11
apr
Seneste opdatering: 13/4-22 kl. 1958
2 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Vietnamkrigen kostede 60.000 amerikanske døde. Den var en tragisk fejltagelse. I USA kan dødsofrene efter Covid-vaccinerne alene være 187.000 døde. I Europa? VAERS  dødstal er yderst konservative. Hvor mange mennesker, har dine politikere aflivet med deres vaccinepolitik, og hvor mange vil de fremture med at aflive?

Og hvornår vil de sende politiet efter dem, der skriver sandheden? Jeg håber, samtlige main-stream journalister med samvittighed, og som jeg heldigvis undgik at blive en del af i 1972, da jeg blev optaget på deres ‘højskole’, skammer sig inden de lukker øjnene, når de går i seng.  68 erne troede, de havde en vigtig politisk kamp, da de havde det bedre end nogen andre i verdenhistorien. “Alt er politik” hed det, men det er løgn. Kun i syge kulturer, bliver alt til politik, og Danmark var ikke sygt nok endnu. Det kom først med EU og masseinvasionen fra syge kulturer

Nu er kampen for alvor kommet, og da er de fuldstændigt borte. De fortjener kun foragt, men de har arvet verden, som Giuseppe Lampedusa skriver i Leoparden, og derfor går det, som det går. At sætte sig op imod det, er naivt, men et hædeligt instinkt. Det kan kun beskrives, og det er det, jeg har forsøgt i tyve år. Foreløbigt har kriminelle og idioter vundet, se ikke mindst Sverige og Frankrig, og lidt senere Danmark.

Om Europa genopstår engang efter denne fortabte generation, kan vi kun håbe på. Ingen ved det, men vi kender de skyldige ved deres navne. De skal ikke udelukke, de bliver draget til ansvar, selvom de forhenværende demokratiers indbyggere foreløbig ligger i coma. Min egen læge gør, efter at have tilbudt mig vaccine fire gange. Samtlige hospitalsansatte gør, efter min turne på fire hospitaler det forløbne år. Jeg ønsker dem intet ondt, men der skal ikke herske tvivl om, at jeg betragter deres tilbud som et mordforsøg. I Leoparden hedder det om dem:

»Alt må forandres, for at alt kan forblive det samme, Alt dette burde ikke kunne vare ved; men det vil blive ved, evigt; evigt efter menneskelig målestok, naturligvis: hundrede år, to hundrede år; og derefter bliver det anderledes, men værre. Vi var leoparderne, løverne; det bliver sjakalerne, hyænerne, der kommer i stedet for os; og alle til hobe, leoparder, sjakaler og får, vil fremdeles tro, at de er jordens salt.«

Nanoteknik

Nanoteknik som används i Covid-vacciner och 2 000 livsmedel är inte märkt

Översatt av LN från Nanotechnology Used in Covid Vaccines, 2,000 Foods, Goes Unlabeled

Extremt små partiklar av olika föreningar används som livsmedelstillsatser, med okända effekter.

Av Janis Siegel

Om du är en av dem som ofta kan hittas i matvarugångarna i livsmedelsbutiker och läser etiketter och letar efter ingredienser som du inte kan uttala och inte vill äta, har du troligen lagt märke till flera ingredienser som, utan att du vet det, tillverkas med hjälp av nanoteknik – en process som omvandlar silver, koppar, guld, aluminium, kisel, kol och metalloxider, bland andra metaller, till atomstora partiklar som är en miljarddel av en meter stora.

Vanligt förekommande ingredienser i nanostorlek är bland annat titandioxid, som kanske är den mest kända tillsatsen. Andra, som kiseloxid, kalciumkarbonat, järnoxider och järnhydroxider, kalciumsilikat, trikalciumfosfater och syntetiska kiselalger, är bara några av de tillsatser som kanske finns i ditt skafferi just nu.

En ny ingrediens

Nanoteknik har sedan 1990-talet blivit allmänt använd inom livsmedelsproduktion och tillverkning, och dess komponenter är ofattbart små – en hundradel av storleken på ett mänskligt hårstrå. De gör vår mat mer färgglad, ljusare, krämigare eller krispigare och håller den fräschare längre.

Tillsatser i nanostorlek gör också vissa av våra läkemedel effektivare.

Nanoteknik används vid tillverkningen av vardagsprodukter, t.ex. elektronik, livsmedel och livsmedelsförpackningar, mediciner, leksaker, kläder, solskyddsmedel, kosmetika, kosttillskott och mycket annat.

Även om de kan ge en myriad av fördelar har dessa alltmer populära produktförbättringar ett pris, enligt konsumentgrupper och hälsoexperter – och det priset är vår hälsa.

Konsekvenser för hälsan

Eftersom dessa partiklar är så små har studier visat att de kan bryta igenom blod-hjärnbarriären. Forskare utforskar redan denna kvalitet för läkemedel som är avsedda att behandla neurologiska sjukdomar. Men när det gäller livsmedel är det inte en egenskap som någon efterfrågar. Dessa partiklar kan också cirkulera i hela kroppen och absorberas i blodomloppet och organen. De kan tränga igenom cellväggar och potentiellt skapa inflammation och sjukdom.

“De kan passera genom tarmslemhinnan och komma in i blodomloppet, vilket kan utlösa en inflammatorisk eller immunreaktion”, säger Georgios Pyrgiotakis från Harvard School of Public Health till WebMD. “De kan också ansamlas i olika delar av kroppen, bland annat i lungorna, hjärtat och reproduktionsorganen.”

I en studie från juli 2020 fann en grupp forskare vid University of Massachusetts Amherst att titandioxid, som ofta tillsätts i tuggummi, godis, drycker och desserter, orsakade förändringar i tarmmikroorganismerna hos två grupper av möss.

Båda fick doser av titanoxid. Den ena gruppen fick en fettsnål kost och den andra en fettrik kost. Efter ytterligare tester för att isolera titandioxideffekten hade båda grupperna inflammerade tarmar, vilket kan leda till buksmärtor och diarré. De överviktiga mössen hade mer uttalade symptom.

Vaccinteknik

Nanoteknik används för närvarande i två av de tre mRNA COVID-19-vacciner som ges i USA i dag.

Det finns en lipidnanopartikelbeläggning som omger mRNA i vaccinerna, vilket gör att de kan tränga igenom cellväggen.

“Lipidnanopartiklar är en viktig komponent i Pfizer/BioNTech- och Moderna mRNA COVID-19-vaccinerna och spelar en nyckelroll när det gäller att skydda och transportera mRNA effektivt till rätt plats i cellerna”, uppger Chemical Abstracts Service, en avdelning av American Chemical Society.

“Av de många COVID-19-vacciner som är under utveckling utgör de två vacciner som har visat de mest lovande resultaten när det gäller att förebygga COVID-19-infektion en ny klass av vaccinprodukter: De består av mRNA-strängar (messenger ribonukleinsyra) som är inkapslade i lipidnanopartiklar (LNP).”

Men forskare har fortsatt att kräva att livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) ska ha större tillsyn över dessa ämnen på grund av deras storlek. Eftersom de lätt passerar blod-hjärnbarriären kan de skada den genom att förändra det cellskikt som kantar blodkärlens innerväggar.

Livsmedelsverket tittar närmare på dem

FDA, den myndighet som har till uppgift att övervaka dessa tillsatser, har börjat väga in hälsoriskerna med tillsatser i nanostorlek.

Myndigheten klassificerar för närvarande nanopartiklar i livsmedel med beteckningen Generally Recognized as Safe (GRAS) om tillverkaren redan använder samma ingrediens i sin större, konventionella form.

“Partikelstorleksfördelningen hos ett livsmedelsämne kan påverka dess förmåga att absorberas av kroppen eller att migrera från livsmedelsförpackningar till livsmedel”, konstaterade FDA i en vägledning från 2007 om nanoteknik i livsmedel.

“Livsmedelsverket bedömer inte kategoriskt alla produkter som består av nanomaterial eller på annat sätt som involverar nanoteknik som i sig godartade eller skadliga. FDA övervakar den vetenskapliga utvecklingen och har en gedigen forskningsagenda för att hjälpa till att bedöma säkerheten och effektiviteten hos produkter som använder nanoteknik.”

År 2011 inrättades FDA:s arbetsgrupp för nanoteknik för att samordna sina insatser med forskare i USA och internationellt. Dess mål är att utbilda personalen i den senaste vetenskapen vid toppmoderna anläggningar och att uppmuntra samarbetsprojekt inom forskning.

“Produktionen och tillämpningen av nanopartiklar i konsumentprodukter är på topp på grund av det framväxande området nanoteknik”, konstaterade FDA i en Grand Rounds-webcast 2017. “Direkt detektion och kvantifiering av spårnivåer av nanopartiklar i konsumentprodukter är mycket utmanande och problematiskt”.

År 2020 rapporterade FDA att ansökningar om godkännande av produkter som innehåller nanoteknik hade skjutit i höjden under de senaste tio åren. Enligt många experter i USA finns det 1 900-2 500 livsmedelsprodukter som använder nanoteknik.

Små partiklar, växande problem

Som svar på hälsoriskerna kring dessa produkter har länder runt om i världen vidtagit åtgärder för att begränsa eller förbjuda en del av eller all nanoteknik i sina livsmedel.

År 2010 förbjöd Kanada nanoteknik i ekologisk livsmedelsproduktion. Sedan 2011 kräver Europeiska unionen att alla livsmedel ska märkas om de innehåller konstruerade nanomaterial. År 2015 krävde blocket ytterligare tester för att garantera hälsosäkerheten.

År 2018 fick Europeiska kommissionen för livsmedelssäkerhet en framställning från en grupp forskare inom myndigheten om att förkasta livsmedelstillsatsen kiseldioxid som säker för konsumtion på grund av nanopartiklar i den, tills en partikelstorleksfördelning kunde bekräftas.
Från och med den 1 januari 2020 förbjöd Frankrike alla livsmedel som innehåller titandioxid att föras in i landet.

I USA kräver FDA inte att produkter som tillverkas med nanopartiklar ska märkas eller förbjudas, och dess riktlinjer rekommenderar tillsyn från fall till fall. Forskningen om de långsiktiga effekterna av att få i sig nanopartiklar är fortfarande knapphändig.

0 0 votes
Article Rating


Donér engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

2 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments