21
mar
Seneste opdatering: 21/3-24 kl. 1632
9 kommentarer - Tryk for at kommentere!

Skal vi forts√¶tte med at lyve for os selv? F√łdselstallet i Tyskland og Sverige styrtdykker

Hvis jeg skal sammenfatte nogle af de l√¶ger og forskere, der ikke m√• komme i medierne, s√• lyder det s√•ledes: Covid-vaccinerne retter sig is√¶r mod fertiliteten, og inden for den is√¶r mod kvinderne i forholdet 70:30. Og faldet s√¶tter ind n√łjagtig samtidigt som Covidvaccineringerne begynder.

Imidlertid t√łr hverken Welt, Das Bundesinstitut f√ľr Bev√∂lkerungsforschung eller Stockholms Universitet r√łre ved den egentlige grund. Her er masser af fantasifulde “grunde.” Ligesom i Danmark n√•r det alvorlige emne overhovedet ber√łres. S√• hvis du st√•r og skal pardanne og gerne vil have b√łrn, s√• b√łr du v√¶lge en uvaccineret partner. Die Welt: Regelrechter Absturz der Geburtenrate ‚Äď Tiefstand wie zuletzt 2009

Studiet hedder Fertility Declines Near the End of the COVID-19 Pandemic: Evidence of the 2022 Birth Declines in Germany and Sweden

Svar på brev til sundhedsministeren

ved Jeanne A. Rungby. Speciallæge.

Den 13. marts 2024 fik jeg et nyt svar fra den danske sundhedsminister p√• mine sp√łrgsm√•l vedr√łrende forureningen af Covid-19-vacciner med DNA og SV40. Svaret kom som vanligt gennem L√¶gemiddelstyrelsen (LMST). De fleste sp√łrgsm√•l besvares ved at henvise til generelle links, der sender mig ind i en labyrint af sider p√• EMA’s (den europ√¶iske l√¶gemiddelstyrelse) hjemmeside. LMST synes at lede mig p√• afveje.

Ingen sp√łrgsm√•l besvares ved at give den direkte regulatoriske dokumentation, jeg bad om.

Eftersom det er anden gang jeg stiller disse sp√łrgsm√•l til sundhedsministeren uden at f√• fyldestg√łrende svar, is√¶r vedr. produktkontrol og milj√łregulering, m√• konklusionen v√¶re, at der ikke er foretaget regelret regulatorisk kontrol af disse gen√¶ndrende substanser, man har kaldt vacciner.

Denne konklusion harmonerer fint med, at EU-r√•det i 2020 vedtog en forordning om at undtage de kliniske fors√łg og medicinske produkter til behandling af SARS-Covid2 fra den i EU g√¶ldende milj√łrisikovurdering. EMA og l√¶gemiddelstyrelsen var vidende om, at der var tale om genmodificerede organismer (GMO) i produktionen af vacciner og til behandling og forebyggelse af SARS-CoV2, idet EU-r√•det den 14. juli 2020 vedtog en hastebeslutning om, at medicinalfirmaerne s√•ledes ikke beh√łvede at foretage den foreskrevne milj√łkontrol af disse GMO-produkter, s√• l√¶nge pandemien blev klassificeret som en pandemi af WHO og EU-kommissionen.

Denne undtagelse kunne imidlertid kun tr√¶de i kraft, hvis forordningen blev tiltr√•dt p√• nationalt niveau i form af et direktiv fra den dav√¶rende milj√łminister. Efter s√łgning p√• milj√łministeriets hjemmeside, foreligger ingen s√•danne direktiver i 2020, inden de gen√¶ndrende injektionerne blev p√•lagt befolkningen. Dette g√łr efter min vurdering de s√•kaldte vacciner ulovlige. Det m√• v√¶re en rimelig antagelse, eftersom sundhedsministeren undlader at besvare sp√łrgsm√•l, der vedr√łrer denne undtagelse, herunder om den dav√¶rende danske regering tiltr√•dte denne forordning i 2020.

Det forekommer besynderligt og foruroligende, at sundhedsmyndighederne ikke √•bent har kommunikeret denne g√¶ldende undtagelse ud til befolkningen forud for vaccinekampagnens start. Denne undtagelse fra regelret GMP (god fremstillingspraksis) tillader, at der, under p√•stand af en pandemi, indspr√łjtes substanser, baseret p√• GMO i mennesker uden at g√¶ldende milj√łrisikovurdering er foretaget. Man f√•r det indtryk, fra EMA‚Äôs hjemmeside, at denne uregulerede fremgangsm√•de er forl√¶nget frem til 31. december 2024, selvom der ingen pandemi er l√¶ngere.

Pfizer valgte i enighed med EMA og FDA at undlade kontrollen af fremstillings-‚ÄĚproces 2‚ÄĚ grundet det store volumen af vaccinen allerede administreret globalt. I tilgift valgte man at stoppe al yderligere kontrol af test-individerne. Dette skete bl.a., fordi den oprindelige randomiserede unders√łgelse blev gjort ublindet (efter f√• m√•neder) og derfor ikke l√¶ngere faldt ind under definitionen af en randomiseret unders√łgelse, men i stedet blev en observationel unders√łgelse. Den beslutning var i strid med studieprotokollen og det der allerede var aftalt. Derved √łdelagde man muligheden for opf√łlgende sikkerheds evaluering som planlagt. Dette var i praksis en undladelse af GMP, god fremstillings praksis.

Den danske lægemiddelstyrelse havde myndigheden til at udstede et GMP-certifikat på disse biologiske genmodificerende substanser, hvilket tilsyneladende er sket, uden at de afkrævede producenten dokumentation for sikkerhed og effektivitet, uden viden om langtidsbivirkninger og mortalitet. Herved har lægemiddelstyrelsen undladt at lave GRP, god regulatorisk praksis.

Denne undladelse b√łr foranledige afskedigelse og ansvarsp√•dragelse af de ansvarlige i de styrelser og institutter, som har medvirket til dette bedrag.

Sundhedsministeren kan im√łdese et nyt brev, hvori denne problemstilling √łnskes forklaret.

Sp√łrgsm√•lene er angivet nedenfor.

1. Kan ministeren forel√¶gge dokumentation for, at fremstillingen af vaccinen ved ‚ÄĚproces 2‚ÄĚ opfylder g√¶ldende krav for b√•de GRP og GMP ved testning i et EU-myndighedslaboratorium eller i et nationalt laboratorium?

Ikke besvaret. Der gives ingen dokumentation, men det angives i svaret, at EU-laboratorierne kontrollerer vaccinerne for urenheder, herunder DNA. Der gives et link til Eudra-GMP, som angiver, at den kompetente myndighed for at kontrollere, om de korrekte GMP-krav opfyldes i Danmark, overraskende nok er L√¶gemiddelstyrelsen. Dette fors√łg p√• at lede mig p√• afveje vender tilbage til LMST selv som ansvarlig myndighed. Det er s√•ledes L√¶gemiddelstyrelsen, der har udstedt GMP-certifikatet til de s√•kaldte Covid-19 vacciner, der gives i Danmark!

2. Hvad er grænseværdien i EU for DNA-kontaminering i forbindelse med Covid-19 vaccinerne, taget i betragtning, at indholdet er pakket i LNP?

Ikke besvaret. Denne EU-gr√¶nsev√¶rdi for DNA-forurening er ikke angivet, men der gives links, der f√łrer mig til flere links, hvoraf ingen synes at give mig et svar p√• mit sp√łrgsm√•l.

3. Er denne EU gr√¶nsev√¶rdi √łget eller reduceret i forhold til tidligere gr√¶nsev√¶rdier for vacciner produceret med en anden teknologi? Dokumentation √łnskes.

Ikke besvaret.

Imidlertid ved vi fra aktindsigter, at EMA i november 2020 udtrykte bekymring for indholdet af uspecificerede ‚ÄĚfragmenter‚ÄĚ i det kommercielle produkt. Pfizer blev afkr√¶vet en forklaring, som antageligt udeblev. Problemet blev l√łst blot 3 dage senere ved at man s√¶nkede gr√¶nsen for RNA-integritet til 50 % (https://www.wch-denmark.org/udrulningen-af-mrna-vacciner).

4. Har EU‚Äôs myndighedslaboratorier udf√łrt distributionsstudier (farmakokinetiske studier) af selve vaccinens indhold (BNT162b2) inklusive LNP?

Ikke besvaret. Det påstås i svaret, at der er foretaget distributionsstudier, men der gives ingen dokumentation for disse.

5. Er der registreret √łget forekomst af forskellige cancertyper i den danske befolkning p√• forskellige aldersgrupper, siden man p√•begyndte vaccinationskampagnen for Covid-19? Datagrundlag √łnskes?

Jeg henvises til Sundhedsdatastyrelsen, med dette sp√łrgsm√•l.

6. Hvilke unders√łgelser er der udf√łrt for at klarl√¶gge evt. inkorporering af LNP plasmid DNA i genomet i fors√łgsdyr og mennesker i et EU-myndighedslaboratorium eller et nationalt laboratorium? Pr√¶cis hvilke batchnumre er unders√łgt og hvor?

Ikke besvaret.

7. Hvorfor var indhold af henholdsvis DNA-rester og SV40 i Covid-19 vaccinerne ikke en del af det informerede samtykke?

I dette nye svar fra LMST angives det, at DNA- og SV40-forureningen betragtes som ubetydelig, og derfor var det ikke en del af det informerede samtykke, men i det tidligere svar fra LMST kom forureningen tydeligvis som en overraskelse for Lægemiddelstyrelsen 3 år efter godkendelsen. Dermed modsiger de sig selv i denne sag.

8. Hvilke specifikke reproduktionsstudier ligger til grund for, at LMST afviser en risiko for ændring af det humane genom ved påvirkning af kimceller i testikler og ovarier?

Ikke besvaret. Det angives, at reproduktionsstudier blev udf√łrt, men kildehenvisningen angav ikke integrationsstudier p√• kimcellerne. Studiet p√• 22 rotter udelukkede ikke muligheden for at p√•virke kimceller hverken hos moderen eller ungerne. Forfatterne var ansat af Pfizer. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/)

9. Har den danske regering, milj√łministeren eller indenrigs- og sundhedsministeren tiltr√•dt forordningen om undtagelse af milj√łrisikovurdering besluttet af EU-r√•det af den 14. juli 2020? (Der henvises til reference 12 og 13 i 2. brev til ministeren). Dokumentation √łnskes.

Ikke besvaret (se indledning)

10. Hvad omfatter den milj√łrisikovurdering der er udf√łrt f√łr markedsf√łring, og hvilke milj√łrisikovurderinger er det, der ikke er udf√łrt (eller undtaget i henhold til reference 12 og 13 i 2. brev til ministeren)?

Ikke besvaret

11. Hvilken korrespondance er foreg√•et mellem EMA og L√¶gemiddelstyrelsen, som f√•r myndighederne til at mene, at det er uden v√¶sentlig betydning, at Pfizer ikke har deklareret disse ‚ÄĚudsnit‚ÄĚ af SV40 korrekt?

Ikke besvaret

12. Har EU-reguleringslaboratorier udf√łrt genotoksicitetsstudier for at sikre, at der ikke er nogen risiko for mennesker i forbindelse med tilstedev√¶relsen af SV40-udsnittet knyttet til antibiotikaresistens gensekvenser i vaccinen? Dokumentation √łnskes.

Ikke besvaret. Det fremg√•r imidlertid af Pfizers ans√łgning til godkendelse i EMA at der ikke er foretaget genotoksiske studier.

13. Hvis det er kommet som en overraskelse for LMST og ministeren, at der er SV40-udsnit i vaccinerne, hvorfor vælger ministeren fortsat at tilbyde disse vacciner til den danske befolkning herunder unge og gravide, idet indholdet af SV40-udsnittet ikke har været en del af det informerede samtykke?

Se svar p√• sp√łrgsm√•l 7.

14. Hvis Pfizer har undladt at deklarere SV40 sekvensen i vaccinerne, skal det s√• ikke have b√•de juridiske og√łkonomiske konsekvenser for Pfizer?

Ikke besvaret.

15. Er ovenn√¶vnte unders√łgelser af afd√łdes v√¶v og kropsv√¶sker foretaget regelm√¶ssigt i forbindelse med obduktioner, siden vaccinationerne startede?

Her henvises til Styrelsen for patientsikkerhed.

16. Hvilke specifikke unders√łgelser af vaccine-spikeproteinets virkning p√• mennesket er foretaget i EU‚Äôs eller nationale laboratorier?

Ikke besvaret.

17. Er der foretaget nye studier i EU‚Äôs myndighedslaboratorier efter, at der er publiceret fagf√¶llebed√łmte studier, der viser spikeproteinets skadelige effekter?

Ikke besvaret.

18. Vil ministeren sikre, at der foretages unders√łgelser for vaccinernes fingeraftryk i de colibakterier, som findes i aff√łringspr√łver og i spildevand/kloakvand for at fasts√¶tte omfanget af milj√łforureningen herunder specifikt udbredelsen af antibiotikaresistens genet for kanamycin og neomycin?

Der vil ikke blive gjort tiltag for at igangs√¶tte disse unders√łgelser, idet LMST ikke anser denne mulige antibiotikaresistens som en milj√łrisiko.

19. Baseret på disse nye givne oplysninger i dette svarbrev finder ministeren det da stadig forsvarligt at anbefale vaccinerne til den danske befolkning?

Svaret er ja, da de er sikre og effektive.

20. Givet at spikeproteinet har en skadelig virkning, vil ministeren da tage initiativ til iv√¶rks√¶ttelse af behandlingsstrategier til at ‚ÄĚafgifte‚ÄĚ de vaccineskadede og finde en behandling, som kan neutralisere disse spikeproteiner og revertere deres skadelige virkning?

Svaret er nej, da spikeproteinet ikke antages at være skadeligt.

Et direkte link til mit andet fulde brev til den danske sundhedsminister kan ses her:

https://activecivilians.com/activities/f/second-letter-to-the-danish-government

Det fulde svar fra lægemiddelstyrelsen kan ses her:

https://activecivilians.com/activities/f/respons-from-the-minister-of-health-050224

Massiv √łgning af langtidsygelighed

4.5 8 votes
Article Rating


Don√©r engangsbeløb?Kan du forpligte dig til fast betaling?

Subscribe
Notify of
guest

9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Nielsen
Nielsen
23 days ago

Hvad der skete? Ha ha ha. Vi blev ledt l√¶ngere ind i folden, som skal f√łre os til slagteriet. N√•r vi opf√łrer os som f√•r, bliver vi slagtede som f√•r. Gates og de andre eugenister har store planer med os. N√• men vi blev p√•lagt at g√• rundt med en ble for munden. Form√•let med den var naturligvis, at lukke munden p√• os. Det havde ingen konsekvenser for de umennesker, som implementerede disse drakoniske tiltag. Men mange gamle mennesker endte deres liv i ensomhed og isolation fordi deres n√¶rmeste blev forbudt, at tage dem i h√•nden. Er vi f√łlgagtige idioter?… Read more »

Anders Bo
Anders Bo
23 days ago

Hvis antallet af provokerede aborter samtidig er g√•et ned, er sp√łrgsm√•let jo nemt nok at besvare.
Folk er blevet s√• lykkelige, at de er holdt op med af Jeppe…

Dragen
Dragen
22 days ago

Der er jo masser af mennesker , der dagligt er vidner til konsekvenserne af “the jabbs”. Sygehuspersonale ikke mindst . Jordm√łdre, sosu-hj√¶lpere , sygeplersker , port√łrer mm. En bekendt i nabolaget “underholdt” mig med , det kaos – hun selv som ansat i reng√łringen i 7 √•r p√• et st√łrrer hospital , har oplevet – efter spr√łjterne. For hende er der ingen tvivl om et – F√ėR og EFTER c-spr√łjterne. Men hun kan ogs√• f√• √łje p√• det behov for “denial” og virkelighedsforn√¶gtelse der lever , blandt de ledende l√¶ger og ansvarlige i administrationen osv. De ER selv jabb’ed OG… Read more »

Dragen
Dragen
22 days ago
Reply to  Dragen

.”…det er stadig muligt at UNDG√Ö , at g√łre indr√łmmeler….” . Beklager , – jeg manglede ordet – undg√• – , hvis det skulle give mening.

Anders Bo
Anders Bo
22 days ago
Reply to  Dragen

Jeg husker januar ’22 hvor Sygdomsstyrelsen offentliggjorde at i gruppen 55-59-√•rige havde 32 af 33 “modtaget” Pfi‚ė†ÔłŹūüíČ.
S√• “√¶ldrebyrden” har/er ved at afskaffe sig selv…

Den europæiske dårekiste
Den europæiske dårekiste
22 days ago

Her s√¶ttes det i lidt st√łrre perspektiv og der kigges p√• verden:

https://www.dailymail.co.uk/health/article-13219175/underpopulation-graphs-countries-baby-busts.html

Den europæiske dårekiste
Den europæiske dårekiste
23 days ago

Sjovt nok falder befolkningen ikke ūü§°

Jeg linkede til en artikel om samme i g√•r. Af denne artikel fremg√•r det at faldet skyldes at mange par har ventet med at f√• b√łrn pga. Covod ūü§°

trackback

[…] Hvad skete der dog i januar 2021? […]

9
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x