16
nov
Seneste opdatering: 17/11-14 kl. 0032
52 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Indspilning i fuld skærm 16-11-2014 170600

Jeg så et syn for mig forleden i halvsøvne at M.S. Sverige sejlede ned ad St. Lawrence River. Farten øger med strømmen. Ved sidste stop inden Niagara Falls stod Frederik Reinfeldt af, ikke særlig dumt af ham og fuldstændigt samvittighedsløst tillige. I stedet steg en ung moderat kvinde ombord, der ikke er plaget af tvivlens nådegave, men om det almindelige tænksomhedsniveau i Riksdagen, kan enhver forsikre sig om ved at høre den seneste migrationsdebat.

Svenskere går får at være et melankolsk folk, men her er ingen alvor, hvor der burde være det. 600.000 flere flygtninge de næste fire år – flere end der bor i Gøteborg – men Riksdagen ryster ikke synligt på hånden. Måske bævrer den lidt indvendigt over at skulle kæmpe med en katatrofe på sin vagt. Jeg tør love dem, at i værste tilfælde for Sverige, bliver det særdeles alvorligt for dem selv ganske personligt.

Nu nærmer Motorskibet Sverige sig vandfaldet, og det er interessant at studere de forskelliges reaktioner. Der foregår ompositioneringer. Nogle er uberørte, nogle vil springe i vandet og svømme i land, nogle er lammede af angst, nogle drikker sig fulde, alle vil overleve. Den fornuftige men forsigte Dick Erixon mener, at dette er et genombrott i svensk samhällsdebatt. Jeg ville kalde det en omvendelse under vandfaldet.

I radioen snakker snakkemaskinerne, og det er ved at dæmre for nogle. Sverigedemokraterne havde ret hele tiden.  Se den svenske intelligentsia nu, hvis du vil se kvæg rende i forvildet flok. Vi der ikke bekymrede os om vores rygte, havde ret hele tiden og her taler jeg om hele to, lange årtier. Jeg regner ikke med en middag på rådhuset for det,

I Danmark kunne Ritt Bjerregaard i år 2000 – dog ikke uden at blive til grin – hævde, at antallet fremmede ikke betød noget. I dag fjorten år efter er Sverige ved at forlade det Bjerregaardske standpunkt, og landet nærmer sig efter at være blevet invaderet af 2 mio. der, hvor Danmark var i 2001. Svensk presse har været kæppen i hjulet på demokratiet. Den burde afmonteres helt og genskabes, akkurat som den tysk/nazistiske efter 1945. Den har konsekvent modarbejdet demokratiets bogstav og ånd, den har været en statsbetalt legestue for ideologer og fantaster. Uden den ville den nuværende situation aldrig være opstået. Der fandtes yderst kyndige, svenske skribenter  lige inden nettets fremkomst, der aldrig kunne f et ord i en svensk avis. Det er tegn på, den når at afskaffe sig selv inden, og det er da et brugbart alternativ.

Det bliver et smerteligt ‘Mauerfal’ i Sverige, mentale mure er stivere end betonmure. Hvor meget er der tilbage af Sverige, når alle har fundet deres nye positioner efter at have røvrendt det svenske folk i fyrre år? Velfærdssamfundet vil forsvinde, men jeg mener, hele nationen kan være forsvundet i  år 2100. I Dagens Nyheter under gode nyheder rubriceres, at der nu dannes medborgergarder i Sverige. Socialdemokraten Westerholm, der har fattet situationens alvor – skriver:

I torsdags ringde en av mina vänner och samarbetspartners mig. Han var på väg från norra Sverige med tåg till ett uppdrag i västra Sverige. Det han hade att berätta stämde väl överens med mina erfarenheter den senare tiden. Något håller på att hända nu, och det händer fort. Förtroendet för centralmakten urholkas, polis och rättsväsende är på reträtt samtidigt som många kommuner ute i landet, trots att de säger stopp, får se sig som avstjälpningsplatser för nyanlända flyktingar.

Jag har, ju mer jag gräver i hur landet ser ut, en föraning som inte är bra. Det Sverige, en av världens äldsta stabila stater med den första fungerande statsapparaten som skapades av Axel Oxenstierna på tidigt 1600-tal, kan snart vara ett minne blott. Staten är på reträtt och de hålrum som den lämnar efter sig fylls vartefter med annat.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
52 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Falsterbo
7 years ago

Hallå gubbar!
Jag anser att det hade varit bäst för oss alla om vi haft ett enat, demokratiskt Norden.
Bort med kungar, adel och invandrade pekuniära, parasitiska “affärsmän”!

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Falsterbo
Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Falsterbo

Når jeg så synes der er lidt for mange stemmer på den anden side sundet til demokrati er fornuftigt, vil jeg foretrække demokrati- hver for sig.

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago

Oxenstierna lyckades övertala rådet att 1643 förklara krig mot ett militärt svagt Danmark, det så kallade Torstensons krig. I freden i Brömsebro lyckades han att få danskarna att avträda Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel samt Halland på 30 år… I ett berömt brev till Oxenstierna den 4 december 1630, skriver Gustav II Adolf “Det vore att önska att flere funnes, som med samma beskedenhet, trohet och vett saken hanterade; tvivelsfritt vore det, att riksens tjänst och allas vår välfärd då säkrare stode.” Han kallar honom “… ett instrument, mig av Gudi givet, många tunga saker igenom att lykta.” och anförtror honom… Read more »

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Peter Buch

På nær Halland var de nævnte landskaber ikke danske, men norske, og – for Øsels vedkommende – sågar svensk. I hvilket omfang Halland deltog i oprøret mod svenskerne ved jeg ikke. Modstanden mod svenskerne ophørte stort set da tyskerkongens tyske lejetropper anvendte “den brændte jords taktik” i Skåne. Det kunne danskheden trods alt ikke holde til.

Jeg havde ellers lige sat mig til rette for at skrive et langt indlæg, men så opdagede jeg tilfældigt ved en google-søgning, at Stig Wørmer har skrevet det væsentligste her:

http://www.danskskaanskforening.dk/lit_broentilbage.htm

Hermed anbefalet.

– – –

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Morten - - -

Morten At jeg tilhører hvad nogle vil betegne som den revancististiske del af Dansk-Skånsk Forening, og jeg selv betegner som personer foretrækkende dansk hegemoni var udeladt. http://no.wikipedia.org/wiki/Jemtland_og_Herjedalen …1361 blev øen erobret fra Sverige af Valdemar Atterdag efter Slaget ved Visby, og først i 1645 blev øen atter svensk ved freden i Brömsebro… da.wikipedia.org/wiki/Gotland …Via Dvina kunne man ad forskellige ruter nå frem til Dnepr ved Gnezdovo. Sagaerne fortæller om flere sammenstød mellem indbyggerne på Øsel og vikingerne. [1] 1030 Øsel lå ved en vigtig handelsvej. Øboerne byttede varer med vikingerne og handelsmænd, der var på rejse til de store handelspladser.… Read more »

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Det troede jeg at vide, at den var, rent etnisk. Men nu ser jeg, den snarere var estisk. Glimrende at få rettet. Årsagen til min overfladiskhed er dog stadig den grundlæggende pointe, at den ikke var dansk.

– – –

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Peter Buch

“Estlandssvenskerne var et svensktalende mindretal på cirka 10.000 mennesker i det nordvestlige Estland, som kendes siden 1200-tallet. Næsten alle estlandssvenskere udvandrede til Sverige under 2. verdenskrig, og kun ganske få er endnu bosat i Estland.”

“Ældre kilder nævner svenske bosættelser i yderligere områder langs det meste af landets nord- og vestkyst samt på Ösel (Saaremaa) og Kynö (Kihnu), men disse befolkninger var assimileret, før 1800-tallets interesse for etnologi begyndte.”

Noget af det her har jeg forlæst mig på, da jeg engang i min pure ungdom interesserede mig for historie.

– – –

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Morten …den grundlæggende pointe, at den ikke var dansk… Du kunne i ungommens dage have lært ikke at gå mod kilderne, eller i et mindste have en bedre skrøne klar. Flertallet af befolkningn på Øsel var vel altid, når der muligvis ses bort fra perioden med den store tyske styrke omtalt i min kommentar 17 November 2014 kl. 22:35, der måske ikke engang omfattede et flertal af tyskere, ester. Problematikken med de først ankomne efter istiden er her udeladt. Men som du og alle andre kan se var øen Øsel dansk ejet og styret fra 1560. Ikke og ALDRIG under… Read more »

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Det formelle ejerskab kan dog aldrig være pointen her.

– – –

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Morten

Det Brømsebrofreden går på, de premisser aftalen bygger på er det formelle. Som jeg ser det.
Vel også som de der indgik aftalen så det.

At du er uening i det formelle ejerskab er eller var pointen, og ene ikke må være det grundlag beslutninger tages ud fra er naturligvis interessant. Men hvad er pointen da?
At voldelige herskere i fortiden var primitive og ikke tillod oprindelige småfolk at leve i fred og ro?
Er det egentlig anderledes i nutiden?
Hvad er dit forslag/dine forslag til en anden tilgang?

Med venlig hilsen-
Peter Buch

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Kære Peter

Min kommentar gik oprindeligt kun på, hvem man kunne forvente opstand fra. Det kunne man fra skånelandene efter Roskilde-freden. Det nationale tilhørsforhold fornægtede sig ikke. Man kan jo også læse i Wørmers artikel, at modstanden mod adskillelsen var dybtliggende i almuen. – Mens adelen så mere opportunistisk på sagen, underlagt et tysk dynasti, som Danmark jo var. Et dynasti, som “fyrede” den gamle adel efter krigen, hvilket nok ikke netop skærpede appetitten på genforening i den stand. Men just dét forhold sætter vel netop almuens ressourcefattige kamp i relief.

– – –

Peter Buch
Peter Buch
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Morten

Jeg begynder her min kritik af Sverige med eksemplet Oxenstierne, indirekte rettet mod socialdemokraten Westerholm, der prisende Oxenstierne belejligt overser eller udelader hvad der også ligger bag den hævdede velfungerende svenske stat- ud over organiseringsevner, tilegnelsen af hvad der ikke var svenske områder ved erobring.
Vore perspektiver er forskellige. Mit udgangspunkt var:

…Det Sverige, en av världens äldsta stabila stater med den första fungerande statsapparaten som skapades av Axel Oxenstierna på tidigt 1600-tal, kan snart vara ett minne blott…

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Peter Buch

Men den pointe rører jeg skam ikke ved! Svensk historieskrivning er ikke fuld af fejl. Den er fuld af løgn.

– – –

Arne von Kappelgaard
Arne von Kappelgaard
7 years ago

Muslimens egentlige hensigt kan billedligt beskrives således. En enlig sejlbåd er ude på havet, befolket af europæiske kristne, da bliver en flok skibbrudne muslimer taget om bord. Medens de kristne er beskæftiget med at betjene fartøjet, så er muslimerne i gang med at plyndre proviantkammeret og bore skibet i sænk ! Det er i bogstaveligste forstand det, de gør i dagens Europæiske lande, hvor de får bevilget opholdstilladelse. Det er deres tak for det statsborgerskab der blev dem bevilget. De ønsker ikke velordnede samfund, men kaos, ufred og uorden. Kun et nådesløst diktatur formår at holde den tilbagestående befolkning på… Read more »

Ballelars
Ballelars
7 years ago

Det er påfaldende at alle de store svenske dagblade nu på samme tidspunkt skriver at det er nødvendigt at begrænse indvandringen. Det er lige før man tror på at der sidder nogen og styrer dem…

Falsterbo
7 years ago
Reply to  Ballelars

Skenbar anpassning för att behålla makten.

Peter Andersen
7 years ago
Reply to  Ballelars

Knaptrykkerkompaniet in action…

I øvrigt er jeg begyndt at lege lidt med den syge tanke, at Reinfeldt egentlige agenda var at “rub the lefts nose in diversity..”

Det ville i så fald være temmelig smart, omend grusomt overfor den stakkels befolkning. Men hva’? Sådanne overvejelser gør en politiker sig vel ikke…

LarsS
LarsS
7 years ago

Steen,

Ups, der kan man se, hvor man skal passe på med at tro hvad man finder på nettet.

Jeg hoppede lige i og troede på den Putin udtalelse.

Nå, men så har jeg lært endnu en lektion 🙂

Hans
Hans
7 years ago

Det jeg ikke forstår, er at P.E.T. og Sapo intet gør for at standse disse politikere en gang for alle, og beskytter de svage danskere og svenskere, børn, ældre og handicappede, som voldtages, dræbes, ydmyges, fornedres og får smadret knæene, som den 97-årige dame i Nivå. Jeg synes det er vildt ulækkert at disse stærke P.E.T.- og Sapo-folk og deres familier i stedet nasser på det danske og svenske samfund og svage danskere og svenskere, som de på grim, fascistisk vis foragter og ikke gider hjælpe. Så skal disse P.E.T.- og Sapo-folk og deres familier ligge det danske og svenske… Read more »

nobody
nobody
7 years ago
Reply to  Hans

@Hans det är lite för mycket danska för mig, men PET och andra underättelse tjänster runt om i Europa följer sina herrar (den inhemska eliten) intil dess de förstår att de skall följa folket som de tillhör. Ett PET som inte försvarar sitt folk, behövs inte längre och kan därmed följa den svenska pressen (dit pepparn inte växer).

Ett PET som tar sitt uppdrag på allvar följer den grundlag som är lagd av folket (punkt slut). Allt annat är tjänstefel och skall beivras.

nobody
nobody
7 years ago

Precis som i alla andra religioner så finns det vissa grejor som man inte kan göra!

“Metallica – The Unforgiven”: http://www.youtube.com/watch?v=2BPq5C3AevY

nobody
nobody
7 years ago

Det är nämligen så att jag tror vi svenskar kommer övervinna våran katastrof före er danskar; På grund av våra svikare till politiker! Återigen kommer vi svenskar vara försvaret av den protestantiska världen (läs 30-åriga kriget). För vad det är värt, vi räknar med er danskar, normänn, finskar och islänningar! “Max Manus Man of War”: http://www.youtube.com/watch?v=M8RPdzrSKXE

P.S. Vi förlåter alltid dem som ångrar sina gärningr och återvänder till oss! Hur skulle vi annars kunna kalla oss själva kristna?

Morten - - -
7 years ago
Reply to  nobody

Hvorfor ytrer uenigheden sig ikke bare i stemmeboksen? Hvem er svigerne? De folkevalgte? Lyt til ordet “folkevalgte”. Hvem vil folket gøre oprør mod? Sig selv? Haves det nødig?

Skulle hvo, der end ikke har mod og sjælsstyrke til at stemme efter sin inderste overbevisning, have mod til at kæmpe og stille til regnskab? Hvorledes?

– – –

Prudentius
7 years ago
Reply to  Morten - - -

Du har helt ret! Europæerne bliver veeeeed med at stemme på partier-politikere, der simpelthen ikke varetager deres mest grundlæggende interesser. Vi er simpelthen i Vesten grundigt ude af træning med at tage vores egen overlevelse alvorligt. Mange stemmer går ind på ren vane, jeg er “borgerlig” eller jeg er “rød”, uden nogen overvejelse af om de her ting overhovedet længere gælder for de partier man stemmer på. Det kan godt være at de borgerlige partier står for lavere skatter og en “erhvervs-venlig” politik, men står de egentlig for noget levedygtigt samfund, som danskerne flest vil nyde godt af, både nu… Read more »

Morten - - -
7 years ago
Reply to  Prudentius

Vel talt, Prudentius!

Det er en moralsk og åndelig krise, der ikke er fyldestgørende beskrevet af selv vore bedste tænkere. Hvad er det for spørgsmål, disse generationer ikke kan besvare? Og hvorfor! Det har ingen skrevet om endnu.

– – –

nobody
nobody
7 years ago

@LarsS: “…I er et fantastisk folkefærd og jeg er slet ikke i tvivl om, at når først nationalstaten og jeres velfærd kommer i spil som værende truet (hvilket alt tyder på, lige nu), så vil der rejse sig et folkeoprør mod de svenske politikere og deres nyttige idioter (media), som har sat alt opsparet samfundskapital over styr og ødelagt de næste generationers fremtid.” Tack!, det låter som du är insatt i det svenska sinnet. Men du har fel i att vi inte har styrka nog att vända den katstrof som är på väg. Vi kan! Vi vill! Och de som… Read more »

LarsS
LarsS
7 years ago
Reply to  nobody

@nobody

Måske har jeg ikke været tydelig nok, men jeg tror på at netop I svenskere har styrken til at klare den katastrofe, som jeres politikere har skabt.

Gubben
Gubben
7 years ago

@LarsS och ni andra fatalister!

“Vi kan ikke skrue tiden tilbage og de mennesker som er flyttet ind i vores lande er her og de kan vi ikke ændre på.”

Naturligtvis kan man ändra på det! Om man vill!
följande scenario: Ekonomin kollapsar. Inga mer pengar till “etnikerna” Uppror, plundringar m.m. Polisen, försvaret (det lilla som är kvar) SAMT den relativ väl bevåpnade civilbefolkningen börja försvara sig OCH rensa ut allt som brokar…. Än så länge är vi majoriteten.
Är detta verkligen ett totalt otrolig scenario?
Inte för mig!!!!

Utlandssvensk
Utlandssvensk
7 years ago
Reply to  Gubben

@Gubben,

Visst är det möjligt att reversera utvecklingen. Titta bara på alla länder som har kastat ut sin vita befolkning.

Men är det troligt? Knappast, enligt min uppfattning. Dels finns det ingen som helst opinion för repatrieringar nu och dessutom är det mycket tveksamt om pursvenskarna verkligen är i majoritet i den åldersgrupp (dvs. unga män) som räknas när konflikter utkämpas.

Mer troligt är att pursvenskarna drivs ut när det väl blir våldsamt. Möjligen kan de klara att behålla en del av landet.

LarsS
LarsS
7 years ago
Reply to  Gubben

@Gubben Jeg tror dit scenario er meget muligt og jeg kan udmærket følge din tankegang. Men stadig er jeg overbevist om, at langt de fleste nye “borgere” er mere drevet her til Norden af økonomiske interesser end af frygt for politisk forfølgelse og tab af livet i det land de kom fra. Det viser den enorme trafik af “flygtninge” som gerne vil hjem og holde ferie med deres familie, eller de utal af børn som sendes frem og tilbage mellem deres nye land og det “gamle”, for at modtage både god gammeldags undervisning i deres oprindelige narrativ og finde fætre… Read more »

Peter Andersen
7 years ago
Reply to  LarsS

Der bliver ikke nogen lande at flytte til for disse mennesker, hvis pengekassen klappes i. Hvis først det er nået dertil, har man erkendt deres uduelighed alle steder. Og så skal du bare se dem te sig efter alle kunstens – og islams regler. Det er hvad vi har at se frem til, når vi ikke gider være deres slaver længere. Næ, vi kan lige så godt begynde at forberede os på meget grimme scenarier. Først i Sverige og siden i Frankrig, Italien, England, Holland, Belgien og hvad ved jeg. I mine øjne burde vi skide USA et stykke og… Read more »

LarsS
LarsS
7 years ago
Reply to  Peter Andersen

Tjae, vi er nok mere enige end uenige. Som tidligere sagt, så gøder vi jorden for noget helt andet end det bløde fælleskab som vores nuværende “politikere” synes vi i rundkreds og fællessang alle skal være enige om, er paradis på jorden. Denne udmelding fra Putin siger alt, og jeg kan kun være enig i hvert et ord: On February 4th, 2013, Vladimir Putin, the Russian president, addressed the Duma, (Russian Parliament), and gave a speech about the tensions with minorities in Russia: “In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work… Read more »

Peter Andersen
7 years ago
Reply to  Peter Andersen

Det kan godt være han ikke har sagt det, men jeg føler mig ret overbevist om at han mener det…

Anna
7 years ago

Har de inte kommit till sans tidigare tycker jag att de ska följa med ner för fallet. De gör mig bara förbannad när de plötsligt talar om “volymer”. De kan gott hålla käften! För mig är Sverige förlorat.

Utlandssvensk
Utlandssvensk
7 years ago
Reply to  steen

,

2050!

Jag hoppas att du har rätt men tror absolut inte att landet kommer att hålla ihop så länge.

Max 5 år innan det börjar falla sönder på allvar men det kan gå mycket fortare.

utlandssvensk
utlandssvensk
7 years ago

Ja, landet ar borta. Lika bra att inse detta.

LarsS
LarsS
7 years ago
Reply to  utlandssvensk

@utlandsksvensk Jeg er ikke så sikker på at du har ret i at landet er borte. Se på de sidste 3 ugers debat og opinion i Sverige – der er sket en 180 graders ændring. Selv de mest etablerede SD-hadere er nu fremme og taler om kapacitet og volume! I 12 år arbejdede jeg som direktør for en stort svensk koncern og jeg lærte en masse vidunderlige svenske mennesker at kende. I er et fantastisk folkefærd og jeg er slet ikke i tvivl om, at når først nationalstaten og jeres velfærd kommer i spil som værende truet (hvilket alt tyder… Read more »

Peter Andersen
7 years ago
Reply to  LarsS

Du skal stadig lige huske på at de er godt i gang med at lukke en halv til en hel million flere muslimer ind i deres land, over de næste 3-4 år..!

At de begynder at debattere det nu er vel at betegne som et naturfænomen. Lidt som tyngdekraften…

Der er ligesom ikke andet at gøre. Det er for sent – alt for sent. Men snakke, det kan de. Og det kommer de også til..!

Utlandssvensk
Utlandssvensk
7 years ago
Reply to  LarsS

Lars S, Jo, visst finns det många framgångsrika svenska företag men man måste förstå att det folk som byggde upp dessa är borta. Redan nu utgör utlandsfödda eller personer med minst en utlandsfödd förälder 34% av åldersgruppen 0-44 år (se Affe för detaljer). Troligen är därför pursvenskarna i minoritet i gruppen under 18 år och definitivt i minoritet vad gäller nyfödda. Om man dessutom lägger till det massiva inflödet av nya, yngre personer är det helt uppenbart att kommande generationer “svenskar” inte på något sätt kommer att kunna jämföras med dagens vuxna vad gäller förmåga att skapa ekonomisk tillväxt. Tänk… Read more »

LarsS
LarsS
7 years ago
Reply to  Utlandssvensk

@Utlandssvensk, Giver dig helt ret i at situationen er kaotisk for Sverige. Min indgangvinkel er måske naiv, men jeg tror stadig på at stærke politiske ledere kan gøre en forskel. Det modsatte scenario er revolution og anarki, indtil de skyldige er dømt og borte. Men selv en ny 1789 revolution vil kræve, at alle er parat til en ny start, og så er det blot at jeg maner til ro og fornuft. Fjerner man ex. alle sociale bidrag i “en ny start” for Sverige eller Danmark, kan jeg love dig for, at der ikke er brug for deportation eller lignende.… Read more »

Utlandssvensk
Utlandssvensk
7 years ago
Reply to  Utlandssvensk

Lars S, “De som har levet livet gratis på det generøse samfund og kun hentet deres månedlige bidrag uden at bidrage med en eneste krone, vil omgående gå på WEB og bestille en flybillet til næste naive land” De kommer säkert att försöka men vilka länder kommer att släppa in dem? De som har kommit till Sverige senaste 20 åren saknar i nästan samtliga fall id handlingar och kommer från världens värsta kaosländer. Vem vill ha in dessa personer? Inga västländer, så mycket är säkert och gränserna kommer att stängas mot Sverige om det blir många som försöker lämna. Att… Read more »

Jesper
Jesper
7 years ago
Reply to  LarsS

Nej, den holder desværre ikke. I årtier har politikerne håbet på, at det nok skulle gå, hvis indvandrerne kom i arbejde, og deres børn kom i den danske folkeskole. Men det gjorde det som bekendt ikke. Det er derfor et helt andet problem vi står med, og man kan ikke assimilere folk, der med al magt og kraft holder fast i deres oprindelige kultur. Vi kan heller ikke bare uden videre kræve, at folk rejser hjem igen. Vi står først og fremmest med en kæmpe kulturtilpasningsudfordring. Og som de fleste er ved at finde ud af, er det ikke indvandrerne,… Read more »

LarsS
LarsS
7 years ago
Reply to  Jesper

@Jesper Se mine tidligere kommentarer. Det jeg vil holde fast i, er at forandring er mulig, men det kræver fasthed og krav. Europa er et vanvittigt kontinent og historisk set har vi formået, at bidrage til verdenshistorien med de mest magtsyge og despotiske personligheder man kan tænke sig. At tro der ikke igen vil dukke en Peter den Store, Napoleon, Bismarck, Hitler, Stalin op (Hvem sagde Putin??) er i mine øjne utænkeligt. Vi europæere kan leve i fred og fordragelighed en generation eller to, men så er nok også nok og vi har lullet os så meget i søvn at… Read more »

Olav
Olav
7 years ago
Reply to  Jesper

At kassen vil bli skrinn (tom) i Sverige, anser jeg for åpenbart. Det kommer også til å stå på vilje til å betale det potensielle vanvidd de har importert, når det går opp for allmennheten hva de har vært med på, fordi de hadde tillit til demokratiet. Jeg mener vi burde møte denne situasjonen med full alert som naboland når situasjonen oppstår. Men som vi har sett i flere tiår, evner ikke vår tids politikere å se fremover, selv om en og annen blant folk ute på gaten ser situasjoner komme. Man vil derfor planlegge tiltak, med begge ben dypt… Read more »

norje
norje
7 years ago
Reply to  LarsS

Vi kan ikke skrue tiden tilbage og de mennesker som er flyttet ind i vores lande er her og de kan vi ikke ændre på.

Jo, det er bare å deportere dem det. Man må nok ha en sterk leder på plass av noe slag for å sette det i gang. Saud-Arabia deporterer millioner. Folk flest er jo hønsehoder og vil ikke stemme på effektive tiltak som må til.

52
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x