2
jan
Seneste opdatering: 2/1-11 kl. 0957
49 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Du bjuder några gäster på middag i ditt hem. Du tar fram vad huset förmår av mat och dryck, du står i timmar vid spisen, du smyckar bordet med blommor och levande ljus. Mormors gamla ljusstakar i silver pryder sin plats på den ärvda duken med knypplade spetsar. Hela familjen klär sig fin och ser fram emot en trevlig kväll.

Innan kvällen är slut har gästerna förkastat maten och krävt annan mat, de har vägrat dricka de drycker du bjuder på. De har trampat på spetsduken, stulit silverljusstakarna och plundrat allt av värde i huset, sparkat sönder möblerna, spottat på de andra gästerna, fördömt hela ditt sätt att leva, misshandlat värdfolket och våldtagit värdinnan. Som avslutning spränger de ditt hus i luften. För sent inser du att de gäster du bjöd in till ditt gästabud har ont i sinnet och vill din död.

Vi deltar alla i ett svart gästabud som bär på död. Vi har gäster i våra länder som vill oss illa. Som vill döda oss. Vi bad aldrig om det, och merparten av oss har ännu inte vaknat upp för att förstå vad det är som pågår. Men de gäster vi bjöd in till vårt bord har förklarat krig mot oss. I deras ögon är vi inte värdfolk, utan fiender. Vårt brott är att vi inte delar deras tro på den totalitära, våldsamma och blodiga ideologi som förklädd till religion går under namnet islam. Vi är ”otrogna” och därmed islams fiender.

Vår frihet har de fått till skänks

Vi har generöst tagit emot dem i våra länder. Vi har öppnat dörren för dem. Vi har trott på dem när de har sagt sig fly undan krig och förföljelse i sina underutvecklade hemländer där ingen ens kan stava till demokrati. De har kommit tomhänta och utblottade – men märkvärdigt nog i stånd att betala människosmugglare flera hundra tusen kronor för att komma just hit. Vi har anledning att tro att det inte främst är vårt nordiska klimat som var det största dragplåstret.

Vi har gett dem allt: bostäder, utbildning, social välfärd, sjukvård och tandvård, försörjningsstöd, introduktionsersättning, bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd, barnbidrag och flerbarnstillägg om de så föder fjorton barn. Vi betalar deras charterresor när de flyger hem till de länder de säger sig ha flytt ifrån för att hälsa på släkten. Framför allt har vi gett dem frihet. Alla de demokratiska fri- och rättigheter som det tog oss i de nordiska länderna århundraden att uppnå har de fått till skänks: rösträtt, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Frihet för kvinnor som fullvärdiga samhällsmedborgare. Rättigheter för barn att få vara barn och inte bli misshandlade och utnyttjade.

Om gästerna inte har lust att arbeta har vi åtagit oss att försörja dem till döddagar. Vi har låtit dem ta hit sina stora familjer och försörjer generöst även dem. Det finns inte ett enda land på jorden där invandrare har det så bra och har så många rättigheter som i Sverige, utan att minsta krav ställs på dem. Det vet de, och det vet framförallt de kriminella smugglarligor som dirigerar flyktingtrafiken och tjänar miljarder på att frakta människor utan asylskäl till vårt nordiska paradis.

De kommer från andra EU-länder för att få mer bidrag

Merit Wagers blogg berättar en anställd på Migrationsverket om vilka krav asylsökande ofta kommer med.

”Jag har haft flera ”somaliska” asylsökande. Personer som, har det visat sig, varken kommer från Somalia överhuvudtaget eller är berättigade till asyl. I själva verket är det människor från olika andra länder där de inte vill bo för att de inte får sådana ekonomiska och andra bidrag och rättigheter där som de får i Sverige. Men eftersom de talar somaliska så måste (!) vi ge dem asyl. Även när det klart och tydligt visat sig att de kommer från helt andra länder än Somalia, inte sällan andra EU-länder där de redan har permanenta uppehållstillstånd (PUT).
Om man frågar dessa människor, som alltså inte alls kommer från Somalia, vilka de anser att deras ”rättigheter” är, som de så hett eftertraktar och som de gått miste om i andra länder, så känner de väl till dem och svaren är därför alltid desamma:

Rätt till bidrag även till fjärde bihustrun

• Rätt till bidrag utan att jobba.
• Rätt att få hit en make/maka utan att någon av dem behöver jobba.
• Rätt att inte läsa svenska eller integrera sig eftersom män och kvinnor utan slöja inte kan gå i samma klass eller jobba ihop.
• Rätt till barnbidrag och flerbarnstillägg.
• Rätt att inte tala om vem som är far till barnen om man är bihustru till någon; man har ändå rätt att få bidrag från försäkringskassan och socialen.
• Rätt för bihustrun och hennes barn att ha en adress där de inte bor så att de kan dela alla bidrag med storfamiljen.

Men, även en sådan fjärde bihustru som knappt kan somaliska och som kommit hit från ett EU-land, för att berika inkomsterna i en redan arbetslös tiobarnsfamilj, måste vi givetvis bevilja asyl. Eftersom vi inte vet vad personen heter…. Som vår generaldirektör (Dan Eliasson) säger så beviljar vi asyl. I bästa fall till och med resedokument till flickebarnen och i alla händelser främlingspass till mamman. Och sedan kan man resa till Nederländerna eller Italien där man har sin familj, och varför inte till Etiopien, Djibouti eller Jemen där man kommer ifrån, när det blir dags med den traditionsenliga omskärelsen av döttrarna.”

Så långt en anställd på Migrationsverket.

Missbrukat förtroende

De som söker asyl i Sverige har vi gett den största gåva man kan ge en människa: förtroende. Det förtroendet har många av dem grundligt missbrukat. De lönar det genom att avsiktligt ljuga och dessutom angripa oss med fientliga handlingar. Att svika någons förtroende är ett av de grövsta brott man kan begå. Det gäller både i nära relationer och på ett nationellt och universellt plan. När vi ger någon vårt förtroende är vi sårbara. Därför träffar skadan så djupt, därför blir sveket så hårt.

Våra politiker och myndigheter visar en närmast ofattbar slapphet, dumhet och naivitet mot dem som söker sig till vårt land. De tror nämligen – eller låtsas tro – på vad folk säger och släpper in så gott som samtliga asylsökande – 96 procent – utan att de har behövt styrka sin identitet. Den dumheten och naiviteten får svenska folket dyrt betala. Vi har ingen aning om vilka som släpps in i Sverige och vilka deras avsikter är. Nej – jag skriver inte att alla muslimer är onda människor som vill alla västerlänningar ont. Det finns mängder av muslimer som vill leva i fred och som har flytt från förtrycket i sina krigshärjade underutvecklade hemländer just därför. Men ställd mot islams ideologi är deras önskan om att leva i fred irrelevant. Den saknar betydelse, för det är extremisterna och fanatikerna som styr i islam. Den som inte ställer upp på deras bloddrypande agenda skriver under sin egen dödsdom. Majoriteten av offren i islamistiska terrordåd är muslimer. Vi läser om det dagligen i media och bloggvärlden.

Även de som flyr sitt muslimska hemland är i många fall skrämda och tvingade till lojalitet med islam. När de inte vågar lämna islam ens när de befinner sig i ett fredligt demokratiskt land – hur ska de någonsin kunna lämna sin ideologiska tillhörighet i krig och under hot? Att säga upp bekantskapen med islam är i många fall förknippat med dödsstraff.

”Den fredsälskande majoriteten är irrelevant”

Jag vill hänvisa till en text som jag har citerat tidigare, en artikel som ständigt får förnyad och fördjupad aktualitet. Paul E. Marek, kanadensare med tjeckiskt ursprung, berättar i artikeln ”Why the Peaceful Majority is Irrelevant” om en god vän vars familj tillhörde den tyska överklassen under andra världskriget. De ägde flera stora industrier och andra egendomar. Väldigt få tyskar var verkliga nazister. Men många gladde sig åt återupprättandet av den tyska nationella stoltheten, och ännu fler var alltför upptagna för att bry sig.

”Vi trodde att nazisterna bara var en samling dårar. Så majoriteten lutade sig bara tillbaka och lät allting hända. Innan vi visste ordet av ägde de oss, vi hade förlorat kontrollen, och världen störtade samman. Min familj förlorade allt vi ägde. Jag hamnade i ett koncentrationsläger, och de allierade förstörde mina fabriker.
I dag får vi höra om och om igen att islam är fredens religion, och att den stora majoriteten muslimer vill leva i fred. Det kanske är sant, men det är fullständigt irrelevant. Det är meningslöst fluff, avsett att få oss att må bättre och förminska bilden av de fanatiker som härjar i världen i islams namn. Det är ett faktum att det är fanatikerna som styr islam. Det är fanatikerna som marscherar. Det är fanatikerna som för vart och ett av de 50 väpnade krig och konflikter som pågår i världen. Den ”fredsälskande” majoriteten tiger.”

”Det är fanatikerna som styr”

Historien visar vad som har hänt med andra ”fredsälskande” majoriteter. Sovjetunionen beboddes av ryssar som bara ville leva i fred. Ändå slaktade kommunisterna 25 miljoner människor. Den fredsälskande majoriteten var irrelevant. Rwanda kollapsade i allmän människoslakt. Vem kan säga annat än att majoriteten av Rwandas befolkning var ”fredsälskande”? Paul E. Marek skriver:

”Historiska lärdomar är ofta ofattbart enkla och burdusa. Ändå missar vi ofta det mest grundläggande i dem. Fredsälskande muslimer har gjorts irrelevanta av fanatikerna. Fredsälskande muslimer blir våra fiender om de inte höjer sina röster och säger ifrån. Annars kommer de, precis som i Tyskland att vakna en dag och upptäcka att fanatikerna äger dem och att världens sammanbrott har börjat. Fredsälskande tyskar, japaner, kineser, ryssar, rwandier, bosnier, afghaner, irakier, palestinier, somalier, nigerianer, algerier och många andra har dött på grund av att den fredsälskande majoriteten inte öppnade munnen förrän det var för sent. När vi får det avslöjat för oss måste vi se den enda grupp som räknas: fanatikerna som hotar vårt sätt att leva.”(Why the Peaceful Majority is Irrelevant, Israel National News 18 mars 2007.)

Fanatikernas ansikten är ondskans ansikten

När vi ser fanatikernas ansikten ser vi ondskans ansikten. Ondskan har namn. Den 11 december 2010 kablades ett av dessa namn ut över världen från Sverige: den svensk-irakiske islamisten Taimour Abdulwahab, 29, sprängde sig själv till döds i centrala Stockholm. Vi vet att hans avsikt var att ta så många julhandlande människor som möjligt med sig i döden. Endast hans fumlighet med sprängmedel gjorde att det inte blev så. Vi vet också att terrordådet begicks i islams namn, trots alla imamers och journalisters bedyranden om motsatsen. Taimour Abdulwahab lämnade nämligen efter sig en ljudfil på svenska, engelska och arabiska. Märkligt nog har endast den kristna tidningen Dagen brytt sig om att analysera den arabiska versionen av meddelandet. Ex-muslimen Jakob al Shami (fingerat namn), som har skrivit flera kritiska böcker om islam, har analyserat vad

Taimour Abdulwahab säger. Abdulwahab citerar tre suror ur koranen. (Orden inom citationstecken är hans, den övriga texten visar deras sammanhang):

”Det här är den perfekta religionen”

”Det rättvisa straffet för dem som kämpar emot Gud och Hans budbärare, och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i livet efter detta.” (Sura 5, vers 33.)

Det här är den perfekta religionen; ni ska inte kränka era själar (genom att slåss) under de heliga månaderna. ”Ni får emellertid förklara fullt krig mot idoldyrkarna” (även under de heliga månaderna) när de förklarar fullt krig mot er, och var medvetna om att Gud står på de rättfärdigas sida. (Sura 9, vers 36.)

Under de heliga månaderna får angrepp bemötas med ett likvärdigt gensvar. ”Om de attackerar er får ni slå tillbaka genom att utsätta dem för ett likvärdigt straff.” Ni ska iaktta Gud, och var medvetna om att Gud är med de rättfärdiga. (Sura 2, vers 194.)

Enligt svenska imamer är självmord inte förenligt med islam. Men det gäller bara i fredstid, inte självmord som militär aktion. Den al Qaida-ideologi som inspirerade Taimour Abdulwahab är nära kopplad till wahhabismen, den ultraortodoxa muslimska tolkningstradition som dominerar i Saudiarabien, anser Jakob al Shami.

Muslimsk identitet viktigast

Nu sitter fyra misstänkta terrorister häktade efter att ha gripits i onsdags genom en samordnad aktion av Säpo och danska PET. Än en gång får ondskan ansikten – de här fyra männen greps utanför Köpenhamn:

• Mounir Dhahri, 44-åring bördig från Tunisien.
• Omar Abdalla Aboelazm, 30-årig libanes med svenskt medborgarskap
• A Salman, 26-årig irakier, asylsökande i Danmark.
• Munir Awad, 29-årig libanes med svenskt medborgarskap.

I Sverige greps: Sahbi Ben Mohamed Zalouti, 37, mantalsskriven i Järfälla. Tunisier med svenskt medborgarskap.

Idel gamla bekanta, som Snaphanen har berättat tidigare. Munir Awad är en gengångare som nu greps för tredje gången, misstänkt för anstiftan till terrordåd. Två gånger tidigare har Munir Awad gripits tillsammans med sin fästmö Safia Benaouda under uppseendeväckande omständigheter; 2007 i Somalia, dit de rest ”för att se det vackra landskapet och uppleva äkta islamsk kultur”, och 2009 i Pakistan, dit de rest tillsammans med sin tvåårige son ”för att fira ramadan”. Munir Awad är svärson till ordföranden i Sveriges Muslimska Råd, konvertiten Helena Benaouda, som senast i SVT Debatt den 14 december 2010 (cirka 8 minuter in i programmet) bedyrar att hon aldrig har märkt av någon islamistisk extremism på nära håll. Munir Awad kanske aldrig berättade för sin svärmor om planerna på att attackera Jyllands-Posten och döda så många som möjligt?

Samband med tidigare attackplaner?

Det kan finnas ett samband mellan det planerade terrordådet mot Jyllands-Posten och tidigare terrorplaner. Terrornätverken hänger ihop i en komplicerad världsomspännande väv. De senast gripna har alltså sina ursprung i olika länder (Libanon, Irak, Tunisien) som har det gemensamt att de alla är muslimska. Det visar med all tydlighet det välkända faktum att en muslimsk identitet alltid är överordnad alla andra identiteter, till exempel en nationell. Tillhörigheten till den muslimska världsgemenskapen, ummahn, väger mycket tyngre än att man är irakier, pakistanier eller marockan. Det gemensamma och yttersta målet för fundamentalisterna är att med alla medel skapa ett världsherravälde för islam.

I oktober 2009 greps två män i USA misstänkta för terrorkonspiration mot danska måltavlor. 49-årige David Coleman Headley (2006 bytte han namn från Daood Gilani) greps på Chicagos flygplats. Han hade en flygbiljett bokad från Atlanta till Köpenhamn den 29 oktober. Senare greps 48-årige Tahawwur Hussain Rana i sitt hem i Chicago. Båda männen har pakistanskt ursprung och är vänner sedan ungdomen. Tahawwur Rana driver ett företag som hjälper utlänningar att få uppehållstillstånd i USA.

Männen kunde gripas efter nära samarbete mellan amerikanska FBI och danska motsvarigheten PET för långt gångna planer på terrorhandlingar mot Jyllands-Postens anställda och byggnader. Högst på dödslistan stod kulturredaktören Flemming Rose och tecknaren Kurt Westergaard. Coleman Headley hade besökt Danmark två gånger under 2009 för att filma och rekognoscera. Han hade även besökt Jyllands-Postens redaktioner i Köpenhamn och Århus. Headley presenterade sig som ”affärsman” som var intresserad av att annonsera i tidningen.

Hjärnan bakom Bombaymassakern

Köpenhamns centralstation hovedbangården och några militära platser var också måltavlor för de planerade attentaten. Terrorattacken mot Jyllands-Posten skulle genomföras genom att en grupp terrorister skulle ockupera tidningens huvudredaktion, mörda journalisterna och köra en lastbil fullastad med sprängmedel in i byggnaden. Hjärnan bakom planen är Ilyas Kashmiri, ledare för Harakat-ul-Jihad-al-Islami, en av al-Qaidas allierade i Bangladesh, Indien och Pakistan. Trupperna skulle rekryteras från pakistanska Lashkar-e-Taiba, det samvetslösa terrornätverk som anställde den tre dygn långa blodiga massakern mot oskyldiga civila i Bombay i november 2008. Massakern skördade minst 173 dödsoffer och fler än 300 skadade. Båda terrornätverken har sin bas i Pakistan.

Ilyas Kashmiri var hjärnan även bakom terrordådet i Bombay. David Coleman Headley och Tahawwur Hussain Rana skulle leda attacken i Danmark, och Ilyas Kashmiri skulle förse Headley med pengar, vapen och manskap. Kodnamnet på operationen mot Jyllands-Posten var ”The Mickey Mouse Project” (Musse Pigg-projektet). Tahawwur Rana och Coleman Headley sitter bakom lås och bom i USA. Men Ilyas Kashmiri uppehåller sig i de oländiga bergsområdena i norra Pakistan, hittills utom räckhåll för lagen. Det är inte förvånande om han finns med i bilden även när det gäller det senast planerade blodbadet för Jyllands-Posten.

Munir Awad känner sig ”kränkt”

Av en artikel i Expressen framgår att Munir Awad känner sig ”kränkt” av vad tidningarna har skrivit om honom i samband med de två gånger han har gripits tidigare Han anmälde publiceringarna till Pressombudsmannen.

”Jag och min familj har blivit utsatt för upprepade anklagelser om terrorism, och hela Sverige har fått ta del av min identitet, vilket har gett svåra konsekvenser i mitt vardagsliv” skriver han sin PO-anmälan daterad 1 februari 2010.

”Det väsentliga som jag vill få fram är att de har avslöjat min identitet och kopplat ihop mitt namn med terrorism, utan att jag har blivit dömd eller åtalad för något terrorbrott.”

Expressen skriver:

”Munir Awad uppgav i anmälan att han känner sig kränkt och att han tycker att han har blivit svartmålad som “en terrorist i hela Sveriges ögon”. Även denna gång nekar han till brott.

Men nu är bevisläget ett helt annat. Säpo har hårdbevakat honom i två månader och gripit honom i en bil full med vapen. På nyårsafton häktades han på sannolika skäl misstänkt för förberedande till terroristbrott.
Magnus Ranstorp, terroristexpert på försvarshögskolan är säker på sin sak:

– De närmaste dagarna tror jag att vi kommer att få se en koppling till både Pakistan och Somalia. Munir Awad blir där en nyckelperson eftersom han har gjort resor dit.”

Terroristerna kränker mig

Okej, here we go, Munir:

Jag känner mig personligen och på andra pursvenskars vägnar ohyggligt kränkt av att du bor i Sverige och grovt har missbrukat det förtroende du fick när du släpptes in i landet. Svensk är du inte och kommer aldrig att bli, och detsamma gäller dina terroristkumpaner. Det är en oerhörd kränkning mot Sverige och svenska folket att ni har beviljats uppehållstillstånd och försörjning i vårt land. Ni har med eftertryck visat att ni inte hör hemma här och ska utvisas med fötterna först så fort det bara går. Känn dig hur kränkt du vill, det ingår i att vara människa. Respekt är ingenting man kan kräva. Respekt är någonting man måste förtjäna.

Det är märkligt hur fort ett förnekat och bespottat konstaterande kan förvandlas till sanning. Den 14 december 2010 skrev Ulf Nilson i Expressen:

”Kort sagt: vi befinner oss i krig, Sverige liksom alla andra europeiska länder (och naturligtvis ”den store satan”, USA). Det är ett krig på sparlåga men livsfarligt likafullt.”

Detta påstående och dessutom användande av ordet ”pursvensk” utlöste en kritikstorm och fyra JK-anmälningar mot Ulf Nilsons krönika. Vem kan i dag, två veckor senare, förneka att de nordiska länderna befinner sig i krig – förutom den vanliga PK-trojkan Jan Guillou, Lena Sundström, Göran Greider, Ann-Charlotte Marteus, Helle Klein, Karin Pettersson, Lena Mellin, Peter Wolodarski, Mikaela Valtersson (mp), Lars Ohly (v) och Mona Sahlin (s) (påfallande tystlåten numera)? Och så den vanliga paraden av imamer förstås. Men de praktiserar ju bara den inpiskade sedvanliga lögnaktighet som går under namnet taqiyya, helt i enlighet med koranen. Vad ni än gör – tro dem inte!

”Avlägsna islam från alla västliga länder”

En av Nordens mest kända islamkritiker, pseudonymen Fjordman, skriver efter självmordsattentatet i Stockholm den 11 december i en artikel med rubriken ”Why Islam must be expelled from the West”:

”Sanningen är att det inte finns någon moderat islam, att ingen hittills har kunnat visa något trovärdigt sätt att reformera islam, och att det inte finns några praktiska indikationer på att det pågår någon anpassning eller modernisering av islam. Eftersom anhängarna av denna tro i sin nuvarande form för ett förintelsekrig mot oss och den civilisation som vi har skapat finns bara en möjlig slutsats om vi vill behålla vår kultur och vår frihet: fysisk separation. Islam och de som utövar den måste totalt och permanent avlägsnas från alla västliga länder.”

Fjordman diskuterar de möjliga invändningar som kan resas mot denna slutsats, till exempel att det kan provocera muslimer och utlösa ett världskrig.

”Till det vill jag säga att vår blotta existens som fria och självstyrande folk utgör en provokation för dem. Dessutom är vi redan i ett världskrig. Rent tekniskt började det för

1 400 år sedan, alla krigs moder. Mot den europeiska civilisationen har vi bevittnat två huvudfaser, den första med araberna under tidig medeltid, och den andra med turkarna i början av modern tid. Detta är det tredje islamiska jihad, och det har trängt djupare in i Europa än någonsin tidigare eftersom vi inte slår tillbaka. Om någon kommer fram till dig och börjar slå dig i ansiktet, då är du redan i slagsmål, oavsett om du vill det eller inte. Om du inte försvarar dig själv ordentligt så har du redan förlorat.

Är det möjligt att bevara öppenhet och demokrati?

En annan invändning mot att utvisa muslimer från Väst är att det inte skulle avsluta kriget. De skulle bara fortsätta från sina ursprungliga hemländer, med hjälp av missiler och modern teknik. Detta kan mycket väl vara sant. Den separationistiska strategin innebär inte att avlägsnandet av islam från Väst enbart är allt som någonsin kommer att krävas, bara att detta är det minimum som krävs. Om muslimer förblir aggressiva, behåller vi möjligheten till ytterligare åtgärder, bland annat direkt riktade mot deras heliga städer Mekka och Medina med konventionella eller icke-konventionella vapen. Att ha ett stort antal muslimer i våra samhällen är hursomhelst mycket kostsamt, och dessa aggressiva femtekolonnare mitt ibland oss kommer att starkt begränsa vår handlingsfrihet.”

Fjordmans ord är extremt hårda men av en typ som vi sannolikt kommer att få se mer av som en konsekvens av islamistisk terrorism. I det längsta försöker vi tro på att man kan bevara öppenhet och demokrati med hjälp av tolerans, dialog och tålamod. Vi vill gärna tro att sammanhållning är lösningen även för dem som istället vill ha söndring och separation. I Sverige finns en utbredd tro på det kristna budskapet att vända andra kinden till. Om vi visar våra nya invånare vänlighet kommer de att vara snälla mot oss och lägga ner kriget mot vår yttrandefrihet. Tror vi.

Men generositet och tolerans fungerar inte mot en ideologi som kännetecknas av intolerans och avsaknad av moral. Islam ska lägga korten på bordet och visa sina avsikter öppet. Liksom krogar har dörrvakter ska vi förbehålla oss rätten att kontrollera dem som kommer till våra länder och skydda oss mot dem som vill oss illa. Blodbad och terror – nej tack. Islam har allt att bevisa och ska inte ta vår gästfrihet för given.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

49 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] har på kort tid gått från ett blomstrande välskött land, till ett land, som svämmas över av svarta horder från Somalia. Vi måste på allvar ta itu med tyrannen Reinfeldt. Jag vill inte konkret säga […]

Bertil Rejhed
Bertil Rejhed
13 years ago

En övertygad islamofob, är en god och sann demokrat.
Länge leve demokratin!

Nils Dacke
13 years ago

Tack för ännu en utmärkt och viktig krönika. Jag vill något kommentera två saker i krönikan. Du nämner att en av de häktade terroristerna känt sig “kränkt”. Detta att vara “kränkt” eller “förtryckt” är en del av en offerretorik, som är lika gammal som islam själv. Redan efter den första lyckade kapningen av en karavan tillhörande Mecka under “den heliga månaden”, rättfärdigades detta brott mot ett tydligt tabu med att ”uppenbara” versen 2:217. I denna vers används ordet jihad entydigt i betydelsen fysisk strid för trons sak. Här används också ordet ”förtryck” i en innovativ och ny betydelse nämligen att… Read more »

Finländare
Finländare
13 years ago

Dear Julia, Thank you for the informative and intelligent book Världsmästarna. Here in Finland, as in many other western countries, the cultural PC and MC atmosphere is similar to that in Sweden, but Sweden really is the world champion in goodness that will destroy the country. I would like to inform you about three scientific demographic studies. 1) In the book by Eric Kaufmann: Shall the Religious Inherit the Earth? (Profile Books, 2010), there are Muslim population predictions for eight European countries. They are made by demographers in the international institute of applied systems analysis IIASA in Wien. According to… Read more »

Galne Gunnar
13 years ago

Den nyblivne amerikanske kongressledamoten, den karismatiske Allen West, begriper hotet från den växande radikala islamismen och formulerar det som ingen annan:

http://www.youtube.com/watch?v=cijuUceT_ow

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Regimkritiker: Skarpt läge tarvar klarspråk. Tiden för daltande med islam är för länge sedan förbi. Omskrivningar och tolerans fungerar inte med en ideologi vars mål är att utplåna hela vår västerländska civilisation. Det verkliga problemet är att så många ännu sover en djup törnrosasömn och inte har insett farorna med islamiseringen. Det är ett problem som vi tillsammans måste hjälpas åt att lösa genom information och åter information. @ Pato 1904: Varmt tack för erkännande och för att du sprider boken. Världsmästarna säljer bra, men jag vet inte hur många exemplar som har sålts. Ska få en redovisning nu… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

” Skarpt läge tarvar klarspråk. Tiden för daltande med islam är för länge sedan förbi. Omskrivningar och tolerans fungerar inte med en ideologi vars mål är att utplåna hela vår västerländska civilisation. Det verkliga problemet är att så många ännu sover en djup törnrosasömn och inte har insett farorna med islamiseringen. Det är ett problem som vi tillsammans måste hjälpas åt att lösa genom information och åter information.” Jag har läst det mesta du har skrivit och ovanstående stycke är det bästa hitills! Du låter nästan som Winston C! 100% procent rätt och dessutom kraftfullt uttryckt! Fantastiskt! Om du inte… Read more »

Dannie
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

Nu kom boken, långa leveranstider från Ad-Libris.

Pato1904
Pato1904
13 years ago

Hej Julia
Först vill jag tacka för den fantastiska boken Världsmästarna.
Jag försöker sprida boken så mycket jag kan då jag anser att boken kan visa sig vara en av dom viktigaste som skrivits i Sverige.
Sen är jag lite nyfiken, hur många ex har du sålt?

Med vänliga hälsningar “Pato1904”

naiymlap
13 years ago

Man måste iaf. tillskriva herr Fredrik Glanzkopf att, han följer den svenska traditionen, som de har följt under många år. Då sverige har givet en bild av fegheten. Så var det med motståndet mot Nazismen, Kommunismen och nu Islamismen, alla samma andas barn. Då svenskarna räddhågset tittar fram ur sina råtthål, sticker upp ett fuktigt finger för att, känna efter var ifrån vinden blåser. Fegheten måste vara ett svenskt nationaldrag, tillsammans med den världsbekanta dumheten. En mycket farlig kombination,som kommer leda till självut- plåning från svenskarnas sida. Endast ett resolut ingrippande från någon eller några, som har landets bästa för… Read more »

Nordbo
13 years ago

“Green Light to Terror? ‘Chechen trail’ leads to questions about EU asylum policy ”

http://www.youtube.com/watch?v=eQ9BMVO5y70

trackback

[…] Läs också Julia Caesars Svart Gästabud […]

Tony Ingman
Tony Ingman
13 years ago

Det har nu gått över en vecka sedan dessa 4 dårar blev avslöjade med sina terroristplaner mot Danska intressen. Eftersom dessa 4 är s.k Svenskar borde det kommit någon reaktion från den Svenska regeringen, men icke. Det är fullständigt knäpptyst från alla företrädare. Statsministern som alldrig brukar vara sen att stirra in i kameran med sina lessna hundögon, är tydligen väldigt upptagen med att förbättra villkoren för nysvenskar, samt att försämra för pursvenskar. Det är för bedrövligt , att när landet ställs inför svåra situationer, då kryper dess högsta företrädare undan det ansvar för läget som dom borde känna, och… Read more »

Info
Info
13 years ago

HAR DANMARK FÅTT EN NY HJÄLTE? Ja, enligt Kulturnytt i Sveriges radio. KARSTEN JENSEN heter han. Författare och samhällsdebattör. 2009 erhöll han det svenska Palme-priset på en halv miljon kronor. En stor summa. Han måste alltså ha gjort något verkligt stort i Danmark. Enligt Sveriges radio idag består det storartade numera inte i hans författarskap i allmänhet utan i hans avslöjande av Dansk Folkepartis (och Sverigedemokraternas) rätta natur: Att inte bara slå nedåt (”hata det olika”) utan OCKSÅ att förakta uppåt! Dansk Folkepartis väljare hatar dem som kan mer, dem som har bildning och utbildning. Palme-fonden motiverar: ”Olof Palmepriset 2009… Read more »

Delicious
Delicious
13 years ago

Tack så mycket Julia. Vi är många som är glada och tacksamma för din energi att skriva. Någon skrev att denna krönika innehöll onödigt hårda formuleringar. Jag tycker att självmordsbombare och de som skulle spränga Jyllands-Posten begår “onödigt hårda handlingar”. Våra ord kan nog knappast vara för vassa i detta ämne. För att citera Fjordman; “Om någon kommer fram till dig och börjar slå dig i ansiktet, då är du redan i slagsmål, oavsett om du vill det eller inte. Om du inte försvarar dig själv ordentligt så har du redan förlorat.” Det kan ju också vara så att personen… Read more »

PK
PK
13 years ago

Lad mig se om jeg har fattet europæisk indenrigspolitik de sidste 30 år.
På grund af den ondskab og elendighed Hitler spredte, så vil socialister og
humanister straffe Europa ved hjælp af islam.
Ja, det virker skal een hilse og sige.
Desværre.
P.S. Og så får vi et bedre Europa?

Anonymous
Anonymous
13 years ago

Hm, taget i betragtning af, at Norge har en lang landegrænse med Sverige, så skulle de måske satse lidt flere rescourcer på PST, (det Norske PET):

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3969383.ece

Samtidig har deres Rød-grønne regering vist nærmest åbnet de Norske grænser for islamisk masse-indvandring, så der er vist god grund til at allokere flere rescourser til deres efterretningstjeneste.

Imagine
13 years ago

Att tala klarspråk angående islamiseringen i Sverige blir allt mer angeläget.
Tack Julia Caesar för denna nyårskrönika.

Stefan K
Stefan K
13 years ago

Vi har i Europa haft terrorgrupper som IRA, ETA, Bader-Meinhoff m.fl. Dessa grupper spred död och förintelse, främst inom sina egna landsgränser. De nya terroristerna, muslimerna, har kommit som gäster till vår del av världen. De har enligt egna utsagor flytt krig, oroligheter och därför fått egna fristäder hos sina värdar. Nu skapar de oroligheter och kaos i sina nya länder och f..n vet vad som väntar bakom hörnet. Skulle Europa vara en tryggare del av världen om muslimerna återvände till sina öken- och stenländer? Personligen tror jag det och framför allt skulle vi slippa alla krav på att vi… Read more »

Mette
Mette
13 years ago

SKULDERKLAP TIL SVERIGEDEMOKRATERNA. Den 29. december 2010 havde Kristeligt Dagblad en artikel på forsiden om Sverigemokraterna, og på side 9 et helsides interview (stort avisformat) med Jimmie Åkesson. Begge skrevet i Sverige af Katrine Barslev og sobre i indholdet. God information og et sympatisk indtryk af Åkesson. Det er kun abonnenter, der kan linke til artiklernen på http://www.k.dk, der har overskrifterne “Sverigemokraterna er på vej mod indflydelse” og “De fleste kan se, at partiet er forandret”. Dette er ikke nogen stor trøst, men dog et skulderklap, der viser, at Sverigedemokraterne ikke behandles som skidt i Danmark. Tværtimod. Som mange af… Read more »

ANTI-ISLAMIST
ANTI-ISLAMIST
13 years ago

Låt mig återanknyta till Geir Olsens film om ‘Muslimska Brödraskapet’ kl 12:02. ————————————————————————————————- “Och gud sade till Europa, tack, inga fler offer…Det är sonat!” Huvudpersonen och vår guide i filmen är Walid al-Kubaisi. Walid al-Kubaisi (född 9 feb 1958 i Bagdad) är en politisk flykting bosatt i Norge. Han är civilingeniör och norsk-irakisk författare. Han blev norsk statsstipendiat 2007 och han utgav sin första bok, en essäsamling, 1996, ‘Min tro, din myte : islam møter norsk hverdag’. Bibliografi ● Allahs lille brune : Koranen og profetens ord i utvalg, redaktør Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson, Religionskritisk forlag, 2004 (første utgave… Read more »

trackback

[…] vanligt serverar Julia Ceasar beska sanningar som svider som salt i såren på PK-samhället. Liksom krogar har dörrvakter ska […]

Carl Lundström
Carl Lundström
13 years ago

Fjordman och Julia Ceasar pekar på en viktig skiljelinje som Europas folk måste komma över om man någonsin skall kunna börja lösa våra problem: Fjordman förstår att det inte räcker att slå ut med armarna och fördöma religionen, som givit hyggliga människor en elak inställning. Det är ingen som helst nytta med att arbeta för integration och assimilering. Man kan inte “uppfostra om” människor och jag kan bevisa att jag har rätt genom att peka ut genom fönstret: De muslimer vi har i Sverige lever mitt ibland en stor majoritet av icke-muslimer, i ett samhälle som är så långt ifrån… Read more »

Dannie_X
13 years ago

Html fungerar, få se om moderator är vänlig att släppa fram denna information, som berör: Varför Islam är en psykisk störning, i krig med världen Islam betyder underkastelse. Bokstavligt talat. “Islam – vad betyder det? Ordet Islam är ett ord som innebär att känna sig undergiven och ödmjuk inför Gud. Det betyder också underkastelse och lydnad. Som religion står Islam för fullständig underkastelse och lydnad inför Allah, vår skapare. http://www.islamiska.org/s/islamvfr3.html“ Detta är inte bara en öppen beskrivning om att blint tro på allt man läser i Koranen, utan att ifrågasätta någonting – utan även direkt ordergivning om lydnad, “bara följa… Read more »

Dannie_X
13 years ago

Tack Julia, tyvärr verkar ad-libris ha problem med att leverar boken jag beställde innan jul. Föresten, testar en liten HTML check… Migration som vapen En annan instruktion i Koranen, kanske mindre känd bland otrogna, till muslimer är Al-Hirja som går ut på medveten “immigration” (trojansk infiltration) : … Européer har gjort otaliga anpassningar till muslimska krav. De har inkluderat fotbad, högljudda, fem gånger om dagen utrop till bön, segregerade manliga och kvinnliga gym och simpools tider , halal-mat, dispanser på arbetsplatser för hantering grisköttsprodukter och för kvinnliga huvud och ansikts slöjor, och speciella, offentliga bönerum. Dessutom Shari’ah-kompatibla finansiella transaktioner, utradering… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Kanske borde vi göra som Pamela Geller, starta en kampanj för att få mussarna att lämna sin extrema religion på ett säkert sätt och sedan annonsera detta på offentlig och synlig plats regelbundet. För att detta skall kunna fungera krävs naturligtvis att det först formas en organisation som kan garantera dessa ex-mussars säkerhet.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Pamela Gellers blogg, Atlas Shrugs, är en guldgruva för alla som vill veta mer om islam. Framförallt finns det mycket material om kopplingen mellan nazism och islam. Visst är det ett bra initiativ att få muslimerna att lämna islam. Men man ska tänka på att de, enligt islam, har rätt att ljuga om detta när de befinner sig bland otrogna. Man måste med andra ord ställa ganska höga beviskrav på att de verkligen har lämnat. För övrigt kan man ju läsa på lite om vilken roll migration spelar inom islam: “I charge you with five of what Allah has charged… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
13 years ago

Julia, Tack för att du talar klarspråk. Jag har följt svensk immigrationspolitik under mer än 20 år och har även satt mig in ganska grundligt i Islam och jag håller helt med om dina och Fjordmans observationer. Ett alternativt sätt att presentera samma sak är att titta på den tillgängliga empirin, dvs. hur samhällen med muslimsk majoritet fungerar. Det blir då fullständigt uppenbart att det vi i västvärlden kallar yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter inte har någon som helst plats inom Islam. Sverige är, enligt min uppfattning, världens mest godtrogna samhälle. Om inte detta ändras ganska omedelbart tror jag knappast… Read more »

JacobCT
13 years ago

Det er flot skrevet, men ind i mellem ville det være rart med en supplerende dansk oversættelse, for det kan godt være tungt at komme igennem teksten, når man ikke er vant til svensk…. Jeg kan især godt li’ sammenligningen med et gæstebud der udvikler sig til en katastrofe! Først da det er for sent går det op for de naive værter, hvad det er for mennesker de har inviteret ind, og at det er umuligt at komme af med dem igen – tilmed står hoveddøren åben, så også gæsternes familier og slægninge kommer væltende ind. Der er brug for… Read more »

Jonny
Jonny
13 years ago
Reply to  JacobCT

Det er flot skrevet, men ind i mellem ville det være rart med en supplerende dansk oversættelse, for det kan godt være tungt at komme igennem teksten, når man ikke er vant til svensk…

Genom att ta sig igenom texter – med hjälp av en ordbok när så krävs – så vänjer man sig. Det är ju inte heller nödvändigt att förstå alla ord eller uttryck…

Här är ett par ordlistlänkar:
h t t p://lexin.emu.dk/index.cgi?fra=svensk&til=dansk
h t t p://www.danska-svenska.se/linkside.htm
[ h t t p://www.ordbogen.com/ ]

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  JacobCT

Du vænner dig hurtigt til det, Jacob – det er bare at “tune in” på vore kære naboer 😀 Det er ikke nær så svært, som det kan se ud for en uerfaren ved første øjekast, når du vænner dig til, at de der svenskere bare “staver dansk lidt dårligt”, så opdager du, at det er 80-90% de samme ord – krydret med nogle vi ikke lige kender. men som dog hurtigt giver mening – eller af og til nogle ord, som man bare lige skal vænne sig til betyder noget helt andet. Reglerne er stort set også de samme… Read more »

Eva
Eva
13 years ago
Reply to  JacobCT

Tips: http://translate.google.se/#sv|da|. Kopiera in texten från krönikan i rutan. Läs den på danska till höger 🙂

Robert
Robert
13 years ago

“Man ser inte skogen för träden och tror att sålänge vi tar in kulturellt avvikande människor icke är muslimer kommer dessa assimileras till att bli “svenskar”, “engelsmän”, “tyskar” osv.”

ska vara: “Man ser inte skogen för träden och tror att sålänge vi tar in kulturellt avvikande människor SOM icke är muslimer kommer dessa assimileras till att bli “svenskar”, “engelsmän”, “tyskar” osv.”

Robert
Robert
13 years ago

Islam är helt klart ingenting som gangar oss och av allt att döma är det som sägs i denna krönika förmodligen korrekt, dvs att “moderata muslimer” inte inom överskådlig framtid kommer kunna reformera religionen. Problematiken dock som jag ser den är att partier som SD tappat tråden. Man verkar ha likställt invandringskritik med islamkritik, “får vi bara stopp på muslimsk invandring är allt frid och fröjd” verkar resonemanget gå ut på. Inte minnst i Södertälje har vi sett hur SD rekryterat friskt bland kristna irakier och lovat att jobba för deras sak. Detta är naivt och missar helt den nakna… Read more »

Nordbo
13 years ago
Reply to  Robert

I invandringsfrågan var jag också en sovande svenne till för ett par år sedan. Men jag har dragit samma slutsatser som du.

Naivtive
Naivtive
13 years ago
Reply to  Robert

Det som väckte mig för många år sen var Jugge maffian som tilläts härja som en buffel i en porslinsbutik. Nu helt plötsligt är all fokus på islamiseringen och olika maffior kan hyfsat ostört tälja guld med kniv då polisen går på knäna och domare väljer frikännande eller samhällstjänst för det mesta. Sen kan förövarna ostörda jobba vidare och domaren kan gott sova vidare fast förvisad att hon inte kommer att bli arbetslös. Det har hon själv sett till att trygga. Munir Awad har ju tidigare dömts till samhällstjänst som han dessutom struntade i att avtjäna. Domen avskrevs men borde… Read more »

DanneSwede
DanneSwede
13 years ago

Stort tack för ännu en välskriven och intressant krönika!

ANTI-ISLAMIST
ANTI-ISLAMIST
13 years ago

Den bästa och mest oantastliga sanningen om Islam är den som de som underkastar sig, själva spontant och utan att vara provocerade och utan baktanke ger ifrån sig. Vem känner mördarens eller rånarens motiv och bevekelsegrunder bättre än delinkventen själv? Det finns ingen anledning egentligen att ha vaga åsikter om eller tyckka det ena eller det andra om Islam, ej heller att tillfråga någon islamsk talesman som t.ex Helena Benauoda, Jan Hjärpe, Leffe Abd al Haqq Karlsson eller hans danske kollega Abdul Wahid Pedersen. Dessa och alla deras bröder och systrar i Allah är alla (mästerliga) storljugare. De ljuger för… Read more »

Gabriele
Gabriele
13 years ago

Jag tror det stämmer att den fredsälskande majoriteten är irrelevant. Vi måste vara hårda och tydliga i debatten. Vi måste skydda de muslimer som vågar ta avstånd från hysterikerna. Vi måste lyssna noga på och lägga märke till vad våra motståndare säger och vilka de är.
Appeasement fungerade inte i München 1938 och det fungerar inte nu heller.

Regimkritiker
Regimkritiker
13 years ago

Hej “Julia”

Tack för alla bra krönikor du skrivit i snart ett års tid. Just den här krönikan tycker jag dock att du tagit i för hårt i formuleringarna. Om man ska prata om en allvarlig situation måste man vara varsam med orden och inte raljera och överdriva. Det räcker med neutrala fakta, de talar för sig själv.

Naivtive
Naivtive
13 years ago
Reply to  Regimkritiker

Hur längs skall vi vara försonliga och diplomatiska för att inte skrämma iväg icke insatta Svennar? 50% av muslimerna vill införa sharia och 30% tycker våld är ok i islams namn. Var fjärde tycker döda är ok i Allahs namn. Detta var integrerade tyska andra generationens turkar. 4 av 5 var födda i Tyskland! Det Julia säger är att det räcker nu. Vi behöver inte backa längre, vi behöver inte vänta på fler bevis. Vi har ett facit som säger allt vad vi behöver veta om vi bara vet hur denna läsas.

jonas
jonas
13 years ago

Tack Julia för en bra artikel. Hoppas den hjälper !

Cavatus
13 years ago

Tack Julia, för dina alltid lika tänkvärda och vassa slutsatser. Ja, det har förespeglat mig, att vi inte längre kan nära denna orm vid vår barm. “Antirasisterna” kämpar med näbbar och klor för att vi inte ska få något nytt Auschwitz. Problemet, som de inte ser pga av att de är så förblindade av denna kamp, är att de själva springer dessa krafters ärenden, krafter som ligger så nära nazismen man kan komma. Detta är en oerhörd tragik, då båda sidor givetvis anser sig jobba mot förintelsens återkomst. Det är denna låsning som ger våra samhällsomstörtare ett stort försprång. “Antirasisterna”… Read more »

konrad gunnarsson
konrad gunnarsson
13 years ago
Reply to  Cavatus

Cavatus, du skriver att politiker och andra är dåligt pålästa om Islam. Jo, dåligt pålästa och dåligt undervisade sedan klass 1. Därför kommer det att ta tid. Tror du verkligen att dessa halvfigurer, som tar en valseger till intäkt för att omvandla vårt land, någonsin kommer att bry sina överansträngda hjärnor med att läsa på om det fenomen som skall ge dem nästa valseger? Man ser klarare för varje år vad som varit baktanken med utvecklingen av svensk skola och samhällsliv. Den som aldrig lärt sig tänkandets svåra konst är försvarslös i dessa sammanhang. Många år skall förgå innan Sverige… Read more »

Info
Info
13 years ago

VARNING: OCKSÅ SVENSKA KRISTNA STÖDJER ISLAM I SVERIGE!–Som vanligt en mycket läsvärd essä, Julia! Här en liten varning – kanske inte riktad till dig, som säkerligen redan är insatt i saken, utan till många andra. –Sverigedemookraterna erhöll i Sifos decembermätning 7,2 %, i Sentios dito 7,1 %. Det är inte bara biskop Eva Brunne i Stockholm och hennes fru (också präst) som mera handgripligt vill bekämpa detta Sveriges f.n. fjärde största parti. Se nedanstående artikel,, publicerad i den kristna nättidningen Seglora Smedja (skapad av de kristna prästerna Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz och språkrör för bl.a. fru Benaouda): ”MÄNNISKOVÄRDETS… Read more »

Peer Pedersen
Peer Pedersen
13 years ago
Reply to  Info

Den lesbiska biskop Eva Brunne i Stockholm, Ewa Lindqvist Hotz och Helle Kleinär en styggelse mot allt vad kristenheten står för och någon klartänkt borde excommuniceras från den kristna gemenskap de håller på att rasera genom sitt förkastliga handlande.

Gudskelov finns det fortfarande en och annan kvar inom Svenska Kyrkan med annat än politisk korrekt snömos i skallen, domprosten i Lund, Håkan E Wilhelmsson där bjuder in Tenzin Gyatso (aka Dalai Lama) att tala LundsDomkyrka Palmesöndag 17-april.
http://www.friatider.se/framlingsfientlig-politiker-talar-i-lunds-domkyrka

Peer Pedersen
Peer Pedersen
13 years ago
Reply to  Peer Pedersen

“någon klartänkt borde excommuniceras”

“någon klartänkt borde excommunicera dessa” ska det vara och inget annat 🙂

Peter Buch
Peter Buch
13 years ago

Det forekommer mig oplagt, at der ingen som helst grund er til at skulle benytte sig af argumentation om selv at være krænket, når fremlæggelse af diverse holdninger, handlinger og glimt af udtryk for virkeligheden i enkeltbillleder sammen med generelle overvejelser kan være mere end nok til at skildre et velbegrundet eget synspunkt, en stillingtagen til sagerne som de opfattes.

Kunne vi ikke stille og roligt lade de krænkedes kor udelukkende være- de andres kor og krænkethed deres platform?

Med venlig hilsen

49
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x