2
feb
Seneste opdatering: 2/2-13 kl. 2330
63 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Om man vill analysera samtiden bör man betrakta medias frekventa darlings. Vilka är det som lyfts fram i strålkastarljuset? Vilka får ett närmast obegränsat medieutrymme, vilka är de som haussas och gullas med i radiostudios, tidningsspalter och SVT:s morgonsoffor? Vad säger deras budskap om tiden, samhället och oss själva?

Varje tid och varje samhälle producerar arketyper. Vilka de är kan vi ofta klarast urskilja långt efteråt. Jag vill verkligen inte sträcka mig så långt att jag upphöjer näthatsexperten Lisa Bjurwald och den kyrkliga dito, prästen Helle Klein till arketyper.  Över den sortens urbilder vilar ju ett slags ädelt historiskt skimmer som är omöjligt att förknippa med Bjurwald och Klein.

helle2 (1)kronik Lisa Bjurwald

Men de är symtombärare i en sjuk tid, de är febertermometrarna i samtidens inflammerade och antibiotikaresistenta ändalykt. Den ena i den kyrkliga, den andra i den profana delen. Den ena mörk, den andra en blekt blondin. Det som förenar dem är hatet och de kolsvarta tankarna. Både Helle Klein och Lisa Bjurwald signalerar med all önskvärd tydlighet hur illa det är ställt i vårt land. Hur urbota illa ute vi är. Astrid Meland skriver i Verdens Gang:

“Svenskarna utmärker sig i sin specialgren: att finna extremism och rasism överallt.”

De representerar en snäv PK-elits särintressen

Det är hård konkurrens om tätpositionerna i den svenska specialgrenen, men jag utnämner utan minsta darr på pärlhalsbandet Helle Klein och Lisa Bjurwald till två av de i särklass ivrigast flåsande blodhundarna. De utgör typiska särintressen, för att apostrofera ett remarkabelt uttalande av statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i veckan – men är som sådana påfallande omhuldade. Det är goda tider i blodhundsbranschen. Hatets prästinnor Sotlugg och Linlugg finns överallt på de mediala scenerna, och orsaken till att de släpps fram är förstås att de representerar en ytterst snäv PK-elits särintressen – just den elit som de själva tillhör och som släpper fram dem. Denna elit vill för liv och pina behålla sitt åsikts- och yttrandefrihetsmonopol exklusivt för sig själv, men nu börjar den känna sig trängd. Alla avvikande åsikter etiketteras därför som “hat”. Det är kolossalt vad svenska folket har börjat hata på sista tiden. Vad kan det bero på?

Lukten av angiveri och moraliserande

Helle Klein och Lisa Bjurwald är födda i fel tid och fel land. För femtio år sedan hade de platsat perfekt i den östtyska diktaturen DDR. Där kunde de ha gjort lysande karriärer som två av cirka 620 000 IM (Inoffizielle Mitarbeiter) i spionorganisationen Stasi. Jag känner igen den fadda lukten av angiveri när jag möter den. Bjurwald och Klein ger ifrån sig otäcka angiverivibbar, och deras moraliserande gör mig illamående. Det utgår nämligen ifrån att de har rätt och vet bäst, och ingen får ifrågasätta den saken.

Det hat som de tillskriver andra bottnar naturligtvis i dem själva. På psykologiskt fackspråk kallas det projektion och har kommit att bli en ovanligt framgångsrik karriärstrategi i dagens Sverige. Det går alldeles utmärkt att göra karriär på hat, projicerat eller inte. Helle Klein och Lisa Bjurwald vill sätta dit alla som inte tycker som de. De vill reglera, strypa, stänga, tysta, begränsa och styra. De vill släcka ner yttrandefriheten för alla som inte har de rätta, godkända åsikterna. De vill framför allt hata, för det får dem att må lite bättre.

Rätten att bestämma vad andra får tycka och säga

Den här sortens ögontjänare har i allmänhet inlett sina karriärer som angivare redan i späd ålder med att skvallra för Mamma eller Fröken och har rikligen belönats för det. De har tidigt invaggats i missuppfattningen att de har rätt att bestämma vad andra får tycka och säga. Missuppfattningen hålls vid liv av att de regelmässigt knyter till sig en liten lismande klick av jasägare som också vill slita åt sig en strimma av strålkastarljuset och känna sig betydelsefulla. I Helle Kleins fall heter de mest närstående vapendragarna och medlöparna Ewa Lindqvist Hotz, präst, och Mattias Irving, filosof, på den kyrkliga hatsajten Dagens Seglora, finansierad av Sofia församling och Stockholms stift.

I Lisa Bjurwalds fall ligger halva kungariket och hela Mediasverige på knä i andäktig beundran, och SR:s programstudios och SVT:s morgonsoffor står ständigt redo med devota “intervjuare”, som här Linda Nilarve. Hon viftar med Lisa Bjurwalds nya bok och ger henne rikliga tillfällen att promota den. Här lyssnar tv-tittaren förgäves efter ett sakligt perspektiv och kritiska frågor men får istället pinsam distanslöshet och kvalmig intimitet “oss kvinnor emellan”.

En självutnämnd inkvisitionsdomstol

helle1-001Sliten mellan Gud och Mammon, mellan socialism och ande tjänade Helle Klein sitt generösa levebröd som politisk chefredaktör på Aftonbladet 2001-2007. Sedan hon prästvigdes 2008 har hon omvandlat predikstolen till politisk agitationstribun och fullföljt det uppdrag hon ålade sig redan under åren på Aftonbladet: att som självutnämnd inkvisitionsdomstol anklaga och gnaga rejält på varpen i samhällsväven; efter känd modell söndra genom att lägga ut sin inre splittring på omgivningen och härska över det kaos som blir resultatet.

För ett år sedan fick hon sparken från Kyrkans Tidning, där hon arbetat som krönikör. På Seglora smedja fortsätter hon sedan att attackera Kyrkans Tidning och dess chefredaktör Anders Ahlberg långt efter att hon fått sparken.

Sedan början av förra året skriver hon ledare i vänsternättidningen Dagens Arena (“oberoende, radikal och progressiv”), den senaste om hur man ska bekämpa Sverigedemokraterna. Helle Klein hatar Sverigedemokraterna. Men “bekämpa” ett demokratiskt invalt riksdagsparti? Ordvalet röjer Helle Kleins politiska agenda. När får vi se henne bekämpa socialdemokraterna?

Seglora smedja – mötesplats för hat och mobbing

Helle Klein har profilerat sig som en Hatets prästinna. Tillsammans med prästkollegan Eva Lindqvist Hotz startade hon nätsajten Seglora smedja som uppges vara ”mötesplatsen för andlighet, kultur och samhälle” men i själva verket är en mötesplats för hat, mobbing, islampropaganda och totalitär mångkulturalism. Här är Guds kärlek mycket långt borta. Seglora smedja har alltsedan starten har drivit en extremt islamflirtande linje och konsekvent slagit ner på alla försök att nyansera debatten om islam som “antimuslimska” eller “muslimfientliga”. En av Helle Kleins tidiga insatser var att bereda utrymme på Seglora smedja åt terroristen Munir Awads svärmor Helena Benaouda att skriva om hur fantastisk den muslimske mannen är. Jag antar att hon inkluderar sin svärson i “de fantastiska muslimska männen”. Domen mot Munir Awad på tolv års fängelse för ett planerat terrordåd mot Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn fastställdes nyligen av hovrätten.

Som en orm hugger hon efter sitt byte

Ett färskt exempel på den kognitiva dissonans som präglar Dagens Seglora är en ledare av Eva Lindqvist Hotz, där hon i ena andetaget skriver att “strukturomvandlingar och ärkebiskopsval endast är en infrastruktur för att uttrycka kärlek i världen” och i nästa fastslår att kyrkan “har ett särskilt ansvar att bilda motkraft mot Sverigedemokraterna”.

kronik annika-borgHelle Klein har fått rasism på hjärnan och ser främlingsfientlighet i varenda buske. I tur och ordning har hon mycket aggressivt gett sig på prästkolleger som misshagar henne, bland annat för att de markerar den kristna kyrkans självständighet gentemot islam. Som en orm hugger hon efter sitt byte. Hårdast drabbad är Annika Borg, som driver bloggen Kristen Opinion och lät sig intervjuas i tidningen Dispatch International.

Helle Klein gick till omedelbar attack:

”Det pågår en normalisering av främlingsfientliga krafter både i samhälle och kyrka. Seglora smedja har tidigare ifrågasatt bloggen Kristen Opinion som drivs av prästen Annika Borg för dess hets mot alla som vill dialog med muslimer och judar. Nu har Borg tagit ännu ett steg ut i extremismens träskmarker och låter sig intervjuas i den antimuslimska Dispatch International, där hon propagerar mot muslimska böneutrop” skriver Helle Klein.

“Jag har skrivit hos fel folk, det är budskapet”

kronik dagsandahl Hon har också attackerat prästkollegerna Helena Edlund och Dag Sandahl, präst på norra Öland. Sandahl har liksom Annika Borg begått den oförlåtliga synden att ha en egen åsikt om böneutrop i moskéer och uttryckt sin åsikt i Dispatch International. Dag Sandahl bemöter påhoppen på sin blogg, BloggarDag:

“Jag har skrivit hos fel folk, det är budskapet. Jag har umgåtts med skökor och tullindrivare och det får man inte. Det begrep faktiskt inte Jesus – eller struntade han i saken? Hojtandets syfte? Skräm folk till tystnad.”

I ett annat inlägg av Dag Sandahl med rubriken “Oren oren” skriver han:

“Vi håller oss med ett prästerskap som avgör vilka som är orena och inte samt vilken fråga som blir orenhetens symtom. Några smittade bör man inte komma vid. Gör man det, kan smittan spridas. Jag fick i en bloggkommentar frågan om Dispatch International, en nätpublikation de rena inte ska skriva i eller uttala sig för. Då kommer Slägga Smedja och klipper till.”

“De första kristna blandade inte bort korten”

Dag Sandahl tar också upp Svenska kyrkans häpnadsväckande okunnighet om islam:

“I Svenska kyrkan finns, rätt begripligt, en bristande kompetens att förstå islam. Fråga prästerna om de på rak arm kan berätta vilka islams fem grundpelare är och de går bet på uppgiften. Ett fåtal präster har någon närmare kunskap om islam, så religionsvetenskap de har läst. Det har inte funnits någon anledning till det tidigare. Därför är det en risk att prästerna, med all sin välvilja, kommer att hantera mötet med islam i lokalsamhället okänsligt och oskickligt utan att förstå de grundläggande olikheterna mellan kristendom och islam. Riktigt så enkelt, som att vi är religiösa tillsammans, är det nämligen inte. De första kristna blandade inte bort korten. Och det är vad saken gäller nu också.”

Proteststorm på kyrkliga bloggar

patrikPå ett växande fält av kyrkliga bloggar har det blåst upp till proteststorm mot Hatets prästinna och Seglora smedja. Stockholmsprästen Patrik Pettersson skriver på sin blogg Kyrkliga ting:

“Vad ska man göra när vuxna människor agerat på ett sätt som anses vara mobbing bland unga? Som till exempel när stiftelsen Seglora Smedjas företrädare upprepande angripit enskilda personer med obarmhärtig medial järnrörsretorik? När man ogenerat pekat ut individer och befläckat dem med misstankar om ideologiskt samröre med förövaren av en massaker i ett annat land och förövarna av folkrättsbrott i en annan tid? När man med i det närmaste pubertala twitterkampanjer smutskastat och baktalat den eller dem som för stunden uttryckt en oönskad åsikt?

Om ungdomar på en gymnasieskola i Stockholm hade skrivit och gjort liknande saker som skrivits och gjorts i Seglora Smedjas namn sedan andra halvan av 2011 hade stora delar av det utan tvekan betraktats som utstuderad mobbing. Men istället har det accepterats, “gillats” och belönats. Vad säger det om vår kyrka att vuxna människor i kyrkan (varav två präster!) i flera års tid tilldelats rätten – och uppmuntrats – att agera enligt en helt annan värdeskala än de etiska värderingar vi anser ska gälla bland våra unga? Här i Stockholms stift har mobbarna redan vunnit.”

Biskopen låter hetsarna hållas

Ytterst vilar ansvaret för Helle Kleins och Seglora smedjas framfart givetvis på biskopen i Stockholms stift Eva Brunne, som använder biskopskräklan till att banka in vänsterpolitik och “antirasism” i den kyrkliga tjänsteutövningen och låter Helle Klein och de övriga hetsarna på Seglora smedja hållas.

Förra året lämnade 53 455 personer Svenska kyrkan. En ökning med cirka 900 sedan året innan. Ett årligt utträde av medlemmar som i antal motsvarar en medelstor svensk stad borde stämma till eftertanke, liksom det faktum att kyrkan år efter år utmärker sig som Sveriges sämsta arbetsplats. Sedan januari 2010 har 70 arbetsplatskonflikter hamnat hos Arbetsmiljöverket. Interna kyrkobråk toppar värstinglistan med 15 ärenden. Kyrkans arbetsmiljöproblem är väl dokumenterade. Femton procent har under den senaste femårsperioden varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, stress eller depression.

I kyrkans värld finns inget himmelrike. Det finns med andra ord goda skäl för en smula självrannsakan bland biskopar och andra inom kyrkans ledning. Istället för att gömma illegala invandrare, hänge sig åt sekteristisk mångkulturalism och HBTQ-frågor borde man röja i eget bo och lägga ner kyrkans främsta hatforum, Seglora smedja. Det finns ingen anledning för Svenska kyrkan att subventionera Helle Kleins mobbingverksamhet.

Det är slut mellan Gud och Helle Klein

Nu är det slut mellan Helle Klein och Gud. Formellt sett är det hon som bryter upp från relationen, men jag lutar mer åt att det är Vår Herre som har tagit sin hand från Helle Klein. Han brukar kunna skilja agnarna från vetet. Till mångas lättnad kastar Helle Klein av sig prästkappan, slänger på sig skinnpajen och går från predikstolen till Dagens Arbete, där hon från första maj blir chefredaktör och VD.

“Präst är man på livstid och jag hoppas kunna vara lite fritidspräst även framöver. Men jag älskar tidningar och lockas av redaktionslivet, så det här var ett oemotståndligt erbjudande. Kyrkan får vänta” säger Helle Klein till Dagens Arbete.

Många hoppas att kyrkan får vänta – länge.

“Systematisk smutskastning och förtal av andra människor”

Prästen Annika Borg, den som hårdast har drabbats av Helle Kleins hat- och förtalskampanjer, skriver på bloggen Kristen opinion under rubriken “Maktens arrogans”:

“Att Helle Klein hoppar av är inte förvånande. Hon ger fingret åt kyrkan och visar därmed för alla att bemötande, diskussion och teologisk reflektion inte var hennes arena. Man kan notera att det inte är Seglora som anges som merit nu när hon ska dra vidare. Det talas tyst om det projekt hon satsat på under sina år i kyrkan och som väckt stark kritik inom Svenska kyrkan. Så, hur ska nu den situation som skapats av smedjan och i smedjans kölvatten redas upp? Det handlar om ansvar, upprättelse och om skadade – bitvis omintetgjorda – förtroenden, om systematisk smutskastning och förtal av andra människor. “

Hon vill tvinga människor till tystnad

Ta inn hele skjermen 02.02.2013 222501

Helle Kleins kampsyster Lisa Bjurwald – även hon en Hatets prästinna fast på det profana området – må kalla sig “liberal”, men hennes liberalism har röda blinkande varningslampor. Frihetligheten omfattar bara människor med samma åsikter som hon själv.

Lisa Bjurwalds agenda är totalitär. Hon vill tvinga människor till tystnad. Hon vill ha övervakning, kontroll, angiveri och repressalier. Stäng “hatsajterna”! Hindra människor från att kommentera! Det handlar om “upprensning”, stängda kommentarsfält, spårning av dataservrar och att begränsa yttrandefriheten så mycket det bara går. Befogad kritik mot journalisters mörkläggning av fakta om invandringspolitiken kallar hon “klassiska konspirationsteorier”.

“Förtal” hos oss är “freedom of speech” i USA

I SR “Godmorgon världen”  beklagar hon att lagen om hets mot folkgrupp leder till så få fällningar. Hon vill att den svenska regeringen ska få USA att ändra sin grundlag så att SÄPO och svenska staten kan få reda på vilka som står bakom svenska nätsajter. Ett “kärnproblem” för Lisa Bjurwald är att nästan alla sajter ligger på amerikanska servrar. Till hennes förargelse är det som kallas “förtal” hos oss nämligen “freedom of speech” i USA. Man anar hennes frustration över att amerikansk grundlag inte bryr sig ett dugg om vad en svensk journalist tycker, hur mycket hon än stampar med lilla foten.

Lisa Bjurwald var först med att ropa “Breivik”

Lisa Bjurwald kan stoltsera med ett rekord: hon var först i Sverige med att ropa “Breivik” efter Anders Behring Breiviks massaker i Oslo och på Utöya den 22 juli 2011. Det tog bara två dagar så var hon igång, och sedan dess leder hon ligan med dem som oftast skriker Breivik, i stenhård konkurrens med Anders Lindberg, Lena Sundström, Åsa Linderborg, Oisin Cantwell, Maria Sveland, Petter Larsson, hela Expogänget och givetvis Helle Klein. Lika säkert som att en italiensk tenor redan efter fyra takter börjar ropa på mamma kan ingen svensk debatt om invandringspolitik någonsin äga rum utan att någon av de här kulturgiganterna efter två meningar skriker “Breivik”.

Vilka journalister skräms till tystnad?

På föreningen Folk och Försvars i Sälen – som ska handla om Sveriges försvar – är av obegriplig anledning Lisa Bjurwald inbjuden. Ännu ett tillfälle att kränga den nya boken. Hon har avancerat i åsiktsaristokratin. Hon har nu erövrat rollen som Expert. Expert på näthat. Hon säger att det högerextrema näthatet är nu så utbrett att det hotar pressfriheten i Sverige. “Journalister skräms till tystnad” säger Lisa Bjurwald. Hon får frågan om hon känner till journalister som har slutat skriva om de här frågorna just på grund av det här? Hennes svar är intressant. Efter ett snabbt “ja” leder hon in intervjuaren på ett helt annat spår:

” Ja, men jag känner faktiskt till ännu fler som inte ens har börjat.”

Upp till bevis, Lisa Bjurwald! Hur identifierar du dem “som inte ens har börjat”?

“Se på mig – jag är exceptionellt god!”

Signaturen Hilmar skriver i en kommentar på Snaphanen som jag gärna återger:

“Lägg märke till vad Lisa Bjurwald säger i del 2 av intervjun i SVT “Gomorron Sverige”, från minut 7:09. Här summerar hon, med förbluffande självinsikt, hur mycket hennes uppförande förfärar, sårar och frustrerar hennes nationalsinnade landsmän. Lägg också märke till att det är med stolthet och ett leende på läpparna hon berättar om sitt självproklamerade rasförräderi och sitt dubbla svek.

Man ska komma ihåg att en sådan kvinnas hela uppväxt har varit en lång indoktrinering i etnokulturellt självuppgivande. Föräldrarna, daghemmet, skolan, medierna, gymnasiet, universitet och arbetsliv har alla inpräntat det stackars flickebarnet med samma diskurs, samma program. Om det är någonting som Bjurwaldflickor och Bjurwaldkvinnor lär ut så är det att det lönar sig att rätta in sig i ledet. Dag efter dag, år efter år, upplever det lättpåverkade flick- och kvinnosinnet att det belönas med acceptans, erkännande och materiellt välstånd genom att säga och göra det förväntade. När det önskade mentala programmet är installerat och verkar driftssäkert vill hon ha ros och premieras, inte bara få erkännande. Så det hon i verkligheten säger i intervjun är:

“Se på mig! Jag är inte bara bra på att lära min läxa utantill – jag är exceptionellt god. Jag är så god att läxan är viktigare än min egen nation, min egen etniska särart – ja mitt eget jag!”

Rädsla och vrede präglar Sverige

Så vad är det Helle Klein, Lisa Bjurwald och övriga av de mest högljudda rösterna förmedlar? Jag urskiljer två tillstånd: rädsla och vrede. De upplever lindring i sin egen rädsla och legitimerar sin vrede genom att projicera den på andra. Rädsla och vrede är de känslor som starkast präglar dagens Sverige. Båda är naturliga reaktioner på den splittring av landet och det tvång som regeringar och riksdagsledamöter sedan mer än fyrtio år utsätter svenska folket för i sin mångkulturella experimentverksamhet. Som ett nät som brister håller den gamla inympade rädslan nu långsamt på att ge vika för vreden som finns därunder.

Censur- och repressalieförespråkarna gör misstaget att tro att mer kontroll och tvångsåtgärder kan utplåna den folkliga vrede som kan kanaliseras tack vare nätet. Det kommer inte att lyckas. Hatets prästinnor predikar förgäves. Björnen har vaknat och kommer inte att somna om.

Af Julia Caesar
Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

63 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] nærmere detaljer, se Söndagskrönika: Hatets prästinnor, 2 februar […]

trackback

[…] går alldeles utmärkt att göra karriär på hat inom Svenska kyrkan. Det har både Helle Klein och Eva Lindqvist Hotz lyckats med. Jag menar att det säger någonting […]

oldman94
oldman94
11 years ago

Jag är uppfostrad i den svenska kyrkan……
…jag känner inte igen det “seglora” uttrycker…….

trackback

[…] (Hela artikeln kan läsas här.) […]

trackback

[…] Snaphanen Medievärlden […]

Josefine
Josefine
11 years ago

“Lika säkert som att en italiensk tenor redan efter fyra takter börjar ropa på mamma kan ingen svensk debatt om invandringspolitik någonsin äga rum utan att någon av de här kulturgiganterna efter två meningar skriker “Breivik”.”

Ha ha ha 🙂 Klockrent!

Helle Klein, das kleine Schwein 🙂

Diktaturens Kreatur
Diktaturens Kreatur
11 years ago

En av dina bästa krönikor Julia. Du överträffar dig själv! Jag har under många år blivit alltmer orolig över sakernas tillstånd i vårt land. Jag kan min George Orwell och alla indikatorer för samhällets utveckling pekar mot likriktning och ett hårdnande åsiktsförtryck. Parallellt med detta håller samhällsbygget att rämna under och inifrån. Arbetslösheten stiger, bostadsbristen är enorm, pensionssystemet har de facto kollapsat, massinvandring av människor som blir evigt bidragsberoende eskalerar år från år. Regimen och media bekämpar tillsammans landets lagar, normer och regler. Allt faller samman och ingen kan veta vart vi hamnar. De senaste dagarna har debatten om det… Read more »

PBr.
PBr.
11 years ago

Lisa Bjurwald , det hedder ikke voldtægt, det hedder fra nu af , overraskelses sex, selvfølgelig med den åbne fortolkning af de tilfælde hvor det ender med døden for den overraskede, det er nok noget der skal arbejdes lidt med men btw, jeg har en stærk fornemmelse af at jeres tid er ved at være udløbet og vurderingen af indsatsen er, katastrofalt ringe, jeg ville finde et skjulested, forholdsvis hurtigt, hvis jeg var i dit/jeres sted.,

Ann-Marie (@Ann_Marie1)
Ann-Marie (@Ann_Marie1)
11 years ago

I vanlig ordning en ypperlig krönika, tack Julia!

Nu ska jag vara lite elak och säga att Lisa Bjurwald har gett epitetet “dum blondin” ett ansikte och hon bevisar också min teori att väteperoxid dödar hjärnceller. För att inte tala om Helle Klein som får mig att tänka på grannens bulldog…..

VOD
VOD
11 years ago

Helle Klein lät inte prästviga sig för att hon är kristen. Hon gjorde det för att kunna rasera den svenska kyrkan.

Ven
Ven
11 years ago
Reply to  VOD

Likaså Åke Bonnier.

Lär känna en jude som är en äkta kristen: (på tyska)

http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Schneider_(Journalist)

http://www.youtube.com/watch?v=UT_MN8GgPAY

(Det vore bra om någon skrev ned instruktioner om användning av översättningsfunktionen på Internet.)

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  VOD

Exakt. Precis som Bonnier och de andra.

JPIIRES:BIT
JPIIRES:BIT
11 years ago
Reply to  VOD

Ni har så rätt, det handlar om mycket. Makt och pengar. Dess tal är 666. Ingen judisk konspiration.

Annika Borg
11 years ago

En sakupplysning: jag lät mig aldrig intervjuas i Disptach. Journalisten hänvisade till den kristna dagstidningen Dagen i sin kontakt. Jag står för det jag sade, men det var alltså som jag uppfattade till Dagen. Tråkigt att ni inte kollat fakta. Jag gillar varken Dispatch eller Seglora och de har liknande metoder. Jag har skrivit en serie i åtta delar om hatsmedjan Seglora. Om man rullar ned finner man alla delar här: http://blogg.passagen.se/kristenopinion/category/Åttonde+budet
//Annika Borg

elwee
elwee
11 years ago
Reply to  Annika Borg

Tack Annika. Jag är en stor vän av källhänvisningar och faktaredovisningar. Däremot är vi inte riktigt överens om Dispatch International som jag ser som en tidning som skriver om allt det som MSM vägrar att ta upp i sina alster. DI är ett ovärderligt komplement för den som vill ha hela bilden av vad som pågår i Sverige och i världen i övrigt. Därför hatas denna tidning av dem som bara tycker att bara viss information ska delges medborgarna. Därför smutskastas utgivarna och själva tidningen av dem som vill ha monopol på det skrivna ordet. Hur kan en liten, liten… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Annika Borg

@ Annika Borg. Som jag skrev i mitt svar till Magnus A ovan skrev jag ganska nyligen om turerna kring ditt uttalande i Dispatch International i krönikan “Vakthundarna”: http://snaphanen.dk/2012/10/21/sondagskronika-vakthundarna/ Jag skrev: “Nu var det inte Dispatch International som Annika Borg trodde att hon uttalade sig i. Hon befann sig utomlands och trodde att hon intervjuades av en journalist på den kristna tidningen Dagen.” Jag har alltså kollat och är väl medveten om fakta, men som du säkert förstår finns det inte plats att ta med allting i alla krönikor. Alltför många upprepningar riskerar dessutom att tråka ihjäl läsarna. Vänliga hälsningar… Read more »

PisseNisse i Hökarängen
PisseNisse i Hökarängen
11 years ago
Reply to  Julia Caesar

Hmm..det finns givetvis yrkesknep i en skala från “white hat” till “black hat”. Ett typiskt sätt är ju just att överrumpla intervjuoffret på olika sätt; tex snabbt dra sina “credentials” och sedan invagga offret i någon slags föreställning att man småpratar inför en ev intervju. Först mot slutet talar man om att man har bandat intervjun (vad sa du nu då?..off the record? det har vi inte kommit överens om!). Detta exempel är fult men fortfarande inom råmärkerna. Att ljuga om att man exempelvis ringer från MSM (om nu Dagen räknas dit) är däremot inte OK, även om man desperat… Read more »

AggeSWE
AggeSWE
11 years ago

Att staten och kapitalet sitter i samma båt är inte en klyscha.
Den ena tyst vid rodret, den andra högljutt i fören.
Få verkar ha insett att media sitter vid årorna.

Angela
Angela
11 years ago

Tack, Julia, idag är det Kyndelsmässodagen, en festdag i svenskakyrkan men som vanligt tog det inte många minuter förrän en muslim började mässa på Gudstjänsten i SR. Rädslan övergår i vrede och handling. SD växer. Lyssnarna drar ur sladden. Likadant var det vid Julbönen i SVT efter några inledande ord av biskop J Bonnier så var det islam som gällde. Och svenskarna går sin väg. I SR: olika Vid dagens början och slut, Morgonandakt m m är det inte bättre. Färre och färre lyssnare alltefter som buddism, islam och globalism (judedom) tar över. Har inte vvarit på de bloggar du… Read more »

trackback

[…] Ny aktuell söndagskrönika av Julia Caesar. […]

Bengterikj
Bengterikj
11 years ago

Tro, Be, Ge, Fasta och Vallfärda. Det är det hela

Tony
Tony
11 years ago

Efter att ha jobbat inom kyrkan i 10 års tid, och sett det enorma hyckleri som existerar där, är jag inte ett dugg förvånad över att medlemmarna flyr därifrån som skållade råttor. Där döljs mycket underligheter bakom fasaderna, personer som vågar påtala fel och brister mobbas och förminskas, medan ögontjänare och smilfinkar upphöjs okritiskt till höjder där dom definitivt inte hör hemma! Vad “sotluggen” Hell(e) Klein gör inom Svenska Kyrkan är obegripligt, för dom flesta helt obegripligt, för hatpredikanter behövs väl knappast om man ska förkunna kärlekens budskap. Men hon är inte den ende obehagliga figur som lotsas förkunna kristendomens… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Tony

X-antal proppar i proppskåpen verkar också ha brunnit ut.

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  Tony

Nej de tillsätts inte ens efter sin tro. De är inte “kristna” utan judar. Klein, Bonnier m fl

“Där döljs mycket underligheter bakom fasaderna, personer som vågar påtala fel och brister
mobbas och förminskas, medan ögontjänare och smilfinkar upphöjs okritiskt till höjder där
dom definitivt inte hör hemma!” Tyvärr har det blivit så här inom alla yrkesområden. De som inte okritiskt anammar allt sjukskrivs, köps ut, mobbas ut ur sina jobb. ÖB – är ett av de senaste exempeln. “Tystnaden på jobbet” blev ett begrepp på 80-talet.

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Angela

” De är inte kristna utan judar”. Och..

H B
H B
11 years ago

Tack Julia för insiktsfull och underhållande argumentation kring det boskstavligen nya prästerskapet i den svenska “debatten”.
Men det fria ordet på nätet lär bli en svårknäckt nöt även för ett samlat svenskt pk-etablissemang. Omvärlden börjar nu också dessbättre få upp ögonen för vad som pågår och där Sverige alltmer framstår som extremt när det gäller opinion- och yttrrandefrihetsfrågor.
Lägg därtill att folket på allvar börjar vakna, de fria sajterna vinner ständigt nya massor i ett berikande växelspel samtidigt som det nya folkrörelsepartiet slår rekord vid snart sagt varje mätning.
Det finns anledning till hopp om en vår också hos oss.

Peter A
11 years ago

Utroligt folk ikke er mere oplyste?

HH
HH
11 years ago

Ja Jesses (om man får säga så). Julias analys, pregnant, intelligent, är fruktansvärt avslöjande. Som jag skrivit på annat ställe – varför har man inte rätt att säga nej? Man behöver väl inte vara rasistisk och hatisk för det. Jag säger alltså ett rungande NEJ till allt som denna Klein och denna Bjurwald för fram. Jag säger NEJ till moskéer också samt minareter med ropande röster. Jag är svensk, skandinav, europé och jag är inte ett dugg intresserad av Afghanistan, Pakistan eller andra länder som slutar på -stan. Jag är inte intresserad av Afrika heller. När jag ser Bjurwald framför… Read more »

SkyNet
SkyNet
11 years ago

Då capo Julia! En utmärkt och briljerande analys av dessa självutnämnda smådiktatorer i samma klass som Nordkoreas Kim Il Jung:ar! Tack gode gud för att det finns en annan lagstiftning i andra länder som möjliggör en bibehållen yttrandefrihet via nätet i Nordkoreas systerland Sverige! Vill man långsiktigt förinta ett land, byta ut ursprungsbefolkningen och rasera det generationer av svenskar har byggt upp, ja då är det mycket obehagligt med yttrandefrihet. Det som fattas i Sverige är den fast monterade och statliga radion i varje hem som inte går att stänga av, annars börjar det bli svårt att skilja vårt land… Read more »

Tony
Tony
11 years ago
Reply to  SkyNet

Ja Hell(e)Klein som är judinna ska nog inte förvänta sig några silkesvantar
den dagen Muslimerna tar över!

Angela
Angela
11 years ago
Reply to  SkyNet

Varför detta vurmande för islam? Jo, tillhör man en minoritet vill man ha många minoriteter vid sin sida för att minska majoritetens makt. Majoritetens makt måste minskas i en homogen nation. Annars kan man inte påverka opinionsbildningen och lagstiftningen (välfärd, religion, politiken ekonomin). Landets splittras därför i grupper (mångkultur). Detta är inget som hänt just nu. I Sverige har kampanjen pågått sedan 1960-talet. Och har kunnat vinna framsteg p g a av en likgiltig och aningslös svensk befolkning. Politiker och medierna har inte upplyst folk i demokratisk anda. Det har pågått länge i hela västvärlden så Sverige och svenskarna är… Read more »

SkyNet
SkyNet
11 years ago
Reply to  Angela

Tack för en bra förklaring! Då förstår jag den motbjudande agendan och pågående demonteringen av vårt vackra land. Det kanske t.o.m. skulle vara trevligare och säkrare att flytta till Nordkorea, man skulle i alla fall inte regera nämnvärt på den statliga censuren och propagandan…

christina wegel
christina wegel
11 years ago

Bra av JC som vanligt. Men är det inte dags för JC att – för att öka trovärdigheten ytterligare- kasta masken och träda fram. Om nu JC, som ryktas, är en etablerad journalist, kan det ju bara bli en värdefull “tipping point”. Eller är hen rädd att “Sotlugg'” och “Linlugg” skall gå till handgripligheter? Vågar Katarina Mazetti ge sig ut och debattera i eget namn på Avpixlat ( vilket fått dess ekokammaren till kommentarsutrymme att slå i decibeltaket), borde väl JC kunna segla under egen flagg. Saker rör ju på sig i rätt riktning, manifestat i opinionsmätningarna och åtföljande kursändring… Read more »

markus
markus
11 years ago

Christina Wegel: ” Eller är hen rädd att “Sotlugg’” och “Linlugg” skall gå till handgripligheter?”

Som du nog vet kan det inte helt uteslutas.

Maja Dacke
Maja Dacke
11 years ago

Jag undrar hur det står till under hatten/mössan/sjalen här. K Mazetti har hela PK-eliten bakom ryggen och vågar debattera sin svenskfientliga inställning. Självklart! Vad har hon att förlora? Debatt, förresten, jag förstår egentligen inte att någon vill läsa hennes alster om de går på samma linje som hon framför i debatten i bl a Avpixlat. Rappakalja … Tyvärr. J Caesar har PK-eliten framför sig med vässade spjut och vågar debattera för den svenska verkligheten endast bakom en sköld. Mycket förståeligt. Hon är mer värd levande än död. (TACK, Julia!) Du uppmanar henne att bli en självmordskandidat – skäms och pfui… Read more »

Olav
Olav
11 years ago
Reply to  Maja Dacke

Jeg håper heller du lar Julia være Julia, Julia, – den dag denne absurde krigen mot egne folk i våre land er over. Dermed vil du forbli vår “helgen”, som var med og ledet oss gjennom vanskelige tider. Jeg ser overhodet ikke poenget med at du skulle avdekke hvem du er; – dine tekster fungerer utmerket slik det er nå. Jeg oppfatter aldeles ikke avpixlat.info som et typisk ekkokammer. Det er i høy grad folket som tycker till der, med mye fornuft; mot ekko av manglende klokskap. Som jeg håper avgrenser seg til kun èn generasjon, også kallad 68-erne. Avpixlat… Read more »

Tony
Tony
11 years ago

Men herregud människa, du måste ju ha otroligt svårt att fatta ,eftersom Julia vid ett flertal tillfällen
Förklarat för dig varför hon skriver under pseudonym.
Att du sen Tar Katarina Mazetti som jämförelse gör din frågeställning ännu märkligare,K.M är ju inte
journalist utan en halvdålig författare och en del av etablissemanget och PK samhället, och går då fri
från kritik från detta håll, ;Medan Julia som verksam journalist och kritisk till systemet löper stor risk
att förlora jobb och inkomst, samt att hängas ut till allmän beskådan av journalistskämten!

christina wegel
christina wegel
11 years ago
Reply to  Tony

Hade fått intrycket att JCs aktiva journalisttid var över och hotet om att få karriären förstörd därmed avvärjt. Och tanken att PK-eliten skulle rycka ut och misshandla JC ter sig inte så närliggande. Slutligen, inget av det som framförts i krönikorna, vilka i läsvärde väl kan mäta sig med PJ Anders Linders, Peter Wolodarskis och Per T Ohlsons, är av det slaget att släkt, familj och vänner behöver skämmas. Tvärtom!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Eftersom du tjatar om detta i stort sett varje vecka, så borde du själv föregå med gott omdöme. Så nästa söndag förväntar vi oss att få se den verkliga christina wegel och inte en pseudonym.

trackback

[…] Läs hela artikeln om Hatets prästinnor på Snaphanen. […]

Erling
Erling
11 years ago

Kyrkans arbetsmiljöproblem är väl dokumenterade. Femton procent har under den senaste femårsperioden varit långtidssjukskrivna på grund av utmattningssyndrom, stress eller depression.

Arbejder svenske præster ligeså meget som danske?

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Politiska floskler som. Mäniskans lika värde. Det är bara att visa svaghet. Den starke visar respekt för andra kulturer och religioner. Visar dom inte respekt. Tillbaka så får dom ingen repekt och behöver inte vara här. Så måste det vara om man ska ha ett fungerande samhälle. Men då är man rasist enligt dom här damerna och politikerna. Svensken ska inte visa svaghet gör man det så blir man lättstyrd precis som politikerna vill. Och går mot förintelsen med svenskheten. Vi måste börja visa styrka och att respekteras som svenskar.

Eva
Eva
11 years ago

Underbar krönika av Julia Caesar. Jag var i Frankrike för inte så länge sedan och hamnade i en mellanstor stad. Jag frågade på hotellet receptionisten om det var säkert att parkera utanför och om det var ett säkert område att promenera i – den blick och det svar jag fick var fullständigt tydligt – “det är här som i de flesta andra städer numera”, sedan kom en lång suck och en blick ingen kan missta sig på. Europa, och Sverige i synnerhet, rämnar nu under det massiva imigrationstrycket och vi ser nu samhället, normer och tilliten sakta, men oupphörligt upplösas,… Read more »

Rune
Rune
11 years ago

“Helle Klein och Lisa Bjurwald är födda i fel tid och fel land. För femtio år sedan hade de platsat perfekt i den östtyska diktaturen DDR.”
————————————————
Eller lite tidigare i Nazityskland.

Mera PK
Mera PK
11 years ago

Ännu ett fulländat beställningsjobb som presenteras SVT.

http://www.svt.se/nyheter/invandrarna-fa-i-manga-problemkommuner

Hans K Nilsson
Hans K Nilsson
11 years ago
Reply to  Mera PK

Hela Sveriges etablissemang jobbar för högtryck på order av kärringen Bengt Westerberg att bevisa förträffligheten med invandringen och det mångkulturella samhället. Det är vår SVENSKA FOLKETS förbannade skyldighet att bevisa motsatsen.

Naymlap
Naymlap
11 years ago
Reply to  Mera PK

PK svensken har mycket höga tankar om sig själv de, svävar på ljusblå moln i himlen. De anser sig vara Europas mest begåvade folk
eftersom de, anser att , kommuner med mycket asylanter och azulanter har det mycket bättre än de, som inte har det. Tänk vilka dumskallar är finländare, danskar, polacker, etc. som inte begriper bättre utan begränsar inflödet av analfabeter. För att, inte tala om SD, som vill stoppa utvecklingen av svenneriet. Nej, leve “Enhets Partiet Svenska Kretiner”!

trackback
11 years ago

[…] Snapphanen säger i sina texter lär du aldrig få se på TV, och därmed blir debatten om invandringen ensidig. Det är ett […]

Magge
Magge
11 years ago

Tack Julia för din underbara söndagskrönika!

Mitt psyke var i gungning men har åter stabiliserats då du
träffsäkert satt ord på det som (bland andra) jag känner men
knappt orkar tro är sant.

Johan
Johan
11 years ago

Till Helle-Lisa: I Seglora smedja – handlar det ej om att bedja, Där är det inne att hata – och respekten för nästan rata Åt den som vågar skepsis visa – mot det som är heligt för Lisa kommer ej finnas nåd att vänta – gruvlig hämnd, fixar Klein med ränta Att hennes saliggörande och allomfattande mångfald – för svensken endast är oöverträffad enfald Kan hon under inga villkor acceptera – så därför måste PK-media censurera Tänk att så helt på sanningen sitta – att andras rätt till egen uppfattning kan kvitta Och i TV-soffan få sitta och prata –… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Missa inte huvudspåret. Reinfeldt får fritt jobba för sin politik. Utnyttja invandringen till att halvera lönerna till slut för att göra Sverige konkurrens kraftigt. Det kommer att drabba alla i slutändan folk får lämna sina boenden med skuld. Dom nya svenskarna får billiga boenden. Bankerna blir rikare svenskarna får ha dubbla jobb för att hålla levnadsstandarden. Prostitutionen ökar brotten ökar ungdomarna måste ju få pengar för att överleva. Ett vackert Sverige.

Hans K Nilsson
Hans K Nilsson
11 years ago
Reply to  Invandrare1957

Du har helt rätt i ALLT du skriver detta är agendan. Lands och folkförrädaren Reinfeldt och hans anhang vill ha Sverige tillbaka till 30 talet. Svensken SKALL åter stå med mössan i hand och be om sitt dagliga bröd. Sverige och Svenskhataren Reinfeldt har redan i sin ungdom förstått hur Svensken är i grunden därför kunde han genom att kasta till folket småsmulor ( precis som sossarna gjorde med bidrag ) via sina jobbskatteavdrag få folket att ge dem sina röster. Landsförrädaren skryter ständigt om att arbetarna har fått en extra månadslön att röra sig med MEN han berättar inte… Read more »

Peter
Peter
11 years ago

De kvinnor som upplevt “mångkulturens” värsta baksidor verkar inte lika imponerade av Lisa Bjurwald: http://www.friatider.se/nasrin-sjogren-sagar-lisa-bjurwald ”Vad dessa människor som ser nazister i varenda prasslande buske vägrar förstå, är att en del av oss har vuxit upp i och ännu vistas i det som kallas verkligheten. Den verklighet där segregation, tvångsäktenskap, hederskultur, sexuella trakasserier, glödgande Sverigehat, kriminalitet, renlärig islam, fattigdom, missbruk och allsköns misär är vardag”, skriver Sjögren. Sjögren menar att ”[d]et ska vara en insnöad och demokratifientlig människa som Lisa Bjurwald till att” kritisera de som själva levt och vuxit upp i mångkulturen för att de talar ut och att… Read more »

Magnus A
Magnus A
11 years ago
Reply to  Peter

Det sista, att Bjurwald “sanktionera[r] de verkliga förtryckarna inom minoriteterna”, intressant och kanske en brist i Expos definition av islamofobi. Jag kallades “islamofob” i Expo tidskrift 2007, trots att jag skrev om muslimer som kritiserat radikala/islamister (ser nu att bloggposter konsekvent talar om “radikala”, islamister och liknande) men ser nu en annan definition, av Stand for Peace. De kritiserar all extremism — judisk, antisemitisk, islamistisk… — och skriver om islamofobi: “The greatest threat to moderate Islam and its assimilation with democratic values are those people who, too fearful to make a stand against radical Islamists, ignore the pleas of pro-Western… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Magnus A

@ Magnus A. Du verkar ha läst min text slarvigt. Den kommentar av signaturen Hilmar som jag citerar är skriven på danska och översatt av mig. Det han/hon återger är Lisa Bjurwalds egna ord i intervjun i SVT:s Gomorron Sverige som jag länkade till. Du kan se och höra den här, från cirka 7:09: Det är alltså Lisa Bjurwald själv som säger att hon ses som rasförrädare. Citat: “En blond och blåögd kvinna som går över till den andra rasen. Det blir ett dubbelt svek för de högerextrema.” Turerna kring prästen Annika Borgs uttalande i Dispatch International skrev jag om… Read more »

XY
XY
11 years ago

Ovanligt skarpa, ironiska bittersting av sällsynt träffsäker formuleringskonst, även med Julia Caesars höga standard som referens.

De avslöjade avslöjar egentligen sig själva i varje framträdande de gör, men en krönika som denna ger läsaren en mycket kompakt erinran om “de goda krafternas” och korrektmedias hatprojicerande gunstlingars dubbelmoral och aggressiva agenda.

Arvid Falk
Arvid Falk
11 years ago

Tack för en ny, utmärkt söndagskrönika! Lisa Bjurwald och Helle Klein m.fl. är hatiska, fanatiska och monumentalt självgoda. —– Jag vill varmt rekommendera Rowan Atkinsons tal till det brittiska parlamentet 16 okt. 2012. “It is what you might call The New Intolerance, a new but intense desire to gag uncomfortable voices of dissent. ‘I am not intolerant’, say many people; say many softly spoken, highly-educated, liberal-minded people: ‘I am only intolerant of intolerance’. And people tend to nod sagely and say ‘Oh, Wise words, wise words’ and yet if you think about this supposedly inarguable statement for longer than five… Read more »

Ven
Ven
11 years ago

Ledande politiker och Svt (Propagandaministeriet) ser ut att tillhöra samma familj;
Axel Gordh Humlesjö (programledare SvT)
Chavez Perez (Förstered. SvT-debatt)
America Vera Zavala (rabiat Vp)

http://www.qx.se/8144/vimmel-fran-pittstims-releasefest

elwee
elwee
11 years ago

Tack Julia. Jag tror att rädslan är betydligt större än vreden, men det är ju inte precis passande att visa annat än vrede utåt när man känner att marken gungar under fötterna. Vreden är sista utvägen … kanske man kan få några att tro att den är ett utslag av indignation istället för, som det ju faktiskt är, en gnagande rädsla för vad som kommer att hända när sanningen blir uppenbar för en majoritet av medborgarna. Det tro fan att de vill begränsa yttrandefriheten för vanliga skattebetalare så de själva kan fortsätta och sätta agendan och styra “sanningen” dit de… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Tack Julia. Jag tror att rädslan är betydligt större än vreden, men det är ju inte precis passande att visa annat än vrede utåt när man känner att marken gungar under fötterna. Vreden är sista utvägen … kanske man kan få några att tro att den är ett utslag av indignation istället för, som det ju faktiskt är, en gnagande rädsla för vad som kommer att hända när sanningen blir uppenbar för en majoritet av medborgarna. Det tro fan att de vill begränsa yttrandefriheten för vanliga skattebetalare så de själva kan fortsätta och sätta agendan och styra “sanningen” dit de… Read more »

Ven
Ven
11 years ago

Makteliten och journalisterna är i samma gäng!

http://niklassvensson.se

Dag Selander
11 years ago

Se också Thoralfs bloggpost om hur Expo nu fått Svenska kyrkan som nationell kund. Tidigare hade man Hembygdsrörelsen, skolorna, media och nu… kyrkan

Svenska kyrkan visar var man hör hemma. Man följer opinionens vindar.

http://thoralf.bloggplatsen.se/2013/02/02/9407905-svenska-kyrkan-expo-sant/

Ven
Ven
11 years ago
Reply to  Dag Selander

Kommentarerna till Toralfs artikel är hoppingivande!

63
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x