19
sep
Seneste opdatering: 20/9-15 kl. 1310
156 kommentarer - Tryk for at kommentere!

North-Korea

Copyright Julia Caesar och Snaphanen. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Med massinvandringspolitiken som medel har politiker och journalister skapat ett mentalt inbördeskrig i Sverige. Kursen har länge varit utlagd, och nu är vi där. Det är ett krig där den part som har vapnen och resurserna förnekar att det alls pågår. Men den som har ögon ser att den sammanhållning och grundläggande tillit som är absoluta förutsättningar för ett hållbart samhälle nu raseras i allt snabbare takt. I grunden finns en växande ömsesidig misstro mellan makthavare och befolkning som effektivt undergräver det förtroendekapital som Sverige som nation vilar på.

Detta är de allra allvarligaste skadeverkningarna av massinvandringen, eftersom skadan inte låter sig repareras. Landet klyvs isär. Tilliten vittrar sönder, och splittringen skär som laserknivar rakt genom släkter, familjer, vänner, arbetskamrater och andra sociala nätverk.

Inbördeskriget orkestreras uppifrån

Människor spelas ut mot varandra på ett sätt som resulterar i att enskilda individer eller grupper stöts ut ur gemenskapen. Det är viktigt att se att den här polariseringen orkestreras uppifrån, av makthavare som agerar högt ovanför folkets huvuden och statuerar exempel. Tydligare än någon annan politiker har förre statsministern Fredrik Reinfeldt (m) angett tonen i framför allt två beryktade uttalanden:

“Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.” (Sagt efter två månader som statsminister, i november 2006).

Efter knivattacken mot SD-politikern David von Arnold Antoni i Malmö 2010:

“Vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”

Stefan Löfven har fullföljt smutskastningen

Nuvarande statsminister Stefan Löfven (s) har fullföljt smutskastningen och demoniseringen genom att i tv-programmet Skavlan kalla SD “ett nyfascistiskt enfrågeparti”, en utsaga som han grundar på fejkhistorikern Henrik Arnstads åsikter.

Självklart får det följder när landets statsministrar tydligt deklarerar sitt förakt och sin avsky mot grupper av medborgare. Det plockas snabbt upp av medlöparna. Spärrarna släpper, det blir legitimt att hetsa och förfölja oliktänkande. Istället för att utkräva ansvar av makthavarna bekämpar människor varandra. Det är fullkomligt logiskt att makthavarnas legosoldater – de som ser sig själva som godhetens ombud på jorden – följer exemplet och krigar mot människor som avhumaniseras och bland annat kallas “hatare” och “lågpannade as” (Sydsvenskans reporter Andreas Ekström om Sverigedemokrater på twitter).

Monopol på den enda godkända moraluppfattningen

Självutnämnda åsiktspoliser och Expogendarmer har förklarat krig mot vanliga svenska medborgare utifrån att de själva anser sig ha monopol på den enda godkända moraluppfattningen. Journalister i mediekoncerner med miljardresurser bakom ryggen bedriver åsiktskrig och förföljelse mot sitt eget folk. Programledare, ledarskribenter och politiker försöker lura i oss att folkviljan välkomnar den pågående invandringstsunamin med öppna famnen. Vi ska ha helt klart för oss att vi ska hålla käften, annars…

I krönikan “Mardrömmen”  den 30 augusti berättade jag om den förföljelse jag själv under ett års tid har varit utsatt för av journalisterna Niklas Orrenius från Dagens Nyheter och Annika Hamrud från Expressen.

Den sfär där vi är som allra sårbarast

Det mentala krig som förs i offentligheten stannar inte där. Det spiller över och får direkta följder på det område där vi är som allra sårbarast, vår privata sfär – just den som borde vara garanterat trygg och åtnjuta samhällets beskydd. Föräldrar säger av politiska skäl upp kontakten med sina barn. Barn säger upp kontakten med sina föräldrar. Gamla vänskaps- och lojalitetsband kapas med kirurgiska snitt. Släkter och arbetskamrater mobbar ut människor med åsikter som inte stämmer med deras egna och som därför bekvämt etiketteras som “hat”. Långvariga, ömsesidiga relationer värderas till intet värde när åsiktspiskan viner. Det viktigaste är att bekänna sig till det system av lögner som utgör den eftertraktade politiska korrektheten.

Familjen utgör samhällets allra minsta men viktigaste byggsten. När ett samhälles styrande slår mot familjer och andra sociala nätverk så att individerna börjar hugga varandra i strupen raserar de samtidigt själva fundamentet i samhällsbygget. Det livsviktiga kitt som håller ihop samhället försvinner. Allting rasar samman. I den fasen befinner sig Sverige nu.

Vinnare och förlorare i det mentala inbördeskriget

Det som sker i åsiktskonformitetens namn trotsar all beskrivning. Alla är skräckslagna för att slag ska riktas mot dem själva. Vinnarna är samhällets toppar; politiker, journalister, myndigheter och näringsliv. De både vinner ekonomiskt och ökar sin makt och sin status genom det mentala inbördeskriget. Deras angrepp riktar sig mot vad de uppfattar som allvarliga hot mot deras fortsatta inflytande och bevarade positioner vid köttgrytorna. Detta är deras drivkrafter – INTE omtanke om Sverige eller svenska folket, om nu någon trodde det.

Den grundläggande tilliten blir ett vapen mot dem själva

Förlorarna är de delar av svenska folket som inte har vett att inlemma sig i konsensusflocken och bekänna sig till den konstruerade “värdegrunden” eller andra officiellt påbjudna åsikter. Befolkningen slits isär, ofta utan att förstå vilka destruktiva krafter som ligger bakom söndringen. Den grundläggande tillit som de känt i hela sitt liv vrids ur deras händer och blir ett vapen som riktas mot dem.

Det är ingen tillfällighet att åldringsrån är en alltmer populär brottsgren. De riktar sig specifikt mot äldre, utsatta människor som fortfarande tror att man kan lita på alla. Den tillit som är ett samhälles grundläggande styrka förvandlas till svaghet och skyddslöshet när den konfronteras med människor som formats av vålds- och lågtillitskulturer som tidigare var i stort sett okända i Sverige.

Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam har i sin forskning visat att den sociala tilliten minskar i samhällen präglade av etnisk mångfald. Människor litar inte på varandra – inte ens inom samma etniska ursprung – , de ”hukar sig”, har färre vänner och deltar i mindre utsträckning i samhällsaktiviteter. De är dessutom mindre benägna att betala skatt till det allmänna, eftersom de på nära håll ser vart pengarna tar vägen.

Då som nu offras underklassen

Tyvärr har en stor del av befolkningen ännu inte förstått eller velat förstå vad som pågår. Svenskar är världens mest vilseförda folk.

Titanic

I likhet med tredjeklasspassagerarna på den sjunkande Titanic förlitar de sig på gammelmedias propaganda och på att livbåtarna ska räcka till alla. Men mer än 1 500 människor miste sina liv i den iskalla Atlanten den där aprilnatten 1912 för att fartyget hade cirka 2 225 passagerare ombord, men bara livbåtar för 1 178 personer.

Då som nu var det främst underklassen – tredjeklasspassagerarna – som offrades. I dag är den svenska underklassen effektivt undanstoppad och osynliggjord av både politiker och journalister. Den har praktiskt taget upphört att existera. Allt fokus riktas mot invandrarnas väl och ve.

Migrationspolitiken klyver EU på mitten

Den svenska verkligheten utspelar sig både på en yttre och en inre scen. På den yttre scenen pågår en migrantinvasion utan historisk motsvarighet från tredje världen. 30-35 miljoner utomeuropéer kan vara på väg att tränga in i Europa. Vid den ungerska gränsen mot Serbien kastar horder av unga män stenar på den ungerska polisen.

sten ungarn

EU är uppenbarligen komplett oförmöget att handskas med denna migranttsunami. Migrationspolitiken klyver EU på mitten, hälften av länderna vägrar samarbeta. Det ena landet efter det andra bygger staket, inför gränskontroller och tar gränsskyddet i egna händer.  De har gett upp hoppet om hjälp från EU och prioriterar sina egna invånares trygghet, precis som en nation ska göra.

Tvåtusen migranter per dag

Migrantinvasionen drabbar Sverige hårdast – landet som gör anspråk på att vara en “humanitär stormakt”. Det är till Sverige och till Tyskland de flesta migranter vill komma, för de erbjuder den största välfärdskakan att dela på. Förra veckan tog Sverige emot 6 400 asylsökande, alltså nästan 1 000 per dag.  I början av denna vecka har migrationsverket registrerat mer än 1 000 asylsökande per dag.

Dessutom kommer i storleksordningen 1 000 migranter per dag på genomresa till Finland via Luleå och Haparanda.  (tidskod 08:40). Sammanlagt väller alltså cirka 2 000 migranter från tredje världen just nu in i Sverige varje dag. Hittills i år har 59 000 ansökt om asyl. Migrationsverkets senaste prognos utgick från maximalt 80 000 asylsökande under året.

“En ny prognos kommer i oktober, och vi har signalerat att den siffran kan komma att revideras uppåt” säger migrationsverkets presstalesman Pierre Karatzian till Fria Tider.

Tältläger – en tidsfråga

Både migrationsverket och regeringen har tappat kontrollen. Hela systemet har kollapsat. Om invasionen fortsätter i samma takt handlar det om en halv miljon asylinvandrare per år. Till detta kommer lika många anhöriginvandrare som ska ha bostad, mat och försörjning. Sammanlagt en miljon per år – det är dubbelt så många som hela Göteborgs befolkning. Per år. Det är bara en tidsfråga innan migrationsverket måste bygga tältläger, som invandrarverket gjorde vid massinvandringen från Balkan i början av 1990-talet.

“När ser vi det verkliga sammanbrottet i Sverige? Det kan inte dröja länge. Det är tydligt att nästan hela Västeuropa håller på att gå upp i limningen, men det kommer att ske tidigare i Sverige än någon annanstans” skriver den danske författaren och historikern Morten Uhrskov Jensen på sin blogg.

Eget hus, bidrag och en egen blondin

Migrantinvasionen består till största delen av unga starka män som saknar asylskäl men betalar människosmugglare stora penningsummor för att ta sig in i Europa. Smugglarnas reklam lockar: I Sverige får man ett eget hus, en väl tilltagen ersättning och en egen blondin.

“På det hela taget kan man påstå att unga syriska män (inte bara syriska, min kommentar) lockas till Sverige genom de äldsta tricken i boken – pengar och tjejer. Det publiceras bilder på blonda skönheter och man skriver att upprörda svenska kvinnor demonstrerar eftersom de kräver män” skriver Bengt Eriksson i Östersunds-Posten. 

En öppen och förutsättningslös debatt saknas

Just genom sitt polariserade samhällsklimat och att en öppen, ärlig och förutsättningslös debatt saknas är Sverige illa rustat att klara migrantinvasionen. Sanning är en bristvara. De som vill begränsa invandringen kallas “rasister” och “islamofober” och utestängs från debatten. För att beviljas inträde i åsiktskorridoren måste man tycka att all invandring är av godo – trots att mängder av statistik, fakta och erfarenheter visar att framför allt den utomeuropeiska asylinvandringen innebär mycket stora påfrestningar på mottagarländerna ekonomiskt, socialt och kulturellt.

När politik förs mot folkets vilja

I svenska media dominerar invandrarnas perspektiv totalt. Ivern att ställa sig på “förtryckta minoriteters” sida sätter balans och kritiskt tänkande ur spel. Hur den extrema massinvandringen påverkar Sverige och svenska folket är en fråga som aldrig ställs. Svenskarna verkar helt enkelt inte finnas som folk. Med ett raskt penndrag har vi raderats från mängden av existerande etniciteter. Sverige verkar inte heller finnas, åtminstone inte för sin egen skull. Bara som mottagarland och finansiär av en invandring av extrema dimensioner.

När politik förs mot en stor grupp medborgares vilja, och alla protester i praktiken är förbjudna och förknippade med oerhörda risker – som att få sparken från jobbet, bli utesluten ur facket, förlora vänner och familjemedlemmar, bli socialt utfrusen – då vänds människors frustration och aggressivitet inåt, mot den egna gruppen.

Särskilda privilegier för invandrare

Vissa ekonomiska och sociala privilegier och riktade förmåner gäller invandrare men inte svenskar. Några exempel: rätten till bostad, generöst och riktat ekonomiskt understöd, ÄFS (Äldreförsörjningsstöd  som till 80 procent går till invandrare som aldrig har arbetat och betalat skatt i Sverige), nystartsjobb och andra subventionerade arbeten, gratis sjuk- och tandvård till asylsökande och dessutom till illegala migranter som inte ens har laglig rätt att vistas i Sverige.

Olika behandling sår frön till uppslitande konflikter

Sådana orättvisor blir naturligtvis en grogrund för uppslitande konflikter mellan olika grupper. Jämför med det tydliga utfallet av ett experiment med två apor som kan ses här.  Båda aporna är fullt nöjda med att få gurka. Men när den ena apan fortfarande bara får gurka och den andra vindruvor reagerar den första apan starkt på orättvisan.

Svenskar i allmänhet har en stark känsla för rättvisa. Det gror ett uppror därute bland diskriminerade svenskar som en dag har fått nog av att ställas åt sidan och förväntas betala för koloniseringen av sitt eget land.

Psykologisk krigföring med rädsla och skuld

För att hålla folket i schack använder den svenska makteliten exakt samma splittringsmekanismer och psykologiska krigföring som alltid tillämpas i totalitära diktaturer. De styr genom att spela på människors känslor – inte redovisa och diskutera fakta. Man skrämmer och triggar medvetet människors rädsla, som rädslan för att bli utpekad, avhumaniserad och förlora jobb, vänner och familjemedlemmar. Rädslan för att drabbas av social skam och bli utstött ur gruppen. Medlen – att demonisera och rasistförklara – har hittills varit effektiva, men har med tiden blivit så devalverade att de håller på att förlora sin verkan. Hos eliten föder det panik.

kult nordkorea

Ett annat redskap är skuld. Vi som har det så bra ska skämmas och känna oss som riktigt usla känslokalla egoister om vi inte tycker att alla människor från kapsejsade u-länder har rätt att slå sig ner i vårt land och kalasa på den välfärd som svenska folket har byggt upp under generationer. Låter man sig manipuleras av rädsla och skuld blir man ett lätt offer för propaganda.

Oppositionella människor ska tillintetgöras

När människor hängs ut av hatiska journalister i gammelmedia får de ofta sina liv slagna i spillror. Vilket är exakt medias avsikt med publiciteten. Oppositionella människor ska tillintetgöras så är vi av med dem en gång för alla. Några, som Mattias Philipson i Båstad, begår självmord sedan han fått sitt liv krossat av Expressen och Sveriges självutnämnda Stasi, vänsterextremisterna i Researchgruppen.

Röda korsmedarbetaren Barbro Feldt, 71, i Falun avled den 17 juni förra året sedan hon efter nio års ideellt arbete tvingats bort från organisationen och hängts ut som “rasist” i media.  Värdegrunden skördar liv. Mönstret går igen.

“Jag föll och föll och föll, mina barn försvann”

Eva-Marie OlssonI en text på Facebook berättar den före detta Sverigedemokraten Eva-Marie Olsson i Malmö att hon var glad ända till den kväll och natt i augusti 2014 då en representant för bloggen IRM (Inte Rasist Men)  ringde och trakasserade henne.

“Det mediala drevet som drog igång då inför det allmänna valet var helt sanslöst i överkant, det fanns inga proportioner, den skattefinansierade pressen vittrade blod, jag framställdes grymmare än en seriemördare. Man hade ”avslöjat” en Sverigevän som varit så fräck att hon skrivit på alternativ media.

Jag föll och föll och föll, mina barn försvann då media bestämt att deras mor var Sveriges största rasist som förtjänade att försvinna från jordens yta. Det som smärtar mig mest, det är att barnen inte känner sin mamma bättre än så, media är den första statsmakten och finns under huden även på våra närmsta. Det smärtar något så oerhört.

Min yrkesbana som egenföretagare är finito och över efter femton hårda men ack så goda år, mitt arbete som politisk sekreterare övertogs av en annan. Om jag hade samlat alla mina tårar hade jag fyllt spannar till brädden, trodde aldrig att man kunde gråta så. Det kunde varit värre, man kunde ju haft en släng av ebola.”

Till dig som vill krossa alla oliktänkande

Vill du som journalist eller politiker statuera exempel och krossa benknotorna i en människa som har fräckheten att tänka själv ska du givetvis sikta mot veka livet. Målet ska vara att täppa till truten på honom eller henne för resten av livet. Det är en klar fördel om han/hon ändå inte har så många år kvar. Akta dig noga för att i sak bemöta vad han/hon har skrivit, då riskerar du att visa hur blank på sakargument du är. Ditt personliga hat är det enda som räknas. Häng i synnerhet ut honom eller henne med namn om du vet att hon/han och hans/hennes anhöriga är ensamma om sitt namn i hela landet. Då kan du lugnt luta dig bakåt och räkna med att dina offer garanterat kommer att bli hotade och utsatta för våld. Det är ju inte ditt ansvar.

Dra gärna fram en närmare 30 år gammal ovidkommande sjukdomshistoria för att få ditt hatobjekt att framstå som galen, helst med publicerande av läkarjournaler. Dem kan Researchgruppen säkert hjälpa dig att få tag i genom att hacka någon vårdcentral. Stapla så många invektiv som du kan komma på, och glöm för Guds skull inte att dra in Anders Behring Breivik i sammanhanget.

F d partiledare – missa inte tillfället att hamna i rampljuset

Om du är före detta partiledare för vänsterpartiet och heter Lars Ohly ska du inte låta detta tillfälle att få en stund i rampljuset gå dig ur händerna. Odla din gamla kommunistvana att blåljuga. Påstå på twitter  att den av Expressen uthängda personen har levt på bidrag sedan 1989 fast det är ren lögn. Ingen kommer ändå att kräva dig på några bevis. Gotta dig sedan riktigt ordentligt i dina egna lögner och ditt förakt för sjukdom och svaghet – just det som ditt parti påstår sig värna om. Njut av dina five minutes of fame, för de lär aldrig återkomma.

Thomas Bodström hoppar av förtjusning

Om du är före detta justitieminister (s) och heter Thomas Bodström ska du absolut unna dig att sitta i en till inkvisitionsdomstol omgjord tv-studio hos tv4 och hoppa av förtjusning över att Expressen har begått ett snaskigt karaktärsmord på en ideellt arbetande bloggare som råkar ha andra åsikter än du. Som jurist ska du givetvis säga att man absolut inte får publicera bilder på invandrade brottslingar – men att det är helt okej göra det och bryta mot alla pressetiska regler i karaktärsmordet på en privatperson som aldrig har begått ett enda brott.

Lågt förtroende måste vara ett mätfel

Om du heter Helena Giertta och är chefredaktör för journalisternas fackförbundstidning Journalisten är du säkert medveten om att du ligger ganska risigt till i den allmänna opinionen sedan du skrev att det låga förtroendet för journalister antagligen beror på ett mätfel.

För “hur kan annars en yrkesgrupp som är så betydelsefull, som arbetar så hårt och har så kraftfulla etiska regler ha ett så lågt förtroende bland allmänheten?”

I och med uthängningen av mig såg du ett tillfälle att få bort löjesstämpeln på dig själv och kunna strössla extra flitigt med termer som “hat” och “hatsajter”. I två ledare  i rad gick du till grovt personangrepp (1 & 2)  och öste ditt hat, som vi ska förstå är en finare sorts hat, över mig. Sedan vägrade du publicera mitt genmäle, stick i stäv med alla publicistiska regler. Så gör bara en mycket rädd människa, totalt renons på sakargument.

Det framgår att Helena Gierttas definition av “hat” är alla åsikter som inte stämmer med hennes egna åsikter.

Fortsätt som hittills – sky inga medel!

Kort sagt, om du är journalist eller politiker – håll fast vid exakt det beteende som har lett dig dit där du befinner dig i dag. Ändra ingenting. Håll skygglapparna uppe, stoppa rejäla öronproppar i öronen och ta inte in någonting av det som pågår runt omkring dig. Fortsätt att förfölja och demonisera oliktänkande. Sky inga medel! Snegla inte på någon etik, den gäller inte dig. Avfärda alla fakta som kan hota din position. Fortsätt att med splittringspolitik rasera tillit och sammanhållning i landet. Skit samma, det klarar du dig utan. Du är ju en god människa. Du vet ju vad som är bäst. För dig själv.

Vägra debattera med människor som har andra åsikter än du. Utmåla dem som galna och onda istället så är din lycka gjord. Försök vinna tid. Innerst inne vet du ju att klockan tickar. Det håller säkert ett tag. Tills verkligheten hinner ifatt dig.

Men sedan?

Av Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

156 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Jakanda
Jakanda
7 years ago

Jag vet inte längre vad vi skall kalla Sverige för namn? tillhör ju både islam och kommunismen. Men tydligt är de här personerna ingår i en narc grupp vars enda behov är fylla sina egna behov av makt, pengar bakom fasaden demokrater. De pratar med tomma ord, för bakom orden finns ingenting. Klart de har skott åt sig pengar, mycket vill ha mera. Men baksidan är de störtar vårt land och folk i botten. De har väl så mycket kapital på banken, att de måste fylla behoven med mera makt och högre positioner i stället. Jag anser ingen av regeringen… Read more »

Riverwild
Riverwild
8 years ago

Tack för ännu en bra krönika.
De största vinnarna i det kaos som nu skapas är storbankerna som får se sin utlåning mångdubblas i bostadsbristens prisrally på befintliga bostäder. Det finns inte en chans för en ungdom i någon stad i Sverige att flytta hemifrån utan att först dra på sig en mångmiljonskuld. Dessa ockrare skyr SD och andra oliktänkande som pesten då en normal invandring skulle avbryta champagnefesten. Det som pågår är världshistoriens största rån, våra inkomster styrs om till bankerna och våra framtida pensionspengar äts upp av andra…

trackback

[…] Julia Caesar, i sin krönika ”Mentalt inbördeskrig”: […]

Ralph Haglund
8 years ago

Bra som så ofta om man följt Julia ett tag. Ett problem är hur man får slentrianläsare från massmedia som berättar TTs åsikter i 7-dubbel upplaga och till de alternativmedia som finns nu. Massmedia som i regel bryter mot åsiktsfriheten och har stoppat alla kommentarer. Något som bryter mot demokratin men de tycks så rädda. Pressens Etiska Regler säger mycket tydligt att nyheter ska vara korrekta, att de ska besvara kritik om fakta men hur många svarar på sånt? Tidningar i andra länder som jag brukar läsa, har oftast kommentarsrutor, ofta med intressanta faktakommentarer. Nä tidningarna attackerar privatpersoner gäller Pressens… Read more »

Markus Krantz
Markus Krantz
8 years ago

Antar att du inte skrev den här krönikan på en dator. Med tanke på din elöverkänslighet alltså.

Glöm inte att putsa foliehatten innan du går och lägger dig. Jävla dåre.

Riverwild
Riverwild
8 years ago
Reply to  Markus Krantz

Om det där var dina bästa argument mot Julias krönika har du redan förlorat. Innerst inne vet nog även du det…

GustaWasa
GustaWasa
8 years ago

“De som vill begränsa invandringen kallas “rasister” och “islamofober” och utestängs från debatten. För att beviljas inträde i åsiktskorridoren”.

Det är så även för dem som vill och tänker försvara. De blir kallade nazister av dem som är så rädda för denna islamska invasion.

Peter Zichau
Peter Zichau
8 years ago

Og så tror man at multikultur – herunder en stor muslimsk indvandring – fører til noget godt..?!!! Prøv lige at se hele denne tråd – og hele diskussionen omkring indvandring i det hele taget. Folk er allerede blevet totalt splittede overalt i Europa – og så har vi ikke engang set toppen endnu. Når man advarer om 5 eller 10 procent muslimer i samfundet, ser man jo at fugerne allerede krakelerer blandt de oprindelige befolkninger. Allerede her, på dette tidlige stadie, er skaden så småt ved at være uoprettelig. Vi er blevet delte befolkninger, selv inden indvandrerne har nået de… Read more »

Pantherinae
Pantherinae
8 years ago
Reply to  Peter Zichau

lol

Snowflinga
Snowflinga
8 years ago

Tack Julia Caesar, du är en stärna som lyser upp vägen i mörkret som drabbat Sverige och hela Europa.

Henrik Larsson
Henrik Larsson
8 years ago

Hej Julia, och alla andra, foljande artikel ger ytterligare information om varfor Sverige har blivit ett fortryckarsamhalle: http://nyanser.se/5819/en-essa-om-om-hur-sverige-erovrades/

FantomenSthlm
FantomenSthlm
8 years ago
Reply to  Henrik Larsson

Judetramsande är det som förstör för oss som på riktigt är bekymrade över invandringen. Men tro på de sagorna om du vill.

lackarn
lackarn
8 years ago

Tack Julia

Franskdragon
Franskdragon
8 years ago

Jag har blivit utsatt för massor av övergrepp. Allt från falsk tillvitelse till olovlig avlyssning. Jag har förstått i efterhand att falsk tillvitelse är en metod för att kringgå svensk lagstiftning dvs. kunna kringgå sekretesslagstiftning och även kunna röja undan hindret för att avlyssna någon annan individ. Det här är individer som inte drar sig för att skända människor, de njuter av det. Det ser man på dem.

blåsippan
blåsippan
8 years ago

Åter igen,Julia Caesar.Hjärtligt tack för ännu en fantastisk krönika!Jag är så tacksam för att du orkar och för att du är så modig som verkligen vågar att stå på dig och fortsätta att kämpa för det som du tror på,trots att många personer som är i total avsaknad av empati försöker att tysta dig.Jag är så tacksam och glad för din kamp mot hyenorna som gör sitt yttersta för att tysta dig.Att läsa dina krönikor ger mig ny kraft att orka fortsätta min egen övertygelse angående tillståndet i landet.Jag har nu fått boken “Världsmästarna”,ser nu fram emot att läsa den.

lyb
lyb
8 years ago

En mycket bra och viktig beskrivning av Sverige idag.
Ni hederliga journalister varför skriver ni inte om dessa problem?
Ni skall ju kritiskt granska samhället.

repell
repell
8 years ago

Synd att CH Hermansson är för gammal som Redaktör och journalist, jag vill lova att han hade säkerligen spridit denna krönika i sitt eget led. Varför? Jo jag har känt honom sedan 1947 och pratat med honom åtskilliga gånger under årens lopp. Den bästa biten är den här när vi talade om ett av årets Val på 80-talet CH säger: det bästa vore för svenska folket att inte rösta över huvud taget? Detta skulle ge ett Eko världen över och politiker i valbar ställning skulle gripas av panik! Konsekvensen skulle bli att varenda parti blev tvungna att hålla sig till… Read more »

Pantherinae
Pantherinae
8 years ago
Reply to  repell

Ha ha, har lige skrevet det samme et sted her. Stop med at stemme! Og vis dem det!

linovati
linovati
8 years ago

Go JC, go!
Du fungerar som en verbal granatkastare mot PK-arméns eländiga “värdegrundsplutoner”. Skjut bort deras präktiga och hycklande godhetsarslen!

repell
repell
8 years ago

“Vinnare och förlorare i det mentala inbördeskriget”

Ordet och betydelsen “mentalitet” används inte gärna av journalister och politiker?
Självklart inte, vilken kategori av dessa grupperingar vill få en personlig bedömning av deras egen mentalitet och därför håller man tyst med att göra beskrivningar på folks mentalitet, utan man säger de eller dem, för att slippa en bumerangverkan!

Pantherinae
Pantherinae
8 years ago
Reply to  repell

Deres mentalitet beskrives bedst ved følgende citat:

“Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its
victims may be the most oppressive. It would be better to live under
robber barons than under omnipotent moral busybodies. The robber baron’s
cruelty may sometimes sleep, his cupidity may at some point be
satiated; but those who torment us for our own good will torment us
without end for they do so with the approval of their own conscience.”

C S Lewis

Det er vist et citat til Sverige og svenskerne.

repell
repell
8 years ago
Reply to  Pantherinae

Very well written

Cavatus
8 years ago

Tack för en enastående krönika! Jag tror du gått stärkt ut ur detta debacle och skriver mer svavelosande än någonsin. Det hade nog inte Orrenius ET consortes räknat med. Och jag väntar och väntar på Hamruds bemötande i sak på dina texter. Eller har hon emigrerat tillUSA?

repell
repell
8 years ago

De som har ett så stort förtroende för NATO likt Europas frälsare, borde omedelbart tänka om, när det är dem som på order ifrån högre ort, ger garantin av mer massinvandring främst av muslimer in i Europa!
Denna så kallade flyktingkris är en gigantisk bluff och är en betald folkvandring, som ska med detta folks hjälp plundra Europas länder och svensk massmedia och 7-klövern är NATO:s tjänstehjon!
Det räcker med att nämna Bilderbergargruppen den rika högadeln och Sveriges Konung är ju medlemmar som stödjer svenska folkets förfall!

Pantherinae
Pantherinae
8 years ago
Reply to  repell

Det kan enhver jo se, men de vil ikke indrømme det. Massemedierne har fortalt zombierne at de skal stemme ja til flygtninge.

common sense
common sense
8 years ago

Julia, du har helt rätt men jag vill lägga till en dimension. Du skriver ” För att hålla folket i schack använder den svenska makteliten exakt samma splittringsmekanismer och psykologiska krigföring som alltid tillämpas i totalitära diktaturer.” Det är rätt, men det finns en dimension till, en unik faktor i detta land som håller folk i schack – Machiavelli skulle gråtit av lycka om han hade kommit på och skapat detta otroliga instrument för att kontrollera folket. Såhär går det till för att få skattebetalarna att sitta still i båten och fortsätta att betala skatt oavsett vad de utsätts för… Read more »

GARN>IS<ON SWEDEN
GARN>IS<ON SWEDEN
8 years ago

“Flykten från friheten”..så om du avslutar din mycket läs o tänkvärda krönika, dvs politiker och “Journalister” som ägnar sig åt genomtänkt och organiserad massdesinformartion, de förflytar sig samtidigt och omärkligt allt längre ut i lögnträskets tunna gungflyn. Att över tid både balansera och parera i detta bottenlösa träsk, med bräckligt underlag , både sliter, tröttar och renderar i hopplöshetsreaktioner, rädslan griper in och gör genomtrapen allt frekventare, den svarta träskmarken suger både ut och ner sina skuldtyngda , kompasslösa mediala mökermän, brist på upplysnings ljus gör färden deras mot undergång än kortare . Tack JC för ännu en upplysande och… Read more »

common sense
common sense
8 years ago

Tillit byggs upp och ärvs av generationer av människor som lever i ett tryggt och rättssäkert samhälle.
Tilliten i Sverige raseras nu på några månader eller max ett par år.
Så respektlöst och katastrofalt har vi förvaltat vårt av från våra förfäder. Det är en skam!
CS

Sörmland
Sörmland
8 years ago

Yes kriget skär igenom allt, t.o.m. kärlek.

Leif Malmoehouse
Leif Malmoehouse
8 years ago

Det är uppfriskande att läsa din Sverigevänliga krönika, I Sverige finns det en klar tendens att politiker och medier alltmer stirrar sig blinda på det aktuella läget och saknar förståelse för medborgarnas oro för framtiden.

ⓐⓝⓝ-ⓜⓐⓡⓘⓔ

Som vanligt kommer väl PK-maffian inte att klara av så många obekväma sanningar….

jäst
jäst
8 years ago

Å så bra! Sanningar som verkligen folk måste förstå är – Deras agerande handlar om deras egen maktposition, (“Deras angrepp riktar sig mot vad de uppfattar som allvarliga hot mot deras fortsatta inflytande och bevarade positioner vid köttgrytorna. Detta är deras drivkrafter – INTE omtanke om Sverige eller svenska folket, om nu någon trodde det.”). – Den andra sanningen är att överhetens förföljelse av folk tillåts vara så extrem pga av att Sveriges ledare gett klartecken till detta enligt ovan. Genom en dysfunktionell press så är detta inte bara möjligt utan också driven av media som Stjerne, Mattson, Wolodarski Helin… Read more »

Aero Dynamik
Aero Dynamik
8 years ago

Mycket väl skrivet, tack! Min gode vän och granne (våra barn leker ihop) sedan åtta år bad mig under en gemensam familjemiddag med fruar och barn närvarande och högröd i ansiktet att “dra åt helvete” och kallade mig “din jävel”. Detta upprepade han om och om igen på högsta volym så att rösten nästan sprack på sin väg ut ur mitt hem. Och vi hade inte ens hunnit öppna vinflaskan. Barnen grät, fruarna var röda i ansiktet av förlägenhet. Vi har inte träffats sedan dess. Vilket var mitt brott? Jag hade frågat honom på vilket sätt han uppfattade att SDs… Read more »

Pestri
Pestri
8 years ago

Suveränt skrivet. Du sätter ord på det som många svenskar tänker. Alternativmedier ökar bara mer och mer. Såg på Alexa att Fria Tider ligger på 81:e plats och Avpixlat på 94:e. Exponerat ligger på 221:e. Motgift.nu får också alltmer besökare och lyssnare. Dessutom är det en fröjd för ögat att följa Dick Erixon och Marika Formgren. Det är snart kört för mainstreammedierna. Folk är trötta på alla lögner och halvsanningar.

Busemannen
Busemannen
8 years ago

Tack Julia! Lysande som alltid.

H.E.Bolla
H.E.Bolla
8 years ago

Några av de tungaste orden jag har någonsin läst.
Jag tackar.

vadsbo
vadsbo
8 years ago

Tack Julia c. tack för din analys av det politiskt korrekta Sverige, och beskrivningen av de djävulska korpar som kallar sig journalister. Det kommer en dag då de får bli olästa författare, och pga. dålig ekonomi får flytta ut till den Svenska landsbygd de hatar. Vi som bor på Landsbygden ser till vänskap heder och moral, så de kanske inte kommer att trivas här, men då kan de ju flytta till Somalia.

Karin
Karin
8 years ago

Visste väl JuliaC inte ger upp? Som Astrologinörd ser jag en kvinna född i Skorpionen, DE starkare än vad som syns på ytan:-) Kämpa på..

Iq
Iq
8 years ago
Reply to  Karin

Haha. Jeg har, når jeg læste JCs indlæg, før hun blev ” afsløret” tænkt; Hun må være kvinde, født i skorpionens tegn.
Når de stikker, er der ingen nåde.

Ynity
Ynity
8 years ago

Varför öppnar inte media i form av SvT- och Radiohuset på Gärdet, TV4-huset, Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, GP, Sydsvenskan, m.fl. mediahus sina hjärtan och tar ansvaret genom att upplåta sina lokaler i deras enorma och flyktingvärdiga fastigheter åt ensamkommande barn och flyktingfamiljer? Nu har alla journalister och chefredaktörer den stora chansen att verkligen visa att de menar allvar och inte framstå som hycklare genom att öppna sina hjärtan och ta ansvaret. Det får absolut inte vara så att det är barnen som ska ta ansvaret och avvara sina skollokaler och våra äldre och svaga som slängs ut från vård- och… Read more »

Universal_mee
Universal_mee
8 years ago

Jag vet ju vem som är värdig, “Stora journalistpriset”

Tack Julia för ännu en välskriven och pricksäker krönika!

BengtAnders
BengtAnders
8 years ago

Tv4:s inslag med Thomas Bodström var mer likt en tävling där uppgiften var att plocka hem poäng med att förnedra vårt demokratikapital på värsta sätt! Personerna som förde talan i detta förfärliga program är företrädare för en pågående kommunistisk=kulturmarxistisk revolution förd med psykosociala bomber som skadar och plågar lika mycket som skarpa vapen. Det är skandalöst att detta får fortgå! Tack Julia Caecar! Du är vår Amazon!

trackback

[…] Caesar advarer om at Sverige befinner seg i en tilstand av “mental borgerkrig.” Denne er primært skapt av en allianse mellom mektige politikere og journalister i etablerte […]

tankfull
tankfull
8 years ago

Så jä**la bra skrivet!!

FantomenSthlm
FantomenSthlm
8 years ago

Jag blir så arg att jag kokar när jag läser din artikel. Jag visste ju att det är så illa men när exemplen radas upp så blir det så tydligt. Historieforskare i framtiden kommer att beskriva den här händelsen som den “Stora lögnen” eller något liknande. Orrenius och Hamrud är kräk men de är endast fotsoldater och det är Expressen och DN (Wolodarski) som ska upp på skampålen. Wolodarski har verkligen lyckats med att dra en fin tidning ner i skiten. Det är bara att hoppas på att DN går i konkurs när nu folket inser vilken vidrig smörja som… Read more »

sussebassa
sussebassa
8 years ago
Reply to  FantomenSthlm

Arnstad og Løfven kler hverandre…fellesnevner lav IQ.

Gabrovitcs
Gabrovitcs
8 years ago

Tre politiker som föraktar och kör över sin “underklass” av arbetslösa, våningssökande unga, fattigpensionärer, sjuka och handikappade i sin strävan att vara en invällande framtida röstboskap till lags. I mitten Österrikes kansler Werner Faymann, som jämför patrioten Orbán med Hitler och som redan anar katastrofen för sitt sosseparti inför kommande viktiga delstatsval bl.a. i Wien. Till höger har vi, en tysk betonghäck vicekansler och tillika likaledes sosse, Sigmar Gabriel, som inte kan se något tak på volymen invällande mest unga potentiella eller verkliga Profetens krigare. Den till vänster behöver jag icke presentera……..

brisslan
brisslan
8 years ago
Reply to  Gabrovitcs

De bör omnämnas, som “Trio Mandolino” då de numera darrar på manschetten.

jonason
jonason
8 years ago

Bra skrivet

Gabrovitcs
Gabrovitcs
8 years ago

JC still going strong and even gettig stronger! Bravo!! Hon har så rätt – Tyskland och Sverige. Sverige, som med förakt behandlar sin “underklass” av gamla och sjuka och fattigpensionärer och resterande svensk arbetarklass och Tyskland likaså sina 4 miljoner Harz4socialbidragstagare, vilka är en variant till vårt stupstocksfolk. Sossarna där som här är proffspolitiker, som inte haft ett anständigt arbete i sitt liv och som rekryterades av Partiet direkt från skolbänken. Därav så många unga anleten i Riksdagen. De gör vad som helst för att förbli vid köttgrytorna och de kliar alla varandra på ryggen. Dessa partigängare är korrupta och… Read more »

Armadillo
Armadillo
8 years ago
Reply to  Gabrovitcs

Det är en j*vla broilerkaravan, där likt ett lämmeltåg är på väg utför stupet…

Maja Dacke
Maja Dacke
8 years ago
Reply to  Armadillo

Tyvärr skjuter broilerkaravanen oss vanliga, viktiga svenskar framför sig … utför … stupet … om vi inte gör något åt det hela.

S H
S H
8 years ago

Problemet är att maktspelarens primära mål är alltid att skaffa mer eller förstärka makt, det överskuggar allt annat, och det görs alltid på andras bekostnad, oavsett om metoden är stöld eller politik. För att få till en riktig förändring, behöver vi förstå problemet på ett tillräckligt djup och lösa det där. Vetskapen om hur vi kan förändra hittas i en ny bok som heter Alkuajatus – Urtanken, den kan jag verkligen rekommendera!

Armadillo
Armadillo
8 years ago
Reply to  S H

Vem skal läsa den boken? De nyanlända eller…
Jag har läst hundratals böcker under livet och inte en enda har ens förmått att matcha verkligheten.

Conny Bergström
8 years ago

Bra skrivit. Själv bryr jag mig inte vad andra människor tycker om mig, framförallt inte poliser, journalister, politiker och andra skitmänniskor. Dom kommer få sin dom endera dag och då är det jag som låter huvuden rulla.

Maja Dacke
Maja Dacke
8 years ago

Mitt gilla gäller dina två första meningar.

Ernst Ahlgren
Ernst Ahlgren
8 years ago

Det Sverige (och hela världen) behöver är mental integration. Svenskarna som etnisk grupp och folk är ingalunda mentalt integrerade utan har mer eller mindre individuella värdegrunder (livssyner). Värdegrunden, dvs den grundsyn vi har på livet som bestämmer vår mentalitet, våra beslut och aktiviteter och avgör hur ett samhälle byggs, det är den vi först behöver komma överens om. Det är ett tufft jobb i sig i Sverige idag, där 1000 blommor (privata livsåskådningar och religioner) ska få blomma. Samhället blir därefter. Ytterligare en blomma, som växer en mass, tillåts sprida ut sig i vår trädgård (nej, jag är ingen socialdarwinist).… Read more »

Armadillo
Armadillo
8 years ago
Reply to  Ernst Ahlgren

Du kan vara så säker på att den svenska ängen fylld med blommar, kommer bli sprejat med ‘Round-Up’ och inget annat än gräset lär finnas kvar.

Pantherinae
Pantherinae
8 years ago
Reply to  Ernst Ahlgren

Virkelig godt tænkt! Det er klart at hvis vi ikke har noget til fælles, så kan vi ikke bo sammen i samme land. Og det er tydeligvis ikke religion. I verden bor vi allerede alle sammen sammen.

NYR
NYR
8 years ago

I vilka forum hänger man ut IQ befriade människor typ Nicklas Orrenius?
Julia kämpa på vi behöver dig

Harold_the_Barrel
Harold_the_Barrel
8 years ago

Den här bilden förtjänar spridning och beskriver i vilket eländigt skick Sverige är.

http://ledarsidorna.se/wp-content/uploads/2015/09/Alan-Kurdi.jpg

Josef Boberg
8 years ago

“Svenskar är världens mest vilseförda folk.” Det ligger mycket i det – men jag tror att politikerna är än mer vilseförda. “Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att rekvirera Suveräna Pengar från Riksbanken till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Nationalekonomi/Suveräna Pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar. . Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens =… Read more »

Armadillo
Armadillo
8 years ago
Reply to  Josef Boberg

Tänker du på nogon typ svensk FED med rätt att mangla ut pengar från sedelpressen?
Då hade nog svenska kronan hamnat under pesetasnivå rätt snabbt…

Mats500
Mats500
8 years ago

Länkfel

Länken till Helena Gierttas ledare – under 2:an – tycks vara fel.
Det verkar vara denna som det ska vara.

http://journalisten.se/ledare/nytt-fokus-efter-caesar

Peter Zichau
Peter Zichau
8 years ago
Reply to  Mats500

Jeg konstaterer at hun lukkede for kommentarer efter at have konkluderet, at “hatsajter” er dem, der modsiger hendes eget lyserøde verdensbillede.
Selv skrev jeg dengang en kommentar, der som sædvanlig ikke røg igennem filteret. Og det til trods for at man, når man forsøger at kommenterer på netop sådanne sider, holder tonen overdrevent pæn.
Så meget for Journalisten.se…

Trond
Trond
8 years ago

“Vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer.”
-Han bør nok ikke bli overrasket selv heller om noen synes at nok er nok.

Inge Sandén
Inge Sandén
8 years ago

Än en gång ett stort tack för din krönika full av sanningar. Tyckte om ordet “godhetens ombud”. Så här läser jag din krönika. Du har bevisat med din penna att det är etablissemanget som hatar medans svenska folket är dem som älskar allt som är sant och rätt. Det enda hat jag kan känna det är, när godhetens ombud journalisterna kallar våra kärlekssajter för hatsajter. Före kärlekssajternas uppkomst hade svenska folket ingenstans att säga vad man tyckte om saker och ting. Av den anledningen var det en bragd av svenska folket att med sin röst 2010 få in SD i… Read more »

Maja Dacke
Maja Dacke
8 years ago
Reply to  Inge Sandén

Inge, före 2010 fanns sajten Politiskt Inkorrekt som jag bland många andra följde och … …

Det är tre år kvar till ‘valet 2018’, och med djävulens anhang både inom och utanför Sverige kan vi vänta oss mycket och mycket negativt.

Vi har sett att Löfvens bundsförvant Merkel har svängt men inte sagt upp bekantskapen med honom … ännu. Det är spännande tider! Även när det gäller andra makthavare, t ex i SD.

glassonion
glassonion
8 years ago

Senaste “Debatt Danmark Sverige” ligger som populärast just nu på SVT Play. Hoppas många svenskar vaknar upp och inser det sjuka debattklimat som råder här. Danmarks migrationsminister Inger Stoberg sa det klokaste och sundaste ord som sänts i SVT på väldigt länge. I Sverige däremot är det bara om man delar uppfattningen om 7-klöverns migrationspolitik som man har rätt att höras i media. Att 25% (minst!) av svenska folket tycker något annat är tydligen inte relevant. Bara om man har “rätt” åsikt enligt media så ska man få vara med i debatten. Trots att SD nu är största parti så… Read more »

156
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x