgöra sig över Thilo Sarrazins succébok ”Deutschland schafft sich ab” (Tyskland avskaffar sig själv). Boken innehåller skarp kritik mot Tysklands mångkulturella projekt och har på bara några veckor sålts i mer än en miljon exemplar.

”En alarmistisk och aggressiv bok om att Tyskland håller på att avskaffa sig självt genom att tyskar föder få barn och att man tillåter invandring, har fått deprimerande mycket uppmärksamhet”

skriver P J Anders Linder utifrån en typisk kulturelitistisk och tröttsamt förutsägbar ståndpunkt.

”SD:s fel att det skjuts i Malmö”

I sin verklighetsförträngning antyder och näst intill påstår kultureliten att det är Sverigedemokraternas fel att det skjuts i Malmö. Trots att partiet till för en månad sedan inte har haft någon plats i Sveriges riksdag och därmed heller inget politiskt inflytande. Det är deras fel ändå, liksom. Det är de som gör invandringen till ett problem, inte invandringen i sig. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet skriver Per Svensson om Jimmie Åkessons ”troskyldiga labradorögon” och ”rättframma gårdvarsblick”. Han verkar ha fått Jimmie Åkessons ögon på hjärnan. Och som slutkläm: ”Jimmie Åkessons troskyldiga blick och avtryckaren som kramas i mörka buskage.”

Här är Per Svensson farligt nära påståendet att det är Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkessons hand som kramar skjutvapnets avtryckare. Han talar om ”ett indirekt orsakssamband”. När han själv kramar datatangenterna är han en hårsmån från förtal. Detta är guilt by association driven till sin spets. Eftersom Sverigedemokraterna är de enda som vågar tala om massinvandringens mindre önskvärda följder som en ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, misslyckad integration och höga kostnader måste det ju vara deras fel att det skjuts i Malmö. Om de hade haft vett att hålla käften hade inte ett enda skott avlossats.

Kulturelitens förlorade heder

Det är vidrigt, oanständigt, vedervärdigt. Här skulle jag kunna tala om kulturelitens förlorade heder – ifall de haft någon. Men tyvärr är den förlorad för mycket länge sedan. Den avled redan på 1960-talet, ungefär när Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter prisade folkmordsdiktaturerna i Sovjet och Kina som särdeles högtstående. En död heder finns inte, likväl stinker den. Så varför ska vi lyssna på en hedersbefriad kultur- och medieelit som inte vet vad de talar om, som går sina egna och politikernas ärenden? Som tar sig tolkningsföreträde på andras bekostnad? Misstro den istället, tro inte på ett ord som den säger. Den har för länge sedan förverkat sin trovärdighet.

Mikael Jalving skriver:

”Malmö är en stad i kris. Sverige är ett land lett av extremister. Svenskarna låtsas, i stor stil, som om verkligheten inte existerar.”

Nej, det är inte svenskar i allmänhet som låtsas som om verkligheten inte existerar. Det är en samvetsbefriad medie- och kulturelit som tar sig rätten att trumpeta ut åsikter istället för sanningar, vilseleda sina landsmän och pracka på dem sin egen skeva bild av verkligheten.

Det är inte bara Malmö som är i kris. Det är medie- och kultureliten också.

Af Julia Caesar

Tidligere  kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

40 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
LN
LN
12 years ago

ALLT KÖTT ÄR HÖ Apropå det älskade svenska gagga-temat om alla levande människors lika värde, som det dagligen mals om i media, i politiker- och biskopstrutar och bland alla dumbommarna på stan och ute i bygderna, och om hur i dumlandet Nya Sverige grundlagen, som det idoga värderingsgaggandet utgår ifrån, till dels är baserad på en genant korkad felöversättning från engelskan, kan du läsa om på följande länk: http://www.box.net/shared/4kcuokgds0 Detta är årets/decenniets (?) viktigaste dokument! – – – – ladda ned htm-filen (½ sek) till din dator och läs den där – på så sätt får du också HELA filen,… Read more »

Victory
12 years ago

Vad gör Per Svensson för att återställa Malmö?

ingemar rosenberg
12 years ago

Har i dag varit i kontakt med Per Svensson (per telefon) som hävdar att tack vare invandrarna så fungerar Malmö på ett” helt utmärkt sätt”.Innan så stod det tomma lägenheter,men nu säger han att tack vare invandrarna så är det i dag bostads brist”. Även hamnen är attraktivt för invandrare som gärna fyller tomma lägenheter,ja ja så dåligt upplyst han är.Det är så här att Socialen betalar invandrarna när dessa blir placerade i Hamnen!!! Har han tänkt på vad detta betyder för Svenskar som själva får betala för sitt boende?? Hur kan en sådan okunnig och förnekande person få vara… Read more »

M Larsson
M Larsson
12 years ago

Tack ,Julia Caesar, för en enastående bra artikel. Skytten borde kanske sikta på rätt målgrupp,dvs de politiker som i flera decennier gjort allt som står i deras makt för att utplåna Sverige och dess ursprungsbefolkning från kartan.
En sanningskommisssion bör snarast tillsättas för att massåtala alla dessa landsförrädare till politiker som i rasande fart förstört vårt tidigare fantastiskt fina land.

Alexander den store
12 years ago

Mycket bra skrivet av Julia C. som vanligt. Dessa f-bannade PK-journalister och “socialist-facister” ger sig aldrig. Om inte kartan stämmer med verkligheten. så är det kartan som stämmer, eller hur? För har man en gång bestämt sig för att verkligheten ska uppfattas på ett sätt, INGET annat sätt än mitt eget så borde man söka vård. A Strindberg var nog en av de första som fick erfara detta, när han fick sparken från Svenska Dagbladet. Han skrev om sanningar. vilket inte accepterades av dåtidens Chefredaktörer, för han skrev oförskämdheter, sa man. Strindberg tog det med ro och svarade att verkligheterna… Read more »

Gubben o Gumman
Gubben o Gumman
12 years ago

Den yttersta makten förrutom Ilmar Repaluu och Per Svenssson “verk”, har väljarna vart fjärde år. 2010 gick sista tåget för Malmö,ibland slutar både demokrati och dumhet med en katastrof. Så har det sett ut i dom världshistoriska cirklarna löpande i historien . Oavsett om det är kommunsiter nazister el som i Malmö och Södertälje socialdemokrater. Malmö och Södertälje passar bra in i ordspråket som man bäddar får man ligga. Detta skall man inte glömma bort i diskussionen oavsett hjärntvätten i SVT68 osv. Går man och röstar S el M när kulorna viner om öronen så kan man inte “övelevmnadsprioitera” Vilket… Read more »

Victor
Victor
12 years ago

Nu blir det ta meg fan for broget: Danmark har åbenbart givet opholdstilladelse til en irakisk lejemorder…..

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7350571

Blåst!
Blåst!
12 years ago

Per Svensson kan gärna få stilla sitt samvete med att gå in med sisådär 700 000kr på mitt konto så att jag kan sälja min kåk i skottlossningarnas epicentrum. Detta för att täcka upp förlusten som multikulturen i Malmö orsakat husmarknaden. Vi vill nämligen oxå flytta till ett lugnt område så att barnen kan leka ute. Ingen av Sydsvenskans redaktörer som vill byta boende?

LN
LN
12 years ago

“Just nu ökar tydligen asylinvandringen rätt dramatiskt! alltså: De prognoser som säger att etniska svenskar är 50 procent cirka 2049, vid konstant 63 000 nettoinvandrade (år 2009) och kanske 45 000 utomeuropéer måste nu räkna med att siffran nettoinvandrade kan stiga mot än mer svindlande 90 000-110 000 nettoinvandrade per år (och då bör den mer ointressanta bruttoinvandringen vara typ 130 000-160 000)” skriver Magnus kl 17:24 Men gott folk – har ni inte fattat det fina i kråksången. :-)) Allt efter som invandringen fortskrider – och expanderar, och busslaster med sverigeälskande zigenare rullar in i landet, tillväxer ekonomien och… Read more »

Cmkk
Cmkk
12 years ago

Instämmer i hyllningskören – bra krönika,

Funderar över vad som händer om svenska folket kommer till insikt om, att kultureliten har offrat vårt samhälle genom ett gigantiskt experiment? Kommer det att utkrävas någon form av straff för dessa personer?

sophia
sophia
12 years ago

Tack för att du skriver Julia! Det som pågår nu är vansinne. Man undrar vilka som är galna, kultureliten, ja hela etablissemanget eller man själv till slut. Fast händelseutvecklingen är inte förvånande med tanke på hur media har vinklat och mörkat sanningen. Det värsta är att man blir inte särskilt berörd längre efter all desinformation i media, nu kan de ta konsekvenserna av sina handlingar! Jag anser att all skuld ligger hos sju-klövern och media, med en öppen och fri debatt hade vi kanske kunnat undvika skeendet och låta oskyldiga människor undslippa onödigt lidande. I varje fall förminska det. Inbördeskrig… Read more »

Magnus
Magnus
12 years ago

Hur bra är ordet “utom skotthåll” i rubriken just nu?

*skakar på huvudet*

Jonny
Jonny
12 years ago
Reply to  Magnus

Du menar att det skjuts hemma hos Per Svensson och hans gelikar? Kom igen, var inte så ömhudad.

“I kölvattnet av Estoniakatastrofen måste vi gå till botten med frågan om…” (Påhittad mening med två uttryck som faktiskt förekom i media i samband med den händelsen.)
*skakar på huvudet*

Delicious
Delicious
12 years ago
Reply to  Magnus

Hur bra är medias mörkande? Hur känslig får man bli? Hur bra är medias skenhelighet? Det är väl ingen nyhet att de inte själva bor i mångkulturen och det är det fler som inte gör. Men förespråka mångkultur och en fri invandring ska de göra ändå. Och driva SD-folk till vansinne. Kalla sig antifascister och annat trams. Hur vore det om Magnus själv satte sig ner och skrev ihop en liknande krönika kanske?

Tony Ingman
Tony Ingman
12 years ago

Ha Ha återigen en strålande krönika julia! Vilken avklädning av den uppblåsta urblåsta kulltureliten. Jag kan se den Skenhelige Per Svensson framför mig spritt språngande naken, hållande händerna framför helgedomen. Så typiskt för sådana människor, vurma för mångkulltur, bosätta sig i problemfria områden,låta andra besudlas av dom negativa konsekvenser som multi kulti för med sig. Om denne Per Svensson hade bott trettio år i Rosengård, hade han då också tyckt att Malmö hade varit en underbar stad att bo i ?? men det är så typiskt, att nästan hundra procent av dom som välkomnar mångkulltur bor i helt andra områden.… Read more »

Marit
12 years ago

Takk Julia før att du finns, før oss ! Det er ubegripelig det som skjer i Sverige nå. Og Norge er på vei i samme retning, hvis ikke noen bremser snart. Oslo segregeres mer og mer. Muslimene er uintegrerbare, selv 2.generasjon som får utdanning og prater godt norsk. Islam deler mennesker i “oss og dem”, de rettroende mot oss vantro, urene hunder. Hele multikulturalismen er en utopi, som feige politikere klamrer seg til.Men stadig flere har sett at keiseren er uten klær. Den eneste løsningen på elendet er, slik jeg ser det, repatriering.

Magnus
Magnus
12 years ago

Rättelse: 130 000-160 000 bruttoinvandring och 90 000-110 000 netto tror jag vi får om politikerna beter sig lika drogat som nu beträffande att inte förstå att vi inte klarar obegränsad invandring från alla tänkbara håll.
.
Deras agerande en idealistisk rit.

Magnus
Magnus
12 years ago

Just nu ökar tydligen asylinvandringen rätt dramatiskt! alltså: De prognoser som säger att etniska svenskar är 50 procent cirka 2049, vid konstant 63 000 nettoinvandrade (år 2009) och kanske 45 000 utomeuropéer måste nu räkna med att siffran nettoinvandrade kan stiga mot än mer svindlande 80 000-100 000 nettoinvandrade per år (och då bör den mer ointressanta bruttoinvandringen vara typ 120 000-150 000). . Har noterat senare år att av någon anledning asylinvandringen stigit årets sista månader och sen sjunkit till vårvintern. Alltså en cyklisk topp de årets sista månader. Jag vet inte om det beror på något bidragstekniskt eller… Read more »

Cavatus
12 years ago

Ja, det är nästan surrealistisk när Sverigedemokraterna får klä skott för tillståndet i Malmö och när makthavare som uttalar sig med hjälp av de obligatoriska skygglapparna får det till att härjningarna är enstaka händelser. Hur stor kan en livslögn bli egentligen? Det är mycket olustigt i Sverige just nu, och ansvaret för den uppiskade stämningen faller enbart på journalisterna, samt en valhänt statsminister som inte kan ena landet. Det kommer att ta en ände med förskräckelse.

JensH
JensH
12 years ago

Som sædvanlig en fornøjelse at læse søndags-kronikkan af Julia Caesar.

Kung Fy
Kung Fy
12 years ago

Samtliga tycks bosatta på tämligen berikningsfria adresser:
Rakel Chukri: Kungsgatan , Malmö
Heidi Avellan Kockumsgatan , Malmö
Lotta Satz Jöns Filsgatan, Malmö

Gå gärna in på Eniro kartsök o titta på gatuvyerna, det är inte kattskit.

Louise Abrahams
Louise Abrahams
12 years ago
Reply to  Kung Fy

Jag känner till gatorna väl. Kungsgatan var, på 60-talet en gata full av prostituerade och sex-handeln var utbredd. Numera är en del ett tillllhåll för knarkare och en del uteliggare och alkisar. Beror förstås på vilken del man bor på – ju längre upp mot Värnhemstorget desto värre. Jöns Filsgatan ligger i det sk gamla Malmö. Små kullerstenslagda gator där undomar inom IT. och mediabranschen bor (de som tjänar mycket). Där samlas man på sommaren på ett litet Torg, lillla Torg med en del restaranger och dricker öl och umgås med varandra. Klubben för inbördes beundran. Där finns indisk, fransk… Read more »

DanneSwede
DanneSwede
12 years ago

Tack för ännu en utmärkt krönika Julia!

trackback

[…] Bra sammanfattat av Julia Caesar: […]

Göran Andersson
Göran Andersson
12 years ago

……det är Sverigedemokraternas fel att det skjuts i Malmö.

Mönstret känns igen. För åttio år sedan, i tretiotalets Tyskland, var det andra nazister som skyllde allt elände på judarna.

Victory
12 years ago

Du har helt fel. Självklart tar jag avstånd från våld men varför tror du att SD fick närmare en halvmiljon röster,försök att tänka ut det själv………Vi behöver våra pengar så att vi kan rusta upp allt nödvändigt som är förstört. Vi saknar Åklagare,Poliser Lärare, utbildad Sjukhus personal alla kategorier ja listan kan göras betydligt längre………….För denna förbättring behöver vi pengar………. Alla invandrare som har en giltig orsak är välkomna,och som anpassar sig till våra regler och är villiga att “demokratisk” sluta upp med deras fasansfulla och hemska religion. PS. Genom att tex få bättre resurser inom Poliset så har vi… Read more »

Lassekolja
12 years ago

Klockrent, Julia Ceasar!!! Fantastisk skrivförmåga, som ger fantastisk läsning!!! Även jag tillhör dem, som skulle vilja veta lite närmare var dessa PK-människor(=uttalade SD-hatare), Per Svensson, Heidi Avellan,m.fl. har sin hemvist, av skälet att jag tror mig känna till trakten och att ex.-vis Limhamn, Lomma, Höllviken, Skanör,m.fl. är eftertraktade icke-mångkulturella orter i “Stor-Malmö”. Jag emotser med mycket stor tillförsikt (som politikerna brukar säga), den dagen då de svenska väljarna, på allvar genomskådar att dom utsatts för en rikslögn av hela det mediala och politiska etablissemanget. Den dagen kommer SD:s och därmed svenska folkets skördetid. Då kommer kultureliten att få problem med… Read more »

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

“En undersökning av de utflyttande som gjordes av kommunen 2001 ” Hov, sådan en undersøgelse skal vi helst ikke lave igen. 2001 undersøgelsen må være rigeligt – sarkasme kan forekomme.

Nordbo
12 years ago

Bra skrivet. Men jag är hoppfull. Verkligheten håller på att hinna ifatt skojarna. Men hur vi ska få ordning på landet igen efter de senaste decenniernas oansvariga vansinne?

Delicious
Delicious
12 years ago
Reply to  Nordbo

Lär vi få ordning igen? Ett mycket obehagligt faktum är att vissa invandrare skaffar sig många barn, det gör inte svenskor. De är här för att stanna och de fortsätter att komma hit. Ska vi säga som Jens Orback sa, “Om vi är snälla mot dem så är de snälla mot oss när vi blir i minoritet”? Då kan man ju lika gärna börja tro på tomten också. Islam har som mål att bli världshärskande, inte att integreras här. Enligt Koranen så står det “död åt dem som är otrogna”. Med otrogna menas de som inte är muslimer. Med den… Read more »

Nordbo
12 years ago
Reply to  Delicious

Ja, Mobergs ord är i högsta grad aktuella. Som jag ser saken är det det nuvarande systemet, både institutionerna , föreställningarna och värderingarna som hänger samman med dem, som är orsaken till Sveriges och Europas urartning. Men systemet har stora probem och kan mycket väl komma att krascha. Om det händer så förändras situationen radikalt. Vi lär inte hamna i en mysig och trivsam situation, men jag tror att det finns gott hopp om att det pågående svenska och europeiska självmordsförsöket avbryts. Även om systemet inte kraschar , så befinner vi oss åtminstone i en stor förändringsprocess. Både i Sverige… Read more »

Delicious
Delicious
12 years ago

Att Sydsvenskan går ut med en kampanj som “Älska Malmö” måste ju tyda på ett sista desperat försök att klamra sig fast vid en falsk bild av mångkulturen. Fast de verkar inte förstå att de blir genomskådade. Medias bild av mångkulturen är falsk och att kalla skottlossningarna för en polisfråga istället för en integrationsfråga gör mig upprörd. Visst, det är polisen som ska ta fast gärningsmännen men om vi inte hade haft integrationsproblem, hade det inte uppstått. När Erik Ullenhag åker ner till Malmö kan det inte betraktas som annat än ett spel för galleriet. Jag hörde debatten mellan Erik… Read more »

Stefan K
12 years ago

Södertälje, en annan mångkulturell stad med en allt större andel invandrare, upplever samma problem som Malmö. Våld, segregation, bränder och en kommunpolitiker som vädjar om hjälp från andra kommuner.
I Södertälje lämnar nu etniska svenska familjer inte bara de invandrartäta områdena Ronna och Hovsjö. De lämnar staden för att bosätta sig i kommunens mindre orter och kranskommuner.
Tillfälligheter att bägge städerna upplever samma problem?

Lelle
Lelle
12 years ago

Förutom alla övriga superlativer som Per Svensson tillägnade Malmö i SR:s Studio Ett, tillade han också att “Malmö är en spännande stad att leva i”.

Viktoria
Viktoria
12 years ago

Bra krönika! Men – för att ärerädda medeltidsmänniskan – man har vetat hur länge som helst att jorden är rund, redan på antiken. Det man vände sig mot på 1500talet var den nya världsbilden Kopernicus kom fram till, sedan hävdat av Galilei, att jorden inte var i centrum (den geocentriska världsbilden) utan solen. Alltså – kyrkan vände sig mot den nya heliocentriska världsbilden där planeterna snurrar runt solen.

rksmrgs
rksmrgs
12 years ago
Reply to  Viktoria

Du har rätt, men det är svårt att vederlägga en etablerad sanning! Voltaire uttalade aldrig “sin” berömda sentens till yttrandefrihetens försvar (det var hans levnadstecknare som la det i hans mun som en sammanfattning av hans åsikter). Sherlock Holmes sa aldrig: “Elementärt, min käre Watson”. Ordet lagom finns inte bara i Sverige, eskimåerna har inte så värst många ord för snö och engelskan har inte fler synonymer än svenskan. Till exempel.

Goten
12 years ago

Per Svennson är en råtta. Visst. Men de största skurkarna bär inte svenska namn. De heter Jerzy Sarnecki och Gellert Tamas. De var tidigt ute i denna mediala cirkus, där lögn och makt fick företräde framför fakta och värdighet.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago

“Nästa steg blir alldeles säkert ett fackeltåg mot våldet, alternativt “det meningslösa våldet”. Som om det skulle hjälpa Malmö.” TV4 ställer säkert upp med en helkvälls-gala på bästa sändningstid, med alla Sveriges mångkulturella artist-elit, Timbuktu, Ken Ring, Måns Zemmerlöv, Bo Kaspers, bara för att nämna några. Och så ännu en runda till med dom enerverande Hitler-dokumentärerna som har gott på tomgång det senaste decenniet. Förresten, är det nån som vet var Svensson, Chukri, Avellan och dom andra på Sydsvenskan egentligen är bosatta? Jag har nämligen en ryggrads-känsla av att dom pendlar till Malmö från näraliggande orter typ Vellinge och Limhamn… Read more »

40
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x