18
jan
Seneste opdatering: 24/10-09 kl. 1658
19 kommentarer - Tryk for at kommentere!

den 18 januar  2009. Færdig og indviet i år 1145. Vi har dem ikke mere imponerende nord for Køln. Læs om den hedenske  jætte Finn i krypten og se foto.Foto © Snaphanen, klik f. helbillede.

lund-jan-2008-040

Og så træder  jeg ud af middelalderen og ud i den besværede samtid år 2009: Bränder hotar svenskt kulturarv. Två gånger i månaden brinner det i genomsnitt i en kyrka någonstans i Sverige. Åh, Sverige !

Slagmark I: Vores historie og vores kulturarv

Vi har tidligere omtalt den belgiske kirke der måtte under politibeskyttelse fordi derboende muslimer så sig vrede over en afbildning der måske viste Muhammed i alt andet end herrefolkspositur. Potentialet for påkaldelse af ‘krænkelse’ er nærmest uendeligt på det europæiske kontinent, og det samme må siges at gælde opgaven med at sikre kirker, statuer, museer og førkristne efterladenskaber for fremtiden. Til de to sikre bud jeg postulerede i indlægget herover vil jeg føje et tredje: Inden 2050 vil utallige europæiske kulturskatte blive ødelagt. Potentialet er der blandt de allerede tilstedeværende muslimske enklaver, dette vil ikke mindskes, intet antyder at der vil opstå en agtelse for vantro kultur, og der behøves kun et lille antal rabiate gerningsmænd og lidt tændvæske til at ødelægge uvurderlige historiske minder. Men ringeagten for vantro kultur, jahiliyah, bunder ikke kun i ‘krænkelse’ over statuer af nøgne mennesker eller krucifikser, men har også et formål der hedder at omskrive historien i underkastelsesreligionens favør (LFPC):

In all the cultures where Islam has become ascendant, the Muslim authorities have attempted to rewrite the history of the conquered lands to obliterate the memory of anything that went before Islam. By this method the cultural contribution of civilizations that preceded Islam – during jahiliyah, “the days of ignorance” – is minimized, denigrated, and distorted.

The destruction of physical evidence is part of the revisionist task. To the average Western scholar, the Bamiyan Buddhas and the archeological artifacts buried in the ancient rubble under the Temple Mount are priceless treasures which must be preserved, restored, studied, and admired. But to a Muslim they are abominations and must be destroyed. If not actual idolatry, they are evidence of non-Muslim civilizations that preceded the introduction of Islam, and are thus an affront to the pride of the entire Ummah.

It has recently been discovered that an exiled Iranian academic literally took a scalpel to valuable Persian history books in the British Library and the Bodleian Library, removing inconvenient and offensive text. His depredations have caused permanent and irrecoverable damage to the historiography of the periods involved.

According to Fravahr.org:

Muslim Academic Sliced Out Sections of Priceless Collection

Harvard-educated Farhad Hakimzadeh, 60, used a Stanley knife to cut out pages, plates and maps from up to 150 historic books. To the untrained eye the damage is barely visible. Yet within the handbound pages of books charting how Europeans travelled to Mesopotamia, Persia and the Mogul empire from the 16th century onwards, the damage caused by one Iranian academic to a priceless British Library collection is irreversible.

Leading scholars at the library are at a loss to explain why Farhad Hakimzadeh, a Harvard-educated businessman and publisher, took a scalpel to the leaves of 150 books that have been in the nation’s collection for centuries. The monetary damage he caused over seven years is in the region of £400,000 but Dr Kristian Jensen, head of the British and early printed collections at the library, said no price could be placed upon the books and maps that he had defaced and stolen.

“These are historic objects which have been damaged forever”, said Jensen. “You cannot undo what he has done and it has compromised a piece of historical evidence which charts the early engagement of Europeans with what we now know as the Middle East and China.”

“It makes me extremely angry. This is someone who is extremely rich who has damaged and destroyed something that belongs to everybody.”

Hakimzadeh, 60, faces a jail sentence today when he appears at Wood Green magistrates court in London. The Muslim, Iranian-born academic left his country after the fall of the Shah and holds a US passport. He has pleaded guilty to 14 specimen charges of stealing maps, pages and illustrations from 10 books at the British Library and four from the Bodleian Library in Oxford dating back to 1998.

Dr. Jensen is mystified as to why Mr. Hakimzadeh would do so such a thing. But the last paragraph of the article sheds some light on a possible motivation for his historical vandalism:

Hakimzadeh was the CEO of UK charity Iran Heritage Foundation (IHF). IHF is believed to be a Para vent for propaganda activities of the Islamic Republic of Iran.
So in all probability Farhad Hakimzadeh was working for the mullahs, doing his small part in the sacred task of obliterating any texts which detract from the glories of Islam in Persia.

The same thing will happen as the Islamization of the West approaches its completion. The process is already underway, as school textbooks are modified to amplify the peaceful accomplishments of Islam and play down its violent expansionism, all the while denigrating European Christian civilization.

The histories of the Battle of Tours, the Siege of Vienna, and the Battle of Lepanto will be rewritten to reflect the glorious successes of Islam in Europe.

Charles Martel? Jan III Sobieski? Los Reyes Católicos? Who are they? Baron Bodissey: Historectomy

Slagmark II: De ubesmykkede tal

Jeg vil godt komme med to påstande som jeg anser for indiskutable på dette myteomspundne område: Flokkene af etageklippede drenge der har sat et stærkere og stærkere præg på de større danske byer i de senere år, vil ikke være mindre i 2050, tværtimod. Og det hypotetiske vendepunkt der vil få deres tredjeverdens- og førmoderne adfærd til at klinge af så de vil ende med at opføre sig som almindelige danskere, er ikke indtruffet endnu. I et best case-scenarie vil vi altså stå med et byliv der vil være et stort tilbageskridt i forhold til det samfund der blev opbygget i årtierne efter Anden Verdenskrig. Der vil blive kæmpet indædt for at de omstridte tal skal forblive ukendte, men mon ikke konturerne af de overordnede tendenser vil blive tydelige inden for de næste par årtier? Og mon ikke det absolut højest acceptable antal af den mest utilpassede gruppe blandt tilvandrere vil kunne aflæses allerede nu i lande der er lidt længere nede i afgrunden, som Indien der med et sted mellem 11-20% muslimer bliver mere og mere desperat for at lægge låg på trykkogeren? (LFPC)

[…] I dag registrerer Danmarks Statistik automatisk en tredje-generationsindvandrer som dansk, når mindst en af forældrene får dansk statsborgerskab. De 1,3 millioner kroner skal bruges til at lave en særlig befolkningsfremskrivning, som »… vil omfatte alle børn og unge med indvandrerbaggrund og deres efterkommere, uanset om disse bliver registreret som danske af oprindelse i den generelle befolkningsfremskrivning,« som det hedder i forligsteksten. Undersøgelsen, der skal være færdig ved årets udgang, vil ikke alene kraftigt påvirke prognosen for befolkningens sammensætning de næste årtier. Den træder samtidig direkte ind i det minefelt, som definitionen på danskhed er, samtidig med at spørgsmålet om religiøs overbevisning naturligvis spøger i kulissen.

Reelt beder Dansk Folkeparti nemlig statistikerne svare på noget, de normalt slet ikke må beskæftige sig med, nemlig religiøst tilhørsforhold. Partiet er ved at indkredse, hvor mange muslimer der vil være i Danmark år 2050, som er det sidste år, fremskrivningerne fra Danmarks Statistik omfatter. Da statistikken ikke opererer med religion, får man i stedet svar på, hvor mange ikke-vestlige indvandrere der er og vil være i Danmark. […]

Ifølge Danmarks Statistiks fremskrivning vil antallet af indvandrere – med talrige forbehold for alskens usikkerheder – stige med 43 procent fra 2008 til 2050, mens antallet af efterkommere vokser med 110 procent. I samme tidsrum skønnes antallet af personer med dansk oprindelse kun at ville stige 1 procent. I tal stiger antallet af indvandrere og efterkommere til små 800.000, men reelt er det ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der interesserer politikerne, og de skønnes at udgøre knap 550.000 af de knap 800.000. I procent betyder det, at 9,4 procent af befolkningen skønnes at have ikke-vestlig herkomst i år 2050.
Men det er målt efter den klassiske metode, hvor et barn af en efterkommer automatisk registreres som dansk, hvis en af forældrene får dansk statsborgerskab. Hvis der opgøres efter Dansk Folkepartis ønsker, vil det selvfølgelig påvirke tallene. […]

Noget kan Danmarks Statistik dog allerede skønne. I opgørelsen fra december 2008 har man forsøgt at kortlægge gruppen bestående af børn af ikke-vestlige efterkommere – populært tredjegenerationsindvandrere. Denne gruppe er lille, men stærkt stigende af den enkle grund, at antallet af efterkommere i den fødedygtige alder er stærkt stigende i disse år. Gruppen er steget fra omkring 1.000 i 1997 til godt 7.000 et tiår senere. »Denne udvikling vil fortsætte, og selv om antallet af børn af efterkommere fortsat er relativt lavt, er der tale om en gruppe, der vil vokse de kommende år,« som det hedder i december-opgørelsen fra Danmarks Statistik.
Venstre-manden Eyvind Vesselbo, som i årtier har beskæftiget sig med indvandrerstatistik, vil godt prøve at kvalificere det skøn med henblik på 2050-scenariet. Han mener, at antallet af efterkommere med inddragelse af 3. generation skulle sættes 30-40.000 højere, så antallet af indvandrere og efterkommere af ikke-vestlig herkomst i 2050 ville nærme sig 600.000. […]

Selv uden Dansk Folkepartis krav om at indregne tredjegenerationsindvandrere i statistikken vil antallet af ikke-vestlige efterkommere ifølge Danmarks Statistik stige med mellem 19.000 og 33.000 hvert årti, mens antallet af ikke-vestlige indvandrere vil stige med mellem 10.000 og 35.000 hvert årti frem mod år 2050. Antallet af personer med dansk oprindelse vil – selv med tilskud af tredjegenerationsindvandrerne – toppe op mod år 2040 og herefter falde en del.[…] Arne Hardis: Mandtal: Kurvekamp (Weekendavisen 16.1.2009, ikke online)

Hizbollah heiler: Sandheden der ikke kan vises tit nok

hizbollahheilerhizbollah_salut_hitlerien-2Det er ikke os der spiller nazikortet, der vitterligt bliver skamredent i debatten, og endda har fået navnet Godwin’s Law, det er såmænd Hizbollah selv. Når denne terrorbevægelse overtager udtryk hentet direkte fra europæisk fascisme og nazisme, og stuerene (!) politikere som Holger K. Nielsen, Frank Aaen, Asmaa Abdol-Hamid og Mogens Lykketoft ikke anser det for et no-go at deltage i demonstrationer med blafrende Hizbollahfaner, ja, så må denne sandhed punkes frem igen og igen. I øvrigt vil jeg gerne modtage henvisninger fra vores læsere der evt. kender flere billedeksempler med danske politikere fra den seneste tids demonstrationer. Det er så rart at have den slags i baghånden hvis vinden skulle vende, og alt det snavsede vasketøj skulle komme frem i lyset (LFPC).

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] En by danskere bør kende med den prægtige Trefoldighedskirken, Holmens Kirke i dobbelt størrelse. Byen går længere tilbage. Lige indtil ligger Vä fra det første århundrede efter Kristus, allerede med brolagte gader. (Se også Lund Domkirke.) […]

Magga
Magga
12 years ago

Vigilius Hafniensis Det var interessant. Jeg fandt desværre intet om martyrbogen på wikipedia, men i stedet denne lille historie om ærkebiskop Anders Sunesen, og nu kan jeg godt huske, at jeg glædede mig over et Dannebrog i kirken en gang, jeg var der på sommerbesøg. : “Ved Anders Sunesens sarkofag stilles der hvert år fra den 15. juni, Valdemarsdagen, et Dannebrogsflag op. Ifølge sagnet var det jo ham, der greb Dannebrog i Slaget ved Lyndanisse. Flaget står i kirken til midsommerdagen, der var Anders Sunesens dødsdag i 1228. Dette har fundet sted siden 1969 – traditionen er altså startet 750… Read more »

Vigilius Hafniensis
Vigilius Hafniensis
12 years ago

Ej at glemme………i Lund’s domkirke er digterpræsten Kaj Munk, indskrevet i martyrbogen.

Mvh. Vigilius Hafniensis

Thomas Bolding Hansen
12 years ago

Det er jo en fuldständig gak befolkningsfremskrivning. Alene at få dem til at vokse med 209.000 fra 341.000 per 1 januar sidste år! Kan jo klares ved en nettoindvandring på lidt over 20.000 i 10 år, eller lidt over 4000 per år. At de kan “bilde”sig selv de tal ind, inklusiv Eyvind Vesselbo, er da at ligne med strudsen, der stikker sit hoved i jorden, eller noget som er baseret på en vanvittig formodning om, at de holder samme demografirate som os overordnet, trods de årligt föder 25 börn per 1000 i forhold til omkring 10 börn per alle 100… Read more »

Kakao
Kakao
12 years ago

Interessant historie med Pernilla Ouis. (Gad vide om den er rigtig)

Når ret skal være ret, hørte Pernilla Ouis dog til de reelt dialogsøgende muslimer.

steen
Admin
12 years ago

Robin : Mohammed Omar er vel en omvandrende intellektuel katastofe. Hans mor er svensk, hans far vist marokkaner. Såvidt jeg ved er han konvertit ???? Han behøver ikke bekende i Expressen at han er radikal, det har han været hele tiden.

Hørte idag Lund at konvertitten Pernilla Ouis var konverteret tilbage til kristendommen 🙂 og nu betragter islam som radikalt kvindeundertrykkende. Det er en farce, der var undsluppet min opmærksomhed. Måske man selv skulle begynde at shoppe rundt i religionerne og gøre sig til grin på universiteter og i aviser ? Hvis det altså er muligt …………

Magga
Magga
12 years ago

Den beskedne landsbykirke har også fine linier. Her i Jylland har vi jo en del romanske stenkirker med samme enkle arkitektur, der typisk blev forsynet med et lille spir i 1800-tallet. Klokketårn som det svenske har vi også en del af..

Jeg er helt forgabt i de norske stavkirker, som vi jo nok har haft mage til her i landet, men som ikke har kunnet holde sig i vores klima. Her er en af dem, som jeg har et særligt forhold til.

http://www.stavechurch.no/

Robin_Shadowes
Robin_Shadowes
12 years ago

När vi nu ändå är inne på muslimsk historieförfalskning, så vill jag bara erinra er om Mohammed Omar, han som helt nyligen kom ut ur garderoben som radikal muslim från att ha varit moderat innan. Han är en historieförfalskare som hävdar att våra vikingar var muslimer! Redan nu innan dom har tagit makten formellt kan vi se vad vi har att vänta oss. Säkert skrattar många åt dessa stollerier men vem vet hur läget är om 5-10 år. Då kansje det har hunnit omvandlas till dogmer och skrattet fastnar istället i halsen. Utom möjligtvis på mohamedanerna då. Jag vet inte… Read more »

steen
Admin
12 years ago

en anden type kirke, man kan se. Mere i upp-Sverige. En “anspråkslös” landsbykirke i Falu-rødt egetræ. (Eg og ene er de naturlige vækst i det sydlige Sverige, ikke den kedsommelige industri gran man ser mest idag. Tæt hårdt træ, godt til alt muligt. Rigtigt arbejde for en motorsav). Denne står på Kulturen i Lund, Boseby Kirke fra 1652, Småland.. Jeg har set dem flere steder, stadig i funktion.

lund-jan-2008-076

Magga
Magga
12 years ago

Jeg holder også meget af den domkirke og kigger ind, hver gang jeg er i nærheden.

Når byggeriet er så helstøbt, hænger det vel sammen med, at vort første ærkebispesæde netop havde til huse i Lund med denne kirke som centrum. Og det fortæller så yderligere, at Skåne den gang blev anset for at være et centrum i det danske rige.

steen
Admin
12 years ago

Det er min mini Leica- Panasonic. Mørk dag – 400 ASA 1/5 sek. Bænk som stativ. Ja, den er stor. Hvis du kender Viborg, der er en fattig efterligning, så kan den stå inde i skibet. Lund er enorm ! Man har svært ved at fatte hvordan mennesker i 1000 tallet kunne bygge sådan noget. Jeg kunne godt have undværet Skovgard. Men hvad, Carl Henning Petersen præger Ribe………..

Benzon – tak for tip. Jeg kender dem mest fra Palle Lauring og Martin A Hansen. Lauring er detaljeret med de gamle kirke i Skånelandene, og der er mange.

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

Smuk Skånsk kulturarv. Denne Domkirke må være større end jeg kan forestille mig.
Her kan Sankt Knuds Domkirke ikke være med.
Lund Domkirke kan man læse om i bogen: Vore gamle kirker og klostre. Af Gorm Benzon. Side 16-17.
Som ved enhver fotografering er kameralinsen en fattig erstatning for øjets vidvinkel
. Bravo for dit foto. 🙂

steen
Admin
12 years ago

Ja, ikke? Enhver dansk burde kende den. Den er smækfuld af dansk historie. Ribe og Roskilde fremstår som et tidsmæssigt misk mask udefra – ikke Lund. Jeg ville gerne post 10 fotos – men vi har jo ikke plads.

Jeg var der i anden anledning, men jeg kigger altid ind i kirken.

Johansen
Johansen
12 years ago

Lund domkirke er bjergtagende! 🙂
Den må jeg tage i øjesyn i indeværende år.

Johansen
Johansen
12 years ago

Paradoksalt egentligt, at de islamiske fascister erstatter Davidstjernen med et svastika i det israelske flag, når nu de selv er så pjattede med nazisterne og åbentlyst heiler på gader og stræder. De er sgu ikke for kløgtige.

Magga
Magga
12 years ago

I den sidste tid er det også blevet voldsomt moderne at tale om “Palæstina”.

Per Stig Møller går forrest, journalisterne følger efter, og muslimerne har gjort det i lang tid. Det er deres retorik, der pt. har vundet over den kendsgerning, at der ikke findes et Palæstina, og at det område, der førhen kaldtes sådan, var vagt defineret og langt større end Israel og de palæstinensiske selvstyreområder til sammen.

Jeg ved ikke, hvad der går af udenrigsministeren.

HelgeD-H
HelgeD-H
12 years ago

Vae Victis, som flygtninge i vores eget land, vort fædreland. Jeg kan huske, at hvis man sagde: »De vil gøre os til muslimer«, en gang i slut-firserne, var man racist. Alle vore Kulturskatte er det bestemt til at ødelægges gennem operation Jahiliyah. -Fordi de skønne kunster er skabt af ikke-muslimer. Måske lige med undtagelse af “Mein Kampf” oversat til muslimske sprog, og “Deutsche Wochenschau” propagandafilm som Jihad-krigerne vil bevare. Deres ødelæggelsestrang vil være grænseløs. Hvor havde Glistrup ret i, at de er verdensødelæggere, og verdensforbrydere, indoktrineret gennem koranen. Men selv om de fik tilkæmpet sig deres idealsamfund vil de fortsat… Read more »

Janne
Janne
12 years ago

Første forsøg ønskes rettet til:

“…men har også et formål der hedder at omskrive historien i underkastelsesreligionens favør”

Det ses også i og med at mange islamister nu åbenlyst i alle mulige sammenhænge kalder Israelere og jøder for nazister. Bare se alle de demo bannere vi for nyligt har set med nazitegn på. Bannere hvor der sættes lighedstegn mellem Israel og nazisme. Dette islamistiske stigmatiseringsforsøg mod israelere og jøder er massivt forekommende i Mellemøsten og efterhånden også ofte forekommende i mange europæiske byer.

Janne
Janne
12 years ago

“…men har også et formål der hedder at omskrive historien i underkastelsesreligionens favør”

Det ses også i og med at mange islamister der nu åbenlyst i alle mulige sammenhænge kalder Israelere og jøder for nazister. Bare se alle de demo bannere vi for nyligt har set med nazitegn på.

19
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x