29
okt
Seneste opdatering: 30/10-11 kl. 0017
71 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Ganna Chyzhevska, 90-årig medborgare i Ukraina, ska utvisas från Sverige till sitt hemland. Det har migrationsverket beslutat, eftersom hon inte har några lagliga skäl att få uppehållstillstånd i Sverige. En kampanj, regisserad av Ganna Chyzhevskas 34-åriga barnbarn Anna Otto och orkestrerad av media, har piskat upp en folkstorm för att Ganna Chyzhevska ska få stanna. Nu ska Europadomstolen granska ärendet, och i väntan på deras utslag har Chyzhevska fått en tids respit. Så här går det till när media missbrukar sin makt och vill bestämma vilka som ska få uppehållstillstånd i landet. Inte oväntat rantar opportunistiska vindflöjlar och vått-pekfinger-i-luften-politiker efter och säger sig nu vilja ändra den utlänningslag som de själva i största enighet har beslutat om.

Sedan 1980 har Sverige tagit emot mer än 600 000 anhöriginvandrare, därav 135 032 anhöriga till flyktingar. Därmed placerar sig Sverige bland toppländerna, räknat per capita, även när det gäller den här sortens invandring som är mycket kostsam för landet. Men det räcker inte för media. De vill ha hit ännu fler. Specialgrenen är att piska upp folkstormar genom att iscensätta nationella snyftorgier utifrån individuella fall. Ganna Chyzhevska passar perfekt i den mediala dramaturgin. Vi blir alla berörda av ömmande fall. Ingenting är enklare än att ta ställning för någon som det är synd om.

På det här sättet har journalister i årtionden vilselett svenska folket och tilltvingat sig makt över invandringspolitiken genom att undanhålla fakta och istället exploatera och manipulera lättrörda känslor hos allmänheten. Denna allmänhet utgörs av människor som i många fall inte har några djupare kunskaper om hur lagstiftningen ser ut, hur ansvarsfördelningen mellan regering, riksdag och migrationsverket fungerar eller har någon inblick i samhällsekonomin. Målet med snyftartiklarna är att utverka uppehållstillstånd för utlänningar som saknar asylskäl – och alltså inte har rätt att befinna sig i Sverige. Ingen vill låtsas om att det finns en lag att följa.

Journalisterna hoppar jämfota på demokratin

Helhetsbilden är inte intressant för journalisterna. När såg vi någonsin ett reportage med ett övergripande samhällsperspektiv på invandringen, dess sociala och ekonomiska kostnader eller sambandet med en dramatiskt ökande och allt grövre våldsbrottslighet? Hur påverkas svenska folket, den svenska ekonomin och Sverige som nation av en extrem och världsunik invandringspolitik? Det får vi inte veta, för det är journalisterna inte intresserade av att belysa. Då skulle de känna sig så främlingsfientliga, nämligen. I sin mediala bubbla högt ovanför verkligheten leker de sina mörkläggningslekar och utövar makt via manipulation av allmänheten. Journalister har inget samhällsansvar, de kan inte som politiker väljas och avsättas. De behöver aldrig stå till svars för konsekvenserna av sin maktutövning.

Men det är inte journalisterna som ska avgöra vilka utlänningar som ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Den saken avgörs av migrationsverket, som följer – eller åtminstone ska följa – den utlänningslag som Sveriges riksdag har beslutat om.
När journalisterna piskar upp en folkstorm för att driva igenom beslut som de själva vill ha hoppar de jämfota på demokratin.

Dottern flyttar efter att Sovjetväldet har fallit samman

Den här historien börjar med en kvinna, Svetlana Otto, 53 år gammal, som 1992 bestämmer sig för att flytta till Sverige med sin familj. Hon väljer att flytta året efter att Sovjetunionens kommunistiska skräckvälde har fallit samman och Ukraina med starkt folkligt stöd från mer än 90 procent av befolkningen har utropat sig som självständig och suverän stat, den 24 augusti 1991.

Det är okänt om Svetlana Otto som medborgare i Ukraina hade några asylskäl. Det mest sannolika är att hon ingår i den majoritet på 97,7 procent av de drygt 1,3 miljoner utlänningar som sedan 1980 har beviljats uppehållstillstånd i Sverige utan att vara flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Denna överväldigande majoritet utgörs i huvudsak av människor som vill skaffa sig ett bättre liv och kommer hit för att ta del av den generösa svenska välfärden. Det kan man tycka vad man vill om, men så ser verkligheten ut. Att människor i andra länder vill skaffa sig bättre liv här är dock inte liktydigt med att Sverige har skyldighet att ta emot dem.

Lämnade de gamla föräldrarna kvar i hemlandet

När Svetlana Otto och hennes familj lämnar Ukraina för ett bättre liv i Sverige väljer de också att lämna hennes gamla föräldrar, Ernst Otto och Ganna Chyzhevska, kvar i hemlandet. Hur hennes överväganden ser ut vet vi inte, men hon och hennes familj tar alltså ett beslut att flytta till ett annat land och lämna föräldrarna kvar. Ganna Chyzhevska är då 72 år gammal. Ernst Otto avled 2003. Sedan maken dog har Ganna Chyzhevska pendlat fram och tillbaka mellan Sverige och Ukraina och bott i respektive land i långa perioder. En kort sammanfattning av hennes vistelser i de båda länderna ser ut så här:

• Den 7 november 2003 avslår dåvarande Utlänningsnämnden en ansökan från Ganna Chyzhevska om uppehållstillstånd för bosättning.

• Den 3 juni 2008 beviljas hon visering för att besöka dottern Svetlana Otto med familj.
Besöket förlängs med ett tillfälligt uppehållstillstånd för besök till och med 25 januari 2009. Ganna Chyzhevska bor alltså i Sverige i åtta månader. Sedan reser hon hem till Ukraina och bor där ett halvår.

• Den 27 juli 2009 beviljas hon en ny visering som gäller till och med 1 februari 2010. Ganna Chyzhevska slår sig ned i Sverige ytterligare ett halvår. När det börjar bli dags att åka hem, den 26 januari 2010, ansöker hon om nytt uppehållstillstånd för bosättning. Nu åberopar hon, eller rättare sagt hennes smarta och driftiga 32-åriga barnbarn Anna Otto som för hennes talan, att Ganna Chyzhevska är helt beroende av sin familj för att klara vardagen. Hennes hälsa är mycket svag, och trots att hon har bott i hemlandet i 89 år påstås hon inte ha något socialt nätverk där.

• Den 27 september 2010 avslår migrationsverket hennes ansökan. Verket påpekar att ansökan ingavs långt efter att dottern Svetlana Otto bosatt sig i Sverige – närmare bestämt tretton år efteråt – och att det därför inte föreligger ett sådant beroendeförhållande att uppehållstillstånd kan beviljas på den grunden.

• Domen överklagas. Den 31 mars 2011 avslår migrationsdomstolen överklagandet. Domstolen noterar att Ganna Chyzhevska under en längre tid har klarat att leva ensam i Ukraina och också har erhållit hjälp av landets sociala myndigheter. Det finns inga sådana ömmande omständigheter som kan motivera ett uppehållstillstånd.

• Även den domen överklagas. Den 15 juni 2011 beslutar migrationsöverdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.

• 18 augusti 2011 inkommer ansökan om verkställighetshinder till migrationsverket. Ganna Chyzhevskas hälsotillstånd sägs ha blivit mycket sämre. På bara ett par veckor har hennes demenssjukdom förvärrats så till den grad att flygresan kan medföra hennes död. Hon har normala värden vid undersökning av hjärta och lungor, och enligt läkarintyg är hennes hälsotillstånd i förhållande till åldern gott.

• Den 26 augusti 2011 avslår migrationsverket ansökan. Ärendet har alltså prövats av samtliga instanser ända upp till migrationsöverdomstolen.

Frågorna som journalisterna aldrig ställer

I samtliga media har vi fått ta del av ömkande artiklar och intervjuer med Ganna Chyzhevskas barnbarn Anna Otto. Hon har fått gråta ut i press, radio och tv, gärna tillsammans med sin söta baby. Flertalet framställningar har enbart varit sedda ur Ganna Chyzhevskas perspektiv. Vem kan tycka annat än synd om en 90-årig kvinna som uppges vara dement och vill vara i närheten av sin dotter och dotterdotter? Men det finns en lång rad frågor som inga journalister ställer och där svenska folket alltså inte får någon information som kan utgöra saklig grund för deras engagemang. Här är några av dem:

• Hur kommer det sig att Svetlana Otto och hennes familj över huvud taget befinner sig i Sverige? På vilka grunder har de beviljats uppehållstillstånd?

• Hur tänkte den 53-åriga Svetlana Otto när hon bestämde sig för att flytta till Sverige och lämna kvar sina åldrande föräldrar i Ukraina?

• Ganna Chyzhevska har åkt fram och tillbaka mellan Sverige och Ukraina upprepade gånger på besöksviseringar sedan 2003. Hon har vistats här halvårsvis eller mer och däremellan bott långa perioder hemma i Ukraina. Hur har hon klarat sig där om hon är så dement som hennes dotter och dotterdotter gör gällande?

• Har Ganna Chyzhevskas anhöriga bott med henne i hemlandet och vårdat henne där? Varför har det i så fall inte framkommit?

• Vem har följt henne till ambassaden och hjälpt henne ansöka om besöksviseringar? Har hon klarat det själv trots sin demens?

”Folk tror att de känner Ganna”

”Varför får allmänheten inte veta bakgrunden till att Ganna är här nu och att hon inte har fått uppehållstillstånd?” skriver en ”migga” (anställd vid migrationsverket) på Merit Wagers blogg.

Han fortsätter:

”Människor som läser tidningar tycker att Ganna måste få permanent uppehållstillstånd eftersom de tror att de känner Ganna och hennes dotterdotter och tror att Migrationsverket har låtit bli att ge Ganna permanent uppehållstillstånd av ren och skär elakhet. Men det är inte Migrationsverket som skrivit lagen och Migrationsverket har inte tillämpat lagen och reglerna fel. Migrationsdomstolen har inte heller gett Ganna uppehållstillstånd, och inte Migrationsöverdomstolen heller. Min gissning är också att Europadomstolen inte kommer att rikta någon kritik mot Sverige i det här fallet.”

”Måste vara livshotande tillstånd”

Ganna Chyzhevska lider av demenssjukdom, ett öde som hon delar med tiotusentals svenskar och många miljoner utlänningar. Men svensk utlänningslag tillåter inte sjukdomsinvandring. Lagens paragraf om “synnerligen ömmande omständigheter” ger en möjlighet att ge uppehållstillstånd till en person med en livshotande sjukdom, under förutsättning att det inte finns vård att tillgå i hemlandet samt om personen kan få en långvarig förbättring i sitt sjukdomstillstånd genom vård i Sverige.

”Det ska vara ett livshotande tillstånd och även om det är ett livshotande tillstånd får man ändå inte uppehållstillstånd om vården kan fås i hemlandet och det spelar ingen roll om vården är av sämre kvalitet. Det är något vi inte får beakta. Ekonomiska problem att betala får vi inte heller beakta” säger migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik i Expressen.

Prislapp på humanitet

Att över huvud taget andas om kostnader i samband med invandring är enligt vissa ett betydligt värre brott än att svära i kyrkan. Men invandring kostar, och någon, det vill säga skattebetalarna, måste betala notan. Vare sig man erkänner det eller inte har humanitet en prislapp. Eftersom de offentliga medlen inte är outtömliga måste de pengar som läggs på en grupp eller enskild person tas från någon annan grupp eller enskild person. Resurserna för den demensvård som Ganna Chyzhevska och hennes anhöriga sannolikt skulle göra anspråk på i Sverige måste ovillkorligen tas från någon annan.

Det låtsas inte humanitetsförespråkarna om. Inte heller vill de diskutera om svenska skattebetalare ska tvingas bekosta en anhöriginvandring av all världens sjuka och skröpliga mor- och farföräldrar, fastrar, morbröder och kusiner till de mer än 1,3 miljoner invandrare som sedan 1980 har fått uppehållstillstånd i Sverige. För det stannar inte vid Ganna Chyzhevska. Dessa medmänsklighetens riddare stirrar sig blinda på ett enskilt fall, och det finns som bekant ingenting som är lättare än att göra av med än andras pengar.

”Jag tänker inte låtsas som att det inte finns några kostnader”

Till mångas häpnad har migrationsminister Tobias Billström (m) uttalat att han inte tänker låtsas som om det inte finns kostnader i sammanhanget. Han har annars gjort sig känd för att gång på gång tvingas ta tillbaka varje tänkvärt uttalande sedan han körts över av den övriga regeringen – för att sedan glatt leende försäkra att han gillar läget. I Expressen säger migrationsministern:

”Jag har full förståelse att man kan känna att ett enskilt ärende kan beröra en väldigt mycket. Men man måste också fundera på vad det skulle innebära för Sverige och svensk ekonomi om vi gick in och skapade en princip som innebär att människor får komma i stor omfattning även om de är långt upp i åldrarna och har släktingar som har fått asyl i Sverige. Jag tänker inte som statsråd låtsas som att det inte finns några kostnader förbundet med anhöriginvandring. Vi pratar om många, många miljarder att bekosta en sådan politik” säger Tobias Billström.

Han får frågan om han inte tror att svenska folket ställer upp på det och svarar:

”Jag har svårt att tänka mig att man i ett läge där vi har en väldigt omfattade asylinvandring till Sverige är beredd att acceptera en mycket extensiv anhöriginvandring av äldre som inte kan arbeta på den svenska arbetsmarknaden och som därför inte har möjlighet att föra in pengar i systemet samtidigt som det kommer att ställas stora krav på utgifter på äldrevård och medicinsk vård.”

Det perfekta offret är oantastligt

Varför lyckas media att få fallet Ganna Chyzhevska att utlösa en folkstorm? En orsak är att hon är vad som inom viktimologin (läran om brottsoffer) kallas ”det perfekta offret”.  Ganna Chyzhevska har ingen synbar skuld, i henne ser vi den rena oskulden personifierad. Hon är fullkomligt oantastlig. En gammal vithårig kvinna är som arketyp betraktad helt ofarlig. Hon är det perfekta objektet för ett kravlöst engagemang. Hon ger var och en möjlighet att bli en Moder Theresa som gråter med och för henne utan att det förpliktigar till någonting. Det är ett billigt engagemang, det kostar oss inte ett öre eller minsta personliga uppoffring. Några tryck på datatangenterna bara så har vi beviljat oss själva absolution.

Men de offentliga gråterskor som paraderar i gammelmedia, vad vet de egentligen om Ganna Chyzhevska? De ser en vithårig gammal dam som passar precis till deras inre föreställningar om den absoluta Godheten, alternativt den hjälplösa utsattheten. I Ganna Chyzhevska tolkar de in den ständigt bullbakande drömbilden av Mormodern i våra hjärtan, hon som doftar av trygghet och nystruket bomullsförkläde. I vårt genomfemininiserade samhälle är en vithårig kvinna själva urbilden av Den Goda Modern i vars generösa knä alla vill krypa upp och gosa sig. Är det någon som tror att en motsvarande folkstorm skulle bryta ut om någon ville ta hit sin 90-årige demente morfar? Jag tillåter mig tvivla.

Ett svanhopp rakt ned i det kollektiva skuldträsket

Empatifrossarna vet naturligtvis ingenting om Ganna Chyzhevska. Vem är hon? Hur har hennes liv sett ut? Vad gjorde hon innan hon blev 90 år och vithårig? Det vet vi ingenting om, och frågan är om vi vill veta något, det skulle ju kunna hindra oss från att använda henne på de sätt vi vill. Ganna Chyzhevska tjänstgör som den perfekta projektionsskärmen som var och en kan projicera sina egna behov och föreställningar på. Till exempel behovet av att gråta ut egna outlevda sorger som gnager – men inte har ett dugg med Ganna Chyzhevska att göra. Tillsammans gör svenska folket ett svanhopp rakt ned i det kollektiva skuldträsket och klafsar omkring där utan att ha en aning om vad vi egentligen sysslar med och varför.

Hur många människor är det inte som känner ett ständigt gnagande dåligt samvete för att de försummar sina gamla föräldrar?

Hur många gamla bortglömda kvinnor och män sitter inte i sin ensamhet och önskar att de hade ett barnbarn som engagerade sig lika mycket i deras väl och ve som Ganna Chyzhevskas driftiga barnbarn Anna Otto?

Vem känner inte rädsla för vad som händer om minnet och förståndet börjar svikta och man blir utlämnad till andras hantering?

För all den skuld, rädsla och sorg inför ålderdomen som vi bär på lite till mans utgör Ganna Chyzhevska en effektiv katalysator. När vi kräver att hon ska få stanna i Sverige är det inte i första hand henne det handlar om. Vi använder oss av henne för att själva få känna oss så där riktigt oslagbart, oöverträffat Goda. För att få svepas in i det där vansinnigt behagliga godhetsruset som förlåter oss alla våra synder, som ger oss tillgift för att vi har köpt en ny handväska igen fast Somalias befolkning svälter, för att vi röt åt barnen i morse och inte har hört av oss till gamla mamma på mer än en månad.

Vårt behov av nationella gosedjur

Mina tankar går osökt till noshörningen Nelson. Är det någon som minns honom?

Nelson föddes 1995 i Kolmårdens djurpark och var en sensation i sitt slag. Han var den första ungen av arten trubbnoshörning som föddes i Sverige. Olyckligtvis visade han sig ha en medfödd obotlig hjärnsjukdom. Ett enormt pådrag i media ledde till att svenska folket svämmade över och tog Nelson till sina hjärtan som nationellt kramdjur. Det bildades till och med en Nelson-klubb. Nelson-Clubbens syfte är att vårda minnet av den döda noshörningen.

”Hans tio dagar långa dödskamp engagerade hela svenska folket. Men det hjälpte inte. Han dog den 20 februari 1995” skrev Aftonbladet. Nelsons död utlöste landssorg i Sverige.

Ganna Chyzhevska är inte Nelson. Men de psykologiska mekanismer som är ute och åker i fallet med den 90-åriga ukrainska kvinnan är ungefär desamma som de som utnämnde Nelson till nationellt gosedjur. Ganna Chyzhevska fyller samma funktion och behov hos svenska folket som Nelson gjorde. Vårt behov av Gannor och hjärnskadade trubbnoshörningar att samlas kring är oändligt, för de får oss att på djupet känna oss som kärleksfulla och goda människor. I båda fallen är sentimentaliteten påtaglig. Det är lätt att ta den för äkta medkänsla. Men sentimentalitet har ingenting med äkta känslor att göra. Sentimentalitet är istället för känslor. Ganna Chyzhevska och Nelson låter oss gråta en skvätt och må lite bättre efteråt.

Kvinnor skriker och gråter

Det är övervägande kvinnor som skriker och gråter för Ganna Chyzhevskas skull och som simmar i lycka över att Europadomstolen ska granska hennes ärende. I en chatt i Expressen talar många om den 90-åriga kvinnan som om hon vore en nära bekant. Ganna Chyzhevska är ”kära Gamma”, hon är ”goa söta Ganna”, ”vackra Ganna”, den ”söta lilla tantelunan” och ”den fina gamla damen”.

Många säger sig skämmas för att vara svenskar. Hatet mot regeringen och migrationsverket blommar. En man som heter Tobias skäms över att ha samma namn som migrationsminister Tobias Billström.

Kicki W skriver:

”Vi har väl alla någon mor-farförälder, inte vill vi att de ska behandlas så illa. Det är skamligt och helt otroligt att ett land som Sverige agerar på detta vis. Man skäms.”

”Jag gråter i hela mitt hjärta! Helt omänskligt och oförståeligt handlande av Migrationsverket.” (Nenne).

”Detta är så skamligt! Jag började själv gråta när jag såg reportaget och såg Ganna gråta av förvirrning. Det skär i hjärtat att se!!” (Anna).

”Jag vill skrika rakt ut. VISA BARMHÄRTIGHET NU!” (Ann-Christine).

De män som yttrar sig har ofta en mer övergripande syn på migrationspolitiken:

”Något av det mest, eller det allra mest, rakryggade jag någonsin hört från en politiker. Jag tycker inte ett dugg synd om de här människorna, för ingen tycker synd om de människor som nästan bokstavligen talat jobbar ihjäl sig i detta landet, för att betala för det här.” (Anders).

Sedan beskedet att Europadomstolen ska granska Ganna Chyzhevskas fall väller lyckotårarna fram på Expressens chatt:

”Grattis nu kan mitt hjärta sluta gråta.” (Anna H).

”Jag bara gråter av lycka, för Gamma. Tack Anna, borde finnas fler som du. Lycka till!” (Susanne).

”Usch och fy för girigbukar. Underbart med generösa och godhjärtade människor. Då blir jag rörd till tårar. Jag har fällt mer än en tår idag. Underbart med medmänsklighet.” (Ingrid).

“Det är min mänskliga plikt att ständigt oroa mig”

”Våra moraliska monitorer har påbjudit att vi ska ta hela den mänskliga rasen som vårt ansvar. Vi måste ge upp familjeband, vänskap och nationalitet för att hedra den universella prototypen för Den Lidande Människan. Varje kamp mot förtryck är min kamp. Den arabiska våren är min vår. Jag förväntas räcka till överallt. Samtidigt som jag mobiliserar för Libyen, Syrien, Jemen och Nigeria ska jag bekymra mig för eurokrisen och Greklands ekonomiska kollaps, jordbävning i Turkiet och översvämning i Thailand, jag ska ta mig an och försörja muslimska kvinnor som förbjuds av sina män att gå utanför dörren och därför inte kan arbeta, gulledutta med skäggiga ”ensamkommande flyktingbarn” i 30-årsåldern, förstå importerade muslimska våldtäktsmän som ju bara har lite problem med sin kvinnosyn, samt solidarisera mig med somaliska föräldrar som har rest ifrån och övergivit sina barn och nu kräver att få ta hit allihop plus en bunt ”hushållsbarn” till Sverige.

Jag ska vara en blåslampa i kampen för förföljda vargar och björnar, övergivna katter och möss som används som försöksdjur inom forskningen, utrotningshotade orangutanger i de utrotningshotade regnskogarna, engagera mig i Lundin Oils framfart i södra Sudan och Ogadenprovinsen, i de oerhörda hoten mot miljön, den osäkra kärnkraften och den ännu osäkrare oljan, halten av giftiga ämnen i vanligt hushållsdamm, de farliga båtbottenfärgerna, den tilltagande övervikten, sjunkande simkunnigheten och den förestående vinterinfluensan och vinterkräksjukan, för att inte tala om mitt engagemang i den utdragna dödskampen på Saab Automobil.

Det är min mänskliga plikt att ständigt oroa mig. Allting angår mig, och jag är tvungen att vältra mig mitt bland döende, lidande människor, alla som protesterar och revolterar, de missgynnade, de missförstådda och de svaga. Hela världen är mitt ansvarsområde, det är min uppgift att ta hand om den. I en oceanisk och inkluderande känsla omfamnar jag hela vidden av olyckor och lidande runt hela jorden. Jag avvisar indignerat alla tankar på personligt välbefinnande och varje form av glädje. Jag kommer att vara på alerten till världens undergång. Ja, jag är en osjälviskhetens hjälte.”

(Ur ”The Tears of the White Man” av den franske filosofen Pascal Bruckner (1983), av mig redigerat och anpassat till 2011 års omständigheter.)

Det är synd om alla

Vi har det bättre än någonsin. Ändå lever vi i jämmerns epok och snörs allt hårdare av de osynliga tvångsbältena i en pjåskandets kultur. Det är synd om alla. Alla är svaga och underprivilegierade eller utsatta. Numera talar man till och med, utan att darra på manschetten, om ”utsatta bostadsområden”. Vad de är utsatta för säger ingen, men omskrivningen är uppenbarligen tillkommen för att de människor som bor där inte ska känna sig kränkta. Med hus och bostadsområden är det ju så praktiskt att de inte kan känna sig kränkta eller göra några anmälningar hos Diskrimineringsombudsmannen, DO. Där sparar vi några miljoner per år.

I nyhetssändningar och tidningar formligen dränks vi i vågorna som sköljer över oss i en ständigt pågående jämmertsunami. Det som pågår när politiker och media konsekvent anlägger ”de underprivilegierades” perspektiv och oreflekterat tar ”de svagas” parti är i förlängningen ingenting annat än en kvardröjande form av marxism, skriver den norske författaren Ole Jörgen Anfindsen i boken ”Selvmordsparadigmet” (2010). Marxismens utgångspunkt var ekonomiska och klassbetingade skillnader i samhället, mellan kapitalägarna och arbetarklassen. Men efterhand har skillnaderna med en glidande rörelse utvidgats till att gälla alla skillnader i världen; etniska, kulturella, religiösa och könsbetingade. Att se vissa grupper, till exempel muslimer – men aldrig kristna – som förtryckta och konsekvent ta ställning för ”den undertryckte” är ett marxistiskt sätt att tänka. I tankesättet ingår att man aldrig får kritisera eller säga något negativt om de ”underprivilegierade”, ”svaga” och ”undertryckta”, eftersom det är så synd om dem. Marxismen har ett flexibelt förhållande till sanningen. Man gör alltså våld på sanningen för att hjälpa den som man uppfattar som förtryckt. På köpet får man egna fördelar genom att man slipper bli kallad ”främlingsfientlig” eller ”rasist”.

Sextiosex år senare betalar vi fortfarande

Historiskt placerar Ole Jörgen Anfindsen in pjåskandets kultur i vad han kallar ett efterkrigsparadigm. Andra världskriget innebar folkmord på sex miljoner judar, ytterligare många miljoner dödsoffer och fruktansvärda brott mot mänskligheten. När kriget var slut sa en krigstrött värld: ”Aldrig mer!”. Sextiosex år senare betalar vi fortfarande för andra världskrigets förbrytelser – genom att leva i en rekyl av kriget. Pendeln har svängt till den andra extremen. Starka intressen arbetar för att upphäva och förneka gränser och skillnader mellan länder och människor. Män och kvinnor är lika, könsskillnader är en social konstruktion, det finns inga rasskillnader och människan är god. Vetenskap som visar ideologiskt icke önskvärda resultat negligeras, motarbetas och förföljs.

Så ser några av de bärande punkterna i efterkrigsparadigmet ut. Det kan givetvis bara gå åt ett håll: åt helvete. Efterkrigsparadigmet är ett självmordsparadigm. I vår allmänna humanitet och intellektuella ohederlighet är vi i full färd med att ödelägga våra samhällen, menar Ole Jörgen Anfindsen. Mot den här bakgrunden kan ingen passa in bättre än Ganna Chyzhevska.

Vi flyr från skulden för att vi har det bra

Så vad är det vi flyr från och vad är det vi uppnår när vi engagerar oss i noshörningsungen Nelson eller Ganna Chyzhevska? Vi flyr från skulden för att vi har det bra och når ett tillstånd av moralisk förträfflighet. Bloggaren Fjordman skriver i en essay 2007:

“Jag misstänker att en del av den rådande galenskapen härstammar från skuldkänslor för vårt välstånd. Jag hör så många av dessa öppna gränser-aktivister tala om ”solidaritet”, fast det i själva verket handlar om mig, mig, mig. De visar inte särskilt mycket solidaritet med sina egna barn och barnbarn som en gång ska ärva den balkaniserade mardröm som de lämnar efter sig. Allt handlar om att de själva ska känna sig goda just nu, utan att bry sig om framtida konsekvenser av sina handlingar. Dessutom har många av dem levt skyddade liv så länge att de uppriktigt sagt inte förstår att något dåligt någonsin kan hända dem. De har aldrig behövt kämpa för den frihet och det välstånd som andra har tillförsäkrat dem.”

Vi behöver Ganna Chyzhevska mer än hon behöver oss

Sanningen är att vi behöver Ganna Chyzhevska mycket mer än hon behöver oss. Vi behöver henne som nationellt gosedjur och mormorsikon att samlas kring, lika mycket som vi behövde noshörningen Nelson. Vi behöver dem för att de hjälper oss att sörja de namnlösa sorgerna i våra egna liv och för att de får oss att känna oss så där riktigt supergoda som vi svenskar älskar att känna oss.

Pascal Bruckner igen:

”Det är underförstått att vi är anklagade eftersom vi inte kan hindra andra människor från att lida. Vi klär oss i säck och aska och paraderar omkring bärande på en börda som uppfordrar till respekt. Det kommer alltid att finnas tillräckligt med sorg, någonstans i världen, att tortera oss själva med. Våra beklaganden piggar upp oss, för skuld är ett substitut för handling när det är omöjligt att handla.”

Litteratur:

Ole Jörgen Anfindsen: ”Selvmordsparadigmet. Hvordan politisk korrekthet ödelägger samfunnet.” (2010).

Pascal Bruckner:”The Tears of the White Man. Compassion as Contempt.” (1983).

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

(Venligst ingen off topic kommentarer til kronikker)

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

71 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
eva jakobsson (@argbriggan)

när folk överklagar ej får en rättvis rättegång strider mot artikel 13 när folk ej får ombud strider det mot ärtikel 6

konventionerna är underskrivna ävne i sverige mem följer ej lagarna paragrafer. har läst att anna skarhed hjälper

europa domstolen passaer ej i vårt ärende som är motpart

eva jakobsson (@argbriggan)

fortfarande finns inget svar från europa domstolen det kommer skall föreställa från kommissonen ej översatt vi förstår inget har även anlitat universitet folk överättning dotter väl utbildad i engelska förstod ej heller kom ifrån the present communication is made pursuant to rule 52 a of the rules of court under tecnat liv tigerstedt med bläck nästa kom kopierat samma brev denna gång hade ej liv tigerstedt undertecknat utan det var tagits direkt från datorn skickat till oss.börjar med dear madame. hur fungerar europa domstolen ingen prövning har denna anders månsson ej uppgett .enligt brev från denna chef för domstolen skriver… Read more »

Rebecca Olesen
Rebecca Olesen
11 years ago

SURE SURE SWEDEN IS TAKING 4,000 NEW SOMALI ”FAMILY REUNIFICATION” BAGS IF SHIT probably within 3 months from now and are SCRAMBLING to build them new FREE HOUSES. But some poor old white lady whose granddaughter lives here isn’t good enough. shit she probably won’t live that much longer. Who runs immigration, Somali? black muslims only?

eva jakobsson (@argbriggan)

VI FÅR VÄL TA EUROPEISKA OMBUDMANNEN SKRIVA DIT OM DU INTE SVARAR.

PRESIDENT ROBERT SCHUMAN .

eva jakobsson (@argbriggan)

SKALL NI INTE GE BESKED ÄVEN ÅT OSS.EUROPA DOMSTOLEN ANDERS MÅNSSON

EFTER ALLA ÅR I HD JK SISTA INSTANS DET BLIR TILLSAMMANS MINST 5ÅR

NU ÄR DET PÅ TIDEN VÅRT ÄRENDE BLIR KLART. -VARFÖR? DU LÄMMNAT BESKED FÖR ETT

ÅR SEDAN.ALLT ANNAT GÅR FÖR MEN VÅR EKONOMI STRUNTAR NI BLANKT….ALLT ÄR KLART OCH TYDLIGT VAD SOM HAR HÄNT

DET HÄR STÅR INTE RÄTT NÅGON KORRSPONDANS EXISTERAR EJ VEM SOM HELST ÄR
BERÄTTIGAD TILL OMBUD.

eva jakobsson (@argbriggan)

Korrspondans mellan oss och Europa Domstolen existerar ej det finns inget ombud vi kan vända oss till

någon kontakt med domstolen går inte att få.ANDERS MÅNSSON kontakt oss.

HANDLÄGGARE I EUROPA DOMSTOLENS KANSLI

trackback

[…] folkpartiet vill ändra den utlänningslag som de själva har stiftat, moderaterna vill behålla den. Julia Caesar skrev om fallet Ganna den 30 oktober 2011. Här är Inger-Siv Mattsons brev till […]

eva jakobsson (@argbriggan)

anders månsson i europa domstolen svara på vårt brev.Ett svar kräver vi nu ref 49590/10 jakobsson sv

eva jakobsson (@argbriggan)

rätten till ombud.utan här har vi blivit totalt omyndigförkarade hos högsta instanser här i sverige.

i ärende skyddas istället dessa myndigheter kronofogden vi har inte ens rätt få vet vad vi är skyldiga

till vem våra pengar går.hoppas nu högsta domstolen tillsamman med justitsiekanseln läser detta

det hjälper inte oss hur mycket myndigheterna skriver fina hemsidor om mänskligarättigheter.

kronofogden är inte en domstol utan bara verkställer det som domstolen ger direktiv till.

i vårt fall är det hd jk som haft det yttersta ansvar

eva jakobsson (@argbriggan)

det står här i konventionen om skydd för det mänskliga rättigheterna som läser här.

artikel 1 skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna.

artikel 6 rätt till en rättvis rättegång artikel 13 rätt till ett effektivt rättsmedel.

sverige respekterar ej mänskliga rättigheter

vi blir bara ner malda i ett system makten finns bara hos få utvalda.det räcker ej att vårt ärende bara ligger där
utan att vidtaga några åtgärder nu är vårt tålamod slut.

eva jakobsson (@argbriggan)

var finns rättvisan i europa domstolen vi har än en gång skrivit till domstolen

kontakt anders månsson.är det meningen att behöva vänta så länge.detta är diskriminering.av oss

Majsan
Majsan
12 years ago

Låtom oss hoppas att Europadomstolen kommer till samma resultat annars är det rent förskräckligt. Ja mitt hjärta säger en sak men min hjärna en annan och det är den senare som styr. Tack för den tydliga förklaringen av vad som kan röra sig i de upprördas … inte hjärnor, jag myntar det Nelson-syndromet, den aspekten hade jag inte tänkt närmare på men ja den kan vara oerhört påtaglig särskilt i media. @Osynlige mannen: Det finns nog de som är sparsamma och har det riktigt knapert. För mig är det dock en reflexiv misstänksamhet om en person hamnar i vissa tidningar.… Read more »

Osynlige Mannen
Osynlige Mannen
12 years ago

Det är som vanligt en ren njutning att läsa dessa krönikor. Att de är formulerade på en god prosa, till skillnad från sedvanlig journalistik, ser jag som en bonus. Jag misstänker att Julia Caesar åtnjöt en skolgång som inte hann bli misshandlad av Lgr69. Stycket som travesterar Bruckner tillhör det bästa jag någonsin läst på ärans och hjältarnas språk. Jag reagerade en smula på en kommentar från “Demokratbloggen”. Vad är det för fel på att köpa kläder och leksaker till barnen från loppis? Eller att ta över från äldre kusiner? Det har vi alltid gjort, och vi har god ekonomi.… Read more »

trackback

[…] temat godhet skriver även Julia Caesar i veckans  söndagskrönika. Som så ofta – ”dräpande”! Like this:GillaBli […]

Mats
Mats
12 years ago

Åhh, tänk om kvinnor överlag hade haft en mikrob av det förnuft och den insiktsfullhet Julia har.
Då hade vårt sverige sett helt annorlunda ut. Troligtvis hade vi haft en generös invandringspolitik likt den i våra grannländer istället för en sinnesjuk massinvandringspolitik.
Rosengård och Södertälje hade inte varit dysfunktionella varbölder för skattebetalare, räddningstjänst och laglydiga invånare. Våra gammelförldrar hade fått ett helt ägg till frukost och mycket mycket annat.

Tack för att sån som Julia finsn och gör sina röster hörda!

Tanya_08
Tanya_08
12 years ago
Reply to  Mats

Det är inte svenska kvinnors fel att Sverige ser ut som det gör. Vad jag har förstått är t.ex. John Fredrik Reinfeldt, Bengt Carl Gustaf Westerberg och Ilmar Reepalu av manligt kön. Tyvärr är det lika många manliga batixhäxor som kvinnliga. Jag möter manliga pk-feminist-batixhäxor varje dag, inte minst på mitt jobb.
SD fick bara 5.7 procent i valet 2010, vilket betyder att de flesta svenska män faktiskt stödjer dagens massinvandringspolitik.

Naymlap
Naymlap
12 years ago

Vilken frisk fläkt du är Julia mot de andra unkna och härskna sk. journalister, som man tvingas läsa, höra och se. När jag tagit del av vad du skriver ja, då inser jag att, mina antagande inte varit helt fel nämligen: Svenskarna är ett av jordens dummaste folk och det fegaste, som världen skådat. På vilken IQ nivå står svenskarna idag och då speciellt kvinnorna? Kan det vara mycket över di 50? Det är nog redan kört för godhetens land med en sådan diger ansamling av fjantar, som lider av storhetsvansinne. I bibeln står det ju. Högmod går före fall.… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
12 years ago
Reply to  Naymlap

@ Naymlap, Mats, Cavatus, Marie, Tor Harrman, Tant 45, Tony Ingman, Hans Nilsson, Carlos, Nordbo och allihop! Varmaste tack för positiva kommentarer! Svenskars genomsnittliga IQ ligger på 98-100. Vi är alltså inte dumma, men vi är sedan flera årtionden gravt vilseledda av ideologisk propaganda från politiker och journalister . I dag har den statsstyrda desinformationen fått konkurrens av bloggar och internet, och det tror jag kommer att innebära att många fler vaknar upp och ser att vårt land i hög fart är på väg käpprätt åt… ja, ni vet. Kvinnor är inte heller dumma, men vårt tänkande är ofta mer… Read more »

Marie
Marie
12 years ago

Tack, Julia, för ännu en lysande krönika. Ytterligare kommentarer överflödiga från mitt håll.

Cavatus
12 years ago

Tack, Julia, för att du nyktert och objektivt tar upp fallet Ganna. Någon sådan text står inte att finna överhuvudtaget i Sverige eller annorstädes.

trackback

[…] “Söndagskrönika: Vårt behov av Gannor” Läs den! […]

Arne
Arne
12 years ago

Vad ett underligt land Sverige har blivit. Vi skall kasta ut en gammal tant medan vi tar in en massa oduglia ligister och
kriminella som förmodligen aldrig kommer att jobba och bidra till samhället. Man undrar vad det är för personer som styr
Sverige.

Kapten Klok
Kapten Klok
12 years ago

Många gånger har jag hört och läst om alla dessa godtrogna idioter som storgråter inför varje media jippo och som skäms för att dom är svenskar. I alla dessa fall så håller jag faktiskt med, jag skäms nämligen också över att dom är svenskar.

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago

Lad mig slutte her på tråden med at minde om, at vores sociale og kulturelle arv ligger dybere i os end vi selv kan forstå – uanset om du er hindu, buddhist, jøde, kristen, muslim, dansker eller tysker etc. etc. så er du dog altid én del af din sociale og kulturelle arv – og det bør man forholde sig til! Nuvel, det første mennesker vi har kendskab til var sorte mennesker, som levede omkring ækvator for ca. 1,5 millioner siden. * I dag ved vi, at der er mange forskelige former for intelligent – jeg kender en atomfysiker, som… Read more »

Tor Harrman
Tor Harrman
12 years ago

Julia Ceasar är en mycket intressant röst i den offentliga debatten. Texterna håller genomgående högsta klass. De tydliga källhänvisningarna är något som hela journalistkåren borde ta till sig som ett normerande exempel. Problemet är att inläggen får så begränsad spridning (en okänd dansk bloggportal…). Själv hittade jag Snaphanen av en slump, så sent som för några veckor sedan. Vilken svensk publikation med stor upplaga vågar ta chansen att publicera texter ur denna skattkammare – och samtidigt vinna både i respekt och upplaga…?

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago
Reply to  Tor Harrman

Snaphanen är kanske inte helt okänd i Sverige längre och mycket av det kan vi nog tacka JC för faktiskt som fått svenskar att söka sig hit. Det har citerats och länkats hit från diverse andra svenska bloggar, bl a PI och olika SD-relaterade bloggar. Har kanske inte hänt lika frekvent som före det långa sommar-uppehållet men vi får väl hoppas att det kommer igång igen så småningom.

Carl
Carl
12 years ago

TV på Kunskapskanalen 30/10: kl 18.00-19.00 En timme om ensamkommande flyktingbarn “De senaste åren har det anlänt allt fler ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Men tar vi hand om dem på rätt sätt? Följer Sverige Barnkonventionen? Dagens temaprogram tar bland annat upp Dublinförordningen, bristen på nya hem för dessa ungdomar och vi får även möta några ungdomar som nyligen anlänt till sitt nya hemland. Programledare: Doreen Månsson. Från 24/10 i K Textat sid. 794” Doreen Månsson (kvinna) är bl a också producent på SVT barn och programutvecklare på SVT kultur. Nominerad som bästa programledare och nominerad för bästa program i dokumentärserien… Read more »

TK
TK
12 years ago

Svensk media skriver ganna 91 är dement

En undran

HUR många dementa kvinnor i 91 års åldern kommer ihåg att Gestapo spärrade in henne?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13827519.ab

BELÖNAD MED FLERA MEDALJER Under andra världskriget var utvisningshotade Ganna Schyzevska fältskär vid fronten. När tyskarna intog Kiev i september 1941 hann hon inte fly utan togs till fånga av Gestapo. ”De sa att jag var judinna”, berättar hon.
<<<<

HUR kan hon komma ihåg detta om hon är dement??

Rune
Rune
12 years ago
Reply to  TK

Det är närminnet som först blir dåligt eller som försvinner hos äldre som blir dementa. Minnena från ungdomsåren blir kvar längst. Jag har läst skildringar där den gamle inte längre känner igen sina barn men kan sjunga med i melodier från ungdomsåren.

Kweenkristin
Kweenkristin
12 years ago

Sverige tycks vara hela världens socialbyrå. Man skall prisa det nationella multikulturella projektet och helst inte ha några gränser så hela världens befolkning har fritt inträde till Sverige och får tillgång till svensk välfärd. När invandrare har fått uppehållstillstånd och fått stanna så kräver man också att alla deras anhöriga skall få komma till Sverige och bli försörjda av svenska skattebetalare. Om människor försöker prata förnuft och ifrågasätter invandringspolitiken och det nationella multikulturella projektet så kallas man omedelbart för rasist. Man raserar istället den svenska välfärden och splittrar en homogen befolkning där tilliten har minskat och folk börjar bli rädda… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago

Det står sløjt til med oversættelser i Danmark i disse år. Således er vi, efter min mening blevet “snydt,, for nogle af de mest kontroversielle bøger i de seneste år. Ayaan Hirsi Ali. Infidel.(vantro) 2006. Wafa Sultan. A God who hates 2009. Sam Solomon. Morden day Trojan horse 2009. E Al Maqdisi. ,,,,,. M. A Khan. Islamic jihad: A legacy of forced conversion, Imperialism and slavery 2009. http://www.islam-watch.org Nonie Darwish.Cruel and unusual punilshment: The Terrifying global implications of islamic law 2009. (Breaking free from islam http://www.islam-watch.org Walid Shoebat. Why we wants to KILL YOU! 2007. http://www.shoebat.com Vi var faktisk et… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago
Reply to  Allan Hansen

P.S. Det er dog min opfattelse, at dem der virkelig er interesseret i disse bøger
også er i stand til at læse dem på engelsk.

T. Snorrason
T. Snorrason
12 years ago
Reply to  Allan Hansen

Hvorfor dog ikke forsøge at få tilladelse til at oversætte og udgive Solomon på dansk?
Han er vel mere interesseret i oversættelse og udbredelse end betaling?

Info
Info
12 years ago

KVINNODOMINANSEN BLAND SVENSKA JOURNALISTER

har länge varit iögonenfallande. Gäller vad beträffar Sveriges radio så gott som samtliga redaktioner. För att ta redaktionen för veckoprogrammet Tendens som exempel:

Kvinnor: 8 (varav två invandrade med stark brytning)
Män: 4

Men oftast spelar denna diskrepans ingen större roll för programmens ämnen och innehåll, eftersom alla är förunderligt samstämmiga i alla frågor (sexköpslagen, massinvandringens förträfflighet, könsmaktordning, högerextremism, populism, socialt ”utsatta” områden, postmodernism osv.).

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago

Venligst ingen off topic kommentarer til kronikker !!! Hvis du har læst den, står dette nederst. mvh Snaphanen

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago
Reply to  Allan Hansen

Undskyld – hvordan skal det forståes?

Mvh. Allan Hansen

Tony Ingman
Tony Ingman
12 years ago

Jag förstår att Julia caesar är en nagel i ögat på sina kollegor dom vänster anfrätta journalisterna,. när hon lyfter fram och synliggör dom konsekvenser av massinvandring, som många av oss ser, men som ännu fler borde se. Här kan dom inte köra sina gamla knep med att avspisa henne som obildad, som dom annars kör hårt med när andra ifrågasätter stolleriet inom invandringsindustrin. Det märkliga med dessa godhetens försvarare som tycker sååå mycket om mångkultur, men det är lögn i helvete att finna en enda av dom som bor i invandrartäta områden, likadant med kulturmaffian och politruckerna, det som… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago

Kære Julia.

Tak for god kronik – som altid.
Jeg forstår fuldt ud din bekymring.
Det er på tide at skride til handling – men hvad skal vi gøre???

Mvh. Allan Hansen.

Notarien
Notarien
12 years ago

@Carlos!
Jag gav också bort boken “Världsmästarna” till syskonen förra julen. Sedan dess har jag inte fått några fler inbjudningar.
De är väl rädda för vad jag kan tänkas säga inför deras andra vänner! Det har gjort mig än mer övertygad om att detta vansinne måste stoppas.

PK
PK
12 years ago

Hos min mor mødte jeg en svensk pige, som arbejder i hjemmeplejen i Helsingør.
Vi har talt sammen tidligere, og jeg siger hvordan med Sverige og alt det bråk?
Hun sukker ,fortæller mig, at hun snart ikke tør gå ud på kvællen i Helsingborg.
Så siger hun, at det er blevet værre siden hun var ung.
jeg er lidt forbavset, for ung ser hun ud.
Hvor gammel spørger jeg, og svaret er 25år…..
Tal om udvikling…..nej, mon ikke der er afvikling.
Tack til Julia fra een , hvor Sverige er mit andet fædreland.
Hvilke glæder Sverige har givet mig.

tant45
tant45
12 years ago

Jag tror helt enkelt att man använder skulden o rädslan som drivkraft för att kontrollera massorna. Skulden o rädslan talar om för oss följande saker: -Om du talar sanning, kan du ju såra någon och då är det bäst att hålla käft i stället! -Om du säger vad du tycker kan ju din åsikt vara fel, och då är det bäst att hålla käft annars är du inte omtyckt. -Om du känner vad du verkligen känner, så är det heller inte rätt, så anpassa dig till vad man ska känna. -Om du har en annan åsikt kan du ju bli… Read more »

Carlos
Carlos
12 years ago

Tack för en utmärkt artikel Julia! Nu ska jag i veckan beställa din bok Världsmästarna, har tänkt på det länge, men aldrig blivit av. Men ska beställa några stycken så jag har att ge bort som julklapp i år.

Carl
Carl
12 years ago

Sedan undrar man i sitt – dock kanske icke så – stilla sinne hur denna och likande flyktingporr-historier nu kommer till “journalisternas” kännedom? Har då vår psyk-media tillgång till sina egna psykiska medier som ute i den eteriska etern med rent övernaturlig förmåga nosar upp “flyktingar” à la mamma Svetlana & dotterdotter Anna? Eller måhända existerar det ett eller flera ökända ständigt bemannade – sorry, bekvinnade skall det ju vara! – 020-snyftnummer till vår helt infantila “journalist”-kår man enkelt kan pingla för att helt gratis boka in en all-inclusive-resa för de sina, i det TOTALT OBEBOLIGA hemlandet, kvarblivna? Tja, vad… Read more »

Cavatus
12 years ago
Reply to  Carl

“Flykting-porr” – tack för en utmärkt term som perfekt beskriver precis det som svenska medier ägnar sig åt.

Carl
Carl
12 years ago
Reply to  Cavatus

http://sv.metapedia.org/wiki/Flyktingporr – Lars Vilks var INTE den första som myntade detta begrepp (som tydligen ersatt det gamla “tantsnusk” ?)

Googla och du hittar tidigare exempel…

Carl
Carl
12 years ago

Och etter värre kommer det att bli i Statsfeminimens förlovade hemland – idag utgör hela 75% av eleverna på “Journalist”-högskolan kvinnor. “Jag tänker till exempel på Gunilla Herlitz som spelar i en otroligt manlig värld. Hon införde ju redan på Dagens Industri att det skulle vara fler kvinnor på bilderna, att det aldrig skulle vara en första sida utan en kvinna på. De räknar kvinnor på bild i DN nu. Jag vet att Svenskan har samma tänk också, att det alltid ska finnas bilder på kvinnor.” “Som före detta journalist och med ett jobb där jag ständigt är i kontakt… Read more »

Nordbo
12 years ago

Här är ett utdrag på några minuter från Pat Buchanans ljudbok “Suicide of a superpower” som är värt att lyssna på.

https://www.yousendit.com/transfer.php?action=batch_download&send_id=1257988138&email=ff5d35e5e0292c4c725061cddaa70c9d

Kalle
Kalle
12 years ago

En bra och välgenomtänkt artikel. Mina funderingar gäller följande. Alla dessa invandrarkramare och humanister. Vilka övergripande mål har de för det Svenska samhället och dess befolkning i ett framtida Sverige? Vad är deras avsikt? Att låta landet Sverige gå rakt ned i avgrunden? Att tro sig veta att med en ökande tillströmning av invandrare oavsett etnicitet, arbetsförmåga, religion, eller moral kommer landet Sverige att bli ett bättre och rikare land? Eller, villket är det mest troliga är, att dessa humanister oftast av kvinnlig härkomst, har ingen som helst aning om vad konsekvenserna av deras humanistiska (tycka synd om mentalitet) kommer… Read more »

Nordbo
12 years ago

Bra avklädning av medias cyniska manipulation av människors känslor.

När en politiker, alltså Tobias Billström, börjar tala om verkligheten så tror jag att det är ett tecken på att de smarta politikerna börjar bli nervösa (alla är inte idioter). Han tänker kanske på den annalkande globala skuldkrisen och derivaten till ett värde av biljoner och åter biljoner dollar som jag förväntar mig kommer implodera och bli värdelösa framöver. Då är det paytime för några decenniers oansvarig och verklighetsförnekande politik.

Tony Ingman
Tony Ingman
12 years ago

Som vanligt,en suverän Julia. Visst kan man tycka synd om gamla Ganna, men det luktar arrangerat lång väg. Tänk att man är aldrig för skröplig att ta sig hit, bara när man ska här ifrån. Visst gamla Ganna har ju givetvis inte så lång tid kvar på jorden, och hon kommer naturligtvis inte att kosta bråkdelelen av vad en somalier i 20 års åldern som förmodligen aldrig kommer att komma in på svensk arbetsmarknad kommer att kosta samhället. Men det är Dominoeffekten! Alla som lämnar sitt land för att söka lyckan i Sverige, har naturligtvis någon nära som gråter när… Read more »

Lotta
12 years ago

Tack Julia för en, som vanligt lysande krönika. Filmen jag länkar till visar på ett mycket bra sätt det löjliga i att dra fram snyfthistorier som den om Ganma C. Det faller så att säga på sin egen orimlighet att vi skall kunna ta hand om alla som det är synd om. Jag skäms inte över mycket men alla dessa tyckasyndomkärringar av båda kön som skriver inlägg som du tar upp, de skäms jag över.

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wimp.com%2Fimmigrationpoverty%2F&ei=1BGtTobyKe_04QT4rrmcDw&usg=AFQjCNHIiAN4cZGq9VLbD7wTY-YbDJWuVQ

Dag Selander
12 years ago

JULIA CAESAR lyfter än en gång upp sanningen om Sverige och dess mångkulturella samhällsexperiment. Dagens exempel med Ganna kommer att få somliga journalister – om ens någon vågar kommentera henne; bannlyst som hon är – att skriva att nu har ändå Julia Caesar nått botten på sin främlingsfientliga extremism. Att komma och tala om kostnader anses vara lika sjukt som att påstå att Fredrik Reinfeldt och hans regering tillsammans med 7-klöverns riksdagsledamöter samtliga är kulturmarxister. Hur kan hon bara skriva: Inte heller vill de diskutera om svenska skattebetalare ska tvingas bekosta en anhöriginvandring av all världens sjuka och skröpliga mor-… Read more »

trackback

[…] Specialgrenen är att piska upp folkstormar genom att iscensätta nationella snyftorgier utifrån individuella fall. Ganna Chyzhevska passar perfekt i den mediala dramaturgin. Vi blir alla berörda av ömmande fall. Ingenting är enklare än att ta ställning för någon som det är synd om. Läs Julia Caesars tänkvärda krönika på Snaphanen. […]

Demokratbloggen
12 years ago

Tips för nästa söndagskrönika: Ta upp exempel på lidande svenskar och ställ i relation till de här dumheterna som håller på att kväva vårt land. Ta en fattigpensionär och beskriv hans vardag och fråga om det ska behöva vara såhär. Han har ju bidragit med skatt i hela sitt liv. Ta en ensamstående mamma som måste vända på varje slant för att få det att gå ihop. Hon måste gå till second hand för att köpa begagnade kläder till sitt barn för annars får barnet över huvd taget inte några kläder. Ta ett barn som aldrig fått tillfälle att åka… Read more »

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
12 years ago

Tack igen för intressant text. Men undrar samtidigt om det endast är viljan att ”vara god”, som vill ”exploateras” av de massmediala aktörerna? Undrar om det inte samtidigt i ”folkhavet” finns rädslor för ”det onda”? Rädslor för ”ondskans axelmakter”? Och hur ser motsatsen till ”det onda” ut? ”Snällhet”? ”Gränslöshet”? ”Icke-auktoritet”? ”Kamratlighet” ”Rör inte min kompis-het”? Den som vill ”sätta gränser”, den som vill förespråka (auktoritativa?), ”krav”, eller den som ”tar sig ton”, (eller ”sticker upp huvudet”, eller ”ansiktet”), och vill förespråka ”ansvar”, ”integritet” och ”ordning och reda”, den blir per automatik någon som är ”ond”? I det allmänna hyllandet, och… Read more »

bernt
bernt
12 years ago

Tack Josefina för din fördjupande analys.

Cavatus
12 years ago

Josefina! Det här var det bästa inlägget jag läst av dig någonsin. Det är så “huvudet på spiken” som det kan vara. Alla olikheter, all auktoritet har gått och blivit av ondo. Då har vi kommit till vägs ände och samhället är lika totalitärt igen, som man ansåg att det var före kriget.

Regimkritiker
Regimkritiker
12 years ago

Det finns en faktor till: det fega svenska konfliktundvikandet. Att våga säga ifrån och inte jamsa med och tycka likadant som alla andra runt fikabordet är ett fruktanvärt tabubrott i Sverige. Att säga nej, att säga ifrån och att ställa krav är per definition att gå i konflikt/konfrontation med den/de man säger NEJ till. De som möts av ett nej blir naturligtvis ledsna och arga. Stackars stackars dom. Och de måste bli arga. Usch så hemskt, det är nästan ännu värre än nejet i sig.

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
12 years ago
Reply to  Regimkritiker

Tack till bernt och Cavatus. Det Regimkritiker tar upp om ”konflikträdsla” i Sverige, kan man kanske se ur flera aspekter. Det finns t ex i Japan en oerhörd artighet mellan människor, en artighet som man nästan tror är ”tillgjord”, men som verkligen är en del av den japanska ”kulturen”. Där anstränger sig människor för att visa respekt och vänlighet mot varandra, därför att de ”inte vill såra någon”. Denna ”sociala kultur” behöver inte vara något ”fel”, utan tvärtom så bidrar det väl i stället i hög grad till att det sociala samspelet blir ”smidigt och behagligt”, och det är väl… Read more »

trackback

[…] fortsättningen och hela artikeln här. Like this:GillaBli först att gilla denna […]

Katinka Glahd
Katinka Glahd
12 years ago

Samma dag som”Gamla Ganna fått några veckors respit att stanna i Sverige gjorde tv4 en intervju med GG i soffan.
Hon log med hela ansiktet,tittade och fokuserade rätt in i kameran(trots sin blindhet)och utbrast spontant ,att nu skulle hon ställa upp med att passa barnbarn och barnbarnsbarn.
Inte illa av en blind och senildement 91-åring!!!
Dotterdottern såg ganska så besvärad ut,det här uttalandet stämde illa med den bild hon skapat av sin mormor.
De “särskilt ömmande” skälen för mormoderns PUT var med en gång helt bortblåsta.

PK
PK
12 years ago

I Sverige,og andre lande, er journalister bødler.
Hvilken vanvittig udvikling.

Svenskasvensson
12 years ago

Har du också undrat varför Moderaterna hela tiden vill kalla sig för dom nya Moderaterna, läs om sanningen här http://svenssonsfunderingar.wordpress.com/2011/10/30/moderaterna-vill-bli-nya-moderaterna-hela-tiden/

71
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x