22
dec
Seneste opdatering: 23/12-08 kl. 0049
50 kommentarer - Tryk for at kommentere!

“Hamburg:  Gezielter Angriff auf christliche Symbole”
Gotteshaus in Flammen: Kurz vor Heiligabend ist eine Hamburger Kirche bei einem Brandanschlag schwer beschädigt worden. Es war der dritte Fall von Vandalismus binnen weniger Wochen – die Polizei geht von Wiederholungstätern aus.Der oder die Täter hatten gezielt sakrale Gegenstände wie Bibeln oder Messgewänder ausgesucht und sie angezündet.  Bild.de  , Spiegel Online  og Brandstiftung schockiert katholische Gemeinde

st-bernhard-kirche-11113227-mfbqtemplateidrenderscaledpropertybildwidth465 

Den folkeopdragende journalistik

– nu også hos Danmarks Journalisthøjskole. Ordet ‘dialog’ får efterhånden den mest ukristelige afsky frem i mig, og jeg griber efter min AK-47. Men det er jo snart jul, så lidt spydighed må blive svaret i dag. På Journalisthøjskolens hjemmeside har de noget de kalder “Tro i dialog”, og her lyder the mission statement bl. a.:

“Tro i Dialog” er produceret som et led i undervisningen på Journalisthøjskolens 7. semester – onlinemediespecialet.

Den journalistiske mission > Historierne på sitet skal medvirke til at:

Styrke den kulturelle sameksistens mellem forskellige trosretninger
Nedbryde fordomme
Udvide brugernes (og også gerne redaktionens) horisont.

Historien her er et par måneder gammel, og handler om den velkendte vagtordning der skal beskytte Gellerup Kirke. Nu er de to journalister øjensynligt pæne mennesker, så de tænker kun rene tanker; i hvert fald er artiklen som skåret efter den skabelon vi efterhånden har set mange gange – faktisk har vi vistnok slet ikke set andre vinkler på denne historie, tal om journalistisk mangfoldighed –  hvor man udelukkende refererer hvor glade de ansatte ved kirken er, og at der er nogle sure mennesker i Dansk Folkeparti der er uenige. Min sjæl, hvad mere kan du ønske dig? Tja, jeg er en uanstændig blogger med et rystende menneskesyn, så jeg ville f. eks. have ønsket at de to journalistspirer havde kigget på deres egne ord, og forsøgsvis læst dem som omhandlende mafiøs ‘beskyttelse’ af en forretning:

[…] I omkring fire år har de to muslimske mænd haft deres daglige gang ved kirken i Gellerup. De er ansat som vagter og passer på, at kirken ikke bliver udsat for hærværk, og at bilerne på parkeringspladsen ikke bliver udsat for indbrud. Og det hjælper. Efter at Ali Kaed og Khaled Omari er blevet ansat, er antallet af hærværkshændelser og indbrud faldet. – Der var en mand, der brød ind i en bil og stjal 125 kroner. Så holdt vi ham, og han sagde undskyld, og at han aldrig ville gøre det mere, siger Khaled Omari, som et eksempel på, hvad de to vagter kan gøre.

De to vagter kommer oprindeligt fra Libanon, og dernede er der ikke noget underligt i at muslimer passer på kirker. – Alle fra vores hjemland forstår det godt, det er kun de unge, der er født her i landet, der synes det kan være lidt mærkeligt, siger Khaled Omari.

[…] Alle de potentielle hærværksmænd ved at vagterne er lige i nærheden, de kender dem, og ved at de kan rende ind i dem og selv ende med at få ballede. – Vi ringer ikke til politiet, vi snakker med de unge og deres forældre, men de andre ansatte i kirken kan ringe efter politiet, hvis det bliver nødvendigt, siger Khaled Omari. […] Vagterne kan se frem til en travl tid. December, der er højtid for gudstjenester og aktiviteter i og omkring kirken, betyder ekstra meget at holde øje med. [mine fremhævelser, LFPC]  Pernille Thomsen og Mette Voss: Muslimer passer på kirken i Gellerup

Nu er jeg ikke journalist, så jeg ville have stillet spørgsmål som man næppe lærer på Journalisthøjskolen i dag: Hvorfor er det ikke underligt at muslimer passer på kirker i Libanon? Er der så også kristne der passer på moskeer? Kunne man i teorien lige så godt have hyret lokale kristne vagter (… og husk, at Gud ser lige ind i dit hjerte når du svarer)? (LFPC)

Den farlige kristendom

Måske  100-150 år for sent, med den “holdning omkring kristendommen”, men viljen ser Vorherre på:

En gruppe, som mener, at man ikke skal blande religion og politik, har natten til mandag hængt et banner op på Århus Domkirke.   – Vi vil med denne happening ytre os om vores holdning omkring folkekirken. Grundlæggende har vi intet imod kristendommen eller religion som helhed, men vi mener ikke at man skal blande religion og politik, forstået på den måde at religion ikke skal være en del af staten, skriver den anonyme gruppe i en mail til redaktionen. Banner hængt op på domkirken

Den forargelige jul
Steffen Ravn Jørgensen, domprovst, Helsingør

Kristendommen satte mennesket fri og gjorde det muligt, at alt kunne diskuteres. Men frihed og ytringsfrihed og religionsfrihed er ikke en naturgiven ting. Det minder Durban II os om.

FN kan i år markere 60-året for sin oprettelse. FN blev til efter Anden Verdenskrig, hvor totalitarismen i nazismen og kommunismen havde forårsaget hidtil ukendte ødelæggelser, og hvor det enkelte menneske blot var en brik, et middel i ideologiens kollektive mål. Med oprettelsen af FN var der en drøm om at opstille en række rettigheder, som skulle beskytte det enkelte menneske. Ytringsfrihed, religionsfrihed, retten til at tænke og tale frit blev anset som grundlæggende frihedsrettigheder.

Men selv de bedste intentioner kan få fatale konsekvenser. I løbet af de seneste årtier er der blevet sat spørgsmålstegn ved de individuelle friheder. At Libyens leder, oberst Gadaffi blev formand for FN’s menneskerettighedsråd måtte svare til at sætte ræven til at vogte gæs. Diktaturstater er ikke kendte som protektorer af den enkeltes frihed. I forberedelserne af Durban II er ytringsfriheden kommet under pres, idet dagsordenen til konferencen er lagt i hænderne på muslimske lande, som lægger op til, at »FN skal udarbejde tilladelige begrænsninger af ytringsfriheden« og at tage resolut handling mod »negative stereotyper af religion, og bagvaskelse af religiøse personer, hellige bøger, skrifter og symboler«. Allerede under Muhammed-krisen fik man en forsmag på, at stærke kræfter finder, at den kollektive religiøse lov, shariaen, står over den individuelle frihed til at tænke og ytre sig.

Retten til at tænke og tale frit, ja at ytre sig, det finder vi som en såre naturlig menneskerettighed. Det har været en grundlovssikret rettighed i Danmark siden 1849. Og vi må undres, når der sættes spørgsmålstegn herved. Men tager vi en globus frem og lader den snurre rundt og slår fingeren ned forskellige steder, så er det langt fra alle steder, at der er forståelse af, at friheden til at ytre sig, at mænds og kvinders ligestilling er en naturlig sag, og at religionen ikke skal lægge begrænsninger i hverdagen, er en selvfølge.

Når vi mennesker tænker forskelligt, så skyldes det, at vi lever med forskellige religioner, har haft forskellige tænkere og befinder os i forskellige kulturer. Vesterlandet er præget af græsk og jødisk og ikke mindst kristen tankegang.

»Jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi jer er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren«. Sådan lød det som en fanfare for 2008 år siden. Den fødselsdag har lige siden været fejret i kristenheden og været det samlende ord og symbol, som på afgørende måde har formet Vestens forståelse af det enkelte menneskes frihed og forpligtelse for fællesskabet og har givet mennesket frimodighed og trøst. De store kirkelige højtider: jul, påske og pinse og de mange søndage har samlet kristenheden og forkyndt det evangelium, som har næret friheden i en sådan grad, at vi nærmest finder den naturlig.

sorlander-helsingor-163-2008-013

Men frihed og ytringsfrihed og religionsfrihed er ikke en naturgiven ting. Det minder Durban II os om. Vil vi fortsat nyde julens gode gaver i form af frihed og respekt for det enkelte menneske, håb og mod på tilværelsen, så skal evangeliet lyde. Så skal budskabet ikke ud i en relativistisk discountudgave, men som et glædeligt budskab om at være vejen og sandheden til frihed for hele folket.

Julen kan ikke nedskrives til stemning. Evangeliet har givet det enkelte menneske en frihed og et håb, som ingen menneskelig institution formår. Kvinden var på Jesu tid mandens ejendom og uden ret til skilsmisse – og som ugift faderens ejendom. Hendes rettigheder var begrænsede. Hun kunne ikke som manden kræve skilsmisse. Men hos Jesus er hun ikke blot en satellit til manden, men et selvstændigt menneske. Tilsvarende med barnet.

Sabbatten, helligdagens overholdelse vogtede farisæerne over, fordi den var til for sin egen skyld, for Guds skyld, ikke for menneskene, ikke for at imødekomme deres behov. Farisæernes gudsforhold var båret af ærefrygt og ubetinget lydighed. Jesus gjorde radikalt op: mennesket blev ikke skabt for sabbattens skyld, men sabbatten for menneskets. Og på samme måde blev kvinden helbredt uden at skele til ugedag, for hele hans liv var båret af et opgør med den religiøse og samfundsmæssige lov som var et og det samme, når den forhindrede medfølelsen i at udtrykke sig.

Og han sagde: »Hør og forstå: Ikke det, som går ind i munden, gør mennesket urent, men det, der går ud ad munden, gør mennesket urent.« Og han uddybede det med at alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted? men dét, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og dét gør mennesket urent. Thi fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser. Det er den slags ting, som gør mennesket urent, men at spise med uvaskede hænder gør ikke mennesket urent.

Og da farisæerne havde truffet beslutning om at fange ham i ord og kælent spørger: »Hvad synes du, har man lov til at give kejseren skat eller ej?« Og Jesus mærkede deres ondskab og vidste at det var en fælde og svarede: »Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er«.

Og de kom med kvinden, som var grebet i hor. Forarget ville de gribe til den kollektive straf og stene hende. Men Jesus satte den kollektive straf ud af spil og sagde: Den af jer som er syndfri kaster den første sten. Og stenene blev liggende. Det var lidt sværere at have et personligt ansvar end at dække sig ind under kollektivets lov. Det er lettere at handle ud fra en religiøs lov og ideologi end selv at stå til ansvar, at handle med sin samvittighed.

De jødiske skriftlærde regnede med 613 bud. Jesus afviste det hele og henviste i stedet til det dobbelte kærlighedsbud – du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv – som det største af alle, hvorved alle de andre er dybt overflødige. At leve er at elske her og nu.

Jesus kendte godt til samtaler. Han sagde jeres tale skal være »ja, ja eller nej, nej«. Ganske vist kendte han ikke begrebet ”dialog”, men samtalen med farisæerne var ikke så meget om, hvad de var enige om, men om hvor vandene skiltes.

Det skortede ikke på andre religioner, for tiden var synkretistisk. Jesus opfordrede ikke til ”dialog”, men til mission: »Gå ud i alverden og gør alle folkeslagene til mine disciple.« Han lyttede til barnet og kvinden, den søgende og spørgende, den glade og sørgende. Og han gik ind i en samtale, hvor ord forløste og skabte frihed og håb. Ofte fik samtalerne karakter af ”stridssamtaler”, hvor Jesus fortalte, at Gud havde ladet nyt ske på jorden, som der ikke kunne gives køb på. Og de blev forargede, søgte at fange ham i ord. De stræbte ham efter livet for med vold at slå ham ihjel. Jesus brugte skarpe ord om de religiøse vogtere, som lavede tilværelsen til en pestilens for folket: Ve jer, i skriftkloge og farisæer, I hyklere, Ve jer, I blinde vejledere. I dårer.

Og Jesus blev forfulgt og talrige af de første kristne blev forfulgte eller endte som martyrer. Men de holdt fast ved evangeliet. Og i dag er en stor del af de forfulgte i verden fortsat kristne, og forfølgerne er ofte muslimer. De kristnes frihed var forankret i Jesu ord: »Jeg er vejen og sandheden og livet«. Der er ikke tale om flere veje, flere sandheder, men en frihed som ikke er til fals.

Paulus skriver: »Lad jer derfor ikke underkaste en ny lov«. Det skæbnesvangre er, når relativismen får lov at sætte spørgsmålstegn ved den vundne frihed og ytringsfrihed under dække af kulturel diversitet og mangfoldighed. For netop troen på, at Jesus er sandheden og vejen og livet, har været det klare og enkle budskab, som har skabt håb i mørket. Han er ikke blot en af vejene, nej han er sandheden for os døbte.

Med kristendommen, som en væsentlig åndelig faktor, har vi i Vesten kunnet udvikle filosofi og videnskab, fordi verden er sat fri af religiøse love. Nogle filosoffer har været sig deres kristne arv bevidst, medens andre har afsat Gud og hånet ham uden at blive forfulgt for blasfemi. I Vesten har det været muligt at sprænge klaner og slægtsbånd, og dermed kunne stater udvikles til at fremme den enkeltes frihedsrettigheder. Og i politik blev det muligt at foretage lovgivning og opkræve skat uden nogen kristen religiøs indgriben, selv om udviklingen oprindeligt blev sat i skub af kristendommen. ”Giv kejseren sit”. I Vesten har filosofien og videnskaben kunnet udvikles og fremme velfærdssamfund.

Når man læser forslaget til Durban II, bliver det tydeligt, at muslimske lande ønsker at knægte den individuelle frihed. Der er tale om to ret forskellige religiøse positioner – den kristne, hvor verden og mennesket er sat fri – og den muslimske, hvis konsekvens ofte bliver et teokrati, som betyder, at Gud styrer retsvæsnet og landet med guddommelige love som er kollektive, og som den enkelte har at føje sig under. Derfor er det logisk nok, at muslimske lande vil have stækket FN’s basale individuelle frihedsrettigheder, som er udformet efter demokratiske spilleregler uden styring af en hellig skrift.

Kristendommen satte mennesket fri og gjorde det muligt, at alt kunne diskuteres. Vel har der i tidens løb været en del kristne, som har ønsket at stoppe udviklingen og stække friheden, men går vi til kilderne, til julenat, hvor det begyndte, så forkyndes det, at en ny dimension fødtes i verden, som siden har skabt håb og forandring.

Derfor skal det budskab forkyndes, som er et klart lys og vejen til den frihed, som fremmer muligheden for opbygning af samfund beroende på menneskelig frihed, engagement og duelighed. Den enkeltes frihed er ikke givet med fødslen, men lever og næres af et godt budskab, som kom til verden ved den nye tids begyndelse for 2008 år siden.  Jyllands Postens kronik

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

50 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Magga
Magga
15 years ago

Det foregående indlæg er til Knud Larsen 🙂

Magga
Magga
15 years ago

Du tager sandelig let på, at Khader så sent som i 2006 brugte et helt kapitel til at skamrose Tariq Ramadan, og det virker, som om du vil have os til at tro, at Khader i virkeligheden slet ikke står ved det skrevne. Men det er er der ikke nogen som helst grund til at tro, at du har ret i. Har du måske nogensinde set, at Naser Khader har taget afstand fra Tariq Ramadan og distanceret sig fra Det muslimske Broderskab? Den franske politolog Caroline Fourest har omtalt Tariq Ramadan som en ”krigsherre”, og det ser jeg ikke nogen… Read more »

Whodares
15 years ago

ja jeg gentager mig selv.

Jeg forstår godt at DK og de andre før-europæiske lande styrer lige mod afgrunden, folk æder alt der giver løfter om fred og fordraglighed RÅT, præcis som i 30-erne.

Vi er så fucked, vores befolkning er reduceret til tryghedssøgende dialogævlende nosseløse feje tøsedrenge der sætter skattelettelser og lidt velfærd højere end egne børn og børnebørns usikre fremtid.

Føj for satan i hede hule helvede !

Per N
Per N
15 years ago

Knud Larsen:
Du skriver ” så begavet man som Tariq Ramadan kan tro på det primitive vrøvl i Koran og Haditter”
Mange (bevistlig) godt uddanet muslimer i vesten er ofte dem der forøver terror i vesten og andre steder. Der er ikke en sammenhæng/forskel mellem en vestlig uddannet og en sinke fra musliman land, begge typer gør det, som de får at vide at koranen siger.
Jeg vil heller spørge om, er Nazer K. begavet til at se igennem ramaladam fyren, eller er han tildels enig med denne slange taler, det er min mangelene viden om N.K.

Knud Larsen
Knud Larsen
15 years ago

@ Per N Nu kommer der jo denne islamismekonference i Kbh til foråret, så hører man nok mere om emnet. Jeg KAN ikke forstille mig at Khader ikke for længe siden har set hvad Ramadan står for. Khader nævner selv at i hans landsby i Syrien da var islam “Intermission gange 100” – og det er jo præcis det Ramadan er. For mig er det helt ufatteligt at en så begavet man som Tariq Ramadan kan tro på det primitive vrøvl i Koran og Haditter, – men da hele hans familie er totalt indsyltet i denne tro, som bestemmer alt… Read more »

Per N
Per N
15 years ago

Jeg må konkludere at indtil videre står lige lige, men jeg synes at Ramadans vinklingen er vigtig, jeg har hele tiden haft den mening og har det stadigvæk at Ramalampa figuren er en muslim 5 kolonne i vesten, han gør det som koran tilbedere er rigtig gode til, nemlig at lyve så honningen driver. N. K. ståsted (om ramalamma) er ekstrem vigtig fordi han er en kendt meningsdanner og hævder at han er imod islam på nogle punkter. Så er der nogen der har en viden om hvor han er idag, om det er anderledes end da han skrev sin… Read more »

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
15 years ago

Jag önskar alla snaphanar en God och förhoppningsvis totalt islamfri Jul!

PeterK
PeterK
15 years ago

Det ville jo være en interessant øvelse, at fjerne de muslimske vagter ved Gjellerup kirke, og erstatte dem med almindelige folkekirkedanskere – kirkeværgen er vel et godt bud eller et par andre fra menighedsrådet, og så se hvad der sker. Re de politiserende præster der går i dialog med Islam, så tror jeg man kan ramme dem på præsteløftet. Ifølge dette, som man let kan finde på kirkeministeriets side, forpligter de sig til at forkynde ordet purt og rent og bekæmpe vranglærer. Vranglærer defineres som lærer der ikke anerkender treeningheden, og hvis der er noget islam har bøvl med, så… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
15 years ago

@ Magga Og den gamle nyhed læste jeg dengang den kom frem. Der er *stadig* intet “krigerisk” i Ramadans udtalelser. Han ønsker “mere islam” og mere indflydelse til islam. Når vi diskuterer et emne hvor “krigerisk” betyder “jihadi” eller “militant islamist”, så er det ikke fornuftigt at bruge det om folk som Ramadan, som vil ændre kulturen langsomt – men sikkert. Det er jo heller ikke forbudt at være hyklerisk i sine politiske udtalelser, det er fx svenske politikere også i ekstrem grad, når emnet er “indvandring”. Men det er godt at *afsløre* hykleriet, og det er det fx Tina… Read more »

Magga
Magga
15 years ago

En gammel nyhed til Knud Larsen:.

http://www.uriasposten.net/?p=5155

Knud Larsen
Knud Larsen
15 years ago

@ Magga “Selv samme mand der holder ophidsende, krigeriske taler til muslimer men optræder lammefromt og belevent iført dyre habitter, når der er etniske euroæere til stede. Det er velkendt, at der findes bånd med Ramadans islamistiske krigstaler, og det er Khader og andre muslimer naturligvis ikke uvidende om.” Det er simpelthen ikke sandt, det er jo NETOP hans metode IKKE at sige noget som nærmer sig noget “krigerisk”, – det krævede jo derfor æoner af timer og aflytninger bånd at finde en linje i Ramadans “message”. Havde han bare være ligeud “krigerisk” så havde det kun taget en halv… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
15 years ago

Til talen i Nusrat Djahan moskéen i Hvidovre Normann Svendsen har for få år siden udtalt, at han måske bedre, end så mange andre, forstår den lille indvandrerdreng eller pige, som kommer ind på en skole på Nørrebro, fuld af bissede, danske Nørrebro-børn. For som barn gik han selv i skole på Nørrebro. Så han ved godt, hvor skrappe danske børn kan være 🙂 Det skulle angive niveauet for, hvad Normann Svendsen forstår. Når det er konstateret, er det måske ikke så galt, at denne i sjælden grad enfoldige Guds stridsmand, er den, som skal prædike i den muslimske moské.… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
15 years ago

@ whodares Det mest tåbelige jeg har set Khader komme med var den han luftede i en Deadline mod PiaK, – de talte begge totalt forbi hinanden. Men at man, fordi man ikke kan fastholde 24års reglen, skulle lade alle der ville arbejde i DK komme ind, – hvor de så ikke kunne få sociale ydelser af nogen art i syv år, DET var jo totalt gakket, som om vi kunne forestille os i DK at lade en børnefamlie gå uden tag over hovedet eller en arbejdsløs far nægtet hospitalsbehandling fordi han ikke kunne betale (teoretisk skulle den tænkte mand… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
15 years ago

@ Magga og andre Ære og Skam blev skrevet i 1996, – dengang troede jeg også at Tariq Ramadan var det bedste vi kunne forvente i Europa, IKKE at det var noget jeg ønskede mig, men altså at vi nok ikke fik det mere moderat. Også forfatteren til “Broder Tariq” troede på Ramadan dengang, det krævede hundreder af timers arbejde at finde frem til en linje i Ramadans politik. Naser Khader burde så have revideret kapitlet om Euroislam, men har måske kun lavet småændringer, – det ved jeg ikke. Det ER et faktum at Khader altid bliver rakket ned på… Read more »

Whodares
15 years ago

Knud larsen. Tja jeg vil da håbe du har ret, men desvære er jeg af den overbevisning at du tager gevaldigt fejl, og lad os dog ENDELIG dvæle lidt med demokratiske muslimer (et i sig selv løgnagtigt statement i og med jeg aldrig har set så mange udemokratiske elementer samlet et sted som kalder sig demokratisk anlagt, bla tossen fra paliernes propaganda spredning Dansk (sic)/pali venskabs (igen sic) forening mfl) hvordan gik nu liiige det projekt ? Specielt efter at medierne tabte interessen. Og hans nyeste påfund….helt ærligt. Manden er langt mere end en kulturmuslim og langt farligere, manden sværger… Read more »

Magga
Magga
15 years ago

Knud Larsen. Der er mange af din slags, og I tror, hvad I gerne vil tro. Men hvorfor læser du dog ikke selv Naser Khaders bøger og debatbogen med Kathrine Lilleør “Tro mod Tro”? Her er en smagsprøve fra Naser Khader: “Ære og Skam”, 3. udvidede og reviderede udgave (2006), Kapitlet “Euro-islam”, der er én lang hyldestale til Det muslimske Broderskab og og dets mest fremtrædende medlem og leder i Europa Tariq Ramadan. Selv samme mand der holder ophidsende, krigeriske taler til muslimer men optræder lammefromt og belevent iført dyre habitter, når der er etniske euroæere til stede. Det er… Read more »

Thomas Bolding Hansen
15 years ago

Traveler: “Men er de formelt kristne så nogle onde mørkemænd. Katolikkerne, der gerne fremhæves som ogle slemme syndere, er i hvert fald langt mere åbne end som så:” Det interessante er jo at de mest mørke synspunkter i USA holdes i højere grad af protestanter, så den mest reformerede kirke er faktisk den katolske:) Trods dens mørke fortid, hvis vi lige ser bort fra 30 års krigen. “Det burde være elementært, at de kristne forstår sig selv og livet inden for rammerne af Jesu budskaber. Hvis kristendommen anses for at sætte mennesker fri, så må det nok begrundes i Jesus.… Read more »

Knud Larsen
Knud Larsen
15 years ago

@ Magga Det er jo noget regulært sludder du skriver om Naser Khader, – som bliver hånet af næsten alle muslimer for ikke at være muslim overhovedet. “han drikker øl” “han er dansker” – noget af det værste man kan sige. Derudover er han en af de eneste aktive anti-islamister, OG vi får en kongres af anti-islamister i DK til næste forår. Jeg har været til møde i “Demokratiske Muslimer” hvor fx Wafa Sultan OG Khader var til stede,- jeg KAN love for at Wafa ikke lægger fingrene imellem når hun gennemkritiserer islam. – se hende evt på Youtube. Tariq… Read more »

Per N
Per N
15 years ago

Tak, 2-1 til jer.

Magga
Magga
15 years ago

Per N Naser Khader er Det Muslimske Broderskabs mand, det viser hans store ukritiske beundring for Tariq Ramadan med de mange tunger og den ringe troværdighed. , Khader er missionær for islam. Han er opvokset med ortodoks islam og en familiefar, der en overgang havde tre koner og tre børneflokke i tre forskellige lande. Khader afslører hurtigt i sine bøger, at han ganske vist har fat i ord og begreber, hvis indhold vi i Danmark vægter højt og i grunden slet ikke behøver at diskutere, men at de for ham er en slags glasur, der overtrumfes af noget helt andet.… Read more »

Per N
Per N
15 years ago

Travelar:
En rigtig god opstilling om kristendom-kirken-jesus.

Per N
Per N
15 years ago

Magga, jeg har ikke læst N.K`s bog, og kommer sikkert ikke til det, men til dig og andre vil jeg gerne have en vudering, en person der står mig nær og hvis mening jeg har stor respekt og tillid til. Siger at N.K er en skjult muslim der ikke står åbent frem endnu, hans meninger om asyl søger og ophold i lejren samt at man godt kan åbne grænsen noget mere, mon ikke noget af dette kan ses i det parti som han er medlem af? Nå, men jeg mener at han er en demokrat, i en svær position, han… Read more »

Magga
Magga
15 years ago

Vivi Andersen Heller ikke jeg troede, at jeg skulle opleve et sådant had, men det var dumt af mig, for når man kan holde meget af, kan man også føle stor sorg, og hadet kan være lige om hjørnet. Lad os vedkende os hadet og eventuelt trække den styrke ud af det, som der bliver brug for. Men som jeg skrev et andet sted desuden forsøge at redde mest muligt af vore blidere lag, der bliver så urimeligt udfordret og misbrugt af islam i disse år. Islam opfatter sig selv som en videreudvikling af kristendommen, som den betragter som mangelfuld… Read more »

Hvid Danske Rasmussen
Hvid Danske Rasmussen
15 years ago

Hvor er det vanvigtigt at læse historien om Kirken i Gellerup . Det er jo fuldstendigt sindsygt som politi politikker og kirkens bruger ignorere de åbenlyse angreb de udsættes for . De har ansat to muslimske vagter fordi en præst er blevet slået ned og menigheden fik smadret deres biler uden for kirken og fik smidt sten efter sig ved flere legligheder . Forklaringen ? “Sådan er det jo for alle i Gellerup” udtaler præsten . . . . . . Nej det er ikke ! ! dit store fjols ! Hvis man er muslim bliver der ikke kastet sten… Read more »

traveler
traveler
15 years ago

Når man taler om kristendommen, så jonglerer man gerne med flere begreber, som man bliver ved med at køre rundt i: a) Jesus som hans budskab fremgår af det nye testamente b) Mennesker gennem tiderne som har forvaltet den kirkelige institution og dets skrifter c) Religiøsitet i almindelighed versus ateisme d) Politiske emner som abort, sex før ægteskabet, Darwin osv. Især d) misbruges flittigt til at angribe b) ‘de formelt kristne’ for at være nogle onde mørkemænd, der er imod modern fornuft og gode politiske indsatsområder. Eller c) religiøsitet angribes i al almindelighed, men alene med fokus på de bagstræberiske… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
15 years ago

Femgå ? 🙂 fremgå !

Morten - - -
Morten - - -
15 years ago

@ Thomas Bolding Hansen

“Nu sagde han at kristendommen satte mennesket fri, ikke at jesus gjorde det.”

Du har ret. Men det var også min pointe, at han ikke fik præciseret det andet. For af hans eksempler synes det at femgå, at han mener, at kristendommen er lig med Jesu lære. Eller hvad? De mennesker, der udøver og historisk har udøvet kristendommen mere eller mindre godt, kan man så for præcisionens skyld kalde kristenheden.

– – –

Vivi Andersen
Vivi Andersen
15 years ago

Magga 23:18 Den samme oplevelse har jeg haft, men i forbindelse med Koranen´s “Sværdvers”. Første gang læste jeg disse vers, som værende interessante skrifter fra forlængst svunde tider. År senere læste jeg versene igen – og da ramte følelsen af et pludseligt, overvældende had til islam og rettroende mig som en hammer. Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet om mig selv, at jeg skulle opleve at føle et sådant had ! I dag undrer det mig ikke, idet islam og dens rettroende har gjort, og gør, så temmelig meget for selv at frembringe den type følelser hos andre… Read more »

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
15 years ago

Jag följer ingen religion alls. Detta betyder inte att jag är ateist. Sedan barndomen har jag haft ett starkt intresse för det paranormala och ockulta, så jag är övertygad om att det finns något mer än bara detta livet. Jag har dock valt att inte följa någon organiserad religion, mycket beroende på den latenta fanatism som alltid finns där, ibland öppet men oftast mer i bakgrunden. Men står man inför valet mellan kristendom och islam, så väljer givetvis det förra. Anledningen till detta behöver jag knappast gå in på här, då vi alla här är mycket medvetna om hur negativ… Read more »

Janne
Janne
15 years ago

Her er en rigtig god grund til at klippe båndet mellem den danske stat og kirke:

“Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, som skal tale i Nusrat Djahan Moskéen i Hvidovre.”

h t t p://www.bt.dk/article/20081222/nyheder/81222130/

HelgeD-H
HelgeD-H
15 years ago

Det er godt vi snaphaner kan stikke et spadestik dybere end det tavse flertal, med denne
islamiseringsproblematik. Jeg har ondt af dem som (endnu) ikke er bevidste om den
prisgivelse som er tiltænkt ikke-muslimer. Advarer jeg, findes der folk som ikke vil tro på
hvad jeg siger,
og kan ikke få sig selv til at tro muslimerne som aggressorer.

Magga
Magga
15 years ago

Håb versus Magt. Under min nærlæsning af Naser Khaders bog “Ære og Skam”, nåede jeg i forgårs til nogle linier, hvor jeg gik i stå. Forudgående havde jeg over mange sider irriteret mig over, at der ved omtalen af Koranen ofte drages sammenligninger til Biblen, uden at forfattene i øvrigt fordyber sig i, om der er tale om andet end overfladiske lighedspunkter. At sådanne findes kan jo ikke undre, eftersom muslimerne stjal med næb og klør fra både kristendom og jødedom for at få del i disse religioners succes blandt folk. Der hvor jeg gik i stå, var der igen… Read more »

Thomas Bolding Hansen
15 years ago

Nu sagde han at kristendommen satte mennesket fri, ikke at jesus gjorde det.

Fine Line
Fine Line
15 years ago

Debat om brandattentatet på Gellerup Kirke hos Kristeligt Dagblad:

http://onlinedebat.kristeligt-dagblad.dk/showflat.php?Number=14910

Morten - - -
Morten - - -
15 years ago

Præstemanden har ret i, at Jesus prædikede frihed. Det var kirken, der stod for det andet: inkvisitionen og heksejagterne, m. m.

Men det havde nok været værd at præcisere, for der er stadig mange, der forveksler kirken med Jesus og omvendt.

barfbag
barfbag
15 years ago

OT
Svensk tv2 sender lige nu (kl. 20.00-21.00) “Efter halal-tv”, det sædvanlige ensidige pro-islam verbal-bræk.

Thomas Bolding Hansen
15 years ago

Jeg har begrænset med tid, men har skrevet om det på min blog:

http://logisksnit.blogspot.com/search/label/kristendom

Og har taget debatten godt i dybden her:

http://www.information.dk/169375

Kort sagt, er det latterligt, at tage æren for noget man ikke kunne forhindre og aktivt forsøgte at forhindre den dag i dag aktivt forsøger at forhindre.

I USA kæmper man stadig mod abort, sex før ægteskabet, mod Darwin og har en præsident som ikke vil støtte nødhjælpsorganisationer der uddeler kondomer.

http://logisksnit.blogspot.com/2008/12/dagens-religise-gyser.html

Thomas Bolding Hansen
15 years ago

Apropos det glade religiøse vanvid:

Glem ikke at se “koranen” på National Geographic i aften. Den sendes klokken 21.30 og igen klokken 1.00.

Fine Line
Fine Line
15 years ago

“Fastholdelsen af kristendommens særstilling skal selvfølgelig ske under forudsætning af, at folkekirken ikke islamiserer Danmark. Sker det, så står beskyttelesen af det sekulære samfund selvfølgelig øverst.”

Det er klart!

De næste år er afgørende. Der er masser af folkekirkepræster, vi ikke kan sætte vores lid til.

Fine Line
Fine Line
15 years ago

Jeg opfatter ikke mig selv som kristen og kommer end ikke i kirken, når der er dåb eller lignende. Men jeg støtter folkekirken som dansk statskirke og overvejer efterhånden at melde mig ind. For jeg er efterhånden kommet til den erkendelse, at jeg hellere vil bo i et kristent land end et land, der er multikulturelt. For multikultur synes bare at være endnu et ord for islams fremmarch med alt, hvad det indebærer.

Andersen
Andersen
15 years ago

Thomas Bolding Hansen:

““Kristendommen satte mennesket fri og gjorde det muligt, at alt kunne diskuteres.”

Det er FANME ikke engang en sandhed med modifikationer, men en direkte løgn.”

——–

Interessant. Jeg har ingen fastlåst mening og hører gerne din argumentation,hvis du har tid.

Mvh.

Janne
Janne
15 years ago

Johansen

“Men skulle det komme dertil, at folkekirken underminerer det moderne, sekulære samfund, så bliver det yderste selvforsvar at skille kirken fra staten.”

Det er jo det. Folkekirken skal forsvare det moderne, sekulære samfund – ellers må kirke og stat skilles ad.

Johansen
Johansen
15 years ago

Janne Fastholdelsen af kristendommens særstilling skal selvfølgelig ske under forudsætning af, at folkekirken ikke islamiserer Danmark. Sker det, så står beskyttelesen af det sekulære samfund selvfølgelig øverst. Jeg har det mere end svært ved at skulle give afkald på kristendommens særstilling. Kristendommen er selve fundamentet for sekulariseringen jfr. den klare opdeling i troens og den verdslige verden. Men skulle det komme dertil, at folkekirken underminerer det moderne, sekulære samfund, så bliver det yderste selvforsvar at skille kirken fra staten. Den tanke kan jeg næsten ikke udholde. Kunne jeg bestemme, så havde vi alene Tidehvervspræster i den danske folkekirke. Jeg er… Read more »

Thomas Bolding Hansen
15 years ago

“Kristendommen satte mennesket fri og gjorde det muligt, at alt kunne diskuteres.”

Det er FANME ikke engang en sandhed med modifikationer, men en direkte løgn.

Janne
Janne
15 years ago

Jeg siger ja til adskillelse af stat og kirke når dele af den danske folkekirke har så travlt med at islamisere vort samfund. Folkekirken må sige fra over for islamiseringen (indførelse af halal og sharia dogmer i offentlige institutioner i DK) af det offentlige rum i Danmark eller undvære tilknytning til staten. Hvis folkekirken IKKE kan finde ud af at respektere og vise vores kulturarv, vor kulturs særpræg, ligestilling og ytringsfrihed god vilje af hensyn til reaktionære og machoagtige mellemøstlige dogmer og hvis folkekirken ikke kan finde ud af at afvise sharia i enhver form og halal krav i offentlige… Read more »

Johansen
Johansen
15 years ago

Jeg siger bare nej til en adskillelse af stat og kirke i Danmark. Grundlovens paragraf 4, som giver kristendommen en særstilling, skal fastholdes. Kristendommen er Danmarks fundament og vor kulturarv, og den skal ikke ligestilles med andre religioner.

Kristendommen har to-regimente læren. Giv kejserens hvad kejserens er og Gud hvad Guds er. En klar opdeling af troens verden og den verdslige verden.
Tak for det. Det holder jeg mig til. Ingen teokrati her.

Per N
Per N
15 years ago

PeterK.
Ja det var også min tanke, hvofor helved er det en kirke de sætter det søde budskab op? nåå ja der bliver de ikke fysisk forfuldt, Per dog tænk dig om.

Endelig en præst der kan se og tænke om den virkelighed vi alle er i, og skrive det godt.

PeterK
PeterK
15 years ago

Tøsedrenge, vatnisser, gummiarme og spaghettirygrad. Hæng det op på nærmeste moske, sæt afsendernavn og adresse på. Fortæl derefter den spændt ventende offentlighed hvor det er problemet med at blande politik og religion findes.

Metoden er ganske smart. Man bruger islams vederstyggeligheder og moralsk ækvivalens, til at sætte begrænsninger de steder der ikke er nogen problemer.

Det er sikkert støttet af kunstnere og bedstemødre for mangfoldighed og gymnasielærerforeningen. Hausgård skriver en sang om det, og Helger laver en sketch.

50
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x