9
feb
Seneste opdatering: 10/2-14 kl. 0117
48 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Af Haenschen Klein
EU er klar med Guillotinen

Opdateret 21.50 – Reaktionerne på vedtagelsen af Folke-initiativet mod Masse-indvandring har, bortset fra enkelte lykønskninger fra EU-kritiske partier, været præget af både bedrøvelse og forargelse. I Zürich og Bern har der tilmed indfundet sig spontan-demonstrationer mod det ”xenofobiske valgresultat” med der til hørende stenkast og vandalisering. Omkring 300 autonome er dukket op med kanonslag og fyrværkeri under parolen ”Intet Menneske er Ulovligt – Opholdsret til Alle”

Mere bekymrende er imidlertid udmeldingerne fra EU-parlamentarikere, som ikke synes at ville acceptere Schweizernes idé  om god indvandringspolitik. Især tyskeren Andreas Schwab, der sidder i Europa-parlamentet for de konservative (CDU), har truet med at anvende den såkaldte ”Guillotine-klausul” i Schweiz’ bilaterale aftale med EU. Dermed annulleres alle aftalerne mellem EU og Schweiz, også på områder som intet har med indvandring at gøre.

Når det ikke duede med propagandaen må de revolutionære internationalister i EU, traditionen tro, gribe til guillotinen, for at få has på den trodsige schweiziske ”blod-adel”.

dr_schwab_andreasI interviewet med Tages-Anzeiger har Andreas Schwab også andre interessante ting at sige, som samlet set tegner et tydeligt billede af, hvilke metoder man vil tage i brug mod national-stater, der modsætter sig deres egen aflivnning.

Interviewer: Men Schweizerne står da ikke alene. Også indenfor EU er der forlængst blevet sat spørgsmålstegn ved den frie bevægelighed.

Andreas Schwab: Det er ikke en Europæisk debat, det er kun i enkelte medlems-lande. Der er dog også hos os politikere og partier, som kun vil have fordelene ved EU, uden at ville acceptere de ting som nogen-gange er lidt vanskelige…

Interviewer: Men, helt ærligt, hvis der var en lignende afsteming i EU-landene ville den få samme resultat.

Andreas Schwab: Naturligvis findes fristelserne alle vegne. Men politik begynder nu engang med at se virkeligheden i øjnene. Der er gode grunde til at disse spørgsmål ikke stilles til borgerne i andre lande. Resultaterne er kun et øjebliksbillede. Når Schweizerne indser at EU ikke vil forhandle, ændrer de holdning…

Opdateret Kl. 19.20: De endelige tal for afstemningen foreligger og viser, at initiativet er blevet vedtaget med 1.463954 stemmer for og 1.444.428 imod.

 feiern

Den geografiske fordeling af stemmerne synes at bekræfte den såkaldte “Röstigraben” i Schweizisk politik . Et  begreb der betegner splittelsen mellem det frankophone vestlige Schweiz som i reglen stemmer mere til venstre end den tysksprogede del. I de italiensk-talende kantoner stemmes generelt som i de frankophone dele, lige med undtagelse af udlændinge-politiske spørgsmål. Her stemmer de som i tysk Schweiz. Og netop det synes idag at have været udslagsgivende, hvor vi så det italiensk-talende Tessin stemme for folke-initiativet med næsten 70 procent.

Analyser af tidligere afstemninger har fremhævet at denne “Röstigraben” ikke længere er nær så vigtig som tidligere, eftersom de større byer i det tyske-talende schweiz har nærmet sig det frankophone vest schweiz politisk. En tendens man også kan aflæse i resultatet i og med at både Basel-Stadt og Zürich afviste initiativet.

Overordnet set har vi altså en stemme-fordeling der minder meget om tidligere afstemninger.  Den store overraskelse er imidlertid, at det lykkedes SVP og indvandringskritikerne at svinge sig op fra små 37 procent til helt over de nødvendige 50 procent på lidt over en måned. Og det på trods af massiv modstand fra hele etablissementet og den ”internationale klasse”.

massKl.16.40: Den afgørende kanton Bern stemmer ja og sikrer den smallest tænkelige sejr for SVP’s forslag på 50,3 mod 49,7 procent. Bortset fra Zürich er det den vestlige, fransktalende del af landet, som har stemt imod.

En ‘afstemningskrimi’ kalder schweiziske aviser det. Hvis man vil have opfrisket sit svitzerdütch, kan man følge SRF her. Ganske animeret! Svenske aviser fremstiller det, som at Schweiz har röstat ja till en minskad invandring från EU-länder, hvilket højst er en halv sandhed, men det er da sandt, at schweizerne gerne vil kunne skelne mellem danskere, hollændere og rumænere. Hermed er et mindre behageligt år for EU og antageligt også Sverige skudt i gang. Snaphanens schweizer Haenschen Klein er tilbage og analyserer resultatet ved 19-tiden.

Tidligere på dagen: Tingene er spidset til i Schweiz, med meget tæt løb mellem “Ja”- og “Nej”-siden. Fordelt på regionerne har initiativet indtil videre fået flertal i 13 kantoner og blevet afvist i 7. Men da der er flere store kantoner der har stemt imod, ser det ud til at blive en gyser.

Den schweiziske nyhedside 20 minuten hævder at ja-siden fører med omkring 38.000 stemmer og beregninger antyder en meget knap vedtagelse af initiativet med 50,4 procent af stemmerne.
I sidste ende afhænger det af de store regioner Bern og Zürich, hvori stemme-optællingen endnu ikke er afsluttet.

Opdatering: De seneste tal synes nu klart at pege i retning af en vedtagelse af forslaget. I Bern er 9 af de 10 valgkredse optalt, og viser en føring til “Ja”- siden med omkring 32.000 stemmer, som altså skal tælles sammen med føringen på 38.000. Der er intet der tyder på at Kanton Zürich kan indhente dette forspring, for her giver det provisoriske resultat kun 27.000 flere stemmer imod.

Dermed skulle Folke-initiativet mod Masse-indvandring  med overvældende sandsynlighed være vedtaget.

Baggrund:

Det er idag Schweizerne skal stemme om det meget omtalte ”Folke-initiativ mod Masse-indvandring”, og som det ofte er tilfældet med initiativer fremsat af det Schweiziske Folkeparti (SVP), har det under debatten i det store hele været SVP og den lille konservative uge-avis Die Weltwoche mod rosset. Massemedier, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, EU, samt alle de øvrige partier er imod initiativet, men blandt Schweizere er støtten stadigt stigende, senest målt til 43 procent for et par uger siden.
Her er til at begynde med en løs oversættelse af det væsentlige fra den lovtekst (se side 36), der stemmes om:

SVPs Folke-initiativ mod Masseindvandring
____________________________________

 Forfatningen tilføjes følgende ændringer:

§ 121 Overskrift (ny)
Lovgivning på udlændinge- og asylområdet.

§ 121a (ny) Kontrol over indvandringen

Stk. 1. Schweiz kontrollerer udlændinges indvandring selvstændigt

Stk 2. Antallet af beviljede opholdtilladelser givet til udlændinge i Schweiz begrænses årligt af øvre grænser og kvoter. Den øvre grænse gælder for alle bevillinger indenfor udlændingeretten, herunder også asylvæsen. Retten til permanent ophold, familie-sammenføring og sociale ydelser kan indskrænkes.

 Stk. 3. De årlige øvre grænser og kvoter for arbejdende udlændinge skal indrettes efter Schweiz’ overordnede erhvervsinteresser og under særlig hensyn til schweizeres forrangsstilling. Det afgørende kriterium for tildeling af opholdstilladelse er især integrationsevne, en tilstrækkeligt indkomst og en arbejdsgivers henvendelse.

Stk. 4. Der må ikke indgåes internationale aftaler, som er i strid med denne paragraf.

___________________________

Som man kan se, er der ikke sat nogen tal på noget. Og i det store hele drejer det sig indledningsvist om at få skrevet Schweizisk  suverænitet på indvandringsområdet ind i forfatningen. Der har nemlig igennem tiden været forsøg på at indføje juridiske spidsfindigheder i de bilaterale aftaler med EU, som automatisk ville underkaste Schweizerne nye EU love. Så det er muligvis på den baggrund man skal læse SVPs ønske om at tydeliggøre Schweiz’ selvstændighed.

Hertil kommer så den fulde indlemmelse af de østeuropæiske lande i EUs arbejdsmarked og frie bevægelighed. Her vil SVP selvfølgelig gerne kunne gå ind og diskriminere mellem eksempelvis Rumænere og Hollændere, selvom en sådan skelnen snart ikke længere er mulig indenfor EU. Genforhandling af dele af den bilaterale aftale med EU står derfor meget højt på ønskelisten. Men samtidig lurer frygten for at EU på den ene eller anden måde ville prøve at straffe Schweiz, for dette forsøg på at sikre sig indvandringspolitiske fordele.

I debatten op til afstemningen er der kommet fokus på nogle interessante tal, som formodentlig har overrasket en del Schweizere. Udgangspunktet var nedenstående tabel i SVPs såkaldte ”Argumentarium” som ledsager initiativ-teksten. Heraf fremgik ind- og udvandringen i Schweiz de seneste år, og som man kan se udskiftes befolkingen i det lille land forbavsende hurtigt.

 netto

Af disse tal ser man, at selv hvis udvandringen fratrækkes, og man kun koncentrerer sig om den såkaldte ”netto-indvandring”, skal der altså stadig bygges en by på størrelse med Luzern hvert eneste år for at tilpasse sig masseindvandringen. Og det var vist især den sammenligning, fremført af SVP, der fik mange Schweizere til at spørge sig selv, om der nu virkelig er styr på indvandringen fra politisk hold. En mistro som sidenhen kun er blevet bestyrket efter Forbundsrådet blev taget i en hel række løgnagtige angivelser omkring masseindvandringens økonomiske realiteter.  Og iøvrigt ved den sidste afstemning om schengen-samarbejdet ”forudså” en årlig indvandring på omkring 10.000 – altså temmelig langt fra de 70-80.000 ”netto”, som statistikken viser.

Tilliden til det politiske etablissement blev derfor også et decideret tema under de seneste ugers debat, og som nedenstående online afstemning indikerer er der bred utilfredshed med politikernes påfaldende tendens til at lyve overfor befolkningen, netop når det angår indvandringspørgsmål.

umfrage

Af de 6000 deltagere har kun 8 procent tillid til forbundsrådet, 17 procent har ”normalt tillid til dem, bare ikke når det handler om indvandring”, mens 73 procent angiver at de ganske enkelt ikke stoler på dem.

 

Det skal blive interessant at se, om denne trodsighed kan give ja-sigerne den afgørende motivation til rent faktisk at gå til stemme-urnerne idag, og måske vinde et lille – men strategisk vigtigt – slag om de europæiske landes ret til at føre en fordelagtig indvandringspolitik.

 

 

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
48 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
HH
HH
8 years ago

Infrastrukturen faller i bitar i vårt land. Vad är det som händer? Jag/vi har en anhörig som bor i Tyskland och där, får vi veta, tar det aldrig mer än 15 minuter för att möta en läkare. Apoteken verkar vilse i djungeln. Vi hade ju en gång ett fungerande system som bottnade i 1600-talets Apotekarsocietet som såssarna slog sönder för att skapa ett statligt apotek. I tron att man skulle kunna pressa priserna på medicinerna. Man byggde ett flådigt hus mitt inne i Sthlm och t o m restaurang – kanske för att muta försäljarna av medicin. Sen har vi… Read more »

HH
HH
8 years ago

Infrastrukturen faller i bitar i vårt land. Vad är det som händer? Jag/vi har en anhörig som bor i Tyskland och där, får vi veta, tar det aldrig mer än 15 minuter för att möta en läkare. Apoteken verkar vilse i djungeln. Vi hade ju en gång ett fungerande system som bottnade i 1600-talets Apotekarsocietet som såssarna slog sönder för att skapa ett statligt apotek. I tron att man skulle kunna pressa priserna på medicinerna. Man byggde ett flådigt hus mitt inne i Sthlm och t o m restaurang – kanske för att muta försäljarna av medicin. Sen har vi… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Nu skramlar Bryssel med vapnen för att skrämma schweizarna som röstade fel. Och EU-ledarna i respektive länder hjälper till med skrämselskott och hot om aöllt vad som kan drabba det trotsiga och obstinata folket 🙂 Som det brukar vara med andra ord. Miljörörelsen i Schweiz samlar också röster nu för en omröstning mot invandringen. De anser att det är ett ekologiskt problem. Naturen förstörs och de vill minska födelsetalet. Så det är bra om flera kommer efter. Och det är helt riktigt. Naturen tål inte hur mycket som helst. De ytor vi har kvar skall vi vara rädda om. Globaliseringens… Read more »

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

Iøvrigt er der meget få der nævner at Schweiz nok ikke ville have stemt sådan hvis det ikke var fordi EU importerer voldelige, fanatiske muslimer i hundredetusinde tal. Der er ingen der har forklaret hvorfor Europa bliver bedre af at få sektarisk vold, voksende enklaver med middelalderkultur og skikke, og voksende opdeling af samfundet i indbyrdes fjendtlige lejre. Jeg tvivler på at det er almindelige danskere og hollændere schweizerne har fået nok af.

Børge
Børge
8 years ago

Spring en tur over på Uhrskovs blog på JP. Her viser en vaskeægte radikal Gustav Uffe Nymand, hvad de radikale er lavet af – generne fra Scavenius og fanden selv. Føj for den lede.

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2014/02/09/til-lykke-til-schweiz/

HH
HH
8 years ago

Jag har ingen och har aldrig haft någon invändning mot vår europeiska identitet. Men att låtsas att detta vårt Europa skulle vara någon sorts motsvarighet till USA eller Ryssland faller på sin historiska orimlighet. Vi har inget gemensamt språk och faktiskt ser varje europé sin egen nation i första hand som sin identitet. DÄREFTER kan vi tala om oss som européer. Jag har just suttit och sorterat en stor mängd böcker som handlar om just Europa. Det som slår mig är denna olikhet, som skulle kunna vara befruktande om alltihop handlade om lösliga förbindelser och inte en samfälld byråkrati bestående… Read more »

Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
Varmt Konservativ (kr) / Stay Ahead
8 years ago

“Andreas Schwab: Naturligvis findes fristelserne alle vegne. Men politik begynder nu engang med at se virkeligheden i øjnene. Der er gode grunde til at disse spørgsmål ikke stilles til borgerne i andre lande. Resultaterne er kun et øjebliksbillede. Når Schweizerne indser at EU ikke vil forhandle, ændrer de holdning… ” EU som en enhetsfront för att driva igenom en ny förintelse. “CDU” verkar ha släppt alla hämningar nu efter valet. Det tycks inte vara så att den kommande femårsplanen innehåller något mer val i Tyskland. NSA är åtminstone en liten tröst. De har nog betydligt bättre koll på vad som… Read more »

victor
victor
8 years ago

“Haenschen Klein”……

Jeg skal til at tärre kaffe op fra gulvet.

trackback

[…] Hvilket nemlig giver en fin overgang til EU. Her har man fået kvababbelse over at den menige Schweiziske befolkning frækt har stemt sig til et håb om at få indvandringen under national kontrol. Fra Snaphanen […]

Santor
Santor
8 years ago

Et spørgsmål.

Hvad var stemme procenten?

Jeg mener at have læst at den ( kun ) var 56% ( Kan bare ikke genfinde artiklen ) hvilket kan undre i et så vigtigt spørgsmål.

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago
Reply to  Santor

Stemmeprocenten var hele 56.
50.4% of voters supported the measure, in a relatively high turnout of 56%.
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/09/swiss-referendum-immigration-quotas

Peter Buch
Peter Buch
8 years ago
Reply to  Peter Buch
Santor
Santor
8 years ago
Reply to  Peter Buch

Tak Peter 🙂

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago
Reply to  Peter Buch

Jeg tror, rigtigt mange mennesker var lammet af skræk over en massiv propaganda, der gik på efterfølgende repressalier. Selvfølgelig vil schweizerne allerhelst selv bestemme i deres land. Hvad skulle tale imod det? Andet end “straf”. I virkeligheden beundrer vi alle schweizernes mod (for tænk: Vilje til selvbestemmelse kræver mod …). Også de, der nu er sprutrasende over, at nogen tør føle det, de selv føler, men ikke tør føle. Oprindelsen til denne animositet er let at spore i deres inadækvate respons. Og tyskerne kan bare klappe kaje og holde sig bag deres grænser. Herr Schwabs usympatiske måde at skabe associationer… Read more »

Hans Und
Hans Und
8 years ago

Den sædvaligt manipulerende nyhedsfabrikant Al-Ritzau taler om, “at rejse ind” i Schweis.

“Det kan få videre konsekvenser for forholdet mellem EU og Schweiz, at et flertal af befolkningen i alpelandet søndag har sagt “ja tak” til at begrænse EU-borgeres mulighed for at rejse ind i landet.”

Loven taler vist om indvandring som jo er noget ganske andet.

Lys
Lys
8 years ago
Reply to  Hans Und

Bemærk brugen af “alpelandet”. Alpeland giver i den “vidende” klasse associationer til Heidi, Oktoberfest, tyrolerhatte, Jörg Haider, Berchtesgaden, nazister, landsbytosser og anden “underlødig” kultur.
Analogt til den selvgode, “vidende” klasses brug af fremmedfrygt og Morten Korch i sin omtale af os, der har fået nok af, at de forærer vort land bort

Lys
Lys
8 years ago

Stort til lykke til Schweiz

Schweizernes vedtagelse af fremmedbegrænsningen er en milepæl i vor, de europæiske folks frihedskamp

Santor
Santor
8 years ago

Jeg ville ønske at nogen med bedre formuleringsevner og kontakter end mig ville starte en underskriftindsamling der støtter Schweizerne og samtidig kræver en tilsvarende afstemning her i Danmark og resten af EU!

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

De gamle nordboer, vore forfædre vikingerne, var frie folk. Dengang var det et krav til en fri mand, at han skulle bære våben. Denne tradition har de stadig i Schweiz:

Why No One Invades Switzerland – http://www.youtube.com/watch?v=0ufkwTM82e4

Schweiz har verdens laveste kriminalitetsrate. Vi kunne lære et og andet af disse gæve alpefolk. 😉

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago
Reply to  Svend Andersen

Hehe, ja, det kunne vi faktisk. Jeg synes skydevåben er for politi, soldater og kujoner. Men lad alle mænd gå med sværd, evt i sværdets moderne version, macheten (som er et praktisk værktøj). Det kan ikke gåes med skjult så alle kan se hvem der “mean business” og hvem der ikke gør… 🙂

Morten - - -
Morten - - -
8 years ago

Fantastisk, denne S c h w a b … For vores egen skyld stiller man os ikke spørgsmålet. for vi kunne komme til at træffe en beslutning, der ville udløse repressalier, vi ikke ville kunne bære … Og mon vi så ikke ville fortryde? Det vil S c h w a b gerne forskåne os for. Han lærer os, at hvad vi fejlagtigt tror, er en tankegang, der hænger sammen med en bestemt ideologi med tysk oprindelse, slet ikke er det. Denne tankegang hænger tværtimod sammen med den tyske kultur, som engang skabte ideologien. Vi genkender S c h w… Read more »

Erik Balle Povlsen
8 years ago

Ja EU er noget fanden har skabt, og borgere i EU-landene får aldrig mulighed for sådan en afstemning. Og hvis jeg spørger Jer, hvorfor politikere i det hele taget er så EU-liderlige forventer jeg ikke et fornuftigt svar. For der findes ikke noget fornuftigt svar; jo det skulle simpelthen være “liderlighed” til det monster de selv har været med til at skabe og som nu har den totale dominans over dem!!

Venligst Erik.

norge
norge
8 years ago

[quote]Ukip leader Nigel Farage, who led warnings about the impact of the lifting of restrictions on Bulgarians and Romanians to Britain from January, lauded the Swiss vote. “This is wonderful news for national sovereignty and freedom lovers throughout Europe,” he said.“A wise and strong Switzerland has stood up to the bullying and threats of the unelected bureaucrats of Brussels. “If Switzerland was in the EU, it would not be allowed a referendum on this issue, and even if it was allowed, the European Commission would likely ignore the result….like they did with the French and Dutch referenda in 2005. “Were… Read more »

Angela
Angela
8 years ago

Vågar man hoppas att det är en vändpunkt? I alla fall lycka till Schweiz! Vi får väl hoppas i alla fall.

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

Fremragende analyse af EU’s situation efter folkeafstemningen i Schweiz [resume]: This wasn’t supposed to happen. At a time when the European Union, reeling from the ongoing near collapse of the Eurozone, has been preaching its key benefits – the removal of borders and the free transit of labor – moments ago Switzerland, with a tiny majority of 50.4%, voted in favor of new immigration curbs which requires the government to set an upper limit for foreigners, risking a backlash from the (utterly toothless) European Union. The problem for Europe is that the backlash against immigration was supposed to be a… Read more »

Ole Burde
Ole Burde
8 years ago

Det bliver spændende at se hvor langt godhedens apostle er villige til at gå (eller lade være med at gå) for at at omstøde og eller neutralisere denne ny Schweiziske Uafhængighedserklæring .
Det er muligt at vi om tyve år vil se tilbage og indse at HER , den 9. februar 2014 , kom vendepunktet .
Hvis godhedsapostlene begår den mindste taktiske fejltagelse , kan de tabe hele spillet ved at den schweiziske bonde når frem til baglandet og biliver til en dronning ….

Peter Andersen
8 years ago
Reply to  Ole Burde

Det her er bare et forvarsel om hvad de kan vente sig i maj. Og deres propaganda-maskineri virker ikke mere. Hele EU, politiker og medieetablissementet stod på den anden ende, uden det hjalp dem en døjt!
Så jo Ole, 9. februar 2014 er i den grad en skæringsdato!

Torben Snarup Hansen
Torben Snarup Hansen
8 years ago

@ Robert R. Du skriver om superføderalisten Marlene ” … ikke alle ser på indvandring som hun gør.” Hvorfor tror du, at hun overhovedet ser nogen indvandring? Hun har muligvis hørt om den, men i hvert fald rager røveri, æresdrab, bandekrig og voldtægt hende en fløjtende flatula.

Santor
Santor
8 years ago

Det var godt nok snært på!

Tillykke til Schweiz 🙂

Tom
Tom
8 years ago

Simpelthen et svært viktig glimt av håp for hele Europa. Nå ble jeg genuint glad i hele meg!

Lars M.
Lars M.
8 years ago

Ja, den er sgu god nok! Det er på forsiden af alle store aviser nu. Virkelig virkelig god nyhed, må indrømme jeg ikke troede på at demokratiet ville være stærkt nok, i disse forudsigelige tider. Tyskerne må være i chok nu.

Sune
Sune
8 years ago

Sandelig et demokratisk bombenedslag i Schweiz. EU vil utvivlsomt komme fuldkommen op at køre i det røde felt.

Kunne gæstebloggeren måske forklare hvorfor der er en helt tydelig forskel på ja og nej stemmer i hhv.
den fransk talende del i vestschweiz contra den schweizertysk talende central og østschweiz?

http://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen/abstimmungen/masseneinwanderungs-initiative/hauchduenn-50-3-prozent-ja-zur-svp-initiative

På nationalrådspressemødet imponerer det mig rådsmedlemmerne ubesværet veksler mellem schweizertysk, fransk og italiensk.

Sune
Sune
8 years ago
Reply to  Sune

Ganske om ventet. EU truer… “Det får koncekvenser!

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2014/02/09/0209201453.htm

Hvilket minder mig om følgende sekvens fra filmen Den tredie mand:

http://www.youtube.com/watch?v=CNo8ld7ak8w

Så måske, må vi købe nogle flere kukure fremover, for at hjælpe til..!

Sune
Sune
8 years ago
Reply to  Sune

PS. Jeg glemte at takke gæstebloggeren for svaret på den geografiske stemmeforskel. Så – Tak!
Röstigraben = Kartoffelmoskløften..?

jernhesten
8 years ago

En virkelig god nyhed .

Tillykke til Schweiz.

Lars M.
Lars M.
8 years ago

Kan det virkelig allerede nu siges med så megen sikkerhed? Det ville jo være utroligt, hvis det virkelig gik igennem, med alle de trusler fra EU, “eksperter”, m.fl. Stor symbolsk betydning for resten af Europa – lad os nu komme ud af det lort!

Jørgen Duus
Jørgen Duus
8 years ago

Nu foreligger slutresultatet: Ja-siden vandt med 1.463.984 mod 1.444.438.

Lars R.
Lars R.
8 years ago

Er det sandt? Ser den virkelig sikker ud allerede nu?
Det ville være virkelig stort og uden tvivl have en kæmpestor symbolsk betydning for resten af Europa. Bare svært at tro, at EU og den schweizistiske elite samt erhvervstop skulle have tilladt dette – det ville jo være demokrati og sådan noget stads skal jo rest undgås i dag.

intetnavntak_22
intetnavntak_22
8 years ago
Reply to  Lars R.

Det der pisser mig af er, at det ikke var Danmark.

Robert R
Robert R
8 years ago

@ Erling
Helt enig, folkeafstemninger er den helt rigtige form for demokrati!
@ Peter Andersen
Marlene Wind må efterhånden have lært at ikke alle ser på EU som hun gør; Og at ikke alle ser på indvandring som hun gør.

Svend Andersen
Svend Andersen
8 years ago

En stor tak til Haenschen NN Klein for live-blogging, og et stort tillykke til Schweiz, såfremt initiativet vedtages.

Peter Andersen
8 years ago

Det var simpelthen SÅ vigtigt det hér!

Den afstemning vil få rigtig stor indflydelse på resten af Europas debat om indvandringen. Marlene Wind så helt vind og skæv ud da hun skulle kommenterer det. Hvordan kan et så civiliseret og oplyst folk som schweizerne komme frem til et sådant resultat? Der må jo være noget vi har overset…

Ludvig
Ludvig
8 years ago

Det blir mycket spännande att se utgången av denna omröstning.
Oberoende av resultatet så är själva omröstningen i sig medvetandehöjande för schweizarna – och raka motsatsen till de mörkläggningsgardiner som våra svenska makthavare nu nästan paniskt kämpar för att hålla nerdragna.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago

Og det kan de stemme om fordi de ikke er med i EU. Vi skal UD af EU!!

Erling
Erling
8 years ago

Nej, det kan de stemme om fordi de har demokrati.

Morani ya Simba
Morani ya Simba
8 years ago
Reply to  Erling

de to har jo så også noget med hinanden at gøre. EU er jo ikke ligefrem demokratisk

EU er virkeligt et ideologisk, multikulti uhyre…

48
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x