19
jan
Seneste opdatering: 19/1-14 kl. 0045
89 kommentarer - Tryk for at kommentere!

av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen! (Collage. Affe)

affe bildcollage_journalister

“De som gudarna vill förgöra gör de först galna.” (Those whom the gods wish to destroy, they first make mad.)

Orden är den konservative brittiske politikern Enoch Powells (1912-1998),  den störste premiärminister som Storbritannien aldrig fick. De finns i det historiska tal, “Rivers of Blood”,  som Powell höll lördagen den 20 april 1968. Han kunde ha tillagt:

“De som gudarna vill förgöra bör först göra journalisterna galna. Sedan följer resten av befolkningen efter.”

I Sverige har gudarna, eller vilka de nu är, lyckats. Ingen journalistkår i världen, Nordkoreas undantagen, kan jämföra sig med den svenska vad gäller mörkläggning, verklighetsförfalskning, uppfostrarnit och politisk propaganda. Det är plågsamt tydligt att journalisterna är lierade med och har sin lojalitet hos den politiska makten och inte där den ska vara, hos läsarna/lyssnarna/tittarna. Journalisterna har smält samman med makten till en politisk klass som i allt väsentligt har sammanfallande intressen.

Det tysta samförståndets sammansvärjning

Författaren Anders Isaksson (1943-2009)  beskriver i sin bok “Den politiska adeln”  denna särskild politiska klass som fjärmar sig alltmer från verkligheten och den allmänhet som den ska representera. Det är en det tysta samförståndets sammansvärjning där möjligheterna till ärlighet och relevans är kraftigt kringskurna, eftersom sanning utgör ett hot mot gruppens existens. Resultatet av ett långvarigt undermineringsarbete av förtroendekapitalet är att journalister i dag är den yrkeskår som är mest avskydd och har lägst förtroende av alla. Bara 24 procent av allmänheten har förtroende för journalister.

Ensam i dagrummet med 52 kroniskt sjuka

Jag betraktar dagens svenska media och kastas tillbaka i tiden. Sista sommarlovet i gymnasiet. Jag har fått ett vikariat som skötare på ett stort mentalsjukhus. Avdelningen där jag ska arbeta är slutförvaring för 52 kroniker. När jag kommer går hela den ordinarie personalen på fikarast. Jag är arton år och ensam i dagrummet med 52 svårt psykiskt sjuka patienter. De kretsar kring nykomlingen i allt snävare cirklar. Vill titta, vill känna. Det här är människor som sedan årtionden lever inneslutna i sina psykotiska föreställningsvärldar, ohjälpligt och utan kontakt med verkligheten. De är bortom hopp. Bortom kommunikation.

Vad som helst kan hända, all normalitet är upphävd

Allt oftare får jag samma känsla inför media, den närgånget kretsande dårhuskänslan av hot och smygande galenskap. Förnimmelsen av att allt förnuft har upphört att existera, alla fördämningar har brustit. Jag försöker sätta fingret på vad det var som var så skrämmande då, på det stora mentalsjukhuset, och som är lika skrämmande nu. Det är oberäkneligheten. Insikten att vad som helst kan hända, för all normalitet är upphävd, all anständighet har upphört, det finns inga referensramar som sätter gränser. Allting driver med vindarna, markkontakt noll. Det är bortom hopp. Bortom kommunikation. Media har en enorm makt – men tar inget ansvar för hur de använder den. Svenska journalister är en skenande hjord utan kontroll och ansvar för vad och vilka de trampar till döds under klövarna.

“BBC har begått ett fruktansvärt misstag”

I de flesta andra demokratiska länder pågår en diskussion om medias roll och ansvar för en öppen debatt och att medborgarna får tillgång till korrekt information även i kontroversiella frågor.

I Storbritannien har Nick Robinson, politisk redaktör på BBC, nyligen sagt att det brittiska public servicebolaget i många år har censurerat och mörklagt information om invandringen. Han kallar underlåtenheten och desinformationen “ett fruktansvärt misstag”.

Orsaken till mörkläggningen var att BBC:s ledning under slutet av 1990-talet och det tidiga 2000-talet var rädd för att “en öppen debatt om invandring skulle släppa loss fruktansvärda sidor hos den brittiska allmänheten”. Konsekvenserna av ett öppet samtal kunde bli oöverskådliga. Därför negligerade BBC tittarnas oro för invandringens storlek, hotade arbetstillfällen och sänkta löner.

“Vi valde bort vårt professionella uppdrag”

Några månader tidigare visade en officiell rapport att BBC på grund av “omfattande liberal bias” inte hade återspeglat allmänhetens växande oro för invandringen. I juli förra året kom en rapport från BBC Trust  som slog fast att BBC visat tröghet i att fånga upp den allmänna opinionen både vad gäller invandringen och diskussionen om att lämna EU. Orsaken var att journalisterna låter sig styras av politikerna. Och politikerna har, som alla vet, inte någon brinnande lust att diskutera invandring eller motståndet mot EU. De är smärtsamt medvetna om att deras argument inte håller.

Är det någon som kan tänka sig Eva Hamilton, VD för Sveriges Television, eller Eva Landahl,  programchef för SVT Nyheter, gå ut till tittarna och säga:

“Vi är hemskt ledsna, vi har begått ett fruktansvärt misstag. Vi har i många år censurerat och mörklagt information om invandringspolitiken av rädsla för att korrekt information skulle leda till rasism. Vi valde bort vårt professionella uppdrag, att ge tittarna korrekt och allsidig information. Istället valde vi att hålla fast vid vår lojalitet med politikerna.”

“Vi måste vara galna, bokstavligen galna”

För torypolitikern Enoch Powell var den vanlige engelsmannen inte en fiende som skulle hållas på mattan och uppfostras. Han var politikernas uppdragsgivare. Powell pratade med vanligt folk och tog intryck av deras oro över migrantströmmarna som vällde in från det tidigare brittiska samväldet och snabbt förvandlade England till oigenkännlighet. I sitt tal för konservativa politiker på Midland Hotel i Birmingham den där lördagseftermiddagen i april 1968 förutspår den 56-årige Powell Storbritanniens framtid på ett sätt som fortfarande ekar 46 år senare:

“I det här landet, inom 15 till 20 års tid, kommer den svarte mannen att dominera över den vite mannen.”

“De som gudarna vill förgöra gör de först galna. Vi måste vara galna, bokstavligen galna som nation, som tillåter ett årligt inflöde på 50 000 personer som utgör grunden för den framtida tillväxten av en befolkning av utländsk härkomst. Det är som att se en nation fullt upptagen med att stapla upp sitt eget begravningsbål.”

“Jag ser Tibern skumma av blod”

Powell, som hade en klassisk utbildning och redan som 25-åring blev professor i antikens grekiska, drar sig inte för att citera den romerske poeten Vergilius (år 70-19 före Kristus)  och hans ödesmättade nationalepos Aeneiden:

“När jag blickar framåt fylls jag av onda föraningar. Liksom romaren ser jag floden Tibern skumma av mängder av blod.” (”Et Thybrim multo spumantem sanguine cerno.”)

Historien har gett Enoch Powell rätt

Talet kostade Enoch Powell hans politiska karriär. Redan dagen efter sparkades han ur skuggregeringen av Edward Heath,  det konservativa partiets slätstrukne ledare. The Times kallade talet ”ett ondskans tal” och hävdade att det var första gången i efterkrigshistorien som en seriös brittisk politiker hade uppammat till rasistiskt hat. Från vanliga engelsmän, som aldrig blivit tillfrågade om de ville få sitt land invaderat av massinvandring från tredje världen, fick Powells tal ett överväldigande gensvar. Han dränktes i 120 000 brev. Många medborgare kände att han hade talat för dem och hyllade honom för att han vågade kalla en spade för en spade.

Historien har gett Powell rätt, även om utvecklingen tog lite längre tid än han trodde. Fyrtio år efter hans tal, 2008, gjorde BBC en dokumentär som gav honom upprättelse. Fyrtiosex år efter Rivers of Blood-talet ser invånarna i både Storbritannien och Sverige hur politiker och journalister tillsammans och i samförstånd har drivit fram en massinvandring som har medfört enorma problem och för all framtid har förvandlat länderna till oigenkännlighet.

Labour öppnade gränserna för massinvandring

BBC:s tystnad och mörkläggning sammanföll på ett ödesdigert sätt med den mest extrema invandringen i Storbritanniens historia. Under Labours tid vid makten med Tony Blair  som premiärminister 1997-2007 öppnades Storbritanniens gränser på vid gavel och massinvandringen slog alla rekord. Det kom fler invandrare på en tioårsperiod än under de gångna tusen åren – 2,5 miljoner.

Att gränserna öppnades för massinvandring var ingenting som bara råkade hända. Det var en medveten plan, en politisk konspiration – och resultatet av önsketänkande och grova felbedömningar. Labour ville åstadkomma ett verkligt mångkulturellt samhälle och “gnugga högerns näsor i mångfald”. Men ministrarna vågade inte diskutera samhällsomvälvningen offentligt av rädsla för att skrämma bort sina kärnväljare i arbetarklassen. De visste att planen inte skulle gå hem på pubarna i Sheffield och Manchester. Istället argumenterade Labour, mot bättre vetande, för invandringens påstådda ekonomiska fördelar och att det fanns ett behov av fler invandrare.

Bara från Polen kom mer än en halv miljon

Tony Blair arbetade mycket aktivt för EU-utvidgningen österut med tio länder 2004, i synnerhet Polens medlemskap. Labour trodde att det skulle komma 13 000 personer om året från de nya EU-länderna. Det visade sig vara en grov missbedömning. Bara från Polen kom mer en halv miljon. I dag erkänner Jack Straw,  inrikesminister under Blair 1997-2001 och utrikesminister 2001-2006:

“Uppskattningarna var rent katastrofala. De var totalt felaktiga. Det var en mardröm. Jag ångrar det djupt.”

Det gällde att rekrytera ny valboskap

Labours djävulska plan att fylla landet med invandrare hade tagit form redan efter valet 1987, när partiet för tredje gången besegrats av Margaret Thatcher. Hur kunde miljoner av Labours väljare ha röstat på de konservativa igen? Partiledaren Neil Kinnock  ställde en retorisk fråga:

“Vad säger vi till en hamnarbetare som tjänar 400 pund i veckan, bor i eget hus, har en ny bil och mikrovågsugn, plus ett ställe nära Marbella?”

Kort sagt: Vad hade Labour att erbjuda en arbetarklass som hade det bra och inte saknade någonting? Labour insåg att deras kollektivistiska modell hade spelat ut sin roll. De skulle aldrig mer kunna lita på röster från vit arbetarklass. Det gällde att importera en ny arbetarklass från tredje världen som kunde tjänstgöra som valboskap. Labour nöjde sig inte med att öppna gränserna och välkomna invandrarna. De skickade ut särskilda värvningsgrupper för att rekrytera ett nytt proletariat.

Politiken smugglades in under radarn

I Daily Mail skriver Richard Littlejohn om den sanning om Labour’s konspiration som till slut har sipprat fram:

“Massinvandring nämndes aldrig i något av Labour’s partiprogram. Ingen röstade för den. En politik som avsåg att oåterkalleligt förändra Storbritannien smugglades in under radarn enbart för kortsiktig ekonomisk vinning och långsiktiga valvinster. Antagandet var att de nyanlända skulle bli naturaliserade och tacka Labour för hjälpen genom att rösta på dem. Under tiden drog partiets nya vänner i näringslivet nytta av ändlösa horder av invandrare som var villiga att arbeta för låga löner.”

Nu är var åttonde brittisk invånare, 7,5 miljoner, invandrare. Hälften av dem kom genom Tony Blairs massimport under 2000-talets första årtionde. I London är den vita ursprungsbefolkningen redan i minoritet, och flera andra stora städer går åt samma håll.

Journalisterna teg och mörklade

De som gudarna vill förgöra gör de först galna. De lyckades med Tony Blair och Labour. Och vad gjorde brittisk public service medan landet på kort tid invaderades av mer än två miljoner invandrare från Östeuropa och tredje världen? De teg. De lade locket på. De lämnade galningarna i fred och lät dem härja ostört. Nu kommer britternas reaktion. En ny undersökning visar att en överväldigande majoritet, 77 procent av britterna, vill minska invandringen. 56 procent vill ha en kraftig minskning. Även invandrarna har fått nog av invandring.

Så bidrog BBC till att skapa rasism

Allison Pearson skriver i The Telegraph, i en storartad uppgörelse med den politiska och mediala förljugenheten:

“BBC:s vägran att förmedla skilda åsikter om invandring har skapat ett gynnsamt klimat för just den rasism som de avsåg att krossa. Britternas vrede riktar sig inte mot desperata asylsökande eller andra invandrare. Den är resultatet av det senaste årtiondets okontrollerade massinvandring och att BBC och den politiska klassen inte har tillåtit en öppen debatt om hur mycket invandring landet tål.”

De skyddas av sina pengar

Det skulle dröja ända till oktober 2009 innan den brittiska allmänheten fick veta vad som hänt. Då gick Andrew Neather, tidigare politisk rådgivare och talskrivare åt Tony Blair, Jack Straw och David Blunkett, ut i brittiska media och avslöjade de beslut som hade fattats i största hemlighet att för all framtid förvandla Storbritannien. Den avgörande förändringen mot öppna gränser kom 2001 efter en rapport från Performance and Innovation Unit, en regeringsanknuten tankesmedja.

De senaste avslöjandena kommer från Peter Mandelson, en före detta tv-producent som anlitades som PR-konsult av Labour för att modernisera partiets image. Richard Littlejohn skriver i sin artikel i Daily Mail att både Mandelson och Tony Blair har klarat sig helskinnade efter att ohjälpligt ha skadat sitt land. De har dessutom skapat sig stora förmögenheter.  De drabbas inte av den invandringspolitik som de har tvingat på Storbritannien, de skyddas av sina pengar. Det är de vanliga medborgarna, den slitna arbetarklassen, som har bestraffats för att de röstade konservativt fyra gånger i rad.

Olof Palme genomdrev paradigmskiftet 1969

I Sverige har gudarna haft stor framgång i att göra både journalister och politiker galna. En lång rad socialdemokratiska och borgerliga regeringar har i återkommande skov av vansinne öppnat Sveriges gränser för invasion från andra länder. Sedan 1980 har drygt 1,6 miljoner utlänningar beviljats uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Skiftet kom 1969 när Olof Palme (s) blev statsminister. Han hade till skillnad från sina regeringskolleger rest omkring i världen, studerat i USA och talade flera språk. Han lyckades dupera den övriga regeringen, av vilka de flesta bara hade sjuårig folkskola, att tro att det var Sveriges ansvar att släppa in och ta hand om människor från underutvecklade länder över hela världen. Det kallades “internationell solidaritet” och sågs som själva inkarnationen av att vara progressiv och radikal. Idéerna bars av den vänstervåg som fick verklig styrfart från 1968.

Efter 1969 skulle svenska politikers solidaritet aldrig mer handla om svenska arbetare eller den egna befolkningen över huvud taget. Den skulle sättas i strykklass, hunsas, fråntas rätten till sin nationella stolthet och identitet och beläggas med försörjningsansvar för dem som av skiftande orsaker sökt sig till Sverige. Svenskarna skulle bli de eviga skuldbärarna.

Verkliga flyktingar bara några få procent

För att exploatera vårt medlidande gör media allt för att få oss att tro att alla som kommer till Sverige är flyktingar som flyr från krig och våld i sina hemländer. Det är inte sant. Av de drygt 1,6 miljoner som fått stanna efter 1980 är 37 339 flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Det är mindre än 2,3 procent. Sverige är det land i Europa som tar emot flest kvotflyktingar i ett frivilligt samarbete med UNHCR. Sedan 1980 har Sverige tagit emot 46 697 kvotflyktingar.

De verkliga flyktingarna utgör alltså en mycket liten andel av dem som får PUT i Sverige. Ett utbrett asylfusk och det faktum att 95 procent av dem som söker asyl i Sverige inte visar några ID-handlingar innebär att mängder av icke asylberättigade, inklusive ett okänt antal krigsförbrytare och terrorister, släpps in i landet och beviljas PUT och möjlighet till livslång försörjning på svenska folkets bekostnad.

Kanske blev det en liten notis

Jag har förgäves försökt återkalla i minnet vad media gjorde för att informera medborgarna om det första i en lång rad beslut om att genomföra den mest odemokratiska samhällsomvandlingen i modern tid, den socialdemokratiska regeringens beslut 1975 (proposition 1975:26) att totalförvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Men mitt minne är blankt. Jag kan förstås minnas fel. Men jag kan varken erinra mig några braskande rubriker, brännande debattartiklar eller upphetsade tv-debatter. Kanske blev det en liten notis.

Journalistkåren har ett oerhört stort ansvar

Om journalisterna hade skött sitt professionella uppdrag hade konsekvenserna av denna samhällsomvälvning kunnat belysas och debatteras offentligt. Väljarna hade fått en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning, och invandringspolitiken kunde ha tagit en annan riktning. Istället smusslades förslaget under största möjliga tystnad genom hela maktapparaten fram till fullbordat beslut av en enig riksdag. Grunden till världens mest extrema politik var lagd.

Samma journalistiska mörkläggning har undantagit samtliga samhällsomstörtande beslut på det invandringspolitiska området från demokratisk diskussion. Journalistkåren har ett oerhört stort ansvar för att Sverige i dag är ett djupt splittrat och segregerat land som islamiseras i rasande takt och står på gränsen till våldsamma etnisk-religiösa konflikter. Sverige är ett land som går mot upplösning, och det sker genom fullkomligt frivilligt fattade politiska beslut. Kravallerna i Husby förra våren och den svensk-irakiske islamisten Taimour Abdulwahabs självmordsbombdåd på Bryggargatan i Stockholm den 11 december 2010 var bara början. Liksom att de fyra islamistiska terrorister som nu sitter av tolvåriga fängelsestraff för planerat terrordåd mot Jyllands-Posten  var invandrare som välkomnats att bosätta sig i Sverige.

Känslan före sammanbrottet

När läsarna inte längre vill betala för mörkläggning och desinformation sparkas journalister på löpande band. Jag kan inte påstå att jag gråter för deras skull. Vi är många som bär på ett långvarigt ackumulerat ursinne för den oöverblickbara och oåterkalleliga skada journalisterna har åsamkat vårt land.

När jag betraktar mina kollegers prestationer kan jag känna deras – någras, inte allas – blodsmak i munnen. Det är känslan alldeles före det sammanbrott som måste komma, helt enkelt för att ett så gigantiskt svek inte kan fortgå i evighet. Till slut spricker hela skiten. Då ska jag gratulera mina kolleger.

De släpper gärna fram sin inre Caligula

Många journalister trivs storartat som maktens lakejer. De rör sig som fisken i vattnet på partikongresser och presskonferenser, känner sig utvalda och upphöjda, putsar sin image med den politiska klassens falnande guldglans och tror att den ska vara för evigt. De släpper gärna fram sin inre Caligula och låter åsikts- och rasismpiskan vina över vanliga svenskar, trots en emellanåt flämtande insikt om att svenskar faktiskt är ett hyggligt och tolerant folk med ovanligt liten fallenhet för rasism.

Men det är de andra jag tänker på. De journalister som mår riktigt ordentligt illa över det taskspel de dagligen deltar i. Som för varje dag får allt svårare att se sig själva i spegeln. Trots den fina bostadsrätten. De som ibland släpper fram en djup och malande oro över att de aktivt medverkar i att förstöra sitt land och undrar hur det ska bli för deras barn och barnbarn att leva i det landet. De som inte ens med fredagarnas bag-in-box kan värja sig för en gnagande röst inombords:

“Var det så här du tänkte dig att arbeta som journalist?” “Var det det här du ville använda ditt liv till?”

På vilken klinik lät de operera bort sina samveten?

Det är en särskild sorg att se förfallet hos en yrkeskår man själv tillhör. En del av mig försöker förstå. En annan del känner förakt och avsky. De som skinande av självgodhet sitter i public service’s nyhetsprogram Rapport och Aktuellt och mörklägger sanningen för svenska folket gör mig så illa berörd, så plågsamt generad på deras vägnar, att jag bara vid enstaka tillfällen orkar utsätta mig för att se dem. Hur kan de aktivt och medvetet medverka till att sänka sitt eget land? Hur står de ut med sig själva och sitt ständiga ljugande? På vilken klinik lät de operera bort sina samveten? Har de ingen skam? Finns det ingen gräns?

Sorgen bär jag ständigt inom mig

Men starkast är sorgen. Jag bär den ständigt inom mig. Det gör fruktansvärt ont att se en hel yrkeskår – min yrkeskår – svika så till den grad och gå som uppskruvade robotar, inte bara mot sin egen undergång utan också dra sitt land med sig i fallet. Utan journalisternas energiska medverkan hade politikerna aldrig kunnat genomdriva det mångkulturella samhällsexperimentet. Om journalisterna inte hade lagt locket tungt över alla försök till debatt hade massinvandringen aldrig varit politiskt genomförbar. Om de hade skött sitt jobb hade det kanske fortfarande varit möjligt att rädda det hyggliga land som Sverige en gång var.

Vi kör väl ett inslag om syriska flyktingar som vanligt.

Och så något lätt före vädret.

Litteratur:
Simon Heffer: Like the Roman. The Life of Enoch Powell. 2008.

Anders Isaksson: Den politiska adeln. 2006.

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

89 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Söndagskrönika: De som gudarna vill förgöra  Julia Ceasar, krönika 2014-01-19 […]

Angela
Angela
10 years ago

Tack, Julia. Du överträffar dig själv varje gång.

Stefan Lennartsson
Stefan Lennartsson
10 years ago

Namnet Ni använder är för mig heligt som hallänning. Jag anser som snaphane att tillhöra en av dem ostliga provinserna.Nej till EU ja till Danmark.

Svend Andersen
Svend Andersen
10 years ago

Smukt sagt.

Hvad gik galt med den fredsaftale, som Danmark og Sverige indgik i Brömsebro i 1645? – Ifølge den skulle Halland jo kun afstås til Sverige for en periode på 30 år!

Vi bør få Halland, Skåne og Blekinge tilbage … “Danmark til Brömsebro!” var et kampråb for min afdøde onkel. Hermed gentaget.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  Svend Andersen

Ingenting mig emot. Bara vi blir av med kulturberikarna, är för mig huvudsaken. Om ni skickar dom söderut, tillbaka över Medelhavet eller norrut till Stockholm, är mig egalt. Bara vi blir av med dom och kan bygga om Islamic Center och andra moskéer till svinstallar och till härbärgen för hemlösa.

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Svend Andersen

Roskildefreden og Freden i København går galt, Begyndelsen til Danmarks nuværende liden størrelse. http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-1849/Freden_i_København Freden blev indgået 13. august 1645 ved Brømsebro på grænsen mellem Blegind og Småland, heraf navnet Brømsebrofreden. Det var en hård fred for Danmark. For første gang siden Valdemar Atterdags tid måtte Danmark afstå land. Gotland, den estiske ø Øsel og de norske landskaber Jemtland og Herjedalen måtte afstås til Sverige. Desuden blev svenske fartøjer fritaget fra Øresundstold. Men værst af alt var dog pantsættelsen af Halland for 30 år, for Halland havde været en del af Danmark lige så længe vort land havde eksisteret. En… Read more »

trackback

[…] Där har Julia Caesar återigen skrivit mycket träffande: […]

Menig 442
Menig 442
10 years ago

Bruxelles den 24. november 1995. Interimsrapport, fra Den Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad. Her er det hele idiotien om mangfoldigheden sat på skinner. Journalisterne gør jo bare det han skal, præcis som muslimen, der følger sin koran. Udpluk fra “Håndbog for journalister” “direkte at forbedre etniske minoriteters adgang til mediekarriere” “specielt udnævne personer, der kan repræsentere disse gruppers interesser” “der bør især gives midler til uafhængige programproducenter fra etniske minoriteter” “Hvis unge opdrages til at tolerere og acceptere andre, er det måske den mest betydningsfulde faktor for et flerkulturelt samfund. Og unge er ikke her pseudonym for… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Menig 442

Tack för det, snälle! Om detta sades inte ett ord i valrörelsen inför EU-omröstningen i november 1994. Från 1 jan 1995 var Sverige medlemmar efter ett knappt ja och enbart ett 80% valdeltagande. Allt är så noga planerat. Så utstuderat. För att säkra EU-inträdet och ett ja planerades varje lands röstning i en särskild ordning så att inget land skulle påverkas av något annat. Norge fick rösta sist eftersom makteliten visste att de skulle rösta nej.

A. Lukas
A. Lukas
10 years ago

Tack för en lysande artikel!!!

Jag är inte riktigt nöjd med den vanliga översättningen av “rub the Right’s nose in diversity”, som används ovan, dvs “gnugga högerns näsor i mångfald”. En svenskare variant vore att använda ordet mula. Översättningen blir då att “mula högern med mångfald”. Fick idén från en kommentar på Avpixlat. Själv skulle jag hellre vilja att vårt lands förrädare, dvs journalister och politiker mulades med mångfald. Vad tycker Julia om översättningen?

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
10 years ago

“Labours djävulska plan att fylla landet med invandrare hade tagit form redan efter valet 1987, när partiet för tredje gången besegrats av Margaret Thatcher. Hur kunde miljoner av Labours väljare ha röstat på de konservativa igen? Partiledaren Neil Kinnock ställde en retorisk fråga: “Vad säger vi till en hamnarbetare som tjänar 400 pund i veckan, bor i eget hus, har en ny bil och mikrovågsugn, plus ett ställe nära Marbella?” Kort sagt: Vad hade Labour att erbjuda en arbetarklass som hade det bra och inte saknade någonting? Labour insåg att deras kollektivistiska modell hade spelat ut sin roll. De skulle… Read more »

Ludvig
Ludvig
10 years ago

Redan första raden i regeringens Prop. 1975:6 (som Julia hänvisar till) är hårresande läsning. Här såldes Sverige ut av en enig Riksdag under total hysch,hysch med stöd av en journalistkår som svikit sin grundläggande uppgift att informera.

Trettiofem år senare var det klappat och klart för Sverige att bli grundlagsmässigt multikulturellt – fast då förstås mot det nyinvalda SD:s röster, men med samma svekfulla journalistkårs stöd.

Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  Ludvig

Det ska vara första s i d a n i propositionen. Första raden räcker inte för att avslöja vad det är fråga om.

HH
HH
10 years ago

Läs Lars Gustafssons krönika i Expressen idag måndag. Hans text ger anledning till fler funderingar. T ex det som SRp1 idag serverade sina lyssnare ,med en spelad invandrargosse i ett fejkat psykologprogram och där markeringen av invandrare bestod i den förfördelade gossens tal som var just en ngt speciell svenska. Också detta idag måndag.

Ja, ja p1, vi förstår syftet. Nästan övertydligt. Nästa gång gärna en interiör från den svenska skolan där elever ber läraren å det skarpaste vara tyst! Direkt ur verkligheten, som jag hört från vikarien.

Jonas Karp Kungsbacka.
Jonas Karp Kungsbacka.
10 years ago

Det är väl ändå inte så att massinvandingen till ett land inte går att vända tillbaka? Kan man ta in folk i landet, så kan man naturligtvis ta ut folk också. Det spelar ingen roll om människor har blivit “rotade” eller “har barn”, “barnbarn” och så vidare. Alla invandrare som kom hit från år 1968 ska ut igen och detta gäller även barn och barnbarn förstås. Jag tror på ett homogent Sverige.

tant Gul
tant Gul
10 years ago

Svara på din egen fråga! Var konkret! HUR? Hur åstadkommer man en massutvandring? Varthän? Vem skall fatta beslutet? Vem skall stå för utförandet? Inte ens SD är intresserade av detta. Funnes det en folkmajoritet för en organiserad massutvandring, hur skulle den då genomföras? Kan man lära något av Israels exempel? Sedan man lurat på en viss herr Reinfeldt ett antal eritreaner, försöker man sälja resten till Uganda(?) med vapen som betalningsmedel. I Sverige rör det sig om många hundratals gånger fler individer. Se verkligheten i vitögat. Sverige är slut – Sverige är förlorat. Om hundra år bor det en illa… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  tant Gul

@Tant Gul. “Se verkligheten i vitögat. Sverige är slut – Sverige är förlorat.” Ja, troligen är det så. Men detta beror inte på att utvecklingen är omöjlig att reversera just nu. Tvärt om, det skulle troligen gå att mer eller mindre frivilligt repatriera nästan samtliga icke västliga immigranter och deras barn och barnbarn. Vidare skulle detta kunna utföras så att omvärlden inte blir det minsta upprörd. Det skulle nog kosta en del om det sak göras snyggt, men det skulle vara små summor jämfört med vad dagens totalhaveri kostar varje år. Men det finns en ganska begränsad tid kvar för… Read more »

tant Gul
tant Gul
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Upphör med självbedrägeriet!

……..Ja, troligen är det så.
……..Men det finns en ganska begränsad tid kvar.

Gå inte och hoppas – det finns ingen tid kvar . det finns ingen bot – det är kört – det är fullbordat.

Har man förslagsvis obotlig testikelcancer – så har man! Endast tidsperspektivet är osäkert.

Invandrare1957 skrev 08:26:

“…Tror ingenting kan stoppa det nu, möjligtvis en militärkupp.
Men det har gått så långt att svenska folket kan inte stoppa det genom öppna val.”

Jawohl, men på måndag redan,

Läs vidare här:

http://tobbesmedieblogg.blogspot.se/2014/01/skammens-andra-dag.html

H B
H B
10 years ago

Fantastisk krönika. Man kan inte nog understryka det gränslösa svek mot sitt uppdrag som den svenska journalistkåren dagligen och stundligen uppvisar (med mycket få undantag). Nunorna på de 54 landsförrädarna ur sekten äcklar mig mer än någonsin en Ikaroslista på förrymda massmördare, rånare, knarkhandlare och annat drägg som f ö också är ett indirekt resultat av deras smutsiga hantverk.

Machiavelli
Machiavelli
10 years ago

Bortset fra alle diskussionerne så har politikerne i dag et overvældende flertal for en politik, der i løbet af 30-40 år vil gøre danskerne til et mindretal i deres eget land. Så den tanke at et muslimsk flertal med tiden vil udslette det Danmark vi kender er ikke af interesse. Så enten er 80% af den danske befolkning ligeglade med fremtiden, eller også er de hjernedøde. Jeg skal ikke gætte men nøjes med at undre mig.

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago

Det skulle vara intressant att veta vilka krafter som gjort att de europeiska politikerna och media har svikit sitt eget folk och fört dem bakom ljuset? Inte bara att man prioriterar människor från låglöneländer och man låter eget folk gå arbetslösa Man överflödar Europa med miljoner och åter miljoner människor från främmande och inkompatibla kulturer som man skall försörja samtidigt som man förändrar ländernas demografiska sammansättning och deras egen befolkning blir allt fattigare. Var finns solidariteten för eget folk? De europeiska politikerna har lurat det europeiska folken med propaganda och försöker förvandla Europa till något som liknar en sammanblandning av… Read more »

Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Men inget annat europeiskt land kan uppvisa en så tydlig underkastelse hos sin journalistkår under den politiska makten som Sverige.
BBC må ha svikit tidigare, men det har alltid funnits fria pressröster i Storbritannien.

Våra medier är unika i sin feghet. Denna feghet är värd en ordentlig utredning.

Magnus Johansson
10 years ago
Reply to  Ludvig

Sveriges massmedier är nog inte unika; de har sin förebild i de amerikanska. James David Manning har beträffande massmedierna kommit till en slutsats: http://www.youtube.com/watch?v=2nGjhDLFnyo

XY
XY
10 years ago
Reply to  Snowflinga

De goda krafternas och Den humanitära stormaktens arkitekter och hantlangare försvarar sig med att detta är äkta solidaritet, folk som folk, ingen uppdelning i “vi och de”… Den politiska och mediala ankdammens omhuldade plakat.

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago
Reply to  XY

Ja, flertalet av Sveriges journalister tycks vara ideologiskt drivna propagandister hellre än professionella yrkesutövare. Ännu värre är Sveriges politiker som är ideologiskt drivna propagandister och sociala ingenjörer som saknar all självkritik och återkopplingsmekanismer.

Michael Andersson
Michael Andersson
10 years ago

Det finns många journalister, som kan formulera sig fyndigt, men innehållet i PK-medias politiska reportage är ytligt, välanpassat och lämnar en fadd eftersmak; man får aldrig reda på någonting och man är mer förvirrad efter att ha läst deras artiklar, än man var innan. För ett par år sedan började jag läsa nyheter på nätet och sade upp min SvD-prenumeration: Äntligen journalister, som inte bara är skickliga skribenter utan skriver ur hjärtat och som respekterar mig som läsare – som vill hjälpa mig att förstå skeendena och inte bara pådyvla mig sin åsikt. Skribenter som baserar sina uppgifter på fakta… Read more »

Angela
Angela
10 years ago

Nej du är inte för obetydlig. Jag såg din lilla blinkning. 🙂 Det är ingen som skriver här eller i fria medierna. Så var rädd om dig. Var rädd om er allesammans. Varenda en behövs. Jag läser med glädje och tacksamhet inte bara krönikan utan även kommentarerna.

Argus
Argus
10 years ago

Apropå Regeringens proposition 1975:26, kan ingen fråga Leijon hur den kom till och vad som var avsikten med den medan hon fortfarande är i livet?

joffe
joffe
10 years ago

Julias artikel är guldkantad!

Här rekommenderar jag er att läsa en insändare av Bertil Malmberg som ävenledes är mycket läsvärd och i samma stil…

http://avpixlat.info/2014/01/18/oppet-brev-till-ledande-representanter-for-svenska-journalister/#more-80820

trackback

[…] Läs hela krönikan på Snaphanen.dk […]

Naymlap
Naymlap
10 years ago

Intip huarmin! Du Julia, är vårt salt, vårt hopp och vårt ljus i denna svåra tid av mörkning, lögn och bedrägeri. Allt iscensatt av skrupelfria kriminella inom de flesta kategorier inom landet med stöd av miljoner dumsvenskar, som inte vet sitt eget bästa. Utan gladeligen sågar av den gren de sitter på. De ropar hurra! Skänker inte en tanke varken på sina barn, barnbarn, sina föräldrar syskon eller övrig släkt och vänner. Bara dom själva betyder något för dessa kräk.

Torben Caroc
Torben Caroc
10 years ago

Stora brott börjar ofta med små övertramp. Eksempel: Den senare storspion och landsförrädere börjar med at vidarege några rätt oskyldiga upplysningar. Se’n blir han fast i ökande aktivitet. Eller – Kassören, som till slut försnillade 500 millioner började med ett litet informellt ‘lån’ som som han ville återbetala nästa vecka. Men ena lånet följde efter det andra . . . Så länge ingen reagerade, kunde det gå vidare. På precist samma sätt började lögnerna om invandringen. Och eskalerade sedan. Citat: “Orsaken till mörkläggningen var att BBC:s ledning under slutet av 1990-talet och det tidiga 2000-talet var rädd för att ‘en… Read more »

Jonas Bohman
Jonas Bohman
10 years ago

Återigen bockar jag mig djupt, och tackar för en alldeles utmärkt söndagskrönika. Då är det bara att printa ut en bunt på skrivaren och sprida i grannkvarteret. Jag förutsätter att så många som möjligt gör detsamma. Ser redan fram emot nästa krönika…….. Må gott.

Erik Andeman
Erik Andeman
10 years ago

En sak som jag alltid undrat över är vad som driver dessa extrema galenskaper. Många saker är ju så sjuka att man på allvar misstänker svår psykisk sjukdom. Ett exempel är F!. De är praktiskt taget militanta feminister som totalvägrar att se problemet med hedersvåld mot kvinnor. De tar dock glatt på sig Hijab och demoniserar svenska män bara någon hittar på en historia om ett överfall och avriven slöja på en muslimsk kvinna utfört av en svensk man. Konkreta mord som det på Pela och Fadime samt otaliga balkongfall ser de inga som helst problem med. Hur galen är… Read more »

trackback

[…] En ny söndagskrönika av Julia Caesar. ”De verkliga flyktingarna utgör alltså en mycket liten andel av dem som får PUT i Sverige. Ett utbrett asylfusk och det faktum att 95 procent av dem som söker asyl i Sverige inte visar några ID-handlingar innebär att mängder av icke asylberättigade, inklusive ett okänt antal krigsförbrytare och terrorister, släpps in i landet och beviljas PUT och möjlighet till livslång försörjning på svenska folkets bekostnad”. Läs hela krönikan här. […]

chainmail
chainmail
10 years ago

Vilken fantastiskt bra krönika! Utmärkt kartlagt och framställt! Jag saknade ett par saker angående Sveriges situation: 1. David Sachwarz och Bonniers får aldrig glömmas bort i dessa sammanhang. De drev länge frågan om massinvandring och mångkultur innan LO, socialdemokraterna och Palme kom in i bilden och drev igenom det hela. 2. Journalisterna är inte allena ansvariga – ägarna till media är de som driver detta och de är t o m mer ansvariga. Jag sitter själv i ett par bolagsstyrelser (dock inte inom media) och vet att inget görs utan att vi vill att det ska göras, att chefredaktörer och… Read more »

Cavatus
10 years ago

Tack för ännu en högintressant krönika, Julia. Att journalisterna springer maktens ärenden uppmärksammades jag på av en uppmärksam kommentatör någonstans (själv hade jag inte tänkt i de banorna på grund av sekellång hjärntvätt). När en liten by ska fyllas med flyktingar och makthavare anordnar möte för byborna. Media infinner sig. När någon person knorrar eller ställer obekväma frågor börjar journalisten direkt att svartmåla den ifrågasättande parten. En friskförklarad journalist ger sig inte på folket, utan konfronterar då myndigheterna och ber dem svara på de frågor folk stället. Istället har alltså dagens journalister vänt sig MOT folket och hånar, hänger ut… Read more »

Ludvig
Ludvig
10 years ago

Ja, Julia, din fråga – Har dessa journalister ingen skam? – har förstås ett svar: Nej. Journalistiken har också varit mitt yrke och dina känslor inför dessa svekfulla kollegor är också mina. Under min gymnasietid – långt från Stockholm – slukade jag Dagens Nyheter, fylld av beundran och upplyste mina kamrater (till leda kanske) om att här hade vi Sveriges Bästa Tidning. Det var då, det. Den är fortfarande landets största morgontidning, men nu med ett förstört rykte. Den nuvarande chefredaktören Peter Wolodarskis svek mot läsarna när det gäller att erbjuda något annat än regeringstrogen kampanjjournalistik om invandringen är en… Read more »

Tony
Tony
10 years ago
Reply to  Ludvig

Det är inte bara på Stockholmstidningar som dessa vilsgångna journalister finns,
dom finns även på dom minsta landsortstidningar idag, där dom sjunger den
sanslösa invandringens lov, man gör precis som dom stora drakarna att all slags
kritik som riktas mot invandringspolitiken den negligeras och kommer inte läsarna
till del. Positivt är att upplagorna sjunker som en sten. Men man tycks vilja köra till
The Bitter End, hellre låta tidningen gå i graven än att ändra inriktning på sin färdväg!

Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  Tony

Ja, fast det finns ju gradskillnader i helvetet. En del landsortstidningar öppnar ibland för kommentarer kring invandringsproblem på det lokala planet. (Avpixlat brukar hänvisa till dem). Så t.ex.,är lilla Skånska Dagbladet öppnare än större Sydsvenskan därvidlag; kanske beroende på att man känner av en hårdare åtdragning av den ekonomiska snaran kring halsen.

Men naturligtvis är det här fråga om knappt synliga ljusglimtar i ett hav av allmän journalistisk undermålighet.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

Ypperlig artikel Julia! Jag föreslår dock, att du ger Peter Mandelson en lite fylligare presentation t.ex. genom att låta hans namn länka till wikipedias artikel om honom. http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Mandelson Att beskriva denne utomordentligt inflytelserike brittiske politiker blott som “en före detta tv-producent som anlitades som PR-konsult av Labour för att modernisera partiets image” blir lite ofullständigt. Peter Mandelson blev det s.a.s. tredje benet i triumviratet Tony Blair, Gordon Brown och Peter Mandelson. Som framgår av wikipedia belönades Mandelson med en parlamentsplats och fick olika ministerposter (han fick avgå som minister två gånger pga diverse oegentligheter). Mellan 2004 och 2008 var Mandelson… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago
Reply to  Arvid Falk

Man får ej heller glömma att denne man är en av Bilderbergarnas mest inflytelserika medlemmar.

Tony
Tony
10 years ago

Det är en otäck bild du börjar din Söndagskrönika med Julia, 54 stycken landsförrädare kan få vem som helst att må illa, speciellt som deras gärningar borde ha en helt annan inriktning. Deras egentliga jobb borde vara att granska makten, och makthavarna hade haft det mycket svårare att driva den helt sanslösa och huvudlösa politik som förs om dom gjort det jobb som journalister i resten av den fria världen ser som sin självklara arbetsuppgift. Efter att precis ha läst boken “Invandring och Mörkläggning” blir man än mer rasande när man ser dessa falska profeter visa upp sina groteska tryne.… Read more »

pk
pk
10 years ago

Igen ,rystende læsning og information fra Julia.
Når én har “kæmpet med dette” ,ødelæggelsen af ens eget land (Danmark) i 3 årtiere, så må jeg spørge
noget fortvivlet :” Hvad sker der så nu, og hvad gør vi ?”

Undskyld det enkle spørgsmål , ikke for at trække problemet ned på et enkelt plan , men i den stille desperation.

KIM
KIM
10 years ago
Reply to  pk

För att citera en väldigt bra låt för väldigt länge sedan som egentligen handlade om samma saker:

Hva Gor Vi Nu, Lille Du?!

Kim Larsen & Gasoline.

HH
HH
10 years ago

Ja, kära Julia, du beskriver alltihop PRECIST! Och varje dag möter jag samma slemmiga inställning som inte tål någon motvikt. Bild häromdagen: kalas och munterhet. Samtal mellan vuxna. En skolad person som berättar om svårigheten att få kontakt med en läkare, en evig väntan i en sjukhussäng och uppbrottet när han inte orka ligga där längre utan reser sig upp och går. När han kommer hem ser han kanylen som fortfarande sitter kvar i armen… Jag kontrar med en bekants upplevelse på ett sjukhus i en mellansvensk stad. Det är ingen märkvärdig sjukdom han har; hans knän fungerar inte längre… Read more »

tant45
tant45
10 years ago

Tack Julia för denna redogörelse. Det förklarar och synliggör all denna dagens centralisering av makt och vad som ska matas in i denna maktstruktur. Det spelar ingen roll om det är en mediastruktur, bankstruktur, storbolagsstruktur eller de politiska maktstrukturerna. De så kallade ägarna har översikt och vet vart de skall styra oss. Det är mycket skrämmande, eftersom de som sitter allt högre upp i pyramidens maktstruktur har tillgång till sådan information där man blir tvungen att överväga, ska man fortsätta med detta hemlighållande/mörkläggande/ljugande eller ska man avslöja det för folket. För folket kan de enskilda händelserna te sig obegripliga, och… Read more »

joffe
joffe
10 years ago

Tack fantastiska ”ärligjournalist” Julia! Tack att du finns och gläder mig genom din granskning av “ormboet”

Ytterligare en krönikepärla av diamantvärde att arkivera.

Jag lämnade SVT efter 20 års jobb 1982 och känner igen mönstret du återger. Så var det. Så är det än idag.

Lastgammal som jag är, bosatt utomlands i 30 år har jag vid återresor till Sverige sett att indoktrinerad falsk journalistrapportering fortgår. Svenska tidningsläsare eller TV-tittare får mestadels aldrig sanningen serverad. Så i UK så i Sverige. Pestjournalistik!

– När spricker den journalisiskt pixlade bluff bubblan och folket får veta sanningar?

Anna
Anna
10 years ago

Julia, dina krönikor betyder oerhört mycket för mig! Din kritiska granskning av vår samtid och av de beslut i dåtid som lett fram till den samtid vi nu har fyller ett ekande tomrum. För oss som börjar närma oss ålderns höst och alltså har någonting att jämföra med när vi funderar över vad det är som är fel i dagens Sverige och Europa är dina krönikor till sådan hjälp, eftersom de konkretiserar och verbaliserar det som vi vet, utan att kunna sätta ord på det, har blivit så fel. För att förstå vår samtid är MSM inte till någon som… Read more »

senex
senex
10 years ago

Tack Julia – och var rädd om Dig! I den gamla svenska arbetarklassen fanns insiktsfulla personer som beklagade att man tog akademikern Tage Erlander till ordförande i SAP, i stället för Gustav Möller. Man var rädd att han skulle dra med sig andra som egentligen var främmande för arbetarklassen. Sedan fick socialdemokraterna Olof Palmer och hans vänner. De imponerade stort på den dåvarande partiledningen som i regel utgjordes av arbetare som i kraft av sin begåvning kommit sig upp. Jag minns från fabriken med vilken stolthet man nämnde Palmes språkkunskaper, särskilt i samband med klimatkonferensen i Stockholm, när han talade… Read more »

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  senex

SENEX Det var inget fel på Erlander han var en hederlig karl som egentligen aldrig ville vara partiledare eller statsminister. Men hans pliktkänsla gjorde att han ändå åtog sig detta när han blev ombedd. Men det var i viss mån med tungt hjärta. Hans största groda var ju förstås att han som många andra lät sig imponeras av Palme. Han borde ju ha genomskådat Palme och inte låtit honom komma nära regeringskansliet. Men Erlander var ju en enkel människa som vi alla och vi bländas ibland av dem som försöker göra intryck på oss. Jag kan rekommendera läsning av Erlanders… Read more »

Stella
Stella
10 years ago
Reply to  senex

Kära senex.
Läs gärna boken “Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga”. Denna bok är en sammanfattningar av SOU (Statens Offentliga Utredningar) och protokollutdrag från flera av lägren. Boken är utgiven av NATUR & KULTUR och författad av Tobias Berglund och Niclas Sennerteg.

I boken framgår att Tage Erlander under större delen av Andra Världskriget var statssekreterare på Socialdepartementet under Gustav Möller. Tage E. hade ett avgörande inflytande över driften och utformandet av lägersystemet i Sverige. I landet fanns fjorton (14) interneringsläger. Flera borde läsa denna upplysande bok.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Stella

Sluta med det okunniga tramset om interneringsläger. Det öär varje regerings främsta SKYLDIGHET att skydda och försvara det folk man företräder. Alla länder som inte leds av en samling idioter eller landsförrädare har interneringsläger under krig! Interneringsläger är inte detsamma som koncentrationsläger. På den tiden hade folk fortfarande ett sunt förnuft, intelligens, men det är bedrövligt klent med det idag. Idag tillåts t o m UTLÄNNINGAR att rösta och sitta med i riksdag och regering och i det så viktiga och känsliga försvarsnämnden. Utrikesutskott. Är det riktigt KLOKT? Kasta ut dessa “fåntrattar” som Göran Persson kallade dem ur RD och… Read more »

Baloo
Baloo
10 years ago

“Det här är människor som sedan årtionden lever inneslutna i sina psykotiska föreställningsvärldar, ohjälpligt och utan kontakt med verkligheten. De är bortom hopp. Bortom kommunikation.”

Det tror jag kan vara en bra utgångspunkt.
Dom är galna.
Därnäst : Vad innebär “galen”? Vem är inte galen?

Det är val i år.
Kan någon nämna någonting som skulle förvåna?
Någonting dom skulle kunna göra som skulle ge känslan av att dom överträder en gräns man trodde att dom hade?

“Svenska journalister är en skenande hjord utan kontroll och ansvar för vad och vilka de trampar till döds under klövarna.”

Niklas R
Niklas R
10 years ago

Ett tecken på att journalisterna börjat märka att folket föraktar dem för deras urusla arbete är att de nu vill få speciellt skydd i lagen mot folkets vrede.
Journalister vill jämställas med t.ex. polis och andra samhällsnyttiga personer i lagen så att brott mot dem är extra försvårande. Med andra ord, de vill räknas som statens tjänstemän. Vilket låter konstigt eftersom det är ju tanken att de skall granska staten och makten, inte jobba för den och behöva skydd mot folket.

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Niklas R

Kanske borda man göra nåt sorts kampagn, där man får massor av folk i Sverige till at börja skratta av (PK-)journalisterna? – til ex. T-shirts med roliga texter? 😉 – så de börjar bli lite oroliga, när de fattar hur få, som egentligen tar dom på alvar längre och tror på, vad de skriver / dikter – och hur mycket av ett folkföraktande och politikerfjäskande paria, de “nu” har blivit i många vanliga svenskars ögon. “Har du också skrattat / lett av din journalist i dag?” “Tusen tack till svensk journalister – ni skyddar os från verkligheten & sanningen /… Read more »

elwee
elwee
10 years ago

Tack Julia för dina informativa inlägg i den debatt som trots allt pågår, om än inte i MSM. Självklart kämpar journalister och redaktörer emot med näbbar och klor, livrädda att deras “livsverk” ska komma i dagen när den verkliga debatten, den med mer än en sida, blir uppenbar för den stora massan. Då kommer det att visa sig att dessa maktens medlöpare i själva verket är de verkliga antidemokraterna som sålt sina själar för smulor från maktens bord. För att den demokrati ska fungera i verkligheten så krävs att de som ska välja har tillgång till en fullständig och allsidig… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago

Det är väl bara ett sammanträffande, men jag kom att tänka på “våran” man med klassisk bildning: Sture Linne’r, han som inte följde med på Hammarskjölds plan som kraschade. Han var den ende jag minns som var förskräckt över hur det skulle gå i Nordafrika med alla desperata ynglingar som skulle komma att utöva ett migrationstryck mot Europa. Det var länge se’n, i SvD:s understreckare.

Rune
Rune
10 years ago

En liten fråga till Julia: När började du märka att det var något som inte stod rätt till i Sverige? Var det någon särskild händelse som fick dig att fråga: Vad i all sin dar är det här? Vad är det frågan om? För min del var det två saker. Efterspelet efter Estonias förlisning när Anders Björkman skrev artikeln i Finanstidningen som hade rubriken, fritt ur minnet: “Förlisningen kan inte ha gått till som haverikommissionen påstår”. Jag trodde att nu tar det hus i helsike i övriga medier nästa dag? Han var ju ändå fartygskonstruktör och expert. Men till min… Read more »

Michael Andersson
Michael Andersson
10 years ago
Reply to  Rune

Din sista fråga är synnerligen intressant: Jag funderar själv i de banorna. Hur kommer det sig att politiker, journalister, jurister, akademiker och tjänstemän överallt talar samma språk? Det verkar överhuvud taget knappast finnas någon, inom etablissemanget, som bryr sig om att Sverige faller allt djupare ned i träsket, där våldtäkter, misshandel, genusstolligheter, åsiktsförtryck, upplopp hör till vardagen. Att landets självständighet urholkas alltmer, att vårt försvar är ett dåligt skämt. Hur kan det komma sig, att så många säger samma saker? Utan intelligens torde man inte ta sig så långt i karriären – men de verkar inte ha någon tankeförmåga över… Read more »

Baloo
Baloo
10 years ago

Den här videon ger inte ett direkt svar, men ett indirekt.

http://www.youtube.com/watch?v=TM8L7bdwVaA
(A christmas presents or two or ten)

o-ink
o-ink
10 years ago
Reply to  Baloo

http://www.youtube.com/watch?v=PPzboLdqKy4

obama someone fainted – den här får jag ont i magen av…

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Baloo

Jag har sett den förut men inte o-inks tips. Tack för tipsen. Jag undrar vad folk tänker när de ser sånt här. En del kommentarer fanns det. Och de tyckte som vi. Och det får man vara tacksam för. Hur många svenskar tror ni ser sådant här? Verkar inte vara många för då skulle flera reagera tycker man. Ungdomarna verkar bara sitta och twittra hela dagarna om samma saker och bara med sådana som tycker likadant. Ibland tänker jag att de fastnat i dagiscirkeln som fortsätter genom skolan och ut på arbetsplatserna. Jag kommer ihåg när det började. Alla skulle… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

Sverige är bara 1,5 – 2 år från att förvandlas till Bilderbergarnas drömsamhälle. Tror ingenting kan stoppa det nu möjligtvis en militärkupp. Men det har gått så långt att svenska folket kan inte stoppa det genom öppna val.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Invandrare1957

Allt kan stoppas och förändras. Endast VILJAN är avgörande. Och tack och lov för det. Historien tar inte slut förrän vår planet faller sönder i bitar eller människorna försvinner. Att stoppa ett skeende som pågått länge förorsakar naturligtvis mera kraft än någon som bara orsakat ytlig skada. Maktens språk är alltid att försöka få folk att tro att allt är “ödesbestämt” eller omöjligt att förändra av någon anledning. Gå aldrig på det för det är lögn. Det är bara en taktik för att passivisera människor och få dem overksamma, kraftlösa och lydiga. Makten har aldrig gillat kritiskt granskande människor, handlingskraftiga,… Read more »

Stefan
Stefan
10 years ago

Sökning: Nick Robinson BBC (inställd på svenska resultat senaste månaden) Sökresultaten på Nick Robinson ger inga (0) träffar hos Exp, Ab, Svd eller DN. https://www.google.se/search?q=Nick+Robinson&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=LUDbUpOoL4Kl4ATe14H4DA#lr=lang_sv&q=Nick+Robinson+BBC&rls=org.mozilla:sv-SE:official&tbs=lr:lang_1sv,qdr:m Sökning: Kent Ekeroth (inställd på svenska resultat senaste månaden) som påstås ha blivit utkastad från en krog. Nu är ordningen återställd och i toppsvaren syns DN m.m. https://www.google.se/search?q=Nick+Robinson&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=LUDbUpOoL4Kl4ATe14H4DA#lr=lang_sv&q=Kent%20Ekeroth&rls=org.mozilla:sv-SE:official&tbs=lr:lang_1sv Detta är bara för sorgligt och visar med all tydlighet att det pågår en GIGANTISK mörkläggning. Svenskarna skall hållas ovetande om precis allt som försiggår utanför Sverige som kan gynna SD.. Fråga till Julia: Hur stor del av journalistkåren uppskattar du mår illa och finns det någon… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
10 years ago
Reply to  Stefan

@ Stefan.

Du frågar:

Fråga till Julia: Hur stor del av journalistkåren uppskattar du mår illa och finns det någon gemensam nämnare t.ex. landsortspress?

Svar: Eftersom de inte ger sig till känna är det svårt att göra en uppskattning av hur många de är. Däremot vågar jag påstå att de utgör en växande andel.

Julia Caesar

Farbror Pelle
Farbror Pelle
10 years ago

Tack kära Julia, för en som vanligt insiktsfull och välskriven krönika. Det är så välgörande att läsa om journalistkåren, som sedan åratal tillbaka tycks sakna “sjukdomsinsikt” helt och hållet – jag kan alltså inte förstå att man springer maktens ärenden på det viset man gör. Inser de inte att de blir utnyttjade? Svaret är förstås givet: Naturligtvis inte! Samtidigt tycker jag att det är mycket intressant att läsa om Storbritannien – de ligger ett antal år före oss, både vad beträffar det mångkulturella samhällets bakslag, som journalistkårens begynnande uppvaknande – jag kan fortfarande inte fatta att man från BBC börjar… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago

Tack för ännu en utmärt krönika, Julia. Jag bodde flera år i England under Tony Blairs styre och håller med om att det finns flera likheter mellan Sverige och UK vad gäller massinvandring. Men det finns även ett antal betydelsefulla skillnader: 1. Som Julia helt korrekt påpekade ljög Labour om sina avsikter. Det har inte de svenska politikerna gjort. De har mycket tydligt proklamerat sina målsättningar och hur de tänker uppnå dessa, framförallt de borgerliga partierna som nu utgör Alliansen. 2. Medierna i UK var aldrig i närheten av den bedrövliga nivå som sedan länge återfinns i Sverige. BBC var… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Engelska media, till exempel den ärkeliberala? The Guardian, som jag just kollade, har idag en artikel “The EU, should Britain be in or out?” med deltagare från olika maktgrupper och sedan läsarkommentarer, är ju befriande att läsa. Men vete tusan om inte engelsmännen är mera idealistiska än oss, att döma av kommentarerna. Vi svenskar är kanske inte värst i naivitet! (På nåt sätt har jag blivit blockerad hos Disqus så jag måste vidga mina vyer.)

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Bernt

@Bernt,

The Guardian är den mest vänstervridna av de stora tidningarna i UK. Kolla på The Telegraph eller Daily Mail för ett annat perspektiv!

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Ärkeliberal? – vänstervridna, haha, vete sjutton om jag inte håller med dej – men skulle tro att dom själva betecknar sig som “bara liberala”. I vilket fall så argumenterar dom i tidningen för sin ståndpunkt för EU och invandring i motsats till vad svenska makten och journalistkåren gör. Det är det jag tycker är “befriande”. Till och med Farange har ju nu gått ut och fått erkänna att BNP kan sjunka vid utträde ur EU. Bra.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@Bernt Någon som läser the Guardian kallas (nedsättande) för en “Guardianista (plural Guardianistas) (UK, slang, derogatory) A reader of the Guardian newspaper, regarded as middle-class, excessively liberal and politically correct, etc.” Här är en länk till en skopa om tidningen med bl.a. “A Guide to Guardianese”. http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/The_Guardian PS “The paper’s nickname The Grauniad originated with the satirical magazine Private Eye. This anagram played on The Guardian’s reputation for frequent typographical errors, such as misspelling its own name as The Gaurdian.”/wikipedia Acronymen GROLIES är läkarslang för “Guardian Readers of Limited Intelligence in Ethnic Skirts. They are left-wing women who rush to… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Bernt

Jag gick in på Daily Mail (ungefär motsvarande Expressen) och sökte på “asylum”. Den långa listan med artiklar påminner väl mest om Avpixlat i Sverige……………

Gå och ta en titt! (Jag lägger inte upp någon länk eftersom inläggen då brukar fastna i något filter och blir fördröjda)

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Tips!

Man kan lägga in en (1) länk utan någon fördröjning – två länkar fastnar däremot i filtret.

—–

PS Du frestade för ett par år sedan med, att du skulle skriva något om grundlagsförändringen 1974 i Sverige.

Du skrev, att den förändrade grundlagen 1974 var betydelsefull. Grundlagsförändringen 1974 hade, om jag tolkade dig rätt, krattat manegen för Sveriges hänsynslösa och maktfullkomliga politiker.

Du berättade, att du hade skrivit om detta tidigare på en annan blogg. Kan du inte vara hygglig och kopiera in detta (eller ge en länk).

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@Arvid,
Jag skrev en del om både RF 74 och även om HMF lagstiftningen på bloggen Hayekinstitutet. Denna drevs av S.R. Larson, en svensk nationalekonom som är verksam i USA sedan länge. Tyvärr är den bloggen nu nerlagd så det finns inget att länka till. Larson fortsätter dock att blogga flitigt, fast nu på engelska:

http://libertybullhorn.com/

Han brukar även dyka upp här bland kommentarerna då och då.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@ Utlandssvensk

Tack för svar! Kan du inte vara hygglig och lägga in en kopia (eller sammanfattning) av vad du skrev om RF 74 och om HMF lagstiftningen.

En ledarskribent på en av de stora tidningarna sa till mig, att det var “en tradition” (!) bland svenska ledarskribenter, att INTE informera allmänheten inför grundlagsförändringar (utan blott kort rapportera fait accompli efter den andra omröstningen).

I kid you not…

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@Arvid, Kortfattat kan man väl säga att jag anser att RF 1974, som ersatte den tidigare grundlagen från 1809 (om jag minns rätt), hade stor betydelse för den vidare utvecklingen pga. 1. Den gamla lagen var baserad på maktdelning, vilket är normalt för västerländska demokratier. Detta innebär att det finns inbyggda trögheter och kontrollfunktioner som gör det svårt att radikalt förändra samhället på kort tid. Det kanske mest kända exemplet är nog den amerikanska konstitutionen och om man är interesserad av dessa frågor finns det en mycket livskraftig och kvalificerad debatt om detta i just USA. 2. RF 74 avlägsande… Read more »

Maggan
Maggan
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Punkt nummer ett är väl ändå lite felaktig. Jag minns att Reinfeldt gick ut med buskapet om sänkt invandring, inför valet 2010. Senare, efter valet, ändrade han sig och tillsammans med MP ÖKADES invandringen. Detta var, enligt hans egna uttalanden, enbart för att straffa dem som röstat på SD.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Maggan

@Maggan, Du hävdar att “Reinfeldt gick ut med budskapet om sänkt invandring” inför valet 2010. Vad baserar du det på? Vi hade en liknande debatt här för några år sen om valet 2006. Jag skrev då: “Jag är gruvligt trött på dessa, ofta återkommande, påståenden om att man som väljare “har blivit lurad” och att “ingen berättade”, osv, osv. Det är absolut inte sant och detta gäller framförallt inför valet 2006. Allianspartierna var extremt tydliga, både i sina uttalanden och i partiprogrammen. Vad gäller arbetskraftsinvandringen hade vi innan valet 2006, under sosse regeringen, en mycket uppmärksammad debatt om huruvida fri… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Håller med dig. Det är lätt att skylla på att “jag ingenting visste”. I en demokrati är det medborgarnas skyldighet att ta reda på vad som pågår , hålla debatten vid liv, skaffa sig kunskap och information. Man kan inte sätta sig på sin bak och tro att demokratin sköter sig själv. Idag är okunskapen så stor om vad demokrati är att det är skrämmande. Historielösheten , okunskapen, är gigantisk och OH, så lätt det är att lura folk då med retorik och en massa floskler. Okunniga människor är mums-mums för tyranner och översittare. Vet man inte ens vad demokrati… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@Angela, Kul att du håller med! Jag har varit kritisk mot massimmigration och multikulti sen jag först fick rätt att rösta i mitten av 80-talet och kommet mycket väl ihåg Luciabeslutet. Det kändes fantastiskt och jag trodde då att allt skulle ordna sig. Men sen förvandlades allt till en mardröm när Bengt Westerberg släpptes lös 1991. Men det har varit otroligt svårt att argumentera med borgerliga väljare under hela denna period. En stor del av dem vägrar helt enkelt att ta till sig info som motsäger deras förutfattade menigar. Jag har debatterat med väldigt många som röstade på Alliansen 2006… Read more »

Olav
Olav
10 years ago
Reply to  Maggan

Vi må vel kunne konkludere med at så å si ingen av oss (om hele befolkningen skal medregnes) på forhånd visste hva politikerne hadde i sinne med våre samhällen, Maggan? Når man leser kommentarer av svensson og ola nordmann, ser man at dom få som tydelig reagerer på det som skjer, forsøker att begripe varfør politiker gjør det de gjør. Vi er med andre ord långt från et ideal; om at politiker som tenker innføre djup samhällsendring, først skal konsultere befolkningen med klart språk. Vi vet ju fra før at vår historie hadde vært en annen, om de med makt… Read more »

Nils Henriksen
10 years ago
Reply to  Maggan

….enbart för att straffa dem som röstat på SD
Da er den mannen syk i hodet.

Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  Nils Henriksen

Om han är!!!!
I ett friskt samhälle hade han sedan länge varit tvångsomhändertagen för psykiatrisk

Menved
Menved
10 years ago

Jag har märkt en sak. Om jag går in på Expressen eller någon annan tidning på nätet så är det som om jag läste samma tidning på 70-talet. Svenska politiker debatterar. Etniskt svenska brottslingar hängs ut. De enda mörkyade jag ser på bilderna är fotbollsspelare i någon europeisk liga. Det känns som att medias uppgift idag är att ge bilden av ett oförändrat Sverige, ett Sverige som vilken som helst av deras läsare ska kunna känna igen från sin barndom. Media har slutat spegla verkligheten för att nu konstruera en alternativ verklighet som de vet att läsarna skulle vilja att… Read more »

Peter Andersen
10 years ago
Reply to  Menved

Ja, du har helt ret. De ting der kunne skabe politisk debat i befolkningen, kommer aldrig i nyhederne. Hver dag tager jeg mig til hovedet over, at noget jeg har læst på nettet (vel at mærke alvorlige ting) overhovedet ikke berøres i TV medierne. Til gengæld bruges der oceaner af tid på fuldstændig ligegyldige livsstilsprogrammer og interviews med ligegyldige personer med ligegyldige problemer. Jeg tænker altid på hvordan man kan stile efter en proffesion som journalist, når man overhovedet ikke beskæftiger sig med noget relevant. Det må altså være fordi de bliver sat til, at male glansbilleder. Anden forklaring kan… Read more »

Menved
Menved
10 years ago
Reply to  Peter Andersen

Ja, det var ungefär det jag menade. Du skriver att media inte tar upp de frågor som läsaren är intresserad av, men grejen är att man gör det om det är en sak som hade kunnat förekomma på 70-talet. En svensk mamma som mördar sina barn och slänger dem i en skogsdunge blir en stor nyhet. En afrikansk invandrare som gör samma sak förtigs. Jag får en känsla av att syftet inte främst är att skydda afrikanska invandrare utan att dölja att Sverige (eller Danmark) inte längre är Sverige och Danmark. Man försöker upprätthålla en fasad av en kontinuitet bakåt… Read more »

Peter Andersen
10 years ago
Reply to  Menved

Ja, et glansbillede!

Man ser det også inde for kulturen. En god krimi kører over temaet: hvid kvinde (god) jages af hvid mand (ond) men reddes af hvid kvinde og evt. mand (gode).
Hvis man skal være lidt modig og smide lidt nutid ind i plottet, kan en af de gode godt være af anden etnisk oprindelse. Men så er man også med på beatet…

Hvem tror de egentligt de narrer..?

89
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x