30
jan
Seneste opdatering: 31/1-21 kl. 1107
18 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Christian Skaug

Frankrig dør ud, Islam gløder. Europæerne vil nyde livet og øjeblikket, mens islam har blikket fæstnet på evigheden

Frankrig er det land i Europa som har de største problemer med islam, men samtidig det største antal intellektuelle som tænker skarpt om sammenstødet mellem Europa og islam.

Frankrig er også det eneste land i Europa, hvor statschefen har sat det han kalder «Islams krise» og den «islamistiske separatismen» på den officielle dagsorden, som præsident Emmanuel Macron gjorde i sin tale i Les Mureaux den 2. oktober.

Macron har fået ros for sin vilje til konfrontation, men nogen har også kritiseret præsidenten for ikke at have forstået hvor dybt problemerne stikker. En af disse er forfatteren, litteraturkritikeren og psykoanalytikeren Henri Rey-Flaud.

I bogen «La France s’éteint, l’Islam s’embrase…» (Frankrig dør ud, Islam gløder…), som kom ud i september 2020, analyserer Rey-Flaud sammenstødet mellem Europa og islam fra et kulturelt perspektiv snarere end et religiøst eller politisk. Efter forfatterens opfattelse får det ikke situationen til at se bedre ud. En ung og energisk kultur har bedre udsigter end en gammel og slidt, selv om den sidstnævnte skulle have en række andre fortrin.

Den 6. januar 2021 er Rey-Flaud interviewet af Alexis Brunet i det konservative franske tidsskrift Causeur (Nous sommes dans l’instant, tandis que l’Islam est dans l’éternité.) Samtalen tager udgangspunkt i den franske præsidents islamtale.

Causeur: Har Emmanuel Macron ret når han i Les Mureaux-talen siger at man må «skaffe sig en bedre forståelse af islam»?

Henri Rey-Flaud: Der er næsten ingen politikere, der indser hvad der står på spil. Emmanuel Macron har ikke den fjerneste anelse om de kolossale problemer som opstår i mødet mellem islam og Vesten. Kong Hassan II af Marokko, som havde et større intellekt, gik lige til problemets kerne! «Marokkanere kommer aldrig til at blive franske», sagde han i et interview med journalisten Anne Sinclair. Det samme gælder tunesere, algeriere og tyrkere. Disse mennesker kommer aldrig til at blive franske, ikke fordi de bliver afvist af Frankrig, men fordi det handler om to modstridende kulturer.

I bogen minder forfatteren også om et billede Frankrigs tidligere præsident Charles de Gaulle brugte i en tale i 1959: «Prøv at blande olie og vand. Ryst flasken. Efter kort tid skilles de igen. Arabere er arabere og franskmænd er franskmænd.» Dette gælder også resursestærke og højt udannede personer, fremhæver Rey-Flaud.

Tag for eksempel Marokko, et land jeg elsker og kender særdeles godt. Blandt mine marokkanske venner og kolleger findes der en kerne som ikke kan røres. Vi udveksler meninger om mange spørgsmål, men der findes altid en slags glasvæg som hindrer os i at etablere det jeg kalder en fuldstændig kommunikation. Islam er en vishedens civilisation.

Kan De sige lidt mere om denne modsætning, som De fremhæver, mellem den kristne tvivl og den islamske vished?

Den vestlige civilisations fundament er selvransagelsen. «Jeg ved, at jeg ikke ved», sagde Sokrates. «Jeg tænker, altså er jeg», sagde Descartes. Freud sagde at vore tanker ikke kommer fra noget udenfor vor egen person. Islam kommer fra Muhammeds ord, altså fra det som blev dikteret ham af ærkeenglen Gabriel. Enhver som tager Allahs ord op til diskussion, er en blasfemiker. Det hellige findes overalt i den islamiske verden. Alt man rører ved, er altså helligt. Araberne er inderst inde besjælet af denne vished. Dette er en radikal modsætning til tvivlen og den uafladelige selvransagelse som Vesten bygger på.

For vor egen del kan vi lægge til at denne distinktion også fremgår af de religiøse kilder: Moses diskuterer med Gud, og Jesus er også i dialog med ham. Allah er derimod fjern, og driver kun envejskommunikation pr. dekret.

Fraværet af kritisk tradition giver uanset hvad islam en egen drivkraft, og denne gør sig nu gældende midt i blandt os, understreger Rey-Flaud. Også kristenheden har været ekspansionistisk, men væsensforskellene består: For Vesten handler det også om nysgerrighed. Amerika blev erobret af personer, som drog til steder de ikke kendte, bemærker forfatteren.

Men det som dybt besjæler den islamiske erobringen, er at alle lande venter på at blive tilsluttet islam. I de «islamiske menneskerettigheder», en tekst som blev lagt frem for FN´s hovedforsamling, står det skrevet at «islam har et kald om at blive menneskehedens universelle religion». Det betyder at den dag hele menneskeheden deler Islams tro, så har man ifølge denne tekst nået frem til slutningen på historien.

Kristenhedens erobrere var til sammenligning rene eventyrere, konkluderer han. I nutidig praksis er det alligevel forskellene i skik og brug som er vigtigst, mener Rey-Flaud.

«Når du er i Rom, gør som romerne», skal St. Ambrosius have sagt til St. Augustin. Gælder dette mundheld ikke alle lande i verden, herunder også Frankrig?

Araberne kommer aldrig til at sige at de lever som franskmænd i Frankrig. Tahar Ben Jelloun har skrevet at alle arabiske nationer kan leve i harmoni med den franske republik. Det betyder at republikken er så stor at den kan tillade sig at være gæstfri mod forskellige kulturformer. Men republikken er ikke en tom skal! Jeg elsker Italien og Marokko. Jeg føler mig mere hjemme i Italien end jeg gør i nord Frankrig. Men når jeg er i Marokko, er jeg mere påpasselig, for der er jeg i en anden kultur.

En vigtig forskel som Rey-Flaud ikke dvæler ved, er at Italien har beholdt meget mere af sin religiøse kultur end det langt mere sekulære Frankrig. Et omkvæd blandt amerikanske konservative lyder at «politics is downstream from culture and culture is downstream from religion». Kulturen næres af religionen, men europæerne har langt henad vejen opgivet religionen. Rey-Flaud er mere optaget af virkning end årsag:

Så burde folk, der kommer fra islam, ikke tilpasse sig den franske kultur?

Det formår de slet ikke!

Og hvorfor skulle de ønske det, hvis de anser islam som den stærkeste magt, mens Vesten betragtes som dekadent? Europa ved ikke engang hvad det er længere, mener Rey-Flaud.

Frankrig befinder sig i en identitetskrise. Det samme gør Italien. Selv den stålsatte identitet vi ser i Ungarn og Polen, er tegn på en identitetskrise. Europa har ikke klaret at skabe en europæisk identitet. På Valéry Giscard d’Estaing og Jacques Delors’ tid troede man at det var muligt.

Joseph Weiler har ofte sagt at Europas identitet bygger på Athen og Jerusalem. Andre inkluderer også Rom. Men ikke ret meget af de to-tre kilder har nogen fremtrædende plads i bevidstheden hos dagens europæere. Nok engang observerer Rey-Flaud virkningen:

I dag tror jeg den store europæiske drivkraft er opbrugt. Og Frankrig mister gnisten. Det er nok bare at se hvordan franskmændene lever under koronaepidemien.

Her kan vi i parentes bemærke at muslimer i langt større grad skider på smitteværnreglerne, fordi de synes det er vigtigere både at træffes og fejre religiøse højtider. Uforsigtigheden og den manglende lovlydighed er kritisabel, men fænomenet tyder alligevel på at kulturen er vital, selv om den skulle mangle en række andre kvaliteter end den rene livskraft. Selv om flere muslimer skulle dø som følge af dette, viser de alligevel kollektiv vitalitet. Til sammenligning redder europæere det organiske individuelle liv, men lader kulturen og fællesskabet sejle sin egen sø. I et sådan lys virker oprøret mod koronareglerne næsten opmuntrende.

Frankrig lever i realiteten i et apartheid, mener forfatteren. Alligevel fortsætter forfølgelsen af lande som ikke vil have masseindvandring. Den multikulturelle ideologi fortsætter med at dominere efter at være mislykkedes totalt. Rey-Flaud ser ikke optimistisk på Frankrigs fremtid, og han har følelsen af at noget er i gære.

Jeg ved ikke i hvilken retning Frankrig går, men jeg tror at der kommer til at ske noget spektakulært før præsidentvalget i 2022. Jeg har ikke den fjerneste anelse om hvad, og det er helt sikkert ikke det vi forventer som kommer til at ske.

Vi går mod et skisma.

Er der fare for borgerkrig?

Vi er i en totalt ustabil situation. Frankrig har lukket ned. Landet har mistet troen på sig selv og Gud. Islams styrke er at den har vitalitet. I dagens Frankrig er islam praktisk talt den eneste kilde til spiritualitet.

Europæerne vil nyde livet og øjeblikket, mens islam har blikket fæstet på evigheden, konkluderer Henri Rey-Flaud. Det er let at se at dette kan blive stygt.

Det er også let at se at culture matters – for øvrig titlen på en bog af Roger Scruton som Document vil udgive til foråret. Denne selvfølgelighed, som det er livsvigtigt at forstå, er nu blevet et tabu i et Europa som takket være nye tabuer og nye dogmer har brugt de to sidste generationer på at opdrage sine børn til livsuduelighed. Nok med det for i dag.

4.7 3 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Henrik Wegmann
Henrik Wegmann
1 year ago

Politikerne ved præcis, hvad det er, de gør. De følger den klassiske Marxistiske parole: Nedbryd, nedbryd, nedbryd.

Og den brede befolkning? Tja, der er selviscenesættelse og kroppens pleje i centrum. Op på cyklen og derudaf. Og imens kroppen hyldes og plejes, er åndslivet i frit fald. Selvstændig tankevirksomhed, kritisk analyse, historiebevidsthed og stort set al anden faktuel viden er i dag ikke blot en en sjældenhed – den er end ikke ønskværdig. Som i Admiralens vise hylder de fleste dogmet. “De tanker andre tænker, er mig mer’ end nok”.

Og så videre på mountainbiken. Mod intetheden.

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
1 year ago

Her kan vi også bruge udelukkelsesmetoden, ikke ønske vi at ende som Frankrig, ende som Sverige eller Tyskland i islamisk vold og terror, heller ikke har vi interesse i de korrumperede lande i det sydlige Europa, Danmark virker heller ikke have meget tilfælles med det østlige Europa! Kun vores EU politikere sammenspiste i korruption i godhedsindustri, medicinal og våbenlobby! EU i knæfald for islam, hvem er der til at nedkæmpe Islamisk Stat? Her skal vi være varsomme ikke komme i lommen på hverken godhedsindustri eller våbenindustri, vi skal forberede os på en situation hvor vi står udenfor EU udenfor NATO,… Read more »

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog
Kirsten Damgaard, kulturpsykolog
1 year ago

Kan islam integreres i vestlig romersk ret? “For det første er islamisk ret og retstolkning ikke kun ret og juridiske systemer i europæisk forstand, men meget mere. Blot et sporadisk kendskab til sagen vil vise, at ret og moral og civile adfærds- og leveregler er blandet sammen på en uløselig måde, og at retten dermed er en central og uløselig del af islam.” p.8 “Det [er]et særkende for Islam, at lov og ret er flettet tæt sammen med politik, moral og tro.” p.10 citater fra dansk forskning om ISLAMISME, SHARI’A OG RET i form af undersøgelser af forholdet mellem politisk… Read more »

Andreas Hansen
Andreas Hansen
1 year ago

Ja vist, i islam går juraen officielt hånd i hånd med troen og politikken. Men vi er jo ikke blinde for, at uofficielt er moralen indenfor islam elastisk ud over alle anstændige grænser! Noget af det aller mest iøjnefaldende ved muslimers levevis i Vesten er jo deres pragmatiske forhold til dobbelthed og løgn. Er det til gavn for islam, må de lyve i det uendelige, og jeg nærer ikke tvivl om, at der allerede er placeret mange veluddannede og troende muslimer i nøglepositioner, hvor de kan gøre stor skade, hvis de vil. I starten troede vi, at en lang skolegang… Read more »

john M
john M
1 year ago

ISLAM er ikke reformerbar, ISLAM er ISALM og vil kun vokse, forstå det nu navive idioter.
Så¨snat de når styrke ,vi de angribe .
1400 års historie, kom nu idioter, stop jer selv.

Last edited 1 year ago by john M
Andreas Hansen
Andreas Hansen
1 year ago
Reply to  john M

Islam er en menneskeskabt ideologi og magtstrategi tilsat lidt religiøs fnidderfnadder, som tidligere var uundgåelig. Man stjal med arme og ben fra kristendommen, jødedommen og arabiske stammereligioner, og Koranen blev til over lang tid. ændret osv. Derfor kan islam naturligvis i princippet reformeres som andre ideologier og religoner er blevet det. Det er de kulturer, der er opstået i muslimske lande, der er problemet, samt det faktum at ingen kan tale på alle muslimers vegne og stå for en fælles reformation. Af samme grund bør den muslimske indvandring til vestlige lande prompte stoppes og flest muligt sendes og lokkes til… Read more »

Andreas Hansen
Andreas Hansen
1 year ago
Reply to  Andreas Hansen

rettelse: flest muligt sendes retur.

Andreas Hansen
Andreas Hansen
1 year ago

Gløder islam? For nogle få, ja, men flertallet af muslimerne i Europa går ikke i moskeen men gløder for en højere levestandard og for at få deres pr. definition overvurderede muslimske selvværd til at fusionere i den virkelige verden med deres snuskede image som indvandrere. Omkring 40 pct. af de unge mænd i arabiske lande drømmerikke desto mindre om at komme til Vesten. Berlingskes franskfødte debatredaktør Pierre Collignon har i dag en fin artikel “Muslimer, der trækker Hitler-kortet på Mattias Tesfaye, lukker øjnene for en ubekvem sandhed Vi svigter muslimer i både den muslimske verden og Europa, hvis vi ikke… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
1 year ago
Reply to  Andreas Hansen

Alt afhænger vel af dels af hvordan investeringer foretaget fra fonden går, dels hvordan situationen er i øvrigt. Økonomisk er der sket en vækst i hvad fonden betyder for hver nordmand på 400.000 kr over de sidste 4 år.
Det beløb holdes beklageligvis kun af få op mod fremtidsudsigterne som sådan.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-10-25-norges-oliefond-runder-nu-10000-milliarder

john M
john M
1 year ago
Reply to  Peter Buch

hallo . DANMARK NO1 DANER no1

john M
john M
1 year ago
Reply to  Andreas Hansen

Pierre Collignon , farum kasserne 1993, ALLE hadede ham, han var vendekåben . En lang historie. Den mand er stadig utoværdig.
Andres , er du en af , de påvirknings agenter ? , det tror jeg du er .
Flertallet af muslimer går i moske , hver fredag , hvor de fodres . (lang post)

“nydelige Jakob Ellemann” , haha , eller liberatær.

Jeres “projekt” , får kun Danmark til , at blive mere fattig og farlig.
Fortsæt

Niels Henriksen
Niels Henriksen
1 year ago

Hvorfor er man overhovedet ikke spor overrasket? 🙄
Bedrägerihärvan kring kamelcenter i ’utsatt område’ växer
29 januari 2021
https://samnytt.se/bedrageriharvan-kring-kamelcenter-i-utsatt-omrade-vaxer/

Nu väcks ytterligare ett åtal relaterat till de ekonomiska bedrägerier som kantat verksamheten att skapa och driva ett kamelcenter i invandrardominerade och ”utsatta” Angered i Göteborg. Det rapporterar Göteborgs-Posten.

De är en av huvudmännen bakom det omdiskuterade projektet som på fredagen åtalas för grova bedrägerier. I åtalet skriver åklagaren att utbetalningar på över 11 miljoner kronor i skattemedel som Arbetsförmedlingen slussat in i kamelprojektet förts över till mannens egna bankkonton. Mannen förnekar dock att något brott har begåtts.

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog
Kirsten Damgaard, kulturpsykolog
1 year ago

“For det første er islamisk ret og retstolkning ikke kun ret og juridiske systemer i europæisk forstand, men meget mere. Blot et sporadisk kendskab til sagen vil vise, at ret og moral og civile adfærds- og leveregler er blandet sammen på en uløselig måde, og at retten dermed er en central og uløselig del af islam.” p.8  “Det [er]et særkende for Islam, at lov og ret er flettet tæt sammen med politik, moral og tro.”   p.10 citater fra dansk forskning om ISLAMISME, SHARI’A OG RET i form af undersøgelser af forholdet mellem politisk islam og menneskerettigheder. De er udført af Nils Bredsdorf fra Roskilde Universitetscenter… Read more »

Cat Girl
Cat Girl
1 year ago

Papir fra RUC plejer at være mindre værd end det du bruger i enden

Jan Ulrik Friis
Jan Ulrik Friis
1 year ago
Reply to  Cat Girl

Da alt andet tog slut,et universelt betalingsmiddel står tilbage: toiletparpir!

https://www.youtube.com/watch?v=sy0IMpE7Np4

Last edited 1 year ago by Jan Ulrik Friis
Cat Girl
Cat Girl
1 year ago

OT
Wall-Street under attack from We the People
STEVE BANNON: WHAT’S HAPPENING IN WYOMING & WHAT’S HAPPENING ON WALL STREET HAVE A LOT IN COMMON

bitchute 5RSYJsw7JE5V

BUY SILVER!

john M
john M
1 year ago
Reply to  Cat Girl

Hr. R. Steen Faktuelt debat. DANMARK er vores land. De danske der er manipuleret , vær så venlig at fjerne dem.

Cat Girl
Cat Girl
1 year ago
Reply to  john M

Hør her. Du har intet at sige i forhold til hvad andre siger eller linker til, og det tjener heller ikke noget formål at prøve at få andre til at censurere og være ligeså totalitær og ærlig talt uforståelig i deres adfærd, som du er i din. Hvis du ikke interesserer dig for en kommentar, så springer du den bare over

18
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x