14
sep
Seneste opdatering: 15/9-13 kl. 1038
64 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar:

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

Ta inn hele skjermen 06.09.2013 221300

Svenska folket är funktionshindrat. Vi förmår inte identifiera ondska ens när den är uppenbar. Visa svenska folket en varg, och vi ser ett gulligt gosedjur. Sverige är ett gammalt högtillitsland, och vi vill så gärna tro alla om gott, för det har vi gjort så länge vi kan minnas. Det finns en utbredd uppfattning att ondska måste vara medveten och avsiktlig för att klassas som ondska. Så är det inte alls. Den omedvetna ondskan kan skada minst lika mycket som den medvetna och avsiktliga. Den mest förrädiska sortens ondska är den som efter andra världskrigets slut har fått epidemisk spridning i Sverige, mer än i något annat land: ondska förklädd till godhet.

Historien kryllar av exempel på avsiktlig ondska. Adolf Hitler hade för avsikt att utrota judarna, och hans hantlangare lydde avsiktligt hans order. Josef Stalin, Mao Zedong och Pol Pot var fullt upptagna med att – helt i enlighet med sina avsikter – avrätta miljoner “folkfiender”, det vill säga människor som inte insåg kommunismens storhet.

“När kommer de och tar mig, och för vad?”

“Man började genomföra tjistki, utrensningar i partiorganisationerna på arbetsplatserna, redan 1933. De som ansågs ovärdiga att kallas partimedlemmar skulle gallras ut. (…) Dag efter dag berättades det i radio om hur man hade avslöjat och dömt ännu någon grupp kontrarevolutionära vandaler, sabotörer och landsförrädare. De absurda anklagelserna vid skådeprocesserna drabbade hela tiden nya samhällsgrupper. Ingen kunde veta vem de skulle ge sig på härnäst, vem som skulle falla i onåd och varför. Tusentals människor hölls vakna på nätterna av frågan: “När kommer de och tar mig, och för vad?” (…) De kom natten till den 30 augusti 1937. Husrannsakan varade i timmar.”

Det är Julian Better, sedan många år boende i Sverige, som berättar i boken “Jag var barn i Gulag”.

Uppvuxen på olika barnhem i Gulag

julianPå etniska grunder greps 140 000 polacker som bodde i Sovjetunionen. Av dem avrättades 111 000. Julian Betters far, polsk kommunistledare som av partiet tvingades flytta till Sovjetunionen 1929, skjuts med ett nackskott den 19 december 1937. Fyra dagar tidigare har hans son fötts i det ökända Butyrkifängelset, sedan modern i maj 1938 dömts till arbets- och korrektionsläger på grund av falska anklagelser om “spioneri”. Troligen fick fadern aldrig veta att han fått en son. Pojken tas ifrån sin mor och flyttas runt mellan olika barnhem i Gulag under sina sju första år. Det är avsiktlig ondska, iscensatt av ett grymt totalitärt kommunistiskt statsstyre.

I Iran finns inga homosexuella. De hängs på löpande band. Avsiktlig ondska, iscensatt av ett grymt totalitärt islamistiskt statsstyre.

Oavsiktlighet förminskar inte resultatet

Den avsiktliga ondskan går att känna igen. Vi behöver inte tvivla när vi ser den. Den omedvetna och oavsiktliga ondskan har vi ett mer ouppklarat förhållande till. Den kan vara svår att identifiera ens när man har den framför ögonen. Ursäkterna kommer snabbt och ofta oreflekterat: “Han eller hon menade inget illa.” Men bristen på avsikt minskar knappast katastrofen eller lidandet för mottagaren.

Inom rättsväsendet väger uppsåt tungt för bedömningen av påföljd. Moral är en helt annan diskussion än den juridiska. Det handlar inte om att döma, utan om att reflektera och diskutera: när passerar brist på personligt ansvar gränsen till ondska? Några exempel:

• Någon kör bil berusad. Han har antagligen inte för avsikt att köra ihjäl någon. Det bara råkar bli så att han kör över i motsatt körbana och i hög fart frontalkolliderar med ett annat fordon. Tre personer dör. Det var inte avsikten, men det var likafullt resultatet.

• En pappa glömmer sitt barn kvar i bilen när han åker till jobbet. Barnet dör i den heta bilen. Det var naturligtvis inte pappans avsikt att döda sitt barn. Det var resultatet av att han under åtta timmar fullständigt lyckades utplåna barnets existens ur sitt medvetande.

• En äldre vårdbehövande person glöms bort av hemtjänsten, dör och ligger död i flera veckor. Grunden är institutionaliserad vårdslöshet, brist på omsorg och ett pulvriserat personligt ansvar. Men är det ondska? När ett system utplånar utrymmet för mänskliga relationer och personligt ansvar är det inte förvånande om objektet/mottagaren eller efterlämnade anhöriga upplever effekten som ondska.

Sverige – en “humanitär stormakt”

Den politiska ondskan finner ständigt nya uttryck. Efter andra världskrigets slut har en särskild sorts ondska slagit djupare rot i Sverige än i något annat land: ondska förklädd till godhet. Det är den ondska som är svårast att avslöja, eftersom dess syfte är att manipulera och manipulationen ofta lyckas. Utrikesminister Carl Bildt (m) har i år på regeringens vägnar utropat Sverige till “humanitär stormakt”. Smaka på de orden! Bara politiker som är höga på moraliskt storhetsvansinne kan komma på tanken att formulera något så vanvettigt.

Det är storhetsvansinne på bekostnad av det egna folket. Det är ondska förklädd till godhet. Sveriges regerings och riksdags tolkning av godhet är att skänka bort vårt land, vår välfärd och våra barns framtid till hundratusentals utlänningar som okontrollerat väller in i landet från jordens mest dysfunktionella länder. Människor som till 95 procent vägrar visa giltiga ID-handlingar på vilka de är – deras identitet är alltså okänd. Den demokratiskt beslutade reglerade invandringen är upphävd av den borgerliga alliansregeringen under ledning av Fredrik Reinfeldt (m), i maskopi med det invandringsextremistiska miljöpartiet. Sedan 2006 står svängdörrarna till Sverige vidöppna, med ständigt höjda inflödesrekord som resultat.

Vrakspillrorna krasar under deras fötter

Om jag inte visste att detta är vad som pågår varje dag skulle jag tro, eller hoppas, att vi lever i en ond saga där allting ändå ordnar sig på slutet. Men den onda sagan om Sverige har inget lyckligt slut. Det är en saga som kommer att ta en ände med förskräckelse. Vi befinner oss ombord på ett skepp som håller kurs rakt mot isberget. Besättningen är antingen aspackad eller fångad i en masspsykos. Förvirrade raglar de omkring på däck och hallucinerar om “humanitet”, “solidaritet”, “ta vårt ansvar” och “rädda pensionerna” medan vrakspillrorna av en havererad skola, sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg och bostadsmarknad krasar under deras fötter.

Det som kallas godhet är ren ondska

Politik är att göra ständiga avvägningar mellan olika grupper och behovsområden. Sådana avvägningar måste vila på en etisk klangbotten. Fördelningen av gemensamma resurser får inte ensidigt gynna eller missgynna någon grupp, för då bygger man konflikter. Politikers främsta ansvar är landets egen befolkning. Det svenska politiker och hela PK-etablissemanget kallar godhet och högtstående moral handlar sedan 40 år och i hastigt växande omfattning om att skänka bort den av svenskarna ihoparbetade välfärden till utlänningar. Konsekvensen blir orättvisa, riktad mot dem som betalar storhetsvansinnets pris: den aldrig tillfrågade, ständigt hunsade och plundrade svenska befolkningen. När politiker konsekvent missgynnar sin egen befolkning och ger illegala invandrare – personer som inte har laglig rätt att vistas i landet – förmåner som landets medborgare inte har spelar det ingen roll om de klär sina beslut i godhetsfloskler eller vill vara en “humanitär stormakt”. Det är ondska, ingenting annat än ondska.

Onskans Imperium går mot en katastrof

eva-agnete-selsingOndskans imperium Sverige ligger på andra sidan Öresund, från Danmark räknat. Här bäddar en explosiv cocktail av extrem politisk korrekthet, massiv invandring och effektivt åsiktsförtryck för en kommande katastrof, menar den danska filosofen Eva Agnete Selsing.

“Sverige är Ondskans Imperium, för här ser vi 2000-talets nya totalitarism utvecklad. Denna -ism skiljer sig från det förra århundradets totalitära system genom att varken vara militant, våldsam eller populistisk. Men det gör den inte mindre farlig: kombinationen av akademikerburna ideologier som mångkulturalism och feminism och verklighetsförakt i en politiskt korrekt åsiktsregim är fatal för ett samhälle” skriver hon i Berlingske Tidene.

Hon fortsätter:

“Härmed konstitueras ett åsiktsfängelse för de medborgare som ska leva med konsekvenserna av maktelitens beslut. Medan Översverige mässar “inkludering”, “tolerans” och “mångfald” från sina privilegierade trädgårdsidyller plågas allt fler svenskar av en vardag som är långtifrån “tolerant”, men där otrygghet, våld och politisk demonisering av oliktänkande ökar mer och mer. Hur hycklarna i den svenska överklassen kan se sig själva i spegeln dag efter dag är en gåta för anständiga människor.”

De upplever ondskan på sin egen kropp

handsSveriges äldsta invånare har vuxit upp och levt i ett annorlunda land, där tilliten till varandra var självklar. Man behöver inte låsa ytterdörren. Man litar på att andra är lika ärliga som man själv. Man gör rätt för sig. Man utgår ifrån att andra gör rätt för sig. De människor som har byggt upp vårt land och nu är gamla är den grupp som är enklast att utsätta för brott, just på grund av deras stora tillit. Hur ska de någonsin kunna förstå att de inte kan lita på någon, inte ens om denna någon ler vackert eller säger sig komma från hemtjänsten, elfirman eller hyresvärden?

De gamla är samhällets svagaste grupp. Till skillnad från fysiskt och psykiskt funktionshindrade omfattas de inte av en långtgående rättighetslagstiftning. När den här utsatta gruppen får sina halsband avslitna och slås ned och rånas på sina magra pensionspengar är det inte bara resultatet av en fullkomligt ansvarslös invandringspolitik. De upplever på sin egen kropp essensen av denna politik: ondska.

De tiger och tänker att folk får väl vänja sig

Politikerna i samtliga sju gamla riksdagspartier har beslutat att den grupp gamla människor som hela vårt samhälles uppbyggnad vilar på ska offras för utlänningars “rättigheter”. Vilka utlänningars som helst rättigheter, inklusive den hyllade fria rörligheten inom EU. De gör ingenting för att förhindra att utlänningar från jordens mest våldsamma och kvinnoförtryckande länder släpps in oselekterat. Förutom äldre människors utsatthet för brott är ett av resultaten att svenska kvinnor har fråntagits sin rätt att röra sig fritt utomhus utan risk för att bli våldtagna. Sverige toppar EU:s våldtäktsstatistik och hade förra året 6 320 anmälda våldtäkter.

Hur kan någon politiker försvara den prioriteringen? Det kan de inte. Så de tiger. Och tänker att folk får väl vänja sig. Lite svinn får man räkna med. Politikerna kan dessutom lita på sina lojala bundsförvanter i media. För att våldtäkter ska väcka medias intresse bör de begås så långt från Sverige som möjligt, till exempel i Indien.  När tusentals svenska kvinnor våldtas årligen sker det i total medietystnad.

PUT till alla syrier och deras anhöriga

Den 3 september. Alla media går ut med nyheten att migrationsverket har beslutat att Sverige som enda EU-land ska bevilja alla syrier som tar sig till Sverige permanent uppehållstillstånd, PUT, och att de får ta hit sina anhöriga (som de övergav när de själva flydde från inbördeskriget).  Beslutet framställs i media som enbart positivt och problematiseras inte.

Det är dagen före president Barack Obamas Sverigebesök, och ingen ska inbilla mig att det är en slump, och att migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson har hittat på det vältajmade beslutet alldeles själv. Statsminister Fredrik Reinfeldt (m) vill kunna skryta om den “humanitära stormaktens” världsledande humanitet inför USA:s president, samtidigt som eventuella folkliga protester drunknar i mediepådraget kring presidentbesöket.

Nu står dörrarna vidöppna för fler krigsförbrytare

Beslutet ger i princip hela Syriens befolkning på 22,5 miljoner rätt att bosätta sig i lilleputtlandet Sverige och få livstids försörjning. Det vill säga: de mest privilegierade, de som har råd att betala flyktingsmugglare flera hundra tusen kronor för att ta sig hit. För jämförelsens skull: Sverige har cirka 4,5 miljoner förvärvsarbetande skattebetalare, men vi tar emot flest syrier i hela EU. Liksom tidigare somalier. Och irakier.

Än en gång står alltså dörrarna vidöppna för mängder av oidentifierade krigsförbrytare, al-Qaidaterrorister och sunni- och shiamuslimer – fraktioner av islam som har slaktat varandra i 1 381 år och inte har för avsikt att sluta med det i brådrasket. Med berått mod importerar den svenska regeringen etniska, religiösa och kulturella konflikter som utgör explosiva riskfaktorer för inbördeskrig. De som kommer lämnar inte sina blodiga konflikter kvar i hemlandet, de tar dem med sig. De har sällan för avsikt att låta sig integreras – men låter sig gärna försörjas på livstid av de “otrogna”.

Vår humanitet är i sanning enastående. Svenska politiker tror sig “hjälpa” i en mer än tusenårig religionskonflikt genom att släppa in de mest privilegierade, de som har kapital att betala smugglarna med. Det är ondska förklädd till godhet. Jag ber att få citera den konservativa amerikanska politikern Sarah Palin:  “Let Allah sort it out”.

Hur djupt kan journalisterna sjunka?

Mats_KnutsonDen 8 september. Medias ondska är utan slut. Jag är en ytterst luttrad mediekonsument som alltmer skyr media. För att värna min sinnesfrid. För att jag inte står ut med att se hur mina kolleger förnedrar sig. För att jag inte orkar med sorgen över att se en hel yrkeskår – min yrkeskår – förfalla och med liv och lust vara den politiska maktens enfaldiga papegojor. Hur djupt kan journalisterna sjunka? Hör de inte själva hur de låter? Hur orkar de få ur sig alla lögner?

Jag slår på SVT:s “Agenda”. Det är söndag kväll. Det ska handla om beslutet att ge PUT till alla syrier som lyckas ta sig till Sverige. Mats Knutson är programledare, redan det en anledning att inta skyddsposition. Mats Knutson är svårt arbetsskadad av att alldeles för länge ha befunnit sig i den inre kretsen av de politiker som han låtsas bevaka. Han ser ut som en politiker, han talar som en politiker och har för länge sedan glömt att han är journalist. Vad vågar han säga för att inte reta upp Fredrik Reinfeldt och bränna sina kontakter i regeringen? Inte mycket. Närmare bestämt ingenting.

Reportage enbart ur syriernas perspektiv

Mats Knutson inleder inslaget om att alla syrier ska få PUT i Sverige:

“Beslutet är en lättnad för många av de nästan 15 000 syriska flyktingar som befinner sig i Sverige. Men glädjen grumlas av tanken på släktingarna i hemlandet.”

Redan här är infallsvinkeln fullkomligt klar. Programmet ska enbart handla om vad som är bra för SYRIERNA. Är de inte kloka? Märker de inte själva vad de gör??? Först ett reportage av den viskande Ulf Mattmar som intervjuar den syriska familjen Mawedi i Katrineholm:

“För en syrisk flyktingfamilj är goda nyheter sällsynta. Men den här veckan bjöd faktiskt på en ljusglimt”

säger Ulf Mattmar. Ljusglimt för syrierna, alltså. Men det räcker inte att familjen Mawedi har fått komma till Sverige. De vill ha hit hela släkten.

Det är riktigt usel journalistik

Hela programmet är gjort ur syriernas perspektiv. Hur påverkas Sverige och svenskarna av beslutet att ge alla syrier PUT? Var ska alla bo? Hur klarar skolan alla nya elever? Sjukvården? Vad blir kostnaden för skattebetalarna för denna extraordinära humanitet? Det är intressanta och självklara frågor som tittarna har rätt att få svar på. Men de frågorna ställer inte Agenda. Istället för att sköta sitt jobb och kritiskt granska konsekvenserna av migrationsverkets PUT-beslut agerar journalisterna som lobbyister för den “humana flyktingpolitiken” – som om den vore oproblematisk.

Man köper sig avlat genom att ersätta den ansvarige ministern Tobias Billström (m) med den uppskruvade marionetten Erik Ullenhag (fp) och låta honom debattera med Jimmie Åkesson (sd). Därigenom tror man sig ha uppfyllt krav på objektivitet. Det har man inte, det är bara en flykt från ett redaktionellt ansvar. I sitt reflexmässiga behov att framstå som goda genom att solidarisera sig med syrierna glömmer Agenda att det finns svenskar. Vi existerar inte. I Agendaredaktionens medvetande finns över huvud taget ingen konflikt mellan syriers och svenskars intressen. Det är inte bara usel journalistik. Det är ondska förklädd till godhet.

Public service – Sveriges största skyddade verkstad

Public service är tillsammans med kvällstidningarna den sista bastionen för politiskt korrekt, undermålig journalistik. Vi kommer att få se en tilltagande polarisering mellan pappersmedia och public service, en utveckling där respektive positioner blir allt tydligare. I motsats till pappersmedia är SR och SVT nämligen inte underkastade marknadskrafterna. När läsarna tröttnar på tryckta PK-medias lögner och slutar köpa dem måste tidningarna sparka journalister och skära i utgifterna. Ytterst hotar tidningsdöd.

I Sveriges största skyddade verkstad, public service, finns inte den kopplingen. De har inga ekonomiska incitament att ifrågasätta sig själva och sitt ständiga ljugande för svenska folket. Kulturredaktionerna kan ostört fortsätta sitt incestuösa kulturmarxistiska navelskådande, åka på queerfilmfestivaler och recensera sina kompisars konstvernissager och boksläpp. Nyhetsredaktionerna kan fortsätta sitt trägna mörkläggningsarbete och till exempel (givetvis efter påtryckningar från en lobbygrupp) uppehålla sig vid den oerhört brännande nyheten att det finns 65 000 herrelösa hundar i Bukarest. . Public service kan göra hur usla program som helst, licenspengarna strömmar in ändå.

Brottslingar skyddas, svenskar misstänkliggörs

gangbroI en av de mest oetiska hanteringarna är public service och pappersmedia lika goda kålsupare. Det gäller brottslingars etnicitet, som media enligt sina pressetiska spelregler inte bör uppge “om etnicitet inte är relevant”. Etnicitet tycks aldrig vara relevant. Regeln missbrukas konsekvent av media till att dölja invandrade brottslingars etnicitet och därmed försvåra gripande och lagföring. Praxisen får som konsekvens att etniska svenskar indirekt misstänkliggörs.
Två exempel:

Tisdag 10 september. Den 32-årige gambianen Yusupha Sallah har misshandlats på en gångbro i Malmö i sin 1,5 år gamle sons åsyn. Polisen rubricerar misshandeln som hatbrott. SVT Rapport  (tidskod cirka 14:20) och Aktuellt kör samma inslag, gjort av Ylva Esping, som mystifierar hela brottet. I inslaget ser vi att brottsoffret är mörkhyat, men det sägs ingenting om gärningsmännens etnicitet. Därmed riktas misstankarna om rasistiskt grundad misshandel automatiskt mot etniska svenskar.

Vi är ju kända för vår fruktansvärda rasism.

“Vi på Rapport är inte i ryktesbranschen, utan vi berättar sånt som vi känner till” säger den ansvarige för Rapportsändningen, Filip Struwe,  i lördagens SR Medierna.

Efter intervjun med Yusupha Sallah känner naturligtvis både Ylva Esping och Filip Struwe till vilka som misstänks för brottet, men det är en information som de förtiger. Genom att mörklägga etablerar de sig verkligen i ryktesbranschen. Det är bara på nätet, bland annat på Avpixlat, som läsarna blir informerade om att gärningsmännen är invandrade kurder. All rasism är enligt medias vänsterpolitiska agenda svensk rasism riktad mot invandrare. Det måste till en invandrare för att rasismen mellan olika invandrargrupper ska lyftas fram i ljuset, som i den här debattartikeln av iraniern Damon Rasti.

“Oftast är angriparna vita svenska män”

Den 16 augusti. Samma ruttna skuldkastartaktik användes av media i den synnerligen luftiga historien om en gravid hijabklädd muslimsk kvinna som påstods ha misshandlats av en man i Farsta.

“Kvinnan i Farsta är inte ensam om att ha attackerats på detta vis. Hon är en av många muslimska kvinnor som utsatts för liknande händelser under de senaste åren. Oftast är angriparna vita, svenska män. Liknande incidenter äger rum på bussar, i butiker, på restauranger” skrev initiativtagarna till det så kallade hijabuppropet i Aftonbladet.

Sedan kvinnan anmält att hon misshandlats igen, denna gång i Haninge,  dog hela historien. Dock utlöste den påstådda misshandeln det hysteriska “hijabuppropet”, som fick partiledarna Åsa Romson (mp), Gudrun Schyman (fi) och Veronica Palm (s) och många andra att spöka ut sig i hijab några timmar, lagom så att fotograferna hann ta bilder.

Journalisterna tror sig stå på “de svagas” sida

Journalisterna tror att de är goda. De upplever sig stå på “de svagas” sida när de skyddar invandrade brottslingar. Men vem är den svage? Våldtäktsoffret eller gärningsmannen(männen)? Den rånade åldringen eller rånaren?

“Det är inte de pressetiska reglernas begränsningar som är problemet. Utan pressens alltför ängsliga tolkningar av dem” skriver journalisten Paul Frigyes i en artikel på SVT Debatt.

“Om inte traditionella medier ger nyheter en relevant och begriplig inramning hjälper de bara publikströmmen till hatsajterna” skriver han. Observera uttrycket “hatsajterna”, det obligatoriska lösenordet som Frigyes känner sig tvingad att uppge för att inte bli skinnflådd av sina kolleger. Det blev han givetvis ändå. Självkritik är inte svenska journalisters mest framträdande karaktärsdrag. Konsekvensen av att journalisterna skyddar brottslingar med utländsk bakgrund är att de går fria och kan begå nya brott. Väl kamouflerad bakom journalisternas förmenta godhet döljer sig ondskan.

En aldrig upphörande gottgörelse av skuld

Media har motståndslöst adopterat den humanitära elitens definition och beskydd av så kallade “svaga grupper”. Och dit hör, fortfarande enligt den humanitära elitens och medias definition, invandrarna. Problemet är att engagemanget för dem som definieras som “svaga” inte är äkta. Det är lögn, förbannad dikt och manipulation. En åsiktsaccessoar med syfte att inhösta PK-poäng, lika utbytbar som en handväska.

Fortfarande nästan 70 år efter andra världskrigets slut lever vi i vad den norske författaren Ole Jörgen Anfindsen kallar “efterkrigsparadigmet” – en gigantisk, tvingande och aldrig upphörande gottgörelse av skuld för nazisternas illgärningar. Det är här vi kan söka rötterna till den vitt spridda självförhärligande illusionen om “godhet” som kamouflage för egennytta och ondska.

“PK-tänkandet har ett kvasireligiöst drag”

“Som en reaktion på nazismen ramlade den västliga världen ned i den motsatta gropen 1945, och efter nästan 70 år har vi inte klarat att ta oss upp ur den”

skriver Anfindsen i boken “Selvmordsparadigmet”. Med den “motsatta gropen” menar han kulturmarxisterna som älskar allt som är svagt och dysfunktionellt.

“Ju mer dysfunktionell en kultur är, desto starkare är PK-folkets önskan att importera representanter för just denna kultur till våra egna samhällen. Ju mer oförmögna vissa folkslag är att kunna skapa humana förhållanden i sina egna länder, desto ivrigare är PK-folket att få dem hit. På det sättet har PK-tänkandet otvivelaktigt ett kvasireligiöst drag; ju mer självutplånande man kan uppträda, desto mer skenhelig blir man.”

“Den så kallade svage är bara ett instrument”

Carl Johnsson skriver i en kommentar på SVT Debatt:

“Det är egentligen jätteenkelt: fenomenet kommer av den euforiska och beroendeframkallande känslan av att tro sig beskydda den svaga mot den starka. Den känslan får oss att känna oss goda, viktiga och ridderliga; saker vi innerligt vill vara (men egentligen inte tycker vi är). Och ju längre vi går i denna strävan – inklusive att ljuga eller förvrida verkligheten – desto bättre känner vi oss. Det är så antirasism-kulten fungerar. Och liksom i alla kulters kärna så finns bara en sak: narcissismen, vi själva. Allt handlar om oss själva. Den så kallade svage är bara ett instrument för att hålla dikotomin vid liv och kommer aldrig att tillåtas göra sig stark eller självständig.”

“Då är du en ond människa”

Vår tids moraliska imperativ stinker av rutten självgodhet, verklighetsförnekande och elitistisk hybris.
“De europeiska politikerna har valt mellan sina egna folk och universella människorättigheter. För länge sedan” skriver signaturen Prudentius.

Den danska filosofen Eva Agnete Selsing igen:

“Om dina gärningar medför våld, övergrepp, hot, förtryck och social kontroll av dina medborgare (som aldrig har efterfrågat den verklighet du har satt dem i), och du inte förhåller dig till det, så är du en ond människa.”

Vi lever i ett aldrig tidigare skådat bedrägeri

Det kusligaste med ondska maskerad som godhet är att den saknar spärrmekanismer. Godhetsaktivisterna lever i en egen sfär; de är själva djupt övertygade om sin godhet. De belönas av omgivningens hallelujaartade bifall och har inga motiv att upphöra med sin samhällsskadliga verksamhet. Det vi kan göra är att genomskåda deras lögner och ondska. All politisk förändring börjar som en medvetandeprocess hos landets invånare. Jamsandets tid är förbi. Det är dags att tala klarspråk. Vi lever i en gigantisk lögn, ett aldrig tidigare skådat bedrägeri, och den politiska och mediala makten är beredd att gå hur långt som helst för att bedra oss – så att de kan behålla sina privilegier och fortsätta utöva sin kamouflerade ondska utan att störas av folkligt motstånd.

“Slit ifrån dem makten och pengarna!”

Den engelske författaren Peter Hitchens skriver om politikernas ansvar för den engelska massinvandringen:

“När sanningen uppdagas tror jag att väljarna kommer att hitta sätt att straffa de politiker som tvingade på oss detta. Gammelpartierna är alla medskyldiga. De avfärdade alla protester som “rasism” och vägrade vara ärliga. Varför ska något av dem överleva? Från och med nu: överge dem och sluta rösta på dem! Slit ifrån dessa obehagliga, hånleende karriärister makten och pengarna som skyddar dem från konsekvenserna av sina egna handlingar. Låt dem i detalj få uppleva vad de har gjort mot resten av oss. Det blir i alla fall lite kompensation.”

Referenser:

Ole Jörgen Anfindsen: Selvmordsparadigmet. Hvordan politisk korrekthet ödelegger samfunnet. 2009.
Julian Better: Jag var barn i Gulag. 2013.
Julian Better i SR Studio Ett. 2 maj 2013.

Av Julia Caesar
Tidligere kromikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

64 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
John
9 years ago

Det var en välskriven artikel som beskriver allt jag känner i ryggmärgen,, Synd att alla vi inte har förmågan att yttrycka oss som du ,, och synd att en artikel som denna aldrig kommer att läsas av den stora massan Dessvärre kommer det att ta tid innan sanningen drabbar de stora massorna,mvh John Ps Keep up the good work,we will be at your side

Elin Werner
Elin Werner
10 years ago

Jag kan också under en hel arbetsdag glömma att tänka på min son, trots att han är det viktigaste, dyraste och det jag älskar mest i hela världen. Kalla inte mig för ond för detta,. Jag skulle vilja påstå att det är ondska att kalla den man som glömde sitt barn i bilen för ond, det är så fruktansvärt okänsligt och fullständig brist på inlevelse att ta upp denna handling som ett exempel på ondska, när det i självaverket har att göra med ett stressat arbetsliv. Ja, och när jag läser vidare inser jag ju också att jag hamnat på… Read more »

MK Karlsson
MK Karlsson
10 years ago

Tack,

Du skriver vad jag tänker men mkt mer och bättre. Jag blir så glad att det finns så klarsynta som du. Nu har jag länkat dig till mina “favoriter” och ser fram emot att läsa mer.

Frans Olsson
Frans Olsson
10 years ago

Tack Julia ännu en gång för dina väl valda ord.
Och jag lovar att Gösta Bohman roterar i sin grav när han ser och hör hur hans tidigare svärson bär sig åt och går vanstyrarnas ärenden för en väl tilltagen ersättning!
Här kan vi tala om prostitution till fulländning med alla dessa skrivare, politruker och reportrar!

trackback

[…] haft invändningar mot den förda politiken. Detta är en viktig förklaring till att denna – i själva verket djupt ondskefulla – politik kunnat […]

trackback

[…] Julia Caesar: Ondska förklädd till godhet […]

Lab-Trevor
Lab-Trevor
10 years ago

Nå, mångordigt och skenbart vältaligt. Men det är terminologiskt svagt. JC analyserar inte vad en svag grupp är, visar ingen ekonomisk ideologi, Givetvis finns det både fysiskt och psykiskt och ekonomiskt och socialt svaga männsikor och grupper. —— JC tror dessutom på Ondskans självständiga existens. Som alla vet finns det handlingar som äro mer eller mindre bra för somliga. Det finns handlingar som präglas av ett ursprung i aggressivitet, hat och illvilja och bitterhety. Många handlingar som alla männsikor utför är av den arten att de är gynnsamma i c vissa avseenden och ogunnsamma i andra avseenden. Inga handlingar är… Read more »

Jan Sjunnesson
10 years ago

I min Sverigebok fördjupar jag Julia Ceasars analys (och nämner hennes 2 böcker liksom Merit Wagers m fl), se

http://sjunne.com/2013/09/09/min-sverigebok/

Hilsen
Jan Sj
Stockholm

Nostradamus_i_norr
Nostradamus_i_norr
10 years ago

Ytterligare en betraktelse med anledning av uppropet “Mångfald är styrka”

http://petterssonsblogg.se/2013/09/15/mangfald-ar-styrka/

Tjalle
Tjalle
10 years ago

17466 personer/organisationer har i skrivande stund skrivit under “oss alla”-uppropet.
Detta ger runt 6000 pers/dag.
Detta innebär att för hela Sveriges befolkning tar det 1500 dagar till alla har dokumenterat sin egen förträfflighet.
Alltså runt fyra år.
Jag tippar dock att tramset är inställt inom en månad med totalt 35000 underskrivare..
Vad händer med dem 9520000 som då inte skrivit under ?
Eller tar man till ett raffinerat trick och låter statsministern skriva under kort innan deadline “i alla svenskars namn” ?

Da Capo
Da Capo
10 years ago

Ett Sverige för alla de andra. Lär känna Sveriges dödgrävare! http://ossalla.nu/123/ Det blåser en livsfarlig etnopatologisk vind över Sverige. Den tränger sig in i våra vardagssamtal. Den är framfusig, påträngande och överröstande i den offentliga debatten. Den kan inte tystas. Men inte nog med det. Ett antal av landets sverigefientliga och patologiskt alltruistiska topp- och mellanskiktsfigurer sätter idag igång ett upprop för ett nytt Sverige, som ingen anständig människa varken kan eller vill leva i. De höjer sina röster för ett Sverige för alla de andra. Sverige, landet som redan har fått sin självbevarelsedrift anputerad. Landet där en sinnesjuk maktelit… Read more »

Bergfast
10 years ago
Reply to  Da Capo

Är det humant, människovänligt och gott, att begära av människor att de alla skall behandla alla LIKA?… Så greker får inte längre identifiera sig själva med andra greker, och tillsammans bekräfta sin egen och deras gemensamma grekiskhet? Jugoslaver får inte längre identifiera sig själva med andra jugoslaver, och tillsammans bekräfta sin egen och deras gemensamma jugoslaviskhet? (Serbiskhet, kroatiskhet, albaniskhet?) Eskimåer får inte längre identifiera sig själva med andra eskimåer, och tillsammans bekräfta sin egen eskimå- het, och deras gemensamma eskimå – het? Muslimer får inte längre identifiera sig själva med andra muslimer, och tillsammans bekräfta sin egen muslimskhet, och deras… Read more »

Bergfast
10 years ago
Reply to  Bergfast

Ps. Ordet ”RASISTER”, har ju i praktiken fått innebörden av att automatiskt vara några ”ONDA OCH ELAKA” människor. Så när gaphalsar skriker: – ”Inga rasister på våra gator”, samt kastar sten och väsnas vid demokratiska demonstrationer, av t ex SD eller andra, samt i största allmänhet verkar vara mycket hatiska och just ”elaka och onda”, så kan man verkligen fundera över vilka som i verkligheten är just de ”onda och elaka”? Kanske är det alltså de s.k. ”antirasisterna” som i praktiken , och samtidigt i godhetens namn, ändå i verkligheten är de ”onda och de elaka”? De tror sig om… Read more »

Robin Shadowes
Robin Shadowes
10 years ago

Jag vill också tacka Julia. Därför att detta var nog hennes starkaste krönika till dags dato. Jag har länge varit medveten om skillnaden mellan godhet och ondska. Långt innan jag blev politiskt medveten. Det är inte ordbajset som kommer ur munnen som avgör det. Det är människans handlingar och inget annat. Och vad man säger och gör kan som bekant vara två vitt skilda saker. Intressant att notera är detta vältrande i ordet tolerans. Aldrig har jag någonsin mött intolerantare människor än just dom som påstår sig vara toleranta. I modern tid betraktar jag USA som Mordor. Mordors främsta allierade… Read more »

Naymlap
Naymlap
10 years ago

Tack för din sanningsenliga betraktelse. Det har jag ganska länge haft i tankarna att, det är ondskan, som härskar i Sverige. Därför känns det tillfredsställande när andra kan sätta ord för mina tankar. Dumsvensken, besitter många negativa sidor ja, så många att, det är svårt att, hålla reda på alla. Men några vill jag nämna för att, ni må veta vad de går för. Dumheten är deras största tillgång. Fegheten är genetiskt betingad och betungande. Ondskan har de odlat under många sekler och kan den utan och innan. (läs historien). Det påstås att, nazisterna under 2 världskriget hämtade inspiration från… Read more »

margit
margit
10 years ago
Reply to  Naymlap

Bra skrivet.

HH
HH
10 years ago

En fantastisk genomgång av Julia – någonting som helt enkelt inte finns att jämföra med i våra s k massmedia. Intelligent och genomlyst.

Jo, jag har röstat i kyrkovalet. Tre kuvert och tre varianter. Jag såg henne inte, det var hustrun som såg henne komma instormande i vallokalen. En “hen” med ilsket rött hår och leggings och små prydnader i läppar och näsa. Faktiskt en kvinnlig präst, fick jag höra, i en grannförsamling. Stort tuggande på tuggummi.

En prydnad för vilken församling som helst. Kanske. Och Gud Fader blir… hen?

Argus
Argus
10 years ago

Som vanligt en briljant krönika av Julia som med en oljeborrares precision borrar sig genom lager efter lager till själva källan. Som historiskt intresserad och någorlunda insatt så ser jag västvärlden med Sverige i spetsen med expresstågsfart rusar mot undergången. Vi kommer att få en remake på mellankrigstidens Tyskland, en nation starkt polariserad mellan ytterlighetspartier. Inte av den typen som massmedia vill påskina, typ Sverigedemokraterna som är mer lik Erlanders socialdemokrater än vad Löfvens är, utan av värsta odemokratiska sort plus en ideologi maskerad till annat som vi importerat en masse de senaste 35 åren. Det finns ett berättigande till… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago

What is the world coming to? 😀 De radigale multikulti-tosser, for hvem alle kulturer normalt helt ukritisk er lige gode og lige velkomne i Danmark, uden at man nogensinde har overvejet bare et øjeblik at spørge om danskernes mening – om de så går ind for menneskeofringer, hovedjægeri eller insisterer på venstresidekørsel 😉 – af alle mennesker? Vestager: Jeg er imod omskæring af drenge http://politiken.dk/politik/ECE2077233/vestager-jeg-er-imod-omskaering-af-drenge/ Politik 15. sep. 2013 KL. 14.45 Vestagers bagland har netop stemt for, at omskæring af drenge bør forbydes AF Mie Raatz De Radikale er endnu engang på vej på solokurs i regeringen. Denne gang gælder… Read more »

Farbror Pelle
Farbror Pelle
10 years ago

Än en gång ett stort tack till dig, Julia, som återigen lyckas fånga en ny glimt i förfallet precis på pricken. Jag har funderat mycket angående det ämne du skriver om idag – varför skall just Sverige framstå som det godas hemvist på Jorden? Varför skall just Sverige framför allt försöka att fördöma så mycket ondska och orättvisa som sker i världen, helst så långt bort som möjligt? Vem har glömt Olof Palmes tal efter julbombningarna i Hanoi under Vietnam-kriget? Det gav f.a. vår exportindustri, men även vår vapenindustri mycket stora problem på den amerikanska marknaden – och då undrar… Read more »

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Farbror Pelle

“Jag tror att det som ständigt gör sig påmint i de styrandes sinnen är just det dåliga samvetet över Sveriges beteende under det Andra världskriget ”
———————————-
Jag vill bara påminna om att Sverige hade inget annat beteende när andra världskriget startade än Norge, Danmark, Holland, Belgien och baltstaterna.

Farbror Pelle
Farbror Pelle
10 years ago
Reply to  Rune

Jaha du – i vilket fall som helst, så lärde de länderna sig mycket snabbt vad nazisterna var ute efter – nämligen världsherravälde till varje pris. Baltstaterna skulle bli ett nytt hertigdöme Kurland – efter Sovjetunionen krossats – Nederländerna, Flandern ( delarna av Belgien med en “germansk” befolkning”), Luxemburg, Sudetlandet, Västpreussen (den del av Preussen som förlorats till Polen efter första världskriget) skulle bli en del av Tredje Riket. Länder som Danmark, Norge, Finland skulle bli vasallstater, med visst eget styre. Resten av Europa skulle förslavas, helt enkelt. Sverige hade kanske inte något så värst avvikande beteende jämfört med andra… Read more »

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Farbror Pelle

Jag skulle hellre rekommendera “Andra Världskriget” av Winston S Churchill som finns i sex band à 600 sidor vardera. Där beskrivs krigets förspel och förlopp i detalj. Frankrike hade lätt kunnat stoppa Hitler med en enkel polisaktion när han besatte Rhenlandet skriver Churchill. En militärkupp mot Hitlerregimen låg förberedd av tyska militärer när Hitler ställde krav på Sudetlandet. Men då undertecknade Chamberlain den sk Münchenöverenskommelsen och då föll förstås detta. Man underlät att ta till hårt, för att man ville ha fred och fick i stället krig. Senare ville Churchill minera norska fjordar och norskt vatten men fick nej eftersom… Read more »

Farbror Pelle
Farbror Pelle
10 years ago
Reply to  Rune

Rune, jag tror att du missförstått vad jag talar om – jag berör inte krigets orsaker, eftersom jag anser att det är ordentligt genomtjatat. Det jag talar om är krigets konsekvenser på Sverige som nation: Visst, vi lyckades klara oss undan kriget utan att vare sig ha blivit indragna i direkta stridshandlingar eller att bli ockuperat. Men, till vilket pris? En befolkning som hunsades till tystnad, en press som ströps av sina egna ledare, där de nazistiska medlöparna konstigt nog tappade minnet – och alla accepterade detta efter kriget. Frivilliga SS-soldater kom tillbaka, vissa dömdes till mindre straff, oftast kasernförbud… Read more »

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Farbror Pelle

Beträffande kullager så levererade Sverige sådana även till Storbritannien med speciella fartyg. En neutral stat kan ju inte ha handelssanktioner mot den ena sidan i ett krig.
Transiteringen av tyska soldater var ju givetvis ett avsteg från neutraliteten.
Men vad hade alternativet varit? Död och förstörelse förstås! Till ingen nytta för någon!
Vår samlingsregering gjorde så gott de kunde i det läge som var då. Vem skulle vilja vara i deras kläder i denna utpressningssituation?
Sverige har inget att skämmas för vad än enögda vänsterjournalister som Maria-Pia Boetius skriver.

Per Albin
Per Albin
10 years ago
Reply to  Farbror Pelle

Farbror Pelle, “Att studera och förstå det förflutna” är en vetenskaplig disciplin som utövas av en profession, vars principer och regler du skiter totalt i. Det får du gärna göra, men då sysslar du med något helt annat än “att studera och förstå det förflutna”. Förmodligen psykisk självterapi. Du känner dig förmodligen lite bättre invärtes av att påstå att dina förfäder och de politiker de röstade på var nazister och skitstövlar. Den som ägnar sig åt seriösa studier vet att det var precis tvärtom. För att hjälpa dig lite på traven inför din fortsatta förkovran kan jag nämna att Sveriges… Read more »

Da Capo
Da Capo
10 years ago

Jag hittade härförleden av en slump en för mig tidigae (oförlåtligt slarv) okänd, invandringskritisk och antimuslimistisk blogg, som jag enbart hunnit skumma hittills. Innehavaren, som benämner sig ‘FreedomOfSpeech’ och som är värd allt beröm för hittills utförd gärning, anger att ämnet nu börjar bli övermäktigt och ‘hotar’ 2013-09-14 tyvärr med att det kan vara slutbloggat. citat: “Jag har bloggat extremt aktivt i drygt ett års tid nu, inte så överdrivet många inlägg, men tiden bakom varje inlägg är betydande. Det enda jag känner att jag inte riktigt täckt in, beträffande de av invandringens många negativa konsekvenser som jag tänkt, är… Read more »

H B
H B
10 years ago

Mästerligt sammanfattat. Säger som tidigare, tänk om ändå en större del av det sovande folket fick ta del av dessa kristallklara analyser och visdomsord om företeelser och tillstånd i vår potemkinkuliss till land.

trackback

[…] En ny briljant söndagskrönika av Julia Caesar där hon bl.a. skriver följande: Politikerna i samtliga sju gamla riksdagspartier har beslutat att den grupp gamla människor som hela vårt samhälles uppbyggnad vilar på ska offras för utlänningars “rättigheter”. Vilka utlänningars som helst rättigheter, inklusive den hyllade fria rörligheten inom EU. De gör ingenting för att förhindra att utlänningar från jordens mest våldsamma och kvinnoförtryckande länder släpps in oselekterat. Förutom äldre människors utsatthet för brott är ett av resultaten att svenska kvinnor har fråntagits sin rätt att röra sig fritt utomhus utan risk för att bli våldtagna. Sverige toppar EU:s våldtäktsstatistik… Read more »

F zero
F zero
10 years ago

Jag instämmer, denna krönika måste vi sprida till folket, kanske främst till äldre som inte har internet.

gandalfgra
gandalfgra
10 years ago

Kalaskrönika den är så träffande att du nu börjar likna Wilhelm Tell, men kallar man sig för Julia Ceasar kanske man inte är sugen på namnbyte 😉 !

Tack för en mycket läsvärd krönika kanske den bästa och mest klarsynta jag har läst i Sverige på mycket mycket länge..!

Angela
Angela
10 years ago

Lyfter fram Eva Agnete Selsings ord: “Om dina gärningar medför våld, övergrepp, hot, förtryck och social kontroll av dina medborgare (som aldrig har efterfrågat den verklighet du har satt dem i), och du inte förhåller dig till det, så är du en ond människa.” Ett “upprop” som ett inlägg i ett demokratiskt val för att tysta och skrämma folk är ett sådant övergrepp. Tvärtemot det som ett demokratiskt val är till för – att ge folket en röst – vill dessa människor medvetet skrämma till tystnad genom sitt upprop. Detta är social kontroll i sin mest uppenbara form. Uppropet är… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Angela

“Det finns någon bakom som sätter agendan. Någon som lockar dem med något.” Du är inne på egenintresse: Public-choice-teorin. Så här exempelvis: “Nu är det kört för oss här, vi satsar på EU, vi kanske kan få något uppdrag där…fint som tusan. Vi kör på med human-kortet, det vill ju EU…vi är bäst…då blir vi sedda! Men svenskarna har konkurrens: i veckan beslutade en enhällig regering i Finland att öka kvotflyktingarna till 1000/år. Cecilia Malmström hade sagt något. Trots att Erkki Tuomioja tidigare i år uttalat att det var meningslös verksamhet och bättre att hjälpa på plats (utrikesminister). Regeringen i… Read more »

trackback

[…] Julia Caesar överträffar sig själv med en ny angelägen krönika som idag finns publicerad på Snaphanen. […]

Crass Børsting
Crass Børsting
10 years ago

Tak, fr. Caesar, for endnu en mesterlig søndagsartikel.

Johan
Johan
10 years ago

Så var det då söndag och kyrkoval, något som under veckan blivit mycket omskrivet. En stor del av det som stått att läsa visar tydligt att det inte är “de vassaste pennorna i skrinet” som stått för skrivandet. Det intressanta är att kyrkovalet helt plötsligt börjat framställas som betydelsefullt av makthavare och deras lierade ja-sägande journalister. Varför är det helt plötsligt viktigt för dem – de går ju inte i kyrkan, är inte troende, snarare raljerarande över den kristna tron och värderingarna ? Jo – när SD deklarerade att kyrkan utgör en viktig pelare i det svenska samhället, är våra… Read more »

Nostradamus_i_norr
Nostradamus_i_norr
10 years ago
Reply to  Johan

Så sant. Socialister och kommunister har i alla tider varit motståndare till religion. I Sovjetunionen liksom i alla andra kommunistiska och totalitära system, betraktades religionen som ”ett opium för folket”. Lenin utvecklar marxismens och de ryska socialdemokraternas ståndpunkt i religionsfrågan 1905 i artikeln Socialism och religion: ”Religionen är folkets opium. Religionen är ett slags andlig rusdryck, i vilken kapitalets slavar dränker sin mänskliga skepnad, sina krav på en något så när människovärdig tillvaro.”. Troende människor är generellt mindre lättpåverkade av ideologier och ser nyktert på tillvaron. De utgör därmed ett hinder för den hjärntvätt i form av statspropaganda och folkuppfostring… Read more »

jonas
jonas
10 years ago

Sverige närmar sej avgrunden med accelererande hastighet. Jag såg Fredrik reinfelt på kungsfesten igår och han såg mer hålögd och rädd än någonsin. Tydligen vet han något vi inte vet än men kan ana att sverige bara är ett tomt skal utan innehåll som bara hålls uppe av ett fåtal skatteslavar.

Ladulås
Ladulås
10 years ago
Reply to  jonas

Så är det nog: Det pågår ett omfattande maktspel i världspolitiken, Sverige och Europa är utsatt för en enorm press från USA och deras allierade, Saudi-Arabien och Israel. Reinfeldt har givit efter för trycket, för att få sitta kvar vid köttgrytorna, men mot bättre medvetande. För detta har han dåligt samvete, det plågar honom säkert på nätterna.
Han är ett ryggradslöst kräk, som inte är värd annat än förakt.

Bernt
Bernt
10 years ago

“Näringslivet står upp mot rasism”. Rubrik i di.se. Ett upprop som publicerats i Expressen och Aftonbladet har skrivits under av 450 toppfigurer. “Ett Sverige för oss alla” och “Alla ska behandlas lika” står det enligt di. (Igår och idag.)

Angela
Angela
10 years ago

Utan att ha läst igenom hela krönikan och veta vad som står slår det mig direkt om att vi igår fick ett ypperligt och skrämmande exempel på genuin ondska. Medveten eller ej. Medvetna om vad de gör vill jag påstå att de är. Medvetna om konsekvenserna av det samhälle de hyllar är de inte. Detta är mycket okunniga människor. I kyrkovalet förvägrades Sverigedemokraterna annonsutrymme fastän medierna lovat alla partier i demokratisk anda och med presstöd för att fullgöra det demokratiska uppdraget, dvs skattepengar som det demokratiska systemet står för. Alla partier har därmed rätt att föra ut sina åsikter i… Read more »

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Angela

Så konstigt att några ständigt och jämt har fler pengar än andra.
Angela, tag dig dog sammen.
Sådan er virkeligheden. Uretfærdigt for utopister, og lighedsidealister.
Overvej venligst hvilket overvågningssamfund det ville kræve at alle skulle have lige meget hele tiden. Bruger eller får person a penge i et tænkt monetært lighedssamfund skulle alle andre, ja, alle andre mennesker for at opfylde at alle havde ens beholdning penge altid bruge eller få samme summer, samtidigt. Du er beklagelig urealistisk.
Jeg håber ikke synspunktet, konstigt att några ständigt och jämt har fler pengar än andra, er typisk svensk, men blot dit.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Peter Buch

Kanske du borde ta dig samman och tänka före du talar. Jag eftersträvar vare sig korruption eller det du kallar “likhetsideal”. “Sådan är verkligheten”? Jaså? Verkligheten skapas av oss människor vad människor gör verkligheten till vare sig du vill det eller ej och är inte determinerad, sprungen ur någon konstig himmelsk makt eller naturlag. Det är därför historien och samtiden ser så olika ut för oss människor.

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Angela

Jeg finder det ikke konstigt at nogle altid har flere penge end andre, du synes det er konstigt, så vidt jeg forstår dig.
Så konstigt att några ständigt och jämt har fler pengar än andra.
Du tolker det faktum at nogle altid har flere penge end andre, at der konstaterbart over tid er forskel på personers monetære besiddelser på din måde, her direkte formuleret med ytringen at det er konstigt, jeg tolker det på min måde., som værende forventeligt, ganske naturligt.

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Angela

Nej, Peter Buch, jag tycker inte det är konstigt att ” nogle altid har flere penge end andre”. Det du inte förstår i min kommentar är “ironin”.

Peter Buch
Peter Buch
10 years ago
Reply to  Angela

Tak for oplysningen!
Jeg kunne ikke lige se ironi var brugt.

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago
Reply to  Angela

Tack Angela för din välskrivna kommentar. Jag blir kränkt av alla upprop mot en imaginär främlingsfientlighet, vare sig undertecknarna är 498 intellektuellt svagpressterande kändisar eller 410 bedrägliga globaliseringskapitalister. Dessa bedragare måste ställas mot väggen, eftersom de önskar en fortsatt utveckling som leder till att hela Sverige blir som Malmö.

Jag kräver – sluta kränk mig nu! Tag ansvar för ert land och folk!

Ladulås
Ladulås
10 years ago
Reply to  Angela

Jag tror att du sätter fingret på den ömma punkten: PK-gänget är genuint okunniga: Som genus-“forskarna” uttryckte det i norska TV-serien Hjernevask: Vetenskap och logiska resonemang är “inte intressant”. De omger sig av en dimma av ogenomträngliga floskler, för att slippa se vad som är faktiskt händer och för att omgivningen inte skall kunna hitta något att angripa. De är AKTIVT okunniga! De är AKTIVT ologiska! På så sätt är de oberörbara! Jag vet: I nära släkten finns en journalist, typiskt PK, som endast uttrycker enstaka slagordsaktiga påståenden, men som konsekvent vägrar att diskutera. Om andra samtalar om t.ex. invandringen,… Read more »

Edvin Vik
Edvin Vik
10 years ago

Det er etisk psykopati: ofre andre for seg selv – i det offentlige liv alltid kamuflert som altruisme: ofre seg selv for andre. Jeg er antipsykopat, og i all omgang med psykopatene lar jeg psykopatstemplet dingle over hodet på dem. Det er det eneste språket de forstår, når folkeskikken er for liten og hjernevasken for stor.

Peter
Peter
10 years ago

Träffsäkert Julia! Har sagt det i flera år nu. Detta är arvet av andra världskriget.

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Peter

Ja, just precis – fast jag husker inte helt präcist, när det var, Sverige tok aktivt del in andra världskriget 😉 Och jag husker inte häller helt, när det var, Sverige hade kolonier i dom islamiska länderna – en ursäkt som ofte använnas af PK-tokerna ( “den postkoloniala världen”, globaliseringen, “allas like rätt” etc. ) Sverige och svenskerna har tydligen nu till uppgift att sona andra vestliga landers brott i arabvärlden etc. för hundratals år sedan. Och muslimernas många egna brott ( imperialism och slavhandel ( även med över 1 mio europäer! ) i mycket stor skala gennom många hundrade… Read more »

XY
XY
10 years ago

“Humanitär stormakt”… Ja herre jesus, det går inte att beteckna politikernas – och den incestuösa symbiosen med gammelmedierna, inklusive licenstvångets “public service” – slakt av välfärden som annat än förräderi mot de svenska medborgarna och skattebetalarna. Inget pris är tydligen för högt att betala, för att politikernas behov att framhålla sig som måttlöst goda och rättrådiga ska tillgodoses. Att det kunnat bli ett så perverst skevt och unisont perspektiv som förhärskande. Jag kan bara hoppas att tillräckligt många visar med sin rösträtt att en ändring måste till. För någon handfast revolt lär det inte bli. Hög klass på Julia Caesars… Read more »

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago

Sveriges politiker i samband med media vill utplåna det gamla Sverige för evigt. Sverige skall inte längre tillhöra svenskarna utan det skall vara ett land som skall delas mellan hela världens dysfunktionella kulturer. Det är ingen skillnad fast svenskarna blir en minoritet i sitt eget land. Man kan bara fundera varför politikerna och media vill göra det. De måste hata sitt land.

Hans K Nilsson
Hans K Nilsson
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Jag kan till en viss del förstå varför politiker och media vill vara godhetens apostlar för det ger feta bankkonto och mycket ryggdunk ock klappar på axeln men jag kan inte för mitt liv förstå att 94% av Svenska folket inte förstår ett dugg vad detta kommer att innebära för deras barn och barnbarn och landets framtid. Tack Julia för att du inte ger upp utan fortsätter ditt enorma arbete i vårt Svenska folkets tjänst.

Gruvmor
Gruvmor
10 years ago

Vad synd att det verkar totalt omöjligt att skriva ut denna artikel. Skulle gärna vilja dela den med ett par som inte har internet. Men texten blir pytteliten på papper.

Cavatus
10 years ago
Reply to  Gruvmor

Först och främst vill jag tacka Julia för återigen en fullträff till krönika. Det är med andlöshet man ställs inför fullbordat faktum när man läser denna krönika som i all sin uppriktighet så avslöjande klär av våra godhetsprofeter. Det är därför dessa krönikor måste spridas. Och precis som du, Gruvmor, så inser jag att det är våra pensionärer som måste få tillgång till dessa texter. Därför har jag från och med idag sparat ned krönikan som en PDF-fil. Den är enkel att skriva ut och sedan lägga framför näsan på mormor, farfar eller svärmor. På Julia Caesar-sidan på min blogg,… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Gruvmor

Vilken webbläsare använder du? Du kan typiskt justera sida-uppsätningen i menuen “Filer”,
innan du skriver ut texten – och om bilder och bakgrunder skal finnas kvar etc.

Du kan också bara markera hela texten med din “mus” ( vänster-klik och håll ner tasten ),
tryck sen “Ctrl” + “C” samtidigt och “Ctrl” + “V” för att insätta texten i ett vanligt text-dokument
eller i en e-mail ( e-post? ) .

Mittiprick
Mittiprick
10 years ago

Än en gång ett stort tack till Julia Ceasar för en välskriven och angelägen artikel om förhållandena i den svenska fasad-demokratin.

Snälla Sten och Julia, kan ni inte genom en länk i slutet (nära referenserna) göra artikeln tillgänglig som PDF-fil. En sådan är bättre lämpad att i utskriven form dela ut till vänner och bekanta.

pomril
pomril
10 years ago

Sanningen är förfärlig, vart skall detta leda när svenskarn är så totalt ointelligenta. Katarina Mazetti hade rätt svenskarna har IQ 68, hur kan de annars rösta på sjuklövern.

64
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x