1
feb
Seneste opdatering: 1/2-14 kl. 2309
68 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Av Julia Caesar

Copyright Julia Caesar, Snaphanen och HRS. Citera gärna delar av texten men iaktta gott bloggskick och länka till Snaphanen!

1-sveavagen_68_minareter

Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Bildmontage: Affe.

Vad stort sker sker ofta omedvetet. Jag är inte så säker på att Carina Hägg (s) anade vidden av vad hon satte igång när hon kritiserade att ordföranden i Islamiska förbundet, Omar Mustafa, valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen vid partikongressen i april förra året. Carina Hägg från Värnamo har alltid varit en plikttrogen och lojal partimedlem, så plikttrogen och lojal att hon inte har skytt några medel att röja Sverigedemokraterna ur vägen.

2007 försökte hon förmå både Värnamo kommun och lokala företag och föreningar att bojkotta Seghalla, ett dansställe mitt i den småländska skogen mellan Värnamo och Lammhult.  Ägaren Sven-Evert Gunnarson är nämligen Sverigedemokrat och partiets kontaktperson i kommunen. Carina Hägg såg absolut inga problem med att hon som socialdemokratisk politiker försökte få både en kommun och näringslivet att bojkotta ett privat företag av politiska skäl. Tvärtom – hon såg det som sin skyldighet, för att rädda kommunens rykte och “diskutera människovärdet i alla forum och använda de redskap som vi har till vårt förfogande”.

Struken från riksdagslistan

När ordföranden i Islamiska förbundet, islamisten Omar Mustafa, under kuppartade former valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen vid den senaste partikongressen blev Carina Hägg upprörd. Ja, hon blev så pass irriterad att hon valde att utmana partistyrelsen med partisekreterare Carin Jämtin i spetsen. Antagligen såg hon det som sin skyldighet. Hon är som sagt en plikttrogen och lojal socialdemokrat.

I november kom partiets hämnd. Socialdemokraterna i Jönköpings län flyttade ned Carina Hägg till icke valbar plats på riksdagslistan. Nu stryks hon helt från listan. Partiet kallar dessutom till en extra valkonferens den 12 februari då Carina Hägg ska rensas ut. Inom socialdemokratin är totalitarism och blodshämnd aldrig långt borta.

Carina Hägg råkade avtäcka en sten

När Carina Hägg blev nedflyttad till icke valbar plats sa hon i en intervju med P4 Jönköping att det finns ett hemligt avtal mellan socialdemokraternas religiösa gren, Tro och solidaritet, och Islamiska förbundet. Vad Carina Hägg förmodligen inte visste var att hon råkat avtäcka en sten som stjälpts över en av de största ideologiska sprickorna inom socialdemokratin sedan andra världskriget. Nämligen smusslandet som ska dölja den muslimska/islamistiska infiltration av partiet som drivs av partiledningen och Tro och solidaritet men är – ska vi säga – inte okontroversiell bland gräsrötterna.

Desperat idé: butler i tunnelbanan

Förklaringen till flirten med muslimerna är enkel. Tiden och väljarna har sprungit ifrån socialdemokraterna. När det stora folkhemsbygget var avslutat drabbades partiet av ideologisk pyspunka. Socialdemokraterna har tappat sitt ord och sin papperslapp,  för att travestera Nils Ferlin. Utan ideologisk kompass, med brist på talanger och politisk styrförmåga vinglar de omkring till synes utan att kunna ta vara på sig själva, än mindre på sina väljare. Bristen på visioner och graden av desperation avspeglade sig till exempel i partisekreterare Carin Jämtins idé i senaste valrörelsen om butler i tunnelbanan som tar hand om smutstvätten “för att stockholmarna ska få tid att älska och skratta”.

“Socialdemokraterna förtvinar”

1-Indspilning i fuld skærm 01-02-2014 213250Socialdemokraterna tappar tiotusentals medlemmar varje år. Förra årsskiftet hade medlemsantalet sjunkit under det magiska 100 000-strecket, och första januari i år låg det på sin lägsta nivå någonsin, 97 396 medlemmar.  Det stora raset kom under 1980-talet. Från toppnoteringen 1979 med 1,2 miljoner medlemmar till 260 346 i början av 1990-talet – en förlust på närmare en miljon.

Johan Westerholm, en av de självständiga tänkare som socialdemokraterna lider uppenbar brist på, skriver på sin blogg:

“Vi förtvinar idag. Vi är inte ett vitalt parti utan målar upp en Potemkin-kuliss för oss själva om att vi är något annat än vi är. Vi tappar idag engagerade medlemmar på löpande band. Visst, vi rekryterar in nya, men vi tappar erfaret folk. För varje erfaren ung engagerad person vi tappar så tappar vi kraften framåt. Vi har fortfarande en interndemokrati som bygger på ett medlemsantal runt miljonen. Idag når vi inte ens upp till 100 000 men lever kvar med mekanismer som gör att just de personer som har tid att springa på kvällsmöten är de som premieras.”

Stödet för S större bland muslimer än bland LO-medlemmar

I det läget ses nyrekrytering av medlemmar bland landets stora invandrade muslimska befolkning som en räddningsplanka. 70-75 procent av Sveriges cirka en halv miljon muslimer röstar på socialdemokraterna. Men partiet vill ha mer. Det är bland importerade muslimer som socialdemokraterna hoppas få ny valboskap när svenska arbetare har fått det så bra att de röstar borgerligt. Den religiösa falangen Tro och solidaritet, som fram till 2011 hette Broderskapsrörelsen, utgör frontorganisation i rekryteringen av muslimska medlemmar, men de agerar med partiledningens fulla stöd i ryggen.

Enligt ordföranden i Tro och solidaritet, Peter Weiderud, är stödet för socialdemokraterna större bland muslimer än bland metallare och andra LO-förbund. Han tillägger:

“Och den utvecklingen kommer att fortsätta som ett resultat av samhällsförändringarna.”

Notera Peter Weideruds ordval: “ett resultat av samhällsförändringarna”. Som om massinvandring från muslimska länder vore ett ohjälpligt naturfenomen och inte resultatet av fullkomligt frivilligt fattade politiska beslut.

Dementimaskineriet drog igång

Carina Häggs avslöjande fick hela det socialdemokratiska dementimaskineriet att dra igång på full volym. Hägg var på rätt spår men hade inga skriftliga bevis för att det finns ett samarbetsavtal. Det utnyttjades av samtliga inblandade som nekade i sten till att det förekommer någon form av avtal mellan socialdemokraterna och muslimska organisationer. I P4 Jönköping förnekade Både Peter Weiderud och Mohammed Amin Kharraki, ordförande i Sveriges unga muslimer, SUM, och talesman för Islamiska förbundet, att det finns något avtal mellan organisationerna:

1-weiderud

“Det är fullständigt grundlösa påståenden” (Peter Weiderud, ordförande i Tro och solidaritet.)

“Det är en allvarlig anklagelse och en ren lögn.” (Carina Ödebrink, socialdemokraternas distriktsordförande i Jönköpings län.)

Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa tog till sitt vanliga favoritargument när han eller Islamiska förbundet får kritik. Allting är “islamofobiska konspirationsteorier”.

“Jag har aldrig hört så mycket islamofobiska konspirationsteorier som jag har hört från henne. Det går inte att kommentera på något annat sätt.”

Mål: “Att gradvis utöka inflytandet för islam”

Men avtalet finns. Det bär det lätt Sovjetanstrukna namnet “Rapport 4/99”. Dokumentet är inte hemligt, det ligger på Tro och solidaritets hemsida.

1-Indspilning i fuld skærm 01-02-2014 211228

De häftiga förnekandena av avtalets existens från de inblandade parterna framstår som desto märkligare eftersom dokumentet är offentligt. Samarbetet mellan Broderskapsrörelsen och SMR uppmärksammades dessutom av SVT Uppdrag granskning och följdes upp av SR P1 Morgon våren 2006. I reportaget beskrev Uppdrag granskning Muslimska brödraskapets taktik i Sverige – men avfärdade den samtidigt som en konspirationshistoria:

“Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle.”

Enligt koranen är det både tillåtet och tillrådligt att vinna de ”otrognas” tillit för att sedan utnyttja deras sårbarhet och besegra dem.

Partiledningen oroad av uppmärksamhet i media

Socialdemokraterna framstod som en given och särskilt tacksam måltavla för de muslimska organisationerna. Uppmärksamheten i media oroade den socialdemokratiska partiledningen, som bad Broderskapsrörelsen gå igenom vilka kontakter de ska ha med muslimska organisationer i Sverige.

I SR P1 Morgon den 16 maj 2006 talar Peter Weiderud om arbetet med vad han kallar “dialog” för att ge muslimer ökat politiskt inflytande. Både före detta riksdagskvinnan Nalin Pekgul och statsminister Göran Persson tog då tydligt avstånd från islamism.

Samarbetsavtalet verkar dock vara okänt för flertalet gräsrotssossar och den stora allmänheten. Inte ens Carina Hägg, som har representerat socialdemokraterna i riksdagen sedan 1995, kunde hitta dokumentet för att bevisa att hon hade rätt.

Lovar hjälpa muslimer få politiskt inflytande

Avtalet skrevs 1999 mellan dåvarande Broderskapsrörelsen och Sveriges Muslimska råd, SMR, som är en paraplyorganisation för ett tiotal av Sveriges muslimska förbund och representerar omkring 75 000 muslimer. I avtalet förbinder sig Broderskapsrörelsen att hjälpa Sveriges muslimska råd att få ökat inflytande över svensk politik. Man slår till och med fast exakt hur många muslimer det ska finnas på listor för val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Enligt avtalet ska alltså muslimer kvoteras in på politiska förtroendeuppdrag – inte på grund av politisk skicklighet eller andra relevanta kvalifikationer, utan enbart på grund av sin religiösa tillhörighet, att de är muslimer. I dokumentet står det:

“Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i socialdemokratin utvecklas så att: 2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på 15 kommunala fullmäktigelistor, 5 landstingslistor och på riksdagslistorna i minst fem län.”

S förbinder sig att aktivt föra fram muslimer

Det är naturligtvis oerhört uppseendeväckande att en avdelning av Sveriges största parti med partiledningens godkännande förbinder sig att hjälpa fram en viss kategori människor till ökat politiskt inflytande enbart utifrån deras religionstillhörighet. Föreställ er ett avtal om motsvarande inkvotering av ett exakt antal buddhister, pingstvänner, hinduer eller Jehovas vittnen i ett politiskt parti och löften om hjälp till politiska förtroendeposter. Det skulle utlösa rabalder.

De bägge parterna skriver i dokumentet att man ska “aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder”. Under rubriken “Strategi och mål” slår man fast att SAP under mandatperioden fram till 2002 ska ha 2 000 muslimska medlemmar, och 300 muslimer ska få politisk grundutbildning.

Speciella regler och favörer för muslimer

Men det är värre än så. Broderskapsrörelsen förbinder sig dessutom att hjälpa Sveriges muslimska råd att driva specifika politiska frågor med koppling till islam. Broderskaparna åtar sig att “intensifiera arbetet med politiska frågor som särskilt pekats ut av SMR”, alltså att ge muslimerna vad de kräver. Det handlar om speciella favörer enbart för muslimer:

Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar.

Statlig imamutbildning.

Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen.

Halalslaktat kött.

S talar med dubbla tungor

Här faller allt tal om muslimers integration i det svenska samhället platt till marken. I avtalet finns svart på vitt på att muslimska organisationer – med socialdemokraternas goda minne – i själva verket motarbetar integration genom att kräva särskilda regler och förmåner som enbart ska gälla muslimer. Socialdemokraterna rullar genom Tro och solidaritet ut röda mattan för islams inflytande på svensk politik – och säger sig samtidigt arbeta för demokrati. Det går inte ihop. Socialdemokraterna talar med dubbla tungor och hoppas att ingen ska upptäcka det. De räknade inte med Carina Hägg.

I avtalet förutser Broderskapsrörelsen och SMR att det kan uppstå frågor och protester bland vanliga partimedlemmar över särbehandlingen av muslimer. Det vill man förhindra genom en vanlig socialdemokratisk metod, ren propaganda:

“Opinionsarbetet ska intensifieras avseende muslimer i Sverige, bland annat genom att avdramatisera (avdemonisera) islam”.

“Lägg alla kort på bordet!”

I en debattartikel i Göteborgs-Posten på onsdagen krävde Sameh Egyptson, islamolog och religionsforskare vid Lunds universitet, att Tro och solidaritet ska lägga alla kort på bordet. Han skriver att han har kontaktat Peter Weiderud för att få en kopia av avtalet, och att Weiderud “letade i arkivet men inte fann något. Det enda han fann var ett kongressbeslut om samarbetet med SMR, men utan detaljer”.

När avtalet skrevs 1999 var Mahmoud Aldebe ordförande i Sveriges muslimska råd. “Rapport 4/99”  skrevs av en gemensam projektgrupp med representanter för Broderskapsrörelsen och SMR. Rapporten är undertecknad av Mahmoud Aldebe, Mostafa Kharraki och Ahmed Ghanem från SMR och Ola Johansson, Christer Gustafsson, Görel Sävborg-Lundgren och Pär Axel Sahlberg från Broderskapsrörelsen.

Islamisten Omar Mustafa kuppades in i partistyrelsen

1-Omar_Mustafa_2010Petningen av Carina Hägg är ett av efterskalven efter det jordskred som skakade Sveriges största parti i samband med partikongressen i april förra året. Nu vet vi alltså varför ordföranden i Islamiska förbundet, islamisten Omar Mustafa, brådstörtat valdes in i den socialdemokratiska partistyrelsen. Det var ett resultat av samarbetsavtalet mellan socialdemokraterna och SMR. Peter Weiderud och Tro och solidaritet gjorde bara vad de hade åtagit sig i “Rapport 4/99”, hjälpte en muslim att få ökat politiskt inflytande. Det var åtminstone vad de trodde, eller låtsades tro. Nu råkade de välja in en tvättäkta islamist. Om socialdemokrater kunde googla hade de upptäckt Islamiska förbundets nära relation till Muslimska brödraskapet.

Omar Mustafa valdes efter en nominering som beskrevs som “kuppartad”. Hans namn damp ned som en total överraskning strax innan partistyrelsen skulle väljas. Kongressombuden var tagna på sängen och ställdes inför fullbordat faktum. Bakom nomineringen stod Stockholms arbetarekommun med ordföranden Veronica Palm och kommunsekreterare Olle Burell i spetsen och valberedningen, ledd av Berit Högman. Marken hade beretts av Tro och solidaritet och Peter Weiderud. Det märkliga är att Peter Weiderud och Tro och solidaritet kan göra vilka dundertabbar som helst men ändå mirakulöst lyckas åla sig undan intern kritik.

“Ett haveri på alla plan”

Nalin Pekgul, före detta riksdagsledamot (s) skrev på DN Debatt:

“För islamisterna måste det vara en seger när Omar Mustafa beskrivs som representant för en stor grupp muslimska väljare i Sverige. Men vi andra muslimer känner oss omyndigförklarade när vi blir pådyvlade islamisten Mustafa som vår företrädare. Det är oförenligt att samtidigt företräda två organisationer med så diametralt motsatta åsikter om hur samhället skall utformas.”

Sex dagar senare sparkades Omar Mustafa ut ur partistyrelsen. Eller rättare sagt, han fick välja mellan Islamiska förbundet och socialdemokratin, och då valde han sin islamistiska hemvist. Självklart. Det socialdemokratiska partiet hade trampat i sitt egenkonstruerade klaver så att smällen hördes vida omkring.

“Ett haveri på alla plan” skrev Dagens Nyheter i en ledare.  “Ingen tycks svara för Socialdemokraterna, som mer liknar ett nätverk av regionala kotterier än en politisk organisation.”

Partiledningen lät sig ledas som en skock får

En pinsamt okunnig och tondöv partiledning lät sig ledas som en skock får. Ingen av dem hade läst på. Ingen verkade ha en aning om vad islam är eller Islamiska förbundets kopplingar till Muslimska brödraskapet, vars mål är ett världsomspännande islamistiskt kalifat styrt av sharia och vars motto lyder:

“Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.”

Ingen hade brytt sig om att ta reda på att Islamiska förbundet tidigare hade bjudit in de utpräglat antisemitiska egyptierna Salah Sultan och Ragheb al-Serjany som föreläsare, eller att de under påskhelgen bara några dagar före partikongressen hade bjudit in Yvonne Ridley och Azzam Tamimi , båda kända för starkt antisemitiska uttalanden, som talare på “Muslimska familjedagarna”. Omar Mustafa avfärdade som vanligt all kritik som “islamofobi”.

Stefan Löfven okunnig och ointresserad

Var finns partiledaren Stefan Löfven  i skandalen kring Omar Mustafa och de känsliga frågorna om islamistisk infiltration i partiet? Han finns inte alls. Stefan Löfven står – precis som alla andra partiledare i sjuklövern – på en grund av gedigen okunnighet och genuint ointresse vad gäller partiets relation till islam. Allt som har med islam att göra överlåter han med varm hand till Peter Weiderud och Tro och solidaritet. Och så går det som det går. Åt pipan.

Jag har hört människor säga att de ska rösta på Stefan Löfven för att han verkar snäll. Jag skulle gärna vilja skriva något snällt om Stefan Löfven, men det är inte min uppgift. Jag får kramp i magen av Stefan Löfven. Varje gång han öppnar munnen ber jag böner om att svenska folket ska skyddas från att få honom som statsminister. Och inte bara det, jag ber att Stefan Löfvén ska skyddas från att bli statsminister. För sitt eget bästa.

Stefan Löfven – en livsfarlig statsminister

Stefan Löfven skulle bli en livsfarlig statsminister. Hans kapacitet räcker helt enkelt inte till. Sex år som ordförande i Metall skapar inte per automatik en duglig statsminister. I brist på egen förmåga skulle han bli utlämnad till rådgivare och andra krafter inom partiet som inte skulle dra sig för att driva sina olika agendor med fullständig splittring som resultat. Omar Mustafa-skandalen är ett litet smakprov på hur det skulle se ut med Löfven som ledare för Sverige. Det räcker inte att se snäll ut, eller ens att vara snäll. Det behövs talang, en bärande ideologi, visioner och power.

Det snällaste jag kan säga om Stefan Löfven är att han, antagligen av ren snällhet och ridderlighet, ville rädda sitt parti genom att med kort varsel ställa upp som partiledare efter att katastrofen Håkan Juholt  hade briserat i januari 2012.

“Den mest formbare partiledaren”

Johan Westerholm skriver på sin blogg om “en vilsen socialdemokrati med ett antal företrädare som gick in i partiet i unga år för att matchas fram till makt.” En av dem är Mikael Damberg, som enligt Westerholm inte bärs i sin karriär av vision, utan av politisk taktik.

“Då blir Stefan Löfven, svetsaren, en apart figur att ha i ledningen och idag så börjar det gå rykten om att han är den mest formbare ordförande vi haft som partiledare. Formad av vem? Taktikern Damberg? Presschefen Odd Guteland? Ekonomen och statistikern Magdalena Andersson? När jag fick informationen om den formbare Löfven, som jag fortfarande har ett hopp till då han sticker av från alla livstidsskolade politruker, första gången så ställde jag motfrågan vem som formade honom. Jag fick inga namn, det blev tyst i luren, utan bara svaret:
”Det är det som är problemet”.

“Ni behöver all tur ni kan skaffa er nu”

Johan Westerholm skriver  att det enda han kan göra nu är att

“inte utan ett cyniskt leende önska alla de som nu skall företräda oss lycka till i kampen mot det allt extremare politiska klimatet. Som ord på vägen till dessa köttgrytekonsumenter som kallas förtroendevalda.”

“Det kommer inte att räcka med att stå med knuten näve och skrika ”Aldrig”. Det ser bra ut i TV och på bild, men det räcker inte, det kommer att krävas mer. Och jag är personligen inte alls övertygad om att ni kommer stå pall eller lyckas med att ens förstå orsakssambanden, än mindre adressera dessa eftersom det i grunden skulle förändra mycket, till och med det mesta, av våra politiska och ekonomiska prioriteringar. På alla plan. Inte bara i politiken i allmänhet utan för socialdemokratin i synnerhet.

Lycka till. Jag tror mig veta rätt säkert, från mitt perspektiv, att ni behöver all tur ni kan skaffa er nu.”
“Den politiska kallfronten rullar in. Och vi bäddade för den själva.” Mitt i steget.

Av Julia Caesar

Dokumentation: “Rapport 4/99″ Delaktighet, identitet & interaktion

Tidligere kronikker af samme forfatter

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

68 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
salrol
salrol
6 years ago

S avtal med Muslimska Brödraskapets svenska avdelningar, är enbart ett “hängavtal” till s k Barcelonaavtalet. Detta slöts mellan vänsterpartierna inom EU-länderna och MB representanter för ett antal muslimska länder i anslutning till Medelhavet (fast vad Saudi-ASrabien och några till hade där att göra är frågan). Allt förståss under sken av att detta är ett avtal mellan EU och nämnda MB, men i verkligheten gick vänsterpartierna bakom ryggen på EU-parlamentet. Eftersom Europas vänsterrörelser kontrollerar merparten av MSM, så kunde förekomsten av avtalet tystas. EU medborgare skulle inte få lägga sig i.

inger711
inger711
7 years ago

Att Socialdemokraterna har ett nära samarbete med islamister är kanske inte alla som känner till och det förklarar säkert mycket om att de inte tog avstånd från Kaplan eller den man som vägrade ta i hand på kvinnor.. Alla vet inte att de har en överenskommelse med islamister.. läs nedan.

https://ladycobra.wordpress.com/2014/01/30/socialdemokraterna-i-nara-samarbete-med-islamister/

trackback

[…] 1967, skrev en insändare där han kritiserade islam. Det skulle han inte ha gjort. Read more. Relaterat: (S)venska […]

trackback

[…] som ingen socialdemokrat vill se spridas ? […]

trackback

[…] Läs hela den spännande krönikan på denna http://snaphanen.dk/2014/02/01/svenska-muslimpartiet/ […]

trackback

[…] skötsamma elever. Läs mera om detta här. Kommer detta även att gälla muslimska friskolor tro? Relaterat: (S)venska […]

trackback

[…] i utmärkta Tobbes Medieblogg. Relaterat: Abdirisak Waberi – Islamist i Sveriges Riksdag. Relaterat: (S)venska […]

trackback

[…] Söndagskrönika: (S)venska Muslimpartiet  Julia Ceasar, krönika 2014-02-01 […]

trackback

[…] svenske socialdemokrater har været parate til at gå, det hele er beskrevet i kronikken Söndagskrönika: (S)venska Muslimpartiet. Carina Hägg gjorde Sverige den tjeneste at afsløre hvilke interesser der kunne komme til at lede […]

trackback

[…] riksdagen och dess utrikesutskott”. Läs mera om hur det islamvänliga partiet agerar här. Relaterat: (S)venska […]

trackback

[…] Venstrefløjen i Europa sidder således på centrale fag i meningsdannelsen, når den alligevel står svagt med kurs mod det værre, kan tolkes på flere måder. F.eks. at journalistik og undervisning har en ringere påvirkende effekt end antaget af journalister og skolelærere, eller hvis man vil være urimeligt venlig, at de røde lærere og journalister er 110 % saglige og objektive. Se også Erik Meier Carlsen om venstrefløjen i Europa: Moralismens nederlag. Skolelærere er dog for ingenting at regne imod indvandrere. Man kunne sige, at de kristelige sosser kunne have sparet sig pinlighederne: […]

trackback

[…] Under rubriken ”(S)venska Muslimpartiet” skriver Julia Caesar den 1/1 -14: […]

Bernt
Bernt
10 years ago

Det är måndag och jag läste just dagen.se. Där finns en artikel “Islamism och s är oförenliga”. Det är en intervju med Weiderud. Man kan misstänka att dom läst Söndagskrönikan igår. Jag kan inte läsa mer än rubriken för jag kom till vad dom kallar Pärleporten, kul namn – man skall alltså betala för att komma vidare. Jag har läst för mycket där. Men om ni är nya på dagen.se går det nog.

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago
Reply to  Bernt

De har knappast läst Söndagskrönikan … eftersom artikeln “Islamism och S är oförenliga” är publicerad 2014-01-31 (dvs i fredags).

tommy
tommy
10 years ago

Jag kan inte fatta att det ff skrivs 500,000 muslimer. Det har gått 15 år så siffran torde nog ligga uppåt 1,500,000.
Utdrag från UG.
Granskningen av islam och integrationen, del II:
Socialdemokraternas oheliga röstfiske
Publicerad 2 maj 2006 – 16:12
Uppdaterad 11 augusti 2009 – 15:58

“Valåret 1998 konstateras på Broderskapsrörelsens medlemstidning att det finns nästan en halv miljon muslimer i Sverige – och att de tillsammans skulle kunna lyfta vilket parti som helst till oanade höjder.

En ledarskribent föreslår 2001 att rörelsen ska byta namn, från Kristna till Religiösa, för att kunna släppa in muslimerna.”

Hans G Eriksson
Hans G Eriksson
10 years ago

I oktober 2010 avslutade jag en artikel i tidningen Dagen: “Det varnas för en islamisering av samhället. Min övertygelse är att det börjar med en islamisering av kristenheten.”

En skillnad sedan dess är att de motreaktioner jag då fick uteblir idag, när jag upprepar den meningen.

Kristendomen förminskas och förnekas hos Kristdemokraterna, det som var Sveriges kristna parti, medan det krattas i manégen för islam i före detta Sveriges kristna socialdemokrater.

Niklas R
Niklas R
10 years ago

@Ludvig Vänstern har ALLTID trott att den kunnat använda islam för sina egna ändamål. Trots att historien är full av bevis på motsatsen, islam använder den korkade vänstern för att kasta omkull samhället så islam kan återinföra eller införa sharia och teokrati. Bästa beviset är Iran 1979. Vänstern gjorde gemensam sak med islamisterna för att kullkasta samhället. Vänstern trodde att islamisterna ville samma sak som de och att islamisterna var deras “kamrater”. När de vunnit “revolutionen” så började islamisterna förfölja och mörda sina gamla “kamrater” som de såg som myshrik (eller hur de nu stavar det), avfällningar från den rätta… Read more »

elwee
elwee
10 years ago

Det är så många som, antingen som individer eller som organisationer, sviker sitt fosterland Sverige att man allvarligt börjar undra om de fått “an offer they can´t refuse”.

Om detta erbjudande gäller en ordentlig dusör eller ett liv fritt från hot för dem själva och deras närmaste får vi kanske veta en gång i framtiden …

Angela
Angela
10 years ago

Rekommenderar följande: http://avpixlat.info/2014/02/02/var-frihetskamp-borjar-nu/

En mycket kunnig, initierad och skärpt artikel. Det märks att författaren var mycket bildad och kunnig och hederlig. En mogen människa med insikt och klart förstånd. Författaren vet vad det handlar om. Inget som helst tvivel om det.

Ett tips framfördes i kommenteringen. Skriv ner olika tips på bloggar och ha alltid med ut i väskan och lämna dem lite här och var. Så kan ni känna att även ni varit med och kämpat för Sverige och svenska folket. Alla kan vi dra ett strå till stacken på något sätt.

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago

Julia Caesar pekar igen på ett parti som är redo att förändra Sverige till oigenkännlighet och för alltid. Det är inte bara de extrema islamisterna som hotar Sverige utan det är etablissemanget och kulturrelativisterna som utgör det största hotet mot landet. Tillsammans utgör de en överhängande fara för Sveriges nuvarande existens. Olof G.Hedengren skriver i sin krönika att: “Nästan samtliga våra mer framträdande politiker och myndighetschefer har fångats av en boa constrictor som vi i brist på bättre kan kalla politisk korrekthet även om ordet är slitet. Ormen är ”vänstern” som kommit att helt dominera media. En utredning nyligen av… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  steen

Ja, jag håller fullkomligt med dig. Jag har samma uppfattning. De vet i alla fall, de i toppen. Toppeliten. Men många därunder har inte en aning och många har fortfarande inte förstått vad EU-inträdet innebär. Jag möter det gång på gång i debatten. De förstår inte att det hänger ihop. Och det är likadant i alla EU-länder. EU har smugits på folk. Löfven informeras nu om läget som han liksom de andra inte hade en aning om. Man vill inte upprepa skandalen med Juholt som inte var informerad. Han hade faktiskt ingen aning om att Sverige inte var ett suveränt… Read more »

Bjovulf
Bjovulf
10 years ago
Reply to  Angela
Ludvig
Ludvig
10 years ago
Reply to  steen

Jag hoppas också inför valet 2014, men tyvärr är hopp hårt länkat till önsketänkande. Jag hoppas mot bättre vetande. Märkligt nog har en slagordsramsa från 1972 börjat ljuda i mitt huvud på sistone Jag befann mig då i Chile och väldiga människomassor strömmade genom Santiagos gator skanderande: “El pueblo unido, jamás será vencido!” (Ett enat folk kan aldrig besegras). Många, många miljoner chilenare stödde fortfarande president Allende, men ett år senare hade man fått en blodig militärdiktatur på halsen. Slagorden uttryckte ett hopp, men naturligtvis hade folket aldrig varit enat. Nå, efter denna minnesbild – till Sverige. Vad ändras om… Read more »

Snowflinga
Snowflinga
10 years ago
Reply to  steen

“Problemet er, at de er kommet så langt ud i processen, at et tilbagetog er politisk og psykologisk umuligt for dem. De vælger at træde på gaspedalen frem for bremsen, hvilket kun betyder at de vil opleve deres eget fald lidt senere – OG at de vil nå at skade landet endnu mere i mellemtiden.” Jag tror tyvärr att du har rätt i din analys. Det finns åtta partier i Sveriges riksdag och det ser ut som att de sju partier som för samma invandringspolitik sätter foten på gaspedalen istället för att bromsa och minska skadorna. Det är i stället… Read more »

Angela
Angela
10 years ago
Reply to  Snowflinga

Mona Sahlin är inte så bildad. Wilhelm Moberg utsågs till århundradets författare på 1900-talet. Sahlin har säkert inte läst Mobergs klassiska “Svensk strävan”, 1941.

http://petterssonsblogg.se/2011/01/05/sverige-ar-vart/

NN
NN
10 years ago

Julia Caesar pekar igen på ett parti som är redo att förändra Sverige till oigenkännlighet och för alltid. Det är inte bara extrema islamister som är det största hotet för landet utan det är också etablissemanget och kulturrelativisterna som är de största hotet för Sverige. Tillsammans utgör de ett överhängande hot mot landet. Olof G. Hedengren skriver i sin krönika: “Nästan samtliga våra mer framträdande politiker och myndighetschefer har fångats av en boa constrictor som vi i brist på bättre kan kalla politisk korrekthet även om ordet är slitet. Ormen är ”vänstern” som kommit att helt dominera media. En utredning… Read more »

Kingedward24
Kingedward24
10 years ago

Intressant samarbete, visste inte att det fanns i formaliserade avtal. Det går ju att finna en starkt positiv konsekvens av det; antagligen kommer det att engagera fler invandrare i samhällsutvecklingen och få dem aktiva. Idag tycker nog många att det inte spelar någon roll vad de gör, de känner sig helt enkelt inte berörda av vad politikerna säger. Och det är inte så märkligt i konsensussverige, det måste för en utlänning verka helt märkligt hur svanskarna kan ha en hoper identiska partier som diskuterar med stort allvar om skatten ska höjas eller sänkas en procent. Noterar, med visst obehag, igen,… Read more »

Bergfastb
10 years ago

Intressant information, men…. Vid en första anblick av Julia Caesars text så tycker man sig se en närapå total inkompetens, okunnighet, aningslöshet och omedvetenhet hos svenska politiska partier, inklusive deras medarbetare och även då den röstande – fårskocken -, kring islam och muslimska ideal och också kring islamistiska personligheter och deras drömmar om ett eventuellt kommande kalifat, och beredskapen att vilja offra livet för detta kalifats förverkligande….. Återkommande beskrivs svenska väljare, och svenskar, som sovande eller som tosingar i största allmänhet. Framför allt kanske aningslösa eller såsom kanske halvt medvetslösa, om just islams farlighet. Dessa sovande svenskar anses behöva väckas…… Read more »

Jonas Bohman
Jonas Bohman
10 years ago

Återigen, stort tack för en alldeles utmärkt krönika. Jag säger det igen, sprid, sprid, sprid. Länka, länka, länka. Hjälp till och väcka det svenska sovande folket.

joffe
joffe
10 years ago

Please läs MAX PONTs inlägg här ovan än en gång! Max har helt rätt att poängtera att nu är det hög tid för Jimmie Åkesson att snabbt ladda upp och ta krafttag i denna S-skandal och driva den nu och i valrörelsen och INFORMERA det sovande folket om detta… Här finns ju ofantligt mycket material att grunda anfallsvinklar.genom Julias journalistiska information. Därtilll önskar jag att Jimmie med större pondus a la Nigel Farage laddar valkanonerna. Du har ju rätt i alla frågor, höj din röst och gå till anfall! Du vinner massor av vinnare den vägen… . Tala om för… Read more »

Ludvig
Ludvig
10 years ago

Är Stefan Löfven en voodoo-docka som olika falanger inom S växelvis kan sticka nålar i för att få honom att sprattla efter deras skilda behov? Okunnig- och formbarhet verkar vara huvudingredienser i hans utrustning. På en punkt delar han sin okunnighet med alla övriga partiledare i sjuklövern; och det är ifråga om islam. Hade de haft ens basinsikter i denna av en krigsherre – vid namn Muhammed – utformade religion (helt sammanvävd med politiska maktsträvanden), så hade de – av ren självbevarelsedrift – aldrig tillåtit denna okontrollerade massinvandring från muslimska länder. Okontrollerad – inte minst därför att långt över 90%… Read more »

Åke i Sörmland
Åke i Sörmland
10 years ago

Det finns ytterligare en aspekt på den svenska transformationen till islam och det är hur vår omgivning önskar en gigantisk jihadcell mitt i Norden. Jag hör hur gammelsvenskar säger numera, att det är snart en befrielse om ryssen befriar oss. Och det tycks nu vara förståeligt att värnplikten avskaffades och man försöker anskaffa en legoarme´, när etniska svenska ungdomar frågar sig varför man skall försvara ett kalifat. En legoarme´ är ju enbart lojal mot den som betalar.

norge
norge
10 years ago

Norsk politi ber myndighetene stenge grensene mot Sverige pga problemer med svenske kriminelle, var vel bare et tidsspørsmål. “Svenske tyveri- og ransbander drar på tokt til norske byer, mener Oslo-politiet, som nå slår alarm om utviklingen. Mandag ble fire unge svenske statsborgere varetektsfengslet, flere av dem siktet for å ha stått bak fem boliginnbrudd i Oslo på én uke. Tre av de pågrepne er av somalisk opprinnelse og den fjerde av irakisk opprinnelse. Norsk politi mener dette er en av flere innbrudds- og ransbander som drar på tokt i Norge fra forsteder i Stockholm og Göteborg, skriver Dagbladet. Han sier… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago
Reply to  norge

“Norsk politi ber myndighetene stenge grensene mot Sverige pga problemer med svenske kriminelle, var vel bare et tidsspørsmål.”

Ja, det är sannolikt bara en tidsfråga innan gränserna börjar stängas mot Sverige. De svenskar som vill lämna landet bör inte vänta för länge, ty snart lär det bli svårt att resa med svenskt pass.

Hans Und
Hans Und
10 years ago

Socialdemokratierne havde via deres internationale organisation “socialist international” en form for aftale med hindanden, og ikke mindst relevante partier i muhammedanske lande om, at arbejde for at disse lande kunne sende “arbejderer” til europa.

Jeg har set fragmenter, der viser det, men der mangler en rygende pistol.

Jeg gætter på man skal i deres egne arkiver for, at finde noget virkeligt interesant. Man har godt været klar over, at man ikke kunne melde klart ud, hvorfor man har holdt sine planer delvist hemmelige.

Ole
Ole
10 years ago

Hva er det arbeiderne forstår siden stadig færre av dem stemmer det gamle svenske arbeiderpartiet? Og hva er det muslimene forstår siden de elsker dette samme partiet? Mens arbeiderne og svenskene rømmer det Socialdemokraterna i stadig større tempo, velges islamister inn i tillitsverv i partiet. Ikke for å bygge opp partiet og Sverige, men for å ta ut enda flere verdier fra partiet og landet. Sverige er et døende kadaver, og der kadaveret er, samles gribbene. Da Hollande vant presidentvalget i Frankrike, jublet islamistene. Hvorfor? Og hvorfor har Socialdemokraterna slik tiltrekningskraft på muslimer? Vis meg et eneste parti i et… Read more »

Regimkritiker
Regimkritiker
10 years ago

Gammelpartierna gräver sin egen grav. Så fort muslimerna är tillräckligt starka och erfarna kommer alla dessa sleeper cells inom M, S, MP, V osv att lämna sina gamla partier och bilda ett nytt islamistiskt parti. Och ta med sig 100% av de muslimska väljarna.

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Regimkritiker

…och inte bara muslimer!

Cavatus
10 years ago

Oj, vilket härligt journalistiskt jobb du gjort, Julia! Att få läsa ett sådant alster av en vilken annan svensk journalist som helst torde vara skvatt omöjligt. Det här kallar jag ÄKTA journalistik. Att de fakta som framkommer därtill ger en total andtäppa vad gäller politikernas baktankar med Sveriges utveckling. Än värre är det att läsa att de är medvetna om att folk kommer att knorra och att de har en strategi för att köra över svenska folket. Fullkomligt hårresande! Vem kan man lita på i dagens samhälle egentligen? Johan H:s inlägg ovan precis under krönikan visar att övriga partier inte… Read more »

Johan H
10 years ago
Reply to  Cavatus

Jag är en simpel bloggare som engagerat mig i invandringsfrågan först på senare tid i samband med att jag sökte något sorts objektivt svar på huruvida invandringen var positiv eller negativ för Sverige, eller vilken invandring som var positiv respektive negativ. Var tidigare övertygad mångkulturalist men har tvingats byta sida sedan jag insett att det är en ideologi, som baseras på blind tro, snarare än något faktiskt hållbart som har stöd i empirin. Finns en länk till min blogg om du klickar på mitt understrukna namn högst upp i inlägget. Har även skrivit en del insändare, öppna brev och debattartiklar… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago
Reply to  Johan H

Jag var också för “mångkultur” – det var på 70-talet och det var inte populärt må jag säga – men det var närmast med tanke på judarna.

Cavatus
10 years ago
Reply to  Johan H

Jaha, Johan, då vet jag vilken blogg du driver. Den har jag läst igenom från början till slut och den är oerhört bra. Jag har t o m på min att göra-lista att sammanställa ett par flygblad utifrån de fakta som presenteras på din blogg. Hoppas det är okej för dig. Du som omvänd fd mångkulturförespråkare, hur anser du att vi ska gå till väga för att väcka svenska folket ur sin dvala? Vad var det som fick just dig att ändra uppfattning? Kan det på något sätt konkretiseras i en handlingsplan för att påskynda uppvaknandet hos fler svenskar på… Read more »

Johan H
10 years ago
Reply to  Cavatus

Någon lustigkurre som skrivit i mitt namn kl 16:47, inte jag. Jag tackar för komplimangen och självklart är det OK, information wants to be free, som man säger. Man vänder inte på en femöring i den här frågan, det måste ske gradvis över tid och om man överbelastas av fakta som strider med den verklighetsbild man själv har så stänger man bara av och tar inte in något av det, eftersom det rimligen måste vara lögn. Att det då är sant spelar mindre roll. Ingen är öppen för att i ett stycke inse att så mycket av vad man trott… Read more »

Johan H
10 years ago
Reply to  Cavatus

BTW, Cavatus, jag vet en annan kille som har satt ihop några flygblad. Om du är intresserad av ett ev samarbete så kan du skicka ett mail så kan jag förmedla kontakt. freedomofspeech2014@gmail.com

Bernt
Bernt
10 years ago

Jo, det är därför jag skrev i en kommentar ovan att det kanske blir åtminstone ordning och reda när islam tar över Sverige.

Angela
Angela
10 years ago

Bravissimo! Blir inte denna Söndagskrönika det som får folk att vakna så vet jag inte vad som skall till mer. Sprid nu! Sprid! Det som har gjort att kvinnor lämnade partiet var att de upptäckte att de enda S värnade var homosexuella och invandrare. Högutbildade kvinnor var rena pesten för partiet. Och har alltid varit. De första högutbildade kvinnorna i partiet har redan berättat om hur svårt de hade det. Vad hjälpte det att det blev varannan damernas när de som utsågs inte kämpade för kvinnors rättigheter eller hade någon egentlig makt. De var bara kuttersmycken. SAP är bara ett… Read more »

Tony
Tony
10 years ago

En utmärkt krönika om den vilsegångna socialdemokratin, som ser Muslimer som sin räddningsplanka när medlemsantalet börjar att bli besvärande lågt. Deras smusslande med hemliga avtal med fördelar för Muslimer är en skandal .Att ljuga och föra sina väljare bakom ljuset är en gammal socialdemokratisk specialitet, men den blir rent av livsfarlig när det handlar om att smyga in fördelar och förmåner för en religion som besitter en helt annan agenda än att bara se till sina medlemmars intressen, en kallt beräknande politisk/religiös sammanslutning som med hjälp av naiva Svenska väljare ska föra ut det Islamiska budskapet, för tro inte att… Read more »

Max Pont
Max Pont
10 years ago

I talet på landsdagarna sa Jimmie Åkesson att det är en prioriterad fråga för SD att gå ut och vinna väljare bland missnöjda gråsossar. Så när får vi se Jimmie Åkesson kritisera S för detta och göra denna skandal till en fråga i valrörelsen? Troligen aldrig. I ännu en fråga har JÅ öppet mål på motståndaren med är för feg för att spela bollen. Åkesson tycks tro att valet vinns av sig självt genom att han framstår som en snälla myspappa och nallebjörn som aldrig säger något kontroversiellt utan bara upprepar klicheer och plattityder. Exempelvis: “vi måste ta hand om… Read more »

Hans K Nilsson
Hans K Nilsson
10 years ago
Reply to  Max Pont

Du tycks till skillnad från Jimmie Åkesson veta hur man skall nå ut och fånga väljarna. När startar du partiet som väcker den sovande Svensken? Du får en hjälp på traven här: Kristoffer Hell har stora delar av ett tänkt partiunderlag klart och även tillräckligt med namn som krävs för att få det registrerat hos valmyndigheten så det är bara att köra igång så du hinner få ut valsedlar innan september. Det finns så mycket skit i detta land så JC blir inte utan ämnen att skriva om på de närmsta 20 åren.

Oscar
Oscar
10 years ago
Reply to  Max Pont

Max Pont det du skriver ligger nära vad jag själv tycker. Jag och många vänner känner ett stort engagemang i SDs försök att minska invandringen och ser detta som Sveriges viktigaste fråga. Vi är däremot inte särskilt entusiastiska inför många andra drag hos SD. Jag tror att SD bör koncentrera sig på invandringsfrågan och dessutom – som du skriver – vara kontroversiell och kalla en spade för en spade.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
10 years ago

I Holland “lyckades” sossarna (PvdA), med ungefär samma drivkrafter som Julia beskriver för deras svenska partikamrater, med att bli muslimernas favoritparti. Men sen blev besvikelsen stor när de gamla trotjänarna röstades bort från köttgrytorna vid valet 2010: ” The majority of immigrants voted for the PvdA. They generally choose a compatriot. As a result, Turkish and Moroccan candidates put at unelectable levels on the party candidate lists were nonetheless elected in Wednesday’s elections. Thanks to a large number of preference votes from compatriots, they elbowed aside the white candidates above them on the lists.” http://gatesofvienna.blogspot.ch/2010/03/natives-are-restless.html Om man tar fan i… Read more »

Invandrare1957
Invandrare1957
10 years ago

OJOJ. Nu har du retat upp många socialdemokrater. Sossarna är samma parti som när mor o far röstade på dom och farfar o morfar. Nu trampa du på något större än svenska kyrkan. Mycket bra skrivet men när ska svensken förstå att det finns inte det politiska parti längre i Sverige som man kan lita på. Svenskarna ska med alla medel bort från denna jord. Man kan ju undra varför och vad finns det för hemligt överenskommelse mellan partierna. För alla för ju samma politik. Spännande att se när Åkesson blir tillräckligt stor så han flyger iväg med Wallenberg på… Read more »

Bernt
Bernt
10 years ago

Särbehandling av människor efter deras skilda grupptillhörigheter är väl helt i linje med bestämmelsen om att Sverige är mångkulturellt. När eller om den muslimska “kommunaliteten” blir störst så blir kanske Sverige något annat. Då kan det bli ordning och reda!

Stefan
Stefan
10 years ago

Fråga Till Julia:

Du skrev i en tidigare krönika att det är många journalister som börjar få nog. Marika Formgren http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2016 stämmer in på den beskrivningen och hon verkar fått nog. Är hon en av dem du åsyftade eller får vi räkna in henne som bonus? 🙂

Kan hon ha startat något eller är det kanske bara önsketänkande?

Julia Caesar
Julia Caesar
10 years ago
Reply to  Stefan

@ Stefan. Dilemmat för alla journalister som har fått nog av dagens medieklimat är naturligtvis att vi måste försörja oss på något sätt. Jag hoppas och tror att Marika Formgren ska hitta ett sammanhang där hon både kan skriva fritt och få betalt. Jag ser en ekonomisk förändring som avgörande för den fria åsiktsbildningens fortsatta existens. I dag arbetar de flesta i bloggvärlden gratis, för att vi är besjälade av att få uttrycka oss fritt och vill ha fred med våra samveten. I längden tror jag att de läsare som inte längre vill betala för gammelmedias lögner och mörkläggning är… Read more »

Rune
Rune
10 years ago
Reply to  Julia Caesar

Eller en riktig papperstidning. Många skulle nog vara villiga att betala för en sådan. En helt vanlig tidning med korsord, matrecept, sport och helt fritt från PK-tänkande. En tidning som strävar efter att återge verkligheten så gott det går. Men detta kostar ju hur mycket pengar som helst. Och förmodligen skulle en sådan få problem med distributionen? Tänk om en tidningsvärldens Ingvar Kamprad kunde köra igång en sådan? Felet med Dispatch och Nationell i dag är ju att de är så väldigt politiska så att det politiska har tagit överhanden. Politiken måste vara med i en tidning men en tidning… Read more »

Urban
Urban
10 years ago
Reply to  Rune

Det finns en sådan papperstidning som du kan prenumerera på.
Nya Tider heter den.
Gå in och kolla på
http://www.nyatider.nu/

Arvid Falk
Arvid Falk
10 years ago

Applåder, Julia!

trackback

[…] Ännu en rykande aktuell söndagskrönika av Julia Caesar. ”Stödet för S större bland muslimer än bland LO-medlemmar. I det läget ses nyrekrytering av medlemmar bland landets stora invandrade muslimska befolkning som en räddningsplanka”. Läs krönikan här. […]

XY
XY
10 years ago

Är valfläsk halal?

Majsan
Majsan
10 years ago

Mustig läsning med massa matnyttig och livsviktig info passar som frukostläsning för diskussion i alla hushåll i Sveriges land imorgon söndsag! Kan bl a bli en liten lektioni konsten att skilja en sekualiserad muslim från en islamist. Vem är Carina Hägg och vad var det hon gjorde så bra? Svaret på det får de också! Detta blir del 1 i uppvaknandet av Sveriges land i wish!För ALLA har väl fått det? Såg förresten att Albede ( Eller heterr han Alwebe?)uppmanar alla muslimer att lämna S som straff och bilda egna partier! Då kan det bli ett brödraskapsparti här också fortare… Read more »

Johan H
10 years ago

Bra skrivet och väl sammanhållet om ett ämne jag själv funderat på att skriva kring flera gånger, men aldrig lyckats avgränsa till en en hanterbar mängd. Som du vet, men som ligger utanför den socialdemokratiska vinkeln, så har även andra partier och institutioner öppnat upp för olika eftergifter och anpassningar till islam. Anders Borg öppnade t.ex. upp för statligt stöd till moskébyggen och imamutbildningar i Sverige. Något som kan vara värt att nämna om någon av bloggens läsare fortfarande skulle sväva i ovisshet om att vurmen för islam är blocköverskridande. Anders Borg har uttalad sig i tidningen Dagen på följande… Read more »

trackback

[…] ut i Umeå uppmanar till fortsatt vandalism mot Sverigedemokraternas reklamkampanjer. Läs här. Relaterat: (S)venska […]

trackback

[…] Kaplans svåger med kopplingar till Muslimska Brödraskapet vill öppna asylboende. Läs här. Relaterat: (S)venska […]

trackback

[…] Carina Hägg och många andra har utsatts för internt partidrev, i Carina Häggs fall med resultat att hon rensades ut sedan hon kritiserat att ordföranden i Islamiska förbundet, islamisten Omar Mustafa, under […]

68
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x