24
feb
Seneste opdatering: 7/4-14 kl. 0149
37 kommentarer - Tryk for at kommentere!

(P1 Debat: Lars Hedegaard (Trykkefrihedsselskabet) og Michael Irving Jensen (Middle East Awareness): Kan demokrati og islam forenes?)

No Arab country has ever produced a democracy, or at least a lasting democracy; none of the 22 member states of the Arab League are classified as “free”, and all do badly on press freedom and other indicators. In fact, there is only Arabic-speaking country in the world where elections are free, the press is free, and Arab citizens are free, and that’s Israel. So to believe that Arab states cannot “do democracy” is not a judgment based “without knowledge or examination of the facts”, but the opposite.
Neither is it racist to acknowledge that there are clear differences between Arab andEuropean nations that make the former barren ground for democracy. And the major difference is that Arab countries are not “nations” as we understand it.The great philosopher of the nation-state, Roger Scruton, has often written about the importance of the former for the latter. Among other things he has pointed out:

“Democracy involves the ability to grant a share in government to people with whom you profoundly disagree, including people of another faith. This is possible only where government is secular, and where nevertheless people revere the process of government as the expression of a shared national identity.A society of citizens is a society in which strangers can trust one another, since everyone is bound by a common set of rules… it means that trust can grow between strangers, and does not depend upon family connections, tribal loyalties or favours granted and earned.”

For Scruton, the nation-state is the “society of strangers”, against which he compared the world of tribes, quoting the Arab saying: “I and my brother against my cousin; I and my cousin against the world.”………..The irony, of course, is that while Arabs need nation-states our rulers seem to be intent on destroying them, but that’s for another day. It is not prejudice or racism to suggest Arabs ‘can’t do democracy’ -By Ed West

Det er interessant som venstrefløjen er i ekstatisk lykke over at socialistiske, arabiske diktatorer falder – Gadaffis store forbillede var formand Mao, Mubaraks NDP parti var medlem af den socialistiske internationale. Hopla humøret hører man hos Michael Irving Jensen her ovenfor, en næsten uforbeholden optimisme: “Ungdomsoprøret handler om vores demokratiske værdier, det fremføres på blogs og Twitter og SMS”. Og så ? Ayathollah Khomeiny brugte det hotteste i 70 erne, kasettebånd. En I Phone kan spille elendig massepop eller Qaradawi-videos fra You Tube, (hans ugentlige show på al-Jazeera ses af 40 mio. arabere), mobiltelefoner fås med indbyggede koranvers og muslimsk kalender. Den konservative attityde er skepsis bygget på den hidtidige historie og på visse uomgængelige kendsgerninger. Irving Jensen og Lars Hedegaard diskutere det her i P 1 debat. Hedegaard lover at klappe i sine hænder, når miraklet er indtruffet. Irving Jensen er som man kan se, allerede ekstatisk på forventet efterbevilling. (Se også Kasper Støvring: Ubehagelig viden om det islamiske Egypten. I Sveriges Riksdag fylder Hallelujademokraterne næsten alle pladser op, en ganske utrolig debat at overvære.)

Der er ellers nok at være betænkelig over for europæerne. 70 % af Mellemøstens befolkning er under 30 år. Der kommer ikke lige pludselig arbejde til dem, selvom nogle af landene mere eller mindre skifter styre. Mærsk, Microsoft og Mercedes anlægger ikke store filialer overnight. Om så alle arabere fra dags dato begyndte at opføre sig som kinsere, inkl. en yderst påkrævet et-barnspolitik, ville det alligevel tage årtier at løfte dagens befolkningsdødvægt. Men alletiders største muslimske flygtningestrøm kan allerede i år være resultatet af revolterne: EU förbereder sig för att våldsamheterna i Libyen kan utlösa en flyktingvåg. Runt 750 000 personer väntas ta sig över Medelhavet,/ Fears immigrants will flood Europe after collapseItalian Minister Franco Frattini said an influx of migrants of ‘biblical proportions’ was feared, with as many as 300,000 migrants, – og det er kun en brøkdel af de 60 % i Mellemøsten, der ifølge undersøgelser ønsker sig til Europa. Dertil kommer afrikanere sydfra.

‘Ytringsfrihed, men ..’ i den transatlantiske version

[…] This is what I call the “Free Speech, However…” Syndrome, and it is not confined to Canadian universities. It is endemic across the entire West, in schools, universities, the media, and in general public discourse. The rationale for the syndrome runs something like this:

A university (or school, or news service, or corporation) is a place in which the free market of ideas is crucial. Our society is enriched by the expression of diverse viewpoints, even controversial ones.

HOWEVER…

Expressions that veer into hate speech or tend to exclude will not be tolerated. Opinions which are hateful, and thus will not be permitted, include:

* Opposition to Multiculturalism

* Objections to gay marriage

* Denial that anthropogenic climate change is significant

* Opposition to abortion

* Assertion of biological differences between the sexes (or among “genders”)

* Investigation of biological differences among different ethnic groups

* Expressions of patriotism and national pride

* Criticism of Islam

* Support for the State of Israel[…] Banned in Vancouver?

Sir Andrew Green: »Labours forrædderi«

Official figures to be published on Thursday will confirm that foreign immigration under Labour added more than three million to our population.At the same time nearly one million British citizens voted with their feet, some saying that they were leaving because England was no longer a country that they recognised.
How could all this have happened in the teeth of public opposition? Even the Labour government’s own survey last February showed that 77 per cent of the public wanted immigration reduced, including 54 per cent of the ethnic communities, while 50 per cent of the public wanted it reduced ‘by a lot’. SIR ANDREW GREEN: How Labour let in 3 million immigrants, in defiance of the overwhelming wishes of the British people. (ONE MIGRANT A MINUTE LANDS IN BRITAIN, WHITE British people will be in a minority in their own country by 2066, Oxford professor warns.)

Butt Hussain vs. Jespersen: Jihad ved sofisteri

Endnu en retssag der må se en fremtrædende demokratisk dansker dømt for “injurier” mod en person hvis ret til at opholde sig her i landet ikke giver umiddelbar mening. Som skueprocessen mod Elisabeth Sabaditsch-Wolff i Østrig har vist, giver sammenstødet mellem islamisk dogmatik, islamiske særrettigheder i vestlige lande og kritik af disse forhold i særlig grad anledning til påtrængende spørgsmål.

Nu har vi så endnu en sag der i infamt sofisteri ser omdrejningspunktet fortrængt af fokus på den ‘krænkede’ parts indre liv og overvejelser. Retten har talt, og Zubair Butt Hussain har nu fået rettens blåstempling af sine indre længsler og intentioner, eller som et minimum at der ikke er belæg for at han her og nu, med JPs ord, “går ind for stening”.

Sagen mod Elisabeth Sabaditsch-Wolff flyttede tiltrængt fokus væk fra det forhold at en religionsstifter og evig rollemodel kneppede en ni-årig pige, og over på teknikaliteter om hvad pædofili egentlig er. Butt Hussains ophold her i landet har foreløbig som et minimum kostet de 300.000 offentlige kroner som byretsssagen er løbet op i. Og fokus er flyttet væk fra de forhold som retssagen med garanti ikke har skabt klarhed over:

Har Zubair Butt Hussain på noget tidspunkt afgivet troværdig og tydelig erklæring om at han er modstander af stening i enhver fremtid og under enhver styreform? Hvordan kan retten afgøre denne troværdighed, når nu der i mandens religion findes retoriske undvigemanøvrer der er legale med henblik på religionens fremme?

Hvordan forenes Butt Hussains blåstemplede ikke-gåen-ind-for-stening-holdning med den kendsgerning at Muhammed anses for ‘uswa hasana’ og ‘al-insan al-kamil’, dvs. fuldkomment menneske og rollemodel for alle tider? Muhammed som selv beordrede folk stenet? Tager Butt Hussain afstand fra Muhammed og dennes status af rollemodel?

Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 21: I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud.

Narrated Abu Huraira and Zaid bin Khalid:

While we were with the Prophet , a man stood up and said (to the Prophet ), “I beseech you by Allah, that you should judge us according to Allah’s Laws.” Then the man’s opponent who was wiser than him, got up saying (to Allah’s Apostle) “Judge us according to Allah’s Law and kindly allow me (to speak).” The Prophet said, “‘Speak.” He said, “My son was a laborer working for this man and he committed an illegal sexual intercourse with his wife, and I gave one-hundred sheep and a slave as a ransom for my son’s sin. Then I asked a learned man about this case and he informed me that my son should receive one hundred lashes and be exiled for one year, and the man’s wife should be stoned to death.” The Prophet said, “By Him in Whose Hand my soul is, I will judge you according to the Laws of Allah. Your one-hundred sheep and the slave are to be returned to you, and your son has to receive one-hundred lashes and be exiled for one year. O Unais! Go to the wife of this man, and if she confesses, then stone her to death.” Unais went to her and she confessed. He then stoned her to death. [Sahih al-Bukhari Volume 8, Book 82, Number 815]

Problemet Zubair Butt Hussain koster i princippet kun en flybillet at løse. Men endnu engang har retssystemet ikke blot ødslet kostbare ressourcer bort på tilvandrede, men har aktivt forfusket og fortrængt den overordnede problematik: Hvad i alverden er det for en islamisk dogmatik som manden tilhører, hvor problemet med barbariske henrettelsesmetoder ikke længere er en sten i skoen, men er elimineret ud i enhver fremtid? (LFPC)

Det koster statskassen dyrt, at tidligere velfærdsminister Karen Jespersen (V) i 2009 beskyldte talsmand for Muslimernes Fællesråd Zubair Butt Hussain for at gå ind for stening. […]

Københavns Byret afgjorde i oktober 2010 , at beskyldningen var grundløs. Kammeradvokaten, der fører sager for staten, har foreløbig sendt regninger til ministeriet på 298.718 kroner for at have ført sagen for Karen Jespersen, der i mellemtiden er stoppet som minister. […]

I et følgebrev til Socialministeriet begrunder kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen regningens størrelse med, at “udførelsen af retssagen har været meget arbejdskrævende”. […] Eksministers injurier koster staten dyrt

UK: Godhedens pyramidespil nærmer sig sin logiske afslutning

Man fremhæver en historie som denne fordi den i sin sin absurditet pådrager sig opmærksomhed, men den er jo bare én illustrativ brik i et større og mere alment puslespil: Hvor findes egentlig stopklodserne i konventionerne og menneskerettighederne der beskytter flertallets liv og velfærd? Vi kender ikke til et eneste eksempel hvor flertallets menneskerettigheder trumfer mindretallenes i tilfælde af at sidstnævnte rykker tæppet væk under det hele (LFPC).

Evicting a woman from her council home for failing to pay rent would breach her human rights, judges ruled yesterday. Town Hall chiefs wanted to evict Rebecca Powell, who receives thousands of pounds in benefits, after she ran up more than £3,500 in arrears on the accommodation she was given because she was homeless.

But the Supreme Court said that – under the controversial European Convention on Human Rights – this would be a breach of the right to ‘respect for a person’s home’.

Council leaders and the Government had fought the case and fear it may now be harder to evict thousands of council tenants who fall into arrears. […]

Last night Tory MP Philip Davies said: ‘It seems to me that the courts always find in favour of the human rights of people who are doing something wrong. We have got to change that balance, it is getting completely out of hand. ‘What about the human rights of the landlord to get their rent, what about the human rights of the taxpayer?’ […] Woman on benefits owing £3,500 rent can’t be evicted: New European human rights ruling could lead to thousands of tenants refusing to pay

Kvindemord øger med 1.400 procent i Tyrkiet

The number of women murdered in a year in Turkey shot up 1,400 percent between 2002 and 2009, according to data recently revealed by the country’s justice minister. Eighty-three women were murdered in 2003, 164 in 2004, 317 in 2005, 663 in 2006, 1,011 in 2007, 806 in 2008 and 953 during the first seven months of 2009, the last date for which data was available, according to Ergin.
Altogether, 33.7 percent of women said they considered suicide as a solution to their problems. For those with less education, this number is 34.1 percent, while 37.6 of higher educated women have also considered taking their own lives. Murder a fact of life for women in Turkey

Alle avisen mordeksempler er udført af mand eller nære slægtninge. Hurriyet skriver at 41,9 % af de tyrkiske kvinder oplever fysisk og seksuel vold. Vildan Yirmibesoglu fra et tyrkisk kvindecenter sagde i sommeren 2010 til Jyllandsposten at tre af fire kvinder i hele Tyrkiet i gennemsnit mindst en gang om måneden udsættes for fysisk eller psykisk vold. Ikke så mærkeligt at godt en tredjedel af Tyrkiets kvinder har selvmordstanker.

Vinterbørn

klik for helskærm.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Jeg genbesøgte det arabiske forår i februar 2011. […]

trackback

[…] mäktiga klaner måste man vara mer än lovligt naiv. Vilken märklig upplevelse har det inte varit att se gapvänstern i extatisk lycka över socialistiska arabiska diktatorers […]

trackback

[…] den 23. februar, der mærkelig nok ikke er tilgængelig længere på DRs hjemmeside (kan dog ses her) kunne Irving som sædvanligt ikke holde begejstringen nede. Hedegaard var som egenskab af formand […]

trackback

[…] var tider i februar 2011 da Michael Irving Jensen (Middle East Awareness) med flagrende fagter og hårlokker udlagde twitter-revolutionens lysende fremtid. Resultat: 75 % […]

trackback

[…] Gaddafi kan være de mindre onder i historiens lys, ikke i fagakademikernes, naturligvis, de lever i forestillingernes verden. Lars Norman Jørgens mente, at Danmark burde deltage i DubanII konferencen, der ville […]

trackback

[…] Tyrkiet: Tyrkiet: Kvindemord øget med 1.400 %, 34% procent overvejer selvmord. “The number of women murdered in a year in Turkey shot up 1,400 percent between 2002 and 2009. … 33.7 percent of women said they considered suicide as a solution to their problems.” […]

Emeritus
Emeritus
11 years ago

Gid Fanden havde de konventioner, som giver vore politikere mulighed for at blæse på retsstaten og ride på dobbelte standarder. Lidt i stil med, at når man skal holde til højre i trafikken, så skal mine familiemedlemmer den onde lynemig også lære at holde til højre i hjemmet, hvis de vil uden om mig. Den storm, der har rejst sig mod Birthe Rønn Hornbech skyldes de forbandede konventioner. Den misére, palæstineserne er havnet i – og det urimelige krav om erstatning, de har rejst – altsammen kunne være undgået, hvis ikke alle og enhver nu har mulighed for at spille… Read more »

trackback

[…] Da vi forleden kunne høre en af DR velanskrevet akademiker, der ikke kendte Pew´s rapport, må vi hellere bringe den. Da debatten handlede om Egypten, skal vi bla. henlede akademikeren på side 14, hvor man kan læse at 82 % af egypterne går ind for stening for utroskab, 77 % går ind for pisk eller håndafhugning for tyveri og 84 % mener der skal være dødsstraf for at forlade islam. Ikke så underligt, at 95 % af egypterne også mener at islam skal spille en stor rolle i politik, hvor “kun” 45 % af tyrkerne mener det samme. […]

Anonym
Anonym
11 years ago

Jag tror ärligt talat inte riktigt på att ”västs problem” började med Islam. De västerländska samhällenas ”förfall” och självförstörelse har böjrat långt innan islam och muslimer har kommit hit. De argument som framförs att de som hotas mest är homosexuella, kvinnor och judar, och att väst skulle förlora friheter för först och främst dessa grupper, om islam, inklusive sharia lagar inte minst, fick större inflytande i det västerländska samhället, innehåller vissa briser. Den kvinnofrigörelse som startade i slutet av 1800-talet och tog fart i början av 1900-talet, och som sedan dess har fortsatt att slåss för kvinnors likvärdiga (med männen)… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
11 years ago

VICTOR

Den dag, hvor Nyrop rusker tremmer, vil jeg gerne opleve !

Men jeg har ærligt talt også en mega modvilje mod denne gennemførte, uopdragne mand !

Forøvrigt kan han tage Mogens Lykketoft, med den ækle sprogbrug, i hånden og tage ham med i spjældet, for det var Lykketoft der stjal adskillelige milliarder fra de danske pensionister, som disse havde været tvangsindlagte til at spare op for senere udbetaling.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Ha, selv til den tid vil han nok råbe sit evindelige “Stuø-re-nøø bli-vor de al-drigg, Lo-nøøø” 😀 –
stadig helt ud af stand til at fatte, hvad det var der ramte ham og S, da verden ændrede sig,
og danskerne endelig fik nok af at blive trampet på af den selvbestaltede “elite” af frelste
tåber, radigale gloriepudsere og alskens muslimleflere.

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Vivi – jeg troede ikke, du ville mene, han skulle straffes for at have været med til at sende en al-q leder hinsides…

Emeritus
Emeritus
11 years ago

‘…No Arab country has ever produced a democracy, or at least a lasting democracy;…’ Manglen på demokrati kan man sådan set ikke bebrejde araberne. De har absolut ingen tradition for demokrati. Det er en europæisk specialitet. Kina har heller ikke tradition for demokrati. Inderne har lært det af englænderne. Ingen af delene kan man sige noget til. Men man vil kunne bebrejde enhver europæisk nation for ikke at passe på sit demokratiske DNA, hver eneste gang et land hengiver sig til en diktators eller tyrans forgodtbefindende. Vi havde både i nord (Skandinavien og Germanien) ledelsesskikken ‘primus inter pares’ fuldt udviklet,… Read more »

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Emeritus

Emeritus – en del af skylden for dén misere kan du også roligt lægge på Vesten. Her er et par linjer fra Thomas Friedman, som ikke er helt uefne: “”Drenge (vi talte kun med drenge), her er aftalen – Hold jeres pumper åbne, hold jeres oliepriser lave, lad være med at genere israelerne alt for meget – så må I til gengæld gøre, hvad der passer jer resten af tiden, uden at vi blander os. I kan fratage jeres borgere alle de rettigheder, I har lyst til. I kan bevæge jer ind i lige så meget korruption, der passer jer.… Read more »

Prudentius
11 years ago

Man glemmer ofte, i kampens hede, det jeg vil kalde modstanderens “typologi”!

Jeg har nemlig meget svært se en Michael Irving Jensen have andre meninger end dem Michael Irving Jensen har.

Det er ud til at sidde primært i håret!

🙂 🙂

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  Prudentius

Jeg synes, at Irving Jensen virker usædvanlig helstøbt. Hår, øjne, mimik, holdninger og sprogbrug. 🙂

Hvor er det dog træls med alle disse uopdragne mennesker, der kun vil kamp og ikke levner en ærlig diskussion en chance. Vi ser det hele tiden, og ingen er værre end politikerne. Hvis de kan tale hele tiden, så at modparten kun får få ord indført, gør de det og bilder sig dermed ind, at de “vinder”. Det gør de muligvis også overfor et ubegavet publikum, og i det hele taget må vi jo tro, at de regner os for meget dumme og uvidende.

Victor
Victor
11 years ago

Det kommer så an på, hvordan du definerer “venstrefløjen”. Helmut Schmidt havde et ualmindeligt godt forhold til Sadat – men det var vel ikke så underligt…..er der nogen der står sammen er det vel tyskere og arabere.

Men nogen af de værste arabiske despoter – Afghanistans mujahediner, Saud-huset, f.eks., har vel aldrig fået ret meget støtte fra Det røde Hav.

trackback

[…] Sir Andrew Green: »Labours forrædderi« Snaphanen Så skönt att vakna en stund innan man ska dö GK Blair’s paymasters […]

Mackety
Mackety
11 years ago

>Steen

Michael Irving Jensen er ikke fastansat ved Købehavns Universitet, men så sent som i forbindelse med en artikel han skrev til Information den 27. januar, præsenterede han sig selv som ekstern lektor ved KU.

En ekstern lektor er en slags løsarbejder, der ansættes fra semester til semester.

http://www.information.dk/257718

Hans L
Hans L
11 years ago

@Viktor. det er også sært. Men jeg tror igen det, har noget med at gøre med, man ved hvad man har, ikke hvad man får.
Men det er vel ikke kun Europa og USA der har støttet, nogle af regimerne i mellemøsten, det har venstrefløjen jo også gjort indtil for nyligt, eller hva?

V.K.
V.K.
11 years ago

“Det er interessant som venstrefløjen er i ekstatisk lykke over at socialistiske, arabiske diktatorer falder – Gadaffis store forbillede var formand Mao, Mubaraks NDP parti var medlem af den socialistiske internationale. ”

En spricka i vänstern ? Kuba och Nicaragua stödjer Khadaffi. Tar den europeiska vänstern avstånd från Kuba nu?:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4365118

Hans L
Hans L
11 years ago

Man kan spørge sig selv om, hvorfor er venstre tosserne så opsatte på at overbevise alle om, det er demokrati folk vil have i mellem østen? Hvad er det der gør de tit rammer hysteriske højder i deres argumentation? Selvfølgeligt kan MIJ ikke se at muligheden for et islamisk styre i mellemøsten, da i hans optik ikke findes sådanne grupper i mellemøsten, alle er demokratiske indstillede.

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Hans L

Hans –

Gaaab. I stedet for at hidse dig op over venstrefløjen, burde du nok spørge dig selv, hvorfor USA og Vesten i så mange år har støttet og samarbejdet med de mest autoritære arabiske regimer – og med det muslimske broderskab, når det var belejeligt.

Forleden faldt jeg over en bogomtale i Telegraph:

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/charlesmoore/8337376/If-we-want-our-human-rights-then-bring-them-back-home.html

Jeg har bestilt bogen; men endnu ikke fået den. Ikke desto mindre: Hvis det her er bare halvvejs rigtigt, så passer det godt nok fint til senere fænomener….

Så læs anmeldelsen. Og TÆNK!

Mackety
Mackety
11 years ago
Reply to  Victor

Jeg fulgte dit link Victor. Det var yderst interessant. Jeg kan i øvrigt anbefale enhver, der ønsker at træne sig selv i at gennemskue islamisk newspeak, at læse nogle af Qaradawis bøger. Øj hvor den mand dog bare elsker demokrati – bortset fra selvfølgelig, at det han kalder demokrati, er det vi andre kalder > en mand, en stemme, én gang = retten til at vælge det diktatur der passer dig bedst. Det er også gevaldigt så tolerant han er, lige på nær de tilfælde hvor det er alvor – så falder hammeren, vil du ikke leve under sharia, af… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Mackety

Det er jo tankevækkende, at selv om der foreligger meget dokumentation for, at det var den egyptiske regering, der bar hovedansvaret for, at Muhammedkrisen opstod, var det Qaradawi, og Tariq Ramadan, der blev inviteret til forsoningsmøde i Udenrigsministeriet. Førstnævnte mødte op og stillede krav, og det må han have haft grund til at tro, at han havde visse forudsætninger for, skulle man tro. Tariq Ramadan sendte afbud i sidste øjeblik, han er søn af Said Ramadan. Helle Merete Brix har også skrevet en del om Said Ramadan i “Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa”. Hun oplyser fx, at Broderskabets… Read more »

Mette
Mette
11 years ago
Reply to  Mackety

Det anonyme indlæg om Broderskabet er fra mig.

Per Andreas
Per Andreas
11 years ago

Selv om udviklingen i Mellemøsten forventeligt vil afsløre MIJ’s udsagn som udslag af ren ønsketænkning, vil det ikke influere på DR’s gentagne valg af ham som ekspert. Han har de rette meninger, og det er det, der tæller.

Mackety
Mackety
11 years ago

Var det ikke Michael Irving Jensen, der tilbragte et flere måneder langt studieophold i Gaza i selskab med et større sammenrend af Hamas folk, og dernæst nåede frem til at Hamas ikke var så slemme og godt kunne spille demokratisk??

Efter alt hvad jeg ved om Irving Jensen, så er han komplet idiot – en forblændet ideolog, der ikke har noget at gøre på et universitet.

Jeg er træt af, at videnskab tages som gidsel af ekstremsocialistiske utopister. Gid fanden havde alle de røvhuller.

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Mackety

Jo, jeg husker også, at han for nyligt, da begivenhederne for alvor tog fart i Egypten
engang i januar, i et interview på TV2-News ghm. sagde, at “Det Islamiske Broderskab
jo ikke er islamister” (ca. ) … jamen, hvem fanden er så ?!?!

Han er godt nok en person med sin helt egen alternative og meget partiske virkelighedsopfattelse 🙂

Mackety
Mackety
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Irving Jensen kan have lige så alternativ en virkelighedsopfattelse, som han måtte ønske. Det er han ikke ene om og det er ikke deri skandalen ligger. Skandalen består i, at han gennem ti år har kunnet kalde sig forsker i mellemøststudier ved Københavns Universitet. Når nu hans intellektuelle produkter helt tydeligt netop ikke er forskning, men derimod propaganda, hvad fanden laver idioten så på et universitet. Er det virkelig blevet sådan på Københavns Universitet, at man er forsker, hvis bare man kalder sig det og har en titel? Hvad med respekten for virkeligheden? Hvad med respekten for videnskabens historie? Det… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  Mackety

Ja, helt enig – det er en skandale. Uvidenskabeligt pladder!

Der burde stilles visse krav til kvaliteten og til en tilstræbt objektivitet
og saglighed, hvor konklusionen ikke nærmest er skrevet på forhånd,
som man tit har indtrykket af, det ellers er kutymen i disse kredse.

Limewoody
Limewoody
11 years ago

Michael Irving Jensen er med sin manierede, højtråbende og selvoptagede stil at sammenligne med Jørgens Dragsdahl som indflydelsesagent og nyttig idiot. Jeg husker hvordan MIJ i TV optrådte for “Den Palæstinensiske Sag(TM)” omgivet af små nuttede børn. Han har igen og igen støttet og forsøgt at hvidvaske denne fascistiske organisation Hamas. Han optræder som en fanatiker iklædt en “forskers” gevandter. Dette kommer tydeligt til udtryk da han foreholdes PEWs undersøgelser der blandt andet viser en massiv støtte til Islams kerneværdier mht til stening af utro mv. og pr. rygmarv stiller spørgsmålstegn ved undersøgelsens metode mv. Men hvad der er mest… Read more »

JensH
JensH
11 years ago

@Bjovulf

Ja, Tantens faste bloggere tør godt sige det nu hvor pæne mainstream-politkere som Sarkozy, Cameron og Merkel har udtalt offentligt, at multikulturalismen har spillet fallit. For bare et et par måneder siden vil de have udskammet enhver der sagde det samme som værende ‘ekstremister’. Det er den gamle sang om, at det ikke er hvad de rbliver sagt der tæller, men hvem der siger det.

JensH
JensH
11 years ago

Apropos denne forventede strøm af asylansøgere i kølevandet på de Arabiske regimers fald, så hørte jeg i radioen her til morgen, at den Italienske udenrigsminister, Franco Frattini, frygtede en flodbølge af bibelske proportioner. Såvidt jeg husker er det den samme Frattini, som da han var EU kommisær udtalte, at Europa burde tage 20-25 millioner flere emmigranter fra Nord-Afrika. Nu ser det ud til at EU kommisær Frattini’s ønske kan gå i opfyldelse, og derfor kan man undre sig over at udenrigsminister Frattini frygter denne flodbølge af asylansøgere/emmigranter?? Sker der et eller andet med disse politkere, når de skifter fra elfenbens-tårnet… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago

Jesper Beinov: “Multikulturalismens fallit” Rart at nogen på Berlingeren tør sige tingene ligeud 😉 http://beinov.blogs.berlingske.dk/2011/02/22/multikulturalismens-fallit/ « Borgerlige ord Multikulturalismens fallit Jesper Beinov Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 07:00 De borgerlige regeringschefer Sarkozy, Cameron og Merkel vender sig nu mod det sidste kvarte århundredes multikulturelle eksperimenter. I Danmark har vi også brug for, at det bliver sagt lige ud: Hvis man vil være en del af det danske samfund, er det en forudsætning, at man deler de frihedsrettigheder Danmark og Europa bygger på. [!!!!!] Venstrefløjen står selvfølgelig vagt om den ideologiske multikulturalisme, og bliver forarget over den klare tale. Hvordan… Read more »

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Bjovulf

Jeg kan et Haiku:

To the left
the policeman said
wawing his hand to the right

Det er vist det, som sker her. Godt nok mener Løkke, Sarkozy, Merkel og Cameron at multikulti er lige sø død som unionen.

Men lur mig, om de verbale spilfægterier betyder, at der gøres noget som helst ift stormløbet på Lampedusa….

37
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x