25
maj
Seneste opdatering: 26/5-11 kl. 1453
26 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Det forlyder fra flere uafhængige kilder, at Obama ikke rigtig ved noget om verden, fordi det er så længe siden, han har levet i den. Det er svært at sige. Israels erfaringer er ikke “fred for land”, tværtimod. Der er også noget han mangler at vide om 1967-grænserne:

Why do we need Terroristine? Peace. There can be no peace without a terrorist state. Not a chance of it. The only way we’ll ever have peace is to give the terrorists a country of their own. A country dedicated to terrorism. Only then will the Terroristinians finally give up on all the killing, and dedicate themselves to medical research, quantum physics and the arts. It hasn’t happened yet to. But it’s bound to.

We know the Terroristinians want their own state. Every time they walk out of negotiations or end them with a round of terrorist attacks, it shows their deep and abiding passion for a state. They want it so badly they aren’t willing to make a single concession for it. So committed are they to Terroristine. And who can blame them?

No more excuses. The world demands Terroristine. Middle East peace demands Terroristine. How much longer can Israel expect to draw out negotiations with weak justifications about terrorism. We know they’re terrorists. That’s why we’re giving them a state.

Jewish store windows are smashed in London, outside Joseph’s Tomb, the Terroristinian police open fire on Jewish worshipers. Terroristinian male models prepare bombs for synagogues. And the crowds cheer. ‘We Are All Terroristinians Now.’ David Greenfield aka Sultan Knish:Three Cheers for Terroristine Greenfield skrev også i går om venstrefløjens ægteskab med islam i historisk tilbageblik: How the Left Went Wrong on Islam.

Når Obama her kaldes USAs “første muslimske præsident” har det intet med de velkendte konspirationsteorier at gøre, men derimod med den klare tendens som hans embedsførelse har vist i forholdet til muslimer og den muslimske verden. At kræve indrømmelser om territorieafgivelse af israelerne før disse overhovedet er blevet krævet af landets fjender er enten skræmmende inkompetent, eller udtryk for det had til Israel som den amerikanske præsident tillægges af konservative kritikere i hans eget land.

[…] Obama is our first Muslim president, in the same sense that Bill Clinton was our first black president. Obama needs to be out front in terms of what he naively sees as the Arab democratic revolution. He also wants to be the American president who created the Palestinian state. His narcissism drives his rhetoric. Obama wants to be the godfather of the Arab Spring and the midwife of the Palestinian birth.

I can think of no other reason than narcissism for Obama’s clumsy attempts to bring about a Palestinian state by publicly getting out in front of the Palestinians on important issues that should be decided through negotiations. Obama, not Palestinian President Mahmoud Abbas, made the construction freeze in Jerusalem a precondition for negotiations. Even Yasser Arafat negotiated while neighborhoods were constructed in Jerusalem, neighborhoods the Palestinians never thought of claiming until Obama paved the way. Similarly, rolling Israel back to the pre-1967 “borders,” which are, in fact, military armistice lines, would be difficult to reconstruct 63 years later and constrain the negotiations because Abbas cannot afford to be less demanding of the Israelis than is the American president.

Obama takes negotiations to the public stage, asking Israel to dig out the old military maps, withdraw to the Auschwitz armistice lines, and agree to yield land as a pre-condition for negotiations with a new Palestinian entity dominated by Hamas, which advocates Israel’s destruction and which publicly mourned the death of Osama bin Laden. […] Abraham H. Miller: Obama, Israel, and the Politics of Narcissism

Et opgør med fransk indvandringspolitik

Når man læser om denne rapport, så ser man billedet af et land i fremskreden opløsning. Det er alvor nu i Frankrig, det kan være opstande i denne sommer, der kræver at hæren sættes ind. Sverige og Frankrig har nogenlunde samme indvandrerandel, derfor kan det være interessant at se hvordan franskmændene forstår et fænomen, der slet ikke vil forstås i Sverige – og i nogen grad heller ikke i Danmark, – som det alvorlige symptom, det er: Angreb på myndigheder. I Sverige er der ingen egentlig officiel bekymring. Modsat i Frankrig:

Franske myndigheter må nå se på innvandringen med vidåpne øyne, heter det i en rapport som er overbrakt landets statsminister. Den 140 siders lange rapporten med tittelen “Kan Frankrike ennå integrere innvandrerne?” kommer med en rekke forslag til hastetiltak for å rette opp det den kaller ”en innvandring kommet ut av kontroll”. [..]

Den store boligbyggingen i de første tretti årene etter andre verdenskrig var beregnet på middelklassen og på å ta imot flukten fra den franske landsbygda, og ikke spesielt beregnet for innvandrere. Når de gradvis er blitt ”gettoer”, skyldes det at de opprinnelige innbyggene flytter ut og masser av innvandrere flytter inn. Utviklingen har ført til at en betydelig del av dem som bor her nå, spesielt unge menn, stadig oftere med tyngde forkaster alt som identifiseres som fransk og skaper et skille mellom seg og resten av byen, men de tar også avstand fra hele det franske samfunnet, heter det i rapporten, som fortsetter:

”Paradoksalt nok er en av grunnene som forklarer denne selvisolasjonen frykten for det som er utenfor, for et samfunn de ikke kjenner, som de ikke mestrer reglene og kodene til, selv om de selv oftest er franske statsborgere. Denne avvisningen av samfunnet gir seg også uttrykk i et radikalt brudd med samfunnsordenen og voldsomme konfrontasjoner mot ordensmakten.” Volden retter seg ikke bare mot politiet, men mot alt som kan representere en myndighet, som brannfolk, som tilkalles for å slukke branner de ”unge” har satt på, og så blir beskutt når de kommer. Videre har det vært angrep på brannstasjoner og biblioteker, ja ikke engang postbud eller folk som skal lese av strømmålere kan gå trygt. Folk må derfor mange steder gå på postkontoret for selv å hente posten sin. Det blir stadig færre leger som tør arbeide her, og hjemmesykepleiere blir angrepet, for selv om de er der for å hjelpe befolkningen, betraktes de som fremmede og derfor uønskede i disse ”territoriene”. De som utsettes for volden, tier av frykt for represalier og venter på en mulighet til å flykte diskret, forteller rapporten. TORE-JARL BIELENBERG, HUMAN RIGHTS SERVICE: Et oppgjør med fransk innvandringspolitikk (“LA FRANCE SAIT-ELLE ENCORE INTEGRER LES IMMIGRES ? pdf. 45 sider.)

Britain Censors Political Protest On YouTube

Fremtiden kan tænkes at byde på et større udvalg af mulige katastrofescenarier, f. eks. en Mellemøstkrig der udløser ghettooptøjer overalt i Europa med undtagelsestilstand som en uundgåelig konsekvens; en kædereaktion af statsbankerotter med uoverskuelige følger for samfundene; terrorangreb med tusindtal døde hvorefter de berømte ‘backlash’ mod parallelsamfundene for første gang bliver blodig virkelighed; en ukontrollabel strøm af bådflygtninge sydfra der ikke lader sig stoppe – pointen her er: Tror nogen i fuld alvor at den frie informationsudveksling på internettet da vil få lov at fortsætte, eller vil man ganske enkelt slukke for signalet fra bloggere og andre næsvise samfundsdebattører og alternativer til mainstreammedierne? Og vil nogen ved deres fulde fem hævde at der ikke allerede foreligger planer for hvem der i givet fald skal lukkes munden på? Hvis denne oplysning fra det allerede kvasi-totalitære Storbritannien holder vand er alene medietavsheden om indgrebet i sig selv alarmerende og skræmmende (LFPC).

The site PrisonPlanet.com manages to convey in its URL a grim view of what it sees happening in the world and what it opposes. A Prison Planet article by Paul Joseph Watson reports on censorship in Britain via YouTube. The British government got YouTube to block a video of a political protest for viewers from Britain. (thanks Lou Pagnucco)

In a frightening example of how the state is tightening its grip around the free Internet, it has emerged that You Tube is complying with thousands of requests from governments to censor and remove videos that show protests and other examples of citizens simply asserting their rights, while also deleting search terms by government mandate.

The latest example is You Tube’s compliance with a request from the British government to censor footage of the British Constitution Group’s Lawful Rebellion protest, during which they attempted to civilly arrest Judge Michael Peake at Birkenhead county court.

It is amazing just how petty the British government can be when it tries to prevent people from seeing something. What’s the great threat to the state here? […] Britain Censors Political Protest On YouTube

Jared Loughner officielt sindssyg, Sarah Palin aldeles sagesløs

Man skal nok ikke forvente kvababbelser, endsige bodsgang, fra de mange amerikanske liberals der endnu før krudtrøgen havde lagt sig sprang til fadet og konkluderede at Jared Loughners ugerning hang direkte sammen med tonen hos Tea Partiers og Sarah Palin. Man greb en bold i luften og løb med flokken, vel vidende at man tilhørte de gode og anstændige, i modsætning til de foragtelige landsmænd der med Obamas ord “klamrer sig til skydevåben og religion” (LFPC).

The former student accused of shooting U.S. Congresswoman Gabrielle Giffords was ruled mentally incompetent to stand trial today after an angry outburst in federal court.

Horrified survivors of the January 8 shooting watched as Jared Loughner was dragged from the courtroom by U.S. Marshals after he said what sounded like: ‘Thank you for the freak show – she died in front of me’.

The 22-year-old’s voice was loud as he lowered his face to a few inches from the table in front of him, then raised it again. He mumbled, however, garbling his words.

Two marshals standing behind him grabbed him by the arms and marched him from the room. […] ‘Thank you for the freak show – she died in front of me’: Jared Loughner’s bizarre outburst as he’s ruled incompetent

PISA: Tilvandrede, funktionelle analfabeter

Af Nicolai Sennels

Utroligt, at EU, Dansk Industri og store dele af begge politiske fløje stadigvæk mener, at mennesker bare er arbejdskraft – og at vi derfor bare kan importere arbejdskraft i form af mennesker fra hele verden. I 2007 påviste Rockwoolfonden, at 64 procent af skolebørn med arabisk baggrund er funktionelle analfabeter efter 10 år i den danske folkeskole. PISA etnisk 2009 (udgivet i 2011) viser, at indvandrere og deres børn også bliver et dyrt bekendtskab i fremtiden. I vores højteknologiske videnssamfund skal man nemlig have en uddannelse, og derfor skal man kunne læse og regne.

43 procent af indvandrerbørn er så dårlige i skolen, at de ikke kan tage en uddannelse. 32 procent af deres efterkommere har samme problem:

“PISA opererer med en grænse for, hvornår der foreligger en funktionel læsekompetence forstået på den måde, at eleverne læser så godt, at de er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I PISA 2009 er det 13 % af eleverne uden indvandrerbaggrund, der ligger under denne grænse, mens der blandt indvandrerelever, af henholdsvis 1. og 2. generation, er 43 og 32 %, som ligger under grænsen.”

Danske elever bliver dårligere i skolen, hvis 40 procent af klassekammeraterne er tosprogede. Omvendt bliver indvandrerelever ikke meget bedre af at gå i skoler med højst 10 procent indvandrere:

I Danmark scorer elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med 40 % eller flere tosprogede, signifikant lavere scorer i PISA’s læsetest sammenlignet med elever uden indvandrerbaggrund, som går på skoler med under 10 % tosprogede. På skoler med op til 40 % tosprogede er der imidlertid ikke de store forskelle på læsescorer for elever uden indvandrerbaggrund. Blandt indvandrerelever, klarer de elever, som går på skoler med under 10 % tosprogede, sig bedst – men stadig 48 point under elever uden indvandrerbaggrund, på samme type skole. Indvandrerelever på skoler med 60 % eller flere tosprogede elever scorer i gennemsnit 51 point mindre i læsetesten sammenlignet med indvandrerelever på skoler med kun få tosprogede.”

Skoler med stort flertal af danske elever oplever pres fra forældrene om, at skolen er god til at undervise. Skoler med mange indvandrerforældre oplever næsten intet forældrepres. Indvandrerforældre har altså færre ambitioner på deres børns vejne:

Blandt de elever, som går på skoler med mindre end 10 % tosprogede elever, gælder det, at hver fjerde elev går på en skole, hvor skolelederen oplever et konstant pres fra mange forældre med forventninger, om at skolen sætter og opnår en høj boglig standard blandt eleverne. Omvendt er det sådan, at for elever som går på skoler med 60 % eller flere tosprogede, oplever flertallet af skolelederne næsten intet forventningspres fra forældrene om høje boglige standarder.”

Skoler med mange indvandrerelever har mange elever, som føler sig uretfærdigt behandlet (offermentalitet?):

“Eleverne er blevet spurgt om, hvor godt de kommer ud af det med deres lærere. Også her er der interessante forskelle på tværs af skoletyperne. Færre elever på skoler med 40 % eller flere tosprogede elever svarer bekræftende på, at de kommer godt ud af det med de fleste af deres lærere, at deres lærere er interesseret i deres velbefindende, og at lærerne behandler dem retfærdigt sammenlignet med elever på andre skoler.”

Skolelærere har for få forventninger til tosprogede elever (politisk korrekthed, malplaceret medfølelse?):

“Hver fjerde elev, som går på en skole med mellem 40 og 60 % tosprogede elever, har en skoleleder, som mener, at lærernes lave forventninger til eleverne hæmmer elevernes indlæring. Denne andel er væsentlig større end på de andre skoletyper.

78 % procenter af skoler med mange tosprogede har elever, der ødelægger undervisningen med uro, og elevernes respekt for lærerne på disse skoler er meget lille.

“Ca. 78 % af eleverne på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede elever i Danmark, har en skoleleder, der svarer at elever, der forstyrrer i timerne, er hæmmende for indlæringen på skolen. Elevernes manglende respekt for lærerne synes ligeledes at udgøre en hæmsko for indlæringen på skoler med mellem 40 og 60 % tosprogede. Derudover er det interessant at bemærke, at ca. 13-15 % af eleverne, på skoler med op til 20 % tosprogede elever, har en skoleleder, der mener, at elevernes manglende respekt for lærerne hæmmer elevernes indlæring.”

PISA Etnisk , Etniske og danske unges resultater i PISA

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Peter Buch
Peter Buch
10 years ago

Tror nogen i fuld alvor at den frie informationsudveksling på internettet da vil få lov at fortsætte, eller vil man ganske enkelt slukke for signalet fra bloggere og andre næsvise samfundsdebattører og alternativer til mainstreammedierne? Og vil nogen ved deres fulde fem hævde at der ikke allerede foreligger planer for hvem der i givet fald skal lukkes munden på? Hvis denne oplysning fra det allerede kvasi-totalitære Storbritannien holder vand er alene medietavsheden om indgrebet i sig selv alarmerende og skræmmende (LFPC)- Ja, jeg tror nok, der eksisterer både afvisninger og noget der er at ligne med censur og planer for… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  steen

Jeg er heller ikke ekspert, men det må vel i begrænsningshenseende foregå ved enten url-eller indholdsobservering og lukken af såfremt entel urlen eller karakteristika i indholdet er på en liste over emner der skal lukkes for. Samme indhold er muligt optrædende under en anden url. Med en smule basal kendskab til kodning tror jeg det er muligt at skjule karakteristika ved indhold, men over for store efterretningsvirksomheder er det nok svært. Men næppe umuligt, jævnfør skolebørns og andres adgang til steder hvor de mildt sagt ikke var forventede.
Personer med mere teknologisk viden eller indsigt må gerne ytre sig!

LarsS
LarsS
10 years ago

Netanyahu, en statsmand af ypperste klasse. Se, lyt og nyd!

http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/43154502#43152735

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Søren Pind i Deadline på DR2 lige nu !!! – om selektiv indvandring

Endnu en vantro
Endnu en vantro
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Det var godt nok en svag retorik som Johanne Schmidt kunne producere. Anita Bay virkede en del stærkere på det retoriske felt. Det er skræmmende hvor blank man kan være og stadig blive valgt ind. Men det irriterede mig til hudløshed, at de ikke turde tale og benævne sagens kerne: Nemlig dem af i allerhøjeste grad muslimsk herkomst, og i mindre grad dem fra lavereudviklede 3. verdens lande. De nævnte ikke én eneste gang “muslim”. Selv om det er kernen i problematikken. Hvorledes de muslimske befolkninger i Danmark bidrager til samfundet, og hvordan man( i grove træk) vurderer dem fra… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

http://www.dr.dk/dr2/deadline2230#/10074 Ja, Søren Pind kørte rigtigt rundt med dem. Jeg håber da så sandelig, at nogle af Helle & Villys potentielle vælgere er begyndt at få rigtigt kolde fødder ved tanken om, at Enhedslisten og de radigale skal have nogen som helst indflydelse på dette betændte og højeksplosive område, som ligger klar lige under overfladen i langt de fleste danskeres bevidsthed. Vi har hørt på alt for mange grove løgne og omskrivninger af virkeligheden fra godhedsindustrien og set alt for meget af, hvordan den lovede “kulturberigelse” så udmøntede sig i praksis – nemlig så godt som aldrig til det danske… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

Ha, gad vide om venstrefløjen og de kulturradigale mon også kan få dette til at blive
til “fremmedhad” & “modstand mod globalisering, indvandring og berigelse fra andre kulturer” 😀

http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/8533896/Marmite-made-illegal-in-Denmark.html

Hvor er I henne, Zenia Stampe & Rune Engelbreth?

Robin Shadowes
10 years ago

Kära danska vänner, jag har just kommit tillbaka från en rejäl dator-krasch. Jag hörde i alla fall på DR P4 i måndags om att den nya dokumentären My Avatar and me skulle gå på DR2 senare på kvällen eller om det var igår, minns inte riktigt. Då jag själv är gravt Second Life-beroende så undrar jag om det går att se dokumentären på nätet? Går det att se den på nätet eller går det inte att se DR utanför Danmark?

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Google & torrents er dine venner i den situation, Robin 😉

fx. utorrent: http://www.utorrent.com/

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Bjovulf

Det var i går på DR2:

http://www.fenrisfilm.dk/aktuelt.html

Nils
Nils
10 years ago

Fremtidens menneske = homo sapiens ma non troppo.

Vivi Andersen
Vivi Andersen
10 years ago

BØRGE At jødehadet eksisterer blandt de venstreorienterede kan de sørme ikke løbe fra ! En af de der er eksponent for dette er den rædsomme Anne Grethe øh… hvad er det nu hun hedder……. Holmsgaard ? Nå, men det siges at hun ikke genopstiller til Folketinget- hvilket man ikke kan beklage denne terror-palarabisk-dyrkende mokke gør, hvis det da er rigtigt. Har nogen hørt om dette ? Den næste jeg gerne vil bedes fritaget fra at høre så meget som et kvæk fra er Lykketoft ! Lige præcist de 2 har altid fået mig til at se RØDT ( og det… Read more »

Menig 442
Menig 442
10 years ago

Palæstinenserne har ikke mere ret til Vestbredden end danskerne har til Skåne. Men når muslimer taber en krig, har de åbenbart et legitimt krav på at få det hele tilbage.

Prudentius
10 years ago
Reply to  Menig 442

Jeg kræver hermed Tingbjerg, Vollsmose, Gellerup-parken, dele af Amager, Højetåstrup og Nørrebro tilbage fra de gudløse muhammedanere! Jeg har nemlig en sand “right of return”, som de jødehadende “fakestinians” aldrig har haft eller får, til Judæa, selvom de idag stadig holder store dele af dette retmæssigt jødiske land besat. Fakestinænserne bør snart forstå at trangen til at udøve massemord på islams påståede fjender ikke er det samme, som ret til andre menneskers jord. Konsekvenserne af at ikke ville forstå dette burde være alvorlige, jeg foreslår derfor; at fakestinænserne tvinges til at benytte deres right of return og vender hjem til… Read more »

JensH
JensH
10 years ago

Angående præsident Obama’s katastrofale mangel på kompentence mht. international politik, så er der her et glimrende interview med den Britiske historiker Niall Ferguson for et par måneder siden i.f.m. Mubaraks fald i Egypten. Niall Ferguson er nådesløs når han ved hjælp af logisk argumentation totalt udstiller Obama og hans administrations totale amartørisme når det kommer til international (sikkerheds)politik. Interviewet er fra den liberale Amerikanske kanal MSNBC, og studieværterne bryder sig helt klart ikke om Fergusons klare og glímrende udstilling af Obama’s (og hans folks) klare inkompentence, (han må bl.a. forklare den naive kvindelige studievært hvad de Muslimske Broderskab er for… Read more »

Børge
Børge
10 years ago

Det er sgu ikke så mystisk det her. Muslimernes had til jøderne er præcis det samme som socialisternes had til de, der dur. Da jeg var ung tilbage i 60’erne, råbte og skreg fagbevægelsen mod virksomhedsejerne: ”I udbytter os, I har stjålet vort arbejde!” Så de ville have virksomhedsejernes ejendom. Det, som flittige, dygtige og ansvarlige mennesker havde opbygget og kæmpet for. Det som venstrefløjen aldrig nogensinde ville kunne komme i nærheden af at skabe. Hvad sker der ikke, når verdens dygtigste mennesker skal leve lige op af dybt åndssvage? Og det holder aldrig op – misundelsen og hadet til… Read more »

X-factorpræsident
X-factorpræsident
10 years ago
Reply to  Børge

Af med Lavoisiers hoved!

Hans Und
Hans Und
10 years ago

Hæ; Den artikel der linkes til, How the Left Went Wrong on Islam., henter til bl.a. sit skyts hos Marx himself: Karl Marx in New-York Herald Tribune 1854 Declaration of War. – On the History of the Eastern Question Written: on March 28, 1854; First published: in the New-York Daily Tribune, April 15; Signed: Karl Marx; Transcribed: by Andy Blunden; … “The Koran and the Mussulman legislation emanating from it reduce the geography and ethnography of the various people to the simple and convenient distinction of two nations and of two countries; those of the Faithful and of the Infidels.… Read more »

Morten - - -
Morten - - -
10 years ago

Obama bliver næppe populær blandt palæstinenserne for at gå længere i kravene til Israel, end mange palæstinensere selv. Det man skal forstå her er, at hundredetusinder af palæstinensere er hjælpeløst økonomisk afhængige af Israel. Og er sig det fuldt bevidst. Disse mennesker ønsker ikke fred og en “løsning”. De ønsker en endeløs, lavintensiv krig. Det har jeg selv fået at vide af folk, der bor der. Og det giver faktisk mening. Fordi de ved, at en hvilken som helst fred betyder krig. Rigtig, ødelæggende krig. Når grænserne er trukket op, kan der kæmpes reelt. Frygt en præsident, der ikke forstår… Read more »

Vivi Andersen
Vivi Andersen
10 years ago

Det er godt nok noget af et heftigt problem PISA-undersøgelsen fremlægger ! Og HVAD mon politikerne har tænkt sig at gøre ved dette ? Vil de sige som præsten, der hjalp afviste, palæstinensiske asylansøgere : ” jeg er da ligeglad med fremtiden, for til den tid er jeg død og borte.” eller noget i den retning. Den hovne præst´ næstekærlighed omfattede tilsyneladende ikke hans egne børnebørn, andre danskeres børn og børnebørn- og slet ikke Danmark! Med det elendige palarabiske menneskemateriale, der på et tidspunkt OGSÅ skal være med til at få skuden m/s Danmark til at fortsætte sejladsen, står den… Read more »

Prudentius
10 years ago
Reply to  Vivi Andersen

Multikulturen er ligesom Titanic, “skibet der ikke kan synke”, en sikker vinder.

Indtil det pludseligt ligger knækket over i to på havets bund.

Anonymous
Anonymous
10 years ago
Reply to  Prudentius
Tim
Tim
10 years ago

Dem der skal beskytte Danmark og de danske værdier og samfundet, de er der ikke. VI er blevet svigtet af vores regeringer.

26
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x