18
apr
Seneste opdatering: 9/5-10 kl. 0323
67 kommentarer - Tryk for at kommentere!

af Julia Caesar

Sveriges styrande elit lider av ett nationellt godhetssyndrom. I största samförstånd har de bestämt att Sverige ska vara Världsmästare i godhet. Inga offer är för stora. Svensk solidaritet ska omfamna hela världen. I Godhetens namn förvandlas landet i allt snabbare takt till en global socialbyrå.
Skymningen faller över Sverige. Snart är det midnatt i ondskans och godhetens trädgård. Det nationella godhetssyndromet håller på att driva landet mot ekonomisk, social och kulturell självutplåning.

Alla människor har behov av att känna sig goda. Men hos svenska politiker och övriga i den styrande eliten samt den nationella godhetslobbyn tar sig behovet patologiska uttryck. Symtomen tyder på en allvarlig form av tvångssyndrom som i den medicinska litteraturen kallas OCD (Obsessive Compulsive Disorder).
Det finns inga gränser för godheten. Sverige ska vara Champion of the World.

Nya rekord duggar tätt. Migrationsverket meddelar att 8 122 personer under årets första kvartal har sökt asyl i Sverige. En ökning med 52 procent jämfört med samma period förra året. Signalen till alla kriminella ligor som gör grova pengar på människosmuggling är glasklar: I Sverige kan ni härja fritt.

Somalier, den grupp som har visat sig i särklass svårast att integrera, strömmar in i landet. Hittills i år 1 114 personer. Antalet somalier som beviljades uppehållstillstånd ökade i fjol med 70 procent. I princip beviljas alla som kommer från Somalia – eller som påstår sig komma från Somalia – uppehållstillstånd. Vilka som talar sanning och vilka som bluffar sig in i landet kan man inte så noga veta, eftersom 95,5 procent av alla asylsökande saknar ID-handlingar.

Av alla somalier som söker sig till industrialiserade länder tar lilla Sverige emot 26,1 procent. Andelen står i grotesk disproportion mot att Sveriges befolkning utgör futtiga 0,7 procent av OECD-ländernas befolkning. (UNHCR: Asylum Levels and Trends in Industrial Countries 2009.)

”I förhållande till andra länder i EU framstår Sverige som ett land med hög migration.”(Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos februari 2010.)

(Grafik: Affes statistik Blog)

Den invandringspolitik som regering och riksdag bedriver sedan fyrtio år saknar motsvarighet i världen. Sverige tar emot fler invandrare per capita än något annat land. Och det finns inga tecken på en kursändring, tvärtom. Invandringen ska öka ännu mer.

Antalet permanenta uppehållstillstånd, PUT, har de senaste åren legat kring 100 000. 2010 väntas bli ett rekordår med 103 000 invandrare. Antalet asylsökande väntades öka med 16 procent till 28 000, men den prognosen har alltså redan sprängts – med 36 procent.

Bara 5 procent är flyktingar

Ett par fakta är värda att lägga på minnet:

* Bara cirka 5 procent av dem som beviljas uppehållstillstånd är flyktingar. Övriga 95 procent kommer för att skaffa sig bättre liv och ta del av den välfärd som har byggts upp av svenska folket.

* Anhöriginvandringen är tre gånger så stor som asylinvandringen.
Inte utan skäl går Migrationsverkets enhet Besök och Bosättning under namnet ”Blunda och Bevilja”.

Så snart som PUT är beviljat har invandrare samma rättigheter till sociala förmåner som ursprungsbefolkningen, i vissa fall större rättigheter. Det är en politik som leder mot välfärdssamhällets sammanbrott. Forskning visar att en integrationspolitik som ger invandrare lika rättigheter som ursprungsbefolkningen och svaga incitament att lära sig det nya landets språk leder till sämre arbetsmarknadsintegration, högre grad av etnisk segregation och överrepresentation av brottslighet bland invandrare. Alltså exakt den bild som vi ser i Sverige i dag.
Här finns ett tydligt mönster. Länder som har kombinerat en mångkulturell politik för lika rättigheter med generösa välfärdssystem, till exempel Sverige, Belgien och Nederländerna, har sämre integration av invandrare i jämförelse med länder med mer restriktiv politik, till exempel Tyskland, Österrike, Schweiz och Frankrike, eller länder med mindre generös välfärd – som Storbritannien. (Journal of Ethnic and Migration Studies (Vol.36, No 1, January 2010), Ruud Koopmans: Trade-Offs between Equality and Difference: Immigration Integration, Multiculturalism and the Welfare State in Cross-National Perspective.)
I klartext: Varför arbeta om man kan leva på bidrag?

”Allas lika värde”

Olika rättigheter för olika grupper av invånare är tabu att ens diskutera. Det skulle kullkasta den konsensuspolitiska värdegrunden om ”allas lika värde”. Denna heliga ko slaktas inte. Hellre behåller man skygglapparna på och arbetar målmedvetet och i den allsmäktiga Godhetens namn för välfärdssamhällets sammanbrott. Medan regering och riksdag likt strutsar stoppar huvudena djupare ned i sanden pågår i stor skala import av ett bidragsproletariat i form av analfabeter från muslimska länder.
Argumentet är att Sverige behöver arbetskraft. Någon gång i framtiden. Kanske. För just nu ligger arbetslösheten kring 9 – 10 procent, och bland ungdomar är den 26,4 procent. En hel generation som berövas sitt hopp.
Socialdemokratiskt styrda kommuner som har tagit emot tusentals invandrare skördar nu resultaten av sin godhet och lojalitet mot staten. Man sliter sitt hår i förtvivlan. Vad man ska ta sig till med tusentals ointegreringsbara analfabeter från muslimska u-länder som ska försörjas på livstid? Inte bara ekonomin körs i sank – allt fler kommuner går mot en demografisk, social och kulturell kollaps.
Skatteunderlaget, de allt färre invånare som arbetar och försörjer de övriga, röstar med fötterna och flyr från mångkulturen.

Borlänge, en liten socialdemokratisk industristad vackert belägen vid Dalälven i Dalarna, har tagit emot cirka 1 000 somalier. Det visade sig att av 354 nyanlända som fått asyl i augusti 2008 var mer än hälften, 53 procent, analfabeter.

Särskilda resurser måste sättas in för elementär skolgång. Analfabeter kan nämligen inte lära sig läsa och skriva på svenska utan måste lära sig via sina hemspråk. Det gäller att hitta och utbilda tillräckligt många lärare i bland annat somaliska (för somalier) och pashto och dari (för afghaner).

Värre än i Södertälje

”Kommunen står inför en ofantlig uppgift att inlemma nysvenskarna i det svenska arbetslivet. Situationen med utbildningsnivå är så mycket allvarligare här i Borlänge än i Södertälje.Vi har anat det här. Nu vet vi. Det viktiga är att klara av Sfi-utbildningen. Många tror att det är hopplöst, men det finns en möjlighet, menar kommunalrådet Nils Persson (s) som nu vill att staten tar större ansvar.” (Dala-Demokraten 26 mars 2010.)(Sfi är undervisning i svenska för invandrare.)

Kommunalrådet uttalar en besvärjelse. ”Det finns en möjlighet.”
Besvärjelser behövs. Socialbidragsstatistiken är ett tungt vittnesbörd om misslyckad integration. Av dem som har levt på socialbidrag i mer än fem år är 60 procent invandrare – som utgör 14 procent av befolkningen.
I Borlänge gick 66 procent av socialbidragen 2008 till utrikes födda, som utgjorde 11,7 procent av befolkningen. En sexfaldig överrepresentation.

Sverige sjunker som en sten

”Sverige är ett rikt land. Vi har råd” är sagor från en annan tid.
1970 låg Sverige på fjärde plats i OECD:s statistik över välstånd. 1989 hade Sverige halkat ned till åttonde plats och år 2000 till plats nummer 17. Enligt CIA (Central Intelligence Agency) som sammanställer olika länders BNP per capita ligger Sverige 2010 så långt ned som på 28:e plats.
Sverige sjunker som en sten. Godheten utövas på kredit. Världsmästerskapet finansieras med stora nedskärningar i välfärden och en snabbt växande statsskuld. Se Statsskuld.com.

När vi sjunker kommer den så kallade värdegrunden att vara en usel flytväst.

Humanitet består

När politik så helt i avsaknad av sunt förnuft och rationalitet tillåts fortgå i ett land årtionde efter årtionde – dessutom i strid med befolkningens vilja – finns det skäl att granska de djupare orsakerna.

Det styrande skiktet drivs av en godhetsideologi som saknar förankring i verkligheten. Socialdemokraterna inledde godhetseran på 1970-talet genom att öppna Sveriges gränser på vid gavel. Carl Bildts borgerliga regering 1991-94 släppte in halva Balkan. Det fick kosta vad det ville.

”Tack och lov satt jag i en regering som inte lät humaniteten följa den ekonomiska konjunkturen. Konjunkturer kommer och går men humaniteten består.” (Invandringsminister Birgit Friggebo, fp, i ett fax till författaren Åke Wedin 2001.)

Och så har det fortsatt, oavsett färg på den sittande regeringen. Med tomma propagandaord som ”humanitet”, ”solidaritet”, ”ansvar”, ”likaberättigande” och ”allas lika värde” har de politiska målen gjorts heliga och oantastliga. Allsmäktig godhet och ädel medkänsla kan – om de används manipulativt och tillsammans med utportionerad skuld – bilda sköldar mot folkets frågor och vrede.

Äkta och oäkta godhet

Men vad är egentligen godhet? Det finns två sorter, inte alltid lätta att skilja åt. Den äkta godheten kommer från hjärtat, har inga baktankar och väntar sig ingen belöning.

Den oäkta godheten är en kuliss, en dekorativ social accessoar med främsta syfte att förstärka givarens självbild och få honom att må bra. Den har ingenting med omtanke om mottagaren att göra utan är snarare uttryck för ett tvångssyndrom, OCD (Obsessive Compulsive Disorder).

Drabbade personer drivs av ett inre tvång att bete sig på ett visst sätt för att kontrollera oacceptabla impulser, lätta på det inre trycket och stå ut med sig själva. Att framställa sig som godheten själv ger kraftiga pluspoäng i de flesta sammanhang.

Kännetecknande för den tvångsmässiga godheten är att den utövas på andras bekostnad. Den brittiske författaren och filosofen Roger Scruton beskriver en aggressiv känslosamhet som han kallar totalitär sentimentalitet, för att den i likhet med andra totalitära rörelser förintar all opposition.

”Vi har sett detta överallt i Europa där situationen förvärras av trycket från statsunderstödd massinvandring. Medborgarna som med sina skatter betalar för floden av nya ”offer” kan inte protestera, eftersom sentimentalisterna har genomdrivit lagar om ”hets mot folkgrupp” och ”förtal” och har uppfunnit brott som ”islamofobi” som gör att deras handlingar inte får diskuteras.” (The American Spectator 20 december 2009.)

Godhetsföreträdaren Westerberg

Den totalitära sentimentaliteten står och faller med sina förgrundsgestalter. De är många, men jag nöjer mig med att lyfta fram två.
Förre folkpartiledaren, nuvarande Röda Korsordföranden Bengt Westerberg vill gärna framstå som en av godhetens främsta ikoner. Han putsar oavbrutet på sin helgongloria, men verkligheten är inte fullt så glänsande. I den borgerliga trepartiregeringen 1991-94 var han socialminister och vice statsminister och själva motorn i att öppna Sveriges gränser för en formlig invandringsexplosion. Det samhällsexperimentet har svenska folket dyrt fått betala under en lång följd av år.
Själv har Bengt Westerberg oberört gått vidare i godhetskarriären som styrelseproffs i olika företag. Enbart från Röda Korset har han en lön på 822 000 kronor per år, det vill säga 68 500 kronor i månaden.
Under våren 2009 sprack Röda Korsets godhetsfasad när det avslöjades att kommunikationschefen Johan af Donner hade förskingrat miljonbelopp av organisationens insamlade medel. När åtalet lämnades in vid Stockholms tingsrätt uppskattades det totala förskingrade beloppet till 7,7 miljoner kronor, varav 5,2 från Röda Korset.
Bengt Westerberg informerades om brottet i mars 2009. Men utåt höll han masken och försökte dölja sanningen. När bedrägerierna avslöjades offentligt tog han af Donner i försvar och sa att det bara var fråga om ”otillåtet extraknäck” och att det rörde sig om ”småsummor”. Intressant nog var det hos förskingraren den westerbergska lojaliteten fanns. Inte hos alla dem som arbetat ideellt med att samla in pengar, eller hos mottagarna som aldrig fick något.

Människosmugglare är hjältar

Bengt Westerberg har ingenting lärt av den katastrof han åstadkom på 1990-talet. Han driver fortfarande mekaniska teser om en världsomfamnande humanitet och ”generös” invandringspolitik. När han omvaldes som Röda Korsets ordförande 2008 berömde han särskilt de insatser som organisationen gjort för invandrare som utan asylskäl uppehåller sig illegalt i Sverige.
”Varför bygger vi alla dessa murar för att hindra människor från att flytta?” frågade han och ansåg att kriminella människosmugglare som mot rundlig betalning hjälper människor att ta sig från Afrika till Europa borde kallas hjältar.
Det är lätt att kokettera med godhet utan verklighetsunderlag. Det är billigt att vara moraliskt högtstående när andra betalar. Karriären som åsiktsmannekäng har hittills varit lönsam för Bengt Westerberg men kostat desto mer för alla som betalar notan.

Stig Wallins skuld och godhet

Den oäkta godheten går hand i hand med skulden. Skuld är en av människans mest svåruthärdliga känslor, vi är beredda att göra nästan vad som helst för att slippa den. Antagligen finns det både på ett politiskt plan och individuellt bland svenskar en kvardröjande känsla av skuld för att vi inte drogs in i andra världskriget. Till skillnad från Norge och Danmark skonades Sverige från tysk ockupation.
Att ta emot fler asylsökande per invånare än något annat land är ett sätt att amortera på skulden. Men när är skulden färdigbetald?
Ingen gestaltar tydligare skuldens roll som drivkraft än Stig Wallin (1943-2009). Hans 17-åriga dotter Sara mördades 1989 av sin pojkvän, en flykting från Eritrea. Han mördade henne när hon ville göra slut. Dessutom mördade han hennes väninna.
Stig Wallin ville vara en god människa. Han upplät familjens hem i Härnösand för flyktingar. Det var han som hade bjudit in mördaren att bo med familjen.
Kanske kände Stig Wallin skuld när dottern mördades. Det kan vi inte veta, eftersom han är död. Men vi vet vad han gjorde. Istället för att fundera på varför hans dotter mördats och sin egen delaktighet i mordet engagerade han sig i den rörelse mot rasism som hans dotter hade startat, 5 i 12-rörelsen. Varje år samlas medlemmarna den 5 december och håller en manifestation mot främlingsfientlighet och rasism.

Rasistisk glass

När Stig Wallin blev den förste ordföranden i organisationen Centrum mot rasism lyckades han få lakritsglassen Nogger Black förbjuden som rasistisk. Han reagerade direkt när han såg reklamaffischerna för glassen.
”Nogger + lakrits = sant” stod det.
”Jag läste det som ”Nigger + lakrits = sant”. Det var omöjligt att inte se det som en anspelning på rasism”, sa Stig Wallin.
Nogger hade tillverkats sedan 1979 och ingick i GB Glaces klassikersortiment. Namnet kom sig av att den innehöll nougat.
Stig Wallin anmälde Nogger Black till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som dock inte tog upp frågan, och uppmanade glassköparna att bojkotta GB Glace. Som ordförande i Centrum mot rasism lyckades han 2005 stoppa en glasspinne. En unik insats i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.
Stig Wallin avled stilenligt på 5i12-rörelsens stora dag den 5 december förra året. Då hade han just framfört ett upprop om att i 2010 års valrörelse bekämpa ”främlingsfientliga partier”, i synnerhet Sverigedemokraterna.

”Hans betydelsefulla arbete går inte att överskatta. Först och främst var han pappa till sina barn. Men också en pappa till all väldens barn. Fanns barn i närheten av Stig hamnade många förr eller senare i hans knä. Där fanns det alltid plats” skriver styrelsen för Internationella klubben/5i12 i sitt minnesord.

Där står inte ett ord om Nogger Black.

Fotnot: Midnatt i ondskans och godhetens trädgård (Midnight in the Garden of Good and Evil) är titeln på en film från 1997 i regi av Clint Eastwood. Den bygger på en roman av John Berendt.

Julia Caesar

Tidligere kronik: Svenska massmedias moraliska bankrutt

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

67 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Magnus
Magnus
13 years ago

”Sverige sjunker som en sten” – så sant, så sant! Förmodligen i ännu högre grad än de siffror som anges i artikeln – OECD, CIA med flera tittar så vitt jag begriper på sådant som BNP, inkomst per capita, kostnadsläge och liknande. Vad man däremot inte tittar på är skuldsättningen hos medborgarna. Där ligger Sverige på en föga smickrande plats i bottenträsket – sett till våra nettoinkomster är vi, i genomsnitt, mycket högt belånade. Politiken har bedrivits efter mottot att eftersom det på grund av högt skattetryck är svårt att skaffa sig höga nettoinkomster så är det istället fördelaktigt att… Read more »

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] klarsynta skrifter i de  vanliga tidningarna? Svenska massmedias moraliska bankrutt (100411), Sverige sjunker som en sten (100418), Moster och svenskheten (100425), Kriget mot läsarna (100502), Brev till Fredrik […]

trackback

[…] massmedias moraliska bankrutt (100411), Sverige sjunker som en sten (100418), Moster och svenskheten (100425), Kriget mot läsarna (100502), Brev till Fredrik […]

trackback

[…] i bloggosfären. Här är några intressanta inlägg: Julia Caesar: Den svenska asyltombolan, Julia Caesar: Sverige sjunker som en sten, Stefan Stenudd: Åkesson är inte så lätt att avfärda, Merit Wager: Reinfeldt säger det […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . 12 kommentarer » Spring til […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . 37 kommentarer » Spring til […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . 19 kommentarer » Spring til […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . 1 kommentar » Spring til […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna […]

trackback

[…] yttrandefrihetens försvar, Brev till Fredrik Reinfeldt, Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna . Vi og forfatteren henstiller at man holder sig til […]

trackback

[…] søndagskronikker: Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot läsarna og Tolvårig flygtning i eget […]

trackback

[…] søndagskronikker: Svenska massmedias moraliska bankrutt, Sverige sjunker som en sten, Moster och svenskheten, Kriget mot […]

trackback

[…] kronikker: Moster och svenskheten, Sverige sjunker som en sten, Svenska massmedias moraliska […]

trackback

[…] kronikker: Krönika: Sverige sjunker som en sten, Svenska massmedias moraliska […]

MIKE
MIKE
13 years ago

@ Bjovulf: Tak fordi du kom – “too the mathematic rescue” Jeg mente nok jeg havde fat i den lange ende (om end den var lidt forkert) – man er jo ikke matematisk student for ingenting (huen er fra 93) @ Steen: Jeg var efter jeres nye lay-out og de faste spalterbredder dagen efter i ændrede layout (ok. måske gik der to dage) – Remember me 🙂 Så jeg holder med Affe … Det fungerer ikke så godt på web, hvor der ikke findes ordeling, som man normalt anvender i bog og magasin produktion. Her bruges orddeling til at lave… Read more »

LFPC
13 years ago
Reply to  MIKE

Vi rødmer klædeligt og takker 🙂 . Knappen kommer nok ved lejlighed.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  MIKE

Mange tak, Mike 😉 Ja, jeg syntes lige, at tingene måtte sættes ordentligt på plads. Det er altså LANGT værre end “folk” – og sikkert også de “ansvarlige” !!! – går rundt og tror ved første øjekast. Det fortæller jo også indirekte noget om, hvor enorme besparelser / skattelettelser, der kunne findes, hvis nu “gæsternes” socialbidragsforbrug bare tilnærmelsesvis lå i nærheden af værtsbefolkningens. Gad vide om svenskernes – eller vore! – politikere og “eksperter” nogensinde er kommet i nærheden af bare at spekulere over den slags “ligegyldige” detaljer. Man kan naturligvis også gøre det i den rækkefølge, som du gjorde… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

@ Matti från Finland. Borlänge har en särskild plats i mitt hjärta. Där bodde jag några år när jag var barn. Många av dina landsmän kom till Borlänge som arbetskraftsinvandrare på 1950-talet. Staden hade två stora industrier, Domnarvets järnverk och Kvarnsvedens pappersbruk. Arbetskraftsinvandrarnas barn var mina klasskamrater. Allting fungerade bra. Det var inga problem. Borlänge var en harmonisk och välmående stad. De finska barnen hade svårt att skilja på bokstäverna P och B. Då ritade vår lärare, som var ornitolog, fåglar på svarta tavlan. B som i bofink har stjärten uppåt. P som i papegoja har stjärten nedåt. Det fungerade.… Read more »

Matti från Finland
Matti från Finland
13 years ago

***Borlänge, en liten socialdemokratisk industristad vackert belägen vid Dalälven i Dalarna, har tagit emot cirka 1 000 somalier. Det visade sig att av 354 nyanlända som fått asyl i augusti 2008 var mer än hälften, 53 procent, analfabeter. Särskilda resurser måste sättas in för elementär skolgång. Analfabeter kan nämligen inte lära sig läsa och skriva på svenska utan måste lära sig via sina hemspråk. Det gäller att hitta och utbilda tillräckligt många lärare i bland annat somaliska (för somalier) och pashto och dari (för afghaner).*** Åtminståne kan sossarna glädjas av att alla dessa somalier och afganer kommer att rösta sossar,… Read more »

nobody
13 years ago

Eddie Meduza – Sju Idioter: http://www.youtube.com/watch?v=_h_m0dpQsxE

nobody
13 years ago

@Julia Caesar Fy f-n va skarpt skrivet! Bästa sammanfattningen på svensk politisk idioti jag hittils sett!! @Affe Fy f-n va skarp du är! Bästa sammanfattnignen på svensk statistik jag hittils sett!! @Snaphanen Mycket bra blogg! —————– Dansken Hal Koch: “konstaterer i bogen [“Hvad er demokrati?”], at total pacifisme ikke lader sig gøre i et demokrati, eftersom der altid vil findes nogen, der ikke vil følge reglerne og forstå værdien af en samtale – over for disse kan man kun værne sig med politi og militær” Se: http://da.wikipedia.org/wiki/Hal_Koch Och i vem är det som vet bäst? Här en som setts som… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
13 years ago

Efter 10-12 år med internet är jag numera ytterst van vid att läsa längre texter på datorn. Senast har jag läst Jan Millds Vitbok allt eftersom han har lagt ut kapitlen på webben. Är inte riktigt säker på när det började, i december kanske? Sedan dess har jag läst samtliga 17 kapitel, många så långa att det tagit ett par timmar i anspråk att läsa. Har säkert haft en mugg kaffe bredvid i många fall också. Så jag skulle vilja säga att det är en vanesak helt enkelt. Hade nån för 10 år sedan påstått att jag kommer att läsa… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
13 years ago

Vi har sådan ca. 40 års erfaring med indvandring fra de arabisk-islamiske lande. Om denne omfatter somalierne, altså tidsmæssigt er jeg ikke klar over. Men den erfaring der foreligger i forhold til somalisk arbejdskraft BURDE forlængst have fået Sverige, Norge og Danmark til at slå bremserne i . Hvorfor eller rettere HVAD er det der betinger vores lande, på trods af den viden vi har alligevel, FORTSÆTTER med at lukke somaliere ind som såkaldt arbejdskraft ? Det er vel næsten kriminelt idet politikerne handler fortsætligt, når de ved at dette betyder endnu større økonomiske belastninger for samfundet og de så… Read more »

Christina
Christina
13 years ago
Ole Burde
Ole Burde
13 years ago

Meget er blevet sagt om noedvendigheden af at importere arbejdskraft. ET bestemt begreb er holdt fuldstaendig uden for debatten ,nemlig KONTRAKT ARBEJDERE . Hvis kontrakten er lavet fornuftigt , dvs hvis ideologien kan holdes udenfor det , kan det ganske udmaerket lade sig goere at importere al den arbejdskraft man har brug for , uden at dette har nogetsomhelst at goere med immigration. Kontraktarbejde er et af de TABU-ORD som der blir gjort store anstrengelser for at deligitimisere . I virkelighedens verden er det selvfoelgelig lige noejagtig omvendt . En kontraktarbejder kommer KUN for at arbejde ,og det kan kun… Read more »

Universalgeni
13 years ago
Reply to  Ole Burde

Industrirobotter og outsourcing er 2 andre tabuer. Det kunne afhjælpe manglen på hænder. Et tredje tabu er det faktum, at når hver sjette skattekrone går til omkostninger forbundet med indvandring, bliver skattetrykket så stort, at folk ikke har råd til børn. Indvandring forårsager et faldende børnetal. Enormt mange mennesker arbejder i integrationsindustrien og er derfor ikke til rådighed for den private sektor. Manglen på arbejdskraft er i vid udstrækning kunstigt skabt.

Affe
Affe
13 years ago

Den här krönikan är mycket bra. Jag har skrivit ut den och läst den flera gånger. Den är mycket genomarbetad. Tyvärr gör inte internet bra texter rättvisa. I synnerhet inte när de är lite längre. Folk är dubbelt så lata på nätet jämfört med när de läser tryckt text. Man tenderar också att skumma igenom texter när man läser på nätet. Det här är en sån där text som förtjänar en kopp kaffe och en skön fåtölj. För övrigt så är Snaphanen en fantastisk blogg. En av de bästa, men tyvärr dras layouten med två typografiska problem som gör att… Read more »

Universalgeni
13 years ago
Reply to  Affe

Man kan efterhånden få lidt forskellige WordPress themes med såkaldt “fluid width”. Det løser problemet for alle. Men Der kunne godt være flere at vælge imellem. Man vil jo gerne have en template, der passer til blog og indhold.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Affe

Vi får väl åtminstone skriva på danska, Affe, eller hur? 😀

Julia Caesar
Julia Caesar
13 years ago

Varmt tack för alla intressanta kommentarer till min krönika! Jag tar dem i tur och ordning. @ Casper. Inom psykiatrin skiljer man på två huvudgrupper av tillstånd, psykoser och neuroser. OCD eller tvångssyndrom är ingen psykisk sjukdom utan hör hemma i normalsfären men kan ändå innebära ett lidande för den drabbade och hans/hennes omgivning. Vad den styrande elitens godhetssyndrom anbelangar vågar jag påstå att lidandet är större för svenska folket än för dem själva. De har dessutom ekonomi nog att betala för behandling om de vill ändra sitt beteende. @ TK. Tack. Jag instämmer i allt du skriver. @ Liva.… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Julia Caesar

Mike har faktiskt aldeles rätt, Julia – även om ciffran 92% är fel, det ska vara 88.3 % 😉 “Jag tänker så här: 11 procent av befolkningen borde ta 11 procent av socialbidragkostnaderna i anspråk. Istället tar utrikes födda i Borlänge 66 procent i anspråk. Det är 6 gånger mer än de borde.” Ja, men då gör 89 procent ju bara anspråk på 34 % ( altså det NORMALA niveauet för den inhemska delen av befolkningen ! – det niveau som ALLA skulla ligga på, om de var som den !!! ) Så du ska hålla ihop dessa två niveauer… Read more »

Universalgeni
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Gå ind til Affe og spørg: http://affes.wordpress.com/

Christina
Christina
13 years ago
Reply to  Bjovulf

“hettar det “brökar” på svenska?

Nej, bråk… 😆 😉

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Christina

Nå, ja – tack så mycket, Christina – tyckte väl, att det så “lite” fel ut LOL

ylva
ylva
13 years ago

Skrämmande och mycket bra skrivet av Julia Ceasar.

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Julia Caesar. ‘…Den invandringspolitik som regering och riksdag bedriver sedan fyrtio år saknar motsvarighet i världen. Sverige tar emot fler invandrare per capita än något annat land. Och det finns inga tecken på en kursändring, tvärtom. Invandringen ska öka ännu mer…’ Ja, jeg kan ikke lade være med at kommentere dine oplysninger, for de er bemærkelsesværdige, selvom de umiddelbart opleves velkendte, men ikke så dokumenterede. Sverige oplever sig som et indvandrerland med tradition for dette. Kæden hopper af, hvis nogen i Sverige bilder sig ind, at det er i lighed med USA indvandringen foregår. Intet kan være mere forkert.… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Hurra, klassekampen kan fortsætte – Mikael Wiehes guitarer er tilbage 😀

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article729075/Wieh%20e-har-aterforenats-med-gitarrerna.html

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago
Reply to  Bjovulf

Apropos Mikael Wiehe – her er en helt simpel, men fantastisk smuk version af Björn Afzelius’
vidunderlige sang Ikaros med en ung sanger, der hedder Björn Nagander 😉

http://www.youtube.com/watch?v=-h3j1ID6OMw

Så bliver svensk vist ikke sunget meget smukkere – men de øver sig jo også hele tiden 😀

Christina
Christina
13 years ago

“Sverige sjunker”

Panta rhei… 😉

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Apropos!
Må jeg i den forbindelse minde om blærerøven, Jens Rohde, internationalist og EU-parlamentariker, som ikke bryder sig om den national-konservative drejning, der for tiden præger den politiske scene i hans hjemland, Danmark.

Med venlig hilsen

Emeritus
Emeritus
13 years ago

Til Arvid Bengtsson. ‘…Till det som Julia Caesar skriver om skulle man kunna lägga till ett slags generellt mindervärdighetskomplex, som yttrar sig i en strävan att vara “internationell”. Man vill spela en stor roll på den internationella scenen, och vill känna sig kosmopolitiskt. Denna strävan förstärker ytterligare föraktet för den egna kulturen och traditionerna…’ Glimrende udtrykt. Det er jo præcis som i Danmark. Alt internationalt er godt, for det er der fremtid i, alt nationalt er dårligt, for det er fortidigt og tilbageskuende. Tåbeligheden understreges i overvældende grad af den hæmningsløse indvandring, som er fulgt i kølvandet på denne nationale… Read more »

Arvid Bengtsson
Arvid Bengtsson
13 years ago

Instämmer helt i Julia Caesars analys. Svenskarna är hjärntvättade sedan slutet av 60-talet, och det innebär att i stort sett alla nu yrkesverksamma under 60 år har fått en förvrängd världbild. Till det som Julia Caesar skriver om skulle man kunna lägga till ett slags generellt mindervärdighetskomplex, som yttrar sig i en strävan att vara “internationell”. Man vill spela en stor roll på den internationella scenen, och vill känna sig kosmopolitiskt. Denna strävan förstärker ytterligare föraktet för den egna kulturen och traditionerna. Ibland tar den sig rent komiska intryck, som när svenska politiker i t.ex. EU-sammanhang inte använder sig av… Read more »

Universalgeni
13 years ago

Og regningen: familiesammenføring. Glem ikke, at I også skal betale regningen.

Glukos
Glukos
13 years ago

Arvid, dessbättre tror jag att du har fel då du generaliserar lite väl grovt och du underskattar denna generation svenskars tankeförmåga: “och det innebär att i stort sett alla nu yrkesverksamma under 60 år har fått en förvrängd världbild” Min erfarenhet är att en stor del vet mycket väl vad som hänt, men har fått knyta nävan i fickan och utöva självcensur så länge. Detta för att slippa få rasiststämpeln i pannan som som likt Damokles svärd har svävat över oss överallt. Nu pyser det överallt och motståndet blir allt öppnare. Tror att tryckkokaren håller på att spricka. Så jag… Read more »

trackback

[…] Ref: 85-åriga Agnes brutalt rånad av pojkgäng Fria Nyheter Varjager Dagens blogginlägg: Krönika: Sverige sjunker som en sten Snaphanen […]

Nordbo
13 years ago

Mycket bra inlägg. Tack.

Liva
Liva
13 years ago

OT

Det glæder mig at Lars Hedegaard får en fast klumme på sappho. Han må godt fylde noget mere i foreningen.

Liva
Liva
13 years ago
Reply to  Liva

Han har i øvrigt allerede skrevet den første klumme. Hedegaard er en sand satiriker. 🙂

MIKE
MIKE
13 years ago

Er der en matematiker til stede ? Er det rigtige tal i forhold til citerede tekst ikke:

(66/34)/(11,7/92,3) = altså en overrepræsentation på 15,3 gange og ikke kun 6. (det kan være jeg tager fejl …)

I Borlänge gick 66 procent av socialbidragen 2008 till utrikes födda, som utgjorde 11,7 procent av befolkningen. En sexfaldig överrepresentation.

Christina
Christina
13 years ago
Reply to  MIKE

“Freedom is the freedom to say that two plus two make four”

Hobbymatematiker
Hobbymatematiker
13 years ago
Reply to  MIKE

Nei, det er nok du som regner feil.

Riktig regnestykke blir (66/(66+34)) / (11,7/(11,7+92,3)) eller ganske enkelt 0,66/0,117 = en overrepresentasjon på 5,64 ganger.

Bjovulf
Bjovulf
13 years ago

Nej, du har fel – det er faktisk mycket värre! Du skal hålla ihop de to niveauer RELATIVT – altså 66% går til 11.7 % vs. 34 % går til 88.3 % ( 66 / 11.7 ) / ( 34 / 88. 3 ) = 14.6 gångar överrepresentation !!! Eller 1% invandrare anspråkar 5.6 % av socialbidragn vs. 1% värtsbefolkning anspråkar 0.385 % av socialbidragen !!!! Hoppas det är mera klart så här? 🙂 Så det skulla altså ha stått: “I Borlänge gick 66 procent av socialbidragen 2008 till utrikes födda, som utgjorde 11,7 procent av befolkningen. En NÄRA 15… Read more »

Liva
Liva
13 years ago

“Sveriges styrande elit lider av ett nationellt godhetssyndrom”

Bare ikke når det gælder den svenske urbefolkning. Eller de mange kvinder der er blev udsat for voldtægt. Eller de børn der får deres skoler hærget af brande.

LarsS
LarsS
13 years ago

Virkelig godt skrevet.

Noget helt andet, nu sagsøges Muhammeds efterkommere!

http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2010/04/suing-muhammad.html

TK
TK
13 years ago

En fremragende artikkel, Julia. Jeg er redd for at det er artikler av denne type man en dag, etter at alt har endt svært svært galt, kommer til å se på og undre seg “hvordan var det mulig at de kunne fortsette å arbeide mot sin egen katastrofe når man så tydelig kunne se hvilken vei det bar?” Det Sverige som en gang fantes er en synkende skute. Ut fra dagens voldtektstall kommer 60 % av alle svenske jenter til å voldtas i løpet av sitt liv. De demografiske prognoser tyder på at i år 2049 kommer halvparten av Sveriges… Read more »

Pk
Pk
13 years ago

Tænker på om disse gode svenskere, der er ved at ødelægge deres eget land,
mon tror at de vil blive hyldet og beundret af det internationale samfund?
Min umiddelbare reaktion er rædsel, dyb rædsel for sveriges fremtid og ingen
hyldest.

Casper | Borgerlig bums

Diskriminationsbranchen har i øvrigt haft fat i endnu to ispinde: 88:an (88’eren), som mistænktes for at henvise til “Heil Hitler” (nynazister bruger 88 som dæk-udtryk, da H er det ottende bogstav), og Girlie, lyserød ispind med glimmer for piger.

Universalgeni
13 years ago

Girlie er en stjerneformet is, ser jeg. Den er lyserød og har små sukkerperler, der er sølvfarvede. De perler kan købes i ethvert supermarked. Stjernen sidder på en sølvfarvet plasticpind. Altså en Disney-agtig rekvisit, som en eventyr-fe kunne være udstyret med. Den er 200 procent harmløs. Svenskerne er komplet sindssyge. Hvad tallet 88 angår betyder det evighed eller evig lykke. En af dronningens krone-biler har nummer 88 af samme årsag.

Casper | Borgerlig bums

Jeg synes det er lidt letkøbt at sammenligne svenske politisk adfærd med OCD. For det første er det ikke rammende; der er snarere tale om hykleri og ideologi, som ikke er sindssygdomme. For det andet er det at gøre nar ad folk med psykiske lidelser.

Der er en ny måling, 4,9 % til Sverigedemokraterne, men de to fløje er på vippen. Tilsyneladende kommer SD’s vælgere fra de borgerlige partier. Kender nogen til vælgervandringsanalyser? I de fleste lande er mange af “højrepartiets” vælgere tidligere socialdemokrater.

67
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x