25
aug
Seneste opdatering: 26/8-12 kl. 0127
60 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

”Vi har fått nog. Vansinnet måste få ett slut. Vi klarar inte längre att ta hand om och försörja alla invandrare och flyktingar som regering och riksdag dyvlar på oss. Vi kräver att regeringen omedelbart stoppar nuvarande invandringspolitik. Vi säger stopp NU.
Vi har varit solidariska, precis som vi har blivit tillsagda. Gudarna ska veta att vi har ansträngt oss blå för att visa vårt ädelmod, vår godhet och vår inpiskade ”solidaritet”. Vi ville så väl. Framför allt ville vi oss själva väl. Vi ville behålla makten. Utan makt är vi ingenting. Vi vet ju att om man inte ställer upp på mångkultur och massinvandring så är man utslängd ur alla sammanhang på mindre än fem röda sekunder. Karriär finito och placering i den sociala frysboxen.

”Till slut trodde vi på vår egen godhet”

Till slut trodde vi på vår egen godhet. Vi började definiera oss själva som ”De Goda”. Det var en otrolig kick för självförtroendet. Vi mådde så bra! Vi tyckte dessutom att vi var smarta när vi såg en chans att få de tomma lägenheterna i allmännyttan uthyrda. Folk som folk, liksom. Utfyllnadsmaterial. Självklart hoppades vi att våra partikamrater på riksnivå skulle se och imponeras av vår lojalitet och ha oss i åtanke ifall någon plats i partitoppen skulle bli ledig.
Med chock och förfäran ser vi hur det blev. Mångmiljonunderskotten skenar i våra kommunbudgetar. Hyrorna för de nya hyresgästerna betalas via socialbudgeten, det vill säga skötsamma kommuninvånare får betala dem med sina skatter. Vi har inga bostäder kvar till kommunens egna ungdomar. De utlovade pensionsräddarna arbetar inte. Allt tyder på att många aldrig någonsin kommer att arbeta. De måste försörjas av andra livet ut.

”De anklagar oss för att ha förstört deras hembygd”

Nu står vi här med en oöverblickbar katastrof. Våra kommuner splittras och faller sönder framför våra ögon. Motsättningar och konflikter växer i takt med att invånarna upplever de fulla konsekvenserna av mångkulturen i form av nedbrända skolor och bilar, överfallsvåldtäkter, rån, misshandel, skottlossningar och mord. Vi får våra egna väljare emot oss. Invånarna är otrygga och rädda. Vi förstår dem, vi är också rädda. Vi vågar knappt gå och handla på Konsum eller Ica längre utan att riskera att stöta ihop med glödförbannade kommuninvånare som anklagar oss för att ha förstört deras hembygd för all framtid. Och de har ju rätt! Det är just det vi har gjort. Vi kommer aldrig att förlåta oss själva.

Inte nog med att vi har blivit blåsta – vi har blåst oss själva”

Vi har motvilligt börjat förstå att vi har gått på den största blåsningen i modern tid. Och inte nog med det – vi har blåst oss själva. Våra egna partikamrater har förrått oss, och vi har med änglalika leenden på våra hycklande anleten låtit oss bedras. Nu drabbar eftertankens kranka blekhet oss med full kraft. I framtidens historieböcker kommer vi att framställas som svikare och idioter. Nu får det vara nog! Vi tänker inte medverka till förstörelsen av vårt land längre. Vi kan inte sova på nätterna. Vi ser med fasa fram emot valet 2014. Vi kommer att falla handlöst – från makten, pengarna, privilegierna – ja allt som vi tog för givet. Vi brottas dagligen med vårt självförakt. Vi kan inte längre se våra egna barn i ögonen. Vi vågar inte tänka på vilket slags framtid vi lämnar över till dem.”

Hela mottagningssystemet håller på att braka ihop

Nej, en sådan bekännelse kommer vi aldrig att få se från de styrande i Sveriges 290 kommuner. Så mycket ärlighet ska vi inte vänta oss. Men nu sprider sig paniken över en alltmer ohållbar situation i allt fler kommuner. Situationen håller på att gå över styr. Asylsökande och anhöriginvandrare väller in över landets gränser i en extrem omfattning som Sverige – trots ordinarie massinvandring – inte har upplevt sedan Balkankrigen i början av 1990-talet. För närvarande kommer cirka ettusen asylsökande varje vecka mot normalt hälften så många.

Hela mottagningssystemet håller på att braka ihop. Det har i princip tre orsaker. Den ena är migrationsverkets beslut att automatiskt ge tillfälligt uppehållstillstånd i tre år till alla som kommer från Syrien eller säger sig komma från Syrien. Därifrån kommer nu mer än 200 asylsökande i veckan. Den andra är att dammluckorna har öppnats för somalisk anhöriginvandring efter en överenskommelse mellan alliansregeringen och miljöpartiet och en prejudicerande dom i migrationsöverdomstolen i januari om att DNA-test kan godtas istället för giltiga ID-handlingar. Somaliska föräldrar som har övergett sina barn och satt sig själva i säkerhet i Sverige kan därför ta hit sina åtta, tio eller fjorton barn och andra anhöriga som de har flytt ifrån. Minst 27 000 somalier väntas till Sverige, de flesta analfabeter.

Diabetessjuk man och åtta barn

På tidningsredaktionerna landet runt står glädjen högt i tak över de somaliska nytillskotten. I Norrköping berättar tidningen Folkbladet glädjestrålande om 46-åriga Sahra Haij från Somalia som för fyra år sedan reste ifrån man och åtta barn i Mogadishu men nu har fått dem till Norrköping. Hon har till och med varit och hälsat på dem i det land som hon flydde ifrån. Dessa anmärkningsvärda uppgifter föranleder inga besvärande frågor från Folkbladets reporter. Två av de åtta barnen är gravt synskadade, och Sahra Haijs make Hussein Mohammed, 52, har diabetes.

”Det som oroar makarna allra mest är hur det ska bli med bostad. Den lilla tvårumslägenheten i Åby, där Sahra har bott ensam i väntan på familjen, är alldeles för trång för tio personer. Till och med i flyktinglägret i Addis Abeba hade familjen tre rum” skriver Folkbladet.

Ytterligare 500 somaliska barn och 100 vuxna väntas till Norrköping.

I Uddevalla väntar Mohammad på fru och sju barn

I Uddevalla väntar 33-årige Mohammad Ibrahim på fru och sju barn. Äldsta dottern är 13 år och den yngsta är ett och ett halvt år. De har inte träffats på två år. Inför Bohusläningens storögda reporter drar Muhammad Ibrahim sin inövade berättelse:

”Stamkriget hade trappats upp under flera år och en dag slutade familjens liv i Somalia i tragedi. Min pappa, min syster och bror dödades. Jag bara sprang” säger han.

Det yngsta barnet är ett och ett halvt år. Muhammads fru var alltså gravid när han ”bara sprang” och lämnade henne och de sex barnen. Han betalade ”en man” (läs: människosmugglare) för att komma till Sverige. ”Nu är en fyrarumslägenhet bokad för familjen” skriver Bohusläningen.

Det är bara att gratulera Norrköping och Uddevalla till de nya kostbara invånarna. Är det någon som tror att de här sju- och åttabarnsfamiljerna kommer att försörja sig själva inom överskådlig tid? Och hur ”bokar” en svensk familj en fyrarumslägenhet?

Ingen vet hur många som kommer

Utöver det stadigt växande inflödet av somaliska anhöriginvandrare ökar flyktingströmmarna från Syrien kraftigt, med benäget bistånd från kriminella människosmugglare. Att alla får tillfälligt uppehållstillstånd i tre år är ett svårslaget dragplåster. Migrationsverket har kapacitet för 30 000 asylsökande. Just nu finns mer än 37 000. Ingen vet hur många som kommer.

”Det är svårt att prognostisera, vi vet inte” säger Tolle Furugård som är enhetschef på migrationsverket i Örebro, till Sveriges Radio Ekot.

”Det är brist på resurser och boende, och det har blivit vardag att kommuner inte vill ta emot asylsökande” säger han.

I min förra krönika, ”Syriens sak är inte vår”, skrev jag att migrationsverket nu är febrilt sysselsatt med att handla upp allt vad Sverige har av stug- och campingbyar, konferensanläggningar och hotell för att härbärgera människosmugglarnas kunder från Syrien, Somalia och Afghanistan. Det handlar om formlig dammsugning på förläggningsplatser. Alltsammans på svenska skattebetalares bekostnad. I sista hand återstår att resa tältförläggningar.

”Vi är inte välkomna som hyresgäster”

”På ansökningsenheterna framförallt i Stockholm, Malmö och Göteborg kan det vara fullkomligt kaotiskt. Det kan ligga folk på madrasser i källare och andra liknande lösningar på natten, sedan måste de vidare på dagen för då kommer nya asylsökande, det måste vara ruljangs. Det är inte ovanligt att vi sätter personer som kommit på bussar på någon camping innan vi ens hunnit registrera dem för att veta vilka de är” säger Tolle Furugård på migrationsverket i Örebro.

Ute i kommunerna ökar motståndet och motviljan. Allt färre kommuner vill ta emot asylsökande. Insikterna om konsekvenserna börjar sjunka in hos ansvariga kommunpolitiker. De ser sina egna maktpositioner men också sina kommuner hotade av ekonomiskt, socialt och kulturellt sönderfall.

”Jag känner en tilltagande oro ute i kommunerna, att vi inte är välkomna som hyresgäster, då det sätter press på deras service, för barnen måste gå i skolan och landstingen måste ordna sjukvård” säger Tolle Furugård.

Den politiskt korrekta fernissan måste värnas in i det sista

Tolle Furugård känner alldeles rätt. Under våren och sommaren har nödropen från kommunerna ljudit allt högre. De skulle aldrig formulera sig som i inledningen av den här krönikan. Givetvis inte. Den politiskt korrekta fernissan måste hållas blank in i det sista. Ritualen är att som trogna sektmedlemmar i bästa hallelujaanda bekänna sig till tron på mångkulturen – och omedelbart därefter betacka sig för dess konsekvenser.

Så här låter det till exempel i ett nödrop från kommunstyrelseordförandena i tolv hårt drabbade kommuner, publicerat på Dagens Nyheters debattsida:

”Sverige har en politiskt stabilt förankrad och väl utvecklad flyktingpolitik som är viktig för många människor som drabbas av krig och förtryck av olika slag. Våra kommuner har tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet genom åren. Vi välkomnar de nya möjligheterna till återförening som nu öppnats. Familjeåterförening utgör en viktig grund för en lyckad och långsiktig etablering i Sverige.”

Bilden av en hotande kommunal kollaps

Sedan övergår de politiskt korrekta lovorden i en lång lista över de svårigheter som massinvandringen innebär för kommunerna. Bilden av en hotande kollaps tornar upp sig:

• Pengarna räcker inte.
• Systemet med det statliga etableringsstödet på två år är förödande.
• Det kan ta upp till tio år för kortutbildade och analfabeter att bli självförsörjande, om de någonsin blir det, och hela vägen fram till detta osäkra mål är kommunernas ansvar.
• Arbetslinjen har misslyckats eftersom invandrarna får bosätta sig var de vill och inte där jobben finns.
• De nya reglerna om familjeåterförening innebär att det på kort tid kommer flera hundra somaliska anhöriga till var och en av de kommuner som har tagit emot många flyktingar från Somalia.

”Vi vill inte ställa grupp mot grupp”

”Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt. Vi vill inte att resursbehövande grupper i våra kommuner inom vården, skolan och omsorgen ska kunna spelas ut mot flyktinginvandrarna” skriver de tolv kommunpolitikerna.

Hm – ”ställa verksamheter emot varandra”? Låter det inte bekant på något sätt? Det var innebörden i Sverigedemokraternas valfilm inför valet 2010. Den som tv4 vägrade visa för att den ”ställde grupp mot grupp”. Två år tog det för verkligheten att hinna ifatt.

Kommunalråden har anledning att vara oroliga

Kommunerna vill ha full kostnadstäckning för sina utgifter. ”Staten måste ta sitt ansvar och kompensera de kommuner som genom ett stort flyktingmottagande tar ansvar för nationellt fattade beslut” skriver de tolv kommunstyrelseordförandena i Alvesta, Borlänge, Falköping, Flen, Katrineholm, Köping, Lindesberg, Ludvika, Nässjö, Trollhättan, Växjö och Örebro. Siffror från de här tolv kommunerna visar vad det handlar om. Kommunalråden har all anledning att vara oroliga.

Affes statistikblogg har utifrån de senaste uppgifterna från SCB (Statistiska centralbyrån) räknat ut hur kostnaderna för försörjningsstöd fördelar sig mellan svenskfödda kommuninvånare respektive utrikes födda 2005 – 2010.

De tolv kommunerna har tillsammans 524 823 invånare. Genomsnittet utrikes födda är 13,9 procent. Under de fem åren 2005 – 2010 har dessa 13,9 procent erhållit 67 procent av de totala kostnaderna för försörjningsstöd. Det är en överrepresentation med 12,6. På bara fem år och enbart i de här tolv kommunerna har utrikes födda fått nästan 3 miljarder kronor, (2 709 072 000 kronor). Under samma tid fick den svenskfödda befolkningsmajoriteten drygt häften, cirka 1,4 miljarder. Bara under 2010 kostade försörjningsstödet för utrikes födda i de tolv kommunerna cirka 576 miljoner kronor.

”Gå med i någon förening eller politiskt parti”

Nio av de tolv kommunerna är socialdemokratiskt styrda. För två år sedan ställde signaturen ”Småland” en fråga till politikerna på Nässjö kommuns hemsida (Politikerdialogen). Nässjö är en av de mest kostnadstyngda kommunerna när det gäller försörjningsstöd till utrikes födda, med en överrepresentation på 20,2. ”Småland” frågade:

”Ursäkta frågan, men vad anser ni politiker om den massinvandring som blivet i såväl Nässjö och Forserum. Hur mycket har kommunen varit beredd på vad som kommer att hända då vi övriga känner oss HELT ÖVERKÖRDA. Vad är ert svar?”

Bo Zander, socialdemokratiskt kommunalråd, svarade:

”Tyvärr råder det en hel del okunskap i dessa frågor och som jag tror bottnar i rädsla. Ett enigt kommunfullmäktige har ställt sig bakom avtalet med migrationsverket. Att tala om massinvandring är således tagit helt i luften! (Han menar: taget ur luften). Min åsikt är att Nässjö har en god organisation och beredskap för vårt flyktingmottagande. Vidare anser jag att det inte är fruksamt (han menar: fruktbart) att generalisera och förenkla en komplicerad värld! Jag vill uppmana dig att gå med i någon förening eller politiskt parti och använda din energi på destruktiv verksamhet. (Han menar: konstruktiv verksamhet). Jag är inte särskilt religiös, men har klart för mig var (han menar: vad) kärleksbudskapet handlar om. Har du?”

Två år senare är Bo Zander alltså en av de tolv undertecknarna av nödropet i DN.

”Inga fler invandrare, tack”

De tolv kommunerna är typiska exempel på kommuner som nu är på snabb väg utför på grund av ett alltför generöst mottagande av utomeuropeiska invandrare och flyktingar. Det ser lika illa ut i många fler kommuner. Först ut med nödrop om massinvandringens konsekvenser var kommunalrådet Göran Dahlström (s) i Katrineholm. Sedan larmade Bo Frank (m) i Växjö. I Södertälje, en av importerad kriminalitet svårt plågad stad, har de rödgröna kommunalråden Boel Godner (s), Ewa Lofvar Konradsson (mp) och Staffan Norberg (v) satt klackarna i marken inför anstormningen från Syrien. De vanligtvis mest invandringsvänliga partierna har konfronterats med verkligheten och ber nu om att få slippa fler invandrare.

”Vi vet vad vi talar om. I samband med kriget i Irak som startade 2003 sökte sig cirka 7 000 personer till vår kommun under några få år. Ännu kommer anhöriga till de irakier som flydde till Södertälje från 2003 och framåt. Dessa har liksom många av flyktingarna mycket svårt att få jobb och får ofta bo inneboende. Som kommunledning har vi svårt att se hur vår kommun på ett värdigt sätt kan klara av en ny stor flyktingvåg. Det finns varken jobb, bostäder eller möjlighet för våra skolor att kunna ge en bra start på det nya livet i ett nytt land” skriver Södertäljes tre kommunalråd.

Lilla Uppvidinge har flest asylsökande per invånare

I lilla Uppvidinge kommun i Kronobergs län vill kommunalrådet Åke Carlson (c) halvera antalet asylsökande. Kommunen har flest asylsökande av alla landets kommuner, jämfört med antalet invånare. Just nu finns 720 asylsökande i kommunen. Jämfört med antalet invånare är det högst i landet och motsvarar 78,1 asylsökande per tusen invånare. Motsvarande siffra för Växjö är 3,9.

”Det är inte rimligt att vi ska ha en asylmottagning som tränger ut både de som är kommunplacerade och de ungdomar som behöver lägenheter” säger Åke Carlson.

”Borlänge har tagit för stort ansvar”

Borlänge kommun i Dalarna, här beskriven i krönikan ”Mina drömmars stad”,  har länge klagat sin nöd över skenande sociala kostnader för somalier. Enligt stadens egen undersökning från 2008 är 53 procent av dem man har tagit emot analfabeter.
”Borlänge har tagit ett för stort ansvar. Det måste vara stopp nu” säger kommunalrådet Jan Bohman (s).

Borlänge har 18 procent av Dalarnas befolkning men står för 40 procent av flyktingmottagningen i länet. I valet 2010 fick Sverigedemokraterna 10,9 procent av rösterna och blev Borlänges tredje största parti.

Bilden ser ungefär likadan ut i de kommuner som av ”solidariska” politiker har försatts i en ohållbar situation. Sambandskedjan kan kort sammanfattas så här: nedlagda industrier, arbetslöshet, utflyttning, tomma hyreslägenheter, avtal med migrationsverket som fyller lägenheterna med icke-betalande invandrare. Svenskarna flyttar ut. Ännu fler invandrare flyttar in. Skatteunderlaget krymper. Krisen är ett faktum.

Söderhamn – ett typexempel på förlorarkommun

Söderhamn är ett typexempel på förlorarkommun. Lilla Söderhamn i Hälsingland, en socialdemokratiskt styrd Norrlandskommun, en kommun där industrisamhällena blomstrade för inte så länge sedan. Boardfabriken i Ljusne var med och byggde Folkhemmet med sina masonitskivor men lades ner när den utländska konkurrensen blev för stor. Maskinparken såldes till Pakistan. På tjugo år försvann hälften av industrijobben. Söderhamn förlorade sitt sjukhus och sin flygflottilj. Arbetslösheten växte. Stadens befolkning minskade från 33 000 till 26 000, var sjätte invånare försvann. Där svenskarna flyttade ut flyttade somalierna in. Nu sjunger staden Söderhamn Blues, och fyrtio år gamla hyreshus rivs för att kommunen ska slippa ta emot ännu fler asylsökande.

Söderhamn ligger på en av topplatserna i landet när det gäller invandrares överrepresentation i försörjningsstöd. I valet 2010 blev staden ett av Sverigedemokraternas starkaste fästen. De fick 11,6 procent av rösterna. I det lilla brukssamhället Ljusne fick de 13 procent. Journalisten Björn Häger (författare till boken ”Problempartiet”)  vände tillbaka till sin hemstad och försökte ta reda på orsakerna. Hans reportage om Söderhamn i tv4:s ”Kalla fakta” den 21 november 2010 kan fortfarande ses här. 

Svenska familjer flyttar sina barn till privatskola

Det handlar inte bara om pengar. De samhällen som invandrarna flyttar till genomgår en omvälvande förvandling på alla plan. Det första som försvinner är tryggheten. Strax därpå känslan av hemhörighet. Trivseln sjunker i takt med nedskräpning, oväsen, störningar och våld. Den trakt/stad som man kanske fötts i och alltid har bott i är plötsligt förvandlad till oigenkännlighet. I det läget flyttar de som kan, till ett mindre mångkulturberikat område eller en annan kommun.

I Katrineholm bor redan cirka 800 somalier, de flesta koncentrerade till stadsdelen Nävertorp. Nu väntas 400 anhöriginvandrare, därav 300 barn, de flersta analfabeter. Stadens svenska befolkning tar konsekvenserna av den somaliska anstormningen och flyttar nu sina barn till privatskolor. I den nystartade Kunskapsskolan är 90 procent av eleverna svenska. Kvar i de kommunala skolorna blir invandrarbarnen, som ofta kräver mycket stora resurser.

”Vi har gjort en investering – men den bara försvinner”

Segregationen ökar i Katrineholm. Bara 4 procent av de somaliska invandrarna har kommit i arbete. I ett reportage av SR Studio Etts reporter Katarina Gunnarsson (tidskod ca 09:20) berättar en kvinna som vill vara anonym att hon och hennes man vill sälja villan och flytta till ett mer svenskt område. Hennes son vågar inte gå ensam till kiosken på kvällen för att gäng kastar glåpord efter honom. Huset ligger bara 100 meter från det invandrartäta Nävertorp. Huspriserna sjunker på grund av läget. Det är lägre pris på huset för att det ligger där det ligger, säger mäklarna. Om det hade stått på Söder hade det kanske varit värt en halv miljon mer, uppskattar kvinnan.

”Vi har ju gjort en investering” säger hon upprört. ”Vi har renoverat och tänkt att vi kanske skulle kunna sälja huset när vi går i pension och få lite mer att leva på. Men det bara försvinner.”

För den här kvinnan och hennes man i Katrineholm är priset för mångkulturen alltså flera hundra tusen kronor. Så ser mönstret ut i hela landet. Fastighetsvinster förskjuts från förlorarna – de som haft oturen att hamna i invandrartäta områden – till dem som har satt sig i säkerhet långt bort från mångkulturen och kan glädja sig åt att värdet på deras fastigheter stadigt ökar.

Vad har greker gemensamt med svenskar?

Svensk invandringspolitik vilar på en mängd villfarelser. En är att alla människor är lika. Det är vi inte. Inte ens inom samma kulturkrets, Europa, är vi lika.

”Under ytan av gemenskapsretorik präglas Europa i hög grad av ländernas inbördes skillnader. En svensk lär ha mer gemensamt med en kanadensare eller nyzeeländare än med en ukrainare eller grek” skriver Richard Swartz i en ledarkrönika med rubriken ”Europa – en skör bikaka” i Dagens Nyheter. 

Han fortsätter:

”Många försök har gjorts att förena Europa. Alla har misslyckats: Rom, Attila, Karl den Store, Napoleon, Hitler. Det senaste försöket står EU för. På blygsamt utrymme ska mer än trehundra miljoner människor försöka skapa en gemenskap eller union trots att vi här inte behöver åka långt för att inte förstå vad de andra säger, människor som äter och dricker vad vi inte känner till, sjunger andra sånger, firar andra hjältar, håller sig med en annan dygnsrytm och uppfattning om tid liksom med andra önske- eller mardrömmar än vi.
Till vår häpnad har vi i den europeiska verkligheten tvingats upptäcka folk som aldrig betalat skatt, anser att någon annan ska betala deras skulder och anklagar den som vill hjälpa dem för översitteri. Att sådana européer finns kände vi inte till och vill inte tro. Fast så är det och så har det varit länge. Men först krisen har öppnat våra ögon” skriver Richard Swartz.

De verkligt blåsta är ursprungsbefolkningen

Oändligt mycket större olikheter än de som skiljer olika europeiska befolkningar åt har politikerna gemensamt och i samförstånd prackat på svenska folket genom att öppna landets gränser för hundratusentals utomeuropeiska invandrare. Kommunpolitikerna må beklaga sig och känna sig hur blåsta som helst. Men de fortsätter villigt och glatt att medverka till att Sverige förstörs, bit för bit. De har lika stort ansvar för nedmonteringen av Sverige som sina kolleger på riksplanet. Utan deras medverkan hade den ansvarslösa invandringspolitiken inte gått att genomföra.

De verkligt blåsta är den svenska ursprungsbefolkningen som för varje dag får sina levnadsvillkor kringskurna och förändrade. Var det det här galopperande vansinnet de ville ha när de röstade? I dag pågår en folkvandring inom Sveriges gränser som borde skrämma vettet ur politikerna. De som har möjlighet röstar med fötterna och flyttar, bort från mångkulturen, bort från otrygghet, vantrivsel, störningar och våld. Fortfarande finns det några platser kvar att flytta till, främst i glesbygden. Men inte så länge till. Dessutom pågår en utvandring ur Sverige som borde bekymra politikerna ännu mer, eftersom det till stor del är högutbildade resursstarka svenskar som emigrerar.

Samhörighet med den egna etniska gruppen

Det som pågår under ytan, i människornas sinnen, är inte lika lättfångat. Alla människor har behov av trygghet och tillhörighet i sina liv. Och den tillhörigheten har man enligt all samlad erfarenhet med sin egen etniska grupp i första hand. Den danske historikern och författaren Morten Uhrskov Jensen skriver i sin bok ”Indvandringens pris”:

”Om de globala strukturerna bryter samman är en sak säker. Det är att världens befolkning i extrem grad kommer att sluta sig samman kring sin egen etniska grupp. Hur obehagligt vi än tycker att det är är det ingenting som tyder på att det i framtiden blir färre etniskt betingade konflikter. Det som alltför ofta följer på en ekonomisk kris i en multietnisk stat är etnisk uppdelning och därmed en potentiell etnisk konflikt. Det är så illa det kan bli, eftersom en etnisk konflikt bestäms av en på förhand avgjord tillhörighet och inte av socio-ekonomisk status. Att den sanningen är illa hörd gör det inte oberättigat att konstatera den. Etniska konflikter skapar de djupaste brottlinjerna, också starkare än religion och kultur. Man gör klokt i att påminna sig vilket konfliktstoff som ligger gömt i etniska skillnader, särskilt om de olika grupperna inom samma land i genomsnitt klarar sig olika med tanke på utbildning och inkomst.”

Svenska politiker leker med elden
Richard Swartz igen:

”Men dessa underliggande skillnader talar vi sällan eller aldrig om. Ändå är förmodligen dessa kulturella, snarare än våra politiska eller ekonomiska skillnader, den viktigaste anledningen till att Europas historia är så full av fiendskap och våld, bland annat de två mest fruktansvärda krig mänskligheten någonsin upplevt – i allt väsentligt just europeiska inbördeskrig. Men allt detta kan verka förträngt eller glömt. Eller ibland till och med okänt.”

Med ett befolkningsutbyte som saknar historisk motsvarighet bäddar Sveriges politiker för konflikter i en explosiv högriskzon. De leker med elden och har inte ens förstånd att sluta hälla bensin på brasan. Det gör mig stel av fasa.

Litteratur:
Björn Häger: Problempartiet.
Richard Swartz: Europa – en skör bikaka.
Tolv kommunalråd: Staten måste ta sitt ansvar för familjeåterföreningen. DN Debatt.
Morten Uhrskov Jensen: Indvandringens pris. På vej mod et fattigere Danmark.

Af Julia Caesar

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

60 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] av flyktingar/invandrare innebär. Se tidigare krönikor; ”Syriens sak är inte vår”, ”Blåsningen”  och […]

trackback

[…] er også omtalt i Söndagskrönika: Rösterna omkring oss, Söndagskrönika: Blåsningen, Söndagskrönika: I demokratins […]

trackback

[…] av flyktingar/invandrare innebär. Se tidigare krönikor; ”Syriens sak är inte vår”, ”Blåsningen”  och […]

trackback

[…] min förra krönika, ”Blåsningen”, beskrev jag de allt högre nödropen från kommuner som sviktar under trycket av den somaliska […]

trackback

[…] [Söndagskrönika: Blåsningen] […]

Mikael
Mikael
11 years ago

Det är inte “godhet” att svenska politiker öser in invandrare till Sverige för att i de flesta fall leva på bidrag.
Det är “elakhet” mot det svenska folket som har varit arbetssamma och jämte Danmark betalt världens högsta skatt till en generell välfärd, som f.ö. nu håller på att kollappsa.

Helos
Helos
11 years ago

Vi behöver mänsklighet, inte hårdhet och kyla. Men bestämdhet. SMR är bara hat. Och i blindo.

Rudolf
Rudolf
11 years ago
Reply to  Helos

Fel!SMR drivs av fosterlandkärlek och sunt förnuft men det kan man inte se om man inte orkar ta reda på vad dom egentligen säger och gör.Det är naturligtvis mycket enklare att instinktivt rygga tillbaka för det traumaframkallande ordet “nazist”,precis som PK-maffian vill att vi ska göra!

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago
Reply to  Helos

Du har absolut rätt! Gå nu och tala om det för Sveriges Muslimers Riksförbund också. 😀

Rudolf
Rudolf
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

Som sagt,sakfrågan är aldrig viktig om det är fel källa som tar upp den!

Nordbo
11 years ago

Stel av fasa? Ja, jag tror att den extrema invandringspolitiken radikaliserar folk, men att det till stor del sker osynligt. Det syns inte än, men det kokar och bubblar strax under ytan. Om vi sedan hamnar i en stor ekonomisk kris, med massarbetslöshet, så kan radikaliseringen komma upp och bli synlig. Då förändras det politiska landskapet snabbt. Nu kan det se ut som att folk är tröga, men om 5 år kanske såna som räknas som radikala just nu ter sig måttfulla. Hur många sympatiserade exempelvis inte med SMRs kompromisslösa hållning i Bollnäs? Men i smyg, utan att vilja erkänna… Read more »

elwee
elwee
11 years ago

Som varande ung i Nässjö på 60- och 70-talet så kände man ju ganska väl till olika personer i liknande ålder. Bo Zander hörde definitivt inte till de vassaste knivarna i lådan och det samma gällde en partikamrat till honom som jag bodde granne med i ett hyreshus. Nu lämnade jag Nässjö på 70-talet och det var med viss förundran jag hörde mina föräldrar berätta att dessa medlemmar av begåvningsreserven klättrade i kommunfullmäktige. Det är först på senare år som jag mer dedikerat ägnat mig åt att studera politikens olika företrädare och har därmed insett det logiska i att de… Read more »

Helos
Helos
11 years ago

Allt är hopplöst förlorat övermäktigt. Därför gör heller ingen något. Hur kämpa mitt i tomlösheten, det är gagnlöst. Finns det någon annan väg än undergång. Kylan sprider sig, och letar in sina tentakler i våra liv. Ingen återvändo finns än detta stup tycks det. Och varför, varför någonsin är det så…

trackback

[…] [Söndagskrönika: Blåsningen] […]

Carl Ericsson
Carl Ericsson
11 years ago

Det är tragiskt med dessa politiker förrädare i vårt land.
Tänk vad snälla jägarna är i Söderhamn igentligen borde de sluta jaga älg och jaga kommunpolitiker

Stoppa invandringen NUUUUUU!

DocHoliday
DocHoliday
11 years ago

Diabetes, autism och andra sjukdomar drabbar immigranterna när de flyttas från en kontinent till en annan. Det talas om “Sverigesjukan” bland somalierna, och jag tror inte de andra invandrarna med mörkare hy än oss mår speciellt bra heller av att vistas i vårt klimat, vilket de inte är anpassade för. Vi har genom årtusendena anpassat oss till vårt kyligare och solfattigare klimat och jag förutspår en smärre medicinsk katastrof de närmaste decennierna. Sjukvården lär få det tufft, och jag tycker synd om alla barn som kommer att drabbas. För en antropolog lär det dock finnas mycket intressant att studera…

Kulturarbetaren
Kulturarbetaren
11 years ago

Otroligt bra skrivet. Upplysande och på intet sätt missvisande. Tack!

Svend Christian Tychsen
Svend Christian Tychsen
11 years ago

Sverige har kurs mod opløsning og undergang, syntes at være kronikkens budskab? Svenskerne syntes ikke i stand til i større tal at sige fra offentligt. Simpel fejhed og underdanighed over for “eliten” og autoriteter, eller venligere udtrykt, en konsensusorienteret mentalitet mod rod i en gammel bondekultur holder modstanden mod masseindvandringen nede, selvom den utvivlsomt er der og vokser dag for dag. Men netop denne autoritetstro konsensusmentalitet indebærer også muligheden for et stort og hurtigt omslag i den offentlige mening og politiske meningsdannelse. Når først den enkelte “Svensson” indser hvilken fremtid, der venter ham, og at langt hovedparten af hans landsmænd… Read more »

Olav
Olav
11 years ago

Mye tyder på at du kommer til å få rett, Tychsen.
Jeg har sett flere hevde at den meget ekstreme og folkefiendtlige politikken i vårt naboland, kan bringe det i forkant av en reaksjon, som viser veg for oss andre.
Vi normenn behøver den kraftige korreks som det kommer til å bli. Siden vårt land har “sparepenger” som holder økonomien i gang og lokker til seg utlendinger av mange slag, vil våre porter være de siste det bankes på, i ett Europa som skal lære seg å leve i større måtehold.

Peter Andersen
11 years ago

Tychsen Det du beskriver hér, er det samme scerario vi ofte har set gennem historien. Når tingene forandrer sig, går det sommetider vældigt stærkt. Det der er det interessante hér ( om man vil ) er, at vi inden for en relativt kort tidshorisont har kunne betragte fænomenet masseindvandring og analyserer konsekvenserne heraf i al åbenhed. Derfor er der heller ingen der kan benægte det når trykkogeren eksploderer, selvom det synes at være det eneste vi mundhugges om i øjeblikket. Men netop med internettet og al den åbenhed der, trods alt hersker, kan det sådan set blive en enkelt lille… Read more »

trackback

[…] ny söndagskrönika av Julia Caesar från bloggen Snaphanen. Om ni undrar vilka som är blåsta så är det bara till […]

Frida
Frida
11 years ago

Ni som redan utvandrat från Absurdistan (aka Sverige) vart? Finns det något land som beviljar asyl åt oss svenskar som vill fly det mångkulturella våldet och åsiktsförtrycket?

Utlandssvensk
Utlandssvensk
11 years ago
Reply to  Frida

@Frida,
Jag flyttade till Schweiz för många år sedan och trivs utmärkt. Motsvarande SD heter här SVP och är landets största parti. Rent och snyggt, fungerande sjukvård och polis, låga skatter, osv. osv. Mycket bra alternativ om man söker något som påminner om hur Sverige var förr.

JensH
JensH
11 years ago
Reply to  Frida

@Frida Den tidligere Svenske justitsminister Thomas Bodstrõm flyttede til USA i 2011. Måske USA kan blive det nye ‘fristed’ for Svenskerne??? Der vil sikkert være mange Danskere og Nordmænd der vil følge med jer over Atlanten, da det heller ikke ser for godt ud i to lande, selvom de ikke er nået så langt som jer mht. implementeringen af multikulturen. Thomas Bodstrõm var socialdemokratisk justitsminister i årenen 2000-2006, og som følge deraf ved Bodstrõm selvfølgelig godt hvor slemt det står i de Svenske byer som følge af masse-indvandringen, og derfor var han så ‘smart’ at stikke af til USA efter… Read more »

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
11 years ago
Reply to  Frida

@Frida.
Jag flyttade till USA för många år sedan. Har aldrig ångrat mig. Ett mycket bra land att bo i.

Anders Den Andre
Anders Den Andre
11 years ago

Som den Youtubian jag är, har jag ofta kring videos om situationen i USA noterat “Time to leave before it is too late – but where to?”.

Utflyttad svensk
Utflyttad svensk
11 years ago

Finns ingen anledning att lämna USA. Det bästa landet att leva i om man inte är rädd för att arbeta och ta hand om sig själv. Kan vi bara bli av med Obama blir det perfekt.

Berit
Berit
11 years ago

Det spelar ingen roll vad man skriver eller tycker om denna vansinniga massinvandring och islamisering av Sverige.
Det finns ingen enda i Sverige som skulle ens gå ut och protestera mot detta inte ens de som röstade med SD vid valet 2010.
Då undrar jag vad är det för människor som bor i detta landet som inte vågar/vill göra någonting för att värna om Sverige och det egna folket?
Kommentera går bra men agera går inte.

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago
Reply to  Berit

Vem vill vågar vara med på första sidan i Aftonbladet eller Expressen med texten högerextrema rasister protesterar. Börja förklara på jobbet för släktingar. Det är nog anledningen Berit i demokratin Sverige med åsiktsfrihet. Sen i slutändan så visar det sig vara ett så enkelt svar på den här galna invandringen att Reinfeldt vill göra Sverige till ett låglöne land för att konkurera med Taiwan o Korea.

Anders Den Andre
Anders Den Andre
11 years ago
Reply to  Berit

För det första : Dom så kallade nazisterna gör det (Går ut och protesterar). Nationaldemokraterna, Svenskarnas Parti osv, jag kan inte namnen.
Det är nazisterna som står för det politiska initiativet idag.

Och just begreppet “folket”, som du nämner, bör nog betraktas som en aktiv ingredient i det vansinne du nämner, snarare än att betraktas som en (potentiell) motpol till vansinnet.

Dannie_X
11 years ago

De styrande politkerna liknar iofs mest maniska spelmissbrukare, som torskar gång efter annan, och försätter att satsa ännu högre.

Så förstår faktiskt inte de dystra och uppgivna kommentarerna ovan. Eller Juilia’s pessimistiska skriverier. Tycker det här är underbart.
Sverige (eller några självutnämda godhetsapostlar) sänker ett par kommuner ekonomiskt, de mest blåsta. Det kan ju inte bli bättre.
Då har vi ett par faktabaserade exempel, eller facit, på att experimentet misslyckades. Sen kanske resten av Sverige kan räddas.

Får inte SD 51% nästa val vetifasiken om de sovande valboskapen förtjänar en räddning, utan ett brutalt uppvaknande…

Svend Östergaard
Svend Östergaard
11 years ago
Reply to  Dannie_X

“De styrande politkerna liknar iofs mest maniska spelmissbrukare, som torskar gång efter annan, och försätter att satsa ännu högre.”

Den mest träffsäkra beskrivningen av 7 klöverns politiker jag någonsin läst 🙂

trackback

[…] Läs resten på Snapphanen […]

Ellenbågen
11 years ago

TUSEN TACK! för denna välskrivna krönika!
Innehållet är så tragiskt, så jag står knappast ut med att läsa det.

JensH
JensH
11 years ago

OT

Rascistisk og stigmatiserende ‘satire’-tegninbg i Politken. Hvor er Zenia Stampe???

http://politiken.dk/debat/dagenstegning/ECE1731743/ramasjang/

JensH
JensH
11 years ago
Reply to  steen

Hahaha, ganske morsomme vidoer du der uploader Steen. Næsten lige så morsomme som da Birgit Friggebo i Rinkeby forsøgte at få gang i en fællessang med ‘We Shall Overcome’. Baggrunden var selvfølgelig alvorlig, nok, (Lasermandens hærgen), men alligevel morsomt at se en selvfed Svensk politker blive pillet ned fra den moralske høje hest:

http://www.youtube.com/watch?v=mQakZce3GhQ

Du kender også den berømte Laserturken ? Han har kastet mange flere videoer af sig

PK
PK
11 years ago
Reply to  JensH

Har man på svensk også udtrykket KLAPTORSK ?

Bjovulf
Bjovulf
11 years ago
Reply to  JensH

Haha, hvis man har så betyder det nok noget helt andet end på dansk 😀

torsk = (bla.) slang for en kunde hos en prostitueret på svensk – så en “klaptorsk”
på svensk på vel så være en sådan kunde med specielle preferencer 😉

en klaptorsk = en idiot etc. på dansk

Info
Info
11 years ago

EGENDOMLIGHETER ”Etniska svenskar mitt i livet” var ju ett yttrande av Fredrik Den Store (till TT 14/5) som höll på att sänka De Nya Moderaterna ned i folkgruppshetsens bråddjup. • Stefan Löfven: ”Jag tycker att det är otäckt att en statsminister i Sverige pekar ut vissa grupper och särar ut dem i vi och dom, säger Löfven till TT.” • Maria Wetterstrand: ”Eller förresten, begreppet ´etnisk svensk´ är faktiskt väldigt knäppt i alla sammanhang jag kan komma på.” Men Fredrik räddades den gången, då någon erinrade sig en annan partiledares desto mer godkända användning av begreppet etnicitet: “…det ska räknas… Read more »

Svend Östergaard
Svend Östergaard
11 years ago

Det sämsta med JC’s krönikor är, att man träffas av en ofantlig vanmaktskännsla som gör att man undrar om det är värt att kämpa för detta land eller om man skall följa den första magkännslan man får, att fly landet och bosätta sig så långt bort från Sverige som möjligt! Speciellt som man samtidigt är medveten om att nästan alla andra som läser här har samma uppfattning om vansinnet, medan dom som verkligen behöver få ögonen öppnade för verkligheten sällan eller aldrig läser detta eller ens bryr sig om att läsa trotts att man länkar, propagerar för detta. Dom är… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
11 years ago

Jo, men å andra sidan har vi fakta och sanningen på vår sida. Deras enda metod är lögner, mörkläggning, censur, hot, och trakasserier. Alla kan hjälpa till och göra skillnad i sin vardag genom att väcka upp andra svenskar man möter i sin vardag: släktingar, kollegor, vänner. Inget slår personlig påverkan. Folk brukar inte gilla att bli rålurade och skedmatade med lögner. Folk gillar inte att etablissemanget bedriver en systematisk mörkläggningskampanj för att dölja sanningen. Du behöver inte ens kritisera MENA-invandrare om du inte vill. Det räcker med att kritisera fulmedia och PK-politikerna. Tipsa om Avpixlat, Snaphanen och Fria Tider.… Read more »

christina wegel
christina wegel
11 years ago

JCs söndagskrönikor är alltid läsvärda. Och de har förmodligen ett opinionsmässigt genomslag. Kombinationen av stilsäker saklighet och hyggligt återhållsamt tonläge i Cassandravarningarna borgar för det. Anonymiteten har dock ett pris: spekulation i bakgrund och motiv hos krönikören, vilket minskar genomslaget. Synd.

Info
Info
11 years ago

Christina Wegels tjat om Julias anonymitet och “bakgrund och motiv hos krönikören” lockar naturligtvis genast till sökning på Ratsit. Sökord: CHRISTINA WEGEL.

Antal träffar: 0.

Sökord: WEGEL.

Antal träffar: 0.

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago
Reply to  Info

Börjar tycka det här är komiskt. Tror 90% av dom som säger att man skriver under sitt namn och hetsar vanlig svenskar som skriver kommentarer att skriva under sitt namn gör dom inte det så är dom fega. Vad är det som säger att det inte är EXPO som liger bakom hälften av det här hetsandet för att få tyst på opinionen eller andra som är betalda av politiska partier för att tysta debatten och styra in människorna i det rätta ledet. Det börjar påminna om ett krig det som sker i Sverige och debatten. Sen har vi finsvenskarna som… Read more »

Mrs Darkblue
Mrs Darkblue
11 years ago

Även om JC skrev under med sitt riktiga namn, så kanske vi ändå inte vet vem hon är och då har det ju ingen större betydelse. Jag tycker att krönikorna är väldigt väl skrivna och det känns som ett litet ljus i mörkret att någon har samma tankar som vi. Vi är inte ensamma. På avpixlat mm. finns människor som tidigare röstat på allt i från M till V. Många av kommentarerna är också riktigt väl skrivna. Jag hör fler och fler människor som vågar säga vad de känner. Både grannar och arbetskolleger. Invandringen börjar bli ett samtalsämne. Det går… Read more »

Josefine
Josefine
11 years ago

“Spekulation i bakgrunden och motiv hos krönikören” !? Det låter som du inte har fattat ett dyft om vart det här landet är på väg? Vad kan “motivet” vara annat än att rädda Sverige och vem kan stå i “bakgrunden” om inte vilken bekymrad svensk som helst? Kanske är det SAS vd som hoppas sälja många biljetter och därför lobbar för repatriering!? Eller hur tänker du?

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Till pseudonymen christina wegel. Till skillnad från dig prålar jag inte i lånta fjädrar. Precis som du använder jag pseudonym men till skillnad mot dig skäms jag inte det minsta för det. Så innan du fortsätter att kasta sten i glashus, pseudonymen christina wegel, så föreslår jag att du föregår med gott exempel och kommer ur garederoben med ditt riktiga namn. Inte med en ny pseudonym, utan en bevisa identitet. Du får helt enkelt legitimera dig så att vi får se att det inte är ännu en falsk identitet du gömmer dig bakom. Om det sedan kommer leda till att… Read more »

Info
Info
11 years ago
Reply to  Robin Shadowes

OM PSEUDONYMEN CHRISTINA WEGEL ”Christina Wegel” kallar sig en försåtlig kommentator härovan, vilkens specialnummer är att allt som oftast anklaga Julia Caesar för att uppträda under pseudonym. Varför Julia så gör, har hon övertygande förklarat flera gånger. ”Christina Wegel” lyssnar dock inte på det örat. Senast den 26/8 2012 skrev hon/han: ”Anonymiteten har dock ett pris: spekulation i bakgrund och motiv hos krönikören [= Julia], vilket minskar genomslaget.” Någon Christina Wegel finns alltså inte i Sverige (Ratsit). Namnet har kommentatorn lånat av en amerikansk lärare i tyska och slaviska språk vid University of North Carolina. Denna faktiskt existerande person föddes… Read more »

Julia Caesar
Julia Caesar
11 years ago
Reply to  Info

@ Info.

Tack! Du är en pärla!

“Christina Wegel” och andra undersysselsatta personer kan spekulera så mycket de vill i min bakgrund och motiv om det roar dem. Jag bryr mig inte. Om man inte ser att jag journalistiskt försöker belysa den största förändringsprocessen i svensk historia är man bortom allt hopp.Att det finns personer som har motiv att misstänkliggöra mitt arbete är inte överraskande. Alltför många har mycket att förlora på att sanningen kommer fram.

Hälsningar
Julia Caesar.

Regimkritiker
Regimkritiker
11 years ago

Tar Reinfeldts partikompisar i de nymoderata kommerna Dandryd och Täby emot några asylsökande själva? Jag har för mig att ha läst att dessa rika kommuner skyller på höga boendekostnader och bostadsbrist och betalar för att placera sin egen kvot av bidragsparasiter i boenden utanför den egna kommunen. Någon som vet?

Da Capo
Da Capo
11 years ago

DIE DUMMEN SCHWEDEN ”Om man har skyddsbehov på premissen att man inte kan vistas i hemlandet, hur kan man då åka till detta hemland på semester?” Svenska folket vill ha svar på frågan: Hur kan de s.k. ”flyktingar” som fått asyl/PUT i Sverige återvända på semester till det land de påstår sig ha flytt från undan krig och förföljelse” – OCH HUR HAR DE RÅD? Vem bekostar semesterresan? Socialen? ”UD gav 2009 en rad råd åt unga kvinnor som reser tillbaka hemlandet för att ”de inte skall bli utsatta för ’heders’relaterade brott, när de befinner sig på semester med familjen… Read more »

Info
Info
11 years ago

SVENSK INRIKESPOLITIK ÄR INTE LÄNGRE SVENSK Svensken D. Sestrajcic (uttal?) från okänt land är ordförande för Vänsterpartiet i Malmö. Han tillhör den snabbt växande skara likasinnade utlänningar, som formar Sveriges inrikespolitik. En annan är Etelka Huber, Mp, som igår uppträdde med en lång, svenskofobisk artikel på Newsmill (att försöka bortförklara ”rasismen i Forserum” är som att ”skicka ytterligare en spottloska i ansiktet på de somaliska vännerna”). En ännu mer svenskfientlig artikel presterade den 24/8 på Brännpunkt (Sv.D.) Ihsan Kellecioglu (”rasismen är ett stort problem i Sverige”, ”flera av mina vänner blev misshandlade av skinnskallegäng”). Kurdo Baksis svenskofobiska gärning torde vara… Read more »

Naymlap
Naymlap
11 years ago
Reply to  Info

För att, straffa den fege dumsvenken. Skulle alla dessa falska profeters få ha sitt genomslag och låta dem få göra, som de vill. Ja, då skulle de små, söde och goe svenskingarna få ett helvede på jorden.

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Allt det här började egentligen i planeringen av att fyrtiotalisterna skulle gå i pension. Dom skulle bli så många så pengarna skulle inte räcka till när nästa grupp femtiotalisterna ska gå i pension. Helt rätt pengarna kommer inte att räcka men dom räcker till lika mycket invandrare som pensionärer men det får inte diskuteras. Nu är det nästa steg svenskarna måste bli effektivare och jobba längre för att försörja invandrarna det får man inte heller tala om det bara är så. Nu börjar finfolket dessutom komma in i debatten då ska den vanliga svensken inte få vara med i debatten.… Read more »

Anders Den Andre
Anders Den Andre
11 years ago
Reply to  Invandrare1957

Jag är av en liknande uppfattning : Att det första argumentet (den första moroten) för invandring som fördes fram var att skapa möjligheter för dom som var på väg mot pensionen (Möjligen den mest explosivt överkonsumerande generationen i mänsklighetens historia) att fortsätta med sitt konsumtions(missbruks)mönster under hela återstoden av sina liv (och den återstoden skulle inte ända i första taget). Den moroten svalde dom. Folk som fä. Redan där fanns, för den som ville se, fröet till Mordet På Framtiden. När det gäller Avpixlat och professorer och skriva under eget namn – är det Stefan Torsells krönika du menar? I… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
11 years ago

Delvis skriva unde eget namn då är man betrodd. Skria unde pseudonym då är man feg. I det moderna Sverige handlar det inte om feghet utan det handlar om min frus och mina barns säkerhet. Åtminstone om man bor i Södertäljetrakten. Och barnen bor i Södertälje. Där handlar det om makt och att tysta opinionen det är aldrig bra när dom kära invandrarna blir för många på ett ställe då tar kulturen över. Jag ha upplevt det som barn på 60 talet i Södertälje då var det finländare som jag. Människan borde lära sig men åtminstone verkar det inte vara… Read more »

XY
XY
11 years ago

Sällan är dystopin förenad med sådan njutning att läsa om som när Julia Caesar beskriver den. Kanske är det bekräftelsen som jag som läsare får, att Sverige är på kurs mot isberget eller slukhålet och inte guld och gröna skogar som politiker, medier och offentligheten idogt tutar i oss.

Anders Den Andre
Anders Den Andre
11 years ago
Reply to  XY

Allahgeddon.
Jag håller med om ditt lovpris till krönikans skribent. Jag vill gärna jämföra med Beckett och Schopenhauer.

60
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x