22
jan
Seneste opdatering: 22/1-13 kl. 2344
104 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Tim Pallis

Tanken om politisk korrekthed har sit ophav i kulturmarxismen, som siden midten af 1920 har arbejdet på en radikal omvæltning af Vestens traditionelle kultur for at skabe en social revolution.

Karl Marx (1818-83) er blevet kaldt neo-jakobiner, fordi hans sociale revolution var inspireret af den franske revolution. Med den bolsjevistiske revolution i Rusland i 1917 skabtes nogle store forventninger blandt de europæiske marxister om et nyt menneske og en ny verden med lighed og retfærdighed for alle.

Efter f√łrste verdenskrig var der en “spartakistisk” (kommunistisk) opstand i Berlin ledet af Karl Liebknecht (1871-1919) og Rosa Luxemburg (1871-1919). Bayern var ligefrem en kortvarig “Soviet” republik ledet af Kurt Eisner (1867-1919), og i Ungarn fandtes en kommunistisk republik organiseret af Bela Kun (1886-1938) i 1919. Der var ogs√• Leon Trotsky’s (1879-1940) r√łde h√¶r i Polen samme √•r. Men disse marxistiske fremst√łd for at √¶ndre Europa blev snart bek√¶mpet og forsvandt kort tid efter.

Dette bragte de revolutionære i politisk forlegenhed, fordi arbejderklassen, som jo skulle have gavn af revolutionen og sætte sig på toppen af magtstrukturen, ikke var politisk bevidste nok. Den kommunistiske elites akademikere lagde skylden på de uoplyste arbejdere.

Da det i begyndelsen af tyverne blev klart, at Sovjetunionens kommunistiske revolution ikke kunne brede sig politisk til resten af det europæiske Vesten på grund af den socialdemokratiske og kulturradikale moderation, fandt Komintern eller Det kommunistiske Internationale på muligheden af at kompromitere selve de værdier og principper, som Vestens samfund hviler på.

P√• et initiativ af Lenin (1870-1924) blev der holdt et m√łde p√• Marx-Engels Instituttet i Moskva, hvor man etablerede en international marxistisk kulturrevolution. Til stede var bl.a. den ungarnske marxist Georg Lukacs (1885-1971), som udviklede ideen om “revolution og eros”, hvor han beskrev, hvordan seksuelle instinkter kunne bruges som destruktive instrumenter.

Til stede var ogs√• Willi Munzenberg (1889-1940), som foreslog, at organisere de intellektuelle til at fremstille den vestlige civilisation som en stinkende kultur. Kun hvis man var i stand til at korumpere alle v√¶rdier og g√łre livet umuligt, kunne man indf√łre proletariatets diktatur. I 1940 blev Munzenberg henrettet af Stalins h√•ndlangere i Sydfrankrig som revisionist.

De marxistiske intellektuelle blev s√•ledes klar over, at man for at gennemf√łre revolutionen ikke kunne fokusere p√• den kapitalistiske √łkonomis struktur, som Marx havde gjort, men p√• samfundets kulturelle superstruktur. Det var den italienske marxist Antonio Gramsci (1891-1937) og den ungarnske marxist Georg Luk√°cs, som skabte den nye kulturmarxisme.

Gramsci rejste til Sovietunionen efter den bolshevistiske revolution og arbejdede 1923-24 i Moskva og Wien for Komintern, Det kommunistiske Internationale. I Moskva kom han til den konklusion, at det ikke var muligt at gennemf√łre en revolution blandt vestlige arbejdere i stil med den bolsjevistiske opstand i Rusland p√• grund af deres kristne overbevisning. Antonio Gramsci havde en “stor plan” i stil med Georg Luk√°cs.

Hans tanke var, at det var n√łdvendigt at skabe et nyt “kommunistisk menneske” f√łr det var muligt at gennemf√łre en politisk revolution. Dette f√łrte til, at det var de intellektuelle indenfor uddannelse og kultur, som skulle realisere den lange march gennem samfundets institutioner. Denne march gennem institutionerne skulle ogs√• omfatte regeringen, retsv√¶snet, milit√¶ret, skolerne og medierne. Han mente, at s√• l√¶nge arbejderne var troende kristne kunne de ikke modtage de revolution√¶re ideer.

Gramsci’s revolution√¶re strategi er afspejlet i Charles A. Reich’s (f.1928) v√¶rk “The Greening of America”: Der er en revolution p√• vej. Det vil ikke blive en revolution som alle de tidligere. Den vil begynde med individet og kulturen og vil til sidst forandre den politiske struktur. Dette vil ikke medf√łre voldelige tiltag og vil heller ikke medf√łre nogen voldelig modstand for at blive gennemf√łrt. Det er den nye generations revolution.

Georg Luk√°cs begyndte sit politiske liv som agent for Komintern, og med bogen “Geschichte und Klassenbewusstsein” (1923) fik han ry for at v√¶re den f√łrende marxistiske teoretiker. Hans tanke var, at for at en ny marxistisk kultur skulle kunne opst√•, var det n√łdvendigt at udslette den eksisterende kultur. Den eneste l√łsning p√• tidens kulturelle mods√¶tninger var, at samfundet skulle nedbrydes. En verdensomsp√¶ndende omv√¶ltning af v√¶rdier kunne imidlertid ikke finde sted uden en udslettelse af af de gamle v√¶rdier.

Som kulturkommis√¶r i Bela Kuns bolsjevistiske regime iv√¶rksatte han, hvad der blev kendt som “kulturterror”. Han instituerede et radikalt sexuddannelsesprogram i de ungarnske skoler. B√łrnene blev undervist i fri k√¶rlighed og fik viden om det seksuelle samleje. De blev fortalt om det gameldags ved middelklassens familiem√łnstre, det umoderne ved det monogame forhold og det irrelevante ved religion, som fratager mennesker al lyst og gl√¶de. Kvinderne blev opfordret til at rejse sig mod tidens seksualmoral. Denne s√•kaldte “kulturterror” kan opfattes som forg√¶ngeren til den “politiske korrekthed”.

P√• et hemmeligt m√łde blandt marxistiske intellektuelle i Tyskland i 1923 foreslog Lukas den id√©, at sprede en altomfattende “kultur pessimisme” for at skabe en tilstand af h√•bl√łshed og fremmedg√łrelse hos Vestens mennesker, som en n√łdvendig forl√łber for revolutionen.

Dette m√łde f√łrte til grundl√¶ggelse af Institutet for Social Forskning ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Institutet blev snart kendt som Frankfurterskolen. Det var en organisation af marxister og kommunistisk orienterede psykologer, samfundsforskere og andre intellektuelle, og opgaven var at implementere Georg Lukas program.

Georg Lukacs rejste til Tyskland i 1924 efter kritik af hans forskning p√• den 5. Komintern kongres. Her blev han medlem af Institut for Socialforskning ved Frankfurt Universitetet, som bestod af en gruppe kommunistisk orienterede sociologer. Institutet var identisk med Frankfurterskolen og blev grundlagt af Felix Weil (1898-1975) i 1923, som arbejdede for at l√łse de praktiske problemer med implementeringen af socialismen.

Institutets direkt√łr fra 1923-1929 var Carl Gr√ľnberg (1861-1940), som var erkl√¶ret marxist, men institutet havde ikke nogen officiel tilknytning til Det kommunistiske Parti. I 1930 blev Max Horkheimer (1895-1973) direkt√łr, og han mente at instituttet i endnu h√łjere grad skulle basere sin forskning p√• Marxs teorier. Da Hitler kom til magten i 1933 blev institutet lukket, og dens medlemmer flygtede til USA, hvor de fik ans√¶ttelser ved universiteterne Columbia, Princeton, Brandeis og California at Berkeley.

Frankfurterskolen var derfor en gruppe tysk-amerikanske forskere, som udviklede en revolution√¶r filosofi og p√¶dagogik, som i f√łrste omgang stod p√• skuldrene af Hegel (1770-1831), Marx (1818-83), Nietzsche (1844-1900), Freud (1856-1939) og Weber (1864-1920).

I Amerika befandt sig nu f√łlgende medlemmer af Frankfurterskolen: 1960ernes guru for “The New Left” Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og J√ľrgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repr√¶sentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.

Frankfurterskolen kombinerede marxistisk analyse med freudiansk psykoanalyse og skabte grundlaget for det, der senere blev kaldt “kritisk teori”. Denne teori var en destruktiv kritik af den vesterlandske kulturs grundl√¶ggende forestillingsverden, som omfatter kristendom, kapitalisme, autoritet, familie, patriarkat, hieraki, moral, tradition, seksuel ufrihed, loyalitet, patrotisme, nationalisme, arv, etnocentrisme, konvertioner og konsevativisme.

Frankfurterskolens filosoffer mente, at s√• l√¶nge et individ havde troen p√•, at hans gudgivne fornuft kunne l√łse de problemer samfundet befandt sig i, ville samfundet aldrig n√• den tilstand af h√•bl√łshed og fremmedg√łrelse, som var helt n√łdvendigt for at fremprovokere en socialistisk revolution.

Det gjalt derfor om s√• hurtigt som muligt, at underminere den jud√¶isk-kristne arv. Man anbefalede derfor at frems√¶tte en destruktiv kritik af ethvert omr√•de af samfundslivet med henblik p√• at destabilisere samfundet og styrte den undertrykkende orden. Denne kulturrevolution skulle sprede sig som en virus og forts√¶tte det ideologiske arbejde med andre midler end de rent politiske. F√łlgende ideer var p√• tegnebr√¶ttet:

At g√łre brug af bestandige anklager om racisme.
At gennemf√łre stadige politiske forandringer p√• lokal niveau for at skabe forvirring.
At underminere skolernes og lærernes autoritet.
At gennemf√łre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsf√łlelse (“to rub the nose of the conservatives in diversity”). LFPC skriver i Snaphanen: “Vi taler alts√• om folk der √łnsker at skabe kaos gennem ‚Äė√•bne gr√¶nser‚Äô, og at der ikke er n√¶vnev√¶rdig afd√¶kning af dette forhold, men tv√¶rtimod spin om humanit√¶re interesser osv. i etablerede medier.”
At t√łmme kirkerne.
At skabe et upålideligt retssystem, hvor den kriminelle opfattes som et offer for samfundets fejlslagne politik.
At skabe afhængighed af statslige og kommunale velfærds goder.
At etablere kontrol med og politisk korrekt nedtoning af medierne gennem venstreorienterede journalisters optik.
At fremme kernefamiliens sammenbrud.

Frankfurterskolen kunne bruge Freuds id√© om “pan-seksualitet” og menneskets naturlige s√łgen efter seksuel nydelse. Men heri l√• ogs√• en kuldkastelse af de traditionelle forhold mellem m√¶nd og kvinder. Faderens autoritet skulle angribes, og vigtigheden af b√•de faderens og moderens traditionelle roller skulle nedvurderes s√•ledes, at man kunne fravriste familiens ret til at v√¶re barnets prim√¶re opdragere.

Man skulle naturligvis ogs√• afskaffe forskellen p√• drengene og pigernes opdragelse, og i hele taget erkl√¶re alle former for maskulin dominans for chauvinisme og for√¶ldede. Kvinder skulle kunne indtr√¶de i alle de funktioner i samfundet, som havde v√¶ret domineret af m√¶nd – ogs√• de v√¶bnede styrker. Disse ting forudsatte imidlertid, at kvinder blev erkl√¶ret for en “undertrykt klasse” og m√¶nd for “undertrykkerne”.

Dette var et langtids project, hvor man fokuserede p√• familien, uddannelsen, medierne, sex og popul√¶r kulturen. N√•r man ser tilbage p√• ungdomsopr√łret i 1968 i lyset af Frankfurterskolens program, er det helt tydeligt at disse ideer allerede f√łr 1968 l√• i st√łbeskeen p√• de store universiteter.

Denne kritik blev udtrykt i flere forskellige v√¶rker som f.eks. Erich Fromm’s “Escape from Freedom” (1941) og “The Dogme of Christ” (1930). I Wilhelm Reich’s (1897-1957) “Massenpsychologie des Fascismus” (1933) forklares det, at Frankfurterskolen adskilte sig fra den marxistiske sociologi, der satte bourgeoisiet op imod proleteriatet. I stedet skulle kampen st√• mellem det reaktion√¶re og det revolution√¶re. Hans sex-√łkonomiske sociologi var et fors√łg p√• at harmonisere Freud’s psykologi med Marx’s √łkonomiske theori.

Reich udtrykte det p√• f√łlgende m√•de: “Den autorit√¶re familie er den autorit√¶re stat i miniformat. Menneskets autorit√¶re karakterstruktur kommer af, at de seksuelle h√¶mninger og angst har begravet livets naturlige seksuelle impulser. Familiens imperialisme genopst√•r derfor i den nationale imperialisme. Den autorit√¶re familie er alts√• det sted, hvor reaktion√¶r ideologi og de reaktion√¶re strukturer skabes.” Reichs teori fortalte ogs√•, at kristendommens religi√łsitet var en del af den autorit√¶re familie og f√łrte til fascisme.

Erich Fromm var social psykolog i Frankfurterskolen og kom til USA i 1930erne. I “Escape from Freedom” fra 1941 skrev han, at kapitalismen skabte et socialt system, som lagde kimen til en sadomasokistisk og autorit√¶r menneskelig karakter, som Martin Luther (1483-1546) og Adolf Hitler (1889-1945) var typiske eksempler p√•. Det samme kapitalistiske system skabte ogs√• Calvin’s teori om forudsbestemmelse, som hyldede den grundl√¶ggende ulighed mellem mennesker. Det f√łrte til nazismens ideologi.

From havde den overbevisning, at det, at den autorit√¶re karakter kun interesserede sig for dominans, undertrykkelse og forskelle med hensyn til sex og race, egentlig talt blot er udtryk for merev√¶rdskomplekser og mindrev√¶rdskomplekser. I hans “positive frihed” er der intet over det unikke ved det individuelle selv – at mennesket er centrum og livets form√•l. Udviklingen og realiseringen af menneskets individualitet er et m√•l, som aldrig kan underordnes betydeligere forhold.

From udtykker sine revolution√¶re hensigter meget klart i “The Dogma of Christ”: “Vi bliver n√łdt til at definere revolutionen psykologisk. Det vil sige, at revolution er en politisk bev√¶gelse ledet af mennesker med en revolution√¶r bevidsthed som tiltr√¶kker andre mennesker med en revolution√¶r bevidsthed.”

Theodor Adorno var ogs√• en marxistisk revolution√¶r og medlem af Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Samme med andre udgav han v√¶rket “The Authoritarian Personality”. Dette sidste v√¶rk fra 1950 har inspireret alle socialpsykologer og samfundsforskere overalt i verden lige siden.

I denne bog g√łres der rede for, at kristendommen, kapitalismen og den patriakalsk-autorit√¶re familie skaber en personlighed, som er tilb√łjelig til racistisk forudintagethed og fascisme. Den “Autorit√¶re Personlighed” blev derfor en h√•ndbog i kampen mod en hvilken som helst fordom eller diskrimination. Hvis disse onder ikke bliver udryddet er der stor chance for endnu et Holocaust. Denne kamp mod fordomme blev grundlaget for den politiske korrekthed.

Den autorit√¶re karakter er det modsatte af den √łnskv√¶rdige revolution√¶re karakter. Den er et produkt af kapitalisme, kristendom, konservativisme, den patriakalske familie og den seksuelle undertrykkelse. Denne kombiation havde i Tyskland medf√łrt intolerance, anti-semitisme og fascisme.

Den kritiske teori omfatter forskellige del teorier, som skal bruges til at bekæmpe den eksisterende kultur: Matriarkalsk teori, androgyn teori, personlighedsteori, autoritetsteori, familie teori, seksual teori, race teori, lov teori og literær teori. Det var meningen at disse teorier skulle praktiseres og bruges til at vælte den eksisterende sociale orden og bane vejen for en social revolution baseret på kultur marxisme.

For at opn√• dette, var det n√łdvendigt at nedbryde de traditionelle forestillinger og de eksisterende sociale strukturer og erstatte dem med noget nyt. Den patriakalske sociale struktur skulle erstattes af matriakatet. Forestillingen om at m√¶nd og kvinder er forskellige og har forskellige roller skulle erstattes af androgynitet. Og forestillingen om at heteroseksualitet er normalen skulle erstattes af forstillingen om, at homoseksualitet er normalen.

Hele √łvelsen g√•r s√• vidt jeg kan se ud p√• at erkl√¶rer den hvide, heteroseksuelle mand for racist. Leon Trotsky havde haft den overbevisning, at de sorte skulle v√¶re foregangsm√¶nd for en kommunistisk revolution i USA. Han vente tommelfingeren ned overfor hvide arbejdere, som havde fordomme med hensyn til sorte. Trotsky opfordrede de sorte til at forene sig i et revolution√¶rt opr√łr mod de hvide. Det blev efterfulgt af tressernes modkultur bev√¶gelse.

Ligesom Reich og From var Herbert Marcuse en intellektuel i Frankfurterskolen, der kom til USA i 1930erne. Han var marxistisk filosof og social revolution√¶r, der ligesom Marx og Lukas forestillede sig opl√łsningen af det amerikanske samfund. Den traditionelle id√© om revolution og dennes strategi har ingen udsigt, fordi den er for gammeldags. Det vi m√• g√łre er en spredt og udbredt opl√łsning af systemet.

Den eneste m√•de at undslippe det moderne industrielle samfunds √®n-dimensionalitet er at frig√łre menneskets erotiske side, det sanselige instinkt, i opr√łret mod teknologisk rationalitet. Denne erotiske frig√łrelse skulle tage form af den “store afvisning” eller en total forkastelse af af det kapitalistiske monster og hele dets v√¶rk indbefattet teknologisk fornuft og det ritualistisk-autorit√¶re sprog.

Studenterrevolutionen og kvindernes befrielsesbev√¶gelse var inspireret af Herbert Marcuse. Han var talsmand for det “store afslag”, som var en afvisning af alle de grundl√¶ggende vesterlandske begreber. Han p√¶dikede seksuel frihed og v√¶rdien af den feministiske og sorte revolution. Marcuse’s tanke var, at universitetsstudenter, de sorte, de fremmedgjorte, de asociale og den tredie verdens folk skulle erstatte proletariatet i den kommunistiske revolution.

I sin bog “An Essay on Liberation” (1969) forklarede han sine m√•l: Omvurdering af v√¶rdier, overvindelse af tabuer, kulturel omstyrtning og et sprogligt opr√łr for at udskifte alle v√¶rdier. Marcuse skrev ogs√•, at den hvide mand er skyldig, og at de sorte er opr√łrets mest naturlige kraft. Han blev den vigtigste t√¶nker og guru for 60erne og 70ernes modkultur og ungdomsopr√łr.

Han betragtede denne udvikling som en kultur revolution, idet ungdommens protester var rettet mod hele det kulturelle etablissement og samfundets moral som s√•dan. I bogen “Eros and Civilization” (1955) pr√¶dikede han for en frig√łrelse af seksualitetens st√¶rke ur-kraft fra den borgerlige og civiliserede beherskelse af den seksuelle drift. Det var ogs√• ham, der skabte udtrykket: “Make love not war”.

Betty Friedan’s (1921-2006) bog “The Feminine Mystique” (1963) var grundl√¶ggende for kvindebev√¶gelsen i USA p√• den tid. Hun var ikke medlem af Frankfurterskolen, men den inspirerede hende til at skrive om den politiske korrektheds marxistiske r√łdder. I sin bog skrev hun et kapitel om Abraham Maslow’s (1908-1970) teori om selv-aktualisering, som havde stor betydning for d√©n psykologiske bev√¶gelse, der blev kaldt “transpersonlig psykologi”.

Maslow var social psykolog og skrev tidligt om kvinde dominans og seksualitet. Han var ven med Herbert Marcuse p√• Brandeis University og kendte Erich From helt tilbage til 1936. Maslow skrev allerede i 1944 en artikel med titlen “The Authoritarian Character Structure”. Det var et ekko af Wilhelm Reich og Frankfurterskolens personlighedsteori, som igen st√•r p√• skuldrene af Karl Marx social revolution√¶re teorier.

Ideen om sexrollernes ombytning og transformationen af patriarkatet til et matriarkat har forbindelse tilbage til Friedrich Engels (1820-95) bog “Familiens, Statens og Privatejndommens Oprindelse” fra 1884. Men det var Marx, som i v√¶rket “Den Tyske Ideologi” fra 1845 var den f√łrste der skrev, at koner og b√łrn var patriarkens ejendom og om det n√łdvendige af en ombytning af rollerne.

Frankfurterskolens politisk korrekte kulturmarxisme blev formuleret i en meget attraktiv sprogbrug, som journalister og politikere kunne bruge. Man sagde, at det hele blot handlede om at v√¶re sensitiv overfor andre mennesker. Det drejede sig ikke om andet end tolerance, mangfoldighed, inklusion, ligev√¶rd, og det relevante sp√łrgsm√•l var: “Hvorfor kan vi ikke alle bare komme godt ud af det sammen?”

Virkeligheden er imidlertid en anden. Det, at skulle v√¶re politisk korrekt medf√łrer nemlig ogs√• en undertrykkelse af trykke- og talefrihed, tanke kontrol, en omv√¶ltning af den sociale orden og ultimativt en totalit√¶r stat.

Det kultur marxistiske ungdomsopr√łr, som tilh√łrte de unge intellektuelle i de historiske, sociologiske, psykologiske og antropologiske retninger p√• universiteterne i 1968 vejrede morgenluft og hijackede den folkelige hippie (blomsterb√łrnenes) kultur revolution, som var spiret frem i l√łbet af 1960erne i USA.

Denne folkelige hippie kultur, som senere blev kaldt den psykedeliske revolution havde sine r√łdder i forskellige kulturelle bev√¶gelser som f.eks. beatkulturens digtere, San Francisco renaissancen, folkemusikken, bluesmusikken, jazzmusikken, rockmusikken og beatmusikken. Der havde altid v√¶ret marihuana med i blues og jazz og i 60erne begyndte man med de psykedeliske stoffer.

Denne kultur revolution havde sine bedste stunder i den nye milj√ł bevidsthed og med de nye kollektiver, som var baseret p√• en interesse for at leve i √łkologisk samh√łrighed med naturen. Hippierne l√¶ste Henry David Thoreau’s (1817-629) Walden, Aldous Huxley’s (1884-1993) Island, Jack Keruack’s (1922-69) Dharma Bums, Alan Watt’s (1915-73) Zen Buddhisme og Timothy Leary’s (1920-96) High Priest, Tom Wolfe’s (f.1931) The Electric Cool Aid Acidtest, Gary Snyder’s (f. 1930) Earth House Hold og mange andre b√łger, som beskrev en ny bevidsthed.

Alt dette misforstod og forvr√¶ngede Frankfurterskolens unge, fordi de s√łgte nogle skyldige i at have skabt det kapitalistiske samfund. De fandt dem ikke alene i monopol koncernerne og i det milit√¶r industrielle kompleks, men ogs√• overalt i det autorit√¶re etablissement, som deres for√¶ldrene og l√¶rere ogs√• tilh√łrte.

De havde som unge intellektuelle p√• universiteterne ingen anelse om, at den psykedeliske revolution var en ny spirituel bevidsthed, som s√łgte erkendelse i mystikken i alle religioner. De forstod heller ikke, hvad der foregik i de store “Be In” eller p√• “Woodstock festivalen” (1969). For dem lignede det et ungdomsopr√łr, sk√łnt det i virkeligheden var en “rite of passage” og en fejring af livets musik og den store k√¶rlighed.

Timothy Leary skrev: “Stoffer der √•bner sindet til mangfoldige realiteter f√łrer os uv√¶rgerligt til et polyteistisk syn p√• verden. Vi fornemmer at tiden er inde for en ny humanistisk religion baseret p√• intelligens, en sund pluralisme og en hedensk videnskabelighed”.

Den marxistiske kulturrevolution var designet til at rive ned og nedbryde den vestlige civilization indefra. Den autorit√¶re personlighed var et produkt af den patriarkalske familie. Friedrich Engels havde derfor fremh√¶vet matriarkatet som ur-alternativet. Det var derfor n√łdvendigt at opl√łse kerne familien, for at g√łre den kommende generation klar til at acceptere de planlagte sociale forandringer.

Dette forberedte vejen til de nye venstresocialisters krigserkl√¶ring mod det maskuline k√łn i forkl√¶dning af kvindernes frig√łrelse. Samfundet skulle omformes til et kvinde domineret samfund. Wilhelm Reich skrev allerede i 1933 i “Massenpsychologie des Fascismus” , at matriarkatet var det originale familie system i det naturlige samfund. Det samme sagde Erich Fromm. Maskulinitet og femininitet havde intet med k√łnslige forskelle at g√łre, men med k√łnsneutrale socialt bestemte livs funktioner (socialkonstruktivisme).

Man betragtede hjemmets indflydelse som hindrende p√• vejen mod den marxistiske kulturrevolution. Det gjaldt om at indoktrinere ungerne f√łr de blev 10 √•r, ellers var det for sent. Derfor satte man music til revolutionens vers og gentog dem igen og igen.

I de sidste 30 √•r har Frankfurterskolens filosofi fuldst√¶ndig domineret alle vestlige universiteter i verden – det g√¶lder ogs√• USA, som har sine venstreorienterede kulturradikale. Arven fra Marcuse og Adorno indoktrinerer de historiel√łse unge og l√¶rer dem at erstatte fornuft og virkelighedsbeskrivelse med politisk korrekte formuleringer.

De fleste l√¶reb√łger i kunst kritik, litteratur kritik, sociologi, filosofi, antropologi og kultur geografi m√• i dag anerkende deres dybe afh√¶ngighed af Frankfurterskolens filosofi. P√• alle universiteter implementerede man i 70erne Marcuses begreb om de borgerliges “repressive tolerance”, mens man pr√¶dikede om tolerance for alle venstreorienterede opfattelser og intolerance overfor alle de konservative forkerte meninger. Universiteterne er ikke l√¶ngere videnskabelige, men kultur politiske kurser.

Jeg ved ikke om det er kendt, at Adorno havde en teori om moderne musik og arbejdede p√• et project om at bruge atonal musik som et v√•ben til at nedbryde samfundet ved at g√łre folk mentalt syge i hovederne. Han sagde at USA kunne bringes p√• kn√¶ene ved brug af radio og TV til fremme for kultur pessimisme og fortvivlelse. Udbredelsen af voldelige videospil fremmer naturligvis ogs√• Frankfurterskolens bestr√¶belser.

I “Eros and Civilization” and “One-Dimensional Man” (1964) lovede Marcuse, at det at overvinde kapitalismen og dens falske bevidsthed ville resultere i et samfund, hvor den st√łrste tilfredsstillelse skulle v√¶re den seksuelle. Rockmusikken ber√łrer de samme strenge blandt de unge. Frie seksuelle udtryk, anarki og en √•bning og fris√¶ttelse af den irrationelle underbevidsthed skulle v√¶re f√¶lleseje.

Arthur “Punch” Sulzberger (f.1951), som i 1992 blev chefredakt√łr af New York Times, var st√¶rkt p√•virket af Adornos forskning omkring “The Authoritarian Personality”. Det blev blot kaldt frig√łrelse og det at forandre verden. Jeg kan ikke huske en anden bog fra min tid i Det kongelige Bibliotek, som i den grad skriftede l√•nere gennem 70erne og 80erne.

I 1953 flyttede Frankfurterskolen tilbage til deres oprindelige institut ved Frankfurt Universitet i Tyskland. Adorno d√łde i 1969 og Horkheimer i 1973. Det var disse intellektuelle marxister, som under anti-Vietnam demonstrationerne skabte udtrykket “make love, not war” og “do your own thing”. De fremstillede en filosofi om dekonstruktivisme, som var en dekonstruktion af alle v√¶rdier. De dr√łmte om et nyt samfund og en ny historieskrivning.

Frankfurterskolens l√¶rere indf√łrte sensitivitet tr√¶ning i alle skoler. B√łrnene skulle opl√¶res i at kunne tale om deres egne subjektive f√łlelser. Hvad f√łler du? Hvis det f√łles godt, g√łr det! Denne tr√¶ning var designet til at overbevise dem om, at de selv var deres egen autoritet her i livet.

Der blev lagt stor v√¶gt p√• elevernes diskussioner om at afklare deres egne synspunkter, v√¶rdier og valg omkring et hvilken somhelst emne, der var til debat. Eleverne var nemlig de eneste relevante bed√łmmere af deres egne handlinger og deres egen moralske adf√¶rd.

Denne “v√¶rdiafklaring” lyder for s√• vidt rigtig – eller g√łr den? S√• vidt jeg kan bed√łmme, medf√łrer den en moralsk relativisme, hvor der ikke er plads til det, som er rigtigt eller forkert. Der er tilsyneladende heller ikke plads til hverken menneskerettigheds erkl√¶ringerne eller de ganske almindelige v√¶rdier, som mennesker i de fleste kulturer har dyrket for at kunne v√¶re sammen p√• en hyggelig m√•de.

Der gemmer sig nemlig det kedelige faktum i “v√¶rdi afklaringen”, at hvis l√¶rerne i skolen fors√łger at fremme v√¶rdier som √¶rlighed, retf√¶rdighed, ansvar, m√•dehold, sparsommelighed, autoritet, pligt, beskedenhed, moral, redelighed, at g√łre nytte, at yde f√łr man kan nyde, eller at v√¶re taknemmelig, s√• er der tale om indoktrinering af eleverne, fordi det kr√¶nker deres moralske frihed.

B√łrnene skal derimod have frihed til selv at v√¶lge deres egne v√¶rdier, og l√¶reren m√• ikke l√¶re dem samfundets v√¶rdier, men blot lette deres vej til selv at finde deres egne v√¶rdier. Det v√¶rste, l√¶rerne kan g√łre, er at moralisere eller at kritisere. Der er nemlig ingen rigtige eller forkerte v√¶rdier.

Det g√¶lder alts√• ikke om at l√¶re b√łrnene de rigtige v√¶rdier. Det er slut med normativ l√¶ring, for b√łrnene skal selv foretage deres egne valg i overensstemmelse med deres f√łlelser. De er alene den ultimative autoritet og bed√łmmere af deres egen livssituation.

Der er ikke fri forskning inden for samfundsvidenskaberne. Den kritiske pædagogik er et ekko af Frankfurterskolen. Forskningen skal frem for alt være politisk korrekt, ellers bliver studenternes afhandlingerne kasseret. Man er blandt andet også bange for, at der bliver sagt nogle sandheder om islams påvirkning af vort muslimske mindretal.

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man b√łr s√¶tte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet ‚Äď ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske.

Universiteternes vejledninger for forskningsetik er politiske og kulturrelativistiske krav til de studerende, hvis de vil bestå. Man tvinger dem til at præsentere pseudovidenskab. Her er et citat fra Michael Jalving:

‚ÄúDer er formentlig ikke tale om Penkowa‚Äôer, idet ‚Äúindvandrerforskning‚ÄĚ n√¶ppe nogensinde bliver et eksakt fag, men snarere om en mindre h√¶r af statsansatte forskere, der bekr√¶fter hinandens fordomme offentligt og leverer akademiske skyts til den danske venstrefl√łj og flygtningevenner i hver en by. Disse forskere har i l√łbet af en l√¶ngere √•rr√¶kke verificeret hinandens verdensbillede uden respekt for videnskabelig falsifikation og dermed reduceret sig selv til advokater og s√•ledes forvandlet forskningen til, hvad den √łstrigske videnskabsteoretiker Karl Popper kaldte ‚Äúpseudovidenskab‚ÄĚ.

Frankfurterskolen fors√łgte at fordreje og ultimativt destruere den vestlige kultur. Selv om Frankfurterskolen ikke havde et politisk program liggende p√• bordet og derfor ikke havde en fremtidsplan som s√•dan, var den dog megetfremtidsbevidst. Den vidste nemlig udm√¶rket, at de moralske afvigelser, som de fremmer, en sk√łnne dag vil medf√łre en opl√łsning af samfundets sammenh√¶ngskraft, s√•ledes at det sociale liv bliver uudholdeligt for borgerne, som derfor vil erstatte det kapitalistiske samfund med kommunisme.

N√•r man forst√•r den indflydelse Franfurterskolen har haft og stadig har p√• uddannelsessystemet – ikke mindst Journalisth√łjskolen – og det politiske system, er det begribeligt, at politisk korrekthed, moralsk relativisme, kulturradikalisme er s√• udbredt blandt de unge og veluddannede humanister, som skriver om de nuv√¶rende samfundsforhold.

Kulturdebatt√łrerne i MSM beh√łver ikke engang at v√¶re s√¶rlig venstreorienterede. Langt ind i de borgerlige r√¶kker har den ideolgiske virus bredt sig, som kr√¶ver politisk korrekt anst√¶ndighed og et menneskesyn som tolererer selv de intolerante. Her g√•r Claus Rifbjerg, Carsten Jensen, Th√łger Seidenfaden, Georg Metz, Rune Engelbrecht, Uffe Ellemann og Bent Melchior h√•nd i h√•nd med Enhedslisten.

Danmarks Radio og is√¶r Politiken vil genopdrage masserne til et finere menneskesyn. Men det kr√¶ver en fortegning af virkeligheden og et bind for √łjnene, som kvikke journalister i gamle dage havde blik for at afsl√łre. Men s√•dan er det ikke mere. I dag er det almindeligt, at politikere og intellektuelle maler et billede af virkeligheden, som slet ikke eksisterer. F√• kan se, hvad virkeligheden egentlig er. I stedet bliver der hver dag i MSM fokuseret p√• den socialkonstruktivistiske utopi, som alle humanister er blevet hjernevasket til at tro p√• – f√• har mod til at tale parnaset midt imod.

Hvad er s√• de realiteter, som venstrefl√łjen og de kulturradikale ikke vi se i √łjnene? En anonym p√¶dagogik studerende fort√¶ller om det grundl√¶ggende for√¶ldresvigt i de muslimske familier: “B√łrnenes for√¶ldre blev ved med at fort√¶lle dem, at de ikke duede til noget. Jeg kom jo i folks stuer, hvor de voksne sad i en klynge og engang imellem kom med nedladende udr√•b til b√łrnene, som de voksne s√• kunne grine af.”

De p√¶dagog studerende kommer fra gymnasiet til studierne med en post-marxistisk id√© om, at rummelighed l√łser alle problemer vedr√łrende islamisk kultur. Der er intet problem i islam. Det er vore fordomme, der er problemet. Derfor er det ikke muslimen som er et problem. Det er manglen p√• inklusion, som er problemet.

Den enkelte aggressive muslimske dreng skal ikke tilpasse sig gruppen eller klassen. Det er gruppen, som skal tilpasse sig ham, for der skal være plads til alle. Men det er en kulturmarxistisk misforståelse, at den muslimske drengs identitet skabes af den feedback, han får fra klassen.

Denne p√¶dagogik stammer fra den v√¶rdirelativistiske filosofi, som det moderne multikulturelle samfund er gennemsyret af. Den siger, at al adf√¶rd er relativ lige god. Man m√• ikke diskriminere og sige, at de muslimske drenge ikke opf√łrer sig ordentligt.

Klassen skal v√¶re solidarisk med de uopdragne b√łrn. De er jo de udsatte ofre for racistiske omst√¶ndigheder. Dette kaldes den anerkendende p√¶dagogik, som beskylder deres kritikere for, at de ubevidst stigmatiserer de umulige muslimske drenge. Det er alts√• disse b√łrns omgivelser, der skal √¶ndres, ikke de ustyrlige drenge.

T√¶nksomme i dette land b√łr interessere sig for, hvor hele denne politisk korrekte p√¶dagogik kommer fra. Den er nemlig et udtryk det multikulturelle samfunds kulturrelativisme. De fleste undervisnings institutioner i den vestlige verden har siden tresserne v√¶ret inficeret med den marxistiske bacille, som hedder “kritisk teori”.

Der findes kritisk p√¶dagogi, kritisk psykologi, kritisk filosofi, kritisk antropologi, kritisk sociologi og hvad ved jeg. Selv om det ogs√• kaldes post-modernisme, s√• st√•r det altsammen p√• skuldrene af Frankfurterskolens kulturmarxistiske dogmer. Det er en fundamentalistisk religion uden Gud, som i den grad har forpestet de fleste universitetsmilj√łer f√łrst i USA og siden i Europa.

Af Tim Pallis

* Tim Pallis har uddannet sig selv med lidt hj√¶lp af japanske zen mestre. Han har skrevet et par b√łger om zen buddhisme og mange artikler i ind og udenlandske tidsskrifter. I mere end 30 √•r var han ansat p√• Det kgl. Bibliotek og var medstifter af Zen Buddhistisk Forening. Han var i bestyrelsen af Dansk Japansk Selskab og medlem af Buddhistisk Forums tidsskriftudvalg. I 1970 traf han sin japanske kone p√• verdensudstillingen i Osaka. Siden har han j√¶vnligt haft sin gang i Japan og har boet i Kyoto det meste af tiden. Tim Pallis har praktiseret zen i flere forskellige templer og g√łr det stadig. Han er ikke en zen l√¶rer i traditionel forstand, men fors√łger gennem sit forfatterskab og som foredragsholder at formidle en introduktion til zen, zen √¶stetik og sammenlignende mystik.

Af samme forfatter: Ortodoks islam i vor tid og Islam og den rationelle fornuft.

5 1 vote
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

104 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
undrer
undrer
10 years ago

ikke overraskende at se Hilmars nedladende tone over for andre p√• en hjemmeside, som er fyldt med hypotheser “den teoretisk” viden som Frankfurterskolens fremr√¶kkende filosoffer stod bag …. I skriver meget om intet og har tilsyneladende ikke fattet hvad Holocaust kom fra…

trackback

[…] Tim Pallis om PK och dess r√∂tter i Frankfurtskolan […]

trackback

[…] samme forfatter: Den politisk-religi√łse konstruktion af islam,Islam og den rationelle fornuft, Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og det p√¶ne selskab, Krasnik er en […]

trackback

[…] samme forfatter: Islam og den rationelle fornuft, Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og det p√¶ne selskab, Krasnik er en […]

trackback

[…] artikler af Tim Pallis: Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen, Islam og den rationelle […]

jan
jan
11 years ago

Ikke en eneste kilde angives til dette F√łlgende ideer var p√• tegnebr√¶ttet: At g√łre brug af bestandige anklager om racisme. At gennemf√łre stadige politiske forandringer p√• lokal niveau for at skabe forvirring. At underminere skolernes og l√¶rernes autoritet. At gennemf√łre en enorm indvandring fra tredje verdens lande for at bryde den gamle befolknings identitetsf√łlelse (‚Äúto rub the nose of the conservatives in diversity‚ÄĚ). LFPC skriver i Snaphanen: ‚ÄúVi taler alts√• om folk der √łnsker at skabe kaos gennem ‚Äė√•bne gr√¶nser‚Äô, og at der ikke er n√¶vnev√¶rdig afd√¶kning af dette forhold, men tv√¶rtimod spin om humanit√¶re interesser osv. i etablerede medier.‚ÄĚ… Read more »

Bergfast
Bergfast
11 years ago
Reply to  jan

Ja, man kan verkligen undra √∂ver dessa, nedanst√•ende – punkter -, och – politiska ideal -…..och j√§mf√∂ra med den – propaganda – som genomf√∂rts i skolor, och i det allm√§nna rummet, genom fr√§mst massmedia… Kanske skulle egentligen varje samh√§lle beh√∂va vissa – begr√§nsningar – i sin yttrandefrihet, f√∂r sitt egna sj√§lvf√∂rsvars skull? Detta n√§r denna omhuldade yttrandefrihet uppenbarligen verkligen kan – missbrukas – , till samh√§llsnedbrytande propaganda och nationsnedbrytande √§ndam√•l av ganska s√• stora m√•tt? ..Vem vet… 1) Banish God from the heavens and Christianity from the earth. 2) Allow no private ownership of property or business. 3) Abolish marriage,… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Tante hilmar dine mindreværdskomplekser
er da ganske transparent!

Er det fordi du er j√łde
eller fordi du er neger?
Eller er du blot syg i hovedet?
√Čt har vi dog tilf√¶les og det
er tallet 44.
For mig er det min sko st√łrrelse
for dig er det din IQ.
Måske du skulle begynde, at samle
p√• frim√¶rker eller lidt h√łnsestrik
så du kan få lidt indhold i din
hjerned√łde tilv√¶relse!

Dyb medlidenhed herfra.

trackback

[…] 22 januar 2013 – Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen (Tim […]

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Jamen dog K√¶re Peter,. S√• skulle det alligevel vise sig, at musikken blev en kobling til en f√¶lles v√¶rdinorm – hvem skulle have troet det? Der kan man bare se – vi skal l√¶re s√• l√¶nge vi lever. Jeg var venner med Ebbe i mange √•r (han gik desv√¶rre bort alt for tidligt). Ebbe var ti √•r √¶ldre end mig og dog blev vi gode venner. Jeg bes√łgte ham mange gange ude i Hellerup (m√•ske har vores veje krydset spor?) Ebbe og Dan Turell var altid p√• jagt efter den sorte Nepal mens Tor N√łrretranders bedst kunne lide den r√łde… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

Kære Allan Hansen

Denmark er provinsen og K√łbenhavn en landsby.
Ja, naturligvis har vi fælles værdinormer, mindst et pænt stykke af vejen, musik og udlændighed er bare to af flere tror jeg, mine forældre hævdede jeg var undfanget i journalisternes ferielejlighed i Firenze, man kan kende sine fæller på nerven, Lis og Jan spiller i kirken hvor jeg er kirketjener, vist som en tradition hvert år.
Såfremt du ser på linkene er det ene fra Henrik Strube.

Nok for nu. Nyd foråret!

Pas på derude.

Venlig hilsen

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Jeg er f√łrst og fremmest prof. musiker! (har spillet med nogle af verdens bedste musiker), og derefter filosof. I min fritid sysler jeg lidt med naturvidenskab og samfundsvidenskab. Jeg har l√¶st filosofi i hele mit liv og det g√łr jeg for√łvrigt stadig. Men en filosof, der ikke har l√¶st historie,,,, kan man ikke bruge til noget. En filosof, der ikke har l√¶st psykologi, antropologi, sociologi,,,, kan man ikke bruge til noget. En filosof, der ikke har l√¶st id√©historie,,,, kan man ikke bruge til noget. En filosof, der ikke har l√¶st videnskabsteori,,,, kan man ikke bruge til noget. Med andre ord,er… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen Tak Allan! Jeg skrev en eller to tekster jeg h√•ber bliver sange engang. Og inspirerede, vil jeg h√¶vde, Ebbe Reich til “Til den eneste ene”, med et foto af Bodil fra klassen. Jeg vil tro Jan Sivertsen husker Bodil. http://henrikstrube.dk/musiker/diskografi/1976-ven-og-fjende-m-ebbe-klovedal-reichexlibris. http://www.discogs.com/Ebbe-Kl%C3%B8vedal-Reich-Henrik-Strube-Ven-Og-Fjende/release/1938885 Vi talte nogle timer, Ebbe boede i k√¶lderen og havde en udstoppet fugl st√•ende, jeg var dybt ramt af f√łlgerne af overfaldet. digtportalen.dk/Ebbe_klovedal_reich.html http://www.forfatterweb.dk/oversigt/zreich/print_zreich00 At se det store i det sm√•- dertil vil jeg gerne n√•. At se det sm√• udi det store- L√¶r at l√¶re og at- more. 1990er digt igen, sat i S√łndags-Avisen √ė &… Read more »

hilmar
hilmar
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

I din uopfordrede og selvforherligende opremsning af egne hæderstitler glemte du vist at nævne et par stykker:

Selvh√łjtideligt fjols.
Lommefilosofisk narrehat.
Sprog-forarmer.

Og, sidst men ikke mindst:

Floskel-ekvilibrist par excellence.

Aglet Xander
Aglet Xander
11 years ago

“The History of Political Correctness”

http://www.youtube.com/watch?v=EjaBpVzOohs

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

K√¶re Peter din utaknemlig skidespr√¶ller! T√¶nker du overhovedet f√łr du skriver? (det er der ikke meget der tyder p√•) Nu m√• du sgu tage dig lidt sammen!!! Du fik hvad du bad om – kilde materiale” Jeg har ikke tid til at overs√¶tte b√łger for dig. Det m√• du selv finde ud af. Sidst var du utilfreds med et indslag, som du heller ikke syntes var oversat korrekt (der s√• vidt jeg ved var over sat af Henrik R√¶der Clausen) du sendte s√• en “overs√¶ttelse, der bort set fra et par komma ikke var en skid bedre. Ja, jeg l√¶ser… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

K√¶re Allan Hansen Jeg er ikke cand. mag. i engelsk. Jeg er kirketjener, exam. art. i historie. Kan ikke gr√¶sk, portugisisk, lidt italiensk, fransk, mere svensk, norsk, tysk og vist en del engelsk. Dansk sproglig funderet. Jeg vandt MITs http://www.mit.edu/ sprogkoncurrence i engelsk sprog, det kaldte de for en slags verdensmesterskab 2003. Et par uger holdt jeg pladsen under alias frejasstjerne, til en anden var endnu bedre. Scorede omkring 150 i IQ-test samme √•r. Kopier af resultater er p√• harddiske. Ikke til r√•dighed pt. s√• du kan tro mig p√• ordet eller lade v√¶re. I midten af 1970erne overfaldet, vidne… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Peter Buch

Klippe klistre fra blogverdenen: http://www.uriasposten.net/archives/44469 Det har v√¶ret den lille stats opgave at f√łre en politik, der holdt landet udenfor de store magters kamp. Opgaven er jo let at forst√•, det er klart at Danmark under ingen omst√¶ndigheder m√• komme i strid med andre. De forandrede muligheder for indrejse, krigsf√łrsel, propaganda, overv√•gning og befolkningsudskiftningen har naturligvis ikke holdt Danmark udenfor hverdages lange r√¶kke af krigsbegivenheder. Som f√łlge af de √¶ndrede vilk√•r for krigsf√łrsel og befolkningsudskiftning‚Äď hvor friktionsl√łs den end lykkeligvis forl√łber‚Äď er det danske folks forst√•else for projektet stadig et problem. Der er modstand. Ikke alvorlig, men der h√łres og… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Peter Buch

Link til Statsministerens grundlovstale 2012:
http://www.stm.dk/_p_13713.html

Jeg har sat min version sammen, s√• jeg v√¶lger n√¶ste s√¶tning blandt n√¶stf√łlgende, der byttes ikke rundt p√• r√¶kkef√łlgen.
Dobbeltyydigheden i: -Vi svigter vores ansvar, Derfor bliver vi ved-, finder jeg selv både ganske rammende, og morsom.

hilmar
hilmar
11 years ago

Det er interessant, at j√łdedom og islam, som de eneste religioner i verden, opfordrer direkte til folkedrab i deres s√•kaldte “hellige” b√łger. Grotesk, at islam bliver kaldt for “fredens religion” og at j√łdedom af masserne anses for en moralsk trosretning for evigt forfulgte uskyldigheder. Dette kan kun v√¶re fordi s√• forsvindende f√• g√łr sig den ulejlighed, at s√¶tte sig ned og rent faktisk l√¶se i enten koranen eller moseb√łgerne/talmud’en. Man kunne jo risikere at st√łde p√• visse passager der ville tvinge en til at revurdere sit verdensbillede. Og det kan vi jo ikke have; n√¶ nej –s√• hellere polere videre… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Peter Buch. Du har ganske ret – jeg s√¶tter ogs√• stor pris p√• kilde materiale. Problemet er, at jeg ikke lige kan huske den danske kilde, men jeg vil tro, at det historiker som Bent Jensen eller Torben Hansen. Til samme artikel har Carsten Damsgaard denne bem√¶rkning: Peter Kocsis, skriver ovenfor kl. 23:58 L√ėGN!! ud for 14 faktuelle oplysninger i Allan Hansens indl√¶g. L√ėGN skriver Kocsis uden skyggen af dokumentation og argumentation. Et hurtigt opslag i bogen: Halvm√•ne og Hagekors, skrevet historikere ved Stuttgart universitetet Klaus-Michael Mallmann og Martin C√ľppers udgivet p√• Informations Forlag i 2008 med st√łtte fra Kunstr√•ds… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

K√¶re Allan Hansen L√¶ser du overhovedet det du sender? …SS-Obersturmbannfuher havde tilknyttet Walther Rauf Rommels kommando. Rauff, et medlem af SD under Heydrich, en af ‚Äč‚Äčde havde v√¶ret Hvem havde centrale officerer overv√•get den tekniske udvikling af √Ündring af varevogne i Sovjetunionen, s√• fanger den Rige Det kunne blive gasset. Det er et eksempel, jeg afst√•r fra at v√¶lge flere blandt elendighederne. Se venligst lidt p√• det sprog, der er i det du vil sende. Fra: Her kommer et pat Kommentar: …omkring 350 linjer elendigt oversat sprog…350 linjer, ikke dansk, ikke noget som helst, det er vanvid. Tag dig sammen.… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  steen

Tak!

Bergfast
Bergfast
11 years ago

Det h√§r med ideologiers vara eller icke-vara, och ocks√• religioners vara eller icke-vara, och deras √∂verensst√§mmelser med ‚Äď sanning – , eller med -f√∂rfalskning – , eller deras eventuella – godhet – eller ‚Äď ondska -, eller med deras ‚Äď funktionalitet – , eller – icke-funktionalitet -, kan man ju se ur flera olika perspektiv‚Ķ.. Det √§r p√• s√§tt och vis som med politiska partier. Politiska partier, eller idrottsf√∂reningar eller fotbollslag, et cetera, √§gnar sig dock inte √•t n√•gra som helst ‚Äď ritualer ‚Äď i relation till barnaf√∂dslar, vuxenblivande, br√∂llop, begravningar, eller familj√§ra kulturella angel√§genheter i √∂vrigt. Dessa familj√§ra och… Read more »

Bergfast
Bergfast
11 years ago
Reply to  Bergfast

Ps.

F.ö. anser jag att Tim Pallis gedigna genomgång av Frankfurtskolans märkliga ideologi var fantastisk. Samt alla intressanta kommentarer i anslutning till hans text, och diverse bokrekommendationer i anslutning till dem. Mycket värdefulla texter och också värdefulla, och värdiga, samtal mellan kommentatorerna. Något som man kan känna tacksamhet, och också stolthet, inför.

Ds.

Bergfast
Bergfast
11 years ago
Reply to  Bergfast

Jag gl√∂mde att n√§mna den egyptiska religionen, och de egyptiska l√§rde, som kanske har p√•verkat mer √§n vad man kan tro, eftersom Mose ju ans√•gs ‚Äď vara full√§rd ‚Äď , i den religionens alla – hemligheter – ‚Ķ‚Ķ, enligt bibeln. Kanske m√•nga religi√∂sa ber√§ttelser, som blivit religioner, i tidernas begynnelse, n√§r dessa ber√§ttelser b√∂rjade nedtecknas, √§nd√• har p√•verkats av varandra p√• olika s√§tt? B√•de hinduismen och zoroastrismen, samt ocks√• den egyptiska religionen med dess dyrkan av bl.a solen? (The Sun? The Son? Solens Son? Farao‚ĶVem vet‚Ķ.). Gilgamesh-eposet, eller vad det heter, √§r tydligen en skapelseber√§ttelse, som fanns i Mesopotamien, (d√§r… Read more »

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Bergfast

√Ąr du h√∂g ?

Bergfast
Bergfast
11 years ago
Reply to  Anonymous

Det √§r egentligen m√§rkligt att vilja insinuera n√•gonting nedgraderande, eller personundergr√§vande om en totalt fr√§mmande person. Man kan fundera √∂ver syftet…. Vad √§r syftet? Jag har sagt det tidigare, men jag kan f√∂rtydliga det igen eftersom Anonym tydligen inte har uppfattat hur det ligger till: Jag har aldrig anv√§nt narkotika, och brukar mycket s√§llan alkohol. Jag √§ter heller inga mediciner av n√•got som helst slag, och har heller aldrig gjort det. S√•, nu kanske – Anonym -, kan sluta att – fantisera – , eller att insinuera saker om min person, som helt enkelt inte har n√•gon som helst relevans.… Read more »

zeno
zeno
11 years ago
Reply to  Anonymous

ja, du josefina. om du inte står på något vad är då din ursäkt för att vara så knäpp ?

Anonymous
Anonymous
11 years ago
Reply to  Anonymous

Ja, det √§r nog en alltf√∂r sv√•r n√∂t att f√∂rs√∂ka kn√§cka f√∂r en person med s√•dan l√•g fattningsf√∂rm√•ga som herr Zeno verkar vara innehavare av. Zeno Posted: 27 January 2013 – 18:14 : “Ja, Fru Bergfast, om Ni st√•r p√• n√•got vad √§r d√• Er urs√§kt f√∂r att vara s√• kn√§pp?”… Har jag inte sagt √•t herr Zeno att l√•ta bli att kommentera mina kommentarer? Han har uppenbarligen sv√•rt f√∂r att f√∂rst√• den saken? Jag har talat p√• ett mycket tydligt, och p√• ett mycket rakt och klart spr√•k till herr Zeno. Han verkar √§nd√• inte kunna begripa. Det √§r… Read more »

Bergfast
Bergfast
11 years ago
Reply to  Anonymous

Zeno Posted: 27 January 2013 – 18:14: S√§ger ungef√§r : “Ja, fru Bergfast, om Ni inte st√•r p√• n√•got vad √§r d√• Er urs√§kt f√∂r att vara s√• kn√§pp?” …. Ja, det √§r nog en alltf√∂r sv√•r n√∂t att f√∂rs√∂ka kn√§cka f√∂r en person med s√•dan l√•g fattningsf√∂rm√•ga som herr Zeno verkar vara innehavare av. Har jag inte sagt herr Zeno att l√•ta bli att kommentera mina kommentarer? Han har uppenbarligen sv√•rt f√∂r att f√∂rst√• den saken? Jag har talat p√• ett mycket tydligt, och p√• ett mycket rakt och mycket klart spr√•k till herr Zeno. Han verkar √§nd√• inte… Read more »

Ven
Ven
11 years ago
Reply to  Anonymous

Till Steen:

vänligen ta bort sådana förolämpande påhopp som Bergfast blivit utsatt för. Det drar ned denna högkvalitativa blogg och det är obehagligt för den som blir utsatt för det.
Vanligtvis har denna blogg en vänlig samtalston.

Bergfastb
Bergfastb
11 years ago
Reply to  Anonymous

Innan du-reformen inf√∂rdes i Sverige s√• tilltalades vanliga medborgare och konsumenter inte med ‚Äď du ‚Äď i det allm√§nna och i det icke-privata rummet. D√• fanns det en distinktion, och en valm√∂jlighet, f√∂r alla medborgare att sj√§lva avg√∂ra n√§r de ville inleda mer privata relationer. Genom att det allm√§nna tilltalandet f√∂rh√∂ll sig p√• just en icke-privat niv√•, tills m√§nniskor best√§mde sig f√∂r att bli du med varandra, och allts√• mer ‚Äď privata ‚Äď med varandra, s√• uppeh√∂lls en respektfull tilltalston m√§nniskor emellan. Den spr√•kliga valfrihet som d√• fanns, om man ville bli privat bekanta med varandra eller inte, finns inte… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

P.S: lande efter 1948 S√Ö ER DET SAGT I disse dage i Jerusalem holdes en konference om international retf√¶rdighed for j√łdiske flygtninge fra arabiske lande (‚ÄúInternational Justice for Jewish Refugees from Arab Countries‚ÄĚ) p√• David Citadel Hotel. I sin √•bningstale sagde ministerpr√¶siden Benjamin Netanyahu: ‚ÄúDen arabiske verden har fors√łmt de pal√¶stinensiske flygtninge, og har brugt dem som et v√¶rkt√łj til at bagvaske Israel, mens Israel, som dengang var et lille land, var i stand til at absorbere j√łdiske flygtninge fra arabiske lande og g√łre dem til produktive borgere‚ÄĚ. Alle taler om de pal√¶stinensiske flygtninge Sp√łrgsm√•let om ‚Äúpal√¶stinensiske flygtninge‚ÄĚ bliver ofte… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen

Du ytrer:
90 procent af befolkningen i arabiske lande var engang j√łder

Belæg, andet og mere end udelukkende en enkelt, en eneste, sådan påstand kunne være passende.
I optimale tilfælde er der for påstande nævnt, tillige nævnt der er kritik af påstandene, og hvad en sådan indeholder.

Er det en tekst du selv har skrevet?

Er det en tekst du har fra andre, hvorfor må læserne så ikke få ophavet at vide med link eller ord om den er set i det eller det medie?

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Nu skal man ikke glemme muslimernes samarbejde med nazisterne f√łr og efter anden verdens krig. Hassan al-Banna(1906-1949) blev f√łdt ind i en fattig urmagerfamilie i det sydlige Egypten. Som barn blev han tiltrukket af ekstremistiske og fremmedfjendske aspekter af islam, de dele, der var fjendtlige overfor vestlig sekularisme og hele systemet af rettigheder – og specielt kvinders rettigheder. Allerede som teenager m√łdtes den unge al-Banna og hans venner (der kaldte hinanden `br√łdre) regelm√¶ssigt for at diskutere situationen i Mellem√łsten, det arabiske samfunds d√•rligdomme og islams s√łrgelige tilbagegang. Deres angst var for en stor del reaktioner p√• det Osmanniskes Imperiums sammenbrud,… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

PALESTINE NEVER EXISTED [ Editorial Note: The following is text taken from the website Masada2000.org. All persons seeking the historical facts concerning the illegitimate territorial claims of Arab Muslims of the Middle East against the Jews are urged to access this website.] There is a preliminary historical fact that must be established; THERE HAS NEVER BEEN A CIVILIZATION OR NATION REFERRED TO AS ‚ÄúPALESTINE!‚ÄĚ The very notion of a ‚ÄúPalestinian Arab nation‚ÄĚ, having ancient attachments to the Holy Land going back to time immemorial is one of the biggest hoaxes ever perpetrated upon the world! There is not, nor has… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

During the Holocaust Europe’s Jews were cut off from and disowned by the outside world. Jews were systematically impoverished, starved and murdered. Where Jews did try to fight the Nazis, Zionists were prominent in the resistance. However those fighting never had a chance of success, and were always bloodily suppressed by the Nazis. The only instances where Jews had been successful, were when they fought in the woods as partisans, for example the Bielski partisans, a group of 1213 Jews who survived the whole war while making trouble for the Nazis.
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Zionism#State_of_the_Zionist_movement_on_the_eve_of_World_War_II

hilmar
hilmar
11 years ago

Interessant udvikling p√• mit lille k√¶tterske indl√¶g. Ligheden mellem muslimer’s (eller islamofiler’s) og j√łder’s (eller ditto filosemitter’s) reaktion p√• enhver kritik af deres respektive stammef√¶llesskab forekommer mig aldeles √•benlys. Intet kompromitterende, hvor grundf√¶stet det end m√•tte v√¶re i verificerbare historiske kendsgerninger, m√• have lov, nogensinde, at besudle den ufejlbarligt rettroende. Typisk og selvafsl√łrende. Mit √¶rinde her, er ikke at indtage denne eller hin forudsigelige stilling i en interessegruppernes lang-gabende skyttegravskrig. Min indgangsvinkel er snarere frit√¶nkeren’s. Muslimer, j√łder, kristne, hinduer, new-age mystikere, ateister, kommunister, nazister, liberalister, vild-med-dans danskere, buddhister, etc., etc., fortjener vel alle (intellektuelt –ikke bogstaveligt) s√łnderlemmende kritik for hver… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  hilmar

At jeg ikke p√• Snaphanen skulle have n√¶vnt link til Balders blog til materiale med oplysning om j√łders, s√•velsom j√łdiske organisationers fremtr√¶dende rolle som modstandere af ytringsfrihed er en forglemmelse.
Har jeg virkelig ikke gjort det?

Min skriven om en del andet og noget nogle kunne betegne som monomatiske optagethed af tilr√•den af afsp√¶rredes omr√•ders oprettelse, om muligt n√¶r v√¶bnede styrker, er nok inspireret fra j√łdiske eksempler, og jeg ser det som et velvalgt eksempel, som verden ser ud. Jeg har ikke observeret verden, eller mit lokalsamfund ligner en b√łrnef√łdselsdag.

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Svar til Peter Buch: Koherensteorien. “Nuvel, hvad er sandheden andet end leven for en id√©,,,. – S√łren Kierkegaard. Bertrand Russell s√¶tter korrespondensteorien over for, hvad han kalder Koherensteorien om sandhed, dvs. en teori der h√¶vder, at sandhed betyder sammenh√¶ng, koherens. If√łlge Koherensteorien er en mening sand, hvis og kun hvis den passer ind i en sammenh√¶ngende og altomfattende helhed af meninger. Nogle tilh√¶ngere af Koherensteorien mener, at denne helhed ikke kun skal v√¶re modsigelsesfri, men at den enkelte meninger skal implicere hinanden gensidigt dvs. f√łlge af hinanden. Koherensteorien om sandhed er af nyere dato end korrespondensteorien. Den opstod med rationalismens… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen Ja, vand er uhyre interessant, p√• hylden har jeg f√• v√¶rker specifikt omhandlende vand, men faldt over Water, Electricity and Health, af fysikeren Alan Hall 1998, givet en for nogle kontroversiel bog, hvis hypoteser, og eksempler p√• vands farlige respektivt gavnlige egenskaber muligvis forl√¶ngst er tilbagevist fra anden side. Vand er indg√•et i processen bag de fleste eller m√•ske alle af mine b√łger. Er du en vandmand? Eller har vand p√• anden vis, udover Thales specificering, gjort indtryk p√• dig, du kunne dele? Sp√łrgm√•l og svar her minder mig om et eller andet stykke, eller v√¶rk. Udover glimt… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

HH. Og nej Freud havde ikke l√¶st meget filosofi endsige l√¶st noget overhovedet. Han var mere optaget af kokain, sex og hash. Hans mest ber√łmte “v√¶rk,, er Dr√łmmetydning(1929). Det er yderste spekulativ “stof,, uden saglighed idet den ikke kan verificeres/begrundes. N√•r noget ikke kan begrundes, er det somregel noget sludder og vr√łvl, desuden er der mere “psykologisk,, substans i Schopenhauer end meget af det vr√łvl, som Freud har skrevet. Se nu at f√• l√¶st lidt filosofi – det er aldrig for sent. Og s√• lige for en ordens skyld psykologi og filosofi er ikke videnskab, men blot to forskelige m√•der,… Read more »

HH
HH
11 years ago

AH. Jag tycker lika mycket om Gamla testamentet som Dostojevskijs “Stavrogins brott”, “Bo-Bo” (samtalen mellan de begravda… l√§s den och begrunda!) och Pusjkins “Spader dam”. Jag bryr mig alls inte om att filosofer och vetenskapsv√§rlden har en annan √•sikt. Jag VET att jag best√•r av en massa mineraler, senor, knotor och annat – men denna anhopning av vetenskapliga produkter √§r inte JAG som t√§nkande individ! “Jag har s√•ledes begynt och jag fortfar att existera tack vare n√•got som √§r utom mig, som skall vara efter mig, som √§r b√§ttre och m√§ktigare √§n jag. Om detta n√•got icke √§r Gud, s√•… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

HH: Med hensyn til Moses, s√• havde den j√łdiske filosof Spinoza ( 1632-77), augmenteret for, at Moses umuligt kan have skrevet de fem moses b√łger. Desuden har Sigmund Freud, der s√• vidt jeg husker ogs√• var af j√łdisk oprindelse skrevet en lille pamflet ” Der mann Moses und die monotheistiche religion – Manden Moses og l√¶ren om √©n Gud, ( 1950 ) hvori han redeg√łre for, at der m√• havet mere end √©n Moses p√• spil idet b√•de de geografiske s√•vel som tidsrammene spr√¶nges. Til sidst mente den j√łdiske filosof Karl Marx, at monetertisk religion er et galehus. Der findes… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

Allan Hansen Nej, vi skal ikke have en verden for voksne mennesker. Ikke udelukkende. Der kunne, j√¶vnf√łrt min ofte fremlagte opfordring til oprettelse af afsp√¶rrede omr√•der, v√¶re steder hvor ateister rigtig kunne hygge sig, eventuelt sammen med radikale, og andre afsp√¶rrede omr√•der hvor kun barnemennesker, de der er g√•et i barndom, lystfiskere og fuglekikkere lukkede sig inde. S√•dan kunne der v√¶re en afsp√¶rring til alle. Selv dig, formoder jeg. At de, der er helt og aldeles mod gr√¶nser i forskellig grad af forskellige typer, s√• fik det sv√¶rt, er blot en overgang. Set herfra. Hvad der ligger bag dit √łnske… Read more »

HH
HH
11 years ago

Frankfurterskolan… Erich Fromm…. men var det inte den mannen som f√∂rs√∂kte sig p√• kristendomen? √Öt upp den och spottade ut resten av l√§ran? Jag kom att t√§nka p√• Freud som i en bok ans√•g Moses utf√∂ra ett trick n√§r han dolde sitt ansikte mot Guds enorma kraft och hetta. och sen den brinnande t√∂rnbusken , om ni minns, pyroteknik p√• h√∂g niv√•. P√• punkt efter punkt demoniserar och detroniserar Freud allt som st√•r i Gamla testamentet. Det √§r m√∂jligt att Moses bara √§r ett p√•hitt, det har jag l√§st andra som anser och att han i sj√§lva verket var egyptier… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago

Tim Pallis, nu er du s√• kommet lidt under kommentatorisk beskydning, bl.a. ovre p√• Uriaspostens kommentatorfelt. Det er fuldst√¶ndigt forudsigeligt at det ville ske n√•r man angriber dybt-holdte dogmer hos s√• mange akademikere der ikke er vant til at stille sp√łrgsm√•l ved dem. Jeg mener i det store og hele at dit indl√¶g giver mening (jeg kan undre mig over at en lille klikke kan have haft s√• stor indflydelse) og er forklaringsgivende for en masse forhold jeg ellers har sv√¶rt ved at forst√•. Her nogle citater fra din essay jeg mener er 100% korrekte og vigtige. ‚ÄĚ Det, at… Read more »

victor
victor
11 years ago

Der er nok en, som har haft gang i en indre reichsparteitag.

“Pudsigt”, hvor mange j√łder, der lige hives indenom her.

Folk må mene, hvad de vil; men det her grænser til det svinske.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  victor

Jeg skal heller ikke nyde noget af konspiratoriske teorier om “den evige j√łde”. Men der m√• v√¶re frihed til at kritisere folk, ogs√• selvom de er j√łder. Frankfurterskolen og politisk korrekthed er st√¶rkt kritiserbare i mine √łjne. Hvem der s√• m√•tte have v√¶ret j√łder er for mig irrelevant.

Victor
Victor
11 years ago

Jeg tager et enkelt halvt afsnit:

“1960ernes guru for ‚ÄúThe New Left‚ÄĚ Herbert Marcuse (1878-1979), Max Horkheimer, Theodor Adorno (1903-69), Erich Fromm (1900-1980), Leo Lowenthal (1900-93) og J√ľrgen Habermas (f. 1929), der var elev af Theodor W. Adorno og senere blev den sidste store repr√¶sentant for Frankfurterskolen og dens kritiske teori.”

Den er simpelthen for tyk. For nu at citere det gamle engelske ordsprog: “If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck”.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  Victor

Beklager, jeg kan ikke f√łlge dig. Jeg l√¶ser dig som sigende mellem linierne at Tim Pallis er ud for at lufte anti-semitiske ideer og det synes jeg er meget urimeligt at insinuere. Jeg kender ikke herrerne i dit citat og er f√łrst for nylig blevet opm√¶rksom p√• den s√•kaldte Frankfurterskole, S√• jeg ved ikke hvem de centrale personer var her. Men Pallis n√¶vner ikke at dem du n√¶vner/generelt t√¶nker p√•, var j√łder, han n√¶vner ikke j√łdedommen og hvis han er anklagende s√• er han ihvertfald konkret omkring hvilke individer han anklager. Du flytter fokus over p√• noget, i mine √łjne,… Read more »

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Victor

Det turde ellers v√¶re klokkeklart. Hvorfor n√¶vner Pallis s√• konsekvent de J√ėDISKE revolution√¶re….og “glemmer” de ikke-j√łdiske. F.ex Marx, Luxemburg, Kurt Eisner, Bela Kun, Leon Trotsky, Willi Munzenberg (p√•stod nazisterne), Georg Luk√°cs.

Jeg påstår ikke Рdet kunne aldrig falde mig ind Рat Snaphanen har en rem af huden. Men at Pallis spiller med fordækte kort Рdet er tydeligt.

Victor
Victor
11 years ago
Reply to  Victor

Steen:

Jeg er langtfra overbevist. Manden kan n√¶vne masser af medlemmer af Centralkomiteen…..men tager j√łden.

Han kunne n√¶vne masser af navne fra r√•dsrepublikkerne efter 1. verdenskrig – men tager j√łderne.

Han kunne have n√¶vnt masser af tyskere, der var i amerikansk under Adolf – men tog j√łderne.

Jeg bruger ikke ordet anti-semitisme tit. Men her passer det fandeme.

I √łvrigt har du ret – hele teamet er s√• bef√¶ngt, at jeg ogs√• holder mig fra det.

Men denne gang var den altså FOR tyk.

hilmar
hilmar
11 years ago

At skrive en kritisk artikel om frankfurterskolen uden √©n gang at n√¶vne det altovervejende j√łdiske isl√¶t er omtrent lige s√• intellektuelt h√¶derligt som at skrive en kritisk artikel om Khomeini’s revolution i Iran i 1979, uden √©n gang at n√¶vne det islamiske isl√¶t.

Selvcensuren lever sandelig i bedste velgående her på Snaphanen. Nihil sub sole novum.

jacques_dbiann
jacques_dbiann
8 years ago
Reply to  hilmar

For ikke at tale om, at Tim slet ikke tager fat på Fabian Society og deres Tavistock Institute For Human Relations. Ellers udemærket info.

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Kære Tim Pallis.
Jeg har bes√łgt din hjemme side
http://torstenolafsson.dk/zazenroku/zazenroku-01-indiske-tradition.htm

Det ser meget spændende ud!
Det vil jeg nærlæse når jeg får tid.
Dern√¶st vil jeg t√¶nke over “stoffet – og
måske skrive lidt.

Mvh. Allan Hansen.

Balder
11 years ago

@Morani y Simba

Her er en artikel på engelsk hvis indhold svarer meget godt til Tim Pallis fremragende og velskrevne artikel.

The Frankfurt School – Roots of Political Correctness

Og s√• er der selvf√łlgelig den enest√•ende programr√¶kke fra norske Harald Eia, som viser nogle konkrete og h√•rrejsende eksempler p√• hvordan “Frankensteinskolen”, som jeg ynder at kalde den, manifesterer sig i praksis.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  Balder

Tak Balder.

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Den sidste fra Franfurterskolen!
Den tyske samfund storetiker, filosof og politisk
intellektuelle J√ľrgen Habermas ( f. 1929) er kendt for sit st√¶rke engagement
i sp√łrgsm√•l om demokrati, menneskerettigheder og social retf√¶rdighed.
Det er i stigende grad hans ideer om demokrati og ret, der har været
i fokus og skabt debat.
Han udfoldende her en teori om demokrati, ret ud fra principper om
gensidig anerkendelse i samtale.

DEMOKRATI OG RETSSTAT.

På dansk 2005.

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Kære Tim Pallis.
Den danske lama Ole Nydahl har v√¶ret med til, at opf√łre
et smukt Buddha tempel her i Spanien
( måske det smukkeste tempel i Europa).
Jeg bes√łger j√¶vnligt dette smukke tempel.
Jeg tage altid mine gæster med op til dette smukke tempel.
P.S: Ja, Japanerne er utrolige smukke mennesker.
Disse mennesker betragter verden på en helt anden
m√•de end vi g√łr i Vesten – m√•ske kunne vi alle
lære noget her.

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

Newton og Einstein var begge natur filosoffer idet de begge filosoferede over hvordan naturen hang sammen! “Det, der er uforst√•eligt” sagde Einstein,”er, at verden er forst√•lig” hvilket er et bevis p√•, at mysteriet ikke er fremmed for den √¶gte videnskabelige √•nd. Den kosmiske religion. I det kosmiske monosekund er mennesket kun et lille og ubetydelige dyr. ‚ÄĚDet evigt ubegribelig ved verden er dens begribelighed‚ÄĚ skrev Einstein i 1936. En undren over, at s√•danne fjolser som os kan begribe det store under og tumle verden i sin helhed. Men det er ikke en traditionel religi√łsitet, der handler om person-guder, som blander… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Der er alt for mange poster og kommentarer at se på om befolkningstal og, at holde styr på.
Faldt dog over denne, der er et gensyn v√¶rd, med flere af de stadig aktive, jeg h√•ber mit eget aktuelle ordvalg/syntaksen er bedre end f√łr:
http://snaphanen.dk/2010/03/17/gunnar-heinsohn-begræns-socialhjælpen-til-fem-ar/

Hvilke s√łgeord skal jeg dog bruge for at finde kommentaren, hvor jeg n√¶vner den artikel med n√¶vnte 1.000.000 mennesker som det b√¶redygtige antal mennesker i Danmark, eller selve artiklen?

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

K√¶re Tim Pallis. For ca. 20 √•r siden rejste jeg i 120 dage ved foden af Himmalaya dvs, Tigerens land; Nepal, Bhutan. Tibet, Burma og Indien – de sidste anst√¶ndige mennesker – de smukke mennesker land. Det skulle sener vise sig, at v√¶re den st√łrste rejse i mit liv. Aldrig har jeg m√łdt s√• dejlige, varme og venlige mennesker ( Buddhister og Hinduer ). Hvis, der er noget sted i verden hvor jeg har set demokrati (…) s√• er det blandt disse mennesker! Der findes en ubeskrivelig k√¶rlighed blandt disse vidunderlige mennesker. Mord og voldt√¶gt forkommer stort set ikke blant… Read more »

Lars H
11 years ago

Tak for en god og grundig artikel .

Noget jeg lagde m√¶rke til var at langt st√łrstedelen af disse “t√¶nkere” er j√łder. Ligeledes kommunisterne: Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Bela Kun og naturligvis Leon Trotsky.

Frank P
Frank P
11 years ago
Reply to  Lars H

J√łder er jo kloge og intelligente. De betyder mere for verdenshistorien, n√•r de engagerer sig. Det er som om ved st√łrre indsatser, at der er st√łrre chancer for at det kan bide tilbage igen – h√•rdt. Lissom med den industrielle revolution, hvor pludselig v√¶kst og √łkonomisk fremgang ogs√• resulterede i socialisme. Vi kan ikke have rigdom og velf√¶rd uden at nogen vil spolere det for os. Vi kan ikke have j√łder til at drive historiens hjul med ideer og positiv p√•virkning uden, at de ogs√• pr√łve at afmontere det igen. Egentlig er j√łder bare i konflikt med sig selv, utroligt… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
11 years ago
Reply to  Lars H

Lars H. Det har jeg ogs√• lagt m√¶rke til, men jeg ville ikke skrive om det – det kunne m√•ske misforst√•s. Det interessante ved det er, at den kulturradikale j√łdiske venstrefl√łj i Danmark og arbejderpartiet i Israel har v√¶ret utilb√łjelige til at forst√• det umulige i Israel projektet fra f√łrst af. Jeg sp√łrger mig selv om Ben Gurion og Golda Meir og de, der skabte Israel vidste, at dette ville araberne aldrig finde sig i. Det ville blive til en Jihad fra dag √©t til og med apokalypsen. Jeg tror ikke at de har sat sig ordentlig ind i Islam… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  Tim Pallis

Tim Pallis, her m√• jeg erkl√¶re mig uenig: “den kulturradikale j√łdiske venstrefl√łj i Danmark og arbejderpartiet i Israel har v√¶ret utilb√łjelige til at forst√• det umulige i Israel projektet fra f√łrst af. Jeg sp√łrger mig selv om Ben Gurion og Golda Meir og de, der skabte Israel vidste, at dette ville araberne aldrig finde sig i. Det ville blive til en Jihad fra dag √©t til og med apokalypsen. Jeg tror ikke at de har sat sig ordentlig ind i Islam f√łr de skabte Israel.” I mine √łjne var Israel en moralsk n√łdv√¶ndighed efter Holocaust forbrydelsen. Hvis islam virkeligt g√łr… Read more »

Peter Andersen
11 years ago

Nu ligger Israel der ihvertfald. At det s√• med tiden vil hj√¶lpe os til at √•bne √łjnene overfor 1400 √•rs islamisk vanvid og blodsudgydelser, er vel s√• ganske udem√¶rket. Men det √¶ndrer alts√• ikke p√• f√łlelsen af, at de f√łrste sionister nok ikke var helt klar over udfaldet. S√• havde mange jo nok betakket sig. Men venstrefl√łjen skal nok begynde at se tingene i √łjnene en dag. Og s√• vil mange af dem nok blive overrasket. T√¶nk at alle disse pal√¶stinensiske “flygtninge” – der nu i 3!!! generationer har siddet i lejre i de omgivne samfund, fordi de skal vende… Read more »

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

En fransk student vid Blekinge Tekniska Högskola saknas sedan den 11/1:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=5417642

Blekinge Tekniska Högskola har främst gjort sig känd för sin stora närvaro av pakistanska gäststudenter:

http://www.bth.se/info/intradom.nsf/sidor/e8f5dfe94cffc8bcc12572ca0048384c?OpenDocument

Kanske är det en tillfällighet, kanske inte att en student därifrån försvinner samma dag Frankrike sänder trupp till Mali och 5 dagar före inledningen på terrorattacken i Algeriet.

Ven
Ven
11 years ago
Reply to  steen

Han är funnen död. Polisen misstänker inget brott.

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Man burde egentlig talt slet ikke tale om indvandrere. Det er et altfor bredt begreb. Man b√łr s√¶tte sig ind i hvad islam er, for det er islam, der er problemet ‚Äď ikke de kultur muslimske indvandrere og slet ikke alle de andre indvandrere fra andre kulturer end de islamiske. Enig i at islam er hovedproblemet. Dog er der ogs√• store problemer med indvandring og befolkningstallet overhovedet, s√•fremt udgangspunktet er at Danmark ideelt har et b√¶redygtigt befolkningstal. Dette har jeg n√¶vnt mindst en gang i en kommentar jeg ikke kan finde, her p√• Snaphanen og p√• Uriasposten tidligere, med link… Read more »

Gunnar Biering
11 years ago

Men g√łr Pallis ikke Frankfurterskolen lidt for megen √¶re? Der var jo allerede f√łr den kr√¶fter i gang, der ville nedbryde den gamle vestlige orden: T√¶nk p√• Georg Brandes, de radikale fra 1905, osv.

Var det ikke bl.a. F√łrste Verdenskrigs forf√¶rdelige og hovedl√łse slagteri af millioner af soldater, der gav et kn√¶k til tilliden til autoriteterne?

Men uden tvivl har Frankfurterskolen også været en aktiv forgiftning af det intellektuelle liv i Vesten.

Varmt Konservativ (kr)
Varmt Konservativ (kr)
11 years ago

Wow! Ja, det √§r ju s√• h√§r ungef√§r som vi intuitivt har b√∂rjat f√∂rst√• att det f√∂rh√•ller sig och har f√∂rh√•llit sig l√§nge. Det hade varit fint om texten hade kompletterats med n√•gra k√§llh√§nvisningar, men det kommer s√§kert fram s√• sm√•ningom n√§r bilden klarnar √§nnu mer och historien ska skrivas f√∂r de senaste √•rtiondena. Denna text handlar ju fr√§mst om hur 20-30-talens marxister planerade att angripa v√§stv√§rlden, men samma teknik har s√§kert anv√§nts mot andra kulturer. N√§r det g√§ller islam √§r det sv√•rt att undg√• att se att m√•nga av 70-talets kommunistiska terrororganisationer till synes s√∂ml√∂st har transformerats till islamistiska… Read more »

Allan Hansen
Allan Hansen
11 years ago

HH Gud er Nietzche ogs√• d√łd – det var straks v√¶rre! 2 be or not 2 be – hvad vil det sige – at eksistere? N√•r navnet Nietzsche bringes p√• tale, er det n√¶rmest uundg√•eligt at der er √©n, der citerer ” G√•r du til kvinderne din vej? Nuvel, forglem s√• pisken ej! Men disse ord, som Nietzsche l√¶gger en gammel kone i munden i ,, Zarathustra” , giver et helt forkert billed af hans holdning til kvindek√łnnet. I denne henseende lider han nemlig af en um√•deholden generthed. Og dette til trods for, at han i sin ungdom efter faderens… Read more »

HH
HH
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

Det √§r mycket intressant och kunnigt det du skriver Allan Hansen, tack f√∂r allt! N√§r Nietzsche talar om att Gud √§r d√∂d s√• m√•ste han mena det i sin filosofiska best√§mmelse. Men visst √§r det m√§rkligt att denne filosof fortfarande kan egga och r√∂ra om! Strindberg var, om jag minns r√§tt, mycket fascinerad av N. Nu h√∂rde jag nyss en person ber√§tta om ett bes√∂k i Strindbergs sista bostad “Bl√• tornet”. Jag har sj√§lv varit d√§r och slagits av denne f√∂rf oerh√∂rda disciplin. Bara titta p√• hans skrivbord. Det som nu kommit till i “Bl√• tornet” √§r inspelad r√∂st i… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Allan Hansen

http://www.bogpriser.dk/work-88700-jeg-er-ikke-noget-menneske-jeg-er-dynamit/

dynamik eller dynamit

Din lærer, kunne som jeg, have nævnt, at kildehenvisninger er bedst når de er, og for det hævede niveau skal være korrekte, eller blot nævnes for bedre oplysning end det der fremkommer med udeladelser og fejl.

Store tænkere kan i optimale tilfælde få korrekturlæst det skrevne.

trackback

[…] 22 januar 2013 – Det politisk korrekte har rod i Frankfurterskolen (Tim […]

Ivan Dybdal
11 years ago

Tak Tim Pallis,
For denne fremragende sammenfatning af denne afsporing af det 20.århundredes sociologi.
Jeg printer den lige ud, for at gemme og nærlæse den igen!
Desv√¶rre huserer ‘sp√łgelset’ stadig selv efter jernt√¶ppet faldt for mere end 20 √•r siden.
Så meget mere vigtigt er det, at forstå det, så det kan manes endeligt i jorden.

Pk
Pk
11 years ago

Stort tak tll Tim Pallis.
Een bliver mere vidende på noget utroligt vigtigt. Tak Tim.

Crass B√łrsting
Crass B√łrsting
11 years ago

Fortrinlig artikel, mange tak, hr. Pallis. Man m√• konstatere, at listen over Frankfurterskolens kulturrevolution√¶re angrebsomr√•der i dag ligner en sejrsliste, og at de angrebne samfund er ved at bryde sammen. S√•dan skulle det alts√• g√łres.

Peter Andersen
11 years ago

Ja, s√•dan skulle det g√łres. Desv√¶rre er der ikke noget at s√¶tte i stedet. Kommunisme er nemlig ikke noget endem√•l, kun en tankegang. Det blev nok lidt for kompliceret for disse herrer og damer at regne ud. N√•r alt er revet ned, tilbagest√•r kun opbygningen. Og hvad kommer den s√• til at bygge p√•? Det der destruerede den? N√¶ppe. Som jeg ser det, er denne opbygning allerede igang. Konservatismen prikker til os. Hvad er sandheden? Er det den vi SER eller er det den VI ser? S√•dan har vi danset rundt om den varme gr√łd i langt tid. Nu ender… Read more »

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
11 years ago

Mange tak for endnu en n√¶ringsrigt rugbr√łd fra Tim Pallis’ bageri! B√•de dette indl√¶g og de foreg√•ende b√łr udgives, s√• langt flere l√¶sere f√•r gavn af vitaminer og proteiner. Universiteter og medier er galehuse. En eller vittig hund formulerede den trosbekendelse, der g√¶lder her: “Alle mennesker er gode – med undtagelse af dem, der siger, at ikke alle mennesker er gode!” Her nedl√¶gger Aristoteles selvf√łlgelig veto, for s√¶tningen er absurd. Men det er s√•dan der ser ud inde i hovedet p√• alle de stakkels lemminger. Her kan en pr√¶cision v√¶re p√• sin plads: undervisningssystemet h√¶rges af en religion i betydningen… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Jeg synes i en f√łrste umiddelbar reaktion skyld og skam er overdrevet som begreber til forklaring af ret meget, jeg kan fatte. Kristne kunne vel t√¶nke, at endog syndefaldet er omgjort ved Jesus. Den vestlige civilisation kendetegnes af systematiseret anger- jeg er nok ikke en del af den civilisation, og det frister ikke just at blive medlem, med noget s√•dan n√¶vnt som et fremh√¶vet karakteristika. Vestlig civilisation lyder ellers interessant… Eller m√•ske er jeg total skaml√łs og slet ikke i stand til selv at f√łle skam, eller forestille mig civilisatoriske arketyper eller nogle andre kunne have skyld og skam som… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago

Artikel der kort omtaler noget der benævnes, den politiske sammenhængskraft i islam:
http://www.ikon-danmark.dk/fileadmin/filer/billeder/IKON%20blade/IKON_69tilweb.pdf

Kan der g√łres noget ved f√¶nomenet at mobil-udgiven af hjennesiden er sv√¶r at kommme v√¶k fra, den l√•ser sig n√¶rmes fast til denne computer?

Robin Shadowes
Robin Shadowes
11 years ago

Det d√§r med att atonal musik skulle g√∂ra folk mentalsjuka var r√§tt intressant. Personligen st√•r jag inte ut med att lyssna p√• s√•dan sorts musik, oavsett om det √§r klassisk musik, d√§r r√§knas v√§l Sch√∂nberg som upphovsman om jag inte minns fel eller s√• kallad fri jazz. I mer modern tid har staffetten tagits √∂ver av Black/death metal. En annan sorts musik som uppstod n√•n g√•ng p√• 90-talet men kanske inte √§r direkt atonal per se, √§r dansmusiken som blev popul√§r d√•. T√§nker mest p√• techno och trance. Men det monotona beatet har n√•got hypnotiskt √∂ver sig, n√•got som s√§kert… Read more »

Ven
Ven
11 years ago

“The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world domination by the dissolution of other races…..and by the establishment of a world republic of citizenship. In this New World Order the Children of Israel…..will furnish all the leaders without encountering opposition…..”

Karl Marx i ett brev till Baruch Levy, återtryckt i the Review de Paris, June 1 1928, page 574

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago

Tim Pallis, det er lidt en skam du ikke skriver på engelsk for jeg kan godt lide dine essays og ville gerne dele nogle af dem med engelsk-talende venner. Men rigtig godt arbejde!

Anonymous
Anonymous
11 years ago

Tak for de venlige ord. Jeg l√¶ser altid dine udm√¶rkede kommentarer b√•de her og p√• Uriasposten med stor gl√¶de. Jeg har skrevet anmeldelser og artikler p√• engelsk, men kun om Zen buddhisme. Ja jeg skriver p√• dansk, fordi danske tekster, b√łger og artikler om buddhisme i sin tid var meget ubehj√¶lpeligt skrevet – det g√•r bedre nu. Jeg s√• det som en opgave at skabe et sprog, som kunne udtrykke buddhismens spiritualitet og beskrive praksis. Denne sprogfornyelse kommer bedst frem i en bog af mig, som er p√• trapperne hos forlaget Nippon Books (dansk forlag). Den hedder Zen √Üstetik. Mit… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  Anonymous

Tak for svar. Jeg f√łlte mig lidt ubeskeden da jeg foreslog dig at skrive p√• engelsk og jeg m√• selv referere dine indl√¶g for venner der ikke taler dansk. Og som sagt, jeg er glad for at du skriver dem fordi jeg synes debatten omkring islam og indvandring mangler fakta. Jeg v√¶mmes ved ideen om forf√łlgelser af mindretal men samtidig m√• jeg konstatere at islam igen og igen er forbundet med handlinger der er s√• afstumpede og grusomme at de uv√¶rligt f√•r mig til at t√¶nke p√• nazisterne. Og jeg kan selv konstatere at ideen om at unge muslimske m√¶nd… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Anonymous

Har du √łvet dig som kommentator som M….?

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  Peter Buch

Nope, det er en anden. Men jeg kan generelt ret godt lide M’s kommentarer. Jeg skriver kun under MyS monikeren og nogle gange mit borgerlige navn. Dog ikke her og Urias.

Men nu vi er ved navne, er du Peter Buch I eller to eller blev den navneforvirring omkring “Peter Buch” klarlagt?

Peter Buch
Peter Buch
11 years ago
Reply to  Peter Buch

Morani ya Simba Det er Tim Pallis, jeg fors√łger at sp√łrge om det. Jeg er den Peter, der f√łrst brugte det navn som kommentator her, der var for nylig enkelte kommentarer, af en med samme navn, hvorp√• jeg i nogle kommentarer ben√¶vnte mig- Peter Buch, den strik Jeg tror vedkommende ,der brugte samme navn, er draget bort, til andre egne. Vi er vist omkring 20 der hedder det samme i Danmark. Der kunne givet laves et filter p√• Snaphane-serveren, der kunne forhindre forskellige ip-adresser kan benytte samme navn i afsenderfeltet, men det vil vist kr√¶ve at man er udelukket fra… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
11 years ago
Reply to  Peter Buch

Sorry…

104
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x