16
aug
Seneste opdatering: 17/8-11 kl. 1148
13 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Videooptagelsen hvor Per Mysling stiller spørgsmål til Helle Thorning om det ikke eksisterende betalingsbalanceunderskud og om udlandsgælden:

“Thorning faldt ikke i fælde” hedder det nu i forskellige medier om de berømte nationaløkonomiske spørgsmål af Per Mysling til Helle Thorning-Schmidt på det fynske cafemøde den 1. juni, hvor hun var dagens gæst. Nu er videoen endelig blevet offentliggjort, og her fremgår med al tydelighed, at Thorning ikke svarer på spørgsmålene, og hun forstår heller ikke, hvad han spørger om. Så hvorfor slutter medierne ring om hende? Det satte jeg mig for at finde ud, så jeg ringede ganske enkelt til Per Mysling og fik en snak om nationaløkonomi, som han ved en del mere om end jeg. I røret fik jeg en både høflig og begavet mand. Alex Ahrendtsen: Mysling-affæren II: Kristian Jensen (V) fik samme spørgsmål som Thorning…….Mysling-affæren – eliten slutter ring om Thorning

Englands befolkning eksploderer – kun Belgiens og Sveriges mere

Sveriges befolkningstilvækst er stabil, på kun fem år er Sveriges folketal vokset med 422.626 mennesker. Alligevel er rubrikkerne på Statistika Centralbyråns seneste statistik den beroligende: Trenden med ökat barnafödande bruten – Invandringen av somaliska medborgare har minskat. På kun en halv generation er Sveriges befolkning vokset med en million til nu 9.446.812 mere eller mindre svenskere, men på Sveriges enorme areal er der jo plads til mindst 50-80 mio mennesker, som flere konkret indstillede svenskere så rigtigt har bemærket. Hvis de pakker sig lige så tæt som hollænderne, kan der være 160 mio – næsten hele Pakistan. Hvorfor gøre tingene halvt?

Britain’s population is growing at more than twice the European average.The number living in the UK soared by 400,000 last year – almost a third of the increase across all 27 EU countries.The rise is underpinned by high levels of migration and a baby boom itself brought about mainly by immigrants.Eurostat said the UK’s population growth of 409,000 in 2010 amounted to 30 per cent of the 1.4million added to numbers across the whole EU.The only other country to experience a population increase of more than 300,000 was France. Britain’s population went up at a rate of 6.6 new people for every 1,000 already in the country, well over double the EU average rate of 2.8 for every 1,000.Only two countries – Belgium and Sweden – and the tiny nations of Malta and Luxembourg saw higher rates of increase. UK population grows at twice EU average: Migrant baby boom fuels 400,000 rise in one year

“Det er helt uacceptabelt. Nu er det nok! Det er meget alvorligt”

Hvorfor skal svenske, forhenværende såkaldte myndighedspersoner i madammesamfundet, lyde ligesom den stakkels lærervikar man havde i skoletiden, og som bare tiggede om at blive chikaneret til et nervesammenbrud? Det jo patetisk her på tyvende år. Rollinger kan starte 3 verdenskrig uden at risikere andet end en “bekymringssamtale.” Når myndigheder er til grin, så ligger vejen åben til Tottenham og Croyden. Sætningen her: “Polisen har satsat stort på att försöka hålla tillbaka de våldsamheter som normalt inträffat vid skolstart,” betyder oversat fra Newspeak til dansk: “Når “flygtninge” med svensk pas vender “hjem” fra ferie i deres egentlige hjemlande,” bare at man ved det. Gøteborgpolisen er kun nået til hors d’oeuvren i den menu, svenske politikere har serveret for dem.

I Angered kastades molotovcocktails mot en polispatrull samtidigt som poliserna blev belysta med grön laser. Även en väktarbil blev attackerad av en molotovcocktail. Två polisbilar utsattes också för skadegörelse när de stod parkerade utanför polisstationen i Angered.I Backa på Hisingen kastade ungdomar sten mot en patrull. Att kasta brandbomber, bensinbomber, mot polisen för upp det här till en nivå där vi absolut inte ska vara. Jag har aldrig i min poliskarriär varit med eller hört om något liknande, säger han. Men nu vill jag ändå att vi tar krafttag och får hjälp av allmänheten, som säger till de här ungdomarna att det får vara bra nu. Poliser attackerades i Göteborg(“En Londoneffekt”, Krismöten efter polisattackerna.)

Danske biskopper og realiteterne i Somalia

Historisk fælles appel fra biskopperne: Hjælp Østafrika nu! Half of Somali UN Food Aid Stolen.

Kronik: Hadets drejebog
Terrorister er selv-radikaliserede

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Hvorfor havde en mand som Anders B. Breivik og de dømte fra Glostrupsagen, Vollsmosesagen og Glasvejsagen ikke en psykisk barriere mod at udføre dødsvold og terror ? Er vores hjemmeavlede terrorister måske sindslidende ? Terrorister fortæller selv om ydmygelse, ensomhed, misundelse, raseri og forurettethed. Det man kalder ondskab har altid rod i en række individualpsykologiske og sociale processer.

Breiviks far forlod ham tidligt og kontakten var angiveligt dårlig. Det forlyder at hans udseende gav anledning til drillerier.De kendte terroristers personlighed er afvigende, ja, men de kan generelt ikke fortjene en psykiatrisk diagnose. Fanatisme og parathed til dødsvold mod uskyldige ukendte er dog forbundet med en pervertering af normale psykologiske processer. Generelt kan de hellige krigere – korsridder som jihadister – heller ikke siges at være dårligt begavede. Hellige krigere, som er blevet interviewet i forbindelse med et ganske langvarigt forskningsprojekt beskrives som ydmygede, ensomme og rasende. Vrede er egentlig en sund normal reaktion. Derimod anser vestlige psykologer ikke og had og voldelig aggression for psykisk sunde reaktioner hos folk over puberteten.

Den amerikanske psykologiske forsker Donald S. Dutton har længe bekæftiget sig med mænd, der bruger vold for at nå deres mål. Kort fortalt fandt han tre gennemgående karakteristika: en usikker tilknytning til moderen , borderline træk og reaktioner på traume. Når en mor (primær omsorgsperson) ikke opfylder det spæde barns behov, får barnet ikke mulighed for at knytte sig til moderen, og det bliver tidligt skadet. Et tidligt skadet barn føler ikke selvværd og kan ikke udvise tillid. En sådan udviklingsforstyrrelse kan ikke repareres senere i livet. Udgangspunktet for udvikling af en personlig moral, som ikke blot er udvendig efterplapren, ligger også i spædbarnets tilknytning.

Individets moraludvikling er afgørende for om man kan formås at tage ind på Jyllandspostens Redaktion for at binde folk med strips i den velovervejede hensigt at skære halsen over på så mange uskyldige som muligt i løbet af 20 minutter eller lignende. Mænd, der anvender vold for at nå deres mål, har haft det svært, som deres vilkår har formet sig, med at opnå anerkendelse og dermed selvværd, siger vestlig psykologisk teori. Det ligger sådan med opnåelsen af den personlige identitet – ” hvem er jeg ” – at den er meget svær, nok umulig at nå frem til, hvis ikke individet har en afklaret forståelse af sin kollektive identitet, altså af sit tilhør.

Det forlyder at moderen -ligesom tidligere faderen – nu også har slået hånden af massemorderen Breivik fra Norge. Indre utilpassethed og umodenhed (narcissisme) projiceres ud af kroppen og væk fra individet over på en sag (chosen trauma). I stedet for skam og ydmygelse kan individet nu føle magt og handlekraft. Breivik mente at han burde udnævnes til forsvarsminister og at hans (u)gerninger var både heltemodige og efterlignelsesværdige.Et miljø, der er uforeneligt med de grundlæggende menneskelige behov som fx tryghed og tillid, udgør en ”underskudslogik ” og det belaster barnet og den unges almene udvikling. Når forældre bliver skilt,sker det oftest følelsesmæssigt et par år før det egentlig foregår. Det er en meget utryg periode for børn. Breiviks forældre er skilt og levede derefter i hvert sit land.

Fire unge mænd havde sidste år færdige planer om angreb på amerikanere i Tyskland. Netop som de var ved at ælte sprængstof sammen blev jihadisterne taget på fersk gerning. Ikke desto mindre betegner de fire sig som religiøse, men ikke voldelige! I Tyskland er dommerne forundrede og har ”ikke kunnet finde de menneskelige grunde til, at unge mennesker fra veletablerede familier lader sig forføre af religiøse fanatikere og begiver sig ind i terrorismens vanvid ”. Hvem siger at de unge er blevet forført? Forsker Manni Crone fra Dansk Institut for Internationale Studier har netop påpeget, at de unge mænd selv opsøger rekrutteringen til hellig krig! De unge har surfet rundt mellem muslimske miljøer til de fandt det ekstreme.

Det afgørende i personlighedsudviklingen er således indtruffet længe før terroristen leder efter ligesindede til en kvartet, der vil plante selvmordsbomber i britiske og spanske tog. Vil man forstå en terrorists psyke, må man begynde med det lille barn, for at se hvordan fanatisme og parathed til vold bliver en del af selvet. Hvordan er hans kognitive udvikling, altså status og forløb for erkendelse, tænkning og læring? Hvordan er hans følelsesmæssige udvikling? Hvordan er hans relationer til andre udviklet? Osv.

For at nå frem til en personlig moral, der ikke er ukritisk påtaget ideologi, kræves en vis kognitiv udvikling. At erkende, analysere og lære forudsætter social interaktion med voksne, der svarer på spørgsmål og diskuterer. Sammen med egne hjerneprocesser danner den konkrete erfaring med voksnes væremåde et niveau for erkendelse, analyse og læring, som er forudsætningen for at udvikle en personlig moral. Det sker i Vesten i 11-års alderen.

Flere af de fangede terrorister er så unge at deres hjerne ofte ikke er færdigudviklet. De vilkår deres tænkning har kunnet udvikle sig under har meget stor betydning for den logiske og moralske tænkning, de kan præstere. Et kan individ kan først forventes at have et voksent analyseberedskab og kunne tænke abstrakt og logisk fremadrettet i 25 års alderen. Netop fordi terrorister selvrapporterer megen ydmygelse, misundelse og forurettethed, mens de modsat kaster skyld på og dehumaniserer ”de andre” må følelseslivet i opvæksten mere i fokus i terrorismeforskningen. Ekstremt radikaliserede har tendens til en selektiv forholden sig til facts og at se alle årsagsforklaringer udenfor sig selv. Som de egentlige ofre de kan heller ikke selv være skyldige, når de ”retfærdigt” slår igen.

Fra forskningen i Hellig Krig er der er forskellige bud på, hvad der kan skabe en terrorist født i fredelige Europa. Det er unge mænd der ønsker action og spænding, og vil være de bedste, forklarer Manni Crone, der har talt med personer i Danmark anklaget for terrorisme. ”De er muslimer og de støtter jihad ” observerer hun.

Ovenpå de fatale skuffelser i den tidlige barndom, så begynder opbygningen af mod-identiteten med at individet endnu engang ikke føler sig set, hørt eller respekteret. Muhammedtegningerne, indvandrede bøller eller politik provokerer ham. Han oplever ikke gensvar. Han bliver vred. Psykisk set er det i første omgang ”billigere” at blive vred. Han lægger problemet udenfor sig selv, det er ”den andens skyld”, og så skal der heller ikke bruges psykisk energi på refleksion. Dynges vrede på vrede kan der bunkes sammen til en overbevisning om en skyldig, der kan være en person, en struktur eller en stat. Udnyttelsen må ophøre, for at terroristen kan føle sig veltilpas. Tanken om at de(n) skyldige skal straffes opstår, og den ufuldstændige moraludvikling hindrer en reflektiv analyse af om målet egentlig vil blive nået med de påtænkte midler, og hvilke utilsigtede bivirkninger en hævn måtte have.

Forældrenes rolle er blandt andet at lære barnet at handle hensigtsmæssigt på sine følelser, samt hjælpe det med at få passende erfaringer, og at blive reflekterende. Ganske tidligt i livet er det en af forældrenes opgaver at lære barnet at trøste sig selv ved skuffelse. I løbet af et menneskeliv kommer man ud for hobevis af skuffelser, der jo helst ikke skal sætte sig i psyken som uforløst vrede.

Breivik havde surfet lidt rundt i politiske grupperinger og endte med at se en ærefuld fremtid for sig som en datidig korsridder. Manni Crone opfatter ud fra sin forskning de terrordømte og terroranklagede som unge mænd, der vil ”være de bedste” , og vil ”gøre en forskel”. Men de vil ikke være spejderdrenge og våben er attraktive for dem ! Disse unge mænds ”gøren en forskel” må imidlertid ofte foregå i udlandet ”fordi i Danmark har de PET i nakken ” som Manni Crone forklarer. Den manglende anerkendelse for måden at være hankøn på, kan sagtens føre til frustreret udadrettet negativ adfærd hos individer hvis vurderingsgrundlag er dårligt udviklet. Det er en gammel sandhed, at det gælder om at vælge sine forældre med omhu.

Kirsten Damgaard

Henvisninger

Durre S. Ahmed : Gender and Islamic spirituality : a psychological view of “low” fundamentalism in Lahouchine Ouzgane (ed) : Islamic masculinities. 2006.

Manni Crone : Den saudiske forbindelse : islamisme salafisme og jihadisme på nordlige breddegrader i Danmark og de fremmede, Tonny Brems Knudsen, Jørgen Dige Pedersen og Georg Sørensen (red.), 2009 ; samt arrangement i Trykkefrihedsselskabet 23.02.10

Kirsten Damgaard. Afhandling DLH 1993

Donald S. Dutton: The Abusive Personality. 2008

Carsten René Jørgensen: Terrorisme, fundamentalisme og identitet i Carsten René Jørgensen: Identitet. Psykologiske og kulturanalytiske perspektiver.2008

Alice LoCicero and Samuel J. Sinclair: Creating Young Martyrs: Conditions That Make Dying in a Terrorist Attack Seem Like a Good Idea (Contemporary Psychology Series). 2008

Fathali M.Moghaddam and Anthony J. Marsella: Understanding Terrorism: Psychosocial Roots,Consequences and Interventions. 2003

Ayse Onal : Honour Killing: Stories of Men Who Killed .2008

Michael Rothstein: – og det fortsætter med religionen i Kultur og opdragelse. Bent Gynther og Ole Varming (red.) 1996

Marc Sageman:Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-first Century. 2008

Walid Shoebat : Why We Want to Kill You ! (2007)

Jessica Stern: Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill. 2004

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Jørn P.
10 years ago

Jeg er af den opfattelse, at psyko-sociale faktorer’s betydning for radikalisering / voldsparathed er temmelig underbelyste, så meget glædeligt med Damgaard’s fokus på opvækstens betydning. I BBC-dokumentaren “Generation Jihad” – http://www.youtube.com/watch?v=PPpdhdcWIHo – konstaterer den undersøgende journalist Peter Taylor denne tilsyneladende meget overraskende fællesnævner for radikaliserede unge i det islamiske miljø : De fleste er FÆDREløse ! For at danne mig et indtryk af forholdet mellem hhv. religiøse og psykologiske årsager til radikalisering / terrorisme udførte jeg for godt et år’s tid siden et hurtigt, uvidenskabeligt og tilfældigt tjek af nogle kendte ekstremister.., plus et par ”moderate”, – omvendte / konverterede,… Read more »

Prudentius
10 years ago
Reply to  Jørn P.

“at finde islam med rodløshed i rygsækken”

En slave der tigger efter sine lænker!

Jeg brækker mig…

Axel
Axel
10 years ago

På Ahrendtsens blog protesterer en Carl Valentin, der selv var til stede:

“Myslings spørgsmål udstrålede uvidenhed, og der er ingen tvivl om, at Helle undlod at tale om ulands- [sic] og ØMU-gæld, fordi hun ikke ville hænge ham ud.

Da han så pludselig sagde, at det var et trick-spørgspørgsmål og sked, kunne vi alle se, at han bare var en klovn, der forsøgte at danne et billede af Helle Thorning som værende uvidende.”

Fotografen undlader taktfuldt at dokumentere Myslings uhørte opførsel, men det er vel fastslået, at den mand ikke er stueren.

Axel
Axel
10 years ago
Reply to  PBr

Men hvad har tukanen på hans t-shirt haft snuden i?

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
10 years ago

Tak for indlægget. Kun en håndfuld personer orker og vover at grave i dette emne – og offentliggøre den type overvejelser. Det handler bl.a. om “selvgjort hjernevask”. Skåning bør forklare hvilken kulturel sammenhæng, der skulle være tale om. Er internettet en kultur? Måske handler det om fravær af kultur – d.v.s. mangel på normer og på anvendelige rollemodeller.

Henning Steen
Henning Steen
10 years ago

Disse udmærkede psykosociale betragtninger om Breivik har trods alt en stor mangel: de forklarer ikke hvorfor det var unge socialdemokrater han skød på, og ikke på en spejderlejr eller på DF’s landsmøde. For at nærme sig dette ret vigtige spørgsmål kunne Skånings efterlysning af den kulturelle kontekst faktisk være meget relevant (debatklima, norsk nationalisme etc. – både på internet og andetsteds).

Anette Skovgaard
10 years ago

Kære Torben Snarup Hansen. Vi har prøvet at få kontakt til dig på anden vis, men nu prøver jeg altså at skrive til dig her. Copydan Tekst & Node indgår aftaler om brug af ophavsret og udbetaler vederlag til rettighedshavere for brug af deres værker. Vi har modtaget meddelelse om kopiering af nogle af dine artikler i “Den jyske historiker”. Det betyder, at du har vederlag til gode. Du kan tilmelde dig direkte via vores hjemmeside her: https://www.copydan-online.dk/erp.aspx?AccountID=3 (Bemærk: hvis du arbejder på en Mac, skal du bruge Mozilla som browser. Den kan downloades gratis på http://www.mozilla.org) Du er også… Read more »

Skåning
Skåning
10 years ago

Låter rätt mycket som freudiansk mumbo-juhumbo i mina ögon. Skulle en taskig kontakt med mamman kunna utveckla psykopater. Jag tror inte det. Kulturell kontext är i så fall en betydligt mer trolig förklaring (om än inte för Breivik).

Marit
Marit
10 years ago
Reply to  steen

Anders Behring Breiviks kjødelige far, ansatt i utenrikstjeneste, har vært totalt fraværende i sin sønns oppvekst. Et tv-intervju med faren, som nå lever sine pensjonistdager i Frankrike, virket ikke udelt sympatisk. At sønnen hadde gjort denne bestialske udåden, var visst aller verst for faren. Hva med ofrene, tenkte jeg da. Ingen empati, der i gården. Faren avsluttet intervjuet med å si at sønnen burde ha tatt livet av seg. Jeg fikk inntrykk av at her ligger det mye psykiatri, både hos far og sønn- som ikke kjenner hverandre. Og det kan IKKE sønnen klandres for, mener jeg. Jeg så en… Read more »

Prudentius
10 years ago
Reply to  Marit

“virket ikke udelt sympatisk”

Det er en total underdrivelse.

Manden fremstod som et afstumpet røvhul af uendelige dimensioner!

MetteD
MetteD
10 years ago
Reply to  Marit

Prudentius skrev: ”Det er en total underdrivelse. Manden fremstod som et afstumpet røvhul af uendelige dimensioner!” Ja, det gjorde han. Men det kan sagens være en fejlvurdering. Ved stor sorg, reagerer nogle mennesker med en grotesk vrede, der kan være meget stødende for andre at opleve. Der er ikke så meget andet at gøre end at lade dem komme til sig selv igen og eventuelt bede dem om at tage hensyn til omgivelsernes følelser. Ved tidligere lejlighed udtalte Breiviks far, at han ikke havde set sin søn i femten år, og at det havde været sønnens ønske, at det skulle… Read more »

13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x