5
feb
Seneste opdatering: 5/2-13 kl. 0701
21 kommentarer - Tryk for at kommentere!

CBC clip on Gavin Boby, CAIR-CAN and his appearance in Ottawa today.

Hvad koster indvandringen?

Af Lone Nørgaard og Tabita Wullf

I disse tider er der vældigt meget fokus på størrelsen og fordelingen af de offentlige udgifter. En slankning af velfærdsstaten er i fuld gang. For at kunne foretage de nødvendige prioriteringer er det afgørende at få afklaret: 1. Hvad skattekronerne bliver brugt til? 2. Om målsætningen for investeringerne bliver nået?

Derfor undrer det os, at der tilsyneladende ingen problemer er med at diskutere udgifter til poster som fx kongehus, tvangsfjernelser og folkeskole, mens det er tæt på umuligt at få svar på, hvad indvandringen koster det danske samfund. Vi er selvfølgelig på det rene med, at spørgsmålet er vanskeligt. Statistikkerne oplyser kun i begrænset omfang om etnisk oprindelse, og begrebsanvendelsen (indvandrere, flygtninge, efterkommere) mudrer ofte slemt til. Men hvis præmisserne og forudsætningerne for tallene i diverse undersøgelser lægges frem, er statistik som bekendt et meget vigtigt redskab til at få greb om, hvordan samfundsforholdene rent faktisk tegner sig.

Vi tager afsæt i, at det tal der i skrivende stund (februar 2013) optræder i debatten om udgifter til indvandring er 15,7 mia. kr. Dette beløb vil vi i det følgende sætte et stort spørgsmålstegn ved.

I 2006 skrev Tabita Wulff artiklen Den trojanske hest, hvor hun med henvisning til Danmarks Statistik 2006 oplyste, at de den gang 6 procent fra ikke-vestlige lande var et dyrt bekendtskab for de danske skatteborgere – nemlig mellem 80 og 100 milliarder kr. Disse tal er aldrig blevet anfægtet.

Velfærdskommissionen nåede frem til, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande er godt tre gange så dyre i forhold til den offentlige sektor i sammenligning med danskerne, og at en total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande vil spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040 (refereret i Børsen den 1. dec. 2005). Ifølge beregninger foretaget af den uafhængige institution Dream for Cepos er indvandringens pris til Danmark, at indvandringen fra mindre udviklede lande (Irak, Somalia, Tyrkiet, Marokko, Pakistan, Libanon, Afghanistan osv.) har været en kæmpe underskudsforretning. Dream når frem til, at der for fremtidige generationer af borgere i Danmark må ventes negative nettobidrag til de offentlige finanser for tre ud af fire indvandrergrupper. For indvandrere fra mindre udviklede lande lyder det negative nettobidrag på 29.600 kroner pr. person pr. år. For efterkommere fra mindre udviklede er tallet 29.000 kroner pr. år.

I en artikel i Weekendavisen d. 26.9.08 med overskriften Nationalbanken om indvandring: Sats på superindvandring kunne man bl.a. læse følgende: Kun enlige mænd og kvinder, der kommer til Danmark efter endt uddannelse, hele tiden er i arbejde og forlader Danmark igen før pensionsalderen, hjælper på dansk økonomi. Endvidere at ”i modsætning til superindvandrerne fra Østeuropa er en stor del af den indvandring, der er sket tidligere, personer fra mindre udviklede lande med lav erhvervsfrekvens og et relativt stort træk på offentlige ydelser og offentlig service.” Ergo: Indvandring fra 3. verdens-lande har medført en forværring af de offentlige finanser.

I bogen Indvandringens pris – på vej mod et fattigere Danmark (2012) af historikeren Morten Uhrskov Jensen dokumenterer han, at indvandringen gør Danmark fattigere.

I forlængelse af ovenstående dokumentation er det væsentligt at få præciseret, hvilke poster, der bliver anvendt skattekroner på. Her følger en uprioriteret liste, hvor det er vores påstand, at en række af disse poster hidtil ikke har været regnet med i de samlede udgifter. De tal vil vi gerne have på bordet, og hellere i dag end i morgen:

Statsforvaltningen, Familiestyrelsen (tidligere Civilretsdirektoratet) – i 2012 omdannet til en del af Ankestyrelsen – kaldet Familieretsafdelingen – som hører under Social- og Integrationsministeriet.
Udlændingestyrelsen, Integrationsministeriet
Domstolene (separationer, skilsmisser, forældremyndighedssager, faderskabssager)
Socialforvaltningen
Ordenspolitiet, Kriminalpolitiet, Fremmedpolitiet, PET
Hospitalsvæsenet, Alm.praktiserende læger (større sygelighed, flere sindslidende bl.a. gr. fætter-kusineægteskaber, D-vitminmangel, diabetestilfælde)
Fængselsvæsenet (overrepræsentation af flygtninge, indvandrere og efterkommere, fængselspræster, fængselspsykologer)
Skoler (ekstraundervisning, specialundervisning, psykologhjælp, modersmålsundervisning), SFO-pædagoger. Særlig tiltag i børnehaver og vuggestuer
Asylsystemet (Flygtningenævnet, Asylcentre, Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, kørsel fra/til grænse til modtagecentret Center Sandholm)
Krisecentre (overrepræsentation af kvinder fra 3. verdenslande), hemmelige krisecentre, evt. i udlandet (Safe Houses), for kvinder, der risikerer likvidering, hvis de vil unddrage sig tvangsægteskaber
Advokatsalærer (fri proces-systemet)
Tolke, Integrationsbeløb, Sprogundervisning
Modersmålsundervisning (foreløbigt 30 mio. kr. sat af)
Terrorsikring
Nedslidning, nedrivning og ombygning af ghettoer i forsøg på at undgå kriminalitet. Huse i de omkringliggende kvarterer mister værdi.
Lønninger til socialrådgivere
De mange udgifter øger behovet for skatter og afgifter – hvilket forringer konkurrenceevnen og dermed fører til tabte arbejdspladser og mindre vækst (en ond cirkel)
Evaluering af integrations- og sociale projekter
Indvandrervirksomheder (især kiosker og restaurationer) der snyder med skat, moms, afgifter og arbejdskraft
Familier mister penge, da de er nødt til at sende deres børn i privatskole for at undgå for mange tosprogede i børnenes klasser
Sociale ydelser og andre tilskud:
Dagpenge, Bistandshjælp, Sygedagpenge, Førtidspensioner, Børnepenge, Børnetilskud, Huslejetilskud m.v.
Forsikringsbeløb (hærværk, ildspåsættelser etc.)
Skadeserstatninger for vold
Udgifter i forbindelse med kidnappede børn
Polygami (huslejetilskud til to lejligheder, udlæg til børnepenge til den “enlige” mor)
Tilskud til etniske foreninger
Særlige integrationstiltag, Ungdomsklubber, Gadeplansarbejdere, Fædregrupper

Vores påstand er, at tallet plus/minus 80 milliarder kr.bevidst holdes under låg. Med den begrundelse, at store dele af befolkningen ville gå i koma, hvis de sort på hvidt blev præsenteret for regningen for indvandringen. Vel at mærke en indvandring, som den oprindelige befolkning aldrig har fået lov til at tage stilling til og som på nuværende tidspunkt koster hver etnisk borger fra nyfødt til olding i dette land cirka 16.000 kroner om året! (Udregnet efter et skøn på 4.9 millioner etniske danskere)

Vi håber, at vi med dette indspark i debatten kan bidrage til at kaste lys over en indvandring, der – medmindre den bliver stoppet – vil opløse det danske velfærdssamfund. Enhver borger kan forstå, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter, og jo større udgifter kan disse kun dækkes ved at skære i velfærdsstaten. Det går først og fremmest ud over de hårdtarbejdende lavtlønnede i kedeldragterne, pensionisten, der skal leve af folkepensionen, en dårligere skole for vores børn etc., etc. Jo flere man ønsker at hjælpe, desto fattigere bliver alle.

Lone Nørgaard, lektor, cand. mag., voksenunderviser, foredragsholder, freelanceskribent og anmelder. Forfatter til flere bøger om bl.a. køn og kultur, aktiv dødshjælp og islam.
Tabita Wulff, journalist og forfatter til en lang række fagbøger om bl.a. sundhed, medicin, alternativ behandling og samfundsorienterede emner. Børnebogsforfatter og foredragsholder.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Et underskud på 16,6 milliarder lyder ret lavt, men desværre kan man ikke tilgå Rockwoolberegningen pt. Der er mange faktorer i et regnskab, sygehusforbrug, fængsler, specialundervisning, invalidepension og hospitalsophold til voldsofre osv. Se Lone Nørgaard og Tabita Wullf Hvad koster indvandringen? […]

Arne von Kappelgaard
Arne von Kappelgaard
9 years ago

Når man snakker om ikke-vestlige lande, så ved vi jo godt, at det er muslimske lande der er tale om, så som: Afghanistan, Irak, Libanon, Mali, Marokko, Nigeria, Pakistan, Somalia, Tyrkiet. Som vestlige lande regnes: Australien, Canada, EU-landene, Island, New Zealand, Norge, Schweitz, USA. Hvis vi i stedet for de tilkomne koran-disciple, havde fået mennesker fra Filippinerne, Kina, Korea, Thailand, Vietnam, så havde vi ingen problemer haft, men vi skal tilsyneladende trækkes med nogle mennesker, hvor mange er født med et gen, der gør dem evigt utilpassede, og det uanset hvor de slår sig ned. I dag er det blevet… Read more »

Victor
Victor
9 years ago

Kan I SÅ sætte denne op:

http://www.information.dk/450214

Frank P
Frank P
9 years ago

Lars H forsøgt myrdet!!!

Anonymous
Anonymous
9 years ago

Også i USA er den politiske korrekthed gået fuldstændig over gevind:

“A group of students at Rocky Mountain High School in Fort Collins Colorado have altered the pledge of allegiance by saying “One nation under Allah.” Apparently the group prides itself on being multicultural, one of the great code words these days for all things stupid.
Meanwhile, in Texas of all places, a group of 6th graders were recently asked to design a socialist flag. How sweet.”

http://www.americanthinker.com/blog/2013/02/government_schools_gone_wild.html

JensH
JensH
9 years ago

Så er der igen en engelsk kvinde der er blevet ‘fanget’ på video mens hun ‘fortæller’ et par indvandrere hvad hun mener om deres tilstedeværelse i UK. Denne gang foregår “episoden” dog ikke i et offentligt transportmiddel, men på et hospital i Ipswich:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2273150/Rant-woman-Suffolk-students-Spain-Nigeria-Ipswich-Hospital.html#axzz2K174hKIM

Men alle disse offentlige ‘udbrud’ der bliver ‘fanget’ på video, så får de Engelske domstole da travlt med at skulle behandle ‘Hate-speech’-sager.

Arild Ejsing
9 years ago

Eyvind DK
“indvandrere fra ikke-vestlige lande” betyder muslimer, idet termen er kreeret for at omgå socialisternes krav om ligestilling af alt og alle. Det har ført til, at vi nu har love, der gør det strafbart, offentligt at omtale personer eller grupper af personer negativt, så vil man sikre sig en rolig nattesøvnm, bør forbrydere kun omtales rosende uanset forbrydelsen. Nu vil det nok knibe med min egen nattesøvn, idet ordene forbrydere og forbrydelse er negativt ladede, og forbrydere er en identificerbar gruppe af personer.

Prudentius
9 years ago

“Hvad koster indvandringen?”

Som forfatterinderne selv gør opmærksom på: Så meget at vi ikke må få det at vide!

Det siger lidt om det åbenlyse bedrag og den dybt udemokratiske holdning, der er forbundet med at opretholde den multikulturelle stat.

Multikulturen er ikke nogen succes og dens præsteskab ved det kun alt for godt, nu gælder det bare om at forhindre de skattebetalende får i at gøre noget ved det. Jo, jo det er deres penge, men det hellige multikulti-tabernakel skal bestå, koste hvad det koste vil.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago

Iøvrigt minder denne artikel mig om noget der slår mig hver gang jeg kommer fra USA til Danmark: USA er meget materielt rigere end Danmark. Det kan ikke læses direkte af økonomiske statistikker (lidt da USA har højere BNP pr indbygger) men det slående er at alt er billigere i USA (og jeg mener New York) end i Danmark. Kun husleje er samligneligt. Man betaler tårnhøje skatter men udover lidt højere kontanthjælp og (en ikke imporende) sygesikring ville jeg egenligt gerne vide hvad vi får for alle de skattekroner. USA har også offenlige biblioteker, fortove og veje der repareres, brandvæsen,… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
9 years ago

Tænk hvis stemmer er nok, for at holde noget kørende, selv om det, ud over alt andet der kan nævnes, er en åbenlys underskudsforretning, der ikke ville holde dagen i dag i et marked fungerende efter markedsprincipper?

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Peter Buch

Tja, det er lidt som med valg i gamle Sovjet. Politikerne kommer jo alle fra den samme skole…

Peter Andersen
9 years ago

Amerikanerne har ganske rigtigt et offentligt system. Kineserne betaler det. USA er et af de allermest forgældede lande i verden og de penge de ikke låner, får de gennem salg af statsobligationer – til primært Kina. Det der adskiller Europa og Rusland er den gamle traver om Byzants og Rom. To sider af kristendommen, som tidligere har stået skulder ved skulder, da lokummet brændte. Det tror jeg godt vi kan regne med vil fortsætte, hvis det skulle blive aktuelt. Og Putin er altså lige så populær, hvis ikke mere, i Rusland som Obama er i USA. Det er bare ikke… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago

“Hvad koster indvandringen?”

Jeg fatter ikke at Karen Hækkerup kunne få sig selv til at sige at det ikke er vigtigt. Jeg tog engang fejl omkring hende og opfattede hende som en “relativt fornuftig” socialdemokrat. Min fejl…

Eyvind Dk
Eyvind Dk
9 years ago

Også her bruges termen “indvandrerne fra ikke-vestlige lande”, som en gruppe, hvor alle bidrager negativt til samfundet!
DETTE ER IKKE TILFÆLDET!
Filippinere, kinesere, thaier, vietnamesere m. fl. bidrager i allerhøjeste grad positivt – på ALLE parametre!
Det er uretfærdigt at omtale og sammenligne dem med f.eks. indvandrere fra mellemøsten og Afrikas horn!
Lad os nu se det i øjnene, problemet er MUSLIMSK indvandring og KUN muslimsk indvandring!!!

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Eyvind Dk

Helt enig. Det altoverskyggende problem er muslimsk indvandring. Hvad problemerne hermed konkret er, er en lang diskussion men jeg kan ikke lade være med at tænke på Winston Chuchill’s beskrivelse for ca. 110 år siden af islamisk kultur hvor han er inde på at det er en kultur der efterlader folk fatalistiske, sløvt indstillede til livet og derved “slappe” og uvirksomme. Det er meget, meget langt fra konfusiansk kultur eller hvad kinesisk, vietnamesisk osv. nu skal kaldes under en hat.

Skjoldungen
Skjoldungen
9 years ago
Reply to  Eyvind Dk

Også jeg græmmes såre over udtrykket “ikke-vestlig indvandring”. Det virker næsten som om PK-tossernes orwellianske newspeak har smittet af på ellers fornuftige folk som Morten Uhrskov, Lone Nørgaard og Tabita Wulff. At også de bruger dette lange ‘sløringsord’ i stedet for det præcise muslimer siger adskilligt om den garotte som de kaglende klasser har fået anbragt ytringsfriheden i. Jeg er ikke jurist, men kunne man tænke sig, at foreninger af “ikke-vestlige indvandrere” fra Kina, Vietnam, Thailand, Korea – og såmænd Rusland? – rejste en §266b-sag mod Uhrskov, Nørgaard og Wulff? – Det ville nok give genlyd i visse kredse og… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
9 years ago
Reply to  Skjoldungen

Netop Morten Uhrskov mener vist nok præcis “ikke-vestlig” indvandring i sin kritik. Hans blog på JP var med til at “vække” mig (jeg har ikke boet i Dk de sidste 4 år) og besøg hjemme fik virkeligt mine øjne op (tingene er skredet siden 2009 og det er nok nemmest at se når man har været væk i lang tid). Og jeg er særligt glad for at Uhrskov bruger data og statistikker til sine argumenter og ikke alle det der bløde “jamen jamen”. Men jeg synes lidt han er sprunget ud fra den dybe ende med nogle af sine ideer.… Read more »

Ulla
Ulla
9 years ago
Reply to  Eyvind Dk

Lad os nu ikke slå os til tåls med, at den ikke-vestlige indvandring er uundgåelig og bare trygle om at få indvandrerne et andet sted fra. Man kan også blive træt af kinesere og japanere. Et liv domineret af dem vil danskerne også knalde hovedet ind i væggen over.

Jakob
Jakob
9 years ago

Ja, det må jo sige en del mere om de muslimske mænd, end man har lyst til at vide. Det er eddermame klamt!!!

Victor
Victor
9 years ago

Et andet spørgsmål:

Hvad koster en burka til en baby?

Nej. JEG er ikke blevet tovlig: Det er den saudiske sheikh Abdullah Daoud til gengæld blevet. Han mener at nyfødte piger skal have burka på…..så de – hold jer nu fast – ikke bliver voldtaget!!!!?

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2273308/Sheikh-Abdullah-Daoud-Saudi-cleric-sparks-outrage-calling-baby-girls-wear-burka.html#axzz2JydFcikR

Limewoody
Limewoody
9 years ago
Reply to  Victor

Hvis Vorherre havde ønsket at kvinder skulle gå med burka, så var de nok blevet født med en.

21
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x