30
nov
Seneste opdatering: 1/12-13 kl. 2040
73 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Journalisten Dan Josefssons avslöjanden av rätts- och vårdskandalen kring Thomas Quick/Sture Bergwall i boken “Mannen som slutade ljuga” och tisdagens tv-dokumentär “Kvinnan bakom Thomas Quick” har skakat om Sverige. Bakom skandalen fanns en sekt bland personalen på Säters rättspsykiatriska klinik. Läkarna och psykoterapeuterna i Säter drog i sin tur med sig polis, minnesexpert, försvarsadvokater, åklagare och sex olika tingsrätter i tron på Sture Bergwalls falska morderkännanden. Resultatet blev att Bergwall dömdes för åtta mord som han inte hade begått.

Berättelsen om Sveriges största rättsskandal och vårdskandal finns att läsa i förra veckans krönika, “Sekten kring Thomas Quick”. Kvinnan i Sätersektens centrum var Margit Norell, (1914-2005), psykoanalytiker i Stockholm, som under hela sitt långa yrkesliv samlade hängivna skaror av troende lärjungar omkring sig. De kände sig utvalda, de trodde sig äga sanningen och vara bäst i hela världen.

Men sekten i Säter är inte den enda, snarare toppen på ett isberg i sektlandet Sverige. Svensk strävan efter konsensus till varje pris skapar ett gynnsamt klimat för sektbildningar. Allra tydligast ser vi det i invandringspolitiken, där sju partier driver fortsatt massinvandring och ett enda parti utgör opposition.

“Det var en kick”

Göran Fransson var fram till 1994 överläkare på den rättspsykiatriska kliniken i Säter där Sture Bergwall vårdades. I dag är han den ende av de inblandade som offentligt har omvärderat sin syn på den vårdideologi och sektmentalitet som härskade på Säters sjukhus. Han genomskådade Margit Norells teori om bortträngda minnen redan 1995. I tv-dokumentären talar han om den starka övertygelse – i klartext tro – som låg till grund för vården av dömda farliga brottslingar när den nya rättspsykiatriska regionvårdsenheten  öppnade 1989:

“Känslan var att nu förändrar vi den här sortens vård. Vi var pionjärer! Det här kommer att bli bra! Det var en kick.”

Framför allt handlar det om tro

Kickar är oemotståndliga som drivkraft och en viktig del av sekters existens. Själva grunden i en sekt är behovet av gemenskap och tillhörighet, den varma ombonade känslan av att höra till ett sammanhang, att vara accepterad, omtyckt och respekterad. Margit Norells idol, den tysk-amerikanska psykoanalytikern Frieda Fromm-Reichmann (1889-1957), har formulerat sig så här om en av människans starkaste drivkrafter:

“Loneliness seems to be such a painful, frightening experience that people do practically everything to avoid it.”

Vi gör vad som helst för att slippa vara ensamma. Medlemskap i en sekt erbjuder den suveräna känslan av att vara utvald och mer högtstående än andra människor (som man ofta föraktar), att ingå i en gemenskap med de enda personer som förstår hur saker och ting ligger till. Framför allt handlar det om tro, en enormt stark tro som kan försätta berg. Tron är kittet som håller sekten samman och skapar lojalitet i gruppen.

“Man sållar bort kritisk information”

En sekt är en solitär organism. Den lever sitt eget liv, oberoende av omvärlden. Ingenting som skulle kunna hota sektens existens släpps in. Sekten värnar om sin tro genom att sluta sig utåt och avvisa utifrån kommande intryck och information. Göran Fransson säger:

“Sekter behöver inte läsa kritisk information. Man sållar bort den. Och man behöver inte ta emot kommunikation utifrån.”

Isoleringen utåt hjälper sekten att hålla uppfattningen om sin egen suveränitet levande. Den står helt enkelt över fakta och andras kunskap. Med hjälp av olika raffinerade försvarsstrategier står den också över sanningen. Sekters främsta bränsle är berusningen över sina egna idéer. Därför är de så farliga. Gruppen på Säters sjukhus hade sektens alla kännetecken, samma kännetecken som utmärkte alla grupper av lärjungar som Margit Norell samlade kring sig under sitt långa liv: krav på total lojalitet. Inga ifrågasättanden är tillåtna. Ofriheten, de starka bindningarna som blir alltmer tvingande och osunda, ett symbiotiskt och tvångsmässigt samspel där alla inblandade inklusive patienten Sture Bergwall ytligt sett gör vinster.

Han matade sekten med lögner

Den självuppfyllande sektkänslan av att vara utvald och viktig och glansen från sektens grandiosa självuppfattning smittade av sig på Sture Bergwall. I tv-dokumentären säger han: “Jag upplevde mig själv som en betydelsefull person i det sällskapet.” Mellan honom och sekten fanns ett slags outtalat bilateralt handelsavtal där han matade dem med de lögner de ville höra. I utbyte levererade de tillhörighet, oinskränkt uppmärksamhet och till och med beundran.

Sekter har alltid funnits. Man skulle kunna tro att fenomenet minskar i takt med att människor blir mer kunniga och upplysta. Men människorna i sekten kring Thomas Quick har alla hög akademisk utbildning. Det skyddade dem inte från att dras med. De psykologiska krafter som kan frigöras i en grupp kan bli så starka att de slår ut både förnuft och yrkeskunskaper. Historien kryllar av exempel på destruktiva och galna sekter, både religiösa, politiska och övriga. Både kommunism och islamism är utpräglade och gigantiska sekter, med historiska katastrofala konsekvenser. I dagens Sverige är genusextremisterna, statsfeminismen och vargälskarna uppenbara sektexempel.

“Vi gör alla dumheter, och vi måste stå för dem”

Läkaren Göran Fransson säger i tv-dokumentären:

“Ingen kan svära sig fri från personligt ansvar, men vi var också alla del av en process som vi tappade kontrollen över.”

Han tror att ingen människa är skyddad från att hamna i en sektmiljö om den är tillräckligt lockande. Själv stod han emot, åtminstone delvis. Han var den ende i ledningen för Säters rättspsykiatriska klinik som varken gick i handledning eller psykoterapi hos Margit Norell. I ett mail berättar han att han utsattes för starka påtryckningar att göra det. Han såg kollegerna komma från de ständiga resorna till Stockholm:

“Man åkte på handledning hos Margit Norell, och så kom man tillbaka uppfylld av värme och kunskap.”

I mailet till Göran Fransson frågar jag vad han tror det beror på att just han vågar vara ärlig och självrannsakande i den grupp som omgav Sture Bergwall i Säter? Ingen annan har ju velat träda fram och uttala sig. Det kan han inte svara på, skriver han:

“Men jag anser att vi alla gör dumheter i våra liv och att vi måste stå för dem.”

“Varför måste varje idiotidé tas på allvar i Sverige?”

imagesDe misstag som begicks på Säters sjukhus – och inte bara där – berodde på den okritiska entusiasmen för de psykologiska irrläror som förmedlades av Margit Norell. Hennes teori om bortträngda minnen hade långt tidigare förkastats i bland annat USA. Men i Sverige anammades den med hull och hår av läkarna och psykoterapeuterna i Säter. Här manifesterade sig den utbredda svenska tendensen att omedelbart sluta nya idéer i sin famn, bara för att de är nya. Det gäller att hänga med på tåget och inte riskera att bli frånåkt – och ensam.

Har vi en särskild fallenhet för sektbeteende i Sverige? Ja, jag tror det. I Sverige är konsensus mycket viktigt, att tycka likadant och undvika konflikter. Det är så viktigt att konsensus ofta ses som ett mål överordnat allt annat. Steget från konsensus till sektbeteende av nordkoreanska mått kan vara så kort att ingen märker när man passerar gränsen. Johan Hakelius skriver i en krönika i Affärsvärlden:

“Det som verkligen gör att idiotidéer får fäste i Sverige är om de kan förgyllas med vetenskap. För inget gör en svensk underdånig över gränsen till det imbecilla, som ett vetenskapligt forskningsresultat. Varför, O varför, måste varje idiotidé tas på allvar i Sverige?”

Nu var Margit Norells idéer inte vetenskapliga, de var tvärtom gravt ovetenskapliga. Men lärjungarna trodde på dem ändå, för de var ju troende och brydde sig inte om fakta.

Årtusendens överföring av kunskap

Johan Hakelius menar att välfungerande samhällsinstitutioner sällan eller aldrig är resultatet av vetenskap och forskning. De är istället följden av århundraden eller, vad gäller överföring av kunskap, årtusenden av erfarenhet.

“Forskningen kan försöka beskriva den komplicerade sociala väv som gör överföring av kunskap möjlig. Men när forskningen i stället blir aktivist, med ambitionen att avskaffa eller spegelvända valda delar av vad praktisk erfarenhet mejslat fram, blir vetenskapen destruktiv.”

I Dagens Nyheter skriver Erik Helmerson:

“Baksidan av den svenska trendkänsligheten är föraktet för gammal kunskap. Det kan ha spelat in i tragedin kring Thomas Quick. Tisdagens specialsändning av ”Veckans brott” kan tjäna som varnande exempel på den tidsandans massiva kraft som kan slita med sig ett samhälle som en tsunami och orsaka lika mycket skada.”

“Var fanns de skeptiska rösterna?”

Erik Helmerson citerar den amerikanska psykologen Elizabeth Loftus, som i sin forskning visat att teorin om bortträngda minnen är en irrlära som istället riskerar att skapa falska minnen. Helmerson frågar:

“Var fanns de skeptiska rösterna? Varför lyssnade ingen på dem?”

Sedan polemiserar han mot professorn i kriminologi, Leif GW Persson, som i tisdagens ”Veckans brott”  sa om rättsskandalen Thomas Quick att ”Det var inget systemfel”. Persson menade att det var en samling individer i Sätersekten snarare än den svenska rättsstaten som skapade skandalen Quick. Erik Helmerson skriver:

“Jag håller inte med. Det är ett systemfel, men det består i att kritiska röster systematiskt förtigs och gammal erfarenhet förkastas, bland annat genom att vi i medierna gärna går hand i hand med de forskare som har de mest spektakulära, inte de rimligaste, resultaten. I stället för ett pågående samtal, intellektuellt och prövande, tar en samling ivriga ikonoklaster över rummet, mer än redo att skratta ut den stofil som vågar påstå att det finns något värde i det som våra föräldrar höll för sant.”

Så skulle de aldrig säga om invandringspolitiken

Nu inträffar något mycket märkligt. Det här är ju kloka åsikter som går att applicera på flera samhällsområden. Både Johan Hakelius och Erik Helmerson sitter på bombsäkra taburetter i den offentliga svenska debatten och utövar en betydande styrning av densamma. Men jag vågar lova mina fågelholkar på att de aldrig någonsin skulle uttala sig på det här sättet om det gällde det uppenbara svenska sekttänkandet kring invandringspolitiken. Sanningen är nämligen att Sveriges invandringspolitik i allt väsentligt styrs av samma mekanismer och samma sektmentalitet som de som styrde vården av Thomas Quick i Säter, och att personer som Erik Helmerson och Johan Hakelius och hela deras yrkeskår – journalisterna som ska granska makten – glatt åker med på det mångkulturella tåget utan att ge ifrån sig ett pip till protest.

“Om du inte håller med oss är du en usel människa”

Alla sektkännetecken finns i invandringspolitiken: den krampaktiga sammanhållningen och förfäktandet av de “rätta”, de godkända åsikterna, oemottagligheten för fakta, självrättfärdigheten, den blinda tron av religiösa dimensioner, känslan av utvaldhet och överlägsenhet. Sektmedlemmarna ser sig som en elit som begriper det den okunniga pöbeln inte förstår. Här finns också fientligheten och hatet mot dem som tycker annorlunda. Det enda som fattas är en karismatisk sektledare, men sekter kan tydligen fungera även med en samling fårskallar till politiker i täten. Vi har sett det förr, men då i totalitära stater. Bara politikerna ger ifrån sig signaler om vilka åsikter som är tillåtna är tillräckligt många beredda att kasta sin integritet överbord och ansluta sig till sekten, i synnerhet om signalerna kombineras med kraftiga uttryck för stigmatisering, som “rasist” och främlingsfientlig”.

Politikerna spelar på rädsla: “Om du inte håller med oss är du en usel människa!” Bit för bit dras tumskruvarna åt. Definitionen av främlingsfientlighet var länge att tycka illa om utlänningar i största allmänhet – trots att vilken evolutionspsykolog som helst kan förklara att rädsla för främlingar är en del av vår evolutionära överlevnadsinstinkt. I dag blir man stämplad som främlingsfientlig om man inte anser att alla jordens befolkningar har automatisk rätt att bosätta sig i Sverige och bli försörjda av svenska skattebetalare.

De finns på den rätta sidan åsiktsstaketet

Det är intressant att de här uttalandena kommer från just Erik Helmerson och Johan Hakelius, som båda återfinns på den rätta sidan åsiktsstaketet, den etablerade, trygga och goda sidan. Där åtnjuter de och deras kolleger yttrandefrihet, medan alla som tycker fel utestängs från den offentliga debatten.

Jag kan inte erinra mig att någon av de här två herrarna någonsin har uttryckt minsta tvivel på att mångkultur är en fantastisk idé eller offentligt betvivlat det extrema i att Sverige år efter år toppar insläppet av invandrare i hela Europa. Jag kan inte heller påminna mig att någon av dem på något framträdande sätt har gått i bräschen för vanliga svenskars rätt att uttrycka sig kritiskt om sjupartiets massinvandringspolitik.

De skeptiska rösterna är tystade

Som sagt: “Var fanns de skeptiska rösterna? Varför lyssnade ingen på dem?”

Jo, det kan jag förklara för Erik Helmerson. De var tystade. De ÄR tystade. En samling chef- och debattredaktörer med Helmersons egen chef Peter Wolodarski i spetsen avgör vilka tankar och åsikter som ska få uttryckas offentligt i Sverige. Och dit hör inte åsikter som ifrågasätter massinvandring och mångkultur, inte ens debattartiklar med raka fakta om invandringens ekonomiska och övriga konsekvenser. Sådana texter av stort intresse för den svenska allmänheten nobbas konsekvent med hänvisning till “platsbrist”, medan det finns obegränsat med utrymme för dravel skrivet av Henrik Arnstad, Jonas Hassen Khemiri eller de vanliga påhoppen på Sverigedemokraterna och deras representanter.

Hela etablissemanget i press, radio och tv har sedan länge stängt de taggtrådskrönta gallergrindarna till sina spalter och kanaler för den absoluta majoriteten av Sveriges befolkning. Vanliga svenskar som med oro ser avvecklingen av vårt land och vill diskutera vad invandringspolitiken leder till har inte en chans att göra sig hörda i gammelmedia. Om inte Internet fanns skulle vi inte ha en aning om vad människor utanför medieetablissemanget tycker.

Invandringspolitiken är en idiotidé

Johan Hakelius skriver: “Varför, O varför, måste varje idiotidé tas på allvar i Sverige?” Ja, säg det! Men vad invandringspolitiken anbelangar har jag faktiskt aldrig hört Johan Hakelius kalla den en idiotidé. Trots att det är just vad den är. Istället bidrar han till idiotin genom att hålla den politiska korrekthetens fana högt och sitta och tramsa om oväsentligheter i “Spanarna” i SR P1, skriva okontroversiella kolumner i Aftonbladet och Affärsvärlden och låtsas att vi lever i den bästa av världar.

Det märkliga som Johan Hakelius inte tycks ha noterat är att den här idiotidén på odemokratiska grunder har tvingats på svenska folket i mer än 40 år – trots att det finns mängder av “kunskaper som överförts i århundraden” som visar att den är just en idiotidé som aldrig någonsin har fungerat någonstans. Men idéns praktiska konsekvenser märker man antagligen inte så mycket av på Östermalm där Johan Hakelius bor. I den meningsbärande elitens salonger betraktar man under största möjliga tystnad Sveriges förvandling till ett mångkulturellt inferno med dagliga skottlossningar och en våldtäktsstatistik som är högst i Europa. Så länge man inte själv drabbas är allting bra. Och om mångkulturen kommer för nära röstar man med fötterna och flyttar, för det har man råd med.  Sedan fortsätter man rösta på massinvandringspartierna som vanligt.

Tjänar fett med guld på invandringsindustrin

Så låt oss tillämpa vad de här två herrarna säger på det samhällsområde som i allra högsta grad styrs av en utpräglad sektbildning. I invandringspolitiken har demokratin satts ur spel genom att svenska folket aldrig har tillfrågats. Sjupartiet är fullkomligt enigt om fortsatt massinvandring, och Sverigedemokraterna är det enda partiet i opposition. Invandringspolitiken styrs alltså av en maktfullkomlig sekt bestående av sju partier under ivrig tillskyndan av hela journalistkåren, den kulturella eliten och alltfler finansiellt sinnade människor som i likhet med Bert Karlsson  har fattat signalerna och tjänar fett med guld i invandringsindustrin.

En svensk kan lätt bytas ut mot en kongoles

Bränslet som driver invandringssekten är högoktanigt: verklighetsfrämmande visioner om mångfald, globalisering och mångkultur i kombination med en berusande känsla av godhet och solidaritet. Allt bygger på den gamla kommunistiska utopin att alla människor är likadana och alltså utbytbara mot varandra. En svensk urinvånare kan därför med lätthet bytas ut mot en kongoles, som 33-årige dubbelmördaren Doudou Ahoka  eller en islamist från Mellanöstern, som den libanesiske terroristen Munir Awad.

Enligt den så kallade värdegrunden har vi alla samma värde som dubbelmördare och terrorister. Och är invandrarna inte lika som vi så kan de enligt sektens kommunistiskt grundade tro stöpas om av staten till önskat resultat. Verkligheten besvärar inte sektens medlemmar. Den kommer de aldrig i kontakt med, de betalar sig fria från den. Påtvingad mångkulturalism drabbar främst samhällets svaga grupper; de gamla, de sjuka och de fattiga. Det är de som får se sina bostadsområden förvandlas till varianter av Mogadishu, Bagdad eller Damaskus. Det vet alla i sekten. Det borde bekymra socialdemokraterna och vänsterpartiet som säger sig värna om just de svaga grupperna. Men de har sedan länge tagit sin solidaritet bort från det egna folket och planterat den i analfabetimporten från världens mest våldsamma och dysfunktionella länder.

Trendkänslighetens svarta baksida

Jag återvänder till Erik Helmerson i Dagens Nyheter. Han ser att den svarta baksidan av den svenska trendkänsligheten är föraktet för gammal kunskap och skriver:

“Jag tror att vi har stor anledning att fråga oss om inte vi svenskar är ungefär världssämst på att tillgodogöra oss denna varsamma, någon skulle säga konservativa, syn på kunskap. När Sverige berömmer sig av att vara vaket och öppet för internationella trender kan det vara just detta som är den svarta baksidan. Vi tycks stå ständigt beredda att kasta några hundra års erfarenheter i Östersjön så snart någon ny lämplig ism korsar våra gränser.”

Ingen lyssnar på de skeptiska rösterna

Inga tecken tyder på att Erik Helmerson ser att mångkulturalismen är just ett “varnande exempel på den tidsandans massiva kraft som kan slita med sig ett samhälle som en tsunami och orsaka lika mycket skada.” Varför denna partiella blindhet? Gammal kunskap och nedärvd svensk kultur har i decennier systematiskt förlöjligats och marginaliserats i Sverige av just hans yrkesgrupp, till förmån för “tidsandans massiva kraft.”

Jag tar hans fråga igen: “Var fanns de skeptiska rösterna? Varför lyssnade ingen på dem?”

Så här är det, Erik Helmerson: De skeptiska rösterna är inte bara tystade. De är brännmärkta. Människor som uttrycker skepsis mot sektens invandringspolitik blir utfrusna och socialt stigmatiserade, de förlorar sina jobb och förtroendeuppdrag, de blir misshandlade och får sina hem och sina bilar förstörda. Ingen lyssnar på dem, för en sekt fungerar precis som Göran Fransson säger:

“Sekter behöver inte läsa kritisk information. Man sållar bort den. Och man behöver inte ta emot kommunikation utifrån.”

En sekt behöver inte lyssna till andras kunskap

En sekt är sig själv nog och behöver inte lyssna till kunniga experter, kritiska röster eller gammal erfarenhet. Det spelar ingen roll att internationellt ryktbara vetenskapsmän och författare som Harvardprofessorn Niall Ferguson varnar för att utvecklingen i Sverige går mot en katastrof. I en intervju gjord av Paulina Neuding i tidskriften Neo säger Ferguson:

“Sverige kan inte längre försvara sig militärt. Vi håller på att skapa en permanent klass av människor som aldrig kommer att kunna försörja sig. Städerna hotar att explodera i våld. Och alldeles för få vågar prata om problemen.”

Han är märkbart oroad för Europa, han har själv lämnat Europa för USA, och han är särskilt oroad för Sverige. Han ser upploppen i svenska förorter under sommaren som ett illavarslande tecken på ökande motsättningar.

“En viktig sak som saknas i diskussionen, och det är den absolut största svårigheten de skandinaviska länderna står inför, är den totalt misslyckade integrationen av invandrare. Och detta är ett så katastrofalt misslyckande att det inte bara kan betraktas som ett sidospår. Det är en central utmaning för den skandinaviska välfärdsmodellen. Detta riskerar att utvecklas till en verklig kris, till och med ett hot mot stabiliteten i ett land som Sverige.”

Varnar för okontrollerad invandring

Inte heller anser sig sekten behöva lyssna till Sveriges mest välrenommerade ekonom, Assar Lindbeck, 83,  när han varnar för konsekvenserna av okontrollerad invandring:

“43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda. 60 procent av alla utgifter för socialhjälp i Sverige går till utlandsfödda. Svensk arbetsmarknad är inte anpassad till den typen av invandring vi har av lågutbildade från utomeuropeiska länder. Och det är på tiden att vi får en sansad diskussion av dessa frågor.”

Sanningen är en mäktig fiende

Alla sekter bygger sin existens på orealistiska föreställningar och avskärmning från omvärlden. Det innebär att de kraschar förr eller senare när lögnerna krackelerar och sanningen bryter igenom. Sekten i Säter sprack när Sture Bergwall slutade ljuga, eftersom lögnen var det fundament den byggde på. Samma sak kommer att hända med invandringssekten. Den tycks samla sina medlemmar kring parollen “Nu kör vi skiten i botten”, det vill säga utplåna den svenska välfärden så fort det bara går genom att bjuda in hela världen att kalasa på den.

Sekten glömmer att sanningen är en mäktig fiende. Den glömmer också att “välfungerande samhällsinstitutioner är följden av århundraden eller, vad gäller överföring av kunskap, årtusenden av erfarenhet” som Johan Hakelius skulle uttrycka saken. Därför är sektens storhetstid begränsad.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af  samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

73 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…]  Alt sammen subtilt og godt set, her kommer alle nuancerne med og så er det selvfølgelig kærligt beskrevet. Hakelius slalommer dog dygtigt udenom Sverige uproportionalt stor indvandring go dens konsekvenser. Han mener, at indvandringsmodstanden i virkeligheden er en samlegruppe for misfornøjede mennesker af alle slags. Der er dem, der mener han er en glat ål og en overlever, en hlavhjertet oprører, der så gerne vil tilhøre etablissementet. Det er beskrevet i Söndagskrönika: Sektlandet Sverige […]

Jan T God
Jan T God
9 years ago

När en journalist sätter sig två och jobbar fram en bok kan man var säker på en enda sak. Läsaren blir manipulerad på ett mycket försåtligt sätt. Anledningen är enkel. Journalisten har naturligtvis en agenda att det hela ska bli så smaskigt och sensationellt som möjligt. Ingen köper ju en bok som sida upp och sida ned diskuterar “å ena sidan” resp. “å andra sidan”, vilket förmodligen hade hamnat närmare sanningen. Josefsson är inget undantag. Den som ska avslöja manipulationen för vanligtvis ta på sig ett långvarigt hårt arbete, det har ju tagit flera år att åstadkomma den. Få orkar… Read more »

Maj
Maj
9 years ago

För en gångs skull håller jag inte med hela vägen, därför att texten inte håller. Individuell psykterapi handlar inte om de “bortträngda minnen” som Dan Josefsson tjatade om. Han tycker säkert han har gjort ett riktigt scoop, men sanningen verkar vara att han inte vet något om en psykodynamisk terapi och vad som händer där. Det kan säkert vara de som tror att det omedvetna bara innehåller elände och trauman som man har trängt undan. För vi har ett omedvetet. När vi drömmer har vi en sanering av det som har pågått på dagen. Även känslomässigt. Om man har varit… Read more »

Angela
Angela
9 years ago
Reply to  Maj

Ursäkta Maj, men det du säger här är lika mycket trams det. Och det förskräckliga är att man blandar in sådant kvalificerat trams i rättegångar och låter det fungera som bevis eller rättfärdiga ett åtal mot en människa. DET är det fruktansvärda. Det är som en gammal häxprocess där de s k “häxorna” förklarades skyldiga om de inte kunde flyta på vattnet. Ja Herre Gud. Längre har vi väl kommit än att dra upp sådant trams ur historien igen . Vidrigt att iklä det en massa förföriska läror. Jag kan inte ens kalla det en vetenskap. Kan någon med samvetet… Read more »

Angela
Angela
9 years ago
Reply to  Angela

PS . Före Jesus tid kallades det för drömtydare! Med halmnekar som stod och bugade för Josef i Egypten. Ja…jisses!.Hahaha….”Folk älskar att bli lurade”, Machiavelli.

an
an
9 years ago

Rättvisans kvarnar mal långsamt
http://www.leifgwpersson.se/22sept13.html

Visionären
Visionären
10 years ago

Jag delar varje kommatecken i Julias analys om sektbeteendet och tycker som sagt att den är en av de viktigaste textstyckena på senare tid, eftersom den ger oss svaret på många frågor som med allt större enträgenhet gjort sig gällande för oss som står utanför sekten och som inte med samma lätthet tar till oss sektens överordnade ideologi – globalismen och mångkulturen. Men jag skulle vilja tillföra ännu en dimension till tillståndet i den svenska ankdammen, och det är inverkan av den i mitt tycke avskyvärda svenska snobbismen. Jag vet inte vad den kommer sig av, om den beror på… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Visionären

Det du beskriver så bra är sektbeteende, precis detsamma som i Quickfallet. En mera övergripande sekt styr i Sverige. Den styrs från Bryssel. Som i sin tur styrs av utländsk sekt. Demokrati och politik är en bluff. Det är låtsaspolitik. Låtsasdebatter. Låtsasdebatter eftersom sekten redan bestämt. I Sverige finns bara ett enda oppositionsparti. 7-partierna har samma politik, grundlagsfäst t o m . Samma agenda. Kan någon tala om vad man gör på alla toppmöten? Alla G-möten? Varför Löwfen fick vara med Wallenberg på resan till Storbritannien. Det var därför jag kunde påstå att Löfwen kommer att bli näste statsminister redan… Read more »

Det Svenska psyket
Det Svenska psyket
10 years ago
Reply to  Visionären

I vår “moderna” tid är det dom slappa integritetslösa, morallösa och hjärnlösa människorna som sätter standarden. Det är numera modernt att vara ett riktigt dumhuvud. Dom vill inget annat är att vara dumhuvuden. Mot bristande vilja finns ingen bot brukar man säga..

Bergfast
9 years ago

Nja, kanske är det lite att ta i? Visserligen får man kanske erkänna en viss lättpåverkanhet, i just snällhetens tecken, där oviljan att – ställa till bråk – , medför att många hellre är just – samarbetsvilliga – , och också just hellre vill ha en identitet som – medarbetarvillig -, än motsatsen, dvs. – motarbetande – till vad t ex ett partis ledarskikt förordar, eller till vad chefer på arbetsplatser förordar, eller vad olika, vetenskapligt sanktionerade ideologier, t ex feminism, marxism, eller för den delen vad olika psykologiska s.k. skolor förordar, som alltså alltid och överallt är förutsättningen för… Read more »

Bergfast
9 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. Inte att förglömma är den fullkomligt vidriga och vedervärdiga flick- och ungkvinna – figuren – Grynet – , som gestaltades av Elin Ek, och som sändes på bästa barnprogramtid. En totalförvriden flickförebild. En avskyvärd personlighet, som framställdes som just en – förebild – . En vidrigare och mer förvriden, förvirrande och förvirrad förebild för unga flickor går väl knappast att hitta. När Bergsmans filmer, Scener ur ett äktenskap, visades i tv, ökade skilsmässorna dramatiskt i Sverige. Det finns så oerhört många negativa och förledande s.k. – förebilder -, som medfört och medför så mycket negativa konsekvenser för välbefinnandet hos… Read more »

Angela
Angela
9 years ago
Reply to  Bergfast

En perfekt beskrivning av en medvetet styrd fördumningsprocess (tittytainment). Begreppet myntades av J Carters säkerhetspolitiske rådgivare med syftet att hålla en frustrerad världsbefolkning i schack och på gott humör och acceptera orättvisorna som globaliseringen skapade. Världen slits sönder i en ekonomisk och mental härdsmälta och medierna är pådrivande och medskyldiga. De främsta exemplen på tittytainment-media i Sverige förutom public service och privatägda TV-kanaler är Aftonbladet och Expressen.

Det Svenska psyket
Det Svenska psyket
10 years ago

Ett bra exempel på sekt är den lille sektpojken Ullenhag som uppfostrats av sin sektpappa som var chefredaktör på UNT. Ullenhag har hjärntvättats med den enda verkliga sanningen och då behöver man inte bry sig om några andra sanningar – man kan ljuga hej vilt utan då man redan hittat den enda sanning som egentligen har existensberättigande. Alla som säger emot denna sanning blir då per automatik onda – som tex Sd eller “rasisterna”.

Berit Augustsson
Berit Augustsson
10 years ago

Ett stort tack till Julia Caecer för en bra analys! När man fick reda på att det var sektbeteende som låg bakom att Thomas Quick blev dömd för åtta mord som han senare är frikänd för. Så undra man verkligen kan det vara så enkelt att det är en eller två som dragit igång sektbeteende när det gäller massinvandring och tvingat alla att haka på en sorts masspsykos. “Om du inte håller med oss så är du en dålig människa”. Helmerssons egen chef Peter Wolodarski bestämmer vilka tankar och åsikter som ska få uttryckas i Sverige. Sekten är maktfullkomlig och… Read more »

siw
siw
10 years ago

Sektlandet, jo jag har själv länge menat att i Sverige finns det ofta bara plats för en åsikt åt gången i många frågor.
Förr kanske det hjälpte till under svåra vintrar om alla höll ihop?
Men om nästan alla gör samma misstag kan det bli katastrofalt.
Jag tror att de senaste 20 årens massinvandringspolitik är en tickande bomb som det kan bli svår att desarmera, även om invandringen stoppas nu.

Särimner
Särimner
10 years ago

Oj vad bra beskrivet. Det finns också ett gammalt indiskt talesätt som icke är att förglömma. “Det är inte sektledaren som skapar sekten, det är lissmarna runt denne/denna (PK).”

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Särimner

Helt rätt. Anledningen till att människor dras mer och mer till sektliknande ismer är att dom saknar en egen inre kärna att luta sig mot. Dom saknar en egen inre grund att stå på. Dom är mångkulturella zoombies, utan moral eller skrupler. Tomma ytliga narcissistiska nutidsmänniskor. Dom anser sig moderna men utan egentlig demokratisk förankring befinner dom sig snarare på 1000-talet. Dom är tomma och dumma, något dom gärna döljer genom ett flashigt yttre och dom säljer med glädje sin själ för vilken billig – ism som helst. Så var det inte för 100 år sedan då människor var tvugna… Read more »

svenskastavalla
svenskastavalla
10 years ago

Idag sätter jag på mig hatten så att jag kan lyfta på den för dig!

sunnyman6
sunnyman6
10 years ago

Huvudet på spiken. Det vi ser idag i Sverige är en form av sektbeteende. Så enkelt är det. Vissa försöker hitta logiska förklaringar med hjälp av olika konspirationsteorier av typen “skyll på judarna” eller “Bilderberggruppen”, men dagens invandringspolitik följer inga rationella principer. Den är en slags politisk masspsykos, som utlösts av att personer med verklighetsfrämmande vänster-åsikter (där Västerlandet anses “dåligt” medan fattiga länder är moraliskt “bra”) kommit att dominera det offentliga samtalet. Det hela påminner om “Kulturrevolutionen” i Maos Kina, där alla tävlade om att vara allra mest Mao-trogna och allra mest hängivet tillämpa Mao Tse-tungs tänkande. Till sådant beteende… Read more »

Stefan Borg
Stefan Borg
10 years ago

G.K. Chesterton: “When men choose not to believe in God, they do not thereafter believe in nothing, they then become capable of believing in anything.” Jag tycker att dessa ord verkligen har bäring på fallet Säter. När jag var ung och läste Astronomisk Tidskrift och Scientific American kunde man ofta läsa ett förbehåll som artikeförfattarna-vetnskapsmännen gjorde: att slutsatserna som dragits i artikeln byggde på att naturlagarna, sådana som vi känner dem här och nu, i alla tider och på alla platser har och har haft samma giltighet — dvs. outtalat, att detta är något vi inte kan veta utan är… Read more »

Lars_P
Lars_P
10 years ago

Utmärkt och mycket välskriven analys.
Det är märkligt att Sverige alltid ska gå i täten för de mest idiotiska idéerna bara för att de är nya.
Den havererade rovdjurs- och invandringspolitiken har redan tagits upp men det finns ju även andra “nya” idéer som lett till stora problem: PPM-systemet, avregleringen av järnvägen, kommunaliseringen av skolan, friskolor, privata vårdgivare, bantningen av försvaret, jordbrukspolitiken. Det har alltid funnits kritiker till nymodigheterna men på bästa Kejsarens-nya-kläder-manér tystas alltid dessa.

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago

Enda sättet att få slut på den vansinniga förstörelsen av vårt samhälle är att vi gemensamt ser till att Julia Caesars krönikor blir lästa av en stor del av svenska folket. Sätt i gång och sprid nu!

H B
H B
10 years ago

Oerhört bra krönika. Jag har själv länge hävdat att hela Sverige är en sekt, ledda och övervakade av den övergripande översekten vid namn 68-rörelsen med förgreningar och övergripande järngrrepp inom alla samhällssektorer och då inte minst inom högsta beslutande 7-klöverklubben.

Da Capo
Da Capo
10 years ago

På Gotiska Klubben skriver Goten bland annat: “Istället för att ge svenskarna en debatt om Frankfurtskolans, psykoanalysens och kulturmarxismens feministiska och kanske judiska (ping Lasse Wilhelmson) påverkan, via media och kulturliv, på svenskt rättsmedvetande och psykiatri, ger man oss en Thomas Quick iklädd en offerkofta som inte får analyseras på annat sätt än att hans ENDA MOTIV var att få mer droger, samt att få stanna kvar på anstalten Säter.” kommentatorn ‘Hänt i Sverige’ skriver bl.a.: “Jag har ju tidigare nämnt Franfurtskolan och dess inverkan på judaiseringen av den svenska kultur- och journalitsnomenklaturans mentalitet sedan 60-talet. Och i detta fall… Read more »

Heima
Heima
10 years ago

För det första kommer jag att tänka på – HUR MYCKET har hela detta spektakel Quick, Bergvall – Norell
kostat svenska skattebetalare??

För det andra vågar jag påstå att jag faktiskt tror på Lambertz. Men då får jag förstås hela denna sekt över mig som tror att Sture Bergwall alias,alias ÄR oskyldig.

För det tredje OM han är oskyldig står vi för det faktum att vi kanske har 8 st skyldiga mördare som springer omkring lösa och som vi inte kan fälla eftersom morden är preskriberade.r

Hur vi än vrider och vänder oss står vi med ändan bar.

Kurtan
Kurtan
10 years ago
Reply to  Heima

Intressant! Men om jag inte är helt ute och cyklar så har tro inte någon plats när det gäller att avgöra om någon är skyldig till i detta fallet ett flertal morD eller inte. I ett rättsystem är det FAKTA och inget annat som gäller, eller hur? Devisen OSKYLDIG tills bevisad SKYLDIG gäller väl även i Sverige, eller?! Hur du kan “tro” på Lambertz får stå för dig själv men har inget att göra med huruvida TQ är skyldig eller inte! Vad gäller TQ så har han nu blivit friad från alla mord pga just det att det finns presenterade… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Kurtan

Nej – tro har ingen betydelse – utan varför jag tror är att Lambertz sade i TV att han hade bevis och FAKTA att Quick är skyldig – och jag tror honom. Vi får väl se om vi får reda på SANNINGEN!! Är det nu bestämt att Lambertz har fel så kommer sanningen inte att komma fram i våra medier. Sådant är bestämt av våra usla politiker som inte vill tappa masken. Betr. olösta mordfall har vi massor av sådana och för det mesta har vi genom t.ex. Avpixlat fått en del sanningar – som vi inte ska får veta… Read more »

sunnyman6
sunnyman6
10 years ago
Reply to  Anonymous

Du får tro vad du vill, tro på tomten Lambertz om du vill men här är det FAKTA som gäller.
Troligen vet du ingenting om fallet, så börja med att läsa denna artikel:

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/dan-josefsson-kliniken-pa-sater-var-ett-drivhus-for-logner/

Det är pinsamt med dessa konspirationsteoretiker som vägrar se sanningen i ögonen.

Tanja B
10 years ago

Tack för en mycket läsvärd krönika Julia! 🙂 Ang Hakelius: “Men det som verkligen gör att idiotidéer får fäste i Sverige är om de kan förgyllas med vetenskap. För inget gör en svensk underdånig över gränsen till det imbecilla, som ett vetenskapligt forskningsresultat. Visar vetenskapen att läxor är ineffektiva, måste en sann svensk överge vett och omdöme.” Det är som med genusvansinnet – hur kan sådan idioti fått fäste inom akademin. Jag skrev om detta i Axess och det ligger även på bloggen i mitt inlägg “Akademikerna och det sunda förnuftet” om varför en del akademiker (genusvetare och andra sociala… Read more »

Styrbjörn
Styrbjörn
10 years ago

Mycket bra krönika! Jag diskuterade faktiskt islam och politisk korrekthet häromdagen med en tjej som har muslimsk bakgrund, men är född i Sverige. Hon har vänt islam ryggen och är rejält emot religionen, och vi kom fram till att både islam och den politiska korrektheten har ett sektbeteende. Kan det vara därför som kommunister och politiskt korrekta är vurmar så mycket för mångkulturen och i synnerhet för islam? Även om dessa två uppfattningar står i motsats till varandra så delar de det dogmatiska tänkandet, hatet mot oliktänkande och oviljan att ens försöka ifrågasätta sina egna åsikter.

Anna
Anna
10 years ago

Tack Julia för en som vanligt alldeles strålande krönika! Denna gång kanske mer angelägen än någonsin. Det är helt fantastiskt egentligen hur den politiska och massmediala eliten i förening har kunnat dra in så stora delar av befolkningen i sin sektbubbla. Men det är väl bara att konstatera att strategin med massmedial hjärntvätt och indoktrinering av barnen redan från förskolenivå varit framgångsrik. Svenskarna förefaller också vara ett ovanligt viljelöst och auktoritetsbundet folkslag – säkerligen en effekt av att vi från barnsben fått lära oss att Staten alltid vet bäst. Ett utmärkt exempel på detta är när så gott som hela… Read more »

Da Capo
Da Capo
10 years ago

Regimkritiker 11:28 skriver: “Julias viktigaste text någonsin.” – – – – – – – – – – – – – – – – – – Regimkritiker har fel – detta är Julias viktigaste text HITTILLS. Julia Ceasars viktigaste text NÅGONSIN är ännu inte skriven – eller ännu inte publicerad. Nittonhundrafyrtiosju då jag skulle börja i 2:5an köpte jag min första riktiga bok på engelska. En amerikansk ‘äkta’ (kängerumärkt) pocketbook med teckningar av James Thurber. 66 år senare minns jag utan grubbel en teckning i denna bok med texten TOUCHE’!, visande hur en fäktande kapar huvudet på sin helt blodlöse motståndare.… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Da Capo

Kul du nämner David Schwartz och DN. Det var debatter där på den tiden om mångkultur respektive assimilering, speciellt judar deltog, som jag då inte visste om att de var, och dom var minsann inte ense. Det var spännande att följa med. Själv tog jag ställning för mångkultur – jag är inte säker på att det var det begreppet som användes – och jag var ganska ensam om den inställningen bland kolleger och även folk i allmänhet. Det var lite suspekt att inte hålla på det svenska.

sunnyman6
sunnyman6
10 years ago
Reply to  Da Capo

Det du sprider är antisemitisk dynga, som du slickat i dig från antisemiten jan Milld.
De som ligger bakom massinvandringen är de TUSENTALS människor som i slutet av 1960-talet ingick i den såkallade “68-vänstern”.
Du var troligen inte ens född då och vet förstås inget om den tiden. Denna extremvänster infiltrerade sedan opinionsbildande organ i Sverige och resultatet ser vi idag.

Bergfastb
10 years ago
Reply to  sunnyman6

Sunnyman6 sa;…” Det du sprider är antisemitisk dynga, som du slickat i dig från antisemiten jan Milld.”…. Det skulle vara ganska intressant att få klarlagt och förtydligat på vilket sätt och varför det som kommentatorn Bernt uttrycker och påpekar, är ett .. ”spridande av antisemitisk dynga”… Beror det på: 1….att David Schwartz inte skrev någonting om ett förespråkande av multikultur och att det därför är ..spridande av antisemitisk dynga…, att påpeka att han gjorde det? Eller beror det på att: 2….David Schwartz endast är EN person, (till skillnad då från ..flera TUSEN…), och som i själva verket då kan antas… Read more »

Bergfast
10 years ago
Reply to  Bergfastb

Ps. Korrigering av meningar: ”Att påpeka att människor med en judisk identitet, som då kanske är mindre nationsbundna än kanske människor som inte har en judisk identitet är, är förespråkare av multikulturalism, behöver kanske inte vara spridande av någon som helst form av antisemitisk dynga? Det, alltså förespråkare av multikulturalism är ju även då kanske t ex romer samt t ex också då även muslimer, samt kanske också kommunister och socialdemokrater, (…”Ty internationalen för alla lycka bär”, osv.), och som även då s.k. neo-liberaler och övriga internationalister också är.”…. Dvs., internationalister som alla på olika sätt och utifrån olika intressesfärer… Read more »

Bergfast
9 years ago
Reply to  Bergfastb

Korrigering av mening:

..”Dvs., olika slag av internationalister som alltså alla på olika sätt och utifrån olika intressesfärer alla kan ha ett större intresse av just multikulturalism i de f.d. europeiska nationalstaterna. Alltså mer än vad kanske just människor som är mer nationsbundna i sina identiteter är. Dvs. nationsbundna människor som just känner sig mer associerade till och mer förbundna med sina nationalstater, och känner sig som just – hemma – i dem och som alltså upplever att nationalstaten alltså utgör just deras – nation – och just deras – hemland – på jorden”…

Ludvig
Ludvig
10 years ago

“Vi är alla lika”, tjattrar politiker-journalistsekten – rakt i ansiktet på landets pensionärer som särbehandlas som ingen annanstans på jorden.

En strimma av hopp i mediemörkret tänds av den nya veckotidningen Nya Tider.

Ludvig
Ludvig
10 years ago

Wow,Julia! Med exemplen Johan Hakelius och Erik Helmerson tog du verkligen greppet på den svenska massmedie- “eliten” och dess hycklande dubbelbokföring, som den så motståndslöst manipulerar sina läsare med. I inget annat västland har pressen, därtill, ingått i en sådan fullständig symbios med den politiska makten. Medierna älskar att vältra sig i politikernas lögner genom att vällustigt upprepa dem i stället för att avslöja dem. Ett exempel: När statsminister Fredrik Reinfeldt för att motivera sin invandringspolitik hävdar att “Sverige har alltid varit ett invandringsland”, så låter det som en banal truism. Reinfeldts avsikt är naturligtvis att slå blå dunster i… Read more »

jonas
jonas
10 years ago
Reply to  Ludvig

Instämmer till 100 %. Och vill även tacka Julia för fantastiska artiklar.

joffe
joffe
10 years ago

Tack Julia! Det finns ingen svensk journalist som gräver efter fakta, skriver och analyserar och levererar och avslöjar sanningar om tingen i vår mycket världsisolerade Svenska land som du gör… Då jag bott utomlands i drygt 30 år ser jag ju hur omvärlden bedömer Sverige och den omdömeslösa invandringspolitiken och 7-klöverfadäser i kubik. Utlandesjournalister faktiskt finner Sveriges invandringspolitik helt sanslös och friflytande… Man frågar sig om Svenskt politiskt ledarskap och journalistik? Eftersom man i Sverige aldrig ärligt ens diskuterar den kravlösa invandringspolitiken och konsekvenserna av influx från länders befolkning som aldrig kommer att assimileras i Sverige, förstår man ju omvärldens… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago
Reply to  joffe

Joffe,
Gör vad du kan för att påverka svenskar som du stöter på. Om du hör svenska talas på gatan där du bor, gå fram och börja prata om dårlandets invandringspolitik. Engagera dig i föreningen Svenskar i Världen, gå på lokala aktiviteter, bli aktiv på deras webbforum. Vi kan alla dra vårt strå till stacken.

joffe
joffe
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

G’day, Du behover inte uppmana mig till action som jag redan borjade med 1980/tal da jag tillskrev alla partiledare i Sverige och fick svar fran dem som bla avgjorde att vi avflyttade fr Sverige. Jag ar sedan manga ar tillbaka portad fran Svenskar i Varlden dar jag hade for sanna asikter som inte passade pa deras PK/sidor. Jag ar snart 82 ar och har nog informerat i alla svensksammanhang dar jag bor. Jag tror vi som flyttat ut fran Sverige kampar mest och best for att vacka er…./ Mao jag har GETT JARNET i ca 40 ar och har gett… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago
Reply to  joffe

Tusen tack för att du kämpat på i årtionden. Men jag tror att tiden är mogen nu. Dårskapen är så uppenbar att folk börjar vakna. Om inte annat kan de vara rätt kul att gå på svenska turister på utlandsresa om man springer på dom av en ren slump.

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago

Hoppas att Du och alla andra kopierar och sprider Julias Krönika (denna och andra) till så många som möjligt. Glöm inte ange källan.

trackback

[…] Ny rykande aktuell söndagskrönika av Julia Caesar. ”Alla sektkännetecken finns i invandringspolitiken: den krampaktiga sammanhållningen och förfäktandet av de “rätta”, de godkända åsikterna, oemottagligheten för fakta, självrättfärdigheten, den blinda tron av religiösa dimensioner, känslan av utvaldhet och överlägsenhet. Sektmedlemmarna ser sig som en elit som begriper det den okunniga pöbeln inte förstår. Här finns också fientligheten och hatet mot dem som tycker annorlunda”. Läs hela krönikan här. […]

Johan
Johan
10 years ago

En lika bra och välskriven krönika som skrämmande fakta och insikter som lyfts fram.
stort tack!

elwee
elwee
10 years ago

Visst är det så Julia.
Jag förbannar mig själv att jag inte ens tänkt på att invandringsmaffian är en sekt.
Alla tecken låg och ligger där, fullt synliga, och jag har totalt missat dem.

Tack för ett suveränt inlägg.

Errbe
Errbe
10 years ago

Den allra största “sekten” är de som tror på “klimathotet”. Den är internationell. Där gäller det i särskilt hög grad att blunda för fakta och stöta bort oliktänkande med skällsord som “förnekare” och “plattjordingar”. Men som vi hörde på barndomens skolgård: “Den som sa’t han va’t.” När störste mobbaren delade ut nedsättande öknamn och epitet till klasskamraterna, mumlade dessa så. Det var ju han själv som bäst förtjänade epiteten. Det gäller också i klimatdebatten. Titta här:

http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=7155287

http://www.klimatupplysningen.se/2013/11/29/klimatpolitikens-intressenter-romklubben/

Man frågar sig hur en miljöminister kan hålla sig så okunnig som Lena Ek gör.

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago

Tack för en mycket bra krönika som beskriver den sektliknande mentaliteten som råder i landet I Sverige håller man på med ett stort nationalprojekt. Ett stort socialt experiment i en sådan omfattning som man aldrig förut har skådat. Experimentet är större och mera djupgående än när man byggde upp folkhemmet och med samma nationella krafter. Men istället för att bygga upp det demolerar man nu det svenska folkhemmet och vill att Sverige skall förändras till hela världens folkhem. Sverige skall bli mångkulturellt. Inga andra länder i världen har ett projekt lika stort och djupgående som Sverige. Landet skall avskaffas och… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago

Julias viktigaste text någonsin. Om man umgås mycket med expats (utlänningar från andra västländer som kommit pga av jobb eller kärlek) boende i Sverige säger nästan alla ungefär samma sak eftersom de har ett utifrånperspektiv på Sverige: Svensken är patologiskt fixerad vid att vara trendig, inne och modern. Paradoxen är att svensken samtidigt är livrädd för att vara annorlunda, udda och avvika. Dvs, man ska anamma det nya och trendiga för bevisa sin “individualism” – men bara om det är samma trendighet som alla andra svenskar hoppar på. Vilket osannolikt skenheligt hyckleri. Att bevisa sin “unika indivualitet” gör man inte… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

Tillägg: Till och med den svenska överklassen är ängsligt konformistisk. Godkända fritidsintressen är: golf, jakt och segling.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

@Regimkritiker.

Mycket välformulerade och helt korrekta observationer. Jag har länge funderat i liknande banor men har inte lyckats fånga det lika bra i skrift som du nu gör.

Klas
Klas
10 years ago

Mycket bra artikel. Detsamma måste kanske också sägas om de nyliberala idéerna och tron på marknaden. Verkar ju i alla fall som centerledaren har svalt allt detta okritiskt med hjälp av den perfekta sektledaren Johan Norberg.

Christina wegel
Christina wegel
10 years ago

Och hur vet J C,att Quick slutat ljuga?

Angela
Angela
10 years ago

En relevant fråga. Naturligtvis vet ingen det utom Sture Bergwall själv. Några experter som kan avslöja lögn finns inte och kommer aldrig att finnas trots livaktiga påståenden om det. Mer eller mindre vetenskapligt belagda. Man får lita på sitt omdöme, förnuft, kunskap och livserfarenhet för att kunna avgöra vad som är sant eller ej. I just detta fallet var det många som trodde och förstod att ett fruktansvärt misstag höll på att begås. Utan att känna till vare sig Bergwall eller hans kriminalitet. Om Bergwall ljuger eller ej har inte så stor betydelse för fallet. Det är andra komponenter som… Read more »

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Angela

Avgörande för JCs resonemang är att “sektens” existens avslöjats genom att Quick slutat ljuga. Hur avslöjas den sekt som utgörs av- med J Cs beskrivning- sjupartiet och den samlade journalistkåren? Detta monomana upprepande närmar sig självt det sektlika. Och dagens krönika av Tove Lifvendahl i SvD visar väl att JCs motståndare inte är så homogena som påstås.

sunnyman6
sunnyman6
10 years ago

Vad menar du?

Det väsentliga är att hans tidigare “erkännanden” har kunnat visas vara falska, och endast blev trodda därför att “sekten” på Säters sjukhus absolut ville tro på dem.
Om du vill förstå lite mera av detta kan du läsa denna artikel:

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/dan-josefsson-kliniken-pa-sater-var-ett-drivhus-for-logner/

Angela
Angela
10 years ago

Jag har inte läst boken men sekten brukar vara intresserade av att demonisera svenskarna. Varningsklockorna börjar ringa hos mig. Svenskarna är inte ett dugg annorlunda än övriga människor i västvärlden. Sekten drar fram överallt. Och alla är lika lurade och förförda. Tack och lov finns det alltid en liten del i alla grupper som inte förfaller till lydnadskultur se Milgrams berömda experiment. Tyvärr gör många nu svenskarna till syndabockar. Låt oss slippa det. Jag tror siffran var 65 % som låter sig luras och det gäller för alla grupper.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Angela

Skulle vara ett svar till Bernts boktips:” Är svensken människa”, av Henrik Berggren och Lars Trägårdh.

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Angela

“Regimkritiker”, inlägg nedan, har med hjälp av expats i Sverige exemplifierat egenheter hos svenskar. Och själv som expat märker jag hur “in i Norden” annorlunda vi är. Om vi, som du skriver, i västvärlden skulle vara lika, vore det ju inget problem med EU. Och skottar vara samma som England. basker och katalaner med Spanien, svenskar i Finland som finnar – det är ju EU:s (och andras) mål. Fa´n tro´t.

Angela
Angela
10 years ago

🙂 …..hahaha….det är bra! Något som gjorde mig glad hörde det i förbifarten endast en gång bland Nyheterna. Viktiga Nyheter har en tendens att snabbt försvinna ur nyhetsflödet om det ens nämns i Sverige. Här är en länk till hans uttalande. http://www.svt.se/nyheter/varlden/paven-kritiserar-marknadens-tyranni Globaliseringens folkmord är gigantiskt. Mycket i krönikan att spinna vidare på. Arenor eller kritisk granskning av makthavarna har stängts av för oss sekt-kritiker. Senaste Lördagskrönikan med LO-basen var ett typexempel på lögner och demonisering av svenskar som dumma för att slippa svara på eller tala fakta. SAP är i högsta grad en av dem som är skyldiga till… Read more »

jonas
jonas
10 years ago
Reply to  Angela

Bra skrivet, blev intresserad av att du nämner just 1968. Har du mer ingående info.

Bernt
Bernt
10 years ago

Man får svar på frågan varför svenskar är lite speciella i boken Är svensken människa, av Henrik Berggren och Lars Trägårdh.
Den ger ett historiskt perspektiv, och historiskt tänkande är vi svenskar ju inte inriktade på.

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

Tack Julia. Det viktigaste ämnet om vi ska kunna förändra Sverige. Sekt är mig ett kärt ämne jag har upplevt det i hela mitt liv. Men man får inte säga sekt. Min mor kom hit som barnflicka och klev in i en viss nivå i klassernas Sverige. Hon gjorde tydligen intryck hos disponentfamiljen. För när vi bodde i Södertälje och föräldrarna jobbade på sågen. Morsan städade och farsan som brädgårdsarbetare. Verkligen den lägre klassen med arbetarbostad utan centralvärme. Då tog disponenten på sågen med morsan o farsan och visade dom flera villor i samhället. Sågen ordnade lån. Disponenterna kom från… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

Mycket bra skrivet, Julia. Applåder!

XY
XY
10 years ago

Fenomenal krönika! Sektens prägel på den godhetsmasturberande idiotin i den svenska demokraturen. Sanning kommer ikapp, men många hinner skadas under den mångåriga destruktionen. Få se om det blir inbördeskrig eller en våldsam avlösning på eländet. Kanske blir det bara en sorglig skrumpning och ingen att dela minnen med eller ens möjlighet att kommunicera enkla behov eller referenser, pga “språkförbistringen”…

VDM
VDM
10 years ago

En lysande krönika! Jag vill bara tillägga detta :Insikten att “välfungerande samhällsinstitutioner är följden av århundraden eller, vad gäller överföring av kunskap, årtusenden av erfarenhet” bör rimligen leda till slutsatsen att det därmed är möjligt att på kort tid förskingra en stor del av det kulturella kapital som är ett folks verkliga rikedom. Det är allvaret i det vi nu står inför.

Visionären
Visionären
10 years ago

En av de viktigaste texterna på denna sida 2000-talet!

Rune
Rune
10 years ago

Bra Julia! Mitt i prick.
Att den mångkulturistiska massinvandringspolitiken har sektens alla kännetecken har jag förstått länge. Jag har även sagt det till en och annan. Det har ju varit så tydligt länge. I mycket liknar det ju mycket MacCarty-erans USA. Eller häxprocessernas Sverige på sextonhundratalet.

Da Capo
Da Capo
10 years ago
Reply to  Rune

“I mycket liknar det ju mycket MacCarty-erans USA.”

Jag tror att du tanklöst torgför en numera förlegad åsikt.
På MacCartys tid och dessförinnan vimlade det av kommunistiska sympatisörer, överlöpare, agenter och spioner inom det amerikanska maktetablissemanget. MacCartys härtåg mot kommunisminfiltrationen var högst motiverad; det har vi nu vetat i gott och väl trettio år och förhållandet har aktualiserats sanast genom Diana Wests bok AMERICAN BETRAYAL…

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Da Capo

Visserligen var jag inte där när det begav sig under MacCarty-tiden. Men det kanske du var? Men jag har läst åskilliga skildringar om den hysteri som rådde då. Man såg kommunister överallt “nästan i varje buske”. Någon kunde t.ex. ha gjort ett luddigt uttalande som sedan någon illvilligt sinnad tolkade som kommunism.
En av amerikansk films mest legendariska gestalter Charlie Chaplin kunde inte längre vara verksam i USA eftersom han jagades av kommunistjägarna. Vill minnas att han till och med drabbades av inreseförbud. Han var ju brittisk medborgare och hade inte brytt sig om att bli amerikansk medborgare.

Hans
Hans
10 years ago
Reply to  Da Capo

Du har nog rätt i princip, även om väl överslag som Rune berättar om, kunde förekomma.

Vänstern har aldrig kunnat förlåta Richard Nixon för att denne hade rätt (precis som McCarthy).
Kanske var Watergate delvis medievänsterns hämnd på Nixon, han skulle verkligen få sota för att han varit så smart.

– Denna din krönika ger jag 5+ i poäng, Julia.

Superbt!

73
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x