5
maj
Seneste opdatering: 5/5-19 kl. 1721
11 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Jens Graae

Chamberlain vendte i 1939 hjem fra et fredsmøde med Hitler. Resultatet af mødet var enkelt: ”Fred i vor tid”! Flertallet i parlamentet og det engelske folk jublede. Churchill skulle ved den lejlighed have sagt: “De fik valget mellem krig og vanære. De valgte vanære, og vi får krig.” Churchill fik ret.

At bevare demokratiet kostede enorme ofre

Takket være England og en helhjertet støtte fra USA lykkedes det at vinde krigen og dermed få mulighed for at bevare ”Europas Juvel, demokratiet”. Prisen var millioner af unge krigsdeltageres død, millioner af civile ofre, Hitlers drab på millioner af jøder og Stalins uhyrlige drab på sit eget folk. Og tilknyttet hertil efter 2. Verdenskrig en ”kold krig” der dels konstant truede med at udvikle sig til en varm krig og måske en atomkrig og dels tvang de østeuropæiske stater ind under det brutale sovjetiske system.

Uden demokrati ingen velfærd

74 år efter afslutningen af 2. Verdenskrig virker det på mig, som om de europæiske befolkninger smider det demokrati ud, som så mange unge mænd er døde under 2. Verdenskrig for at bevare. Cafe Latte og mobiltelefoner synes at være blevet vigtigere end demokratiet? Samtidigt taler politikerne konstant om betydningen af velfærd.

Man får næsten indtrykket af, at velfærden skal udgøre en slags erstatning for demokratiet. Men tingene hænger sammen. Uden demokrati vil der ikke være nogen velfærd! Interessen for et demokrati afhænger af om det enkelte menneske føler, at det har indflydelse.

Men tilbage til spørgsmålet om vi har et demokrati? Er politikerne positive overfor befolkningens ønsker? Gennemfører man folkeafstemninger for at sikre sig at politikerne er på linje med befolkningen? Holder politikerne altid deres løfter? Hvem gav tilladelse til indvandringen?

Politikerne spurgte aldrig om befolkningens tilladelse

Og angående EU. Hvor tit hører du om, hvad EU foretager sig? Er EU mere bureaukratisk end demokratisk? Er EU interesseret i folkets mening? Holder EU deres løfter? Hvad med EU’s løfte om at sikre Europas ydre grænser mod indvandring.

Danmark bør have et befolkningsnært demokrati

Udover EU har Danmark håbløse demokratiske mangler? Gammelpolitikerne synes at have glemt, at de er folkets tjenere! I kraft af det repræsentative demokrati har vi udviklet et system, hvor kun en universitetsuddannelse er god nok til at sidde i folketinget. Man prøver også her at bilde os ind, at opgaverne i folketinget og som minister nu er så vanskelige, at kun en grøn studerende fra et universitet, der aldrig har lugtet til det praktiske samfund, kan klare problemerne.

Når man allerede på nuværende tidspunkt skal specialisere sig for at sidde i folketinget, så er det forholdsvis let at forudsige, hvornår vi står med et regerende bureaukratisk system, der giver let adgang for en diktator. EU er i samme situation.

I Europa har vi imidlertid et land indenfor rækkevidde, der har et ægte demokrati. Schweiz har direkte demokrati med hyppige folkeafstemninger. Vi har nutidigt de elektroniske hjælpemidler til at gennemføre et tilsvarende system. Vi ville undgå mange problemer, hvis vi i Danmark indførte et sådant system. Jeg behøver blot at minde om, at vores indvandringsproblemer ville have været væsentligt reducerede, hvis den danske befolkning havde kunnet bestemme.

Det danske folketing og EU

Det kan undre, at næsten alle partier i folketinget støtter EU. De må sidde i en slags osteklokke uden at kunne høre og se den danske befolkning. Kun et håbløst mindretal af folketingspolitikere erklærer deres tvivl overfor EU, på trods af at mindst halvdelen af den danske befolkning nok ville foretrække ”et EF-lignende handelssystem” frem for det nuværende og snærende EU, der af magtsyge politikere skal gøres til en stormagt.

Det tragikomiske er, at danskerne som vælgere stemmer på gammelpartierne, der fortsat giver EU større og større magt. Det har bl.a. resulteret i, at 57% af lovgivningen i Danmark nu er lagt i hænderne på EU. Det kan følgelig efterhånden ikke være det store arbejde at være dansk folkevalgt politiker. Det ses af det daglige ”fnidder” i Folketinget, hvor man nu har tid til at deltage i småproblemer og detaljer i samfundet, medens djøffere og andre universitetsuddannede humanister i stort antal er sat til det praktiske slavearbejde.

Langsomt og sikkert flytter politikerne vores selvstændighed over til EU uden at befolkningen orienteres behørigt herom. Hvad sker der den dag 80% af lovgivningen er overført til EU? Man må vel nok sige, at gammelpolitikerne synes at være både smarte og effektive til at omgå befolkningens interesser både i folketinget og i EU eller også er det os der stemmer ved valgene, der er den ufornuftige part.

”De politisk initierede multikulturelle lyksaligheder”

Kultursociologen Jean Fischer skrev i 1996 i Information:  ”Den igangværende multikulturalisering fører til alle samfunds opløsning”. (Iflg. Peter Neerup Buhl’s glimrende bog: ”Bag forskningens facade”.)

Jean Fischer havde utvivlsomt ret og det ved politikerne. Det vil derfor nok være rigtigt, hvis politikerne fortæller befolkningen, hvorfor de ønsker at samfundet skal opløses. Skal kongehuset også fjernes, når vi i Danmark efter EU’s ønske bliver til en region i en føderation?

Politikerne ønsker at indføre et multikulturelt system ved at blande befolkningerne i Europa med primært muslimske folkeslag. Politikerne har ikke spurgt de europæiske befolkninger om tilladelse til at gennemføre denne multikulturelle sammensmeltning. Er det demokratisk? Det burde være uhørt i et demokratisk system.

Danmarks og Europas skæbne

Muslimerne er ikke stakler, der skal pusles om, som om de ikke selv kan klare sig. Læs blot deres historie og sæt jer ind i deres religion og I vil blive klar over, at de er et folk, der igennem århundreder har erobret store områder og undertrykt de befolkninger, der har beboet disse områder.

Det meste af Nordafrika var et sådant rigt område, hvor de oprindelige befolkninger, der ikke er blevet dræbt, stadig lever, men nu er tvangskonverteret til islam. Det bliver i en nøddeskal også europæernes skæbne, hvis vi ikke i tide vågner op! Hverken FN, EU eller gammelpartierne i Europa vil hjælpe. De støtter udelukkende et multikulturelt system og nedbrydelsen af nationalstaterne.

Alle arbejder på at nedlægge Danmark og alle andre europæiske stater til fordel for nogle ligegyldige multikulturelle regioner. At vi skal skifte religion og vores kvinder bære tørklæde er ligegyldigt for politikerne.

Vores håbløse politikere skaber en religionskrig, som vi kan tabe

Religionskrigen er en stille krig, der sniger sig ind på os uden at vi bemærker det. Alt foregår ubemærket og i det stille. Det drejer sig i første omgang om, at få os til at optage så mange muslimske medborgere som muligt som indvandrere i Europa. Når disse mænd og kvinder bliver optaget i et stadigt større antal og de etniske europæere er blevet overbevist af deres politikere om, at europæerne som de gode humanister de er, skal huse, bespise og lønne disse mennesker uanset om de vil arbejde eller ej, så er det første startskud gået til religions- og erobringskrigen.

En religionskrig dannes langsomt i takt med antallet af erobrere

Et vigtigt trin i religions- og erobringskrigen er rigelige børnefødsler indenfor landets grænser, således at børnene bliver statsborgere i landet, ligesom en del af forældrene søger om statsborgerskab. De indvandrede muslimer søger mod fællesskaber i de såkaldte ghettoer. Det betragter muslimer som deres eget område, når de har opnået at få flertal i boligområdet.

Herefter opbygges de bevæbnede bander. Indtægter skabes ved at sælge narkotika, at aftvinge handlende beskyttelsespenge, røverier med meget mere. Det sidste led i ghettoen er at politiet formenes adgang til området. Børn og unge mennesker trænes til via mobiltelefonen at samle større grupper af unge muslimer som trusler mod myndigheder og civile enkeltpersoner.

Man kan endda opleve 7-årige børn lidt truende forlange at vide, hvilket ærinde man har i en ghetto. De arbejdende muslimer som er værdifulde for et samfund tvinges af de muslimske samfund til at følge med i en mulig magtovertagelse, uanset om de ønsker det.

Endnu et trin mod overtagelsen af Danmark

Dette trin er fortsat et stille forsøg på at tage magten, men denne gang i flere områder udenfor ghettoen. De forsøger ved grove trusler at tiltvinge sig beskyttelsespenge fra de handlende, de søger også at tiltvinge muslimer stillinger i forretninger i stedet for de etnisk danske ansatte og lykkes det ikke, så stjæles varelageret af unge bandemedlemmer og lykkes det heller ikke, så ødelægges forretningen med inventar i en sen nattetime med samt det meste af varelageret.

På samme tid øver unge mand fra ghettoen sig i dagtimerne på at forskrække og true etnisk danske borgere f.eks. på torvepladser, hvor det at nyde en almindelig pilsner er nok til at ophidse disse unge mennesker, der i øvrigt altid opererer i flokke. Hvis vi tager den seneste episode, så har en flok muslimske indvandredrenge tvunget en pølsevogn væk fra et torv med krav om, at pølsevognens indehaver ikke måtte sælge pølser med indhold af svinekød.

258 millioner afrikanere ønsker at udvandre fra Afrika

Beskrivelsen af ulykkerne i Danmark bliver triviel, hvis jeg fortsætter med at opregne alle det, der konstant og i stigende grad finder sted. Jeg er overbevist om, at læseren sagtens selv kan forestille sig det Danmark, som politikerne har planlagt for os, når vi ser resultatet af den danske underskrift på ”Marrakesh Aftalen”.

258 millioner afrikanere ønsker at udvandre fra Afrika. Selv om EU’s ledere utroligt nok hellere end gerne vil modtage dem og formentlig fordele dem mellem de vesteuropæiske lande, så bliver der sikkert adskillige millioner afrikanere tilovers til lille Danmark. Skal vi i så fald stadig tro på politikernes løfter om vores velfærdsydelser og pensionspenge til udslidte medborgere?

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Torsten K
Torsten K
2 years ago

Eftersom der ikke findes nok ledige pladser i EU-regi til samtlige afdankede nationalparlamentarikere, vågner mange gammelpolitikerne brat op den dag de må aflevere deres nuværende taburetter til valgte muslimske politikere.

Torsten K
Torsten K
2 years ago
Reply to  steen

Det bliver sjovt at se den dag Morten Østergaard bliver udskiftet med en muslim. Så kan det være, at han pludselig ikke længere er så kålhøgen.

Ebba
Ebba
2 years ago
Reply to  steen

Nu skal Lars Løkkes søn installeres i EU. Man kan ikke begynde for tidligt på en lang og glorværdig karriere. Det er kvalmende.

Roland Salomonsson
Roland Salomonsson
2 years ago

Gräsrötterna kräver idag mer demokrati, d v s de efterfrågar oftare förekommande BINDANDE folkomröstningar i sakfrågor. D v s politikerna skall vara skyldiga att genomföra gräsrötternas vilja – eller avgå. Idag finns teknik och säkerhetsmässiga möjligheter att genomföra sådana folkomröstningar oftare. Se hur Ungern tillfrågar sina medborgare i landsomfattande enkäter om vad man vill i div sakfrågor. I Ungern är det ännu inte folkomröstningar, men på väg som det verkar. Alltså har de regerande i Ungern mer än 50% av väljarnas sympatisörer, bl a då de tillfrågar gräsrötterna och sedan hittar lösningar enligt gräsrötternas vilja. Schweiz är ett annat exempel.… Read more »

Birger Braadland
Birger Braadland
2 years ago

Bare som en tanke; se for deg at en av dagens scandinaver i vårt tidlige middelalder-samfunn, uten tekniske hjelpemidler. Det ville neppe bli særlig vellykket. Hvorfor skulle da folk fra et fjernt sted som lever i middelalderen rent forestillingsmessig kunne klare seg godt i våre samfunn? Naivt på Chamberlain-nivå. Ellers oppløftende at noen så klart i 1996, det var få.

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago
Reply to  Peter Buch

Steen
Nu begynder det igen, det med at se tidligere kommentatores alias og e-mail ved kommentering. Her aktuelt fjerner jeg ignoranten og vedkommendes e-mail først.

https://identitaer.dk/2019/remigration-det-er-muligt

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Peter Buch

Er det ikke Abdel Aziz fra vores allesammens Statsradiofoni,som står og bræger på 10. billede,det med no democracy we want just islam-banneret?

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Folkets tjenere og demokrati.
Mange årsværk og serier og hvem ved hvad er bag udformning og drift af aktuelle samfund.

Grundloven blev ikke skrevet til folkets demokratiske befrielse, som sådan, men var i første omgang ment som lovgrundlaget til brug for de nye magthavere efter enevælden.

Emner og faktorer som demokrati, EU, politik som sådan fylder aktuelt meget. Demokrati stadig mindst.
Set herfra.

Nielsen
Nielsen
2 years ago

Og sammen med det højt hellige demokrati,vandt bankejerne profitter som oversteg de udbytter de kunne have erhvervet i fredstid.

11
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x