24
sep
Seneste opdatering: 1/10-11 kl. 0754
76 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen, HRS och document.no. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Den svenska regeringen håller på att byta befolkning på Sverige. Sedan den borgerliga alliansregeringen kom till makten 2006 har takten i invandringen slagit nya rekord. Invandringen av svårintegrerade personer från muslimska länder i Afrika och Mellanöstern har i det närmaste fördubblats. Antalet utrikes födda ökar nu 12,5 gånger mer än den svenskfödda befolkningen. Om invandringen fortsätter i samma takt som de senaste fjorton åren kommer svenskarna att vara i minoritet i de största svenska städerna omkring 2050. Alla tecken tyder på att invandringspolitiken har gått överstyr och att politikerna har tappat greppet. Det är inte sunt förnuft som styr Sverige. En total beröringsångest inför invandringspolitiken har resulterat i massflykt från politiskt ansvar. Sandlådeprestige och statsminister Fredrik Reinfeldts (m) paranoida hat mot ett demokratiskt invalt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, tillåts styra ett helt lands politik.

Den borgerliga alliansregeringen sa ingenting före valet 2006 om att de tänkte trappa upp invandringen till extrema nivåer, det vill säga ännu mer extrema än den socialdemokratiska regeringen hade lyckats med. Att svensk invandringspolitik är extrem i jämförelse med andra länder är ett välkänt faktum, och sannolikt röstade många väljare på moderaterna i förhoppning om en åtstramning. Det blev tvärtom. Sett i backspegeln fem år senare har moderaterna, centern, folkpartiet och kristdemokraterna visat sig vara verkliga invandringsextremister. Under deras fem år vid makten har inflödet till Sverige sprängt alla gränser.

Den förra borgerliga regeringen med Carl Bildt (m) som statsminister och Birgit ”We shall overcome” Friggebo (fp) som invandringsminister öppnade 1991-94 Sveriges gränser för en invandringsexplosion från Balkan. 1994 slog den i taket med ett All Time High på 78 987 beviljade uppehållstillstånd. Det rekordet har Fredrik Reinfeldts regering ännu inte slagit, men den nafsar sina borgerliga föregångares tätt i bakhasorna med ett genomsnittligt insläpp på 75 000 utlänningar per år sedan första januari 2007. Totalt har den borgerliga alliansregeringen sedan den kom till makten beviljat uppehållstillstånd till 299 808 utlänningar

Drygt 1,3 miljoner utlänningar har beviljats uppehållstillstånd

Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd går bara tillbaka till 1980. De stora strömmar asylsökande som på 1970-talet kom från Chile och andra delar av Latinamerika är alltså inte medräknade. Under perioden 1980-2010 har totalt drygt 1,3 miljoner, eller exakt 1 304 933 utlänningar beviljats uppehållstillstånd i Sverige, inklusive flyktingar, arbetskraftsinvandrare, adoptivbarn, gäststuderande och invandring enligt EES-avtalet.

Politiker och media vill gärna att svenska folket ska tro att alla som kommer till Sverige är flyktingar som flyr från krig och förföljelse. Så är det inte alls. Av de 1,3 miljoner som fått stanna i Sverige efter 1980 är bara 2,3 procent eller 29 852 personer flyktingar enligt FN:s Genèvekonvention. Men svenska politiker och myndigheter har utöver Genèvekonventionens flyktingkriterier uppfunnit klassificeringar som de är ensamma om i världen; ”de factoflyktingar” som från 1997 bytte namn till ”skyddsbehövande”, samt det flexibla begreppet ”humanitära skäl”. Nästan häften av de 1,3 miljoner som beviljats uppehållstillstånd, cirka 600 000, har kommit genom den kedjeinvandring som går under namnet anhöriginvandring.

Ett systematiskt utbyte av den svenska befolkningen

Det pågår ett systematiskt utbyte av den svenska befolkningen. Svenska kvinnor föder i genomsnitt 1,66 barn. Det är alldeles för få för att inte den svenska befolkningen ska minska.

 Sedan 2002 har antalet invånare med utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar) ökat med närmare en halv miljon, eller 439 675 personer. Under samma tid har antalet invånare med svensk bakgrund (som alltså även inrymmer inrikes födda med en utrikes född förälder) ökat med futtiga 35 107 personer. Personer med utrikes bakgrund har med andra ord under de senaste åtta åren ökat 12,5 gånger mer än svenskarna.

Det är bara i sex län: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Skåne län, Hallands län och Västra Götalands län – som i stort sett sammanfaller med de tre storstadsregionerna – som den svenska befolkningen inte minskar. I övriga femton av landets 21 län minskar den kraftigt – samtidigt som antalet invånare med utländsk bakgrund ökar. I Stockholms län ökade befolkningen med utrikes bakgrund dubbelt så mycket som den svenska de senaste åtta åren. I Göteborg ökade den utländska befolkningen fem gånger mer än den svenska.

Vad allmänheten inte får veta

Det här är fakta som gammelmedia inte vill informera allmänheten om. Ingen journalist är intresserad av att översätta Statistiska Centralbyråns, SCB:s, eller migrationsverkets statistik till begriplig information. Statistik finns tillgänglig på myndigheternas hemsidor, men den är ofta svåröverskådlig och tydligt anpassad för att inte ge upphov till politiskt inkorrekta slutsatser. Det är istället bloggare som gör jobbet; som arbetar ideéllt utifrån eget intresse och samhällsansvar, ställer samman statistik, avläser tendenser, skapar grafik, skriver artiklar. En av dem är Affes statistikblogg, som står för en stor del av det statistiska underlaget till den här krönikan. Hans arbete visar i olika inlägg det som samhällets elit inte vill att svenska folket ska få veta – att Sverige är på väg mot utplåning av sin ursprungsbefolkning.

I en lång rad kommuner röstar invånarna med fötterna och flyttar i vad som kallas ”the white flight”. I bland annat Södertälje och Malmö flyr svenskarna från mångkulturen i takt med att invandrarna flyttar in. Under perioden lämnade 3 576 svenskar Södertälje, och 1 795 Malmöbor med svensk bakgrund sa adjö till Ilmar Reepalus (s) mångkulturella inferno och flyttade. Landskrona, Botkyrka, Avesta, Borlänge, Ludvika och Söderhamn är andra exempel på invandrartäta kommuner som svenskarna överger. När man inte upplever sig ha någon möjlighet att påverka via röstsedeln är flytt från en påtvingad mångkultur det enda som återstår – för dem som kan. I det tysta pågår en folkvandring inom landet av aldrig tidigare skådat slag, och det är en folkomflyttning som vi aldrig någonsin hör politiker eller media tala om.

Svenskar i minoritet i storstäderna 2050

I två kommuner, Botkyrka och Haparanda, var invandrare i majoritet 2010. Om invandringstakten under perioden 1997-2010 består kommer invandrarna 2050 att vara i majoritet och de med svensk bakgrund i minoritet i alla de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Om invandringstakten sedan alliansregeringen kom till makten håller i sig kommer vi att få se en ännu snabbare utveckling mot att svenskar hamnar i minoritet. Det är bara 39 år till 2050.

Vi som lever nu lever redan i ett förvandlat land där svensk kultur och västerländska värden är på väg in i minnenas arkiv. Det land som våra barn och barnbarn kommer att leva i – på vilka sätt kommer det att påminna om Sverige? Kommer det att finnas någonting kvar av det land vi en gång hade?

”Kom åtminstone ihåg, kära röda, blå och färglösa vänner att era egna barn kommer att hålla er ansvariga för det mycket fattigare samhälle som ni är på god väg att lämna efter er till dem, för att ni inte handlade i tid.”

Det skriver Helmuth Nyborg, professor emeritus vid Aarhus universitet i en artikel med rubriken ”Infödte kommer i mindretal” i Jyllands-Posten. I artikeln framhåller han Sverige som varnande exempel för Danmark och övriga Europa. Jag återkommer till hans slutsatser senare.

Invandringen från MENA har nästan fördubblats

Fredrik Reinfeldts regering har trappat upp invandringen avsevärt jämfört med den tidigare socialdemokratiska regeringen. Insläppet från muslimska länder, länder i Mellanöstern och Afrika har ökat särskilt kraftigt. Inklusive invandringen från några länder med grupper av svårintegrerade invånare (bland annat Bulgarien, före detta Jugoslavien, Moldavien, Rumänien) har invandringen från de här länderna sedan alliansregeringen kom till makten nästan fördubblats, från 1 463 personer per månad till 2 711 personer per månad.

Den invandring och asylprövning som ska vara rättssäker och följa utlänningslagen har enligt rapporter från ”miggor” i praktiken urartat till fri invandring. ”Miggorna” är anställda på migrationsverket som i vanmakt och förtvivlan skriver anonymt på Merit Wagers blogg.

Prövningen av arbetskraftsinvandrare har blivit ett skämt, eftersom de enheter som ska sköta den lika gärna kan ersättas med stämpeldynor. Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten och socialförvaltningarna betalar glatt ut bidrag, år efter år, till personer som uppehåller sig illegalt i landet. Exemplen är hårresande. Här är några av ”miggornas” berättelser:

Förtvivlade ”miggor” rapporterar om missbrukad asylrätt

• Far och son hade tillstånd som upphörde att gälla hösten 2007. Har sedan dess haft allt betalt (bostad, sjukvård, skola, kost och logi och kläder) av kommunen de vistas i. Allt blev uppdagat när pappan greps misstänkt för bostadsinbrott.

• En kvinna skilde sig 2006 när maken lämnade Sverige. Hon stannade helt sonika kvar, och har haft allt betalt (bostad, språkundervisning, praktikplatser, kost och logi) av kommunen hon vistats i under nästan fem år. Detta blev uppdagat när kvinnan sökte PUT (permanent uppehållstillstånd) och menade att hon hade skyddsskäl mot sitt hemland. Skyddsskäl som hon då hållit för sig själv i ett halvt decennium. (Merit Wager)

• ”En man saknade helt asylskäl, men myndigheterna gav upp och beviljade hans ansökan på ”humanitära skäl”, mest för att han hade barn. När mannen fått PUT i Sverige ville han varken läsa svenska eller arbeta. Han blev förbannad när man drog in socialbidraget på grund av hans totala ovilja att göra det allra minsta rätt för sig. Den här mannen tyckte inte att det var rätt av svenska staten att ställa krav på honom. Han ansåg att det fanns pengar i Sverige och att han hade rätt att ta del av dem. Han lärde sig aldrig svenska, tog aldrig ett vitt jobb. Han levde på existensminimum från socialtjänsten, på bostadsbidragen och barnbidragen och jobbade svart några år. Sedan flyttade han tillbaka till hemlandet, hyrde ut sin lägenhet i andra hand till 10-15 asylsökande samtidigt, som alla betalade 1 500 kronor var. Sina barn lämnade han hos släktingar. Han såg till att komma hit då och då för att inkassera bostadsbidragen och barnbidragen och visa upp sig på arbetsförmedlingen och socialen för att förhindra att hans PUT återkallades. Numera är han svensk medborgare.” (Merit Wager)

• ”Miggorna” berättar om somalier som inte är somalier, som inte infinner sig till sina egna asylutredningar och om eritreaner med tre olika identiteter. (Merit Wager)

Asylrätten missbrukas systematiskt.

• ”Som till exempel att barn i familj som fått PUT på grund av anknytning lämnar ”hemmet” utan att ”föräldrarna” bryr sig och att de sedan ansöker om asyl som påstått ensamkommande barn från Somalia, Irak eller Eritrea – för att få hit nya föräldrapar, nu oftast de biologiska. De sociala myndigheterna är givetvis bekymrade och värnar om dessa ”barn”. För det mesta rör det sig förstås inte om några barn utan om personer vilkas ålder ifrågasattes redan när de kom hit, då på grund av anknytning. Men man godtog det ändå.” (Merit Wager)

”Miggorna” har i många år rapporterat om en totalt urspårad invandringspolitik. Ingen bryr sig. Journalister lusläser Merit Wagers blogg, liksom de läser Snaphanen, Politiskt Inkorrekt, document.no, Uriasposten, Affes statistikblogg, Fria Tider, Jan Millds blogg, MXp och många andra bloggar. Men de skulle hellre dö än låtsas om det och – än värre – låtsas om att de har tillägnat sig någon politiskt inkorrekt kunskap. De fortsätter att redigera verkligheten. Hur den processen går till vill jag helst inte ha någon inblick i, men Hans Rustad ger en beskrivning på document.no.

En olöst personlig neuros styr Sverige

En som definitivt inte bryr sig är statsminister Fredrik Reinfeldt (m). Han har fullt upp med att vantrivas med att leda en minoritetsregering, en position som för någon med hans personlighet utgör en dödlig förolämpning. Fredrik Reinfeldt vill bestämma själv. All sin frustration över att regera i minoritet, all ilska och alla tillkortakommanden projicerar han på ett demokratiskt invalt riksdagsparti, Sverigedemokraterna. Fredrik Reinfeldt tål dem inte, och han accepterar inte att mer än 300 000 väljare har röstat in dem i riksdagen. De är ett ständigt närvarande rött skynke för hans ögon. Gång på gång upprepar Sveriges statsminister att han tänker göra allt för att isolera detta demokratiskt invalda parti från politiskt inflytande. Så talar en antidemokrat. Av allt att döma bär Fredrik Reinfeldt på någon form av mobbingproblematik som är så obearbetad och omedveten att den levs ut inför öppen ridå. En olöst personlig neuros styr i praktiken Sverige. Lägg till detta alla politikers gränspsykotiska godhetssyndrom som yttrar sig i en strävan att vara världsmästare på att ta hand om alla jordens människor – och bilden av ett sjunkande skepp blir allt tydligare.

Lagändring för fler somalier

”Man kan ju alltid möblera om på däck när fartyget sjunker.”

(Citat av journalisten Frederick Lyon (Ben Wishaw) i BBC:s kritikerrosade serie ”The Hour”, som nyligen sändes i SVT.)

Det är ungefär vad regeringen Reinfeldt håller på med. Möblerar om på däck. I desperation över minoritetssitsen har den kastat sig i miljöpartiets invandringsextremistiska famn. Bara SD kan isoleras från inflytande spelar det ingen roll om Sverige sjunker. I ett första steg ska lagen ändras så att alla somalier ska få ta hit sina anhöriga utan pass eller andra ID-handlingar. I gruppen ingår somaliska mödrar som har flytt från och övergivit sina stora barnaskaror och, när de själva har satt sig i säkerhet, dragit igång kampanjer för att återförenas med sina barn – i Sverige.

Dessutom ska barn som vistas illegalt i Sverige få fri skolgång. Kalaset beräknas till en början kosta 850 miljoner kronor, närmast att se som ett tillyxat startkapital eftersom ingen vet hur många som kommer att dra nytta av ändringarna..

”Jag vill ha mina skattepengar tillbaka”

Joao, invandrare från Portugal, skriver i en av 772 kommentarer till nyheten på Politiskt Inkorrekt:

”Ja, jag, som portugis, europé och svensk skattebetalare blev oerhört arg på den här nyheten att somalierna kommer att fortsätta invadera Europa. I Portugal har vi angolaner, men Angola var ju vår koloni och de får inga bidrag, de MÅSTE jobba. I Portugal ger vi inga asyl eftersom vi inte vill vara med i flyktingindustrin som drabbar Sverige och Norge.

Jag har bott här i nästan 4 år och älskar svensk kultur och tradition, men jag tycker att det är förkastligt att ni importerar de allra fattigaste islamister. I Europa kan man både läsa, skriva osv… Hur fan kommer de att få jobb här? De vet att de inte får jobb, utan att det är rena rama lotterivinsten. Jag är utlänning, jag vet att Sverige inte är mitt land, men ni måste reflektera mer. Vi i Europa har en tusenårig kristen tradition, med filosofi, öppenhet och vi har lärt oss att vara solidariska mot varandra. Jag vill se dagen då afrikaner kommer att ge oss sina pengar…

JAG VILL HA MINA SKATTEPENGAR TILLBAKA. Jag föredrar att hjälpa svenska pensionärer eller andra kristna än att stödja al-Shabaabs framtid. Ursäkta om jag låter hård, men jag är upprörd.”

”Vi har ju ba´ varann”

Svensk invandringspolitik utgår ifrån en ödesdiger illusion, nämligen att alla invandrare är som vi, eller åtminstone blir precis som svenskar så fort de sätter fötterna på svensk mark. Och skulle de inte bli som svenskar ens då går det säkert att fixa med generös miljardrullning och lite social ingenjörskonst.

2004 togs en bild av de fyra borgerliga partiledarna hemma hos centerns partiledare Maud Olofsson. Den som tittar noga på bilden ser en broderad bonad ovanför de borgerliga huvudena. Någon, kanske Maud Olofsson själv, har broderat: ”Det bästa vi har är varandra”. Det var ungefär samma ord som hon hulkade fram vid sitt lyckligtvis sista tal i Almedalen den 7 juli i år:

”Vi har ju ba´ varann. Vi är ju bara människor.”

Låt oss hoppas att hon efter avgången som partiledare i veckan ägnar sig helhjärtat åt broderi, som är en tyst sysselsättning.

”Alla människor är lika” – medveten manipulation

För riksdagens sju vänsterpartier och Sveriges hela politiskt korrekta åsiktsetablissemang är fakta om invandringens konsekvenser ointressanta. I takt med att konsekvenserna visar sig allt tydligare ljuder deras paradklyscha alltmer ihåligt:

”Vad är det för skillnad? Vi är ju alla människor!”

Den beramade så kallade ”värdegrunden” om alla människors lika värde vantolkas till påståendet att alla människor är lika. Det är ett medvetet försök till manipulation. Värdegrundsapostlarna är inte dummare än att de inser att tesen om alla människors lika värde blir allt svårare att försvara när allt fler ser de uppenbara skillnaderna i kultur och moral, egenförsörjning, vilja till integration, kriminalitet, bidragsberoende med mera. För att legitimera en vanvettig politik försöker de alltmer desperat invagga oss i tron att alla människor är lika.

Karl-Olov Arnstberg, pensionerad professor i etnologi, skriver om värdegrunden på Merit Wagers blogg:

”Värdegrund är ett begrepp som smugit sig in bakvägen i det politiska landskapet. Den eller de som inte har rätt värdegrund är det legitimt att mobba. Värdegrund är med andra ord ett begrepp som vänder sig mot rätten att tycka och tänka fritt. Visst, tänk fritt du, men då får du inte leka på våran gård. Har du inte rätt värdegrund så kommer vi inte att anställa dig och heller inte ta dina tjänster i anspråk. Om vi från detta går vidare till frågan om allas lika värde, så är det en retorisk fras som låter bra men inte har någon som helst verklighetsanknytning. Människor har aldrig varit lika värda, inte i dagens Sverige och inte i gårdagens och inte heller någon annanstans. De kommer heller aldrig någonsin att bli det. Människor är olika värda men låtsas inte om det. Filosofen Slavoj Žižek betecknar ”allas lika värde” som en ideologisk fantasi. Begreppet har därför ingen politisk representativitet utan fungerar enbart som ett sorteringsverktyg.”

Vulgäruppfattningar om att alla människor är lika är ingenting annat än politisk demagogi av ohederligaste slag. De som uttalar dem bortser från all kunskap om det allra mest centrala hos människor: identitet och tillhörighet. Identiteten grundläggs i det sammanhang där man föds och växer upp, i familj, släkt, språk, kultur och religion. Alla människor vill höra till ett sammanhang där de liknar och kan känna igen sig i varandra, och där de delar samma normer och uppförandekoder.

Utrikes födda överrepresenterade i bidragsförsörjning

Skillnaderna mellan människor av olika ursprung manifesterar sig med kristallklar tydlighet på alla samhällsområden. Mer än 50 procent av invandrarna lever på socialbidrag, och många därutöver försörjs i andra bidragssystem. Finansminister Anders Borg (m) har all anledning att vara bekymrad, som framgår av den här videoinspelningen från Finanspolitiska rådets paneldebatt den 1 juni.

Utlandsfödda i Sverige är överrepresenterade 8,8 gånger i utnyttjandet av försörjningsstöd (socialbidrag) jämfört med den svenskfödda befolkningen. De utgör 14,7 procent av Sveriges befolkning men förbrukar 60,2 procent av de totala socialbidragen. Siffran skulle vara ännu högre om inte bara utlandsfödda utan även personer med utrikes bakgrund vore medräknade.

Högst är utrikes föddas överrepresentation i Växjö, där de förbrukar 78,9 procent av kostnaderna för försörjningsstöd (21,5 gånger mer än svenskarna). I Södertälje 77,8 procent, i Botkyrka 77,2 i Malmö 75,4, i Kristianstad 72,6 procent, i Stockholm 67,5 och i Göteborg 66,7 procent.

Av utgifterna i offentliga sektorn slukas nu nästan hälften, 41 procent, av kostnaderna för socialt skydd (olika sociala transfereringssystem), medan den hårdhänt nedskurna sjukvården, med en halvering av slutenvårdsplatserna på 30 år, bara drar 13 procent. Invandrarnas höga bidragsberoende drar upp de sociala utgifterna väsentligt.

Högst IQ i Ostasien, lägst i Afrika

Sedan Statens institut för rasbiologi på 1920-talet och nazisternas judeutrotning är allt tal om raser och biologiska skillnader tabu. Tabubeläggandet trollar givetvis inte bort de stora skillnader i till exempel genomsnittlig intelligenskvot, IQ, som finns i olika delar av världen och är väl belagda i forskning.

Invånare i ostasiatiska regioner som Hong Kong, Singapore, Japan, Kina, Taiwan, Nord- och Sydkorea har världens högsta genomsnittliga IQ på 105-108. Infödda nordbor har i genomsnitt en IQ på 98-100. Länderna i Mellanöstern har låg genomsnittlig IQ, och allra lägst är den i Afrika; i Irak är genomsnittet IQ 87, i Afghanistan och Pakistan 84, Tunisien, Syrien och Libyen 83, Libanon 82, Egypten 81, Kenya 72, Etiopien 71, Nigeria 69, Eritrea och Somalia 68 och Gambia 66. Somalier har alltså en av världens lägsta genomsnittliga IQ på 68.

Gränsen för utvecklingsstörning går vid IQ 70. Mellan IQ 70 och 85 räknas man som svagbegåvad. Svagbegåvade personer har bland annat bristande förmåga till abstrakt tänkande och når oftast inte en högre intelligensålder än cirka 11-13 år.

Ole Jörgen Anfindsen skriver i boken Selvmordsparadigmet:

”Mer forskning är nödvändig för att vi ska få veta hur stora skillnader evolutionen har försett oss med. Bortsett från anhängarna av efterkrigsparadigmet, förstås. De behöver inte vänta på några forskningsresultat. De bara vet med sig att skillnaderna är obetydliga och bara har att göra med yttre kännetecken som hår, hudpigment och lite till. Orsaken till att efterkrigsparadigmatikerna inte behöver vänta på fakta är att man menar att sanningen måste underordna sig en viktigare princip, nämligen den att skapa en bättre värld som är fri från rasism. Det man säger är egentligen att man vill försöka ljuga verkligheten bättre – ett projekt ingen hittills har lyckats med.”

Allt sämre betyg i grundskolan

Självklart påverkas mottagarländerna på en mängd olika sätt av massiv invandring från länder med låg genomsnittlig IQ i till exempel Mellanöstern och Afrika.

”Barn som har invandrat till Sverige lämnar årskurs nio med betydligt sämre betyg än barn som är födda i Sverige. Detta oavsett om de har fått hela sin grundskoleutbildning i Sverige eller inte” rapporterar tidningen Skolvärlden.

Skillnaden är stor mellan elever från olika länder. Så här många procent av de elever som i fjol gick ut grundskolan och är uppdelade efter födelseland hade behörighet till gymnasiet:

• USA – 90,1
• Norge – 86,3
• Storbritannien – 85,0
• Turkiet – 46,9
• Serbien och Montenegro – 46,7
• Somalia – 24,6
• Utländsk bakgrund, totalt – 75,5
• Svensk bakgrund – 91,2

Inte ens var fjärde elev från Somalia klarar alltså gymnasiebehörighet.

Sjunkande IQ ger minskad BNP

I Danmark är man inte lika skräckslagen för att prata om skillnader i IQ som i Sverige. I en artikel i Jyllands-Posten skriver professor Helmuth Nyborg:

”En rad globala storskaliga undersökningar visar att ett lands genomsnittliga IQ ganska exakt förutsäger nationens bruttonationalprodukt, invånarnas produktivitet och dess ekonomiska växtkraft. Immigranter från Afrika söder om Sahara har en genomsnittlig IQ på 70. Vi ser att de, betraktade som grupp, har allvarliga problem med att få en kvalificerande utbildning i alla länder som de hittills har invandrat till, och att de precis som svenskar med samma låga IQ löper stor risk för att hamna i permanent bidragsförsörjning.”

Han varnar för att fri invandring från låg-IQ-länder ovillkorligen kommer att sänka det svenska IQ-genomsnittet och därmed minska Sveriges produktivitet och internationella konkurrenskraft.

Europa avvecklar sig självt

I ytterligare en artikel i Jyllands-Posten skriver professor Nyborg:

”Ingen politiskt ansvarig vill uppenbarligen diskutera innebörden av den historiskt stora förändring i europeisk demografi där Europa sedan 1980-talet har sett en massiv invandring av låg-IQ-immigranter från icke västliga länder. Prognoser antyder att Danmark, Sverige och Norge, ja hela Europa är i färd med att avveckla sig själva som demokratiska välfärdsstater. Fem procents lägre IQ motsvarar en sänkning av bruttonationalprodukten, BNP, med 35 procent. Man ska heller inte förvänta sig väletablerade demokratier i länder med lägre genomsnittlig IQ än 90. Det som pågår med invandringen från länder med låg genomsnittlig IQ är den mest dramatiska demografisk omvälvningen någonsin – och den är irreversibel.”

Utvecklingen borde hålla ansvariga politiker sömnlösa. Samtidigt som de med berått mod undergräver de nordiska ländernas framtid står det klart att ett skärpt intellekt blir ett allt viktigare överlevnadsvillkor. ”Intellekt i toppform skapar framtidschanserna” är rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet.

Framtiden hänger på begåvningen. Det finns inga okvalificerade jobb längre, de har rationaliserats bort. Från att vara ett bondesamhälle har vi gått till att vara en högteknologisk industrination. I ett sådant samhälle är förlorarna alla som inte kan tillgodogöra sig utbildning och alla hårt arbetande invånare som ska försörja dem på livstid.

De ger bort någonting som inte tillhör dem

Det här vet naturligtvis politikerna. De har åtminstone bra betalt för att veta. Fredrik Reinfeldt har 144 000 kronor i månaden i grundlön för att bedriva en politik som gagnar Sverige och svenskarna. Men han och alla andra politiker har målat in sig i ett hörn. Oavsett vilka insikter som eventuellt når dem borrar de ned huvudena djupt i sanden. Nu duggar politiska panikåtgärder i en strid ström, vilket tyder på något slags medvetenhet om det sänke som en extrem invandring från dysfunktionella länder utgör. Men ingen enda vågar föreslå det enda vettiga, att begränsa invandringen till konventionsflyktingar under den tid det tar att arbeta med de gigantiska integrationsproblem som Sverige har. Man får tala om integration men aldrig någonsin om att begränsa det extrema inflödet av invandrare som kommer att leva på bidrag livet ut. Miljardprojekt havererar, det ena efter det andra, för att ingen vågar stänga av tillflödeskranen.

En svensk regering har fattat ett sådant beslut tidigare. Genom det så kallade Luciabeslutet 1989 stängde socialdemokraterna Sveriges gränser för alla utom konventionsflyktingar. Det höll i två år, tills Carl Bildts borgerliga regering upphävde beslutet och öppnade gränserna 1991.

Hur många miljarder ska politikernas strutsmentalitet och Fredrik Reinfeldts personliga nojor gentemot SD få kosta svenska skattebetalare?

Sanningen är ju att politikerna ger bort någonting som inte tillhör dem. De ger bort vårt land utan att vi som bor här någonsin har blivit tillfrågade. Det kan bara sluta på ett sätt: illa.

Af Julia Caesar


Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

76 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] skriver söndagskrönika varje vecka som är väldigt informativ. Hur många vet vad ”Agenda 2030” är för […]

trackback

[…] att se hur låga de svenska födelsetalen är och därför är det svårt att beräkna hur snabbt vi blir färre i förhållande till invandrargrupper som kommer från icke-nordiska eller icke-europeiska […]

trackback

[…] mera här. Relaterat: Öppet brev till Jenny Madestam. Relaterat: Det mångkulturella hyckleriet. Relaterat: […]

trackback

[…] har jag ald­rig påstått. I krö­ni­kan “Befolk­nings­ut­by­tet” den 24 sep­tem­ber 2011 redogör jag för forsk­nings­re­sul­tat om genom­snitt­lig IQ i en […]

trackback

[…] eller ”reglerad invandring”. Alla gränser är sprängda. Det som pågår är ett regelrätt befolkningsutbyte. Sedan 1980 och till och med 31 oktober i år har Sverige gett uppehållstillstånd eller […]

Dr Michael Koch
12 years ago

Till Julia Caesar

Jag läser allt av Dig, instämmer sedan flera år tillbaka i varje ord Du skriver.

Jag förbereder en bok om ett tema vi är enige om och båda engarade i.

Jag vill sända Dig en e-mail – vart skall ja adressera det?

M hj h Michael Koch, MD

trackback

[…] Sunday Chronicle: Population Exchanges […]

trackback

[…] av Annie Lööf gör henne till en utmärkt valarbetare för Sverigedemokraterna… Källa 1 Källa 2 /Tina Inlägget skrevs: 12 oktober, 2011 20:12 Kategori: Aktuellt, Debatt, SD, […]

trackback

[…] Av utgifterna i offentliga sektorn slukas nu nästan hälften, 41 procent, av kostnaderna för socialt skydd (olika sociala transfereringssystem), medan den hårdhänt nedskurna sjukvården, med en halvering av slutenvårdsplatserna på 30 år, bara drar 13 procent. Invandrarnas höga bidragsberoende drar upp de sociala utgifterna väsentligt. Søndagskronik: Befolkningsutbytet […]

Sampa
Sampa
12 years ago

Min mormors generation kommer bli kända som generationen som byggde upp Sverige och dess välstånd.
Min mammas generation (40talist) kommer bli kända som generationen som tog del av välståndet.
Min egen generation kommer bli kända som generationen som skänkte bort allt till främmande människor och en medeltida kultur.
Jag hoppas innerligt att mina barn inte kommer bli kända som generationen som fick fly sitt eget land.

Johannes Brahe
Johannes Brahe
12 years ago

Befolkningsutbytet

Tack Snaphanen för denna artikel.

Tack Julia Caesar för ditt arbete och engagemang.

LN
LN
12 years ago

Med hänvisning till den nyligen avslutade sammankomsten av välmenande idealister under namnet “Counterjihad London 2011” påstås härmed att en antiislamisk lösning på problemet med, (1) tillströmningen/importen av muslimer till Europa och (2) den pågående islamiseringen av Europa, inte är sannolik. En demokratisk lösning – som anses vara den enda genomförbara – förutsätter nästan alla människors samordnade medverkan (t.ex. vid valurnan). Men eftersom i vår tidsålder nästan alla människor är både ointresserade och okunniga om ämnet, eller så är de politiskt korrekta, snälla och goda, dumma, rädda, fega, islamofila etc. och eftersom merparten under det senaste halvseklet också varit offer för… Read more »

LN
LN
12 years ago
Reply to  LN

Jag hade mage att påstå: “… eftersom merparten under det senaste halvseklet också varit offer för en fördummande kulturmarxistisk indoktrinering i förskola och skola, saknas förutsättningar för att förnuft, logik, fakta, saklighet osv skall kunna ha något inflytande”.

“Bränna svarta slavar…”
Ca 1951-1952 befann jag mig själv på samma skolnivå som YouTube-inspelningen kommer ifrån – en sådan lärare skulle för sextio år sedan ha ansetts vara sjuk i huvudet, av eleverna – totalt undermålig, av skolledningen – han hade helt enket inte släppts fram som realskole- eller gymnasielärare.

http://youtu.be/vKOu_KCxWLY

trackback

[…] FRÅN BLOGGEN SNAPHANEN Somalisk 10 – barnsfamilj […]

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago

Steen, kan du vara hygglig och justera den tid man har på sig för att editera sina kommentarer från 5 minuter till 15 minuter.

Om man har skrivit en lång kommentar, så hinner man (på fem minuter) knappt hitta event. fel innan editeringstiden har timat ut. Dvs man hittar event. fel (på fem minuter) – men man hinner inte editera..

alle
alle
12 years ago
Reply to  Arvid Falk

Även undertecknad instämmer om en ökning till (minst) 15 minuter

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago

Julia, jag har skrivit ytterligare två kommentarer till dig på din förra krönika.

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago

“Kultuberigelsen” af Storbritanien forløber planmæssigt:

Seks sigtet for terrorplan

http://jp.dk/udland/europa/article2557728.ece

Offentliggjort 26.09.11 kl. 00:10

Britisk antiterrorpoliti har slået til mod islamiske miljøer i Birmingham.

Britisk politi har rejst sigtelser mod seks mænd, der blev anholdt sidste uge i Birmingham i forbindelse med en større aktion rettet mod formodede islamiske terrorister.

Fire af mændene er blevet sigtet for at planlægge en terrorhandling, og de øvrige to for at have tilbageholdt oplysninger, siger politiet i West Midlands.

…..

Bjovulf
Bjovulf
12 years ago
Reply to  steen

OK, tak 😉

Amund Garfors
Amund Garfors
12 years ago

Dette var det beste innlegget om den sinnsyke innvandringen til Sverige jeg noen gang har lest! Tenk det, det er også folk i Sverige som har sett skrifta på veggen og ser at dette kommer til å ende veldig veldig ille, dersom vi lar vår vansindige politikere få lov å drive sin nasjonalfiendtlige politikk. Mange takk til Julia som skriver sannheten og ikke lar seg stoppe av all den løgna som disse forbanna politikerne er så flinke til. Som nordmann så har jeg alltid elsket Sverige, men nå ser jeg at dette folket og dette landet forsvinner snart, Og da… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago
Reply to  Amund Garfors

Överväg, om inte tyst folkmord är ett bättre begrepp än “vårt eget selvmord”.

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago
Reply to  Arvid Falk

Håller helt med om den definitionen. Eftersom det inte bara gäller Sverige så kommer det sluta med att hundratals miljoner européer kommer bli mördade i slutändan. Det vill säga om dom lyckas i sitt onda uppsåt, något som det verkligen lutar åt för tillfället.En bodycount som kommer få Stalin, Mao och Hitler att framstå som söndagsskole-gossar i jämförelse.

trackback

[…] Läs fortsättningen här! […]

Delicious
Delicious
12 years ago

Lysande Julia! Som grädde på moset lyssnade jag på Anni Lövs uttalanden i kvällens Agenda. Vilken verklighet lever politiker i? Ett j…a förräderi är precis vad som pågår.

Allan Hansen
Allan Hansen
12 years ago

“Every man should think what he liks and say what he thinks,,. Spinoza. Den berømte filosof Karl Popper siger/skriver et sted ” det er umuligt at fører en rationel og saglig diskussion eller debattere uden, at der opstår uoverensstemmelser og uenighed – det er jo netop det, som giver diskussionen stykke og substans. Og han forsætter: ” Det er umuligt at diskutere eller debattere uden, at nogle føler sig stødt, men det er den pris vi alle må bære til alteret hvis vi ønsker at deltage i en åben diskurs. Man kan så tilføje en lille ingrediens af sprogfilosoffen Ludwig… Read more »

trackback

[…] Jag kan förstås inte vara helt säker, men nu när både Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson fångats på bild med samma lätt igenkännliga gestik kan man börja fundera på hur tankarna egentligen går inom Alliansen. Bilden kommer från dagens, som vanligt läsvärda, söndagskrönika av Julia Cæsar. Krönikan handlar inte om eventuella slutsatser kring bilden, alla sådana är mina egna. JCs krönika är dock läsvärd i sig – den handlar om det pågående utbytet av befolkning i det territorium som kallas Sverige. Siffrorna är skrämmande. Läs den. […]

trackback

[…] Läs hela krönikan ”Befolkningsutbytet” på Snaphanen Share this:TwitterFacebookE-postLike this:GillaBli först att gilla denna post. Taggad med: Julia Caesar, reinfeldt […]

Vivi Andersen
Vivi Andersen
12 years ago

RUNE Det samme spørgsmål kan vi stille til de norske politikere og de danske : Hvorfor vil politikerne afvikle deres eget fædreland og hvorfor vil de gøre deres landsmænd til en minoritet i eget land ? Og hvorfor har de lige præcist valgt at hovedparten af indvandrene skal være fra de Arabisk-islamiske Middelhavslande samt Nordafrika ? Hvorfor vælger de at åbne for denne type indvandrere, der ikke har noget med i bagagen hvilket betyder de ofte hverken kan læse eller skrive, ingen ordentlig skolegang har haft og dermed ingen uddannelse ? Hvad mener politikerne disse arme mennesker skulle kunne medvirke… Read more »

Kenneth Karlsson
Kenneth Karlsson
12 years ago

Tack Julia för en lysande krönika. Kan användas som grundmaterial i det viktiga upplysningsarbete som väntar och måste till.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
12 years ago

En rättigenom lysande krönika, Julia. Men det finns ett mycket allvarligt sakfel: Du skriver: “Den borgerliga alliansregeringen sa ingenting före valet 2006 om att de tänkte trappa upp invandringen till extrema nivåer” Detta är helt fel. Moderaterna var mycket tydliga med att de hade för avsikt att kraftigt öka immigrationen från tredje världen inför vaalet 2006. Att Sverige som enda västland numera är öppet för “arbetskraftsinvandring” från hela planeten helt utan kompetenskrav var något som M hade som öppen deklarerad målsättning inför valet 2006. Centern släppte ett långt dokument innan valet 2006 angående immigrationspolitik. Det påminnde en hel del om… Read more »

Magnus A
Magnus A
12 years ago

Läste några stycken och tänkte bara skicka en …”kompletterande fakta-kommentar”… * “2050” INTRÄFFAR EV 2037 * Helt riktigt att om invandringen sker som de senaste 14 åren kommer större städer att ha majoritet med utlandsbakgrund 2050. Utvecklingen dessa 14 år indikeras dock av nettoinvandringen senaste 11 år: 2000: 24568 2001: 28654 2002: 31087 2003: 28772 2004: 25442 2005: 27111 2006: 50842 2007: 54067 2008: 55877 2009: 63040 2010: 49948 Senaste 14 år hade drygt 30 procent lägre nettoinvandring än senaste 5 år, så om istället för senaste 14 års invandring senaste 5 års invandring antas blir tidpunkt när större städer… Read more »

Tony Ingman
Tony Ingman
12 years ago

Alla människors lika värde? Ja om alla människor är lika värda då borde ju alla dessa godhetsivrare bosätta sig och beblanda sig med dom människor som dom ömmar så för, men se det gör dom inte. Nej då gäller fina gatan, där aldrig en invandrare från Somalia får sätta sin fot.Alla människors lika värde? Är det när avdankade politiker i 50 års åldern kan hösta in feta pensioner, utan några som helst krav på stå till arbetsmarknadens förfogande, bilda företag ta ut stora summor som vinst, utan att den pension som dom inte borde vara berättigade till minskar ett dugg?… Read more »

Svenssonsfunderingar
12 years ago
Tony Ingman
Tony Ingman
12 years ago

Ja som om det inte var nog, så får denna obskyra kommunist blaska paratisera på avlidnas medel via
allmänna Arvsfonden. Om dom avlidna haft vetskap om vilka som får disponera deras tillgångar,
så hade dom nog vänt sig i gravarna.
Gå in på Allmänna Arvsfonden och läs vad signaturen rakryggad kommit fram till när han synat vilka
som disponerar A A s Medel

rksmrgs
rksmrgs
12 years ago
Reply to  Tony Ingman

Svenska folk, SKRIV TESTAMENTE!!!

Josefina Bergfast
Josefina Bergfast
12 years ago

Tack för en intressant text. Så vad ska man då dra för slutsatser om ”demokratin”? Att den är värdelös egentligen? ”Majoriteterna” av okunniga människor, som knappt kan tänka längre än näsan räcker, skall ”rösta” på ett ”vinnande” parti? Och alla ”politiker”, som rabblar som programmerade robotar ”de korrekta fraserna”, men kanske inom sig själva tänker helt andra tankar, som naturligtvis inte går att uttala öppet för då blir de genast bortmanövrerade från sina ”partier”? ”Jag tror på alla människors lika värde”! (-” Pyttsan, det gör jag inte alls egentligen, men jag måste ju hålla skenet uppe! Jag själv är betydligt… Read more »

rksmrgs
rksmrgs
12 years ago

Churchill: “Av alla dåliga styrelsesätt som prövats är demokrati det minst dåliga.”

Också Churchill: “Bästa argumentet mot demokrati är att tala med en vanlig medborgare i fem minuter.”

Emeritus
Emeritus
12 years ago

Om spekulation og kærlighed. DR er altid leveringsdygtig i passende eksempler, når den udlændingefjendtlige danske indvandringspolitik står for skud. Senest et hjerteskærende eksempel som illustration og retfærdiggørelse af Johanne Schmidt Nielsens verdensfjerne krav om ændring af de danske familiesammenføringsregler, der i hendes optik adskiller familier frem for at sammenføre dem. Det fremføres, at der er omkring 800 sådanne adskillelser – altså en mængde fremfor enkelteksempler. En dansk mand og en Thai-kvinde kan ikke få hendes børn til Danmark. Hvad tæller mest? Thai-kvindens hjerteskærende adskillelse fra sine drenge, eller hendes hjerteskærende behov for at leve et eftertragtet liv i Danmark i… Read more »

Ralph Haglund
12 years ago
Reply to  Emeritus

Sorry, där finns många varianter på temat. Jag har varit gift med en thaitjej i 5 år nu, hon är snart klar med sina Informatikstudier på universitetet här, på svenska. Och faktum är att nästan alla hennes thaivänner här spar pengar för att bygga ett hus hemma i byn, dit deras skandinaviska män också flyttar när han pensionerar sig. De drömmer inte alls om svensk långvård! Min frus föräldrar är fattiga bönder men hon äger ändå en bit land där det bara är att sätta igång att bygga ett hus – ca 12 mil norr om Bangkok. Jag var några… Read more »

Ellen
Ellen
12 years ago

Tack Julia för ännu en lysande artikel om det bedrövliga tillståndet i Sverige. “Av allt att döma bär Fredrik Reinfeldt på någon form av mobbingproblematik som är så obearbetad och omedveten att den levs ut inför öppen ridå. En olöst personlig neuros styr i praktiken Sverige. Lägg till detta alla politikers gränspsykotiska godhetssyndrom som yttrar sig i en strävan att vara världsmästare på att ta hand om alla jordens människor – och bilden av ett sjunkande skepp blir allt tydligare.” Du har alldeles rätt i att Fredrik Reinfeldt projicerar en obearbetad mobbingproblematik på Sverigedemokraterna. Han flyttade från Bromsten till Täby… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
12 years ago
Reply to  Ellen

Kostym? Vid vilken ålder? Jätteintressant. Har du några källor som kan belägga det?

(Glöm inte heller hur han mobbade Karl Sigfrid inför hela riksdagsgruppen för ett par år sedan.)

trackback

[…] dagens söndagskrönika analyserar Julia Ceasar den förda ”invandringspolitiken” och de demografiska problem som är […]

Demokratbloggen
12 years ago

Det handlar inte om “strutsmentalitet”, det är ett medvetet landsförräderi som pågår! På min blogg finns ett antal eböcker som man kan ladda ner gratis och som beskriver det medvetna landsförräderiet. Om man tror att politikerna i den nynazistiska sjuklövern bara duckar för sanningen så tror man också att Sverige är demokratiskt, men det är en diktatur med demokratiska förtecken, och där har vi svaret på varför Sverigedemokraterna mobbas. Ladda ner den här boken gratis och läs dokumentet som bevisar att detta är ett medvetet landsförräderi som pågår: http://www.pr-publishing.com/1234/planerna-for-sveriges-undergang.pdf Hur det sedan kan komma sig att det finns en samstämmig… Read more »

Svend
Svend
12 years ago

Vedr. Julia’s slutord: Det kan bara sluta på ett sätt: illa. Spørgsmålet er, om ikke Sverige vil opleve et ‘Black Swan event’ indenfor en meget kort tidshorisont, ikke 2030 eller 2050, men i dette årti. Complex systems that have artificially suppressed volatility tend to become extremely fragile, while at the same time exhibiting no visible risks. In fact, they tend to be too calm and exhibit minimal variability as silent risks accumulate beneath the surface. Although the stated intention of political leaders and economic policymakers is to stabilize the system by inhibiting fluctuations, the result tends to be the opposite.… Read more »

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago

Ypperlig krönika, Julia!

elwee
elwee
12 years ago

Tack Julia för ytterligare en klockren beskrivning av verkligheten, den verklighet som närmast är att betrakta som en statshemlighet i Sverige. När det gäller statistik, som många statliga verk är skyldiga att prestera, så var den ursprungliga tanken att denna statistik skulle användas som beslutsunderlag för politikerna. Besluten som tagits i invandringsfrågor har gått totalt på tvärs mot vad statistiken påbjuder och det skulle kunna sätta politikerna i en besvärlig sits, speciellt om underlaget skulle spridas till en större publik. Den finns där, den är officiell och därför måste detta “problem” åtgärdas. Tack vare Affe och en del andra vardagshjältar… Read more »

alle
alle
12 years ago

Kan addera till mitt tidigare inlägg att även begreppet EQ är högst relevant i detta sammanhang då, som många säkert redan känner till, en hög emotionell intelligenskvot är ju även den, analogt IK, naturligtvis helt basal för att kunna skapa ett välfungerande samhälle och land. Men tyvärr är ju många av de människor som söker sig upp till Norden som ekonomiska flyktingar (oftast på grund av att deras hemländer lider av kraftig överbefolkning samt ofta även svårt av islamiskt förtryck) uppvisar odiskutabla symptom på en kraftigt otillfredsställande EQ och speciellt gäller detta självfallet männen. Tvivlar man nu av ideologiska skäl… Read more »

Marit
Marit
12 years ago
Reply to  alle

Ja, mangelen på EQ er stor. Likeså mangelen på IQ. Somaliere har en gjennomsnittlig IQ på 68. Det vil si psykisk utviklingshemmet. Ikke rart de er analfabeter og gjør det dårlig i skolen.

Prudentius
12 years ago

“Alla tecken tyder att indvandringspolitiken har gått overstyr och att politikerna har tappat greppet.”

Sandt!

Vi overlevede nazismen, modstod kommunismen, men faldt til multikulturalismen.

LN
LN
12 years ago

AVSKAFFA POLITIKERNA OCH LÅT EN TURINGMASKIN GÖRA JOBBET !

“Vår omvärld på socialdemokraternas partikongress.”
[…]
“Solidaritet, jämlikhet och allas lika värde är grunden för vår
nya socialdemolratiska politik, oavsett hur omvärlden ser ut,”
slog Anneli Hulthén fast.

http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

16830911
16830911
12 years ago
Reply to  LN

“Låt en Turing-maskin göra jobbet”

Chile under Allende var nog närmast att låta en dator styra den socialistiska staten.
Stafford Beer hette engelsmannen som skulle förverkliga denna utopi.
Allende blev mördad innan det blev klart.

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Cybersyn

Kontrollrummet:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/70/Cybersyn_control_room.jpg

trackback

[…] flyktingpolitiken ska ni ge er själva tid att läsa Julia Caesars söndagskrönika för idag. Man måste få ställa frågan […]

LN
LN
12 years ago

HOW TO CUT THE BALLS CORRECTLY Slavoj Žižek föreläser: What does it mean to be a revolutionary today? http://youtu.be/_GD69Cc20rw ———————————————————— SÄRARTSTÄNKANDE – FY – FY – FY ! Svenskt Statsgenererat Politiskt Korrekt Skitsnack: […] “Att organisera studiecirkelverksamhet i ”integrerade”, blandade, grupper, med både svenskfödda och invandrade deltagare, tolkar vi som ett utslag av mångkulturellt tänkande där man tar sin utgångspunkt i allas lika värde. Att däremot starta ”segregerade” studiecirkelgrupper, dvs. grupper med enbart invandrade deltagare, har sin grund i ett särartstänkande. Ett sådant tänkande har genom historien präglad folkbildningen och man kan återge dess historia utifrån olika särartsgruppers intressen. Från… Read more »

alle
alle
12 years ago

Men föreligger det då inte ett anmärkningsvärt tabu att diskutera svenskarnas egen IK då?

Vi blir alltfler som frågar oss hur kan nu ett helt (i stort sett) folk med mer eller mindre berått mod medvetet gå in för att destruera sitt eget land, sin egen framtid, sin avkommas framtid med denna helt världshistoriskt unika oreglerade massinvandring om det nu inte besitter ett helt enkelt skrämmande underskott av grundläggande förstånd eller alternativt livsvilja?

Anonymous
Anonymous
12 years ago

Men är det då inte anmärkningsvärt tabu att prata om svenskarnas egen IK då?

Vi blir alltfler som frågar oss hur kan nu ett helt (i stort sett) folk med berått mod medvetet gå in för att destruera sitt eget land, sin egen framtid, sin avkommas framtid med denna helt världshistoriskt unika oreglerade massinvandring om de nu inte besitter ett helt enkelt skrämmande underskott av grundläggande förstånd eller alternativt livsvilja?

Stefan K
12 years ago

Fredrik Reinfeldt i Agenda den 18/9: “Jag brinner för invandringspolitiken” och “Uppgörelsen med Mp beror på att jag inte vill ge SD något som helst inflytande på det område de vill”. Där har ni ett av svaren till varför verkligheten är som den är, men det kan inte vara det enda. Varför vill svenska politiker avveckla det land de är satta att regera över och varför vill de göra sina egna väljare till minoritet i sitt eget land? VARFÖR? Varför tycker denna regering så illa om Sverige som land, svenskar som individer, våra traditioner och vår kultur? VARFÖR? Varför vill… Read more »

Rune
Rune
12 years ago
Reply to  Stefan K

“Varför vill svenska politiker avveckla det land de är satta att regera över och varför vill de göra sina egna väljare till minoritet i sitt eget land? VARFÖR?
Varför tycker denna regering så illa om Sverige som land, svenskar som individer, våra traditioner och vår kultur? VARFÖR?”
———————————————-
Är de rädda för något? Är de utsatta för något slags påtryckningar?

elwee
elwee
12 years ago
Reply to  Rune

Jag har funderat på samma sätt och det finns två scenarier.
Antingen är de utsatta för hot som de upplever som högst reella och agerar utifrån det.
Eller, så åtnjuter de personliga förmåner som är så omfattande att politikerna anser att det är värt att förråda sitt eget folk, det folk som gett dem makten.

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago
Reply to  Rune

Rune, försök byta perspektiv. Ställ i stället frågan: Varför vill svenska (icke-ledande) politiker INTE förhindra en avveckling av det land de är satta att regera över?

Svar: De skulle bli utmobbade av svenska journalister och andra politiker och mista alla sina uppdrag, om de fronderade mot dagens vanvett. Minns Janne Josefssons valstugeprogram…

Varför vill svenska ledande politiker INTE förhindra en avveckling av det land de är satta att regera över?

Svar:De skulle bli utmobbade av svenska journalister och andra politiker (om de fronderade mot dagens vanvett) och – det skulle vara en alltför stor personlig prestigeförlust.

Marit
Marit
12 years ago

Takk, Julia Cæsar, for enda en lysende krønika ! Du skal vite at du blir lest og VERDSATT langt oppe i Norge.

LN
LN
12 years ago

Satsen ALLA MÄNNIOSKORS LIKA VÄRDE har sedan länge varit maktetablissemangets främsta indoktrineringslögn. Med hjälp av denna lögn har den politiska maktens koryféer lyckats köra ner begreppet MULTIKULTURALISM – djupt i halsen på det svenska folket. Samtidigt som alla påstås ha lika värde, avkräves det svenska folket, med risk för att annars betrakras som rasistiskt, att GILLA ALLA SOM ÄR OLIKA. Det är något som inte stämmer! Det ‘sovande svenska folket’ (enl. Reinfeldt) är så till den milda grad impregnerat med denna lögn, enligt mönster som framgångsrikt tillämpades av en ej obekant herr Joseph Goebbels, att man numera nästan kan höra… Read more »

Nesse
Nesse
12 years ago
Reply to  LN

Tro inte att jag är PK, men “allas lika värde” är en god och sund metafysisk princip. Utan en sådan princip är slaveri i praktiken tillåtet. Det betyder naturligtvis inte att alla skall eller ens har någon som helst rätt att flytta till Sverige eller bli bidragsförsörjd.

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago
Reply to  Nesse

Nesse skriver: “allas lika värde” är en god och sund metafysisk princip”.

Kan du vara hygglig och utveckla, varför Pol Pot/Josef Stalin/Adolf Hitler är lika mycket värd som din mamma?

Eller varför våldtäktsmannen/mördaren är lika mycket värd som sitt offer..

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago
Reply to  Nesse

Det borde räcka med den ursprungliga definitionen värdighet för att utesluta slaveriet.

Cavatus
12 years ago

Ibland tror jag att de svenska politikerna helt enkelt är okunniga om den statistik som vi dissidenter tillskansar oss på dissidentbloggar. De är så okunniga, så även PK-folket, att de blir rosenrasande när en dissident delger dem dessa fakta, för de kan ju inget annat tro än att det är hopdiktat förtal. För dessa hårresande siffror kan ju bara inte vara sanna, tänker de säkerligen. Detta gör mig livrädd, för det gör att vi har än fler barriärer att ta oss igenom för att nå fram. Och med Clownfeldts tjurighet är nog det bästa att hoppas på att han avgår.… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago
Reply to  Cavatus

Till skillnad från sina sjuklöver-kamrater kommer han inte att avgå frivilligt. Precis som vilken diktator som helst med andra ord.

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago
Reply to  Cavatus

Cavatus, du kan inte dra alla riksdagspolitiker över en kam. Det finns beklämmande många s.a.s. knapptryckare i riksdagen, som är okunniga om, hur illa det är och inte överblickar katastrofen.

Men – de ledande politikerna inom samtliga sju riksdagspartier och deras rådgivare är helt medvetena om, hur läget är.

Rita
Rita
12 years ago
Reply to  Arvid Falk

Jag tror du har helt rätt, men vet inte vilket som skrämmer mig mest, att de vet, eller att de inte vet…..

Nesse
Nesse
12 years ago
Reply to  Arvid Falk

Varför inte? Vad gör de i riksdagen om de inte behagar sätta sig in i de reella problemen? Underlåtenhet är ingen ursäkt.

Arvid Falk
Arvid Falk
12 years ago
Reply to  Nesse

Nesse, jag beskriver hur det de facto förhåller sig. Kvaliteten på alltför många svenska riksdagspolitiker är chockerande undermålig och därför kan du inte dra alla över en kam.

Du svarar, att det borde inte vara så – vilket du givetvis har helt rätt i.

Regimkritiker
Regimkritiker
12 years ago

Ansvaret för att stoppa detta vansinne och våldsvänsterns terror vilar på dig och mig. Om vi inte vågar börja prata om detta med människor i vår omgivning har vi redan förlorat. Om vi är många tillsammans som håller ihop och inte backar blir vi så starka att vi inte kan krossas. Det var exakt det receptet som den tidiga arbetarrörelsen använde när de organiserade sig fackligt i slutet av 1800-talet. Ansvaret vilar på dig och mig. Det är nödvändigt att visa att vi inte låter oss skrämmas eller knäckas av terror eller mobbning. Om DU fortsätter att vara den typiskt… Read more »

Cavatus
12 years ago
Reply to  Regimkritiker

Du har helt rätt. Vi dissidenter måste ta vårt ansvar och introducera dessa fakta bland släkt, vänner och arbetskamrater. Vi bara måste. Jag brukar leverera sanningar om islam. Folk kan i princip INGENTING om islam och tror att det är samma sak som kristendomen. Det är skrämmande att de är så okunniga och därmed lättledda av media och politiker. De är helt i händerna på dessas propaganda. Man behöver inte göra sig osams eller ha långa arga diskussioner. Det räcker att inflika lite fakta då och då och sedan byta samtalsämne. Det måste sjunka in i folks hjärnor att det… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
12 years ago
Reply to  Cavatus

Märkligt att dom har lyckats inbilla sig själva detta. Kristna går i regel aldrig klädda i pyjamas och tält. Möjligtvis präster och nunnor i viss utsträckning, men det gäller mer syd-europeiska länder än Norden. Speciellt i åtanke som de blir ett allt större inslag i det offentliga rummet, numera till och med i mindre städer och inte bara i storstäderna. Dessutom blir köns-apartheiden alltmer uppenbar för Svensson, i publika badhus för dom vuxna, i skolorna för deras barn och barnbarn. Det är inte mer än 100 år sedan det blev tillåtet för män och kvinnor att bada tillsammans. På den… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
12 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Könsfascismen är herligen…, som Afzelius utvivlsomst satirisk sjungar på Kvinnoförakt, lp´en Fri Information med Hoola-Bandoola-Band från 1975.

Men al tvivl og satire tilside var det, kvindeforagt hvorpå eksemplerne er alt alt for mange at nævne, hvad der blandt andet kom ud af fri adgang og udelen af statsborgerskaber i massevis uden omtanke.

76
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x