10
jan
Seneste opdatering: 10/1-18 kl. 0044
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Peder Jensen/Fjordman

Professor Terje Tvedt publiserte i slutten av 2017 sin bok «Det internasjonale gjennombruddet. Fra ‘ettpartistat’ til flerkulturell stat.» Boka har skapt betydelig debatt om hvordan Norge ble erklært multikulturelt, og hvordan det norske samfunnet har håndtert islam og andre kulturer.

Tvedt har bakgrunn som venstreradikal aktivist. Han er derimot kunnskapsrik og hederlig. Tvedt er en intellektuell som argumenterer rasjonelt og som det er mulig å føre en reell debatt med, selv for de som er uenige med ham. Han bruker ordet “islamisme,” et begrep som noen skribenter er kritiske til. Men han argumenterer likevel på en logisk sammenhengende måte.

Tvedt har en skrivestil som er meget forskjellig fra den for eksempel Hege Storhaug har. Der Storhaug skriver journalistisk og pasjonert skriver Tvedt akademisk og balansert. Noen ganger savner leseren kanskje litt mer brodd i hans bok, men det faktum at han tenker og skriver som en faghistoriker gir også fordeler.

Terje Tvedt skriver om politisk betente temaer knyttet til innvandring, multikulturalisme og islam. Han slipper unna dette med mindre hets enn andre forfattere gjør. Det hjelper at han har en venstreorientert bakgrunn og skriver på en forsiktig måte. Det ligger likevel sprengkraft under hans akademiske språkdrakt. Deler av hans bok inneholder kritikk av viktige maktpersoner i Norge, spesielt i den humanitære industrien, men også medier samt politiske og religiøse ledere.

Det mest kontroversielle ved hans bok er at han tydelig demonstrerer basert på offentlige kilder at det siden 1970-tallet har vært ført en bevisst politikk om at Norge skulle bli multikulturelt. Dette var et elitestyrt prosjekt. Det er blitt brukt store ressurser på å oppdra befolkningen til å akseptere et flerkulturelt samfunn som naturlig og positivt. Samtidig har det vært en meget stor innvandring siden 1970-tallet av mennesker med ikke-europeisk kulturell bakgrunn. Islam eksisterte nesten ikke i Norge på 1960-tallet. Nå er islam blitt landets nest største religion og vokser hurtig. Denne enorme omveltningen av et tidligere meget etnisk homogent samfunn er blitt gjennomført i løpet av bare to generasjoner og med oppsiktsvekkende liten reell debatt.

I april 2009, kort tid før han døde av kreft, advarte miljøaktivisten Steinar Lem om at masseinnvandringen truer vår kulturelle egenart. “Den norske kulturen er like verneverdig som den tibetanske kulturen,” sa han. Derfor må antallet ikke-vestlige innvandrere begrenses sterkt. Lem hevdet at innvandring delvis er tabu i offentligheten. Hvis du er interessert i miljøspørsmål så er du et godt menneske. Hvis du derimot vil forandre innvandringspolitikken av hensyn til kommende generasjoner så er du ond. Steinar Lem mente at innvandringens langsiktige effekter aldri er blitt diskutert skikkelig. På 1970- og 80-tallet hevdet selvoppnevnte gode mennesker at innvandringen var så liten at den overhodet ikke ville påvirke vår livsstil. Kun uvitende rasister kunne tro noe slikt. Så var det taust ei stund før de samme gode menneskene på 1990-tallet triumferende erklærte at vi allerede var et flerkulturelt samfunn, der vår kultur ikke skulle ha noen positiv særstilling.

En enorm samfunnsomveltning, en slags revolusjon med potensielt permanente konsekvenser, er blitt satt i gang nesten uten seriøs debatt. Vi har store mengder byråkrater som lager langtidsplaner for alt fra biltrafikk til skogbruk. Men det ble aldri foretatt en realistisk offentlig utredning av konsekvensene ved å skifte ut landets befolkning med radikalt annerledes folkegrupper.

Det er en påviselig falsk påstand hvis noen hevder at ingen har promotert ikke-europeisk innvandring. Dette har vært gjort i mange vestlige land i mange år. Det er heller ikke logisk at en så stor endring i samfunnet kunne skje uten at noen med makt ønsket disse endringene velkommen.

De store demografiske forandringene som Vest-Europa har gjennomgått de siste to generasjonene begynner derimot å få meget tydelige negative konsekvenser. Etter mange dødelige islamske terrorangrep er det nå blitt normalt i mange europeiske byer at politi og militære bevokter bygninger eller julemarkeder mot jihadister.

Hvis det kan påvises at mektige aktører i samfunnet aktivt har promotert politikken som har skapt denne situasjonen risikerer noen av disse aktørene at de kan bli holdt ansvarlige for konsekvensene av deres politikk. Dette ønsker disse maktmenneskene ikke. De multikulturelle problemene i Europa skal derfor fremstilles som en slags naturkatastrofe, en tsunami som ingen var skyld i.

Hvis man hevder at Europas problemer med islam skyldes en innvandringspolitikk som bevisst har vært ført i mange tiår vil man bli møtt med mye hets i mediene. Slik sett kan man forstå at Terje Tvedt er forsiktig og nøktern i sine beskrivelser. Han går inn i et minefelt, og han vet det.

Tvedt nevner at deler av den multikulturelle ideologien er blitt importert direkte til Europa fra USA. Dette er sannsynligvis korrekt. Vest-Europa er blitt utsatt for sterk amerikansk påvirkning siden andre verdenskrig.

Boka til Tvedt fokuserer på Norge. Man savner likevel et litt bredere internasjonalt perspektiv. EUs politikk påvirker hele Europa. Blant annet arbeider EU-landenes regjeringer, også fra Sverige, Danmark og Finland, for å skape en Middelhavsunion (Union for the Mediterranean) med det muslimske Nord-Afrika. Disse planene blir sjelden diskutert i europeiske medier. De samme mediene er hysterisk opptatt av alt USAs president Donald Trump sier.

Sentrale maktmennesker i EU som Jean-Claude Juncker, Federica Mogherini, Frans Timmermans og Dimitris Avramopoulos har offentlig gitt uttrykk for at innvandring fra den islamske verden og Afrika er positivt for Europa og skal fortsette. Midt under en bølge av islamsk terrorisme vil EU tvinge land som Polen og Ungarn til å ta imot muslimske innvandrere. Det er ikke lenger mulig å hevde at det er en “konspirasjonsteori” at EU aktivt promoterer muslimsk innvandring. Dette er et beviselig faktum.

Terje Tvedt kunne ha skrevet ei enda viktigere bok hvis han hadde vært tøffere og gått dypere inn i materien. På den andre siden ville det da ha vært vanskeligere for ham å slippe til i den offentlige debatten. “Det internasjonale gjennombruddet” har noen svakheter. Den er likevel ei viktig og godt dokumentert bok som bidrar til å beskrive hva som hendte i Norge fra 1960-tallet til 2017.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Snowflinga
Snowflinga
4 years ago

Det är faktiskt konstigt att de europeiska politikerna vill förstöra mångfalden i Europa. Varför? Har de aldrig lärt sig eller förstått vad som händer till kulturer och specikfika djur- och växtartet om balansen rubbas och de blir utkonkurrerade. Det handlar faktiskt om att skydda särskilt värdefulla områden som Europa och att ta fram specifika åtgärder för att bevara hotade arter som europeerna för att Europa skall bestå. Man kan inte byta ut Europas befolkning och tro att Europa skall bestå. Det är helt otroligt att politiker talar om diverisitet när Europa redan består att unika folkgrupper och kulturer. Precis som… Read more »

latmask
latmask
4 years ago

Bra artikel, Fjordman! Nu framträder globalisterna med Soros i spetsen öppet. De verkar säkra på att de ska lyckas förstöra Europa. Norge behöver bara titta österut för att se vad som väntar.
Hur ska vi kunna övertyga 90% av politikerna att även de kommer att drabbas?
En ljuspunkt är V4-länderna. Det är ett nöje att se och höra Viktor Orbán tala. Där har Åkesson mycket att lära. Det kan sluta med en ny Warszawapakt.

BillyTheBritt
BillyTheBritt
4 years ago
Reply to  latmask

Politikerna kommer inte att drabbas. De kommer att leva bra i deras skyddade “gated communities”. De kommer att leva välmående i en helt svensk miljö medan resten av oss är tvungna att leva i kaoset som politikerna har skapat.

Olav Ødegaard
Olav Ødegaard
4 years ago
Reply to  BillyTheBritt

Jeg tror både ansvarlige politikere og folk som de har tatt inn og tvunget på ulike europeere kan komme til å gå mentalt harde tider i møte. Det ligger liten ære i vår europeiske kultur å komme og bo på andre folks bekostning. Og ære er jo åpenbart noe de samme masseinnvandrerne ser ut til å holde viktigere og høyere enn europeeren selv. Blir ikke lett å skrive en ny versjon av “Kristina från Duvemåla” inspirert av masseinnvandringen til Europa.. Mange vil også spørre seg,- hva foregår oppe i hodene på folk som tror de kan komme og bo i… Read more »

sussebassa
sussebassa
4 years ago
Reply to  BillyTheBritt

Frågan er på hvilket sett drabbas.. Forrakten for sosserna/regjeringen..dom personlig.. bare øker i *Sverige, och håpet..det endaste vi har er å stemme frem SD..som bare økar i oppslutning..så valet i 2018 vil være helt avgjørande om hvorvidt det blir kaos..om deras oppsutning økar reelt eller inte. I går ble det diskutert på facebook ..Reinfeldst nye taktikk for å tjene mere pengar. Han skal nå komme med forslag om hvordan “rydde opp i asylkaoset”..Det han sjelv var ansvarlig for med sitt “øpna hjertan”, og som hans øko minister Borg slaktet i Expressen..så alle er godt informert. Man trodde knapt det man… Read more »

invernes
invernes
4 years ago

comment image

sussebassa
sussebassa
4 years ago
Reply to  invernes

Haha..men mentalt stemmer det nog.

invernes
invernes
4 years ago
Reply to  sussebassa

😀

Peder Fjordman Jensen
Peder Fjordman Jensen
4 years ago

Takk til Steen for publisering. Det er mulig for lesere å gi en frivillig donasjon dersom de ønsker dette. Man kan donere via MobilePay her på Snaphanen og merke donasjonen “Til Fjordman.” Eller man kan donere via PayPal under mine tekster på Gates of Vienna.

http://gatesofvienna.net/2017/09/interview-with-fjordman/

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x