18
jun
Seneste opdatering: 19/6-19 kl. 1822
50 kommentarer - Tryk for at kommentere!


Af Realisten, foto © Snaphanen.dk, klik for helskærm. Lars Løkke – en statist i et presseiscenesat teaterstykke.

Vil “demokratiet” omvende eller stoppe befolkningsudskiftningen?

Det danske demokrati har været en fast bestanddel af min bevidsthed siden jeg var en ung mand. Ideen om at man kan stemme på et parti og få sine interesser opfyldt har i lang tid været kernepunktet for hvordan jeg selv – og mange andre, tror jeg – forstår samfundet.

Og er der ikke noget smukt ved denne tanke? At et folk vælger deres repræsentanter, og at disse på meningsfuld vis opfylder deres vælgeres ønsker? Men åh, det er bare ikke sådan at systemet fungerer, hvilket de sidste tyve år i dansk politik har demonstreret på efterhånden total vis. For i høj grad virker det til at demokratiet har spillet fallit overfor befolkningsudskiftningen, og at der i fremtiden formentlig vil blive behov for et helt nyt system hvis dette problem virkelig skal løses.

Er det en radikal pointe at ”demokratiet” ikke vil lykkes med at stoppe og/eller reversere befolkningsudskiftningen?

Næh, det tror jeg ikke. Hvis demokratiet virkelig kunne have stoppet det her problem, så havde det gjort det allerede i 2001 hvor VKO overtog magten. I stedet er vi blevet spist af med diverse administrative småændringer lige siden, og intet lader til at noget rigtigt vil ændre sig.

I stedet virker det til at stort set alle partier er blevet enige om at lade katastrofen fortsætte. Ja, faktisk virker det til at de ikke engang ”ved” at der findes noget der hedder familiesammenførsler og fertilitetsrater. Det er intet mindre end et galehus vi er vidne til i disse år.

Et folketingsvalg som ikke vidste hvad det ville

Der er mange faktorer man kan kigge på hvis man vil forstå hvorfor demokratiet ikke evner at stoppe befolkningsudskiftningen. I denne artikel vil jeg gennemgå en del af dem; hvilket er en vigtig opgave da det hjælper os til bedre at forstå det paradigme vi befinder os i, samt hvordan fremtiden kan udvikle sig.

Et godt sted at starte er vores nylige folketingsvalg. Selve demokratiets fallit går selvfølgelig ud over dynamikken i blot ét folketingsvalg, men hvert valg indeholder faktisk grundelementerne i demokratiets fallit, hvorfor det giver mening at se nærmere på det.

Lad mig sige det med det samme: Det her folketingsvalg var en opvisning i politisk impotens og journalistisk virkelighedsskabelse. De to ting afgjorde valgets narrativer, dynamik og endelige udslag. Hvilken chance har den dybere sandhed overfor en journalist-stand, der skaber de virkeligheder de ønsker, og en såkaldt borgerlig blok der ikke engang ønsker at erkende de problemer der findes? Det er formentlig som jeg skrev ovenfor; at ”demokratiet” næppe kommer til at løse befolkningsudskiftningen.

En borgerlig blok der er gået i stå

For det første skyldes valgets udfald nok i høj grad at der ikke længere findes nogen reel forskel på venstrefløjen og den etablerede højrefløj i dansk politik. For helt ærligt: Hvad er meningen med en borgerlig blok hvis den blot fører venstreorienteret indvandringspolitik? – Det kan jeg sgu ikke blive begejstret over. Så hellere lade den borgerlige blok dø indtil den rekonstituerer sig rundt om en alliance, der rent faktisk vil stoppe indvandringen, og ikke bare tale om det. Indtil da spilder de blot vores tid.

Der findes ikke nogen stram udlændingepolitik

Dernæst, så er det jammerligt at være vidne til et enigt presse- og kommentatorkor der i årevis med pligtskyldig mine taler om en ”stram udlændingepolitik,” når tusindvis på tusindvis af familiesammenførte udlændinge strømmer ind i landet – plus nu også en hel del indere og kinesere som vi næppe har det store til fælles med, men som under halve liberale sandheder kan komme til landet i form af ”arbejdskraft”.

Stram udlændingepolitik.. Jo tak, prøv at tage en tur ud af Frederikssundslinjen og fortæl mig om hvorvidt den etniske sammensætning ser anderledes ud i forhold til for ti år siden? – Du er en idiot, kære journalist. Helt ærligt, du er en idiot. Der findes ikke nogen stram udlændingepolitik. I stedet findes der en konstant udskiftning af det danske folk.

Hvad skal den almene vælger gøre overfor dette paradigme? En hel hær af journalister og politikere der alle taler om en ”stram udlændingepolitik” mens tusindvis af mennesker årligt vælter ind over grænsen? – Den almene vælger der måske kun læser politisk indhold fem minutter om ugen, og bruger resten af sin tid på fodboldnyheder, mode eller realityshows? – Sådan en person tror vel oprigtigt på at der findes en ”stram udlændingepolitik”, og at socialdemokraterne nu også er garant for den. Propaganda virker desværre. Ikke på os, men på masserne.

Et system der ikke virker

Det er egentlig derfor jeg tvivler på at det demokratiske system ”nogensinde” vil løse det her problem. – Fordi dem der styrer dets narrativer og beslutninger enten ikke kan eller ikke vil indse at befolkningsudskiftningen stadig buldrer derudaf.

Personligt har jeg i mange år – måske altid – haft en lidt socialromantisk tro på at demokratiet og vores politikere på et eller andet tidspunkt vil besinde sig og indstille indvandringen når den etniske udskiftning er blevet for omfattende. En form for endelig forbrødning mellem den politiske klasse og det danske folk. Men selv denne tese er jeg efterhånden begyndt at tvivle på, eftersom det politiske system virker til at have en række indbyggede komplekser der faktisk modvirker denne udvikling.

Ja for det første så eksisterer de fleste politiske partier jo som et hierarki, hvor en eller få personer har magten og dikterer den linje som partiet har. Hvis andre i partiet er uenige med denne linje kan de komme i problemer, hvilket vi allerede har set flere eksempler på.

Søren Pind talte f.eks. i tidernes morgen den førte indvandringspolitik imod – og fik en røffel for det. Rasmus Jarlov har problematiseret befolkningsudskiftningen – og er ikke blevet tilstrækkeligt belønnet for det. Konsekvensen bliver bare at det i højere grad i stedet bliver vanetænkere og karrierepolitikere der bliver hvervet til ordførerposter og ledende stillinger, hvormed et politisk parti simpelthen stopper med at udvikle sig. Venstre og Konservative de sidste tyve år er glimrende eksempler. DF også.

Bureaukrater versus patrioter

Dernæst eksisterer der også det systemiske problem at mange af vor ledende politikere nok er bureaukrater snarere end patrioter. Mange politikere i de ofte lidt ældre establishment-partier er ofte fedtspillende bureaukrater der primært arbejder for deres egen karriere, og som nægter at tage chancer på deres lands vegne. Tænk Søren Pape og Lars Løkke, og du ved hvad jeg mener.

Patrioter er anderledes. En patriot sætter altid hensynet til sit folk og sit land over hensynet til sig selv. En patriot er også villig til at gøre det rigtige selvom det indebærer en risiko for ham selv og hans egen karriere. Men helvede fryser til is før typer som Løkke og Pape bliver patrioter. Og dem der efterfølger dem bliver formentlig desværre karrierepolitikere også, hvormed landets tiltagende deroute blot fortsætter. Som sagt; det er et indbygget problem.

Nye Borgerlige og Stram Kurs er skam ikke bureaukrater. Her har vi nogen personer der rent faktisk er ægte patrioter – eller på vej til at blive det. Men som alle nok kan forudse vil de og deres løsninger formentlig blive holdt udenfor det etablerede politiske spil, hvilket jo allerede er tilfældet.

”Demokratiet” bliver næppe løsningen

Det er egentlig derfor jeg er så pessimistisk på vegne af vores politiske system: Fordi det har indbyggede komplekser der forhindrer at tidens største problem bliver løst. Nej, problemerne i politik virker nærmest uoverskuelige på nuværende tidspunkt:

En befolkningsudskiftning der har kørt på i fyrre år. En politisk klasse der ikke vil anerkende det. En journaliststand der enten ikke ved, eller lader som om det ikke eksisterer. Patriotiske partier der bliver holdt uden for magten. Og et demokratisk system som ser ud til at have indbyggede mekanismer, der holder de rigtige løsninger udenfor magtens maskinrum.. Nej, demokratiet bliver næppe løsningen.

Hvad bliver da løsningen? – For der findes vel en løsning, gør der ikke?

Tja, nu er jeg efterhånden nået den alder hvor jeg er ved at blive mere pessimistisk end optimistisk, og måske skal vi erkende at der ikke rigtig findes en løsning indenfor det demokratiske system, men blot en dårlig tilstand der bliver endnu værre – og et Danmark der i højere grad vil ligne Sverige alt imens journalister og politikere fløjter og kigger den anden vej – eller snubler over dem selv i bortforklaringer og fokus-forskydelser. Lad os håbe ikke vi kommer derud, men helt ærligt: Det er ikke umuligt, givet de udfordringer vi er oppe imod.

Tre mulige løsninger

Lad os derfor forsøge at kigge ud over det ”demokratiske” system efter mulige løsninger. For selvfølgelig findes der en teoretisk løsning på ethvert problem, uanset hvor usandsynlig den så end ser ud fra et umiddelbart perspektiv. Betragt derfor det nedenstående som et tankeeksperiment på landets vegne. En form for fremtidsteori hvis vi kigger tyve til tredive år ud i fremtiden:

Løsning #1: Et militærkup

Den første teoretiske løsning omhandler et militærkup. Måske vil vi på et tidspunkt simpelthen se at det danske militær ”får nok”; mister tålmodigheden og kører tanks og divisioner af soldater ind på Christiansborg og dermed indstiller det danske demokrati.

En sådan begivenhed er måske svær at forestille sig lige nu, men absolut ikke umulig på den lange bane, og da slet ikke i lande som f.eks. Frankrig hvor situationen allerede er ved at eskalere endnu mere. Officerer er jo trods alt også bare mennesker som gerne skulle have en hverdag til at fungere for deres familier, hvilket i højere grad bliver sværere i takt med at befolkningsudskiftningen eskalerer. Det skulle ikke undre mig om en magtovertagelse på et tidspunkt kan virke ret appellerende på flere af dem.

Løsning #2: En folkelig opstand

Den anden teoretiske løsning er at almindelige danskere simpelthen på et tidspunkt får nok, og at de – næsten bogstaveligt talt – vælter en regering ved fysisk magt.

Jeg har personligt svært ved at se hvordan dette skulle ske, for den gennemsnitlige person finder det nok svært at sætte sig op imod en befolkningsudskiftning der bliver støttet af 80% af alle partier. Det kræver simpelthen en vis desperation at gå ned og kaste sten på Christiansborg og formentlig blive kvitteret med en bøde og fængselsstraf som konsekvens. Formentlig kræver det en helt anden situation, eftersom et oprør typisk først opstår når et folk intet har tilbage at tabe og dermed finder sig presset ud i en situation hvor et oprør er det eneste rationelle alternativ. Bevares, vi kan sagtens komme derud – men vi er der ikke endnu.

Løsning #3: Et patriotisk kup

Den sidste løsning tror jeg måske er den mest realistiske. Kort fortalt tror jeg at vi måske kan forvente at fremtidige patrioter en dag får nok af den eskalerende situation og at de i stor stil vælger at organisere sig og sætte ind mod landets folkevalgte politikere.

F.eks. kunne man forestille sig at de pågældende patrioter samler sig i en stor gruppe og laver et stormløb på Christiansborg hvor de simpelthen anholder de folkevalgte politikere og fremtvinger en forhandlingssituation med hæren med det formål at nedsætte en ny regering, der stopper befolkningsudskiftningen.

En sådan situation tror jeg faktisk har en reel chance for at lykkes, eftersom de fleste danske officerer er nationalkonservative af sindelag, og formentlig ligeså irriterede over befolkningsudskiftningen som vi herinde er. Hvis en stor gruppe på f.eks. tyve tusinde patrioter foretog et decideret stormløb på Christiansborg; belejrede bygningen og tilfangetog de ansvarshavende politikere – så kunne et reelt paradigmeskifte komme på tale.

Et kup er vel også det træk som patrioter og nationalsindede typisk har benyttet sig af, er det ikke? Revolutioner og folkelige opstande er venstrefløjens metoder – og ofte nogle rodede affærer. Et kup er højrefløjens metode – og ofte mere kontrolleret og mindre blodig end en egentlig revolution.

Når demokratiet udspiller sig selv

Selvom jeg anser løsning #3 foroven som den mest realistiske situation tror jeg næppe at den umiddelbare fremtid vil byde på den. I højere grad tror jeg at demokratiet først skal udspille sig selv – og fremstå som impotent overfor alle før en handling som den ovennævnte kan manifestere sig. Bevares, demokratiet er skam begyndt at knirke i sømmene for menigmand – men det er endnu ikke blevet eksponeret som en total fadæse. Om ti, tyve eller tredive år kan det dog se meget anderledes ud.

For har du ikke følt det selv, kære læser? Har du ikke selv mærket sorgen og afmagten vælde op i dig? Har du ikke selv mærket en brændende lyst til at ”gøre noget” – til at tage handling på dit lands vegne?

Personligt har jeg selv følt denne følelse utallige gange, og guderne skal vide at jeg ofte har leget med tanken om at marchere mod Christiansborg sammen med tusindvis af ligesindede for at afsætte en regering som jeg på ingen måde anser som legitim.

Jeg ville gå i første linje, ville jeg, og kravle over barrikaderne i stormvejr såfremt situationen kaldte på det. Og mon ikke Borgens vagter blot pænt ville træde til side for titusindvis af patrioter som de allerede deler verdenssyn med – og som kommer for at afsætte en regering som de i deres stille sind afskyer? Jo, det tror jeg de ville. Ikke blot er tanken berusende – den er formentlig også rigtig.

Men det er som sagt en tanke blot, og vi er der ikke endnu. Hverken som land, folk eller politisk system. For først skal det blive værre før det kan blive bedre. Det ovenstående er blot for at pointere at der findes en teoretisk løsning på problemet. En løsning der rent faktisk løser det – og løser det permanent. Og det er ikke den værste tanke at bære med sig i de år vi går i møde som land og folk.

Med disse ord vil jeg ende dette indlæg, og ønske jer alle en rigtig god sommer. Vores sag kommer til at vinde i sidste ende. Men det tager tid, og det bliver formentlig ikke indenfor rammerne af det demokratiske system.

Dette indlæg er skrevet af Realisten

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest
50 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
frank mathiesen
frank mathiesen
2 years ago

Fint indlæg.. Apropos argumenterne og beskrivelserne i indlægget kom jeg – mest p.g.a. vælgerskaren´s intellektuelle niveau – til at tænke på en situation på tv med deltagelse af partilederne inkl. Paludan; P forsøgte at trænge igennem med argumentet om at der efterhånden var mange no go zoner hvor politiet ikke bare kunne komme bl.a. Blågårds Plads, hvilket fik Pape til at angribe Paludan med en kommentar om at Paludan da skulle være mere end glad for at politiet beskyttede ham ved hans demonstrationer. Det fik salen til at bryde ud i kraftige klapsalver. Aviserne´s kommentarer gik – efter hukommelse –… Read more »

AlFredsModer
AlFredsModer
2 years ago

Vi er også oppe imod DR’s konspirationsteorier. DR lancerede for nylig i ‘detektor’ en såkaldt konspirationsteori, angiveligt udtænkt af DR’s hadeobjekt no. 1 Rasmus Paludan. Den gik ud på, at tanken om at muslimerne om 20 år bliver dominerende, er løgnagtig og usandsynlig. Ingen faktuelle kendsgerninger blev anvendt som argument af DR og derfor må DR’s udlægninger i sig selv betegnes som en konspirationsteori, vendt imod det danske folk og således ekstrem landsskadelig. Fakta er, at muslimernes antal i Danmark fordobles ca. hvert tyvende år, resulterende i et antal muslimer i Danmark på omkring 1,5 millioner kort efter 2050. Muslimer… Read more »

Snowflinga
Snowflinga
2 years ago

Det är skrämmande att människor inte förstår att de håller på att förlora sina länder och sin kultur. Demokratiska val kommer inte att hjälpa eftersom globalisterna vill ha mera invandring och kulturmarxisterna vill ha flera röster och tillsammans kommer de att förstöra Europas länder. De stora vinnarna kommer att bli islamisterna. https://www.youtube.com/watch?v=PjYqH1bXBAk

Ivan Dybdal
Ivan Dybdal
2 years ago

Det er et meget realistisk billede, der viser at det har lange udsigter med at få en regering, der stopper befolkningsudskiftningen. Demografien er politiseret og venstrefløjen ser masseindvandringen, som en måde at bevare magten på i al fremtid. De køber stemmerne af det indvandrende proletariat. Det er en global trend. Den vil gøre vesten mere multi-kulti. En proces som det kristne Libanon allerede har gennemgået, siden den for 70 år siden havde 3/4 kristne og de kristne nu er kommet i mindretal. Jeg så lige at en gruppe fra Karavanen af asylsøgere ved grænsen Mexico-USA, det var lykkedes at passere… Read more »

Filuren
Filuren
2 years ago
Reply to  Ivan Dybdal

Det værste er, at den illegale immigration til USA er record high. Tallene for de første måneder af 2019 er højere end de nogensinde var under Obama. Som jeg skrev allerede for knap et år siden herinde på Snaphanen, og fik eftertrykkeligt på puklen for, så er Trump en kæmpe fiasko. Han taber sin vælgerbase med lynets hast. Han lovede at levere på tre ting: – Indvandring – Krig – Økonomi 1,7 miles med nyt hegn (muren er droppet) er det blevet til. Massiv illegal indvandring. Den legale indvandring vil Trump med egne ord have meget meget mere af. USA… Read more »

AlFredsModer
AlFredsModer
2 years ago

TV2 sendte i går aftes en doku om det fascistiske britiske politi. Fra London kørte 5 politifolk i politibil til Edinburgh. De skulle anholde en antimuslimsk aktivist, som havde deltaget i en demonstration i Dover mod illegale indvandrere. Akitivistens lejlighed blev bestormet en tidlig morgen og den farlige aktivist lagt i håndjern. Så blev han transporteret med de 5 politimænd tilbage til London. Her fik aktivisten en betinget dom for gadeuorden. Man tror det er løgn, når man ser de tåbelige britiske flatfoot’s forfølge en antimuslimsk demonstrant helt ud i det absurde. U.K. er blevet et politisk korrekt galehus styret… Read more »

AlFredsModer
AlFredsModer
2 years ago

Nu er det de radikale og enhedslisten som tildeler asyl til alle mulige migranter og andre parasitter i Danmark. Senest har de bestemt, at hvis afviste asylansøgere føder en unge her i Danmark på Sjælsmark Udrejsecenter, så får de automatisk og i praksis asyl her i Danmark. Ungen er adgangsbillet til Slaraffenland og evig forsørgelse. Ungens forældre vil straks videregive det glade budskab til deres trosfæller i Islamistan, som vil komme myldrende i store horder til det dumme, bløde Danmark. Mette F. skal nok give efter for presset, hendes køn taget i betragtning.

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
2 years ago

De flesta förstår att det är fel att stjäla andras pengar. Men om man ber staten(socialisterna)att göra det, och kallar det för SKATT, så tycker många helt plötsligt att det är OK att stjäla pengar.
När min granne kan utnyttja en papperslapp man kallar “RÖSTSEDEL” för att plundra mig, dig och alla andra på inkomster och tillgångar, har man dömt mänskligheten till UNDERGÅNG!!! Amen.

Torsten K
Torsten K
2 years ago

Det er ikke skat vi betaler. Skat betales til den fælles husholdning og er som sådan penge, der kommer alle til gode.

Det vi betaler er beskyttelsespenge som samfundstoppen derefter anvender fuldstændig efter forgodtbefindende.

Undlader man at betale beskyttelsespenge til samfundstoppen sker det samme som, når bordeller, værtshuse, pizzeriaer m.fl. ikke betaler til diverse bander.

Man bliver smadret!

Prøv bare at lade være med at betale ejendomsskat, vægtafgift osv., og se så, hvad der sker…

Samuel af Ugglas
Samuel af Ugglas
2 years ago
Reply to  Torsten K

Socialisterne stjæl det hele!!!
Tör Du ikke sige det, jeg gør.

Snowflinga
Snowflinga
2 years ago

Det ser faktiskt ut som västeuropa håller på att avskaffa sig själv med hjälp av media och politiska partier som övergett sitt eget folk. Men det som kulturmarxisterna, globalisterna och många europeer har glömt bort är att världen består av flera olika länder och kulturer som har utvecklats allt sedan livets uppkomst. Precis som blommor har varje folk sin egen nisch som måste vårdas och värnas om de inte skall försvinna och tas över av andra arter. Europa tycks nu genomgå en ny utvecklingsfas och står vid en vägdelare. Människor kan inte alltid lita på religiösa ledare eller de etablerade… Read more »

AlFredsModer
AlFredsModer
2 years ago
Reply to  Snowflinga

Når skandinaverne bliver en minoritet og migranterne fra de muslimske taberlande bliver flertal, vil Skandinavien i takt med invasionen blive som de taberlande, de muslimske migranter har forrådt ved at stikke af. Migration er derfor en meget dårlig plan for at få et bedre liv – migranterne medbringer alle deres hjemlandes dårligdomme og indfører dem i Skandinavien. Migration er en loose-loose situation for både skandinaver og muslimske migranter. Migration er ligesom at tisse i bukserne; det varmer i en periode, men islams grundlæggende problemer forbliver. Islam skal udryddes eller reformeres som første prioritet.

Snowflinga
Snowflinga
2 years ago
Reply to  AlFredsModer

Danskarna borde byta ut politikerna som inte ser efter danskarnas och Danmarks intresse. Landets gränser borde stängas eftersom migrationen är en lose-lose situation för danskarna.

Brozak
Brozak
2 years ago

Naar meneskene mister forstanden,overtar naturen og naturen er ikke demokrat. Tingene vil falle paa plass av seg selv,automatisk,styrt av realitetene.Fremtiden for hele vest-europa vil bli etnisk apartheid, balkanisering og en okonomi som vil bli kastet 500 aar tilbake i tid.
En slik radikal demper paa menneskenes ekspansive aktivitet vil ikke ha bare negative effekter, men ogsaa mange positive.

T. Snorrason
T. Snorrason
2 years ago

Udmærket indlæg. Militærkup kan hurtigt gennemføres med succes. Det er blot at hive Natoplanerne frem fra kompagnichefernes bokse, planer for at hindre venstreorienterede magtovertagelser, samme som blev brugt af de græske oberster, da de smed Konstantin ud. Jeg tror dog ikke, vi vil se nogen militærkup herhjemme,medmindre det er noget ko-ordineret fra NATO eller anden, måske en regionsledelse. Hvordan er Danmark (og andre europæiske lande) endt i denne situation? En af årsagerne er nok, den måde vort demokrati opstiller kandidater, i hvert fald arbejder de færreste for befolkningen og har ringe kontakt tilsamme. Dette gælder vist specielt Socialdemokratiet, som så… Read more »

Brandmand
Brandmand
2 years ago

Friheden og den myndige mand, hvad blev der af dem som ideal?

Kent
Kent
2 years ago

Den dag de inddrevne skatter og afgifter kun rækker til at servicere vores uindbudte “gæster” og alt andet (sundhedsvæsen, skoler m.v.) er udsultet til det yderste – så kunne man godt forestille sig, at der ville ske noget.
Det heldige er nok, at vi inden det kommer så langt allerede vil opleve denne situation i Sverige, så kan vi jo se, hvad der sker der…

Casper
Casper
2 years ago

Nye Borgerlige og Stram Kurs fik tilsammen 4 % vd valget, og det er de to partier som ønsker en markant stramning af politikken over for islam og indvandring. Så der er absolut ingen folkelig opbakning til et kup lige nu – hvilket vel er grunden til at du fantaserer om et kup, eftersom den demokratiske vej ikke kan lykkes. Vi har faktisk stadig frihed til at danne partier, stille op og bruge stemmesedlen, så jeg kan ikke rigtig forstå hvorfor det folkelige flertal skulle få brug for at begå kup? Problemet er vel at der ikke er et flertal,… Read more »

Morten/Realisten
Morten/Realisten
2 years ago
Reply to  Casper

Jamen jeg er overvejende enig med dig. Jeg tror også at et regeringskup herhjemme er omtrent lige så realistisk som at Venstre og Socialdemokraterne begynder at ophæve statsborgerskaber og udvise indvandrere og efterkommere :). Indlægget skal mere forstås om en potentiel virkelighed om måske tyve til tredive år fra nu af.. – Nu nævner du jo selv Frankrig og Sverige som mere realistiske eksempler, hvilket jeg er enig i. Men Danmark kan jo netop komme ud i den samme situation med tiden – det er jo det der er pointen :).

Filuren
Filuren
2 years ago
Reply to  Casper

4, 14 eller 40 procent.
Hvad får dig til blindt at tro på de tal der offentliggøres?

Regime change hedder det på pentagonsk. Det betyder, at man smider magten ud på røv og albuer. Kongen, kejseren og kirken røg samme vej.

Hvis man oprigtigt tror på, at det liberale regime overgiver sig fredeligt og på demokratisk vis, er man da mere end almindelig naiv.

Brandmand
Brandmand
2 years ago
Reply to  Casper

Der har vi det igen. For den kære freds skyld, er tonen i debatten og tilpasning til normerne det vigtigste, ellers er man ekstremt nationaltkonservativ, som ikke har bred appel. Men vent. Ligegyldighed har sin pris.

Casper
Casper
2 years ago
Reply to  Casper

Brandmand: Forskellen på parlamentarisk demokrati og statskup er mere end bare et spørgsmål om “tonen”. Vedrørende Paludan siger jeg ikke at han skal forhindres i at sige sin mening – jeg siger bare at han støder nogle fra sig, selv om de måske potentielt godt kunne stemme på et anti-islam-parti. Filuren: Jeg er stødt på folk i debatterne her og på Urias, som i ramme alvor mener at Stram Kurs fik 10-20-30 procent eller mere, fordi “alle de kender har stemt på SK”. De mener der er udbredt valgsvindel. Men det tyder på manglende viden om valgsystemet. Det er meget… Read more »

Filuren
Filuren
2 years ago
Reply to  Casper

Hvor ved du det fra? At det skulle være meget svært at svindle. Valgbestyrelserne er politisk udpeget, hovedparten S- og V-politikere. Departementschef Sophus Garfiel(d)s Økonomi- og Indenrigsministeriet er en del af den politiske (og jo, det er den) centraladministration, de har absolut ingen interesse i andet end status quo. Mig bekendt er der ingen, som i ingen, internationale valgobservatører til de danske valg. Og selv hvis der så skulle komme det, ville de være fra EU-regi og dermed biased som ind i helvede. Der mangler ‘checks and balances’, forstået på den måde at så længe alle magtinstitutionerne i Danmark, i… Read more »

Filuren
Filuren
2 years ago

Uskyldstabet er endnu alt for overfladisk.

Demokrati er da et fint projekt. Men det forudsætter selvklart, at man som borger har tillid til dem der administrerer det.

»Socialdemokratiet fik hvor mange procent af stemmerne, hr. departementschef?«
»18, min gode minister.«
»18? Nej, lad os sige 25.«

Rune Hansen
Rune Hansen
2 years ago

OT. Steen, jeg vil gerne støtte, men jeg har ikke Mobile pay. Har du ikke Paypal eller (endnu bedre), et kontonummer i en bank?

Peter Buch
Peter Buch
2 years ago
Reply to  Rune Hansen

Under Realistens ord er der ikoner for Tvitter Facebook og lidt mere derunder står:
Donér engangsbeløb? Kan du forpligte dig til fast betaling?
Under disse ord er der to muligheder, engangsbeløb via Pay Pal til venstre og til højre 7 muligheder for at donere et forudbestemt beløb hver måned. At det kunne være optimalt også at have muligheden på selve forsiden ved Mobilepay-tilbudet er forsøgt foreslået, indtil videre uden resultat…

Rune Hansen
Rune Hansen
2 years ago
Reply to  Peter Buch

Tak (jeg syntes jo også, at Paypal plejede at være der)

Nielsen
Nielsen
2 years ago
Reply to  Peter Buch

Hmm. Vi har tidligere diskuteret/talt om skat,som jeg personlig synes skal manes i jorden. Blogejeren mangler som ni og halvfems procent af os,at vide hvad penge er. Vi skal jo begge have mad i munden og tag over hovedet. Men det er aldrig gratis. Så længe vi accepterer banksternes læs konspiratorernes præmisser,vil vi vedblive at være fastholdte.

Felix Krull
Felix Krull
2 years ago

Fremragende, Realist. Tak. En enkelt ting: Nye Borgerlige og Stram Kurs er skam ikke bureaukrater. Her har vi nogen personer der rent faktisk er ægte patrioter – eller på vej til at blive det. Men som alle nok kan forudse vil de og deres løsninger formentlig blive holdt udenfor det etablerede politiske spil, hvilket jo allerede er tilfældet. Det ved vi ikke noget om endnu. Jeg finder ingen grund til at tro på, at NB skulle være mere troværdige end DF. Når de har folketingspladser nok til at kunne veksle dem til en billet på NGO-karrussellen, sælger de ud. Internettet… Read more »

Den Nervøse
Den Nervøse
2 years ago

Man skal være morderlig forsigtig med at spå om fremtiden. Hvem havde forudset Brexit og Trump? Men jeg tror ikke på nogen revolution i Danmark og slet ikke noget militærkup. Danmark er så gennemdemokratisk og Realistens tanker findes kun hos et fåtal. Hvis der skal være en demokratisk vej, skal danmarks Paludanner lade være med at lave cirkusforestillinger, så længe hr. Og fru Danmark opfatter islamkritikere som vulgære, vil de kun kunne mobiliserer nogle få encifrede procenter af befolkningen og selvom det er mange er det som bekendt ikke nok. Nye Borgerlige havde en chance, men den chance fik Rasmus… Read more »

Torsten K
Torsten K
2 years ago

Folkelig opstand/patriotisk kup: Man har fra magthavernes side for længst sikret sig mod folkelige oprør og patriotiske kupforsøg, og forsikringen hedder ”ejerboliger”. Folk vil gøre stort set, hvad som helst for at kunne beholde parcelhuset eller ejerlejligheden eller vendt om, de vil absolut intet foretage sig, som kan bringe titlen som ”boligejer” i fare, hvilket er præcis det, som vil ske, såfremt et folkeligt oprør slår fejl. Som artiklens forfatter selv er inde på, opstår oprør først når folk intet har tilbage at tabe. Og derouten; tab af ”ejerbolig”, afståelse af bil, farvel til charterrejsen, arbejdsløshed, skilsmisse og så videre,… Read more »

Morten/Realisten
Morten/Realisten
2 years ago
Reply to  Torsten K

Enig. Det er derfor jeg tror at et kup snarere end et oprør er en mere realistisk fremtidsteori. At få den gennemsnitlige person til at sætte bolig, indkomst og karriere over styr i et ukontrolleret oprør er svært at se hvordan skal flaske sig.. Men en lille elite af patrioter der samarbejder med hæren i en kontrolleret magtovertagelse er nok mere realistisk. Måske. Hvis tiden og situationen og alt andet leder derhen..

Torsten K
Torsten K
2 years ago

Spidserne i militæret har skam indset, at den, der lever skjult, lever godt. Får de bare deres bevillinger forholder de sig totalt passive i enhver henseende.

Så er der kun den lille elite af patrioter tilbage. Og se, hvad de kunne stille op ved folketingsvalget!

Anders Bo
Anders Bo
2 years ago

Og i 2005 da DF diskvalificerede sig selv, fik vi Forfatnings-/Lissabontraktaten…

Minucius
Minucius
2 years ago

Fine pointer! Men problemet er vel ikke rigtig den ene eller anden styreform som sådan, men derimod den herskende kultur/ideologi iblandt magteliten. Og Vestens magteliter, de kulturelle, økonomiske og politiske, er globalister i både udsyn og handling. Med andre ord de “globaliserer” de samfund de har magt over. Og magteliter slipper man ikke udenom, ligemeget hvilken styreform man har. Dertil kommer at de fleste almindelige mennesker, meget overfladisk ganske vist, deler herskerklassens hegemoniske idealer-værdier. Som de franske bønder der forsvarede kongemagten efter dens fald til de borgerlige revolutionære. Ligeledes stiller de fleste fra middel-lønmodtagerklassen sig i dag bag det globalistiske… Read more »

Morten/Realisten
Morten/Realisten
2 years ago
Reply to  Minucius

Flertallet af befolkningen er imod indvandringen – men de bliver bare vildledt af mediernes narrativ om en “stram udlændingepolitik”..

Minucius
Minucius
2 years ago

Ja-nej-jo… Det er selvfølgelig rigtigt nok på baggrund af meningsmålinger om udlændigespørgsmålet, meeeen… Det holder ikke stik ved Folketingsvalg, og til forskel for dig og Kasper Støvring tror jeg ikke folk-flest tror der er styr på udlændingeområdet. De er nok nærmere lidt ligeglade eller en smule globalofile. Det er min oplevelse fra diverse samtaler om vind, vejr og politik. (Om end mange også er oplyste og ret vrede over indvandringen, hvilket fornyligt gjorde mig ret sikker på at Paludan og kumpaner ville komme ind – Det blev som bekendt ikke til noget)

ino
ino
2 years ago

Realisten er ikke særlig realistisk, og dertil temmelig meget indstillet på at udøve vold. Jeg har påpeget det før, og jeg billiger hverken hans voldsfantasier eller hans tåbelige tanker forklædt som “analyser”. Et eller andet sted på denne blog har jeg stødt på den gode “Margrete” som i stedet opsøger vælgermøder og stiller kritiske spørgsmål. Det er den demokratiske vej at gå. Dertil kommer læserbreve, mail til journalister når de skriver noget vrøvl. Det har måske ikke nogen umiddelbar effekt, men det er i den daglige kommunikation demokratiet fungerer. Sig til; helst hver gang. Vær aktiv. Opsøg ikke volden. Den… Read more »

Morten/Realisten
Morten/Realisten
2 years ago
Reply to  ino

Det er da en rimelig hårdnakket fejllæsning af mit indlæg: Intetsteds står der at det ovenstående skal tolkes som en opfordring til vold. Tværtimod understreger jeg flere gange at det er en tanke blot – og at en sådan handling selvfølgelig er helt urealistisk i et nuværende perspektiv på det danske demokrati. Men nogen gange giver det mening at skue tyve eller tredive år ud i fremtiden for at forstå det paradigme man befinder sig i. Tror du ikke danske officerer er trætte af den udvikling deres børn og børnebørn kommer til at blive ofre for? Det tror jeg. Man… Read more »

Tim Pallis
Tim Pallis
2 years ago
Reply to  steen

Jeg er ikke sikker på, at politikerne spiller dobbeltspil med os. De gennemskuer det heller ikke ligesom flertallet af befolkningen.

ino
ino
2 years ago

Jeg har ikke skrevet at du opfordrer til vold, blot at du selv – efter min smag – synes indstillet på at udøve vold. Endvidere er militærkup utænkelige i de fleste europæiske lande, ganske simpelt fordi der mangler mandskab. Historisk set har det som regel været obersterne, der udførte kuppene, ganske enkelt fordi de havde kommandoen over kasernerne med de menige soldater. Hvor mange kaserner er der tilbage? Omkring 15! Hvor mange byer kan de “kuppe”? Mindre end 15.

Morten/Realisten
Morten/Realisten
2 years ago
Reply to  ino

Tjoeh. Nu ved jeg ikke om det giver mening at komme ind på detaljerne i et kup, eftersom ovenstående artikel blot er en fremtidsteori. Men: Hvis de danske officerer bliver enige om at overtage magten, så overtager de magten. Hvem skal gå imod dem når de har Hæren under deres kontrol? Det er jo ikke nødvendigt at kuppe hver eneste lille by. Det er jo blot nødvendigt at få kontol over statsmagten og medierne – hvilket man vel sagtens kan med de 10-15.000 mand som står under Hærens befaling. Anyways – nok en irrelevant diskussion eftersom den er udelukkende teoretisk… Read more »

ino
ino
2 years ago

Jeg er bange for at de røde fagforeninger kan mønstre langt flere end 10-15.000 mand. Hæren vil næppe have nogen som helst autoritet hvis den forsøger sig med et kup, og Jenserne vil hurtigt desertere hjem til røde mor.

Torsten K
Torsten K
2 years ago
Reply to  ino

Fidusen ved værnepligt er netop, at det bliver svært for officerer at udføre et militærkup, når en stor del af soldaterne ikke gør tjeneste frivilligt.

Nielsen
Nielsen
2 years ago

Kontrollen over regeringen og medierne kommer aldrig til at falde dig i hænde.
Den tilhører til evig tid Banksterne og deres ejere.

Anders Bo
Anders Bo
2 years ago
Reply to  ino

Mail til journalisterne nytter ikke. De skal imødegås i kommentatorsporene!

Torsten K
Torsten K
2 years ago
Reply to  Anders Bo

Journalister læser overhovedet ikke kommentarsporene!

Opfat kommentarsporene som en slags overtryksventil, hvor folk risikofrit kan få afløb for deres frustrationer.

50
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x