27
jul
Seneste opdatering: 28/7-12 kl. 0027
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Tommy Robinson, Hans Janssen, Alain Wagner, Lars Hedegaard. Fra minut 24:30 hører man en af repræsentanterne fra den egyptisk-koptiske delegation på fire mand. Se Tommy Robinsons tale, hvis du er gået glip af den: Tommy Robinson in Brussels. og følg evt. retssagen mod de seks muslimer, der er anklaget for at ville forrette en massakre på en EDL demonstration. – International Civil Liberties Alliance

Hvem er de intolerante?

Jvf. historierne fra Kasper Støvrings artikel nedenfor, der bare dækker en enkelt uge i Danmark. Hvem overfalder homoseksuelle? (Berliner- homoseksuelle synes at have opdaget det i et åbent brev til politikerne:“Islam Is a Homophobic Religion”.) Hvem overfalder jøder i Danmark nu? Hvem voldtager med en astronomisk overrepræsentation? Hvem jager folk ud af ‘deres territorier’? Hvem må ikke blive for danske eller lege med danske børn? Hvilke politikere sætter deres børn i privatskole, mens de docerer solidaritet for de lavere klasser? Det spurgte Venstre også, da de så dette Radikale forslag. Partiet er ikke af denne verden, og det har det aldrig været.

Først påfører de kupagtigt Danmark en multikultur eller arabisk monokultur, der aldrig var noget folkeligt flertal for, og så kommer de og siger, vi ikke tager det pænt nok. Når noget går rigtig galt, siger de “nu må vi stå samen.” Vær venlig at stå samen med jer selv og det mindretal, der har et politisk medejerskab til ‘mangfoldigheden.’ Sofie Carsten Nielsen mener det var et tydeligt tegn på fordomme, når en undersøgelse viser, at 60 % af danskerne forbinder Mellemøsten med religiøs fanatisme. Det kan nok diskuteres om det er fordom eller bagdom. Hvorfor ikke skåne børnene. De voksne kan jo altid skrive sig ind på det nye ‘Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme’. Dagens politiske menu er sikkert den samme.

Der skal gøres en ekstra indsats i folkeskolen for at bekæmpe intolerance, mener de Radikale. Unødvendigt, mener S og V. En blåstempling af det multikulturelle samfund, mener DF. Fra de små klasser skal danske skolebørn oplæres i at være tolerante væsener med respekt for minoriteter. Når de gennem skolegangen lærer om indvandrere, transseksuelle og kønsligestilling, vil de være langt mere tolerante senere i livet, lyder det fra regeringspartiet de Radikale i et nyt politisk udspil, skriver Berlingske. – Jo mere viden man får om folk, der er anderledes end én selv, desto mere tolerant bliver man, siger ligestillingsordfører Sofie Carsten Nielsen (R).

Hun forestiller sig, at tolerance og mangfoldighed inddrages i dansk- og samfundsfagstimerne i både de små og de store klasser. Ændringen kan passende ske, når folkeskoleloven skal revideres efter sommerferien. Folkeskolelærerne skal gå ganske banalt frem, mener den radikale ordfører.Radikale: Børn skal undervises i tolerance

“Individens frihet måste begränsas så pass att han inte blir en plåga för andra människor.”

Af Thomas Nydahl

I Daily Mail gjorde Max Hastings en analys 2011, medan upploppen fortfarande pågick. Eftersom den starkt skiljer sig från det mesta som skrevs vill jag också referera den. Han börjar med att berätta om hur han visas runt i Detroit efter upploppen 1967, då 43 människor dog. En svart journalist, Joe Strickland, säger till honom: ”Tro inte på allt människor säger till medierna, om hur ledsna de är över vad som hänt. När de talar med varandra säger de: ’Vilken härlig brasa!’”.

Hastings säger sig vara säker på att de som nu deltar i upploppen, svarta och vita, som har bränt ner och plundrat runtom i England, tänker att de haft roligt, att livet blivit intressantare, att de har fått uppmärksamhet.

Som en ung flicka sa i en BBC-intervju, så har upploppen visat ’de rika’ att ’vi kan göra precis vad vi vill’. Hastings menar att det beror på, att dessa unga människor saknar en moralisk kompass som skulle göra dem mottagliga för skuld eller skam.

”Förutom att sakna jobb har de inga förebilder i familjer, i de flesta fall lever de i hem där fadern är arbetslös eller helt enkelt bara lämnat dem. De är analfabeter och kan inte räkna, bortom vad som behövs vid datorspelen. I grund och botten är de vilddjur. Jag använder medvetet den termen, eftersom de saknar den disciplin som behövs för att man ska kunna få ett jobb, och det samvete som kan skilja på rätt och fel. De svarar bara på instinktiva, djuriska impulser – att äta och dricka, ha sex, stjäla eller förstöra andras ägodelar. Deras uppträdande på gatorna liknar det som isbjörnen hade när den angrep ett norskt turistläger förra veckan. De gjorde vad som föll dem in och till skillnad från björnen, var det ingen som sköt dem för det.”

Hastings sätter in upploppen i ett större socialt sammanhang och skriver:

”Den nedslående sanningen är att det på botten av vårt samhälle finns ett skikt av unga människor utan färdigheter, utbildning, värden eller mål. De saknar det som de flesta av oss skulle kalla ’liv’, de bara finns till. Ingen har vågat föreslå dem att de borde känna samhörighet med något, minst av allt Storbritannien eller deras lokalsamhälle. De tittar inte på kungliga bröllop” konstaterar Hastings och tillägger att de förstås inte heller är stolta över att vara ”Londoners, Scousers (Liverpoolbor) eller Brummies (Birminghambor)”.

Är det ändå inte värst, att de vid sidan av total okunskap om det förflutna, “saknar allt intresse för nuet”? frågar Hastings. Det enda de tycks bry sig om, säger han, ”är videospel, gatuslagsmål, droganvändning och brottslighet.”

Hastings hänvisar till John Stuart Mill som 1859 skrev essän On Liberty i vilken det heter: “Individens frihet måste begränsas så pass att han inte blir en plåga för andra människor.” Ändå är det så, att det överallt i landet bryts mot denna vitala princip för ett civiliserat samhälle, ostraffat, säger Hastings.

Vem ska man lägga skulden på? Hastings:

”Familjens sönderfall, den fördärvliga bilden av ensammamman som något önskvärt, familjelivets förfall där till och med gemensamma måltider blivit sällsynta, allt detta har bidragit i hög grad till den unga underklassens tillstånd (…) Och hur är det med skolan. Jag tror inte att den kan beskyllas för att ha skapat en groteskt njutningslysten, icke-bedömande kultur. Den har sist och slutligen sanktioneras av parlamentet, som vägrat goda, att barn har bättre förutsättningar med två föräldrar istället för en, och att beroende-kulturen är en tragedi för den som får något utan motprestation.”

Vad blir det av barnen i en sådan skola? Hastings skriver:

”De saknar koder och värderingar som hindrar dem att uppföra sig anti-socialt, eller rentav kriminellt, och en liten risk att bestraffas för att de gör så. De saknar ansvarskänsla för sig själva, och ännu mindre för andra, och ser ingen annan framtid än nästa måltid, nästa sexuella upplevelse och nästa fotbollsmatch på tv. De utgör en belastning på samhället, eftersom de inte bidrar med någonting, samtidigt som de kostar skattebetalarna miljarder. Den liberala opinionen anser att de är offer, eftersom samhället har misslyckats med att erbjuda dem tillfälle att utveckla sin potential. De flesta av oss skulle kalla det nonsens. De är istället offer för en perverterad livssyn, som sätter den personliga friheten allra högst och förnekar underklassen den disciplin – ansvarsfull kärlek – som ensam kan möjliggöra för några av dess medlemmar att fly beroendets träsk, där de nu lever.”

Naturligtvis betraktas Hastings tankar som djupt reaktionära. Det kan jag förstå, eftersom de uttrycker en starkt rationell reaktion på det sociala och kulturella förfall vårt europeiska kultur befinner sig i. Är det inte just till dessa människor vi bör söka oss för resonemang och studier? Den som inte reagerar på samtiden har förstås ingenting nytt eller tänkvärt att erbjuda oss. Mot slutet av sin essä säger Hastings att hans hund uppför sig bättre än de ungdomar som deltog i upploppen, till exempel i Birmingham. Det får mig att tänka på att människor som uppför sig riktigt illa här hos oss ibland kallas för ”fähundar”. Hastings vrider begreppet åt andra hållet. Och så säger han: ”Dessa människor är produkter av en kultur som ger dem så mycket villkorslöst att de aldrig får lära sig hur man blir en människa.”

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
10 years ago

“Den nedslående sanningen är att det på botten av vårt samhälle finns ett skikt av unga människor utan färdigheter, utbildning, värden eller mål. De saknar det som de flesta av oss skulle kalla ’liv’, de bara finns till. ”

Det är nog sant men är det ens huvudsakligen dessa som har deltagit i upploppen? Är inte upploppsmakarna helt enkelt människor med helt andra mål, människor som hatar oss och våra mål?

Många har i alla fall konstaterat att flera ledande deltagare inte alls har varit “fattiga och utsatta”:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2025068/UK-riots-Middle-class-rioters-revealed-including-Laura-Johnson-Natasha-Reid-Stefan-Hoyle.html

Thomas Nydahl
10 years ago

Du har alldeles rätt i din iakttagelse. Men jag tror att Hastings är ute efter att beskriva något som så att säga ligger bortom upploppen, nämligen den gradvisa framväxten av ett trasproletariat som sjunkit ner i detta tillstånd. Hastings menar att dessa människor aldrig kommer att bidra till att forma ett samhälle. “De bara finns till”, som han uttrycker saken.

I upploppen deltog också de riktigt välmående, söner och döttrar till landets mångmiljonärer. Jag skrev om det i min blogg medan det pågick, och jag tar upp det i min kommande Englandsbok.

Ellenbågen
10 years ago

Det är NWO som ligger bakom det onda som hänt Europas folk.

http://wakeupsweden.blogspot.se

Anders Den Andre
Anders Den Andre
10 years ago

Kan ordet “njutningslystnad” ha en förklaringspotential?yld Kan vi alla var medskyldiga (Antingen det, eller ingen)? Jag har tänkt “Det går så länge det går” (Någon gång i början av 90-talet, tror jag). Jag skulle bli förvånad om inte dom flesta tänkt likadant. (Eller “viljan till liv”?) Om Europa hållit gränserna stängda sedan 1975, hade vi då idag stått inför ett domedagsscenario som skulle ha förklarats bero på att vi inte tillåtit invandring från bl.a. dom oljerika länderna? Är en civilisation en organism som vissnar och dör? (Står vi idag inför ett domedagsscenario som kan förklaras bero på att vi inte… Read more »

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago

Tack för ett inlägg som värmer ett konservativt hjärta. Det är finns olika orsaker till normupplösningen i den västerländska kulturen. Det hela tog fart när Freuds lära om människans vantrivsel i civilisationen spreds på 1920-talet. Sedan tog kommunisterna och deras följe av kvasiintellektuella samhällsfördärvare över, och de senaste trettio åren är det det allt med utbredda kulturmarxismen som anamats av den tidigare kulturkonservativa borgerligheten och och socialdemokratin.

BeCool
BeCool
10 years ago

De radikale er Danmarks mest oikofobiske parti. Hvis vi har en kultur i Danmark er den syg og skal statsreguleres! Selv vores seksualliv vil de radikale regulere (statsforbud mod prostitution). Manu – jo, jeg er konverteret til kristendommen for tre uger siden – Sareen sidste raid mod den over 1000 år gamle kristendom ved at statsregulere vielsesritualet kønsneutralt! Læg mærke til at det gælder kun for kristne! Den tvangsneurotiske italesættelse af integration, integration og inklusion er ophævet. Statsreguleringen af vielsesritualet gælder kun for kristne danskere. Jøder og islam tør hykleren Manu Sareen ikke statsregulere. Deres religion er åbenbart fredet og… Read more »

Jernhesten
10 years ago

Jeg har ikke så meget at tilføje ud over det som Harry Vinter fra Den Danske Forening skrev sidste år: “Det er et rystende faktum, at skolernes undervisning i islam mestendels består i snak om “kulturberigelse”. Ingen elever bliver oplyst om, at islam er en konkret og nærværende fare, som kan tage både friheden og livet fra dem, når de mindst venter det. Vi er kommet dertil, at frygten for at fornærme besættelsesmagten vejer tungere end ønsket om at oplyse om kendsgerninger. Denne konfliktskyhed bevirker, at vore børn ikke bliver klædt på til at møde de trusler, som uvidende og… Read more »

trackback

[…] Snaphanen har skrevet en fint indlæg om hvem der egentlig er intolerant.  Jeg har ikke så meget at tilføje ud over det som Harry Vinter fra Den Danske Forening skrev sidste år: […]

Eyvind Dk
Eyvind Dk
10 years ago

Jamen, det ville da være fantastisk! Hvis de mest racistiske og intolerante religiøse maniacs, kan få lidt undervisning i demokrati og almindelig respekt for anderledes tænkende, herunder vigtigst af alt – lidt respekt for dem man/de er gæster hos!

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x