5
jan
Seneste opdatering: 5/1-20 kl. 0417
22 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Bat Ye’or og lægen, forfatteren og islamkenderen Andrew G. Bostom på Christiansborg i 2010. © Snaphanen.dk

To Trojanske Heste er placeret inde i Vesteuropa og de vesteuropæiske politikere står lammede med åben mund og glor på det levende mylder af en kommende undergang, der vælter ud mod dem fra hestenes bug.

Af Jens Graae

Den tidligere formand for Den Danske Forening Harry Vinter fortæller, at Arnold Beichman i Washington Times i 2004 skrev, at Europa havde fået en ny benævnelse, nemlig ”Eurabia”.

Forfatterinden Bat Ye’or, hvis virkelige navn er Gisele Littman (eksileret jøde fra Cairo siden 1957), fastslog i sin bog, ”Eurabia, Land of Dhimmitude”, at oliekrisen i 1973 afslørede de europæiske landes afhængighed af olieforsyninger fra de arabiske oliestater. Til gengæld for sikre olieleverancer fra de arabiske oliestater skulle de daværende EEC-lande modtage indvandring af muslimer fra de arabiske lande. Der fulgte ifølge Bat Ye’or en række arabiske krav med:

1. En fælles Israel-kritisk politik,
2. Støtte til modernisering af de arabiske lande.
3. Adgang til vestlig videnskab og teknologi.
4. En selvstændig europæisk politik uafhængig af USA.
5. Fremme af arabisk indvandring til Europa og fremme af arabisk og islamisk kultur i Europa.

Aftalerne blev kaldt ”Den Euro-arabiske Dialog”. Dialog betyder som bekendt drøftelser eller blot samtaler. ”Land of Dhimmitude” betyder, at kristne europæere i et fremtidigt Eurabia hver især skal betale en løbende afgift for at få lov til at leve i et europæisk-muslimsk samfund.

Det er mange væsentlige aftaler, som vesteuropæiske politikere har gennemført sammen med araberne og FN uden vælgermæssig tilslutning fra de europæiske befolkninger. Her må vi blandt mange underskrevne aftaler med araberne ikke glemme Marrakesh Dialogen eller ”Aftalen”, som måske kan betyde den vestlige civilisations sammenbrud inden år 2100. Politikerne er stadig ikke villige til at lytte til deres befolkninger.De Globale Storkapitalister har andre krav til europæerne. (Frit efter Lars Bern)

1. Arbejdskraftens fri bevægelighed.
2. Frie grænser uden kontrol.
3. Fri bevægelighed for al kapital.
4. Al offentlig virksomhed skal privatiseres.
5. Lande skal gøres afhængige af bankverdenen.
6. Total monopolisme privat styret af privat økonomi.
7. Kontrol med medierne.
8. Nationalstaternes nedlæggelse.

Hvis araberne og de Globale Storkapitalister havde det samme formål, så skulle formuleringen af de to krav have været nogenlunde enslydende. Konklusionen må være, at der er tale om to forskellige formål, nemlig noget vi kunne kalde arabernes og de arabiske olielandes muslimske erobringstanker i kraft af deres mange mennesker overfor de amerikanske og europæiske storkapitalisters økonomiske krav, herunder nedlæggelse af nationalstaterne.

Den opmærksomme læser vil sikkert bemærke, at de fleste af ovenstående araberes og Globale Storkapitalisters krav ret nøje er blevet fulgt af de vesteuropæiske politikere, men de samme politikere synes ikke at have til hensigt at beskytte deres befolkninger mod de ulykker, der uvægerligt medfølger. Der resterer dog endnu nogle enkelte krav, som sikkert indløses senere af de europæiske politikere.

Arabernes hævn over Europa i 1973 symboliseres af indvandrere, der vælter ud af ”Den Trojanske Hests Bug” i den fremtidige hensigt at oprette ”Stormagten Eurabia” på ruinerne af det gamle europæiske kontinent.

Det var i 60’erne at araberne fik øjnene op for mulighederne i Europa. Et af deres problemer var, at befolkningerne voksede med stor hast. Og så var der selvfølgelig ydmygelsen ved nederlaget til israelerne i Seksdages Krigen i 60’erne og senere i 1973 i Yom Kippur krigen. Som hævn overfor Israels allierede, Vesteuropa og USA, lukkede oliesheikerne for oliehanerne i 1973. Betingelserne for åbningen af hanerne til Europa fremgik af arabernes krav, som angivet i øverste afsnit. Det var rystende politiske kendsgerninger.

Igennem de efterfølgende år synes de nationale europæiske politikere at have været tvunget ind i et stort antal arabiske aftaler sammen med EU for at kunne beholde de aftalte olieleverancer fra oliesheikerne. Men alle disse europæiske aftaler med araberne tjener sandsynligvis fra arabernes side også det formål, at udmanøvrere de Globale Storkapitalister og deres indflydelse i Europa.

Arabernes greb om magten i Europa forstærkes løbende

Araberne har altid været barske og dygtige forretningsfolk og de har derfor stillet EU og tilknyttede nationale europæiske politikere i udsigt, at man kunne skabe et stort fælles handelsimperium ved at inkludere det meste af den arabiske verden i et samlet marked. Samtidigt kunne olieleverancerne sikres.

Grundlæggende er det formentlig oprettelsen af en stormagt med Bruxelles som hovedstad, som nogle af de europæiske politikere i et tilsyneladende umætteligt magtbegær drømmer om. Det kan være grunden til, at især EU, men også hovedparten af de nuværende europæiske nationale politikere ikke standser tilstrømningen af indvandrere trods mange politiske løfter til deres befolkninger om det modsatte.

Gad vide om de europæiske politikere er bevidst om, at de som kristne vil være udelukket fra enhver regering i et muslimsk land, uanset at det land er Europa? Der sker også meget andet, som vidner om, at araberne opnår et stadigt fastere jerngreb omkring Vesteuropa, f.eks. oplyser Den Korte Avis, at Victor-Isaac Anne i en fransk artikel har fortalt om ”oprettelsen af europæiske imamers råd i Paris”. Det drejer sig om, at det muslimske broderskab søger at udvide islams magt i Europa. En viden, der fra politisk side også synes at blive skjult overfor de europæiske befolkninger.

”Stormagten” EU betaler beskyttelsespenge til muslimsk stat

EU’s løfte fra 2015 om ansættelse af 10.000 grænsevagter til at beskytte EU’s ydre grænser blev ikke opfyldt og bliver det formentlig aldrig. Selvfølgelig er der en forklaring. EU som åbenbart svømmer i penge fra de tilknyttede nationalstater betaler et større beløb til Tyrkiet for at holde indvandrere mod EU tilbage. Måske det beløb som skulle være brugt til ansættelse af de omtalte grænsevagter.

Hvornår skal Erdogan så have det næste afdrag for at tilbageholde nogle millioner indvandrere. Er næste afdrag af beskyttelsespengene betalt? Hele arrangementet minder stærkt om de beskyttelsespenge som forretningsfolk må betale til muslimske bander for at sikre, at deres forretninger ikke bliver brændt eller på anden måde ødelagt. Hvem kan tro på politikere, der laver den slags aftaler.

Den anden ”Trojanske Hest” er de Globale Storkapitalisters ønske om at tilrane sig den indirekte politiske magt i EU samt den økonomiske magt.

Det vil formentlig betyde, at kommende ledere for de Globale Storkapitalister, hvis de får magten i EU, vil være marionetter eller stråmænd/stråkvinder, der er uddannet hos storkapitalisterne og selvfølgelig vil være strengt loyale overfor de Globale Storkapitalisters organisation. Udpegede medlemmer af G30 gruppen vil formentlig ligesom hos præsident Obama og andre præsidenters organisationer blive ledende elementer indenfor EU.

De Globale Storkapitalister ønsker naturligvis ikke at skyde den ko, de vil malke. De ønsker ikke at ødelægge Europas industrielle kapacitet. Derimod er de mange demokratiske nationalstater i Europa et afgørende problem for storkapitalisterne.

EU’s nationalstater er kapitalisternes store problem

De mange selvstændige demokratiske stater i Europa har hver især adskillige og ofte skiftende politiske partier, der med forskellige ukontrollable kombinationer kommer til magten. Det er en torn i øjet på enhver, der søger at bringe orden og ensretning i det virvar af skiftende magthavere i de 27 europæiske lande i EU. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

Enhver magthaver der ønsker at få herredømmet i det politiske virvar i EU’s nationalstater, vil være nødt til at centralisere magten, dvs. nedlægge nationalstaterne. Det betyder, at befolkningerne i alle de 27 stater, der nedlægges, kun bliver repræsenteret af måske to væsentlige partier ligesom i USA.

Nationalstaterne – også Danmark – får kun mulighed for at overleve som ligegyldige regioner uden egne grænser i et samlet EU. Regionerne bliver uden egen lovgivning, bortset måske fra en borgmesterlignende styret regional lovgivning, som detaljeret skal harmoneres med den centrale lovgivning fra Bruxelles.

Og hvorfor skulle det så være så indlysende, at det går således i EU. Her kan jeg bl.a. henvise til, at EU på nuværende tidspunkt har gennemført en lovgivning, der dækker mindst 57% af de tilknyttede nationalstaters lovgivning. Når det tal når 100% så er nationalstaterne uden egen lovgivning og dermed omgjort eller opløst til ligegyldige regioner og staternes selvstændighed er reduceret til ingenting. De er blevet til regioner uden grænser. Regeringen sidder kun i Bruxelles.

De Globale Storkapitalisters ”lykkelige” land

Vi har nu nået til den situation, som de Globale Storkapitalister formentlig ønsker sig. Nu har deres indirekte magt de rette muligheder for at styre EU’s politikere, som de for øjeblikket styrer det demokratiske partisystem i USA.

Selvfølgelig er jeg klar over, at min argumentation er simplificeret. EU’s retssystem og mange andre forhold kunne jeg have medinddraget, men det ville blive alt for omfattende. Men det bør vel tilføjes, at et regionalt EU uden nationalstater og centralt styret fra Bruxelles vil efter min mening kun resultere i ufrihed, undertrykkelse og oprørslignende tendenser. Man vil med stor sikkerhed genskabe noget der ligner Europas tidligere misfostre, nemlig kommunismen, nationalsocialismen og fascismen. Hvis nogen tror, at et storkapitalistisk samfund er et lykkeligt samfund, så bliver de skuffet.

Jeg er nødt til at gentage EU’s oprindelige grundlægger, Jean Monnets ord i FN i 1952: ”Europas nationer bør ledes i retning mod oprettelsen af en superstat, uden at deres befolkninger opfatter, hvad der er ved at ske”.

EU’s og flertallet af nationalstaternes politikere lever op til Jean Monnets ord.

Den eneste fremtidsmulighed er en selvstændig nationalstat

Det er nationalstaterne, der er grundlaget for Europa. Nationalstaten har sit eget sprog, sine egne folkestammer, sin religion, sin mentalitet, sin historie, sin kunst osv.

En nationalstat kan ikke udslettes mod dens befolknings vilje. EU er en ligegyldig frase til sammenligning, der uden sine nationalstater vil blive opløst indenfor kort tid, ligesom Sovjetunionen blev det, Det nationalsocialistiske Tyskland og det fascistiske Italien blev det. EU bliver aldrig det samme som Romerriget, uanset hvad nogle magtgale europæiske politikere forestiller sig sammen med nogle arabiske stater eller sammen med de Globale Storkapitalister.

For dem, der ligesom jeg kender den vilje til at bevare demokratiet, der var fundamentet i 2. Verdenskrig, vil nok medgive, at det kan være farligt at lege politisk med den europæiske befolkning. Der kan komme overraskelser, når folk opdager, hvad der virkeligt sker omkring dem.

”Trojanske Heste” har  altid været farlige.

Bat Ye’or i EU Parlamentet, Bruxelles i 2007. © Snaphanen.dk

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Rene
Rene
2 years ago

En virkelig god artikel der giver ordentlig indsigt og sammenhængen i et ellers kompleksed og overskueligt nyhedsbilled. Det giver virklig mening , det her.Nu begynder jeg at se… mjaaa et eller andet…..Jeg har altid hadet EF, – og EU, – endnu mere, men her opstår jo den klare linje, imellem en mere og mere fremmedgørende og uforståelig hverdag, i vores kulturberigere nation, og så det overordnede politiske niveau, der med tilsvarende pragmatiske midler men langsigtede mål for øje, bringer fremmedgjortheden og afmagten i hus.hjem hvor den hører til. Al magt til Allah -før eller siden.

Nielsen
Nielsen
2 years ago

De der styrer verdenshistorien,og tjener tykt på krigene,har bestemt,at nationer og lande skal ophøre med at eksistere til fordel for en global “mønt”fod,som vi alle bliver underlagt. og hvis de kan få os til at bekrige hinanden kommer deres næste “sweet spots” i deres investeringsplaner tættere på. Hvad vi godt ved,men som de tror de har skjult for os,er at kun guld og sølv er penge. Jernstykker og smukt dekoreret papir bliver til slut værdiløst. Naturligvis skal vi også have en global regering. Det er blevet nævnt SÅ mange gange af deres egne snoredukker (nævn selv dine favoritpolitikere og journalister… Read more »

AlfredsModer
AlfredsModer
2 years ago
Reply to  Nielsen

“de samme politikere synes ikke at have til hensigt at beskytte deres befolkninger mod de ulykker, der uvægerligt medfølger”

Befolkningerne skal ende som stumme robotter, uden identitet, uden selvværd, uden individualitet og sjælløse konsumenter af tom underholdning. Islam er udset til at blive globalisternes straffende pisk, som skal trække blod ud af de protesterendes rygge. Fordi islam er en tom religion, blottet for moral og etik – kun med fysiske liturgiske kropsøvelser. Rumpen i vejret, dybe knæbøjninger og piskeslag til afvigere er essensen af det dyriske islamiske helvede.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Terry Gilliam: “Jag är trött på att som vit man beskyllas för allt som är fel i världen”

Publicerad 5 januari 2020 kl 11.12

https://www.friatider.se/terry-gilliam-jag-ar-trott-pa-att-som-vit-man-beskyllas-allt-som-ar-fel-i-varlden

Monty Python-profilen Terry Gilliam, 79, går i en intervju med Independent till attack mot politisk korrekthet och feminism. Han uppger att han nu identifierar sig som en svart lesbisk transsexuell kvinna som heter Loretta. [😂]

Hr. Snusk
Hr. Snusk
2 years ago
Filuren
Filuren
2 years ago

Hvordan giver denne Bat Ye’ors analyse mening, når kun omkring 20-25 procent af EUs import af olie kommer fra Mellemøsten og Nordafrika? Rusland og Norge som de største leverandører. Hvis man skal komme ræsonnementet lidt i møde, kan det nævnes, at medregner man muslimske og delvist muslimske lande i andre dele af verden (Nigeria, Kasakhstan, Aserbajdsjan) vil tallet kunne snige sig op på godt 40 procent. Tysklands tre største leverandører af råolie er Rusland, Holland og Norge. Nogenlunde samme billede gør sig gældende for Storbritannien. Danmark får 70 procent af sin råolie fra Norge, Rusland og Sverige. Frankrig og Italien… Read more »

Hr. Snusk
Hr. Snusk
2 years ago
Reply to  Filuren

Oliepriser er verdensmarkedspriser, så når araberne lukker for hanerne, stiger priserne i hele verden – også Europa.

Vi skulle have udnyttet vores militærkapacitet dengang, og vist sandaberne hvem der bestemmer. Fandens til idé at hjælpe dem med at producere olie, og så bare stå og glo dumt, når de bruger den produktion som våben imod os.

“Danmark får 70 procent af sin råolie fra Norge, Rusland og Sverige.”

Sverige? Hvor har de olieproduktion?

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago
Reply to  Hr. Snusk

De tal er det rene vås 🙄

Filuren
Filuren
2 years ago
Reply to  Hr. Snusk

Godt spørgsmål. Ifølge Eurostats tal (linket i ovenstående indlæg) får Danmark 8,9 procent af sin råolie fra Sverige. Spørgsmålet er, om det ikke er fra de store private svenske aktører. Bl.a. gør en kæmpestor virksomhed sig gældende, Lundin Petroleum, der siden 2017 udelukkende har hentet sin olie fra felter i Norge. Og så deres nye aflægger, International Petroleum Company, med felter over alt i verden. Som kuriosum kan det nævnes, at Lundin Petroleum er under anklage for ‘forbrydelser mod menneskeheden’ med opstart på retssagen her i 2020. Holder anklagen hele vejen skulle det være den første større virksomhed siden Nürnberg-processerne… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago
Reply to  Filuren

Du glemmer bare lige, at dengang disse tåbenaive og uansvarlige aftaler om de facto underkastelse for muslimernes vanvittige krav til gengæld for stabile olie- og gasforsyninger til Europa til nogenlunde stabile priser blev indgået ( i 70erne og 80erne ), var de fleste vesteuropæiske lande i meget høj grad afhængige af den arabiske olie og gas. Det har så ændret sig en del siden – Danmark har fx. været selvforsynende netto med olie og gas indtil for få år siden; vore nuværende kendte reserver er desværre nu kraftigt faldende -, men disse utilregnelige og potentielt ustabile diktarturlande ville stadig –… Read more »

AlfredsModer
AlfredsModer
2 years ago
Reply to  Filuren

Danmark er relativt en af verdens største producenter af svinegylle. De islamiske lande og deres ambassadør i Danmark, Morten Østergylle, er verdens største producenter af ordgylle. Forskellen er den, at svinegylle kan konverteres til brugbar biogas – den islamiske ordgylle kan kun konverteres af MSM til ubrugelig ‘humanistisk’ ordskvalder.

Den Nervøse
Den Nervøse
2 years ago

Det er måske lidt for meget en konspirationsteori, analysen kunne næsten være skrevet af Karl Marx, og jeg deler ikke teorien om den slemme storkapital, men det er rigtigt, vi mangler en fornuftig forklaring på hvorfor Vesteuropa tillader den selvdestruktive indvandring?

Den Nervøse
Den Nervøse
2 years ago
Reply to  steen

Jeg er ikke helt enig, pengekoncentrationen er måske kapitalismen, men ikke nødvendigvis globalisme.
Jeg kan ikke noget misforhold mellem at være et multinationalt selskab og så at være national, vores eget Maersk er et udemærket eksempel herpå, men naturligvis vil penge give magt, Jeg kan heller ikke se noget misforhold mellem at nedbryde toldbarierer og så stadig være en nationalstat.

tom
tom
2 years ago
Reply to  steen

Gammelt vrøvl, der ikke vil dø. Velsagtens fordi konspirationsteorier altid er så naivt formuleret og derfor kan kaperes af dem, der selv har stærkt begrænset viden og gerne vil tro på nemme forklaringer. Gisele Littmans teorier er tilbagevist masser af gange og stammer vel mest fra hendes mand, der var agent for det israelske efterretningsvæsen. Hun fremstilles af sine beundrere som historiker, men det har mig bekendt ikke kunnet dokumenteres. Der er penge i skidtet og masser af opmærksomhed fra små ånder. Men verden er langt mere kompliceret skruet sammenn og styres oftere, end mange af os bryder os om… Read more »

Hr. Snusk
Hr. Snusk
2 years ago
Reply to  tom

Ad hoc? Tror du, at USA/Israel indleder den ene krig efter den anden, uden at have overordnede planer med det hele?

https://www.youtube.com/watch?v=gTbg11pCwOc

1:30 “… and then finishing off Iran.”

tom
tom
2 years ago
Reply to  Hr. Snusk

Planer har USA sikkert haft, men ikke nødvendigvis velfunderede planer, og jeg er tilstrækkeligt inde i historien til at vide, hvor mange hovsa-løsninger, der udadtil er blevet præsenteret som velovervejede. Har også ved flere lejligheder set professor emeritus Bent Jensen og andre skrive om tilfældigheder, der styrer verden.

Ex. Det forekom mig fra dag ét, at der var noget ravruskende galt med grundlaget for at angribe Libyen og tragedien og charaden med den blåøjede amerikanske ambassadør og Benghazi. Og hvem løb logrende i hælene på amerikanerne, det gjorde vi.

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Fra “topdiplomat” til “topgeneral” på SVT 😂

https://ibb.co/9sLXRGv

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Professor i statsvetenskap: Invandringen kan få Sverige att “vittra sönder” Publicerad 30 december 2019 kl 16.37 SAMHÄLLE. Demokratin och välfärdssamhället i Sverige kan erodera bort om “mångkulturen” fortsätter fungera så dåligt som den gjort. Det menar Tommy Möller på Di Debatt. https://www.friatider.se/professor-i-statsvetenskap-invandringen-kan-fa-sverige-att-vittra-sonder … Han talar rakt ut om att den “omfattande invandringen och dessa demografiska förändringar” som sker i Sverige kommer prägla landets politik under lång tid framöver. Det har bland annat lett till problem i sjukvård och skola, kommuner som går på knäna på grund av skenande kostnader för försörjningsstöd, en dramatisk bostadsbrist samt gängkriminalitet. … “Men potentiellt rymmer… Read more »

Niels Henriksen
Niels Henriksen
2 years ago

Expressen-krönikör: “Nu kollapsar välfärden”

Publicerad 4 januari 2020 kl 15.15

https://www.friatider.se/expressen-kronikor-nu-kollapsar-valfarden

INRIKES. Expressen-krönikören Lotta Gröning menar att välfärden nu “kollapsar” runt om i landet. Hon skriver rakt ut att Sverige är under avveckling.

Flyktinginvandringen skulle ge Sverige en “superekonomi” hette det bland annat 2015. Verkligheten har blivit tvärtom.

Nu står välfärden runt om i Sverige inför en “kollaps”, menar Expressens Lotta Gröning.

trackback

[…] har været bragt på Snaphanen d. […]

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago

Er der en abonnent tilstede?
Hvad står der kort i artiklens konklusion?
https://www.friatider.se/beskedet-regeringen-ska-b-rja-censurera-internet

22
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x